Årsrapport. Mental Helse Hemnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Mental Helse Hemnes 2014-0 -"

Transkript

1 Årsrapport Mental Helse Hemnes

2 Mental Helse Hemnes ÅRSMELDING FOR 2014 åpenhet toleranse respekt INNLEDNING Lokallaget av Mental Helse Hemnes blir reetablert i Før dette eksisterte det lokallag i noen år rundt Gjennom målretta arbeid har Mental Helse Hemnes jevnt og trutt økt medlemsmassen siden oppstart. Det siste året har det vært et «hopp» - hele 40 nye medlemmer er kommet til. Vi er nå 130 medlemmer. Verving har hovedsakelig skjedd i forbindelse med Verdensdags uka. Men noen har meldt seg på utenom ved å kontakte leder og sekretær. Det ser ut som vi blir lagt merke til i lokalmiljøet og det er hyggelig. Det har vært stor oppslutning på arrangementene våre og det er vi glade for. Gjennom arrangementene våre viser vi åpenhet og ufarliggjøring. Arrangementene er åpne for alle og er gratis. Styret viser ansikt gjennom reportasjer i media, stands for å synliggjøre åpenhet og ufarliggjøring. Informasjon gjennom nettsider, facebook og andre sosiale media er viktig for å nå flest mulig. Verdensdagens arrangementer markedsføres tidlig og følges opp til arrangementene starter. Markedsføring på flest mulig arena er viktig for å bli sett. Mental Helse Hemnes går inn i sitt 12. år og er glad for at Hemnes kommune verdsetter det arbeidet vi gjør og viser det med å bevilge driftstilskudd. Det gir oss mulighet å videreføre det viktig arbeidet med bred informasjon om psykisk helse. Og å framstå der vi viser åpenhet, toleranse og respekt for de som sliter og har det vanskelig. På grunn av driftstilskuddet fra kommunen har vi klart å tilrettelegge en rekke trivselstiltak og er et viktig bidrag i folkehelseperspektivet. STYRET SAMMENSETNING Leder: Birgit Fjelldal Nestleder: Wenche-Lise Sandnes Sekretær: Hemnes Frivilligsentral v/øyvind Arntsen Kasserer: Anne Christine Mohn 1. styremedlem: Bjørn Anton Larsen 2. styremedlem: Trine Drage 3. styremedlem: Ingrid Karin Lauvås Øverleir 1. aktive varamedlem: Edel Samuelsen 2. aktive varamedlem: Hilde Kristin Korsnes Revisor: Valgkomite: Jonny Tustervatn og Nina Bern Ingunn Bakken, leder Stine Haugli Jonny Tustervatn - 1 -

3 STYRETS ARBEID Styret i Mental Helse Hemnes (MHH) har hatt 7 styremøter siden siste årsmøte. 39 saker har vært til behandling. Møtene har vært holdt på helsestasjonene og Trenor på Hemnesberget og i Korgen. Styrets medlemmer har fått innkalling med saksliste på sin epostadresse i god tid før møtedato. Sekretær har hatt med seg papirutgave av saksliste på møtene og referat har kommet i etterkant på epost. Varamedlemmene får samme info og møter på møtene. Det har vært lite frafall på styremøtene med unntak av de som er på langtidsopphold i sydligere strøk. Dette er selvfølgelig uheldig for aktiviteten i laget. Da er det viktig med aktive varamedlemmer som stiller opp. Alle styremedlemmene er med på frivillig basis og yter etter beste evne og ser at det er fint å utfylle hverandre. Det er også viktig at de som blir valgt har lyst til å gjøre en innsats. Det skaper engasjement og harmoni i styret. Ingen styremedlemmer mottar noen form for godtgjørelse ut over det de har krav på. Det gjelder refusjon for faktiske utgifter. Som en av eierne i Frivilligsentralen har MHHs styreleder eller delegert til det møteplikt ved deres årsmøte. Styremøtene i MHH er holdt i en trivelig ånd og jobber effektivt for å komme gjennom sakslista. Med engasjement og ispedd humor er det trivelig å møtes. Hjertekvarteret har vært en fin måte å bli kjent med hverandre på. Og forskjellige hjertesukk har kommet fram. Også siste punkt på saksliste er noe fra hjerter. Det kan være gode ord på veien eller en historie. Noe til berikelse for hverandre. Styret har vært engasjert og vært arbeidsom. Og det er hyggelig å være leder når alle er ansvarsfulle og gir jernet. Da blir det bra og vi er en fin gjeng som har de rette innstillingene til dette arbeidet. Fordeling av oppgaver er viktig for at hver enkelt skal føle seg verdifull og får vise sine kvaliteter. Leder og sekretær arbeider godt sammen og prøver å se helheten sammen. Vår sekretær har vært lenge i laget og har en unik kunnskap om lagets ve og vel. Dette har vært uvurderlig for en ny leder. Det å dele kunnskapene med den nye lederen har gjort det lett å starte opp. All honnør til vår sekretær. MEDLEMMER Lokallaget har 131 medlemmer pr Medlemsmassen har økt betraktelig og jeg ser det som et resultat at laget har vært synlig og at Verdensdags uka var en suksess. REPRESENTASJON Ved Fylkeslagets årsmøte 29. og 30.mars var leder Birgit Fjelldal og nestleder Wenche-Lise Sandnes våre delegater. INFORMASJONSARBEID Info-folder Oppdatering av info-folder ble gjort til Verdensdags uka i samarbeid med Hemnes kommune. Dette ble ikke gjort grundig et hastverksarbeid. Og enighet at neste oppdatering må være hver for seg. En for Mental Helse og en for kommunen. Det blir for stort og omfattende. Dette kan synes dumt for samarbeid er best. Tror vi må tenke på hvordan det skal være og utarbeide en ny bedre folder uten å være i tidsnød. Også utforming og trykk er viktig for markedsføringens skyld. Folderen er lagt ut på NAV, legekontorene, bibliotekene og der det er naturlig at den ligger

4 Bruk av lokalmedia Avisa Hemnes må berømmes for deres engasjement for å markedsføre Mental Helse Hemnes. Dette er viktig PR for oss som lag og er en videreføring av åpenhet for den psykiske helsa. Det er lett å komme til redaksjonen med stoff. De finner alltid plass. I perioder har det vært veldig mye stoff om MHH noe som vi takker hjerteligst for. Radio Korgen er brukt i sammenhenger med info. Om selvhjelp, Sydentur, blåtur og Verdensdags uka. Facebook og MHH sin nettside er flittig brukt til markedsføring av aktiviteter o.l. Rana Blad blir brukt til informasjon og intervju angående arrangement. MEDLEMSVERVING Verving foregår ved personlig kontakt på arrangement og stands. Verving er mest effektiv der verver stiller med verveskjema og legger det inn på nettsida til Mental Helse. ØKONOMI Regnskap Økonomi er fast post på styremøtene. Kasserer refererer fra regnskapet og kontoutskrifter. Styret skal holde fokus på budsjett og ha god økonomistyring. I år mottok MHH driftstilskuddet fra Hemnes kommune helt på slutten av året. Dette medførte mye usikkerhet ang. økonomien og mange møter med ledelsen i kommunen. Til slutt måtte laget vise fram årets regnskap før den endelige utbetalingen kom. Kommunen var nok usikker på om vi trengte hele beløpet slik vi hadde fått tidligere. Det endte med kr ,- Dette var kjærkomne midler og vi kunne puste ut og jobbe videre. Siden det ikke var sagt fra kommunens side at vi ikke skulle få midler, fortsatte vi med de planene vi hadde og hadde is i magen og ventet. Verdensdagen skaffet oss inntekt, men uten tilskudd fra kommunen, ble det underskudd på selve arrangementet. Kasserer er helt avhengig av dokumenterte utgifter, så ta vare på kvitteringer! Pengegaver I 2014 mottok vi pengegaver. En person ga en pengegave i forbindelse med sin fødselsdag til MHH. Grasrotandelen Gjennom frivillighetsregisteret har MHH tilgang til grasrotandel som gjennom 14 spillere i 2014 lød på kr ,03. Eierandel MHHs andel i Hemnes Frivilligsentral betales med et årlig beløp etter utsendt faktura fra sentralen. Frivilligsentralen Hemnes Frivilligsentral ved Øyvind Arntsen utgjør sekretariatet i MHH og representerer navet i drifta av lokallaget. Ved regulære valg avgjøres sekretærfunksjonene av årsmøtet. Frivilligsentralen leverer en betalt tjeneste og er ikke ansatt av MHH. Administrativt er det ansatte ved Frivilligsentralen som utfører jobben. Ved fravær som f.eks. ved sykdom og ferie vil andre ansatte opprettholde sekretærfunksjonen. Ved fravær er det ingen rapporteringsplikt ut over det alminnelige med generell varsling pr. telefon eller epost. Etter hvert årsmøte og i eget møte overføres grundig kunnskap om hva sekretariatet står for til ny styreleder og nytt styre ved første styremøte. Grundig gjennomgang av styrets oppgaver skulle ha vært gjort av avtroppende leder til ny leder. Det ble ikke gjort og sekretær var behjelpelig. Det er utarbeidet ramme for og full oversikt over sekretariatsfunksjonene som utføres av Frivilligsentralen. MHH har fram til siste årsmøte vært veldig fornøyd med servicen som er vist lokallaget

5 Mental Helse Hemnes AKTIVITETER FOR ALLE Blåtur Denne turen ble arrangert i april og gikk til Hemnesberget med ferja til Leirvika. Her kom det på en kar som var guide i Bardalsområdet. Han fortalte om Bardals historie langt bak i tid og det gav et annet bilde av Bardal for oss som ikke var kjent. Vi fikk en opplevelse at mye hadde skjedd der opp gjennom tidene. Så bar det videre til Sandnessjøen for å spise verdens største bløtkakestykker. Kjempegod og store kakestykker så vi ble både mett og kvalm. Videre gikk turen til Mosjøen der vi spiste middag på en restaurant. For mange er dette årets tur. De har denne turen å se fram til. På heimveien ble det litt vitsing og småprat i mikrofonen før vi var heime igjen. Sydentur Denne turen var 31 deltakere med. Birgit Fjelldal var reiseleder. To hotell ble benyttet et midt i sentrum av Puerto Rico og et litt lenger unna. Anne Lise Brendmo hadde planlagt turen. På det hotellet som lå lengst unna var det lite sol og vi måtte på en måte ut å finne sola. Det var fin hage, men vi håpet det fantes et annet hotell med mer sol. Vi ønsket oss et hotell med balkong og sol fra morgen til kveld. Men ellers var turen vellykket. Folk var i aktivitet og kosa seg. Viktig med to reiseledere for å fordele ansvar. Det var ikke bestilt buss fra hotellene ved heimreise. Dette måtte reiseleder ta seg av og det ordnet seg. Men en bruker av sin egen ferietid til slikt unødig arbeid. Trimkasser På Bjerka fungerer de 7 trimkassene som de skal. Mye folk, både unge og gamle er med, og skriver seg i bøkene som ligger i kassene. Loddtrekning hver 17. mai og til jul. Randi Espervik og Birgit Fjelldal foretar trekkinga og har gjort det til en spesiell tur. Dette kan sees på som et folkehelsetiltak. Selvhjelpskurs 20. mai var Inger Berit Stene fra Selvhjelp Norge og holdt kurs for 23 deltakere. Det var inspirerende og neste kurs ble planlagt. 21. oktober var neste kurs. Stort håp om at noen fra kommunen ville delta. Kun fra NAV. Det ble også holdt et kurs på Olsenhågen om selvhjelp. Igangsetterkurs Et kurs på 6 timer ble holdt for igangsettere. 4 er kvalifisert som igangsettere. Og på nyåret vil første gruppe være klar for oppstart. Ettermiddagskaffe på Olsenhågen Ei gruppe på 3 har tatt initiativ til dette arrangementet. Det varer i 1 time og skal inneholde ord for dagen, dagens rose, et nytt tema hver uke, samtale, kaffe og frukt. Et fint tiltak som vi må verne om og engasjere oss i. Verdensdagen for psykisk helse Årets arrangement ble til 9 og varte fra mandag til fredag. Det var fine tiltak og de fleste hadde stort oppmøte. Og høydepunktet ble fredag med samling på Korgen samfunnshus der legene Kristin Axelsen og Robert Novak var trekkplaster og sang legeblues. Mandag begynte Verdensdagen med avspenning på Korgen Samfunnshus med Sigyn Bjørkheim. Så var det åpning av maleriutstilling av Hallvard Knutsen og leder i MHH fortalte om sekken sin. Kaffe og verdensdagskake. Loddsalg

6 Tirsdag var det formiddagstreff på Finneidfjord på Toves senter. Her var Tove Holmstrand og Frigg Valla aktører. Tema var komplimenter og livserfaring. Kaffe og vafler. Loddsalg På kvelden var det samling på Valla skole der Kristin Axelsen og Lars Sivert Larsen snakket om hverdagsstress og det å gjøre en forskjell. Lars Sivert sang. Kaffe, kaker av Vallabotn Sanitetsforening. Vi hadde loddsalg. Onsdag var det treff på Kaffesiken i Bleikvasslia. Fullsatt lokale. Birgit fortalte om sekken sin. På ettermiddagen var det allsang på Hemnesberget Eldresenter. Nesten fullt lokale og Per Andersens trio spilte og vi andre sang. Loddsalg. Fine drinker, kaffe og kake ble servert. Torsdag var det allsang på Korgen Eldresenter. Heller få møtte opp og dårlig tilrettelegging hos ledelsen for at de eldre skulle komme seg til hallen. Fredag var det formiddagstreff på Olsenhågen der Per Kristian Roghell holdt foredrag og der NAV leder Andrew Butt Amundsen fortalte om «Herr depresjon» som gjest. Rådmann Amund Eriksen fortalte om sitt liv helt uoppfordret. Om et liv som ikke alltid var så lett. Lokalet var fullt og det ble servert lunsj, kaffe og bløtkake fra HASVO. På kvelden var det «Gi jernet» en samling i beste sendetid for tv og ukeslutt og hele 140 møtte opp. Det var imponerende. Per Kristian Roghell hadde foredrag, Anna Anita Jaskiv sang, Arvid Martinsen sang og fortalte om sitt liv som bipolar. Markering av medlem nr. 100 og 101 som var NAV-leder Andrew Butt Amundsen og ordfører Kjell Joar Petersen Øverleir. Trekkplaster var legene Kristin Axelsen og Robert Novak som sang legeblues. Katrine Fløtnes hadde laget fiskesuppe og det ble solgt kaffe og kaker. Loddsalg. Arvid Martinsen var musikalsk leder. Ellen Agnete Brygfjeld hadde nyskrevet en sang som vi sang til avslutning. En stor jobb var gjort, MHH har fått vist seg fram med åpenhet og stor respekt for det arbeidet som er lagt ned. Leder fikk stående applaus og da kjente jeg tårene komme. Det var sterkt. Dere fikk den alle sammen med meg! Takk alle sammen for den store jobben dere gjorde. Det står all respekt for den. Vi kan kjenne på gleden ved å ha gjennomført alle arrangementene og glede oss over at vi er en sammenspleiset gjeng. Alle som gjorde noe for MHH fikk hjerte (det grønne) og en rød rose. Allsangkveld På Hemnesberget Eldresenter hadde vi allsangtreff i mai. Der var Per Andersens Trio og spilte. Er imponert at to av dem kommer fram Mo og en fra Hemnesberget spiller gratis for oss. Her ble det drinker, kaffe og kaker. Loddsalg. Hyggelig å komme på Eldresenteret. Julebord Det ble holdt på Bjerka Kro. En helt spesiell situasjon oppsto. Veldig mange ville være med så mange at det var umulig å få alle inn på Bjerka Kro. Det ble til slutt 55 som var med og det ble en hyggelig kveld med god middag og dessert. Kaffe og kaker. Og nissen kom. Per Andersens Trio spilte ved allsang og noen fikk seg en svingom. Øyvind Arntsen ble hedret for sin innsats på Frivilligsentralen av Katrine Fløtnes. Det ble en fin overraskelse for sekretæren vår som han fortjener. Konkurranse om å finne navn på gamle ting. Det engasjerte og var kontaktskapende. Loddsalg. Fordel ved å være medlem Flere arrangement som har adgangspris har rabatt for medlemmer eks. blåtur og julebord. Dette medfører at det koster nesten ingenting å være medlem

7 Køta på Dalanmarka Dette er et samarbeidsprosjekt mellom MHH og Hemnesberget Vel og eventuelle andre lag og foreninger kan delta. Det ble søkt om midler gjennom EkstraEkstramidler uten at vi fikk noe tilslag. Men vi er enig at dette prosjektet er så bra at vi ser på om det er mulig å få det fullført på annen måte med samarbeid mellom flere lag og foreninger. Køta er beregnet som ei varmestue for skoleklasser, turgåere og andre som vil benytte den til turmål. Den må derfor være så stor at den rommer en klasse. Vi vil jobbe videre og søke kommunen om areal til disposisjon inntil det ev. blir regulert til boligtomter eller annet. En midlertidig avtale. Vi ser også at det kan være et samarbeidsprosjekt med psykisk helse i kommunen og Hemnes Sentralskole som byggeprosjekt for valgfagsgruppa. Turprosjekt som er under utarbeidelse av MHH og Frivilligsentralen kan også være bruker. Turglede i Hemnes Dette er et samarbeidsprosjekt mellom MHH og Frivilligsentralen der vi vil tilrettelegge for utflukter for de som faller utenfor andre tilbud. Kan sees på som en grønn resept og bør anbefales av leger og psykisk helsepersonell. Det skal være tilrettelagt for turer i all slags vær der bål og den gode samtalen er hovedfokus. Opplevelser i naturen er også viktig. Buss holder kommunen og frivillige turverter er med. Arrangementet vil sannsynlig komme i gang en gang utpå våren Samarbeid med kommunen MHH inviterte seg selv til et møte med administrasjonen i kommunen. Dette ble et fruktbart møte der MHH ble invitert til å være med i forhold til Olsenhågen og et eventuelt lignende lavterskeltilbud i Korgen. Leder var med folk fra kommunen på befaring på Bakeribygget på Mo og Olsenhågen på Hemnesberget. Det er signaler på at MHH må søke om midler fra ExtraStiftelsen. Midler for å få i gang et lavterskeltilbud i Korgen og eventuelt restart av Olsenhågen for å få friske midler inn. Søknadsfrist er 1. juni Det ble også sagt av rådmannen i møtet i mai at vi skulle bli med i gruppa «Barn og unge». Dette er ikke kommet i gang ennå. I forbindelse med Verdensdagen var rådmann, ordfører og NAV-leder delaktige. Fint de ville gi jernet for en god sak. To leger i Korgen var også med. Det er hyggelig å bli møtt med positivitet og håper på et videre samarbeid. Vi har hatt samarbeidsmøter med psykisk helsetjeneste i kommunen. Viktig å være tilstede på alle arena for å skape samarbeid. Høringsutkast MHH har bidratt ved å levere et høringsutkast til planarbeid i kommune. Det er Plan for barn og unge og Plan for helse. Gruppearbeid For å avlaste styret er det dannet grupper for å ta seg av forskjellige aktiviteter. Gruppa for blåtur består av to damer som tilrettelegger turen og arrangerer den. Gruppa for sydenturen består av to damer som booker inn billetter fra reiseselskap og annonserer dem ut i april til intresserte, ordner togbillett og taxi. De er reiseledere under turen. På grunn av sykdom var leder for MHH reiseleder under turen til Puerto Rico sammen med den andre i gruppa. Gruppa for Verdensdagen blir ledet av MHHs leder. Det var en stor jobb som ble gjort og vi lærte mye underveis. 4 deltakere var med opprinnelig, men flere ble koblet inn etter hvert. Gruppa for ettermiddagskaffe på Olsenhågen består av 3 personer som planlegger og deltar hver torsdag på arrangementene

8 ÅRSREGNSKAP

9 Mental Helse Hemnes HANDLINGSPLAN FOR Brukermedvirkning - Mental Helse Hemnes skal være pådriver og høringsinstans for Hemnes kommune. - Være delaktig på brukerundersøkelser og høringer. - Være delaktig i utvalg og grupper i kommunen som det er naturlige å delta i. - Være pådriver for å fremme mer åpenhet, respekt og toleranse for psykisk syke. 2. Informasjonsarbeid/profilering - Oppgradering av ny info-folder. Kommunen ønsker at Mental Helse Hemnes lager sin egen folder. De syns vi tar for stor plass slik folderen er i dag. - Stå på stand på festivaler og arrangement der det er naturlig å være. - Fornye profileringsmateriell - Bruke lokal media som avis, radio, facebook og nettside til Mental Helse Hemnes og Mental Helse Nordland for informasjon om aktiviteter. - Informasjon til medlemmer og samarbeidspartnere om årsmøte, Verdensdagen, julebord o.l. 3.Verving - Verving skjer på alle arena der Mental Helse Hemnes har aktiviteter. - Det er utviklet medlemsfordeler ved blåtur, påmelding sydentur, julebord og andre arrangement med inngangsbillett. - Pleie av medlemsmassen med informasjonsbrev med info om lagets aktivitet. 4. Aktiviteter - alle arrangement er åpen for alle - Gruppa rundt blåtur fortsetter og planlegger ny tur. - Gruppa for sydentur forsetter og ny tur i januar 2016 er under planlegging. - Det er etablert selvhjelpsgruppe. 4 igangsettere er klare for oppdrag. - Det er etablert er stor gruppe - 6 stk. som skal planlegge og jobbe med Verdensdagsarrangementene. Legger opp til arrangement i uke Gruppe for julebord på Korgen Vertshus - Gruppe som jobber med Ettermiddagskaffe på Olsenhågen. - Allsangkvelder på Hemnesberget Eldresenter - Trimkasser er satt opp på Bjerka og i Korgen. Det vil bli satt opp på Hemnesberget og Finneidfjord til våren. - Køte på Dalanmarka. Samarbeidsprosjekt med Hemnesberget Vel og andre lag på Hemnesberget 5. Verdensdagen for psykisk helse - Årets tema er: Se hverandre kast maska. - Gruppa rundt Verdensdagen tar seg av arrangementene. 6. Kurs og opplæring - Åpent kurs om organisasjonsarbeid. Samarbeid med frivilligsentralen. - Vår kursleder jobber med kurs om søvnproblemer og ernæring - 8 -

10 7. Inntektsbringende inntekter - Hemnes kommune støtter oss i det viktige arbeidet vi gjør. Informasjonsarbeid for åpenhet, toleranse og respekt blir sett. - Ha egne arrangementer med loddsalg - Skaffe sponsorer til arrangementene 8. Delegater til fylkesårsmøte - Det blir to delegater til Mental Helse Nordlands årsmøte 21. og 22. mars 9. Kommunalt samarbeid - Søknadsarbeid til Ekstramidlene i samarbeid med kommunen for etablering av lavterskeltilbud i Korgen. Nærmere bestemt i Olehallen. Dette sees på som et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, Nav og Mental Helse Hemnes. - Dette er et prosjekt Mental Helse Hemnes er opptatt av skal bli et godt sted å være. Om folk sliter med rus og/eller psykiske lidelser, er det godt å ha et sted for å skape nettverk, kan prøve seg i arbeid og finne fritidsaktiviteter. Eller bare et sted å være for å finne samhørighet med andre. - Søknadsarbeid om midler fra ekstramidlene til restart av Olsenhågen. 10. Barn og Unge -Det jobbes med å komme inn i utvalg «Barn og Unge» i Hemnes - Mental Helse Hemnes kan være pådriver for en bedre tilværelse for barn og unge og spesielt de unge som har det vanskelig i kommunen vår. 11. Deltakelse på Dialogkonferansen i Bodø - To deltakere vil reise på Dialogkonferansen i Bodø som arrangeres av Verdensdagen 12. Opphør samarbeidet med Frivilligsentralen - Fra 1. mars d.å. er den betalte sekretærfunksjonen ute av Frivilligsentralen. Mental Helse Hemnes vil da fungere som et vanlig lag med frivillig sekretær. Og sekretær vil ha kontor heime hos seg selv. Dette kan medføre utgifter til kontorfunksjoner som må rustes opp. Kontorrekvisita må kjøpes inn og må sees på som en «ny» utgift

11 Sak til Mental Helse Hemnes årsmøte 2015 REDUKSJON AV EIERSKAP I FRIVILLIGSENTRALEN Fra 1. mars 2015 avslutter Hemnes Frivilligsentral sin tjenesten til Mental Helse Hemnes ang. sekretærfunksjon. Dette har vært en betalt tjeneste som er betalt med kr ,- pr. år. Innehaver av sekretærfunksjonen går av med pensjon fra denne dato. Det finnes ingen avtaler om den tjenesten og heller ingenting å si opp fra begge parters del. Frivilligsentralen har opplyst at de ikke ønsker å fortsette denne tjenesten. De vil være for alle lag og foreninger. Fra årsmøte 2015 vil Mental Helse Hemnes ha valgt sekretær som andre lag. Det betyr at de tjenestene vi nyttet godt av fra Frivilligsentralen som kopiering og lignende må vi nå måtte betale for på lik linje som andre. Vårt eierskap i Frivilligsentalen er 6.000,- Forslag fra leder: Mental Helse Hemnes reduserer beløpet til eierskap til kr ,

12 MENTAL HELSE HEMNES BUDSJETT 2015 INNTEKTER UTGIFTER Driftstilskudd fra Eierskap til Frivilligsentralen 3000 kommunen Tippemidler, grasrotandel 3000 Kontorutstyr, skriver med 5000 scanner Tilskudd fra Verdensdagen Kontorrekvisita, adm.utgifter Tilskudd trimkassser 5000 Fylkesårsmøte 5000 Inntekter arrangement Bevertning, leie av lokaler 5000 Blåtur 6000 Annonsering Allsang 6000 Reiseregninger 5000 Verdensdagen Arrangement Julebord Blåtur Sponsormidler fra bedrifter Verdensdagen Julebord 100 stk Kurs og seminar Selvhjelpskurs 1000 Ettermiddagskaffe 1000 Prosjektutgifter Køta 5000 SUM SUM

13 VALG Til årsmøte i Mental Helse Hemnes Valgkomiteens forslag på styret for 2015: Leder: Birgit Fjelldal (gjenvalg) 2 år Kasserer: Jonny Tustervatn 2 år Sekretær: Øyvind Arntsen 1 år 2.styremedlem: RandiSundMastervik 2år 1.varamedl: Stine Ressem Haugli 2 år Revisor: Nina Bern Osmo (gjenvalg) 2 år Revisor: Anne Christine Mohn 1 år Valgkomiteen: Ingunn Bakken leder 1 år Katrine Fløtnes 2 år Esther Levang 3 år Ekstraoppdrag fra leder. Verdensdagsgruppa 2015: Birgit Fjelldal...Bjerka Øyvind Arntsen...Korgen Esther Levang...Korgen Karin Berg...Bleikvasslia Roy Johansen...Bleikvasslia Hilde Bergem...Hemnesberget Baklandet Hilsen valgkomiteen som har bestått av: Ingunn Bakken leder Jonny Tustervatn Stine Ressem Haugli

14 Å R S M Ø T E P R O T O K O L L Mental Helse-Hemnes Tid: Onsdag 25. februar 2015 kl. 19:00 Møtested: Sanitetshuset - Hemnesberget Årsmøtedeltakere: Anne Christin Mohn, Bernt Einar Heimland, Birgit Fjelldal, Odd Steinar Espenes, Ingunn Bakken, Stine Ressem Haugli, Wenche Lise Sandnes, Ingrid Øverleir og Øyvind Arntsen 1. Åpning Vedtak 1: Vedtak 2: Vedtak 3: Møteinnkalling ble godkjent med merknad om vinterferieuke som årsak til få frammøtte. Birgit Fjelldal ble enstemmig valgt som møteleder. Øyvind Arntsen ble enstemmig valgt som møtereferent. Odd Steinar Espenes og Bernt Heimland underskrev årsmøteprotokollen. 2. Godkjenning av saksliste Vedtak: Saksliste ble enstemmig godkjent 3. Årsmelding 2014 Årsberetningen ble lest opp av Birgit Fjelldal. Overveldet over alt som 2014 frambrakte, fikk Birgit applaus og overrakt gave fra Ingunn Bakken, hekla serviettringer. Vedtak: Årsmeldinga 2014 ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 4. Regnskap 2014 Regnskapet ble lagt fram av kasserer Ann Christin Mohn Vedtak: Regnskapet for 2014 avspeiler stor aktivitet, større enn tidligere. Enstemmig godkjent av årsmøtet 5. Handlingsplan 2015 Vedtak: Birgit Fjelldal refererte en 12-punkts plan. Selvhjelpsarbeid foregår fortløpende. Handlingsplan for 2015 ble godkjent. 6. Innkomne forslag Det forelå et forslag til årsmøtet og dette omhandlet størrelsen på årlig eierskapssum til Hemnes Frivilligsentral. Forslagsstiller foreslår kr 3000 i årlig eiersum kr ble vedtatt innvilget og årsmøtet ga klart uttrykk for viktigheten av å støtte oppom Hemnes Frivilligsentral. 7. Budsjett 2015 Vedtak: Alle postene ble gjennomgått. Budsjettet for 2015 ble enstemmig godkjent. 8. Valg av styre for 2015 Etter innstilling fra valgkomiteen og enstemmige valg har styret for 2015 denne sammensetningen: Leder: Birgit Fjelldal, Bjerka valgt for 2 år gjenvalg Nestleder: Wenche-Lise Sandnes, Hemnesberget ikke på valg Sekretær: Øyvind Arntsen valgt for 1 år ny Kasserer: Jonny Tustervatn, Bleikvassli valgt for 2 år ny 1. styremedlem: Bjørn Anton Larsen, Hemnesberget ikke på valg 2. styremedlem: Randi Sund Mastervik, Bleikvassli valgt for 2 år ny 3. styremedlem: Ingrid Karin Lauvås Øverleir, Korgen ikke på valg 1. vara: Stine Ressem Haugli, Bjerka valgt for 2 år ny 2. vara: Hilde Kristin Korsnes, Korgen ikke på valg

15 - 14 -

16 STYRET 2015 HEMNES VERV NAVN ADRESSE TELEFON E-POSTADRESSER Styreleder Birgit Fjelldal Knophsvei 9, 8643 Bjerka Nestleder Wenche-Lise Sandnes Torggata 11, 8640 H.berget Sekretær Øyvind Arntsen Messaveien 4, 8646 Korgen Kasserer Jonny Alfinn Tustervatn Tustervatn, 8647 Bleikvassli styremedlem Bjørn Anton Larsen Skjæranvegen 30, 8640 H.berget styremedlem Randi Sund Mastervik 8647 Bleikvassli styremedlem Ingrid Karin Lauvås Øverleir Øverleir, 8646 Korgen aktive varamedl. Stine Ressem Haugli Mellamyra 2, 8643 Bjerka aktive varamedl. Hilde Kristin Korsnes Leirskardalen, 8646 Korgen

Mental Helse Hemnes HEMNES

Mental Helse Hemnes HEMNES Årsrapport Mental Helse Hemnes HEMNES MENTAL HELSE HEMNES ÅRSMELDING FOR 2012 Åpenhet toleranse respekt! INNLEDNING Lokallaget av Mental Helse Hemnes ble reetablert i 2003. Før dette eksisterte det lokallag

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

MENTAL HELSE KIRKENES

MENTAL HELSE KIRKENES MENTAL HELSE KIRKENES POSTBOKS 26 9914 BJØRNEVATN TELEFON 404 16 330 ORG.NR.: 913 683 196 KONTONR.: 4930.15.17563 E-POST kirkenes@mentalhelse.no DAGSORDEN TIL ÅRSMØTE I MENTAL HELSE KIRKENES 2017 TID:

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag

Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag Referat fra årsmøte Årsmøte fant sted torsdag 12. februar 2015 kl 19.00 på Vardesenteret ved Stavanger Universitetssykehus. Følgende medlemmer var møtt opp:

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 Møtet ble holdt på Nannestad Kommunehus, Kommunestyresalen Det var 17 medlemmer tilstede. Linn Asak møtte som dirigent. Anne Grete Fjeldberg ønsket velkommen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus.

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleiar 3. Valg av to personer til å skrive

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

INNLANDET UTVIKLINGSLAG. Innkaller herved til årsmøte. Tirsdag 21/ Klokken 19:30 Bygdehuset

INNLANDET UTVIKLINGSLAG. Innkaller herved til årsmøte. Tirsdag 21/ Klokken 19:30 Bygdehuset INNLANDET UTVIKLINGSLAG Innkaller herved til årsmøte Tirsdag 21/2 2017 Klokken 19:30 Bygdehuset Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen: 10.02.2017 Velkommen! Side 1 av 7 Årsmøte

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes

Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes Senter for nordlige folk, 13.03.13 Til stede: Wilmar Johnsen, Kurt-Ivar Johnsen, Henrik Olsen, Per Larsen, Kine Rasmussen, Irene Pedersen, 1. Valg

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Livsglede for Eldres formål Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING «Petter Dass II» Litografi av Kaare Espolin Johnson Horva «De syv søstre» ses i bakgrunnen. 2014 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Rogaland ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Årsmøte ble avholdt 28.02.2016, på Rossabø skole i Haugesund. Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1/15 Åpning av årsmøtet v/ leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal Leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.:

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: Sted: Hotell Augustin Tidspunkt: Lørdag 8.april kl. 18:00 Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: 983 569 730 Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighetsorgan. Medlemmer i lokallaget som er registrert

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG 2014. 1 Innledning. Vi har i løpet av året arbeidet mot de arrangement utvalget har ansvar for - våre faste oppgaver, og brukt tiden til å komme i mål med dem. I tillegg

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 Klubbhuset, Idrettsplassen kl. 19.00 Tilstede: Ola Idar Løkken, Lene Johanssen, Linda Svendsrud, Jon Fjeldet, Unn Kristin Haupberg, Torger

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Møteinnkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer. Medlem

Møteinnkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer. Medlem Møteinnkalling Utvalg: Roan Eldreråd Møtested: Roan kommunehus, møterom 2.etasje Møtedato: 08.02.2016 Tid: 11:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord, tlf. 72 51 00 00, som sørger for innkalling av

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

MENTAL HELSE Trondheim

MENTAL HELSE Trondheim Side 1 av 6 Protokoll styremøte 11.12.2014 Sted: Fjordgata 19 Dato: 7.4.2014 Møteleder: Tonje Farstad Tidsrom: 17.00-19.30 Til stede: Tonje Farstad, Dag Øivind Antonsen, Jan Tore Svartrapmo, John Jakobsen,

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Årsmelding 2009 Regnskap 2009

Årsmelding 2009 Regnskap 2009 Årsmelding 2009 Regnskap 2009 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Valg av møteleder 5. Valg av sekretær 6. Styrets årsberetning 7. Regnskap 2009 8.

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 28. August 2010 kl. 1500. Til stede: Fra styret: Øystein Revheim,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

ÅRSMELDING Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING 2016 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

i Storsalen Kurs- og konferansesenteret i Bikuben Onsdag 15. februar 2017

i Storsalen Kurs- og konferansesenteret i Bikuben Onsdag 15. februar 2017 ÅRSMØTE 2017 i Storsalen Kurs- og konferansesenteret i Bikuben Onsdag 15. februar 2017 DAGSORDEN 1. Åpning 2. Årsberetning 2016 3. Innkomne forslag 4. Regnskap 5. Valg HELSE BERGEN PENSJONISTFORENING Sak

Detaljer

Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 10. mars 2016 Café Bølgen

Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 10. mars 2016 Café Bølgen Cicignon Lokalsamfunn Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 10. mars 2016 Café Bølgen Saksliste 1. Åpning av leder 2. Konstituering av årsmøte: a. Godkjenning av innkalling b. Erklære møtet for lovlig

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2015 Hægebostad Frivilligsentral

Protokoll fra årsmøte 2015 Hægebostad Frivilligsentral Protokoll fra årsmøte 2015 Hægebostad Frivilligsentral Tid: MANDAG 13.april klokka 12.00-14.00 Sted: Kommunehuset Tilstede: Ånen Werdal (ordfører) Lars Terje Grostøl (formannskapet) Arne Neset (formannskapet)

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer