Kjell Arne Strøm Hansen, avdelingssjef Channels/Branch Solutions, EDB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjell Arne Strøm Hansen, avdelingssjef Channels/Branch Solutions, EDB"

Transkript

1 Program Felles sesjon - kl Jan Hauglie, direktør Business Development & Solution Architecture, EDB Hvordan møter EDB endrede krav som følge av finanskrisen? Kravene til EDBs løsninger endres som følge av finanskrisen. Hva gjør EDB for å møte dette og hvordan hjelper EDBs leveransemodell bankene til å møte disse kravene på en kostnadseffektiv måte? Helge Moan, direktør Solutions & Services, EDB Banking & Collaboration WEB 2.0 banking in a new paradigm Hvordan kan finanshus bruke ny web-basert teknologi, som web 2.0 og nettverkssamspill, til å tilby nye tjenester til sine kunder? Kjell Arne Strøm Hansen, avdelingssjef Channels/Branch Solutions, EDB Benstrekk Fremtidens kjernebank Gjennom omfattende satsing på fornyelse etablerer EDB et unikt sett av løsninger som tilbyr kundene en effektiv kostnadsdeling. Magnus Thorburn, direktør Core Platform, EDB Kaffepause Parallellsesjoner Spor 1: Core Banking Spor 2: Cards Spor 3: Payment & Security Spor 4: Channels Spor 5: Mislighold og Tap

2 Parallellsesjoner kl Spor 1 - Core Banking Magnus Thorburn, direktør Core Platform, EDB Kvalitet i kundedata k - ihub Kunde EDB tilbyr flere tjenester for økt kvalitet i bankens kundedata, for eksempel automatisk ajourhold av bankens navn- og adresseopplysninger. Ajourholdet utføres i samarbeid med andre aktører, for eksempel Posten Norge og EDB Infobank, som er distributør av Det Sentrale Folkeregister (DSF). Under presentasjonen kommer du til å få vite mer om hvordan EDB kan øke kvaliteten i sine kunders kunderegister. Asta Slapø, avdelingssjef, Core Platform, EDB Prediktiv analyse bedre utnyttelse av bankens data Datalageret er en plattform for å bygge kunnskap om kundeadferd. Prediktiv analyse er å hente ut kunnskap fra databasene om hvilke kunder som kommer til å skape, utvikle eller beholde et produktengasjement. Den naturlige fortsettelsen er kampanjeoptimalisering; å søke etter den kombinasjon av kunder og markedsbearbeiding som best realiserer foretakets strategi og gir individuelle tilbud til kunden. Hva kreves for å få det til å fungere i praksis? LUNCH Ola Gustafsson, Senior Business Analyst, Guide Konsult Stockholm AB EDB Staging - enhetlig og kundestyrt tilgang til alle datauttrekk fra EDBs fagsystemer EDB Staging gir enhetlig tilgang til datauttrekk fra fagsystemene, basert på en abonnementsløsning hvor kundene selv definerer uttrekk. Løsningen gir informasjon om felters opprinnelse, avhengighet og beskrivelse. EDB Staging kan også knyttes til datakilder utenfor EDBs produktportefølje. Geir Andersen, forretningsutvikler/løsningsarkitekt, Core Platform, EDB EUs tredje direktiv (ny hvitvasklov) innføres i Norge april i år Hvilke konsekvenser får loven for bankenes virksomhet, og hvordan bidrar EDB til at kunder blir compliant med lovverket? Anne Irene Dahl, sjefskonsulent Core Platform, EDB Effektiv administrasjon av valutalån med integrert ELS Med fokus på effektivitet, kvalitet og risk-kontroll integreres og utvikles en rekke funksjoner i ELS for økt automatisering av valutautlånsporteføljen. Einar Jan Melbø, produktsjef EDB Lending Solutions, EDB

3 Spor 2 - Cards Staale Rasmussen, direktør Cards, EDB Hva gir du for 1 million falske kredittkort? "An ongoing arms race er betegnende for kampen som utspiller seg mellom profesjonelle kortsvindlere på den ene siden og kortutstederne på den andre siden. Foredraget belyser bl.a. utviklingen innen kortsvindel og mulige nye tiltak som kan settes inn. Børre Midtgard, salgs- og markedsdirektør, EDB EMV-chip er etablert hos de fleste norske banker hvilke muligheter finnes nå? Med bakgrunn i at de fleste banker har etablert standard EMV-løsning i kortene sine, presenteres forskjellige teknologier innen EMV og andre løsninger som finnes på chip i dag. I tillegg presenteres mulighetene som kan ligge i fremtidens chip LUNCH Jon Land, direktør Forretningsutvikling, EDB Kortproduksjon og personalisering, utfordringer og muligheter! Norden er innovativ innen kortdesign og produkter for betalingskort. Dette medfører mange produkter med små batcher og stor kompleksitet. Hvordan kan dette imøtekommes når det gjelder kortproduksjon og personalisering? Erik Schreiner, seksjonsleder Produksjon og Banktjenester, EDB Hva kan k gjøres for å stoppe svindlerne? ne? Svindel og forsøk på svindel med kort øker stadig. Hvorfor ikke stoppe dem fra å benytte kortene fra steder du aldri vil besøke? I dag er det mulig å benytte et kort i et hvilket som helst område på jorden. Dersom du aldri besøker enkelte områder, kan EDB nå tilby en enkel løsning der man sperrer kortet for bruk i disse regionene. Jan Fredrik Tveten avdelingssjef Issuing Services, EDB PrePaid Cards morgendagens penger EDB har den mest komplette løsningen for utstedelse og håndtering av PrePaidkort. Kortene kan både leveres som forhåndsbetalte Visa- eller MC-kort, og kortene har mulighet til å etterfylles både i minibanker og via nettbanken. EDB bruker også samme løsning for utstedelse av kommunale utbetalingskort, som fungerer som ordinære BAX-kort. Arnt Myklebost, salgssjef, EDB

4 Spor 3 - Payment & Security Geir Espeland, direktør Payment & Security, EDB "ID Management & Compliance" - hvordan innføre og dokumentere idhåndtering i din organisasjon? I dagens kompliserte organisasjoner kan det være en utfordring å ha kontroll over de ansattes tilganger og rettigheter i ulike systemer. I tillegg stilles det stadig strengere krav til dokumentasjon. Denne gjennomgangen vil vise hvordan en stegvis kan innføre id-håndtering i din organisasjon. Lars Torpe, produktsjef Security Solutions, EDB Fremtidens betalingsløsninger privat og bedrift Fremtidens bankkunder vil kreve stadig mer fleksible betalingsløsninger. EDB jobber med en konsolidering av betalingsløsningene for privat- og bedriftsmarkedet. Her gis et bilde av hvordan EDB ser på betalingsløsninger og hvorfor vi gjør en slik konsolidering LUNCH Wenche Brateng, løsningsarkitekt Payment & Security, EDB Hva er SEPA og hva gjør EDB? SEPA har vært en realitet siden 28.januar Banker i Norge og internasjonalt har brukt, og bruker fortsatt, store ressurser på å håndtere de krav SEPA stiller til bankene. Nye betalingsinstrumenter og kanaler dukker opp. Hvordan kan EDB bistå bankene, og hvordan kan vi i fellesskap finne gode løsninger? Tore Andersen, seniorrådgiver Payment Solution, EDB Elektronisk signering gir nye muligheter for automatiske og selvbetjente prosesser for signering av dokumenter Elektronisk signering gir nye muligheter for automatiske og selvbetjente prosesser for signering av dokumenter for kunder og kunders kunder. Bedriftens kunder slipper å komme innom eller få tilsendt dokumenter per post, for å signere et dokument. Selvbetjente prosesser har et meget stort potensiale for reduserte kostnader, raskere salgs- og avtaleprosesser og gir enklere tilgjengelighet for bedriftens kunder. Arild Larsen, tjenesteansvarlig Payment & Security, EDB Trender innen autentisering på Internett Stadig flere tjenester blir tilgjengelig på Internett. Kunder kan i større grad enn tidligere utføre en rekke tjenester fra sin PC og mobiltelefon. Dette stiller krav til sikker autentisering. Hugo Kenneth Haugland, avdelingsleder Security Solutions, EDB

5 Spår 4 - Channels Håkon Kvarme, direktør Cross Channel, EDB Mobile løsninger til bank og finans Med fokus på enkle, raske og tilgjengelige tjenester presenterer vi våre mobile løsninger til bank- og finansmarkedet. Mobiltelefonen er i en særstilling, og er allerede etablert som en viktig forretningskanal i dagens marked. Forskjellen på tjenestetilbudet for mobilt og tradisjonelt Internett blir mindre og mindre. Vi anser det som strategisk riktig at forretningsvirksomheter med suksess i tradisjonell internettkanal, som for eksempel nettbank, også møter kunden i den mobile kanalen. EDB lager løsninger for å møte kundenes forventninger til mobile tjenester. Eirik Dalen, produktsjef Self Service Solutions, EDB The future of cash management Lunsj -Vil finanskrisen påvirke til endringer i bedriftenes cash management-prosesser? Likviditetsoptimalisering og bedre "cash forecasting"-rutiner vil være viktige parametere for bedriftene i en tid hvor knapphet på finansiering er stor. Kjell Arne Strøm Hansen, avdelingssjef Branch Solutions, EDB Økt effektivisering og bedre salgsstøtte i bankens selvbetjeningskanal Hvordan kan bankene oppnå økt effektivisering og bedre salgsstøtte i sin selvbetjeningskanal? Effektive prosesser, rask respons og individualisert tilgang til tjenester vil bidra til at nettbanken fungerer som bankens direkte salgskanal. Får kunden i tillegg tilgang til tjenester fra tredjepart, vil nettbanken fremstå som det komplette finanshus. Utfordringen blir hvordan bankene kan fremstå som unike og skille seg ut fra "alle andre" i en konkurransebasert hverdag. Ann Merethe L. Sommerseth, avdelingssjef Self Service Solutions, EDB EDBs nye kredittløsninger Neste generasjon av kredittløsninger er nå på plass i EDB. I forhold til forrige generasjon er utstrakt bruk av beslutningsstøtte med automatisk datafangst, styrt arbeidsflyt, sporbarhet, strukturerte felter og engangsregistrering av informasjon, viktig. Vi presenterer løsningen og veien videre for å effektivisere kredittprosessene. Espen Jakobsen, produktsjef EDB Kreditt, EDB ATM skulle vel egentlig vært død og begravet, men? Hva skjer med pengeautomatene? Forretningsmessig styring av pengeautomater. Hvordan kan EDB ivareta de fleste funksjonene som bankene så langt har utført i eget hus? Om EDBs løsninger, produkter og tjenester. Tore Pettersen, avdelingsleder ATM Service, EDB

6 Spor 5 - Mislighold og Tap Kristian Vehus, produktsjef Utlån, EDB Den internasjonale finanskrisens forventede konsekvenser for de norske bankene. Erik Johansen, avdelingdirektør i Sparebankforeningen Misligholds- og tapsoppfølging i Sparebanken Vest LUNCH Presentasjon av Sparebanken Vest sin organisering og praktiske gjennomføring av misligholdsoppfølging og inkasso, samt tapshåndtering og prosesser for gjenvinning. Erfaringer hittil, og posisjonering for å møte eventuell økning i antall saker i tiden fremover. Eyvind Bagge, banksjef, Sparebanken Vest Lindorff-analysen april hvordan opplever Lindorff utviklingen for 2009? En gjennomgang av utviklingen innen mislighold og kredittverdighet for personer, aksjeselskaper og næringsdrivende i Norge. Lindorff gir informasjon om situasjonen og om fremtidsutsiktene for Nikolai Næss, Product Manager, Lindorff AS Løsninger for tapshåndtering Overordnet presentasjon av integrert inkassoløsning mot eksterne inkassoselskaper, EDBs løsninger for tapshåndtering, blant annet IFRS Tap, samt løsninger for konstatering av tap. Kristian Vehus, produktsjef, EDB Misligholdshistorikk Moderne kredittprosessløsninger stiller økte krav til misligholdshistorikk. Dette gjelder blant annet til bruk i score-modeller, analyser og rapportering. Overordnet presentasjon av EDBs Misligholdskomponent og LGD-databasen. Kristian Vehus, produktsjef, EDB

Velg felles betalingssentral

Velg felles betalingssentral Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash Management 2. utgave - MARS 2008 inside: Lagerstyring: betalingsterminal: Klager for å Fryser du ned Kort-vei til bedre likviditet utsette betaling kapitalen?

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd.

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd. Hele bilaget er en annonse fra FNO distribuert med Aftenposten, april 2011 Mer enn penger FINANSNÆRINGEN på lag med fremtiden FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Landets finansielle rådgivere har satt seg på

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene?

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Fafo-rapport 249 Forskningsstiftelsen Fafo 1998

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Viser muskler i Norden

Viser muskler i Norden Nr 06 / 2008 Mirror Accouting: Viser muskler i Norden Lindorff Accounting skiftet i sommer navn til Mirror Accounting. Dette var et ledd i en større endringsprosess i firmaet. Mirror Accounting har vunnet

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Gjør fremtiden enklere. program. brukerforum 2012. Uni eiendom Bolig / studentbolig Uni eiendom FdV Uni Økonomi V3

Gjør fremtiden enklere. program. brukerforum 2012. Uni eiendom Bolig / studentbolig Uni eiendom FdV Uni Økonomi V3 Gjør fremtiden enklere program brukerforum 2012 Uni eiendom Bolig / studentbolig Uni eiendom FdV Uni Økonomi V3 radisson sas Hotel Norge mandag 29. og tirsdag 30. oktober 2012 Gjør fremtiden enklere Velkommen

Detaljer

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Intrum magazine Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 1 2012 Ekspandere globalt Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Positivt lederskap En ny ledelsesstrategi for optimal ytelse Professor

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE Standard forside DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Økonomi og Administrasjon OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Risikostyring

Detaljer

Uni Micro med lønnsom

Uni Micro med lønnsom økonomiavisen Skjørt marked peker oppover Februar 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Fortsatt mye usikkerhet

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash management Cash pooling: Mer tid til verdiskaping Spar milliarder på nye EU-regler

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash management Cash pooling: Mer tid til verdiskaping Spar milliarder på nye EU-regler Cash management 1. utgave - august 2007 Kredittinformasjon: Kundesjekking bedrer likviditeten Les mer side 12-13 Cash pooling: Mer tid til verdiskaping Les mer side 20 Leasing: Stadig flere leier fremfor

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer