Diabetesforskningskonferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diabetesforskningskonferanse"

Transkript

1 Diabetesforskningskonferanse Clarion Hotel Oslo Airport november 2012 For diabetesforskere og helsepersonell

2 Velkommen til Diabetesforskningskonferanse! Diabetes er en av vår tids store folkesykdommer, og antallet personer med diabetes øker i hele verden. Det er viktig med økt fokus på diabetesforskning for bedre å kunne forebygge og behandle sykdommen og dens komplikasjoner. Diabetesforbundet inviterer deg som er engasjert og interessert i diabetesforskning til en to dagers konferanse på Clarion Hotel Oslo Airport. Til forskningskonferansen vil de mest ledende forskere innen diabetes i Norge bli invitert. Her vil det også bli presentert fremragende norsk diabetesforskning og diskutert forskningspolitikk. Mål for konferansen er å: Samle norske forskere som arbeider med diabetes Stimulere til økt samarbeid og gi inspirasjon til bedre forskning Synliggjøre norsk diabetesforskning Abstrakt Vi vil at de som ønsker å bidra med en plakat under Diabetesforskningskonferansen sender inn et abstrakt. Du kan selv velge om abstraktet skal være på norsk eller engelsk. Frist for innsending er satt til 25. september Abstraktskjema finner du på Diabetesforbundets nettside Fyll ut abstraktskjemaet, og send det på e-post til Vi ønsker deg velkommen til konferansen! Med vennlig hilsen Rolf Jorde Leder av programkomiteen 2 Diabetesforskningskonferansen 2012

3 Programkomiteen Professor Rolf Jorde, Universitetet i Tromsø Overlege Bård Kulseng, St. Olavs hospital Klinisk ernæringsfysiolog, ph.d Anne-Marie Aas, Oslo universitetssykehus Høyskolelektor Anne Haugstvedt, Høgskolen i Bergen Professor Anne Karen Jenum, Universitetet i Oslo Lege ph.d Hanne L. Gulseth, Oslo universitetssykehus, Aker Førsteamanuensis Bjørg Karlsen, Universitetet i Stavanger Overlege Eirik Søfteland, Haukeland universitetssykehus Overlege dr. med Torild Skrivarhaug, Oslo universitetssykehus, Ullevål Generalsekretær Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet Organisasjonskonsulent Liv Nordby, Diabetesforbundet Diabetesforskningskonferansen

4 Program Torsdag 15. november REGISTRERING Lunsj Velkommen Forbundsleder i Diabetesforbundet FELLESSESJON 1 Møteleder: Professor Rolf Jorde Forskning. Politiske føringer Strategidirektør i Helsedirektoratet Tore Julsrud Berg Mediebildet av forskning i et folkehelseperspektiv Avdelingsdirektør for avdeling Nasjonalt folkehelsearbeid i Helsedirektoratet Anne Hafstad Finnish diabetes prevention study: How to succeed with lifestyle intervention and implement research into a national strategy to prevent diabetes Dr. Jaana Lindström, PhD, Adjunct Professor PAUSE 4 Diabetesforskningskonferansen 2012

5 PARALLELLE SESJONER PS 1: Ernæring, fedmekirurgi og diabetes Møteleder: Klinisk ernæringsfysiolog, ph.d. Anne-Marie Aas Hva vet vi om lavkarbokost i forhold til diabetes, og hva trenger vi mer kunnskap om? Klinisk ernæringsfysiolog, ph.d. Anne-Marie Aas Fett i kosten, mengde og type: Hvilken rolle spiller det for risiko for hjerte- og karsykdom? Docent i klinisk nutrition og metabolism Ulf Riserus Kost ved diabetes: arbeidet med evidens baserte kostråd i Sverige Klinisk ernæringsfysiolog, ph.d. Mette Axelsen Diabetesforbundets arbeid med nett basert kostinformasjon i Norge Klinisk ernæringsfysiolog, ph.d. Anne-Marie Aas Bariatrisk kirurgi og type 2-diabetes Lege Dag Hofsø Forebygging av vektoppgang blant slanke opererte. Endringer i inkretinnivå og blodglukose og insulinsensitivitet Klinisk ernæringsfysiolog, ph.d. student Susanna Hanvold PS 2: Epidemiologi Møteleder: Overlege dr.med. Torild Skrivarhaug Introduksjon. Har registerforskning noe for seg? Professor Rolf Jorde Reseptregisteret en kilde til informasjon om prevalens og insidens av diabetes i befolkningen Seniorrådgiver Hanne Strøm Diabetes hos etniske minoriteter i Norge Lege, ph.d. student Anh Thi Tran Voksendiabetesregisteret Seksjonsoverlege John Cooper Barnediabetesregisteret Overlege dr.med.torild Skrivarhaug Zn antistoffer og diagnostikk av type 1-diabetes hos barn og ungdom Avdelingsoverlege Per Thorsby Aterosklerose og barnediabetes MD, ph.d. Hanna Dis Margeirsdottir Svangerskapsutfall ved type 1-diabetes Norsk studie Professor Kristian F. Hanssen PAUSE POSTERPRESENTASJONER Plakatene deles inn i grupper som ledes av Bård Kulseng, Hanne L. Gulseth, Eirik Søfteland og Bjørg Karlsen MIDDAG Deltakerne gir en tre minutters presentasjon Diabetesforskningskonferansen

6 Program Fredag 16. november PARALLELLE SESJONER PS 3: Psykososiale og motivasjonelle utfordringer Møteleder: Førsteamanuensis Bjørg Karlsen PAID et verktøy for kartlegging av diabetesrelaterte problemer Førsteamanuensis Marit Graue Familieforhold av betydning for barns blodsukkerregulering Høgskolelektor Anne Haugstvedt De spesifikke psykologiske utfordringene som er knyttet til type 1-diabetes Spesialist i klinisk psykologi Jon Haug Smart diabetes visuell læring med dagbok-apps på smarttelefon Lege, ph.d. student Dag Helge Frøisland 09: Motivasjon for selvregulering blant voksne med type 2-diabetes Førsteamanuensis Bjørg F. Oftedal Livsstilsintervensjoner i primærhelsetjenesten Prosjektleder, ph.d. student Ingrid Sørdal Følling Kunnskap om diabetespasienters health literacy: Viktig forutsetning for effektiv helsekommunikasjon og behandlingsutfall Førsteamanuensis Kjell Sverre Pettersen PS 4: Basalfag og vitamin D Møteleder: Overlege Bård Kulseng Eksomsekvensering og MODY, nålen i høystakken eller nyttig diagnostisk verktøy? MD/ ph.d. student Henrik Underthun Irgens Insight into pancreatic disease based on the duodenal (aka proteomikk) Overlege, dr.med. Helge Ræder Er type 1-diabetes egentlig en virussykdom? Foreløpige resultater fra DiViDprosjektet Barnelege, ph.d. student Lars Krogvold Alginate capsules in the treatment of type 1-diabetes. Present state and future perspectives Professor Gudmund Sjaak-Bræk Vitamin D møteleder med intro duksjon Professor Rolf Jorde Maternelle serumnivåer av 25-hydroxyvitamin D i svangerskapet og risiko for utvikling av type 1-diabetes hos barnet Barnelege, ph.d. student Ingvild Menes Sørensen Vitamin D og insulinsensitivitet hos friske personer Lege, ph.d. Guri Grimnes Vitamin D og type 2-diabetes. Resultater fra DIVINE-studien Lege, ph.d. Hanne L. Gulseth Fellesdiskusjon Utbredt vitamin D-mangel i enkelte etniske grupper også blant gravide Lege Åse Ruth Eggemoen PAUSE Fellesdiskusjon 6 Diabetesforskningskonferansen 2012

7 FELLESSESJON KOMPLIKASJONER/MULTIMORBIDITET Møteleder: Overlege, ph.d. student Eirik Søfteland Fra allostatisk overbelastning til multimorbiditet diabetes sett i sammenheng Forsker Linn Getz Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår et samhandlingsprosjekt Førsteamanuensis Marjolein M. Iversen Tynnfibernevropati Lege, ph.d. student Karianne Sveen Svekkede symptomer ved hypoglykemi: forekomst og betydning Overlege dr.med. Marit Bjørgaas DIABETESFORSKNING I INDUSTRIEN Møteleder: Generalsekretær Bjørnar Allgot Eli Lilly presenterer sin forskning Sanofi presenterer sin forskning LUNSJ FELLESSESJON SVANGERSKAPSDIABETES Møteleder: Professor Anne Karen Jenum Ny definisjon av svangerskapsdiabetes Professor Anne Karen Jenum Svangerskapsdiabetes etniske forskjeller i forekomst og risikofaktorer Stork Groruddalen-studien Ph.d. student Kjersti Mørkrid De nye kriteriene fordeler og ulemper. Sett fra spesialist- og primærhelsetjenesten Assistentlege dr.med. Elisabeth Qvigstad og professor Anne Karen Jenum Metformin en plass i behandlingen av svangerskapsdiabetes? Assistentlege dr.med. Elisabeth Qvigstad Etniske forskjeller i kroppskomposisjon ved fødsel relevant for fremtidig type 2-diabetes? Barnelege, ph.d. student Line Sletner PAUSE DIAGNOSTIKK HbA1c Møteleder: Lege, ph.d. Hanne L. Gulseth HbA1c ved diagnostikk av diabetes Professor Jens Petter Berg Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene. Data fra Tromsø-undersøkelsen Lege, ph.d. student Moira Strand Hutchinson Bruk av HbA1c vs glukosebelastning hos karkirurgiske pasienter Lege i spesialisering Iren D. Hjellestad Håndtering av prøver til glukosebestemmelse Professor Jens Petter Berg OPPSUMMERING OG AVSLUTNING Diabetesforskningskonferansen

8 Foredragsholdere på Diabetesforsknings konferansen 2012 Anne Hafstad Anne Hafstad er dr.philos. fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet som stipendiat og forsker ved Kreftregisteret og Folkehelsa. Hafstad var i tolv år helsejournalist og kommen tator i Aftenposten. Siden mai 2010 har hun vært avdelingsdirektør for Avdeling nasjonalt folkehelsearbeid i Helse direktoratet. Anne Haugstvedt Anne Haugstvedt er ansatt som høyskolelektor ved Høg skolen i Bergen. Hun er fortrinnsvis knyttet til master i klinisk sykepleie, hvor diabetes er et av fordypningsområdene. Anne Haugstvedt er utdannet sykepleier og sosiolog. Hun har lang erfaring som diabetessykepleier. I sitt doktorgradsarbeid har hun forsket på psykososiale helseaspekter blant mødre og fedre til barn med type 1-diabetes og hvilken betydning disse har for blant annet barnets diabetesregulering. Anne Karen Jenum Anne Karen Jenum har vært fastlege på Romsås i 20 år. Hun har vært bydelsoverlege og er nå ansatt ved Universitetet i Oslo og ved Høgskolen i Oslo og Akershus som professor. Hun har forsket på diabetes og hjerte- og karsykdom i mange år ved siden av klinisk praksis. I 2006 tok hun doktorgraden på prosjektet Mosjon på Romsås, som hun initierte og ledet. Dette fikk hun Karl Evangs pris for. Anne-Marie Aas Anne-Marie Aas er til daglig ansatt i en kombinert stilling som klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet. Hun er også ernæringsfaglig medarbeider i Diabetesforbundet og sitter i styret for The Diabetes and Nutrition Study Group of the EASD. Anh Thi Tran, Anh Thi Tran er fastlege ved Stovner Legesenter i Oslo og stipendiat ved UiO, Instituttet helse og samfunn, avdeling allmennmedisin. Hun forsker på diabetes og hjerte og karsykdommer i innvandrerbefolkningen i Oslo. Bjørg Karlsen Bjørg Karlsen er dr.polit i sykepleievitenskap. Hun er ansatt som førsteamanuensis på Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger. De siste årene har hun jobbet med forskning knyttet til mestring av diabetes, samt motivasjon for selvregulering blant voksne med type 2-diabetes. Bjørg Oftedal Bjørg Oftedal er ansatt som førsteamanuensis på Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger. De siste årene har hun jobbet med forskning knyttet til motivasjon for selvregulering blant voksne med type 2-diabetes. Bård Kulseng Bård Kulseng er overlege på endokrinologisk avdeling ST.Olavs Hospital og leder for regionalt senter for behandling av sykelig overvekt. Han er engasjert i forskning knyttet til alginatkapslers potensiale som en beskyttende immun barriere. Han har også engasjert seg i å øke kompetansen på diabetesbehandling i primærhelsetjenesten. Dag Helge Frøisland Dag Helge Frøisland er barnelege og stipendiat, og er tilknyttet UiO samt Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes. Frøisland har sin stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer, og er i permisjon fra sin stilling som overlege ved Barneavdelingen på Lillehammer. Dag Hofsø Dag Hofsø er lege i spesialisering i indremedisin ved sykehuset i Vestfold. I tillegg er han postdok ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved samme sykehus og universitetslektor ved UiO. Hans doktorgradsarbeid omhandlet medisinsk og kirurgisk behandling av sykelig fedme og type 2-diabetes. Eirik Søfteland Eirik Søfteland er overlege ved endokrinologisk seksjon, medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Han er 50 % doktorgradsstipendiat hvor han forsker på gastrointestinale diabeteskomplikasjoner og autonom nevropati, tilknyttet institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen. Elisabeth Qvigstad Elisabeth Qvigstad har doktorgrad på innflytelse av lipider og glukose på insulinfrigjøring ved type 2- diabetes (2003). Post doktor prosjekt på metabolske aspekter ved svangerskap (STORK ). Ansatt ved Seksjon for spesialisert endokrinologi, OUS. 8 Diabetesforskningskonferansen 2012

9 Gudmund Skjåk-Bræk Gudmund Skjåk-Bræk er professor i biokjemi ved Institutt for bioteknologi NTNU. Han er leder for en tverrfaglig forskningsgruppe; NOBIPOL, (Norges biopolymer laboratorium) som bl.a. forsker på avanserte biomaterialer. Har i mange år vært involvert i utvikling av immunisolerende mikrokapsler i forbindelse med transplantasjon av insulinproduserende celler. Guri Grimnes Guri Grimnes er utdannet lege ved Universitetet i Tromsø 1998, og ph.d. i 2011 med avhandlingen: Clinical and laboratory aspects of vitamin D in relation to type 2-diabetes and osteoporosis. Hun har siden 2004 vært tilknyttet endokrinologisk seksjon, medisinsk avdeling, UNN. P.t. lege i spesialisering. Hanna Dis Margeirsdottir Hanna Dis Margeirsdottir er spesialist i pediatri og har i mange år jobbet innenfor fagfeltet barneendokrinologi og diabetes. Hun har tidligere jobbet i flere år ved OUS, barnesentret Ullevål, men er nå ansatt som overlege ved Barne- og ungdomsklinikken Akershus universitetssykehus. Hun har nylig avlagt doktorgrad som handler om utvikling av tidlig åreforkalking ved barnediabetes. Hanne Løvdal Gulseth Hanne Løvdal Gulseth er lege og forsker ved Endokrinologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus Aker. Hun er post doc på et prosjekt om Vitamin D og type 2-diabetes. Hanne Strøm Hanne Strøm er seniorrådgiver i avdeling for legemiddelepidemiologi ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Strøm var prosjektleder for etableringen av Reseptregisteret i perioden I tillegg til å være involvert i forskning med data fra Reseptregisteret, er Strøm direktør for WHO senteret som har ansvaret for metoden som anvendes globalt til klassifisering av legemidler (ATC) og måling av legemiddelforbruk (DDD). Helge Ræder Helge Ræder er overlege dr.med., Barneendokrinologisk seksjon, Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus og postdoktorstipendiat UiB. Han har poliklinikk med barn med diabetes, doktorgrad på MODY-type diabetes i 2006, og har forsket på genetikk ved diabetes i Njølstads forskningsgruppe siden Henrik Underthun Irgens Henrik Irgens har jobbet ved Barneklinikken, Haukeland universitetssjukehus siden Fra 2010 ph.d. stipendiat tilknyttet Universitetet i Bergen og Senter for diabetesgenetikk. Har følgende prosjekt: A wholegenome approach to monogenic and type 1-diabetes in children: Copynumber variation and exome screening Iren D. Hjellestad Iren D. Hjellestad er lege i spesialisering. Ansatt ved medisinsk avdeling, endokrinologisk seksjon, Haukeland universitetssykehus. Ingrid S. Følling Ingrid S. Følling jobber som prosjektleder og ph.d. student ved Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital. Hun har bakgrunn som sykepleier og har en M.Sc i Helsevitenskap fra DMF, NTNU. Siden 2008 har hun jobbet med et prosjekt som har gått ut på å bygge opp kompetanse innen overvekt og fedme på tvers av helsetjenestelinjene. Ingvild Menes Sørensen Barnelege og stipendiat ansatt på Barneklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Hun holder på med et ph.d. prosjekt om ernæring i svangerskapet og infeksjonstendens i tidlig barneår som risikofaktorer for utvikling av type 1-diabetes i barnealder. Jaana Lindström Dr Jaana Lindström graduated from the University of Helsinki, with masters degree in food sciences (nutrition), completed her doctoral degree in public health in 2007, and was granted the title Adjunct Professor by the University of Helsinki in She is a Senior Researcher and the Head of the Diabetes Prevention Unit of the National Institute for Health and Welfare in Helsinki. Jens Petter Berg Jens Petter Berg er dr. med, professor ved avdeling for medi sinsk biokjemi, Institutt for klinisk medisin, Uni versitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Han er forskningsleder ved avdeling for medisinsk biokjemi. Diabetesforskningskonferansen

10 John Cooper John Cooper arbeider som seksjonsoverlege på endokrinologisk seksjon Stavanger Universitetssjukehus og har bistilling som medisinsk leder i Norsk Diabetesregister for voksne, NOKLUS Bergen. Tidligere kommunelege i Hjelmeland, nå endokrinolog på SUS. Medforfatter til nasjonale diabetes retningslinjer og medlem av medisinsk fagråd, Diabetesforbundet. Jon Haug Jon Haug er spesialist i klinisk psykologi. Etablerte sammen med kollegaer Psykosomatisk Institutt i Driver psykologisk behandling ved Instituttet med driftsavtale med Oslo kommune. Doktor philos fra 2010 på en monografi om type 1-diabetes. Arbeider også ved Norsk Diabetikersenter. Medlem av medisinsk fagråd i Diabetesforbundet. Karianne Sveen Karianne Sveen arbeider for tiden ved Oslo universitetssykehus, Aker med et doktorgradsprosjekt som omhandler type 1- diabetes og senkomplikasjoner. I tillegg arbeider hun som lege ved Norsk Diabetikersenter. Hun ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo som cand.med. i 2002, og har indremedisinsk bakgrunn. Kjell Sverre Pettersen Kjell Sverre Pettersen er cellebiolog, og har doktorgrad i naturvitenskapsdidaktikk fra UiO, hvor temaet var helsefagstudenters kritiske evalueringsevne overfor helsepåstander. Han er ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for helse, ernæring og ledelse, studiested Kjeller, der han primært underviser og veileder bachelor- og masterstudenter i Samfunnsernæringsstudiet. Kjersti Mørkrid Kjersti Mørkrid har hatt et doktorgradsstipendium hos Stork i Groruddalen de siste to årene, men har jobbet i dette prosjektet nesten helt siden oppstarten (i mai 2008). Hun er utdannet fysioterapeut med en master i internasjonal samfunnshelse. Kristian F. Hanssen Kristian F. Hanssen er overlege/professor ved Oslo universitetssykehus, endokrinologisk avdeling og daglig leder av Oslo Diabetesforskningssenter. Han er tidligere leder av medisinsk fagråd, Diabetesforbundet. Lars Krogvold Lars Krogvold er barnelege, med permisjon fra Oslo universitet ssykehus. Opptatt av type 1-diabetes, årsaker og forebygging. Håper at DiViD-prosjektet vil gi ny kunnskap om patologien ved type 1-diabetes og at prosjektet vil gi viktige bidrag i jakten på virus som diabetesutløsende faktor. Line Sletner Line Sletner er barnelege og har jobbet på barneavdelingen på AHUS. Hun er doktorgradsstipendiat i STORK Groruddalen, en populasjonsbasert cohortestudie med 823 gravide og deres barn. Har fokus på vekst hos foster, kroppssammensetning ved fødsel og vekst etter fødsel (som kan ha betydning for senere sykdomsrisiko); etniske forskjeller og prediktorer. Linn Getz Linn Getz er forsker ved Allmennmedisinsk forsknings enhet, NTNU. Hun har bred klinisk erfaring fra allmenn medisin, psykiatri og bedriftshelsetjeneste. Ph.d. av handling Sustainable and responsible preventive medicine (2006) som fokuserer på forebyggende medisin og implementering av kliniske retningslinjer. Marit Graue Marit Graue er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Bergen og tilknyttet Senter for kunnskapsbasert praksis. Bistilling som forskningsveileder ved Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus i Bergen. Graue er leder for forskningsgruppen DiaBEST (Diabetes research group for BEST practice). Marit Rokne Bjørgaas Marit Rokne Bjørgaas er spesialist i barnesykdommer, indremedisin og endokrinologi. Medisinsk doktorgrad 1998 med avhandling om hypoglykemi hos barn med diabetes. Siden 2002 overlege ved endokrinologisk seksjon, St. Olavs Hospital, Trondheim. Marjolein M. Iversen Marjolein M. Iversen er post doc ved endokrinologisk poliklinikk, Stavanger Universitetssjukehus, førsteamanuensis ved Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Bergen og til knyttet Senter for kunnskapsbasert praksis. 10 Diabetesforskningskonferansen 2012

11 Mette Axelsen Mette Axelsen har en førsteamanuensis stilling ved Göteborgs universitet, og forsker og underviser innenfor diabetes og karbohydrater, diabetes og hjerte- og karsykdom, og diabetespatofysiologi. Axelsen har også vært medisinsk kostekspert i flere nye utredninger innenfor svenske helsemyndigheter. Moira Strand Hutchinson Moira Strand Hutchinson er lege utdannet ved Universitetet i Tromsø i 2006, og har siden 2008 vært ph.d. stipendiat ved Endokrinologisk forskningsgruppe, Institutt for klinisk medisin, UiT. Hun holder på med en doktorgrad som tar for seg sammenhengen mellom D vitamin og glukose metabolisme og effekten av alder, kjønn og BMI på diagnostisering av diabetes ved bruk av ulike diagnostiske kriterier. Per M. Thorsby Per M. Thorsby er avdelingsoverlege ved Hormonlaboratoriet i Oslo. Har drevet med klinisk og genetisk forskning på årsaker til type 2- og type 1-diabetes. Har ansvaret for noen av de viktigste laboratorieanalysene for diagnostikk av diabetes hos barn og voksne. Rolf Jorde Rolf Jorde er professor ved Universitetet i Tromsø, og overlege i bistilling ved endokrinologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge. Han har bred forskningserfaring innen endokrinologi, og har de siste årene spesielt arbeidet med vitamin D. Forskergruppen hans har gjennomført en rekke intervensjonsstudier med vitamin D gitt i høye doser. Torild Skrivarhaug Torild Skrivarhaug er spesialist i pediatri og arbeider som overlege ved Barneklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Hun er leder av Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes (Barnediabetesregisteret). Hun har doktorgrad på senkomplikasjoner og død ved type 1-diabetes. Hun er medisinsk rådgiver for bladet Diabetes som utgis av Diabetesforbundet. Ulf Riserus Forskningen är särskild inriktad mot prevention av type 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar, och innefattar både nutritionsepidemiologiska studier såväl som olika kontrollerade kliniska studier av kosteffekter hos individer med typ-2 diabetes metbolt syndrom, eller förstadium till diabetes. Är sedan år 2010 vice president i den Europeiska Diabetes and Nutrition Study Group, en studiegrupp innom EASD. Åse Ruth Eggemoen Åse Ruth Eggemoen er spesialist i allmennmedisin. Arbeidet med helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente ved Migrasjonshelse, Helseetaten i Oslo kommune siden Hun har kartlagt prevalens av vitamin D-mangel i denne populasjonen. Ansatt ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Oslo, Helsam, UiO. Susanna Hanvold Susanna Hanvold er klinisk ernæringsfysiolog og stipen diat. Har siden 2006 jobbet med fedmeopererte pasienter ved Senter for sykelig overvekt, OUS Aker. Hun holder på med en intervensjonsstudie hvor hovedmålene er forebygging av ny vektøkning og forebygging av tilbakefall av type 2-diabetes etter gastric bypassoperasjon. Tore Julsrud Berg Tore Julsrud Berg er seksjonsoverlege, dr.med. spesialist i indremedisin og endokrinologi ved avdeling for endokrinologi, Oslo universitetssykehus. Han er strategidirektør - diabetes i Helsedirektoratet og medlem av medisinsk fagråd i Diabetesforbundet. Diabetesforskningskonferansen

12 Postboks 6442 Etterstad, 0605 Oslo Telefon: , telefax: E-post: Diabetesforskningskonferansen støttes av:

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

kunnskap forbedrer helsen!

kunnskap forbedrer helsen! Foto: Synlig.no Fagdag 5. juni 2014 det integrerte universitetssykehuset kunnskap forbedrer helsen! «Å vite når man vet noe og å vite når man ikke vet noe det er kunnskap», sa Konfucius. Kunnskapssenteret

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011 Strategiplanen styrets kompass Norsk Revmatologisk Forenings høstmøte Spondylartritt en vanskelig

Detaljer

Diabetes LFH. kunnskap

Diabetes LFH. kunnskap Diabetes LFH kunnskap LFH kunnskap DIABETES Diagnostisering og behandling «En sammenstilling av fagartikler og forskningsresultater om samfunnsmessige konsekvenser av forekomsten av diabetes i den norske

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Fra KUNNSKAP til HANDLING DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 3.-4. desember 2013 Praktiske opplysninger Godkjennelser Konferansen er søkt godkjent

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akad demia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Universitetskurs O 24906 Tirsdag 26. oktober 2010 Karkirurgi akademia Engelsk tittel: Vascular surgery academy Godkjenninger:

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1 Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010 NPF-posten Familien i fokus Heidi Jensen Wataker, Nyfødtintensiv, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg Helsefremmende Familiefokusert Nyfødtomsorg

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Hjelp hjernen! Søknad om TV-aksjonen 2013

Hjelp hjernen! Søknad om TV-aksjonen 2013 Hjelp hjernen! Søknad om TV-aksjonen 2013 INNHOLD Hjelp hjernen! Innhold Hjernen trenger hjelp! 3-4 Hjernens sykdommer rammer de fleste 5 Fakta om noen nevrologiske sykdommer og lidelser 6-8 Hjernerådet

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER.

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. Møyfrid Løvbrekke Juni 2010 Masteroppgave i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektiv Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS Kreftforskning Norsk forskning står sterkt internasjonalt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Skreddersydd medisin Individtilpasset behandling er god økonomi Kommersialisering Hvorfor utvikle

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

Slik skal Julie (6) bli skoletrygg

Slik skal Julie (6) bli skoletrygg Nr. 4 / september 2013 / Diabetesforbundet / www.diabetes.no Slik skal Julie (6) bli skoletrygg Støre lover millionstøtte Føling på Øyafestivalen Klatrer til topps på to hjul Diabetes 3/2012 1 Accu-Chek

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer