Diabetesforskningskonferanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diabetesforskningskonferanse"

Transkript

1 Diabetesforskningskonferanse Clarion Hotel Oslo Airport november 2012 For diabetesforskere og helsepersonell

2 Velkommen til Diabetesforskningskonferanse! Diabetes er en av vår tids store folkesykdommer, og antallet personer med diabetes øker i hele verden. Det er viktig med økt fokus på diabetesforskning for bedre å kunne forebygge og behandle sykdommen og dens komplikasjoner. Diabetesforbundet inviterer deg som er engasjert og interessert i diabetesforskning til en to dagers konferanse på Clarion Hotel Oslo Airport. Til forskningskonferansen vil de mest ledende forskere innen diabetes i Norge bli invitert. Her vil det også bli presentert fremragende norsk diabetesforskning og diskutert forskningspolitikk. Mål for konferansen er å: Samle norske forskere som arbeider med diabetes Stimulere til økt samarbeid og gi inspirasjon til bedre forskning Synliggjøre norsk diabetesforskning Abstrakt Vi vil at de som ønsker å bidra med en plakat under Diabetesforskningskonferansen sender inn et abstrakt. Du kan selv velge om abstraktet skal være på norsk eller engelsk. Frist for innsending er satt til 25. september Abstraktskjema finner du på Diabetesforbundets nettside Fyll ut abstraktskjemaet, og send det på e-post til Vi ønsker deg velkommen til konferansen! Med vennlig hilsen Rolf Jorde Leder av programkomiteen 2 Diabetesforskningskonferansen 2012

3 Programkomiteen Professor Rolf Jorde, Universitetet i Tromsø Overlege Bård Kulseng, St. Olavs hospital Klinisk ernæringsfysiolog, ph.d Anne-Marie Aas, Oslo universitetssykehus Høyskolelektor Anne Haugstvedt, Høgskolen i Bergen Professor Anne Karen Jenum, Universitetet i Oslo Lege ph.d Hanne L. Gulseth, Oslo universitetssykehus, Aker Førsteamanuensis Bjørg Karlsen, Universitetet i Stavanger Overlege Eirik Søfteland, Haukeland universitetssykehus Overlege dr. med Torild Skrivarhaug, Oslo universitetssykehus, Ullevål Generalsekretær Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet Organisasjonskonsulent Liv Nordby, Diabetesforbundet Diabetesforskningskonferansen

4 Program Torsdag 15. november REGISTRERING Lunsj Velkommen Forbundsleder i Diabetesforbundet FELLESSESJON 1 Møteleder: Professor Rolf Jorde Forskning. Politiske føringer Strategidirektør i Helsedirektoratet Tore Julsrud Berg Mediebildet av forskning i et folkehelseperspektiv Avdelingsdirektør for avdeling Nasjonalt folkehelsearbeid i Helsedirektoratet Anne Hafstad Finnish diabetes prevention study: How to succeed with lifestyle intervention and implement research into a national strategy to prevent diabetes Dr. Jaana Lindström, PhD, Adjunct Professor PAUSE 4 Diabetesforskningskonferansen 2012

5 PARALLELLE SESJONER PS 1: Ernæring, fedmekirurgi og diabetes Møteleder: Klinisk ernæringsfysiolog, ph.d. Anne-Marie Aas Hva vet vi om lavkarbokost i forhold til diabetes, og hva trenger vi mer kunnskap om? Klinisk ernæringsfysiolog, ph.d. Anne-Marie Aas Fett i kosten, mengde og type: Hvilken rolle spiller det for risiko for hjerte- og karsykdom? Docent i klinisk nutrition og metabolism Ulf Riserus Kost ved diabetes: arbeidet med evidens baserte kostråd i Sverige Klinisk ernæringsfysiolog, ph.d. Mette Axelsen Diabetesforbundets arbeid med nett basert kostinformasjon i Norge Klinisk ernæringsfysiolog, ph.d. Anne-Marie Aas Bariatrisk kirurgi og type 2-diabetes Lege Dag Hofsø Forebygging av vektoppgang blant slanke opererte. Endringer i inkretinnivå og blodglukose og insulinsensitivitet Klinisk ernæringsfysiolog, ph.d. student Susanna Hanvold PS 2: Epidemiologi Møteleder: Overlege dr.med. Torild Skrivarhaug Introduksjon. Har registerforskning noe for seg? Professor Rolf Jorde Reseptregisteret en kilde til informasjon om prevalens og insidens av diabetes i befolkningen Seniorrådgiver Hanne Strøm Diabetes hos etniske minoriteter i Norge Lege, ph.d. student Anh Thi Tran Voksendiabetesregisteret Seksjonsoverlege John Cooper Barnediabetesregisteret Overlege dr.med.torild Skrivarhaug Zn antistoffer og diagnostikk av type 1-diabetes hos barn og ungdom Avdelingsoverlege Per Thorsby Aterosklerose og barnediabetes MD, ph.d. Hanna Dis Margeirsdottir Svangerskapsutfall ved type 1-diabetes Norsk studie Professor Kristian F. Hanssen PAUSE POSTERPRESENTASJONER Plakatene deles inn i grupper som ledes av Bård Kulseng, Hanne L. Gulseth, Eirik Søfteland og Bjørg Karlsen MIDDAG Deltakerne gir en tre minutters presentasjon Diabetesforskningskonferansen

6 Program Fredag 16. november PARALLELLE SESJONER PS 3: Psykososiale og motivasjonelle utfordringer Møteleder: Førsteamanuensis Bjørg Karlsen PAID et verktøy for kartlegging av diabetesrelaterte problemer Førsteamanuensis Marit Graue Familieforhold av betydning for barns blodsukkerregulering Høgskolelektor Anne Haugstvedt De spesifikke psykologiske utfordringene som er knyttet til type 1-diabetes Spesialist i klinisk psykologi Jon Haug Smart diabetes visuell læring med dagbok-apps på smarttelefon Lege, ph.d. student Dag Helge Frøisland 09: Motivasjon for selvregulering blant voksne med type 2-diabetes Førsteamanuensis Bjørg F. Oftedal Livsstilsintervensjoner i primærhelsetjenesten Prosjektleder, ph.d. student Ingrid Sørdal Følling Kunnskap om diabetespasienters health literacy: Viktig forutsetning for effektiv helsekommunikasjon og behandlingsutfall Førsteamanuensis Kjell Sverre Pettersen PS 4: Basalfag og vitamin D Møteleder: Overlege Bård Kulseng Eksomsekvensering og MODY, nålen i høystakken eller nyttig diagnostisk verktøy? MD/ ph.d. student Henrik Underthun Irgens Insight into pancreatic disease based on the duodenal (aka proteomikk) Overlege, dr.med. Helge Ræder Er type 1-diabetes egentlig en virussykdom? Foreløpige resultater fra DiViDprosjektet Barnelege, ph.d. student Lars Krogvold Alginate capsules in the treatment of type 1-diabetes. Present state and future perspectives Professor Gudmund Sjaak-Bræk Vitamin D møteleder med intro duksjon Professor Rolf Jorde Maternelle serumnivåer av 25-hydroxyvitamin D i svangerskapet og risiko for utvikling av type 1-diabetes hos barnet Barnelege, ph.d. student Ingvild Menes Sørensen Vitamin D og insulinsensitivitet hos friske personer Lege, ph.d. Guri Grimnes Vitamin D og type 2-diabetes. Resultater fra DIVINE-studien Lege, ph.d. Hanne L. Gulseth Fellesdiskusjon Utbredt vitamin D-mangel i enkelte etniske grupper også blant gravide Lege Åse Ruth Eggemoen PAUSE Fellesdiskusjon 6 Diabetesforskningskonferansen 2012

7 FELLESSESJON KOMPLIKASJONER/MULTIMORBIDITET Møteleder: Overlege, ph.d. student Eirik Søfteland Fra allostatisk overbelastning til multimorbiditet diabetes sett i sammenheng Forsker Linn Getz Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår et samhandlingsprosjekt Førsteamanuensis Marjolein M. Iversen Tynnfibernevropati Lege, ph.d. student Karianne Sveen Svekkede symptomer ved hypoglykemi: forekomst og betydning Overlege dr.med. Marit Bjørgaas DIABETESFORSKNING I INDUSTRIEN Møteleder: Generalsekretær Bjørnar Allgot Eli Lilly presenterer sin forskning Sanofi presenterer sin forskning LUNSJ FELLESSESJON SVANGERSKAPSDIABETES Møteleder: Professor Anne Karen Jenum Ny definisjon av svangerskapsdiabetes Professor Anne Karen Jenum Svangerskapsdiabetes etniske forskjeller i forekomst og risikofaktorer Stork Groruddalen-studien Ph.d. student Kjersti Mørkrid De nye kriteriene fordeler og ulemper. Sett fra spesialist- og primærhelsetjenesten Assistentlege dr.med. Elisabeth Qvigstad og professor Anne Karen Jenum Metformin en plass i behandlingen av svangerskapsdiabetes? Assistentlege dr.med. Elisabeth Qvigstad Etniske forskjeller i kroppskomposisjon ved fødsel relevant for fremtidig type 2-diabetes? Barnelege, ph.d. student Line Sletner PAUSE DIAGNOSTIKK HbA1c Møteleder: Lege, ph.d. Hanne L. Gulseth HbA1c ved diagnostikk av diabetes Professor Jens Petter Berg Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene. Data fra Tromsø-undersøkelsen Lege, ph.d. student Moira Strand Hutchinson Bruk av HbA1c vs glukosebelastning hos karkirurgiske pasienter Lege i spesialisering Iren D. Hjellestad Håndtering av prøver til glukosebestemmelse Professor Jens Petter Berg OPPSUMMERING OG AVSLUTNING Diabetesforskningskonferansen

8 Foredragsholdere på Diabetesforsknings konferansen 2012 Anne Hafstad Anne Hafstad er dr.philos. fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet som stipendiat og forsker ved Kreftregisteret og Folkehelsa. Hafstad var i tolv år helsejournalist og kommen tator i Aftenposten. Siden mai 2010 har hun vært avdelingsdirektør for Avdeling nasjonalt folkehelsearbeid i Helse direktoratet. Anne Haugstvedt Anne Haugstvedt er ansatt som høyskolelektor ved Høg skolen i Bergen. Hun er fortrinnsvis knyttet til master i klinisk sykepleie, hvor diabetes er et av fordypningsområdene. Anne Haugstvedt er utdannet sykepleier og sosiolog. Hun har lang erfaring som diabetessykepleier. I sitt doktorgradsarbeid har hun forsket på psykososiale helseaspekter blant mødre og fedre til barn med type 1-diabetes og hvilken betydning disse har for blant annet barnets diabetesregulering. Anne Karen Jenum Anne Karen Jenum har vært fastlege på Romsås i 20 år. Hun har vært bydelsoverlege og er nå ansatt ved Universitetet i Oslo og ved Høgskolen i Oslo og Akershus som professor. Hun har forsket på diabetes og hjerte- og karsykdom i mange år ved siden av klinisk praksis. I 2006 tok hun doktorgraden på prosjektet Mosjon på Romsås, som hun initierte og ledet. Dette fikk hun Karl Evangs pris for. Anne-Marie Aas Anne-Marie Aas er til daglig ansatt i en kombinert stilling som klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet. Hun er også ernæringsfaglig medarbeider i Diabetesforbundet og sitter i styret for The Diabetes and Nutrition Study Group of the EASD. Anh Thi Tran, Anh Thi Tran er fastlege ved Stovner Legesenter i Oslo og stipendiat ved UiO, Instituttet helse og samfunn, avdeling allmennmedisin. Hun forsker på diabetes og hjerte og karsykdommer i innvandrerbefolkningen i Oslo. Bjørg Karlsen Bjørg Karlsen er dr.polit i sykepleievitenskap. Hun er ansatt som førsteamanuensis på Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger. De siste årene har hun jobbet med forskning knyttet til mestring av diabetes, samt motivasjon for selvregulering blant voksne med type 2-diabetes. Bjørg Oftedal Bjørg Oftedal er ansatt som førsteamanuensis på Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger. De siste årene har hun jobbet med forskning knyttet til motivasjon for selvregulering blant voksne med type 2-diabetes. Bård Kulseng Bård Kulseng er overlege på endokrinologisk avdeling ST.Olavs Hospital og leder for regionalt senter for behandling av sykelig overvekt. Han er engasjert i forskning knyttet til alginatkapslers potensiale som en beskyttende immun barriere. Han har også engasjert seg i å øke kompetansen på diabetesbehandling i primærhelsetjenesten. Dag Helge Frøisland Dag Helge Frøisland er barnelege og stipendiat, og er tilknyttet UiO samt Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes. Frøisland har sin stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer, og er i permisjon fra sin stilling som overlege ved Barneavdelingen på Lillehammer. Dag Hofsø Dag Hofsø er lege i spesialisering i indremedisin ved sykehuset i Vestfold. I tillegg er han postdok ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved samme sykehus og universitetslektor ved UiO. Hans doktorgradsarbeid omhandlet medisinsk og kirurgisk behandling av sykelig fedme og type 2-diabetes. Eirik Søfteland Eirik Søfteland er overlege ved endokrinologisk seksjon, medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Han er 50 % doktorgradsstipendiat hvor han forsker på gastrointestinale diabeteskomplikasjoner og autonom nevropati, tilknyttet institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen. Elisabeth Qvigstad Elisabeth Qvigstad har doktorgrad på innflytelse av lipider og glukose på insulinfrigjøring ved type 2- diabetes (2003). Post doktor prosjekt på metabolske aspekter ved svangerskap (STORK ). Ansatt ved Seksjon for spesialisert endokrinologi, OUS. 8 Diabetesforskningskonferansen 2012

9 Gudmund Skjåk-Bræk Gudmund Skjåk-Bræk er professor i biokjemi ved Institutt for bioteknologi NTNU. Han er leder for en tverrfaglig forskningsgruppe; NOBIPOL, (Norges biopolymer laboratorium) som bl.a. forsker på avanserte biomaterialer. Har i mange år vært involvert i utvikling av immunisolerende mikrokapsler i forbindelse med transplantasjon av insulinproduserende celler. Guri Grimnes Guri Grimnes er utdannet lege ved Universitetet i Tromsø 1998, og ph.d. i 2011 med avhandlingen: Clinical and laboratory aspects of vitamin D in relation to type 2-diabetes and osteoporosis. Hun har siden 2004 vært tilknyttet endokrinologisk seksjon, medisinsk avdeling, UNN. P.t. lege i spesialisering. Hanna Dis Margeirsdottir Hanna Dis Margeirsdottir er spesialist i pediatri og har i mange år jobbet innenfor fagfeltet barneendokrinologi og diabetes. Hun har tidligere jobbet i flere år ved OUS, barnesentret Ullevål, men er nå ansatt som overlege ved Barne- og ungdomsklinikken Akershus universitetssykehus. Hun har nylig avlagt doktorgrad som handler om utvikling av tidlig åreforkalking ved barnediabetes. Hanne Løvdal Gulseth Hanne Løvdal Gulseth er lege og forsker ved Endokrinologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus Aker. Hun er post doc på et prosjekt om Vitamin D og type 2-diabetes. Hanne Strøm Hanne Strøm er seniorrådgiver i avdeling for legemiddelepidemiologi ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Strøm var prosjektleder for etableringen av Reseptregisteret i perioden I tillegg til å være involvert i forskning med data fra Reseptregisteret, er Strøm direktør for WHO senteret som har ansvaret for metoden som anvendes globalt til klassifisering av legemidler (ATC) og måling av legemiddelforbruk (DDD). Helge Ræder Helge Ræder er overlege dr.med., Barneendokrinologisk seksjon, Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus og postdoktorstipendiat UiB. Han har poliklinikk med barn med diabetes, doktorgrad på MODY-type diabetes i 2006, og har forsket på genetikk ved diabetes i Njølstads forskningsgruppe siden Henrik Underthun Irgens Henrik Irgens har jobbet ved Barneklinikken, Haukeland universitetssjukehus siden Fra 2010 ph.d. stipendiat tilknyttet Universitetet i Bergen og Senter for diabetesgenetikk. Har følgende prosjekt: A wholegenome approach to monogenic and type 1-diabetes in children: Copynumber variation and exome screening Iren D. Hjellestad Iren D. Hjellestad er lege i spesialisering. Ansatt ved medisinsk avdeling, endokrinologisk seksjon, Haukeland universitetssykehus. Ingrid S. Følling Ingrid S. Følling jobber som prosjektleder og ph.d. student ved Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital. Hun har bakgrunn som sykepleier og har en M.Sc i Helsevitenskap fra DMF, NTNU. Siden 2008 har hun jobbet med et prosjekt som har gått ut på å bygge opp kompetanse innen overvekt og fedme på tvers av helsetjenestelinjene. Ingvild Menes Sørensen Barnelege og stipendiat ansatt på Barneklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Hun holder på med et ph.d. prosjekt om ernæring i svangerskapet og infeksjonstendens i tidlig barneår som risikofaktorer for utvikling av type 1-diabetes i barnealder. Jaana Lindström Dr Jaana Lindström graduated from the University of Helsinki, with masters degree in food sciences (nutrition), completed her doctoral degree in public health in 2007, and was granted the title Adjunct Professor by the University of Helsinki in She is a Senior Researcher and the Head of the Diabetes Prevention Unit of the National Institute for Health and Welfare in Helsinki. Jens Petter Berg Jens Petter Berg er dr. med, professor ved avdeling for medi sinsk biokjemi, Institutt for klinisk medisin, Uni versitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Han er forskningsleder ved avdeling for medisinsk biokjemi. Diabetesforskningskonferansen

10 John Cooper John Cooper arbeider som seksjonsoverlege på endokrinologisk seksjon Stavanger Universitetssjukehus og har bistilling som medisinsk leder i Norsk Diabetesregister for voksne, NOKLUS Bergen. Tidligere kommunelege i Hjelmeland, nå endokrinolog på SUS. Medforfatter til nasjonale diabetes retningslinjer og medlem av medisinsk fagråd, Diabetesforbundet. Jon Haug Jon Haug er spesialist i klinisk psykologi. Etablerte sammen med kollegaer Psykosomatisk Institutt i Driver psykologisk behandling ved Instituttet med driftsavtale med Oslo kommune. Doktor philos fra 2010 på en monografi om type 1-diabetes. Arbeider også ved Norsk Diabetikersenter. Medlem av medisinsk fagråd i Diabetesforbundet. Karianne Sveen Karianne Sveen arbeider for tiden ved Oslo universitetssykehus, Aker med et doktorgradsprosjekt som omhandler type 1- diabetes og senkomplikasjoner. I tillegg arbeider hun som lege ved Norsk Diabetikersenter. Hun ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo som cand.med. i 2002, og har indremedisinsk bakgrunn. Kjell Sverre Pettersen Kjell Sverre Pettersen er cellebiolog, og har doktorgrad i naturvitenskapsdidaktikk fra UiO, hvor temaet var helsefagstudenters kritiske evalueringsevne overfor helsepåstander. Han er ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for helse, ernæring og ledelse, studiested Kjeller, der han primært underviser og veileder bachelor- og masterstudenter i Samfunnsernæringsstudiet. Kjersti Mørkrid Kjersti Mørkrid har hatt et doktorgradsstipendium hos Stork i Groruddalen de siste to årene, men har jobbet i dette prosjektet nesten helt siden oppstarten (i mai 2008). Hun er utdannet fysioterapeut med en master i internasjonal samfunnshelse. Kristian F. Hanssen Kristian F. Hanssen er overlege/professor ved Oslo universitetssykehus, endokrinologisk avdeling og daglig leder av Oslo Diabetesforskningssenter. Han er tidligere leder av medisinsk fagråd, Diabetesforbundet. Lars Krogvold Lars Krogvold er barnelege, med permisjon fra Oslo universitet ssykehus. Opptatt av type 1-diabetes, årsaker og forebygging. Håper at DiViD-prosjektet vil gi ny kunnskap om patologien ved type 1-diabetes og at prosjektet vil gi viktige bidrag i jakten på virus som diabetesutløsende faktor. Line Sletner Line Sletner er barnelege og har jobbet på barneavdelingen på AHUS. Hun er doktorgradsstipendiat i STORK Groruddalen, en populasjonsbasert cohortestudie med 823 gravide og deres barn. Har fokus på vekst hos foster, kroppssammensetning ved fødsel og vekst etter fødsel (som kan ha betydning for senere sykdomsrisiko); etniske forskjeller og prediktorer. Linn Getz Linn Getz er forsker ved Allmennmedisinsk forsknings enhet, NTNU. Hun har bred klinisk erfaring fra allmenn medisin, psykiatri og bedriftshelsetjeneste. Ph.d. av handling Sustainable and responsible preventive medicine (2006) som fokuserer på forebyggende medisin og implementering av kliniske retningslinjer. Marit Graue Marit Graue er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Bergen og tilknyttet Senter for kunnskapsbasert praksis. Bistilling som forskningsveileder ved Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus i Bergen. Graue er leder for forskningsgruppen DiaBEST (Diabetes research group for BEST practice). Marit Rokne Bjørgaas Marit Rokne Bjørgaas er spesialist i barnesykdommer, indremedisin og endokrinologi. Medisinsk doktorgrad 1998 med avhandling om hypoglykemi hos barn med diabetes. Siden 2002 overlege ved endokrinologisk seksjon, St. Olavs Hospital, Trondheim. Marjolein M. Iversen Marjolein M. Iversen er post doc ved endokrinologisk poliklinikk, Stavanger Universitetssjukehus, førsteamanuensis ved Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Bergen og til knyttet Senter for kunnskapsbasert praksis. 10 Diabetesforskningskonferansen 2012

11 Mette Axelsen Mette Axelsen har en førsteamanuensis stilling ved Göteborgs universitet, og forsker og underviser innenfor diabetes og karbohydrater, diabetes og hjerte- og karsykdom, og diabetespatofysiologi. Axelsen har også vært medisinsk kostekspert i flere nye utredninger innenfor svenske helsemyndigheter. Moira Strand Hutchinson Moira Strand Hutchinson er lege utdannet ved Universitetet i Tromsø i 2006, og har siden 2008 vært ph.d. stipendiat ved Endokrinologisk forskningsgruppe, Institutt for klinisk medisin, UiT. Hun holder på med en doktorgrad som tar for seg sammenhengen mellom D vitamin og glukose metabolisme og effekten av alder, kjønn og BMI på diagnostisering av diabetes ved bruk av ulike diagnostiske kriterier. Per M. Thorsby Per M. Thorsby er avdelingsoverlege ved Hormonlaboratoriet i Oslo. Har drevet med klinisk og genetisk forskning på årsaker til type 2- og type 1-diabetes. Har ansvaret for noen av de viktigste laboratorieanalysene for diagnostikk av diabetes hos barn og voksne. Rolf Jorde Rolf Jorde er professor ved Universitetet i Tromsø, og overlege i bistilling ved endokrinologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge. Han har bred forskningserfaring innen endokrinologi, og har de siste årene spesielt arbeidet med vitamin D. Forskergruppen hans har gjennomført en rekke intervensjonsstudier med vitamin D gitt i høye doser. Torild Skrivarhaug Torild Skrivarhaug er spesialist i pediatri og arbeider som overlege ved Barneklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Hun er leder av Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes (Barnediabetesregisteret). Hun har doktorgrad på senkomplikasjoner og død ved type 1-diabetes. Hun er medisinsk rådgiver for bladet Diabetes som utgis av Diabetesforbundet. Ulf Riserus Forskningen är särskild inriktad mot prevention av type 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar, och innefattar både nutritionsepidemiologiska studier såväl som olika kontrollerade kliniska studier av kosteffekter hos individer med typ-2 diabetes metbolt syndrom, eller förstadium till diabetes. Är sedan år 2010 vice president i den Europeiska Diabetes and Nutrition Study Group, en studiegrupp innom EASD. Åse Ruth Eggemoen Åse Ruth Eggemoen er spesialist i allmennmedisin. Arbeidet med helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente ved Migrasjonshelse, Helseetaten i Oslo kommune siden Hun har kartlagt prevalens av vitamin D-mangel i denne populasjonen. Ansatt ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Oslo, Helsam, UiO. Susanna Hanvold Susanna Hanvold er klinisk ernæringsfysiolog og stipen diat. Har siden 2006 jobbet med fedmeopererte pasienter ved Senter for sykelig overvekt, OUS Aker. Hun holder på med en intervensjonsstudie hvor hovedmålene er forebygging av ny vektøkning og forebygging av tilbakefall av type 2-diabetes etter gastric bypassoperasjon. Tore Julsrud Berg Tore Julsrud Berg er seksjonsoverlege, dr.med. spesialist i indremedisin og endokrinologi ved avdeling for endokrinologi, Oslo universitetssykehus. Han er strategidirektør - diabetes i Helsedirektoratet og medlem av medisinsk fagråd i Diabetesforbundet. Diabetesforskningskonferansen

12 Postboks 6442 Etterstad, 0605 Oslo Telefon: , telefax: E-post: Diabetesforskningskonferansen støttes av:

PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012

PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012 PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012 Thon Hotell Ullevaal Stadion, Oslo Velkommen til Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. og 23. mars 2012 Thon Hotel Ullevaal Stadion, Oslo Symposiet retter

Detaljer

DIABETESFORSKNINGSKONFERANSE

DIABETESFORSKNINGSKONFERANSE DIABETESFORSKNINGSKONFERANSE for deg som forsker på diabetes, og annet interessert helsepersonell Clarion Hotel Oslo Airport 24. 25. Mars 2010 Velkommen til Diabetesforskningskonferanse! Diabetes er en

Detaljer

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Kvalitetsregisterkonferanse 2008 Tromsø 22-23. september Torild Skrivarhaug, overlege, dr.med Leder, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Trine Strømfjord, organisasjonskonsulent DF og Anne-Marie Aas, kef ved OUS og ernæringsfaglig medarbeider DF Diabetesforbundet

Detaljer

Vitenskapelige artikler, Hvordan lese/skrive/publisere en vitenskapelig artikkel Spørsmål og diskusjon

Vitenskapelige artikler, Hvordan lese/skrive/publisere en vitenskapelig artikkel Spørsmål og diskusjon Stipendiatmøtet: 27. april 09:00 10:00 Registrering 10:00 10.30 Åpning Åpning 10:00 10.10 Velkommen 10:10 10.30 Presentasjonsrunde Møteledere: Vibeke Gagnum og Kristine Bech Holte 10:30 11:20 Vitenskapelige

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

Diabetesforskningskonferanse

Diabetesforskningskonferanse Diabetesforskningskonferanse Clarion Hotel Oslo Airport 6. 7. november 2014 For diabetesforskere og helsepersonell www.diabetes.no Velkommen til Diabetesforskningskonferanse Diabetes er en av vår tids

Detaljer

Norsk Register for Barnediabetes

Norsk Register for Barnediabetes Norsk Register for Barnediabetes Dag Veimo, overlege, Barneavd., NLSH og Toril Skrivarhaug, overlege, Barneklinikken, OUS Ullevål sykehus Leder av Norsk Barnediabetesregister Barnediabetesregisteret -

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september . OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september LHL-klinikkene Røros og Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital har gleden av å invitere til fagseminar i behandling og oppfølging

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Anne-Marie Aas, ernæringsfaglig medarbeider Hensikt Fra råd til solid bakgrunn for egne valg

Detaljer

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Nasjonal pasient/brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell torsdag 18. søndag 21. september

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Kvalitetsforbedringsprosjekt ved bruk av data fra Norsk diabetesregister for voksne (NDV). Tone Vonheim Madsen og Karianne Fjeld Løvaas

Kvalitetsforbedringsprosjekt ved bruk av data fra Norsk diabetesregister for voksne (NDV). Tone Vonheim Madsen og Karianne Fjeld Løvaas Kvalitetsforbedringsprosjekt ved bruk av data fra Norsk diabetesregister for voksne (NDV). Tone Vonheim Madsen og Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne (etbl. 2005) 32 000 pasienter i

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB LIVSFORSK 2015 Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB Program Tirsdag 8. september, 12.00 18.00 Møteledelse: Astrid K. Wahl, professor UiO og

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer KONFERANSE Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker / Astrid Hals NSHs konferanse om MAT OG HELSE Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer Torsdag

Detaljer

Introduksjon av Nasjonalt råd for ernæring S E M I N A R O M SOSIAL ULIKHET I HELSE O G KO ST H O L D H E L S E D I R E K TO R AT ET

Introduksjon av Nasjonalt råd for ernæring S E M I N A R O M SOSIAL ULIKHET I HELSE O G KO ST H O L D H E L S E D I R E K TO R AT ET Introduksjon av Nasjonalt råd for ernæring 0 7. 0 2. 2 017 S E M I N A R O M SOSIAL ULIKHET I HELSE O G KO ST H O L D H E L S E D I R E K TO R AT ET L I V E L I N TO R HEI M, L E D E R AV NASJONALT R Å

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET

BARNEDIABETESREGISTERET BARNEDIABETESREGISTERET Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes NSF/ FFD Sykepleier Symposium 22. mars 2012 Prosjektkoordinator / diabetessykepleier i, Siv Janne Kummernes siku@uus.no

Detaljer

Underernæring og helseøkonomi

Underernæring og helseøkonomi Invitasjon til symposium om Underernæring og helseøkonomi 16. januar 2013 Radisson Blu Plaza Hotel Oslo Velkommen til helseøkonomisk symposium om underernæring på helseinstitusjoner Minst 30 % av pasientene

Detaljer

Premisser for mestring i aktivitet

Premisser for mestring i aktivitet Premisser for mestring i aktivitet Seminar 29/9 Hordaland Idrettskrets og Idrett Bergen Sør har gleden av å presentere detaljene til høstens seminar. Tid og sted: Mandag 29/9 kl. 9.30-14.30 Idrettens Hus,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe

ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe 1 ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe 1. INNLEDNING Endokrinologisk forskningsgruppe ble etablert våren 2009 med professor som leder. Gruppen består av 15 aktive forskere. Forskningsfelt inkluderer

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Forekomst av svangerskapsdiabetes Diagnostiske kriterier for svangerskapsdiabetes

Forekomst av svangerskapsdiabetes Diagnostiske kriterier for svangerskapsdiabetes Forekomst av svangerskapsdiabetes Diagnostiske kriterier for svangerskapsdiabetes Stork Groruddalen Studien Kjersti Mørkrid Department of Endocrinology, Oslo University Hospital Institute of Clinical Medicine,

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Annelene Moberg Siv Normann Gundersen

Annelene Moberg Siv Normann Gundersen Annelene Moberg Siv Normann Gundersen Tromsøundersøkelsen Årstall Undersøkelsens navn Antall deltakere Aldersgruppe 1974 Tromsø 1 6595 menn 20-49 1979-80 Tromsø 2 16621 menn og kvinner 20-54 1986-87 Tromsø

Detaljer

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologers arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familier

Detaljer

HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene?

HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene? HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene? Data fra Tromsøundersøkelsen og Tromsø OGTT Studien Moira Strand Hutchinson 12. november 2012 Universitetet i Tromsø.

Detaljer

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015 Utvikling av NorPedMed Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn St.meld. nr. 18 (2004-2005) (Legemiddelmeldingen) Stortinget ber Regjeringen

Detaljer

Tverrfaglig om. konferanse CFS/ME PROGRAM

Tverrfaglig om. konferanse CFS/ME PROGRAM Tverrfaglig om konferanse CFS/ME PROGRAM Linken møtesenter, Tromsø 21. - 22. september 2016 Onsdag 21. september 2016 08:30 Registrering av deltagere. 09:00 Offisiell åpning / velkommen til konferanse.

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

Kurs i lindrende behandling

Kurs i lindrende behandling Kurs i lindrende behandling (Nivå C) Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker 23.-24. april 2018 KURSPROGRAM Mandag 23. april 10.00-10.30 Registrering (rundstykker og kaffe) 10.30-11.00 Velkommen og nyheter fra fagområdet

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne

Norsk diabetesregister for voksne Norsk diabetesregister for voksne Norsk diabetesregister for voksne (etbl. 2005) 41082 pasienter i databasen (skiller på type 1 og type 2) 72% av diabetespoliklinikkene rapporterer inn data (Hovedsak type

Detaljer

Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) Bruk av registerdata til kvalitetsforbedring Helsedirektoratet 7.

Detaljer

Årsrapport 2014. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2014. Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk nn Årsrapport 2014 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

Årsrapport 2013. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2013. Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk nn Årsrapport 2013 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 26.-27. OKTOBER 2015 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Ellen Renate Oord Diabetessykepleier

Norsk diabetesregister for voksne. Ellen Renate Oord Diabetessykepleier Norsk diabetesregister for voksne Ellen Renate Oord Diabetessykepleier Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige

Detaljer

10:00 10: 30 Kaffe/te

10:00 10: 30 Kaffe/te Fagkonferansen 2016 (oppdatert 02.03.16) Mandag 12.september Oppstart Brukerkurs (LMS-kurs) 09:00 10:00 Velkommen til Brukerkurs! Bli kjent i gruppa 10:00 11:00 Livskvalitet og mestring introduksjon v/

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsoppsummering Professor Rune Blomhoff Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag,

Detaljer

En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06. Sykepleier Tord Hagen, Tromsø

En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06. Sykepleier Tord Hagen, Tromsø En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06 Sykepleier Tord Hagen, Tromsø Endokrinologisk seksjon, UNN 3 Overleger 3 Diabetessykepleiere poliklinikk, avdeling og kursvirksomhet Elisabeth-senteret

Detaljer

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes Martin Moe Regional brukerkonsulent i diabetes Hvem er jeg? Martin Moe 38 år, Type 1 diabetes Utdanning økonomi og administrasjon Jobb 12,5 år innen kontor utstyrsbransjen Diagnostisert: 20 desember 2000

Detaljer

Årsrapport Et bedre liv med diabetes

Årsrapport Et bedre liv med diabetes Til nn Årsrapport 2016 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen. Registeret vil også være viktig

Detaljer

Orientering fra fakultetsledelsen. Fakultetsstyret

Orientering fra fakultetsledelsen. Fakultetsstyret Orientering fra fakultetsledelsen Fakultetsstyret 30.04.2014 Orienteringssaker: Status Psykiatrisenter Status tilsetting av faglig koordinator for HEVET Utvikling av masterprogramporteføljen Mulig etablering

Detaljer

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning 8. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø Clarion Hotell & Congress Trondheim, 14. - 16. oktober 2012 Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning Program Program Søndag 14. oktober

Detaljer

Universitetet og kommunene - samarbeid om folkehelsen? Siri Forsmo, Instituttleder, professor dr.med.

Universitetet og kommunene - samarbeid om folkehelsen? Siri Forsmo, Instituttleder, professor dr.med. Universitetet og kommunene - samarbeid om folkehelsen? Siri Forsmo, Instituttleder, professor dr.med. Om Det medisinske fakultet (DMF) DMF er ett av syv fakulteter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28. august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsfysiologer

Detaljer

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller KONFERANSE KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller Hvordan preger dette helsetjenesten Konsekvenser for behandling, prioritering og informasjon Makt, ledelse og innflytelse Torsdag 11. og

Detaljer

Årsrapport Et bedre liv med diabetes

Årsrapport Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk nn Årsrapport 2015 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt. Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken

Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt. Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken Det ble startet opp i 1999 Fra høsten 2005 ble vi en egen poliklinikk underlagt medisinsk

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Fagkurs på Frambu 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Kurset blir videooverført Fagkurs på Frambu, 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for

Detaljer

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune Samarbeidsavtalen mellom Institutt for helse og samfunn (UiO) og Oslo kommune om forskning og utdanning knyttet til kommunale helse- og velferdstjenester Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse &

Detaljer

Handlingsplan for kronisk nyresykdom

Handlingsplan for kronisk nyresykdom Oppdrag fra HOD til Helsedirektoratet: Utarbeide en handlingsplan for kronisk, med vekt på forebygging og tidlig behandling i primærhelsetjenesten. Planen skal også innbefatte utredning av levende giver

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø

Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø Organisering og drift Daglige drift lagt til Noklus (lokalisert på HDS) Registeret finansieres i sin

Detaljer

Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT

Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for prosedyren om Blodsukkermåling, og dokumentene Generelt om blodsukkermåling, Hypoglykemi og hyperglykemi og Generelt om diabetes.

Detaljer

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning PASIENTRAPPORTERTE DATA (PROM) I MEDISINSKE KVALITETSREGISTREFORSKNING

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

Oslo Diabetesforskningssenter

Oslo Diabetesforskningssenter Oslo Diabetesforskningssenter Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo 10 9,5 9,5 9 8,5 8,2 8,4 8,7 8,8 A1C 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 0-1 hour 1-2 hour 2-3 hour 3-4 hour >=4 hour Årsrapport 2008 Figure

Detaljer

Livsstilsveiledning i svangerskapet

Livsstilsveiledning i svangerskapet Livsstilsveiledning i svangerskapet Klinisk erfaring fra Kristin Reimers Kardel Førsteamanuensis, dr philos Institutt for medisinske basalfag Avdeling for ernæringsvitenskap Universitetet i Oslo Vektøkning

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Mandag 13.06.2016 11.00-17.30 Faget Allmennmedisin MANDAG 13 JUNI 2016 11.00-11.15 Velkommen. 11.15-12.00 Hjelp jeg har blitt fastlege Rapport fra 35 år

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning PASIENTRAPPORTERTE DATA (PROM) I MEDISINSKE KVALITETSREGISTREFORSKNING

Detaljer

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset 1 Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset Helge Klungland, Prodekan forskning, DMF, NTNU Illustrasjon: UiB; Forskerutdanning (PhD) 2 3 Mandat Prosjektgruppen skal vurdere og identifisere

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017 TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 29.-30. mai 2017 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er særlig beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

Nettverksseminar 2013

Nettverksseminar 2013 Nettverksseminar 2013 STED: Solstrand Hotel og Bad TID: 28. 30. oktober 2013 Mandag 28. oktober Kl. 10:30 Kl. 11:30 Kl. 12:00 Kl. 13:00 Kl. 13:30 Kl. 14:15 Kl. 14:45 Kl. 15:00 Kl. 16:30 Kl. 16:50 Avgang

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Professor, senterleder dr.med. Jøran Hjelmesæth Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt

Detaljer

DIABETESFORSKNINGSSENTERET. Aker og Ullevål universitetssykehus

DIABETESFORSKNINGSSENTERET. Aker og Ullevål universitetssykehus 1 DIABETESFORSKNINGSSENTERET Aker og Ullevål universitetssykehus Universitetet i Oslo Å R S R A P P O R T 2004 INNHOLD: 2 1. Styret Aker og Ullevål Diabetes Forskningsfond.... Styret Diabetesforskningssenteret

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases.

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. PhD Randi Eikeland nevrolog Forskrift for nasjonale tjenester (NT) spesialisthelsetjenesten nr 1706

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Hensikten med prosedyren er å sikre trygg og hensiktsmessig forflytning av pasienter med hjerneslag i tråd

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

Referat fra møte i Blåreseptnemnda 31. oktober 2007

Referat fra møte i Blåreseptnemnda 31. oktober 2007 Referat fra møte i Blåreseptnemnda 31. oktober 2007 Tilstede fra Blåreseptnemnda: Kristian Hagestad (leder), Anne Elise Eggen, Hans Arne Melleby, Eline Aas, Trine Bjørner, Sigurd Hortemo, Jørgen Bramness

Detaljer

Høringsbrev - Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes

Høringsbrev - Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Verden 18088614 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 16/12430-1 Saksbehandler: Ingvild Felling Meyer Dato: 21.04.2016

Detaljer

Overvektspoliklinikken SØ. Anna Lundgren LIS Indremedisin SØ Mars 2013

Overvektspoliklinikken SØ. Anna Lundgren LIS Indremedisin SØ Mars 2013 Overvektspoliklinikken SØ Anna Lundgren LIS Indremedisin SØ Mars 2013 Overvekt og fedme hos voksne Retningslinjer Definisjoner Overvektspoliklinikken SØ Utredning Vurdering Behandling Oppfølging Samhandling

Detaljer

Diabetesepidemiologi Er det fortsatt en økning av type 2-diabetes? Hvordan går det med dem som får diagnosen?

Diabetesepidemiologi Er det fortsatt en økning av type 2-diabetes? Hvordan går det med dem som får diagnosen? Diabetesepidemiologi Er det fortsatt en økning av type 2-diabetes? Hvordan går det med dem som får diagnosen? Diabeteskurs PMU 24. oktober 2016 Anne Karen Jenum, Professor UiO Institutt for helse og samfunn,

Detaljer

Program Geilokurset formiddagskurset har tema: Kardiologi - kveldskurset har tema: Mestring

Program Geilokurset formiddagskurset har tema: Kardiologi - kveldskurset har tema: Mestring Program Geilokurset 2018 - formiddagskurset har tema: Kardiologi - kveldskurset har tema: Mestring Påmelding Du kan logge deg inn med HPR-nummer og etternavn som gir deg en side med ferdig utfylte personalia.

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Mor Nordlandssykehuset HF201T

Mor Nordlandssykehuset HF201T Mor Nordlandssykehuset HF201T 21 22. november 2013 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord - hva gjør vi, og hva kan vi lære av hverandre? Velkommen Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet

Detaljer

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 PROGRAM Vi har gleden av å invitere deg til det tradisjonsrike Lundbecksymposiet som denne gangen går av stabelen i Oslo 13. september.

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Mandag 20. oktober 2014

Mandag 20. oktober 2014 Mandag 20. oktober 2014 10:30 Åpningsforedrag Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet 10:40 ReHabUKA 2014 i Helse Nord og føringer for fagfeltene; regionale handlingsplaner

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel Mandag 15.06.15 kl. 11.00-17.45 Kursleder Jakob Bjertnæs, Spesialist i Allmennmedisin og fastlege på Gløshaugen legesenter Faget Allmennmedisin;

Detaljer

Noen å spille på lag med!

Noen å spille på lag med! Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Mandag 17. november Tittel Navn 10.00 Registrering, torgbesøk, kaffe

Detaljer

Høring av læringsmål for de medisinske spesialitetene

Høring av læringsmål for de medisinske spesialitetene v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20899884 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 16/35876-4 Saksbehandler:

Detaljer

DiaFOTo. Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår i primærhelsetjenesten en RCT. Marie Fjelde Hausken

DiaFOTo. Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår i primærhelsetjenesten en RCT. Marie Fjelde Hausken DiaFOTo Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår i primærhelsetjenesten en RCT Marie Fjelde Hausken Diabetesforum 30.oktober 2012 Helse Stavanger HF Diabetes Fotteam 3 dager pr. uke Mandag, tirsdag

Detaljer

Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012

Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012 Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012 Hvordan bygge opp forskning fra skratch? Etablering og utvikling av

Detaljer