Diabetesforskningskonferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diabetesforskningskonferanse"

Transkript

1 Diabetesforskningskonferanse Clarion Hotel Oslo Airport november 2014 For diabetesforskere og helsepersonell

2 Velkommen til Diabetesforskningskonferanse Diabetes er en av vår tids store folkesykdommer og antallet personer med diabetes øker i hele verden. Det er viktig med økt fokus på diabetesforskning, for bedre å kunne forebygge og behandle sykdommen og dens komplikasjoner. Diabetesforbundet inviterer deg som forsker på diabetes, og annet interessert helsepersonell, til en to dagers konferanse på Clarion Hotel Oslo Airport. Til forskningskonferansen vil de mest ledende forskere innen diabetes i Norge bli invitert. Her vil det også bli lagt frem fremragende norsk diabetesforskning, og diskutert forskningspolitikk. Mål for konferansen er å: Samle norske forskere som arbeider med diabetes Stimulere til økt samarbeid og gi inspirasjon til bedre forskning Synliggjøre norsk diabetesforskning Påmelding Link til påmelding finner du på Diabetesforbundets nettside:diabetes.no/ forskningskonferansen Påmeldingsfrist er 5. september. I forkant av forskningskonferansen arrangerer Diabetesforbundet en stipendiatkonferanse på samme sted (5. 6. november 2014). Abstrakt Vi vil at de som ønsker å bidra med en plakat under Forskningskonferansen sender inn et abstrakt på engelsk. Frist for innsending er satt til 5. oktober. Abstraktskjema finner du på Diabetesforbundets nettside Fyll ut abstraktskjemaet, og send det på mail til Vi ønsker deg velkommen til konferansen. Med vennlig hilsen Pål Rasmus Njølstad Leder av programkomiteen 2 Diabetesforskningskonferansen 2014

3 Programkomiteen Professor Pål R. Njølstad, Haukeland universitetssjukehus Førsteamanuensis Anne Haugstvedt, Høgskolen i Bergen Professor Berit Rokne, Universitet i Bergen Overlege Eirik Søfteland, Haukeland universitetssjukehus Lege, ph.d. Cecilie Wium, Oslo universitetssykehus Lege, ph.d. Hanne L. Gulseth, Oslo universitetssykehus Postdoktor Ingrid Løvold Mostad Jon Haug, Spesialist i klinisk psykologi, dr. philos. Overlege, prof. ll Ragnar Martin Joakimsen, Universitetet i Tromsø Generalsekretær Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet Organisasjonsrådgiver Heidi T. Henriksen, Diabetesforbundet Diabetesforskningskonferansen

4 Program Torsdag 6. november Registrering Velkommen Ved forbundsleder i Diabetesforbundet Nina Skille Fellessesjon 1: Genetikk og genomikk Møteleder: Professor Pål R. Njølstad Effekt av mikrobiota i tarm på glukose- og lipidmetabolisme Professor Oluf Pedersen Diskusjon Lunsj Hot topics fra norske grupper Genetisk variasjon kan influere på kolesterolnivå og risiko for hjerteinfarkt Ph.d. stipendiat Oddgeir L Holmen Varianter i SLC30A8 har betydning for ZnT8-nivå ved LADA Professor Valdemar Grill En viking-variant i SLC30A8 beskytter mot diabetes type 2 Professor Stefan Johansson Fra genetisk assosiasjon til molekylære sykdomsmekanismer Professor Gunnar Mellgren Pause 4 Diabetesforskningskonferansen 2014

5 Parallelle sesjoner PS1: Diabetes i kommunehelsetjenesten og i allmennpraksis Møteleder: Førsteamanuensis Anne Haugstvedt og professor Berit Rokne Dokumentasjon av diabetesbehandling og oppfølging på sykehjem og i hjemmesykepleien: Resultater fra klinisk audit ved åtte sykehjem og ett hjemmesykepleiedistrikt i Norge. Førsteamanuensis Anne Haugstvedt Diabetes i sjukeheimar: Undervurdert og overbehandla? Stipendiat Lillan Mo Andreassen, Universitetet i Bergen Prevalens av diabetes (forhøyet HbA1c) blant mottakere av hjemmesykepleie - en studie i Bergen kommune Stipendiat Therese Thuen Davies Web-basert veiledning i allmennpraksis for personer med diabetes type 2. Førsteamanuensis Bjørg Oftedal, Universitetet i Stavanger Bruk av en mobil applikasjon for selvmåling hos pasienter med diabetes type 2 i primærhelsetjenesten. Erfaringer fra en randomisert kontrollert studie i EU-prosjektet RENEWING HEALTH. Førsteamanuensis Lis Ribu, Høgskolen i Oslo og Akershus PS2: Fra basalforskningen Møteleder: Overlege, dr. med. Ragnar Joakimsen SCHAD et fettsyre-nedbrytende enzym som regulerer blodsukkeret Professor Anders Molven Forbehandling av øyceller for transplantasjoner Overingeniør/ph.d. Ingrid Hals, NTNU Stamcelleforskning: Fra hud til insulinproduserende betaceller Professor Helge Ræder Myokiner - skjelettmuskulatur som endokrint organ Professor Christian Drevon Botox ved sykelig overvekt Professor Bård Kulseng eller kandidat Diskusjon Pause Posterpresentasjoner/diskusjoner Plakatene deles inn i grupper som ledes av Hanne Løvdahl Gulseth, Jon Haug, Helge Ræder og Cecilie Wium. Deltakerne gir en tre minutters presentasjon på engelsk Middag Diabetesforskningskonferansen

6 Program Fredag 7. november Fellessesjon 2: Forskning på registre og biobanker Møteleder: Helge Ræder Biobank Norge - en nasjonal forskningsinfrastruktur Professor Kristian Hveem Hvilken rolle spiller samtykket i biobankforskningen? Professor Berge Solberg Har monogen diabetes betydning for utvikling av alle typer diabetes? Professor Pål R. Njølstad Har økningen i forekomsten av diabetes type 1 hos barn stoppet opp? Overlege Torild Skrivarhaug Pause Parallelle sesjoner PS3: Utvalgte nye doktorgrader Møteleder: Professor Marit Graue Cecilie Wium, UiO: Clinical and Pathophysiological Aspects of Type 2 Diabetes in South Asian Immigrants to Norway Kishan Chudasama, UiB: Mutation in the SH2 domain of PIK3R1 cause SHORT Syndrome with Partial Lipodystrophy Dag Helge Frøysland, UiO: Høna eller egget? Hva kom først?...om helserelatert livskvalitet i møte med HbA1c Erling Tjora, UiB: Test av eksokrin svikt ved pankritt og diabetes PS4: Ernæring og diabetes fra vitenskap til kunnskap Møteleder: Klinisk ernæringsfysiolog, dr. philos. Ingrid Løvold Mostad Hva er kunnskapsgrunnlaget for kostråd for å fremme folkehelse og forebygge kroniske sykdommer? Seniorrådgiver, ph.d. Lars Johansson Hva er kunnskapsgrunnlaget for kostråd i behandling av diabetes? Oppdatering fra pågående arbeid med retningslinjer for kost og diabetes i nasjonal og europeisk sammenheng. Klinisk ernæringsfysiolog, førsteamanuensis Anne-Marie Aas Nevropati og gastrointestinale plager ved diabetes Lege i spesialisering, Dag André Sangnes Vegard Rangul, NTNU: Fysisk aktivitetsadferd og dens relasjon til risikofaktorer for hjerte- og karsykdom Geir Bertelsen, UNN: Diabetes retinopati - Funn fra Tromsøundersøkelsen Gastropares vid diabetes. Dietist, ph.d. Eva Olaussen Lunsj 6 Diabetesforskningskonferansen 2014

7 Diabetesforskning i industrien Møteleder: Generalsekretær Bjørnar Allgot Eli Lilly presenterer sin forskning Medtronic presenterer sin forskning Sanofi presenterer sin forskning Pause Fellessesjon 3: Diagnostikk og behandling Møteleder: Hanne Løvdahl Gulseth Diabetesdagboka - kan vi integrere pasient-innsamlede data i legekonsultasjonen? Sjefsforsker Eirik Årsand :50 Hvor mange har diabetes i Norge? Seniorforsker Hanne Strøm 15:50 16:20 Nye behandlingsretningslinjer: Fra vitenskapelig bakgrunn til kunnskapsoppsummering Professor Kåre Birkeland Oppsummering og avslutning Ved leder av programkomiteen Pål R. Njølstad og generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot. Diabetesforskningskonferansen

8 Foredragsholdere på Diabeteskonferansen 2014 Anders Molven Dr. scient. Anders Molven er professor i molekylærpatologi ved Gades laboratorium for patologi, Universitetet i Bergen. Hans forskning dreier seg om genetisk variasjon som forklaring på sykdommer i bukspyttkjertelen. Har i mange år studert molekylære årsaker til arvelig diabetes og medfødt hyperinsulinisme hos barn. Anne Haugstvedt Anne Haugstvedt er førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen. Dr. polit. fra 2012 med avhandlingen Parenting children with type 1 diabetes. Er nå også engasjert i forskning knyttet til diabetes i kommunehelsetjenesten. Anne har bakgrunn som diabetessykepleier for barn og ungdom, men jobber nå med veiledning og undervisning av sykepleiere som tar master i klinisk sykepleie med diabetes som spesialitet. Anne-Marie Ås Anne-Marie Aas er til daglig ansatt i en kombinert stilling som klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet. Doktorgrad fra 2008 omhandler livsstilintervensjon ved diabetes type 2. Ernæringsfaglig medarbeider i Diabetesforbundet. Leder for revisjon av nasjonale retningslinjer for levevaner ved diabetes, og er også engasjert i tilsvarende arbeid i the Diabetes and Nutrition Study Group of the EASD. Berge Solberg Berge Solberg er professor i medisinsk etikk ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU. Han er nestleder for den Nasjonale Forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM), og var fra 2004 til 2013 medlem av Bioteknologinemnda. Solberg har jobbet mye med etikken og jussen rundt medisinsk bruk av bioteknologi i Norge, med særlig fokus på utviklingen av storskala biobanker, gentesting av deltakere i forskning og forholdet til personvern, samtykke og tillit. Solberg har vært del av etikkgruppen i Biobank Norge. Berit Rokne Berit Rokne er professor i sykepleievitenskap ved Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Har bistilling ved Fagsenter for Pasientrapporterte data ved Helse Bergen. Forskningsfelt er livskvalitet ved kronisk sykdom. Involvert i flere prosjekt om psykososiale forhold ved diabetes. Medlem av Diabetesforbundets medisinske fagråd. Bjørg Oftedal Bjørg Oftedal er førsteamanuensis og arbeider ved Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger. Doktorgradsavhandling fra 2011 om motivasjon for selvregulering hos voksne med diabetes type 2. Er med i forskergruppen DiaBEST, Høgskolen i Bergen. Medlem av NSF sin faggruppe for diabetessykepleiere. Bård Eirik Kulseng Bård Eirik Kulseng er endokrinolog og arbeider som overlege ved endokrinologisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim. Han disputerte i 1999 på diabetesrelaterte problemstillinger. Han har siden 2005 vært leder av Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt. Blant mange interesser har han vært opptatt av å utvikle kompetanse og samhandling helsetjenestekjeden. Han har vært med på å starte et masterstudium ved NTNU «Fedme og helse» og er fra februar 2014 ansatt som professor 2 ved Det medisinske fakultet, NTNU. Cecilie Wium Cecilie Wium er i ferd med å fullføre spesialiteten indremedisin og endokrinologi, og arbeider ved Endokrinologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Hun er ph.d. fra juni 2014 med en avhandling om diabetes type 2 hos innvandrere. Arbeider også ved Norsk Diabetikersenter. Christian Drevon Christian Drevon er lege og professor ved Avdeling for ernæringsvitenskap, IMB, UiO. ti personer jobber i hans forskningsgruppe med tema som omfatter kliniske så vel som basalbiologiske studier. De er engasjert i hvordan fettvev og muskulatur signaliserer til andre vev, og hvilken betydning dette kan ha for vanlige sykdommer som diabetes, inflammasjoner og hjerte- og karsykdommer. Dag Andre Sangnes Dag A. Sangnes er lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling, Gastroenterologisk seksjon ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Arbeider i kombinert klinisk og forskerstilling, med ansvar for blant annet utredning og behandling av pasienter med diabetisk gastroparese. Har også ansvar for poliklinisk oppfølging av pasienter som har fått implantert gastrisk elektrisk nevrostimulator (pacemaker), en behandling som i Norge kun tilbys ved Haukeland. 8 Diabetesforskningskonferansen 2014

9 Dag Helge Frøisland Dag Helge Frøisland er barnelege og har en doktorgrad i medisin på temaet barn og unge, diabetes, kompetanser og helserelatert livskvalitet. Han er opptatt av barn og unges evne til å ta eget ansvar for diabetesbehandlingen, samt hvordan helsepersonell må arbeide for å forstå de unges ståsted, for å være i stand til å hjelpe de unge til en tryggere plattform i relasjon til egen sykdom. Eirik Årsand Eirik Årsand, Sjefsforsker ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge. Jobber med selvhjelpsløsninger for både diabetes type 1 og 2, tok doktorgrad på utvikling av en mobiltelefonbasert diabetesdagbok for type 2 i Driver forskning relatert til appen Diabetesdagboka. Eirik Søfteland Eirik Søfteland er spesialist i indremedisin og endokrinologi. Cand. med ved universitetet i Pécs, Ungarn. Arbeider ved medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og ved kompetansesenter for klinisk forskning. Doktorgradsstipendiat med temaet The diabetic gut Erling Tjora Erling Tjora er spesialist i barnesykdommer, og er overlege ved seksjon for gastroenterologi og ernæring ved barneklinikken, Haukeland universitetssjukehus. Disputerte til ph.d. i 2013 på en avhandling om undersøkelse eksokrin pankreasfunksjon blant annet hos pasienter med arvelig diabetes. Eva Olaussen Eva Olausson har 40 års erfarenhet som dietist vid universitetssjukhus: pediatriskt-, geriatriskt- och akutsjukhus. Diabetespatienter har alltid varit den största patientgruppen. Sedan 1990 har kostrådgivningen bara gällt diabetespatienter. År 2013 disputerade hon med avhandlingen: Diagnosis and dietary intervention in patients with diabetic gastroparesis. Avhandlingen visar bland annat att de gastro-intestinala symtomen minskar signifikant vid kostbehandling med en kost med liten partikelstorlek. Geir Bertelsen Geir Bertelsen er spesialist i øyesykdommer. Han jobber som overlege ved øyeavdelingen Universitetssykehuset i Nord Norge. Ph.d Gunnar Mellgren Gunnar Mellgren er spesialist i indremedisin, endokrinologi og medisinsk biokjemi. Han er klinikkdirektør for Laboratorieklinkkken ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen. Mellgren leder en av forskningsgruppene i KG Jebsen Senter for Diabetesforskning og arbeider spesielt med forskning på diabetes type 2 og fedme. Hanne Løvdal Gulseth Hanne Løvdal Gulseth er lege og forsker ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus, og har en bistilling ved Avdeling for folkesykdommer på Folkehelseinstituttet. Hun tok doktorgrad i 2010 med avhandlingen: Diet and the metabolic syndrome the LIPGENE dietary intervention study, og hennes post-doc prosjektet handlet om betydningen av vitamin D ved diabetes type 2. Hanne Strøm Hanne Strøm (cand.pharm.) er seniorrådgiver i avdeling for legemiddelepidemiologi ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Hun arbeider med statistikk over legemiddelforbruk og er involvert i forskning med data fra Reseptregisteret. Strøm er også direktør for WHO-senteret som har ansvaret for metoden som anvendes globalt til klassifisering av legemidler (ATC) og måling av legemiddelforbruk (DDD). Helge Ræder Helge Ræder er overlege dr.med./professor II ved Barneklinikken Haukeland universitetssjukehus/uib. Han har poliklinikk med barn med diabetes. Han har nettopp etablert en forskningsgruppe i strukturen KG Jebsen Diabetessenter med støtte fra Bergens forskningsstiftelse hvor målet er å studere signalveier bl.a. ved hjelp av proteomikkmetoder i pasient-spesifikke cellesystemer basert på stamcellebiologi i samarbeid med Joslin Diabetes Center ved Harvard Medical School. Ingrid K. Hals Ingrid K Hals er biokjemiker. Har siden 1996 jobbet med basalforskning innen diabetes ved Institutt for Kreftforskning og Molekylærmedisin ved NTNU i Trondheim. Ph.d. fra 2014 på forebygging av beta-celleskade (in vitro) med relevans for øycelle-transplantasjon. Diabetesforskningskonferansen

10 Ingrid Løvold Mostad Ingrid Løvold Mostad er ansatt på St. Olavs Hospital som klinisk ernæringsfysiolog og på NTNU som postdoktor (Trondheim). Doktor philos fra 2007 på insulinfølsomhet og marine omega-3 fettsyrer ved diabetes type 2. Postdoktorprosjektet omhandler fedmegener, kosthold og metabolisme ved sykelig overvekt. Har vært medlem av styret i Diabetesforum i Nordland og deretter i Sør- Trøndelag. Medlem av medisinsk fagråd i Diabetesforbundet ( ) og i en arbeidsgruppe om spiseforstyrrelser og diabetes ( ). Jon Haug Jon Haug er spesialist i klinisk psykologi. Etablerte sammen med kollegaer Psykosomatisk Institutt i Doktor philos fra 2010 på en monografi om diabetes type 1. Arbeider også ved Norsk Diabetikersenter. Medlem av medisinsk fagråd i Diabetesforbundet. Psykologisk medarbeider i Diabetesforbundet. Kishan Kumar Chudasama Kishan Kumar Chudasama, utdannet M.Sc. fra Institutt for biomedisin, UiB, ph.d. fra 2014 ved KG Jebsen Senter for Diabetesforskning, UiB. Chudasama jobber nå som post-doktor ved Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet, Oslo. Kristian Hveem Kristian Hveem MD, ph.d., er professor i klinisk epidemiologi ved HUNT Forskningssenter, NTNU. Han er spesialist i fordøyelsessykdommer og indremedisin. Hveem leder HUNT biobank, det nasjonale biobanknettverket, Biobank Norge og Nordic Biobank Network. Hans forskningsfelt er genetisk epidemiologi (hjerte- og karsykdom, diabetes) og gastroenterologi. Kåre Birkeland Kåre Birkeland er avdelingsleder ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus, og professor i endokrinologi ved Universitetet i Oslo Han er spesialist i indremedisin og endokrinologi, og hans forskningsgruppe arbeider med epidemiologiske, kliniske og mekanistiske studier for å belyse diabetes type 2 og metabolsk syndrom. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler om emnet i internasjonale tidsskrift, i tillegg til populærvitenskapelige publikasjoner og foredrag. Han leder Medisinsk fagråd i Diabetesforbundet, og han er medlem av Council i European Association for the Study of Diabetes, av styret for Scandinavian Society for the Study of Diabetes og av Editorial Board for European Journal of Endocrinology. Lars Johansson Lars Johansson, seniorrådgiver, Avdeling for befolkningsrettet folkehelsearbeid, Helsedirektoratet. Utdannet klinisk ernæringsfysiolog, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg 1978 og doktorgrad innen kostholdsforskning, Universitetet i Oslo i Arbeider særlig med kostholdsstatistikk og anbefalinger om kosthold og ernæring. Lillian Mo Andreassen Lillian Mo Andreassen er farmasøyt og stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Forskar på sjukeheimspasientar med diabetes, med fokus på legemiddelbruk og blodsukkermåling. Lis Ribu Lis Ribu er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Helsefag, Institutt for Sykepleie. Underviser sykepleiere på alle nivå i utdanningen. Ph.d. fra 2007 innen livskvalitet, diabetes/fotsår. Har nylig avsluttet EU-prosjektet RENEWING HEALTH der målet har vært å teste ut telemedisinske tjenester, med og uten helseveiledning. Oddgeir Lingaas Holmen Oddgeir Lingaas Holmen er doktorgradsstudent, ved det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag Hans forskning fokuserer på det genetiske grunnlaget for hjerte- og karsykdom. Denne nye kunnskapen håper han på sikt kan bidra til bedre sykdomsforebygging og behandling. Han benytter informasjon fra Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag (HUNT) sammen med genetiske prøver fra HUNT Biobank i Levanger. Oluf Pedersen Oluf Pedersen er forskningsdirektør og professor i metabolisk genetik ved Københavns Universitet. Hans forskning er fokuseret på det humane genom og mikrobiom. Tarm mikrobiom projekterne er baseret på avancerede DNA analyser og bioinformatisk fortolkning og tilstræber at belyse tarmbakteriers betydning for værtsorganismens sundhed og sygdomsrisiko. 10 Diabetesforskningskonferansen 2014

11 Pål Rasmus Njølstad Dr. med. Pål Rasmus Njølstad er professor i pediatri ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen; og overlege ved Barneklinikken, Haukeland universitessjukehus. Han leder KG Jebsen-senter for diabetesforskning og Norsk MODYregister. Hans interesser er genetikk ved diabetes og fedme. Gruppen hans har beskrevet flere nye diabetes-syndromer og funnet at barn med nyfødtdiabetes kan behandles med tabletter i steder for insulin. Ragnar Martin Joakimsen Ragnar Martin Joakimsen er spesialist i indremedisin og endokrinologi, disputerte med en doktorgrad som handlet om epidemiologi om brudd og osteoporose i 1999, og han har arbeidet som overlege både innenfor nefrologi og endokrinologi. Siden 2009 har han hatt en klinisk hovedstilling knyttet til diabetesomsorg, mens universitetsstilling (professor) er knyttet til forskning innen både osteoporose/brudd og diabetes, samt en spesiell interesse for, og oppgaver knyttet til legeutdanning. Stefan Johansson Stefan Johansson, ph.d. professor i diabetesgenetikk. Han har mer enn 15 års erfaring fra forskning for å avdekke og forstå de genetiske faktorer som disponerer for sykdom. Han leder en gruppe som fokuserer på storskala genomikkmetoder i folkesykdommer som diabetes og ADHD, men også på de aller mest sjeldne genetiske sykdommene. Han arbeider ved Institutt for klinisk medisin og KG Jebsen-senter for diabetesforskning ved universitetet i Bergen. Torild Skrivarhaug Torild Skrivarhaug er barnelege og jobber som overlege ved Endokrinologisk seksjon, Barnemedisinskavdeling, OUS, Ullevål. Dr.med. i 2007 ved UiO, med en avhandling om senkomplikasjoner og død ved diabetes type 1 diagostisert i barnealder. Leder av Barnediabetesregisteret (Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes). Er tilknyttet forskjellige diabetes forskningsprosjekter. Jobber også ved Norsk Diabetikersenter. Valdemar Grill Valdemar Grill er professor i indremedisin ved NTNU, Det medisinske fakultet, og overlege ved Endokrinologisk avdeling, St.Olavs Hospital. Han leder også Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD). Vegar Rangul Vegar Rangul er spesialist i fysisk aktivitets epidemiologi, kompetanse i atferds epidemiologi og fysisk aktivitets målinger. Han har lang erfaring i å bruke store datasett (befolkningsstudier) for å løse problemstillinger knyttet til helseeffekter av fysisk aktivitet og assosiert med risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Ph.d. i samfunnsmedisin fra NTNU, HUNT forskningssenter i 2013 om fysisk aktivitets atferd og påfølgende helserisiko sett i et folkehelseperspektiv. Jobber ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Therese Thuen Davis Therese Thuen Davies er sykepleier og stipendiat ved Høgskolen i Bergen/Universitetet i Bergen. Therese Thuen Davies forsker på diabetesomsorgen blant eldre pasienter i kommunehelsetjenesten, og er tilknyttet forskningsgruppen DiaBEST ved Høgskolen i Bergen. Hun er også tilknyttet forskningsgruppen Livsstilsepidemiologi ved Universitetet i Bergen. Diabetesforskningskonferansen

12 Postboks 6442 Etterstad, 0605 Oslo Telefon: , telefax: E-post: Diabetesforskningskonferansen støttes av:

Diabetesforskningskonferanse

Diabetesforskningskonferanse Diabetesforskningskonferanse Clarion Hotel Oslo Airport 15.-16. november 2012 For diabetesforskere og helsepersonell www.diabetes.no Velkommen til Diabetesforskningskonferanse! Diabetes er en av vår tids

Detaljer

Diabetesforskningssenteret

Diabetesforskningssenteret Diabetesforskningssenteret Aker og Ullevål universitetssykehus Universitetet i Oslo Årsrapport 2007 INNHOLD: 1. Styret for Aker og Ullevål Diabetes Forskningsfond:... 4 Styret for Diabetesforskningssenteret

Detaljer

Oslo Diabetesforskningssenter

Oslo Diabetesforskningssenter Oslo Diabetesforskningssenter Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo 10 9,5 9,5 9 8,5 8,2 8,4 8,7 8,8 A1C 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 0-1 hour 1-2 hour 2-3 hour 3-4 hour >=4 hour Årsrapport 2008 Figure

Detaljer

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, 1933-34. Foto: Vigeland-museet. Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt

Detaljer

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, 1933-34. Foto: Vigeland-museet. Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt

Detaljer

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling IS-1674 Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer Diabetes Forebygging, diagnostikk og behandling Utgitt: Vår 2009

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

Har du fyr har du løkte langs din vei

Har du fyr har du løkte langs din vei Forbundsnytt utgave 5 september 2014 Har du fyr har du løkte langs din vei Noen konferanser, datoer og politiske saker er viktigere enn andre. Og noen personlige hendelser betyr mer enn andre. Mange av

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET The Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) www.barnediabetes.no Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag 2011 Tittel: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Åpent møte om BIOTEKNOLOGINEMNDA Biobanker Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

I N N H O L D. I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7

I N N H O L D. I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7 I N N H O L D I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7 Organisering 7 Folk (ansatte på AFE-prosjektet og stipendiater) 7 Doktordisputaser 2013 10 Støtte fra Allmennmedisinsk

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

BETYDNING FOR VELFERDEN

BETYDNING FOR VELFERDEN CHRISTIEKONFERANSEN 2013 KUNNSKAPENS BETYDNING FOR VELFERDEN Torsdag 25. april / Peer Gynt-salen, Grieghallen, Bergen Konferansier: Siri Lill Mannes Christiekonferansen er en av Norges viktigste møteplasser

Detaljer

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Luella Skogsholm og Helena Johnsen Veileder: Anne Grethe Kydland Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2 Nurses guiding

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

Forløpsgruppe Diabetes

Forløpsgruppe Diabetes Forløpsgruppe Diabetes Mai 2009 1 Rapport forløp diabetes fra arbeidsgruppe med følgende representasjon: Norges Diabetesforbund/Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Nasjonalforeningen for folkehelsen,

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

kunnskap forbedrer helsen!

kunnskap forbedrer helsen! Foto: Synlig.no Fagdag 5. juni 2014 det integrerte universitetssykehuset kunnskap forbedrer helsen! «Å vite når man vet noe og å vite når man ikke vet noe det er kunnskap», sa Konfucius. Kunnskapssenteret

Detaljer

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter Fra kunnskap til handling den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september 2014 Fra kunnskap til handling Psykologikongressens oppgave

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011 Strategiplanen styrets kompass Norsk Revmatologisk Forenings høstmøte Spondylartritt en vanskelig

Detaljer

Norsk barnelegeforening Årsmelding 2014 NORSK BARNELEGEFORENING

Norsk barnelegeforening Årsmelding 2014 NORSK BARNELEGEFORENING NORSK BARNELEGEFORENING ÅRSMELDING 2014 1 INNHOLD INNHOLD... 2 Leders årsberetning 2014... 3 Styret i NBF... Error! Bookmark not defined. Oversikt over styrebehandlede saker 2014... 13 Årsrapporter fra

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer