Diabetesforskningskonferanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diabetesforskningskonferanse"

Transkript

1 Diabetesforskningskonferanse Clarion Hotel Oslo Airport november 2014 For diabetesforskere og helsepersonell

2 Velkommen til Diabetesforskningskonferanse Diabetes er en av vår tids store folkesykdommer og antallet personer med diabetes øker i hele verden. Det er viktig med økt fokus på diabetesforskning, for bedre å kunne forebygge og behandle sykdommen og dens komplikasjoner. Diabetesforbundet inviterer deg som forsker på diabetes, og annet interessert helsepersonell, til en to dagers konferanse på Clarion Hotel Oslo Airport. Til forskningskonferansen vil de mest ledende forskere innen diabetes i Norge bli invitert. Her vil det også bli lagt frem fremragende norsk diabetesforskning, og diskutert forskningspolitikk. Mål for konferansen er å: Samle norske forskere som arbeider med diabetes Stimulere til økt samarbeid og gi inspirasjon til bedre forskning Synliggjøre norsk diabetesforskning Påmelding Link til påmelding finner du på Diabetesforbundets nettside:diabetes.no/ forskningskonferansen Påmeldingsfrist er 5. september. I forkant av forskningskonferansen arrangerer Diabetesforbundet en stipendiatkonferanse på samme sted (5. 6. november 2014). Abstrakt Vi vil at de som ønsker å bidra med en plakat under Forskningskonferansen sender inn et abstrakt på engelsk. Frist for innsending er satt til 5. oktober. Abstraktskjema finner du på Diabetesforbundets nettside Fyll ut abstraktskjemaet, og send det på mail til Vi ønsker deg velkommen til konferansen. Med vennlig hilsen Pål Rasmus Njølstad Leder av programkomiteen 2 Diabetesforskningskonferansen 2014

3 Programkomiteen Professor Pål R. Njølstad, Haukeland universitetssjukehus Førsteamanuensis Anne Haugstvedt, Høgskolen i Bergen Professor Berit Rokne, Universitet i Bergen Overlege Eirik Søfteland, Haukeland universitetssjukehus Lege, ph.d. Cecilie Wium, Oslo universitetssykehus Lege, ph.d. Hanne L. Gulseth, Oslo universitetssykehus Postdoktor Ingrid Løvold Mostad Jon Haug, Spesialist i klinisk psykologi, dr. philos. Overlege, prof. ll Ragnar Martin Joakimsen, Universitetet i Tromsø Generalsekretær Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet Organisasjonsrådgiver Heidi T. Henriksen, Diabetesforbundet Diabetesforskningskonferansen

4 Program Torsdag 6. november Registrering Velkommen Ved forbundsleder i Diabetesforbundet Nina Skille Fellessesjon 1: Genetikk og genomikk Møteleder: Professor Pål R. Njølstad Effekt av mikrobiota i tarm på glukose- og lipidmetabolisme Professor Oluf Pedersen Diskusjon Lunsj Hot topics fra norske grupper Genetisk variasjon kan influere på kolesterolnivå og risiko for hjerteinfarkt Ph.d. stipendiat Oddgeir L Holmen Varianter i SLC30A8 har betydning for ZnT8-nivå ved LADA Professor Valdemar Grill En viking-variant i SLC30A8 beskytter mot diabetes type 2 Professor Stefan Johansson Fra genetisk assosiasjon til molekylære sykdomsmekanismer Professor Gunnar Mellgren Pause 4 Diabetesforskningskonferansen 2014

5 Parallelle sesjoner PS1: Diabetes i kommunehelsetjenesten og i allmennpraksis Møteleder: Førsteamanuensis Anne Haugstvedt og professor Berit Rokne Dokumentasjon av diabetesbehandling og oppfølging på sykehjem og i hjemmesykepleien: Resultater fra klinisk audit ved åtte sykehjem og ett hjemmesykepleiedistrikt i Norge. Førsteamanuensis Anne Haugstvedt Diabetes i sjukeheimar: Undervurdert og overbehandla? Stipendiat Lillan Mo Andreassen, Universitetet i Bergen Prevalens av diabetes (forhøyet HbA1c) blant mottakere av hjemmesykepleie - en studie i Bergen kommune Stipendiat Therese Thuen Davies Web-basert veiledning i allmennpraksis for personer med diabetes type 2. Førsteamanuensis Bjørg Oftedal, Universitetet i Stavanger Bruk av en mobil applikasjon for selvmåling hos pasienter med diabetes type 2 i primærhelsetjenesten. Erfaringer fra en randomisert kontrollert studie i EU-prosjektet RENEWING HEALTH. Førsteamanuensis Lis Ribu, Høgskolen i Oslo og Akershus PS2: Fra basalforskningen Møteleder: Overlege, dr. med. Ragnar Joakimsen SCHAD et fettsyre-nedbrytende enzym som regulerer blodsukkeret Professor Anders Molven Forbehandling av øyceller for transplantasjoner Overingeniør/ph.d. Ingrid Hals, NTNU Stamcelleforskning: Fra hud til insulinproduserende betaceller Professor Helge Ræder Myokiner - skjelettmuskulatur som endokrint organ Professor Christian Drevon Botox ved sykelig overvekt Professor Bård Kulseng eller kandidat Diskusjon Pause Posterpresentasjoner/diskusjoner Plakatene deles inn i grupper som ledes av Hanne Løvdahl Gulseth, Jon Haug, Helge Ræder og Cecilie Wium. Deltakerne gir en tre minutters presentasjon på engelsk Middag Diabetesforskningskonferansen

6 Program Fredag 7. november Fellessesjon 2: Forskning på registre og biobanker Møteleder: Helge Ræder Biobank Norge - en nasjonal forskningsinfrastruktur Professor Kristian Hveem Hvilken rolle spiller samtykket i biobankforskningen? Professor Berge Solberg Har monogen diabetes betydning for utvikling av alle typer diabetes? Professor Pål R. Njølstad Har økningen i forekomsten av diabetes type 1 hos barn stoppet opp? Overlege Torild Skrivarhaug Pause Parallelle sesjoner PS3: Utvalgte nye doktorgrader Møteleder: Professor Marit Graue Cecilie Wium, UiO: Clinical and Pathophysiological Aspects of Type 2 Diabetes in South Asian Immigrants to Norway Kishan Chudasama, UiB: Mutation in the SH2 domain of PIK3R1 cause SHORT Syndrome with Partial Lipodystrophy Dag Helge Frøysland, UiO: Høna eller egget? Hva kom først?...om helserelatert livskvalitet i møte med HbA1c Erling Tjora, UiB: Test av eksokrin svikt ved pankritt og diabetes PS4: Ernæring og diabetes fra vitenskap til kunnskap Møteleder: Klinisk ernæringsfysiolog, dr. philos. Ingrid Løvold Mostad Hva er kunnskapsgrunnlaget for kostråd for å fremme folkehelse og forebygge kroniske sykdommer? Seniorrådgiver, ph.d. Lars Johansson Hva er kunnskapsgrunnlaget for kostråd i behandling av diabetes? Oppdatering fra pågående arbeid med retningslinjer for kost og diabetes i nasjonal og europeisk sammenheng. Klinisk ernæringsfysiolog, førsteamanuensis Anne-Marie Aas Nevropati og gastrointestinale plager ved diabetes Lege i spesialisering, Dag André Sangnes Vegard Rangul, NTNU: Fysisk aktivitetsadferd og dens relasjon til risikofaktorer for hjerte- og karsykdom Geir Bertelsen, UNN: Diabetes retinopati - Funn fra Tromsøundersøkelsen Gastropares vid diabetes. Dietist, ph.d. Eva Olaussen Lunsj 6 Diabetesforskningskonferansen 2014

7 Diabetesforskning i industrien Møteleder: Generalsekretær Bjørnar Allgot Eli Lilly presenterer sin forskning Medtronic presenterer sin forskning Sanofi presenterer sin forskning Pause Fellessesjon 3: Diagnostikk og behandling Møteleder: Hanne Løvdahl Gulseth Diabetesdagboka - kan vi integrere pasient-innsamlede data i legekonsultasjonen? Sjefsforsker Eirik Årsand :50 Hvor mange har diabetes i Norge? Seniorforsker Hanne Strøm 15:50 16:20 Nye behandlingsretningslinjer: Fra vitenskapelig bakgrunn til kunnskapsoppsummering Professor Kåre Birkeland Oppsummering og avslutning Ved leder av programkomiteen Pål R. Njølstad og generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot. Diabetesforskningskonferansen

8 Foredragsholdere på Diabeteskonferansen 2014 Anders Molven Dr. scient. Anders Molven er professor i molekylærpatologi ved Gades laboratorium for patologi, Universitetet i Bergen. Hans forskning dreier seg om genetisk variasjon som forklaring på sykdommer i bukspyttkjertelen. Har i mange år studert molekylære årsaker til arvelig diabetes og medfødt hyperinsulinisme hos barn. Anne Haugstvedt Anne Haugstvedt er førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen. Dr. polit. fra 2012 med avhandlingen Parenting children with type 1 diabetes. Er nå også engasjert i forskning knyttet til diabetes i kommunehelsetjenesten. Anne har bakgrunn som diabetessykepleier for barn og ungdom, men jobber nå med veiledning og undervisning av sykepleiere som tar master i klinisk sykepleie med diabetes som spesialitet. Anne-Marie Ås Anne-Marie Aas er til daglig ansatt i en kombinert stilling som klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet. Doktorgrad fra 2008 omhandler livsstilintervensjon ved diabetes type 2. Ernæringsfaglig medarbeider i Diabetesforbundet. Leder for revisjon av nasjonale retningslinjer for levevaner ved diabetes, og er også engasjert i tilsvarende arbeid i the Diabetes and Nutrition Study Group of the EASD. Berge Solberg Berge Solberg er professor i medisinsk etikk ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU. Han er nestleder for den Nasjonale Forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM), og var fra 2004 til 2013 medlem av Bioteknologinemnda. Solberg har jobbet mye med etikken og jussen rundt medisinsk bruk av bioteknologi i Norge, med særlig fokus på utviklingen av storskala biobanker, gentesting av deltakere i forskning og forholdet til personvern, samtykke og tillit. Solberg har vært del av etikkgruppen i Biobank Norge. Berit Rokne Berit Rokne er professor i sykepleievitenskap ved Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Har bistilling ved Fagsenter for Pasientrapporterte data ved Helse Bergen. Forskningsfelt er livskvalitet ved kronisk sykdom. Involvert i flere prosjekt om psykososiale forhold ved diabetes. Medlem av Diabetesforbundets medisinske fagråd. Bjørg Oftedal Bjørg Oftedal er førsteamanuensis og arbeider ved Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger. Doktorgradsavhandling fra 2011 om motivasjon for selvregulering hos voksne med diabetes type 2. Er med i forskergruppen DiaBEST, Høgskolen i Bergen. Medlem av NSF sin faggruppe for diabetessykepleiere. Bård Eirik Kulseng Bård Eirik Kulseng er endokrinolog og arbeider som overlege ved endokrinologisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim. Han disputerte i 1999 på diabetesrelaterte problemstillinger. Han har siden 2005 vært leder av Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt. Blant mange interesser har han vært opptatt av å utvikle kompetanse og samhandling helsetjenestekjeden. Han har vært med på å starte et masterstudium ved NTNU «Fedme og helse» og er fra februar 2014 ansatt som professor 2 ved Det medisinske fakultet, NTNU. Cecilie Wium Cecilie Wium er i ferd med å fullføre spesialiteten indremedisin og endokrinologi, og arbeider ved Endokrinologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Hun er ph.d. fra juni 2014 med en avhandling om diabetes type 2 hos innvandrere. Arbeider også ved Norsk Diabetikersenter. Christian Drevon Christian Drevon er lege og professor ved Avdeling for ernæringsvitenskap, IMB, UiO. ti personer jobber i hans forskningsgruppe med tema som omfatter kliniske så vel som basalbiologiske studier. De er engasjert i hvordan fettvev og muskulatur signaliserer til andre vev, og hvilken betydning dette kan ha for vanlige sykdommer som diabetes, inflammasjoner og hjerte- og karsykdommer. Dag Andre Sangnes Dag A. Sangnes er lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling, Gastroenterologisk seksjon ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Arbeider i kombinert klinisk og forskerstilling, med ansvar for blant annet utredning og behandling av pasienter med diabetisk gastroparese. Har også ansvar for poliklinisk oppfølging av pasienter som har fått implantert gastrisk elektrisk nevrostimulator (pacemaker), en behandling som i Norge kun tilbys ved Haukeland. 8 Diabetesforskningskonferansen 2014

9 Dag Helge Frøisland Dag Helge Frøisland er barnelege og har en doktorgrad i medisin på temaet barn og unge, diabetes, kompetanser og helserelatert livskvalitet. Han er opptatt av barn og unges evne til å ta eget ansvar for diabetesbehandlingen, samt hvordan helsepersonell må arbeide for å forstå de unges ståsted, for å være i stand til å hjelpe de unge til en tryggere plattform i relasjon til egen sykdom. Eirik Årsand Eirik Årsand, Sjefsforsker ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge. Jobber med selvhjelpsløsninger for både diabetes type 1 og 2, tok doktorgrad på utvikling av en mobiltelefonbasert diabetesdagbok for type 2 i Driver forskning relatert til appen Diabetesdagboka. Eirik Søfteland Eirik Søfteland er spesialist i indremedisin og endokrinologi. Cand. med ved universitetet i Pécs, Ungarn. Arbeider ved medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og ved kompetansesenter for klinisk forskning. Doktorgradsstipendiat med temaet The diabetic gut Erling Tjora Erling Tjora er spesialist i barnesykdommer, og er overlege ved seksjon for gastroenterologi og ernæring ved barneklinikken, Haukeland universitetssjukehus. Disputerte til ph.d. i 2013 på en avhandling om undersøkelse eksokrin pankreasfunksjon blant annet hos pasienter med arvelig diabetes. Eva Olaussen Eva Olausson har 40 års erfarenhet som dietist vid universitetssjukhus: pediatriskt-, geriatriskt- och akutsjukhus. Diabetespatienter har alltid varit den största patientgruppen. Sedan 1990 har kostrådgivningen bara gällt diabetespatienter. År 2013 disputerade hon med avhandlingen: Diagnosis and dietary intervention in patients with diabetic gastroparesis. Avhandlingen visar bland annat att de gastro-intestinala symtomen minskar signifikant vid kostbehandling med en kost med liten partikelstorlek. Geir Bertelsen Geir Bertelsen er spesialist i øyesykdommer. Han jobber som overlege ved øyeavdelingen Universitetssykehuset i Nord Norge. Ph.d Gunnar Mellgren Gunnar Mellgren er spesialist i indremedisin, endokrinologi og medisinsk biokjemi. Han er klinikkdirektør for Laboratorieklinkkken ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen. Mellgren leder en av forskningsgruppene i KG Jebsen Senter for Diabetesforskning og arbeider spesielt med forskning på diabetes type 2 og fedme. Hanne Løvdal Gulseth Hanne Løvdal Gulseth er lege og forsker ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus, og har en bistilling ved Avdeling for folkesykdommer på Folkehelseinstituttet. Hun tok doktorgrad i 2010 med avhandlingen: Diet and the metabolic syndrome the LIPGENE dietary intervention study, og hennes post-doc prosjektet handlet om betydningen av vitamin D ved diabetes type 2. Hanne Strøm Hanne Strøm (cand.pharm.) er seniorrådgiver i avdeling for legemiddelepidemiologi ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Hun arbeider med statistikk over legemiddelforbruk og er involvert i forskning med data fra Reseptregisteret. Strøm er også direktør for WHO-senteret som har ansvaret for metoden som anvendes globalt til klassifisering av legemidler (ATC) og måling av legemiddelforbruk (DDD). Helge Ræder Helge Ræder er overlege dr.med./professor II ved Barneklinikken Haukeland universitetssjukehus/uib. Han har poliklinikk med barn med diabetes. Han har nettopp etablert en forskningsgruppe i strukturen KG Jebsen Diabetessenter med støtte fra Bergens forskningsstiftelse hvor målet er å studere signalveier bl.a. ved hjelp av proteomikkmetoder i pasient-spesifikke cellesystemer basert på stamcellebiologi i samarbeid med Joslin Diabetes Center ved Harvard Medical School. Ingrid K. Hals Ingrid K Hals er biokjemiker. Har siden 1996 jobbet med basalforskning innen diabetes ved Institutt for Kreftforskning og Molekylærmedisin ved NTNU i Trondheim. Ph.d. fra 2014 på forebygging av beta-celleskade (in vitro) med relevans for øycelle-transplantasjon. Diabetesforskningskonferansen

10 Ingrid Løvold Mostad Ingrid Løvold Mostad er ansatt på St. Olavs Hospital som klinisk ernæringsfysiolog og på NTNU som postdoktor (Trondheim). Doktor philos fra 2007 på insulinfølsomhet og marine omega-3 fettsyrer ved diabetes type 2. Postdoktorprosjektet omhandler fedmegener, kosthold og metabolisme ved sykelig overvekt. Har vært medlem av styret i Diabetesforum i Nordland og deretter i Sør- Trøndelag. Medlem av medisinsk fagråd i Diabetesforbundet ( ) og i en arbeidsgruppe om spiseforstyrrelser og diabetes ( ). Jon Haug Jon Haug er spesialist i klinisk psykologi. Etablerte sammen med kollegaer Psykosomatisk Institutt i Doktor philos fra 2010 på en monografi om diabetes type 1. Arbeider også ved Norsk Diabetikersenter. Medlem av medisinsk fagråd i Diabetesforbundet. Psykologisk medarbeider i Diabetesforbundet. Kishan Kumar Chudasama Kishan Kumar Chudasama, utdannet M.Sc. fra Institutt for biomedisin, UiB, ph.d. fra 2014 ved KG Jebsen Senter for Diabetesforskning, UiB. Chudasama jobber nå som post-doktor ved Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet, Oslo. Kristian Hveem Kristian Hveem MD, ph.d., er professor i klinisk epidemiologi ved HUNT Forskningssenter, NTNU. Han er spesialist i fordøyelsessykdommer og indremedisin. Hveem leder HUNT biobank, det nasjonale biobanknettverket, Biobank Norge og Nordic Biobank Network. Hans forskningsfelt er genetisk epidemiologi (hjerte- og karsykdom, diabetes) og gastroenterologi. Kåre Birkeland Kåre Birkeland er avdelingsleder ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus, og professor i endokrinologi ved Universitetet i Oslo Han er spesialist i indremedisin og endokrinologi, og hans forskningsgruppe arbeider med epidemiologiske, kliniske og mekanistiske studier for å belyse diabetes type 2 og metabolsk syndrom. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler om emnet i internasjonale tidsskrift, i tillegg til populærvitenskapelige publikasjoner og foredrag. Han leder Medisinsk fagråd i Diabetesforbundet, og han er medlem av Council i European Association for the Study of Diabetes, av styret for Scandinavian Society for the Study of Diabetes og av Editorial Board for European Journal of Endocrinology. Lars Johansson Lars Johansson, seniorrådgiver, Avdeling for befolkningsrettet folkehelsearbeid, Helsedirektoratet. Utdannet klinisk ernæringsfysiolog, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg 1978 og doktorgrad innen kostholdsforskning, Universitetet i Oslo i Arbeider særlig med kostholdsstatistikk og anbefalinger om kosthold og ernæring. Lillian Mo Andreassen Lillian Mo Andreassen er farmasøyt og stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Forskar på sjukeheimspasientar med diabetes, med fokus på legemiddelbruk og blodsukkermåling. Lis Ribu Lis Ribu er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Helsefag, Institutt for Sykepleie. Underviser sykepleiere på alle nivå i utdanningen. Ph.d. fra 2007 innen livskvalitet, diabetes/fotsår. Har nylig avsluttet EU-prosjektet RENEWING HEALTH der målet har vært å teste ut telemedisinske tjenester, med og uten helseveiledning. Oddgeir Lingaas Holmen Oddgeir Lingaas Holmen er doktorgradsstudent, ved det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag Hans forskning fokuserer på det genetiske grunnlaget for hjerte- og karsykdom. Denne nye kunnskapen håper han på sikt kan bidra til bedre sykdomsforebygging og behandling. Han benytter informasjon fra Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag (HUNT) sammen med genetiske prøver fra HUNT Biobank i Levanger. Oluf Pedersen Oluf Pedersen er forskningsdirektør og professor i metabolisk genetik ved Københavns Universitet. Hans forskning er fokuseret på det humane genom og mikrobiom. Tarm mikrobiom projekterne er baseret på avancerede DNA analyser og bioinformatisk fortolkning og tilstræber at belyse tarmbakteriers betydning for værtsorganismens sundhed og sygdomsrisiko. 10 Diabetesforskningskonferansen 2014

11 Pål Rasmus Njølstad Dr. med. Pål Rasmus Njølstad er professor i pediatri ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen; og overlege ved Barneklinikken, Haukeland universitessjukehus. Han leder KG Jebsen-senter for diabetesforskning og Norsk MODYregister. Hans interesser er genetikk ved diabetes og fedme. Gruppen hans har beskrevet flere nye diabetes-syndromer og funnet at barn med nyfødtdiabetes kan behandles med tabletter i steder for insulin. Ragnar Martin Joakimsen Ragnar Martin Joakimsen er spesialist i indremedisin og endokrinologi, disputerte med en doktorgrad som handlet om epidemiologi om brudd og osteoporose i 1999, og han har arbeidet som overlege både innenfor nefrologi og endokrinologi. Siden 2009 har han hatt en klinisk hovedstilling knyttet til diabetesomsorg, mens universitetsstilling (professor) er knyttet til forskning innen både osteoporose/brudd og diabetes, samt en spesiell interesse for, og oppgaver knyttet til legeutdanning. Stefan Johansson Stefan Johansson, ph.d. professor i diabetesgenetikk. Han har mer enn 15 års erfaring fra forskning for å avdekke og forstå de genetiske faktorer som disponerer for sykdom. Han leder en gruppe som fokuserer på storskala genomikkmetoder i folkesykdommer som diabetes og ADHD, men også på de aller mest sjeldne genetiske sykdommene. Han arbeider ved Institutt for klinisk medisin og KG Jebsen-senter for diabetesforskning ved universitetet i Bergen. Torild Skrivarhaug Torild Skrivarhaug er barnelege og jobber som overlege ved Endokrinologisk seksjon, Barnemedisinskavdeling, OUS, Ullevål. Dr.med. i 2007 ved UiO, med en avhandling om senkomplikasjoner og død ved diabetes type 1 diagostisert i barnealder. Leder av Barnediabetesregisteret (Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes). Er tilknyttet forskjellige diabetes forskningsprosjekter. Jobber også ved Norsk Diabetikersenter. Valdemar Grill Valdemar Grill er professor i indremedisin ved NTNU, Det medisinske fakultet, og overlege ved Endokrinologisk avdeling, St.Olavs Hospital. Han leder også Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD). Vegar Rangul Vegar Rangul er spesialist i fysisk aktivitets epidemiologi, kompetanse i atferds epidemiologi og fysisk aktivitets målinger. Han har lang erfaring i å bruke store datasett (befolkningsstudier) for å løse problemstillinger knyttet til helseeffekter av fysisk aktivitet og assosiert med risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Ph.d. i samfunnsmedisin fra NTNU, HUNT forskningssenter i 2013 om fysisk aktivitets atferd og påfølgende helserisiko sett i et folkehelseperspektiv. Jobber ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Therese Thuen Davis Therese Thuen Davies er sykepleier og stipendiat ved Høgskolen i Bergen/Universitetet i Bergen. Therese Thuen Davies forsker på diabetesomsorgen blant eldre pasienter i kommunehelsetjenesten, og er tilknyttet forskningsgruppen DiaBEST ved Høgskolen i Bergen. Hun er også tilknyttet forskningsgruppen Livsstilsepidemiologi ved Universitetet i Bergen. Diabetesforskningskonferansen

12 Postboks 6442 Etterstad, 0605 Oslo Telefon: , telefax: E-post: Diabetesforskningskonferansen støttes av:

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Kvalitetsregisterkonferanse 2008 Tromsø 22-23. september Torild Skrivarhaug, overlege, dr.med Leder, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012

PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012 PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012 Thon Hotell Ullevaal Stadion, Oslo Velkommen til Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. og 23. mars 2012 Thon Hotel Ullevaal Stadion, Oslo Symposiet retter

Detaljer

DIABETESFORSKNINGSKONFERANSE

DIABETESFORSKNINGSKONFERANSE DIABETESFORSKNINGSKONFERANSE for deg som forsker på diabetes, og annet interessert helsepersonell Clarion Hotel Oslo Airport 24. 25. Mars 2010 Velkommen til Diabetesforskningskonferanse! Diabetes er en

Detaljer

Diabetesforskningskonferanse

Diabetesforskningskonferanse Diabetesforskningskonferanse Clarion Hotel Oslo Airport 15.-16. november 2012 For diabetesforskere og helsepersonell www.diabetes.no Velkommen til Diabetesforskningskonferanse! Diabetes er en av vår tids

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Trine Strømfjord, organisasjonskonsulent DF og Anne-Marie Aas, kef ved OUS og ernæringsfaglig medarbeider DF Diabetesforbundet

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Anne-Marie Aas, ernæringsfaglig medarbeider Hensikt Fra råd til solid bakgrunn for egne valg

Detaljer

Vitenskapelige artikler, Hvordan lese/skrive/publisere en vitenskapelig artikkel Spørsmål og diskusjon

Vitenskapelige artikler, Hvordan lese/skrive/publisere en vitenskapelig artikkel Spørsmål og diskusjon Stipendiatmøtet: 27. april 09:00 10:00 Registrering 10:00 10.30 Åpning Åpning 10:00 10.10 Velkommen 10:10 10.30 Presentasjonsrunde Møteledere: Vibeke Gagnum og Kristine Bech Holte 10:30 11:20 Vitenskapelige

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsoppsummering Professor Rune Blomhoff Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag,

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

Introduksjon av Nasjonalt råd for ernæring S E M I N A R O M SOSIAL ULIKHET I HELSE O G KO ST H O L D H E L S E D I R E K TO R AT ET

Introduksjon av Nasjonalt råd for ernæring S E M I N A R O M SOSIAL ULIKHET I HELSE O G KO ST H O L D H E L S E D I R E K TO R AT ET Introduksjon av Nasjonalt råd for ernæring 0 7. 0 2. 2 017 S E M I N A R O M SOSIAL ULIKHET I HELSE O G KO ST H O L D H E L S E D I R E K TO R AT ET L I V E L I N TO R HEI M, L E D E R AV NASJONALT R Å

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe

ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe 1 ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe 1. INNLEDNING Endokrinologisk forskningsgruppe ble etablert våren 2009 med professor som leder. Gruppen består av 15 aktive forskere. Forskningsfelt inkluderer

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06. Sykepleier Tord Hagen, Tromsø

En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06. Sykepleier Tord Hagen, Tromsø En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06 Sykepleier Tord Hagen, Tromsø Endokrinologisk seksjon, UNN 3 Overleger 3 Diabetessykepleiere poliklinikk, avdeling og kursvirksomhet Elisabeth-senteret

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september . OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september LHL-klinikkene Røros og Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital har gleden av å invitere til fagseminar i behandling og oppfølging

Detaljer

Vil du bli med på Ung-HUNT4? Sammen for ei friskere framtid!

Vil du bli med på Ung-HUNT4? Sammen for ei friskere framtid! Vil du bli med på Ung-HUNT4? Sammen for ei friskere framtid! Ung-HUNT4 på 1-2-3: 1. Ung-HUNT4 samler inn opplysninger om ungdom for å forske på helse og sykdom 2. Du fyller ut et spørreskjema på papir

Detaljer

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes Martin Moe Regional brukerkonsulent i diabetes Hvem er jeg? Martin Moe 38 år, Type 1 diabetes Utdanning økonomi og administrasjon Jobb 12,5 år innen kontor utstyrsbransjen Diagnostisert: 20 desember 2000

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET

BARNEDIABETESREGISTERET BARNEDIABETESREGISTERET Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes NSF/ FFD Sykepleier Symposium 22. mars 2012 Prosjektkoordinator / diabetessykepleier i, Siv Janne Kummernes siku@uus.no

Detaljer

Vil du bli med på Ung-HUNT4? Sammen for ei friskere framtid!

Vil du bli med på Ung-HUNT4? Sammen for ei friskere framtid! Vil du bli med på Ung-HUNT4? Sammen for ei friskere framtid! Ung-HUNT4 på 1-2-3 for lærlinger: 1. Ung-HUNT4 samler inn opplysninger om ungdom for å forske på helse og sykdom 2. Du fyller ut et spørreskjema

Detaljer

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning PASIENTRAPPORTERTE DATA (PROM) I MEDISINSKE KVALITETSREGISTREFORSKNING

Detaljer

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologers arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familier

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Til ungdom og foresatte

Til ungdom og foresatte Til ungdom og foresatte Mer kunnskap om helse I Nord-Trøndelag gjennomføres det fra 2006 til 2008 en stor helseundersøkelse, HUNT 3. Alle over 13 år blir invitert til å delta. Ungdom mellom 13 og 19 år

Detaljer

Orientering fra fakultetsledelsen. Fakultetsstyret

Orientering fra fakultetsledelsen. Fakultetsstyret Orientering fra fakultetsledelsen Fakultetsstyret 30.04.2014 Orienteringssaker: Status Psykiatrisenter Status tilsetting av faglig koordinator for HEVET Utvikling av masterprogramporteføljen Mulig etablering

Detaljer

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon Strategi Rapport publisert av: NTNU Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Samfunnsmedisinbygget, Håkon Jarls gate 11. 7030 Trondheim www.ntnu.no/dmf Design: Stian Karlsen Print: Skipnes

Detaljer

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB LIVSFORSK 2015 Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB Program Tirsdag 8. september, 12.00 18.00 Møteledelse: Astrid K. Wahl, professor UiO og

Detaljer

Kurs i lindrende behandling

Kurs i lindrende behandling Kurs i lindrende behandling (Nivå C) Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker 23.-24. april 2018 KURSPROGRAM Mandag 23. april 10.00-10.30 Registrering (rundstykker og kaffe) 10.30-11.00 Velkommen og nyheter fra fagområdet

Detaljer

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo Foto: Szacinski/Oslo Museum Invitasjon MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo FOREDRAGSHOLDERE INGVARD WILHELMSEN Ingvard Wilhelmsen er professor ved Institutt for indremedisin,

Detaljer

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Nasjonal pasient/brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell torsdag 18. søndag 21. september

Detaljer

Norsk Register for Barnediabetes

Norsk Register for Barnediabetes Norsk Register for Barnediabetes Dag Veimo, overlege, Barneavd., NLSH og Toril Skrivarhaug, overlege, Barneklinikken, OUS Ullevål sykehus Leder av Norsk Barnediabetesregister Barnediabetesregisteret -

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS Frisklivssentral Værnesregionen DMS Stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere liv Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett

Detaljer

Pasientmedvirkning og oppfølging av diabetes på mobiltelefon

Pasientmedvirkning og oppfølging av diabetes på mobiltelefon Pasientmedvirkning og oppfølging av diabetes på mobiltelefon Betraktninger med bakgrunn fra flere forsknings- og utviklingsprosjekter ved NST Astrid Grøttland Innhold 1. Utvikling av selvhjelpsverktøy

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Premisser for mestring i aktivitet

Premisser for mestring i aktivitet Premisser for mestring i aktivitet Seminar 29/9 Hordaland Idrettskrets og Idrett Bergen Sør har gleden av å presentere detaljene til høstens seminar. Tid og sted: Mandag 29/9 kl. 9.30-14.30 Idrettens Hus,

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

Underernæring og helseøkonomi

Underernæring og helseøkonomi Invitasjon til symposium om Underernæring og helseøkonomi 16. januar 2013 Radisson Blu Plaza Hotel Oslo Velkommen til helseøkonomisk symposium om underernæring på helseinstitusjoner Minst 30 % av pasientene

Detaljer

Mor Nordlandssykehuset HF201T

Mor Nordlandssykehuset HF201T Mor Nordlandssykehuset HF201T 21 22. november 2013 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord - hva gjør vi, og hva kan vi lære av hverandre? Velkommen Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet

Detaljer

HUNT forskningssenter Neptunveien 1, 7650 Verdal Telefon: Faks: e-post:

HUNT forskningssenter Neptunveien 1, 7650 Verdal Telefon: Faks: e-post: Layout og produksjon: Fangst design, Steinkjer HUNT forskningssenter HUNT forskningssenter er en del av Det medisinske fakultet, NTNU. HUNT forskningssenter gjennomfører befolkningsundersøkelser i Nord-Trøndelag,

Detaljer

Abstrakter for foredragene under parallellsesjon 2 Helhetlig pasientforløp ved hjelp av telemedisin

Abstrakter for foredragene under parallellsesjon 2 Helhetlig pasientforløp ved hjelp av telemedisin Regional forskningskonferanse i medisin og helse 25.-26. mars 2009 Tromsø Abstrakter for foredragene under parallellsesjon 2 Helhetlig pasientforløp ved hjelp av telemedisin 25. mars kl. 1420-1440 i Auditorium

Detaljer

Genetisk screening bedre helse?

Genetisk screening bedre helse? Genetisk screening bedre helse? Velkommen til Medisinsk Genetikk Fagmøte 2011 Bergen 9. og 10. november Møtet arrangeres av Norsk forening for medisinsk genetikk og Norsk selskap for human genetikk i fellesskap.

Detaljer

Annelene Moberg Siv Normann Gundersen

Annelene Moberg Siv Normann Gundersen Annelene Moberg Siv Normann Gundersen Tromsøundersøkelsen Årstall Undersøkelsens navn Antall deltakere Aldersgruppe 1974 Tromsø 1 6595 menn 20-49 1979-80 Tromsø 2 16621 menn og kvinner 20-54 1986-87 Tromsø

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28. august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsfysiologer

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28. august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for videokonferanse Program 27.august 08.30-09.00 Oppkobling av

Detaljer

Tverrfaglig om. konferanse CFS/ME PROGRAM

Tverrfaglig om. konferanse CFS/ME PROGRAM Tverrfaglig om konferanse CFS/ME PROGRAM Linken møtesenter, Tromsø 21. - 22. september 2016 Onsdag 21. september 2016 08:30 Registrering av deltagere. 09:00 Offisiell åpning / velkommen til konferanse.

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag Professor Rune Blomhoff Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Kreft og

Detaljer

DiaFOTo Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår et samhandlingsprosjekt

DiaFOTo Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår et samhandlingsprosjekt DiaFOTo Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår et samhandlingsprosjekt Marjolein M. Iversen 16. november 2012 Diabetes Forskningskonferanse Clin.Trial.gov: NCT01710774 Prosjektet har så langt fått

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer KONFERANSE Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker / Astrid Hals NSHs konferanse om MAT OG HELSE Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer Torsdag

Detaljer

Nyhetsbrev. Kjære kollega!

Nyhetsbrev. Kjære kollega! Nyhetsbrev Kjære kollega! 01.07.12 Her kommer litt informasjon fra NSF/FFD Bak oss har vi sykepleiesymposium og Generalforsamling, og dette er det nye styret i perioden 2012-2014 Leder: Tilla Landbakk,

Detaljer

Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst

Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Mental helse Diabetes 2 Hjerte- og karsykdommer BMI kg (høyde x høyde) BMI 74 kg ( 1,73x 1,73) BMI = 24,72 6 Nye kostanbefalinger 2011

Detaljer

Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) Bruk av registerdata til kvalitetsforbedring Helsedirektoratet 7.

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

DiaFOTo. Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår i primærhelsetjenesten en RCT. Marie Fjelde Hausken

DiaFOTo. Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår i primærhelsetjenesten en RCT. Marie Fjelde Hausken DiaFOTo Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår i primærhelsetjenesten en RCT Marie Fjelde Hausken Diabetesforum 30.oktober 2012 Helse Stavanger HF Diabetes Fotteam 3 dager pr. uke Mandag, tirsdag

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin 2001 2005 SLUTTRAPPORT 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Programmets mål s. 3 3. Budsjett s. 3 4. Prosjektportefølje s. 4 5. Øvrige

Detaljer

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning PASIENTRAPPORTERTE DATA (PROM) I MEDISINSKE KVALITETSREGISTREFORSKNING

Detaljer

Forespørsel om deltagelse i Register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer

Forespørsel om deltagelse i Register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer Forespørsel om deltagelse i Register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer Dette skrivet er en forespørsel om du vil delta i Register for organ-spesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) og

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag Rune Blomhoff Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Kreft og kirurgiklinikken,

Detaljer

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD Nasjonal satsning på hjerteog karforskning Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD www.unikard.org Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning

Detaljer

Better health by harvesting biobanks HARVEST. Gun Peggy Knudsen Direktør Infrastruktur for kunnskap Folkehelseinstituttet

Better health by harvesting biobanks HARVEST. Gun Peggy Knudsen Direktør Infrastruktur for kunnskap Folkehelseinstituttet Better health by harvesting biobanks HARVEST Gun Peggy Knudsen Direktør Infrastruktur for kunnskap Folkehelseinstituttet Formål Genotype et stort antall norske individer lage et representativt nasjonalt

Detaljer

Grenseløs forskning. Status og behov for forskning på sjeldne tilstander

Grenseløs forskning. Status og behov for forskning på sjeldne tilstander Grenseløs forskning Status og behov for forskning på sjeldne tilstander Benedicte Paus Overlege, avdeling for medisinsk genetikk, OUS Professor i klinisk genetikk, UIO Forskning på sjeldne tilstander Forskning

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Universitetet og kommunene - samarbeid om folkehelsen? Siri Forsmo, Instituttleder, professor dr.med.

Universitetet og kommunene - samarbeid om folkehelsen? Siri Forsmo, Instituttleder, professor dr.med. Universitetet og kommunene - samarbeid om folkehelsen? Siri Forsmo, Instituttleder, professor dr.med. Om Det medisinske fakultet (DMF) DMF er ett av syv fakulteter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 26.-27. OKTOBER 2015 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

10:00 10: 30 Kaffe/te

10:00 10: 30 Kaffe/te Fagkonferansen 2016 (oppdatert 02.03.16) Mandag 12.september Oppstart Brukerkurs (LMS-kurs) 09:00 10:00 Velkommen til Brukerkurs! Bli kjent i gruppa 10:00 11:00 Livskvalitet og mestring introduksjon v/

Detaljer

Handlingsplan for kronisk nyresykdom

Handlingsplan for kronisk nyresykdom Oppdrag fra HOD til Helsedirektoratet: Utarbeide en handlingsplan for kronisk, med vekt på forebygging og tidlig behandling i primærhelsetjenesten. Planen skal også innbefatte utredning av levende giver

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Ellen Renate Oord Diabetessykepleier

Norsk diabetesregister for voksne. Ellen Renate Oord Diabetessykepleier Norsk diabetesregister for voksne Ellen Renate Oord Diabetessykepleier Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige

Detaljer

Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål?

Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål? Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål? Helse- og kvalitetsregister konferansen 2014 Oslo 14. mars 2014 Torild Skrivarhaug overlege dr.med. barnelege, leder Barnediabetesregisteret

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Fagkurs på Frambu 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Kurset blir videooverført Fagkurs på Frambu, 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for

Detaljer

Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF. Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling

Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF. Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling ÅPENT MØTE OM DIAGNOSTIKK AV LYME BORRELIOSE 16.NOVEMBER 2013 Sørlandet sykehus har forsket på Epidemiologi

Detaljer

Klinisk molekylærmedisin (4): Indirekte diagnostikk ved koblingsanalyser

Klinisk molekylærmedisin (4): Indirekte diagnostikk ved koblingsanalyser PEDENDO_SISTE_slutt.qxd 18.12.2003 21:34 Side 32 Pediatrisk Endokrinologi 2003;17: 34-38 Klinisk molekylærmedisin (4): Indirekte diagnostikk ved koblingsanalyser Pål Rasmus Njølstad 1,2,3,Jørn V. Sagen

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28.august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for psykologer, psykiatriske sykepleiere, psykiatere, sosionomer

Detaljer

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 PROGRAM Vi har gleden av å invitere deg til det tradisjonsrike Lundbecksymposiet som denne gangen går av stabelen i Oslo 13. september.

Detaljer

Mandag 20. oktober 2014

Mandag 20. oktober 2014 Mandag 20. oktober 2014 10:30 Åpningsforedrag Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet 10:40 ReHabUKA 2014 i Helse Nord og føringer for fagfeltene; regionale handlingsplaner

Detaljer

Mann 50 år ringer legekontoret

Mann 50 år ringer legekontoret HVA ER DIABETES? Ingrid Nermoen avdelingssjef, ph.d Endokrinologisk avdeling 1 Mann 50 år ringer legekontoret Han tror han har fått diabetes for han er så tørst og tisser mye Hva spør dere om for å vurdere

Detaljer

Regional konferanse i Tromsø 26.-27. september 2012, Hotell Scandic Tromsø «KLOK AV SKADE...?»

Regional konferanse i Tromsø 26.-27. september 2012, Hotell Scandic Tromsø «KLOK AV SKADE...?» Regional konferanse i Tromsø 26.-27. september 2012, Hotell Scandic Tromsø «KLOK AV SKADE...?» - om sikkerhetsfremmende arbeid i kommuner og regioner Velkommen! Klok av skade...? Velkommen til Tromsø

Detaljer

Innhold. Del 1 Diabetesregulering et komplekst samspill. Forord... 13. Innledning... 14. 1 Sykdomslære... 19

Innhold. Del 1 Diabetesregulering et komplekst samspill. Forord... 13. Innledning... 14. 1 Sykdomslære... 19 Innhold Forord... 13 Innledning... 14 Del 1 Diabetesregulering et komplekst samspill 1 Sykdomslære... 19 Definisjon av diabetes... 20 Klassifisering... 20 Type 1-diabetes... 21 Type 2-diabetes og metabolsk

Detaljer

DEN SJETTE NORSKE K ONGRESSEN I GERIATRI OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS

DEN SJETTE NORSKE K ONGRESSEN I GERIATRI OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS DEN SJETTE NORSKE K ONGRESSEN I GERIATRI OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS 16. SEPTEMBER 2015 Velkommen til Oslo i september! De norske geriatrikongressene har vært arrangert annethvert år siden 2005, og

Detaljer

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning 8. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø Clarion Hotell & Congress Trondheim, 14. - 16. oktober 2012 Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning Program Program Søndag 14. oktober

Detaljer

Nasjonal konferanse i klinisk helsepsykologi 5.-6.mars 2015

Nasjonal konferanse i klinisk helsepsykologi 5.-6.mars 2015 Nasjonal konferanse i klinisk helsepsykologi 5.-6.mars 2015 Diabetes i kropp og sinn Teorien om de spesifikke psykologiske prosessene ved diabetes Jon Haug Spesialist i klinisk psykologi, dr.philos Psykosomatisk

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Helse Bergen

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Helse Bergen Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) Registeransvarlig Professor Eystein S. Husebye

Detaljer

Referat fra møte i Blåreseptnemnda 31. oktober 2007

Referat fra møte i Blåreseptnemnda 31. oktober 2007 Referat fra møte i Blåreseptnemnda 31. oktober 2007 Tilstede fra Blåreseptnemnda: Kristian Hagestad (leder), Anne Elise Eggen, Hans Arne Melleby, Eline Aas, Trine Bjørner, Sigurd Hortemo, Jørgen Bramness

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

Strategi for forskning i Helgelandssykehuset

Strategi for forskning i Helgelandssykehuset Strategi for forskning i Helgelandssykehuset 2017-2021 Innledning Forskning en av de fire lovpålagte hovedoppgavene for helseforetakene i Lov om Spesialisthelsetjenester 1. Det er en virksomhet som utføres

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer