MEDLEM/FORESATTE-INFORMASJON SESONGEN 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEM/FORESATTE-INFORMASJON SESONGEN 2013"

Transkript

1 MEDLEM/FORESATTE-INFORMASJON SESONGEN Vi deler minner for livet Kontakt oss: Tlf: eller på e-post

2 Velkommen til Sandnes Ulf Sandnes Ulf har røtter tilbake til fotballklubben Ulf som ble stiftet i I 2004 fusjonerte klubben med daværende Sandnes FK, og fikk da sitt nåværende navn. Etter dette er Sandnes Ulf den største fotballklubben i kommunen. I 2013 stiller vi med ca 75 lag i ulike serier under fotballforbundet, fra vårt A-lag i Tippeligaen til et stort antall ungdomslag helt ned til barnelag i 6-årsklassen. Klubben er organisert i en eliteavdeling, utviklingsavdeling og en Barne- og ungdomsavdeling. Eliteavdelingen består av A-laget, rekruttlaget og juniorlaget. Utviklingsavdelingen har lag fra år, mens Barne- og ungdomsavdelingen omfatter alle lag fra 5 16 år samt 7er lag i senior og gutter 50. Klubben har flere ansatte i administrasjonen som har kontorplasser på Ulfhuset. De tar i mot henvendelser fra spillere, foresatte, lagledere, sponsorer og andre kontaktpersoner. I tillegg engasjerer vi ulike andre personer i prosjektstillinger. Fremdeles er klubben et resultat av mye dugnad. Det vil si at alle tillitsvalgte, som styremedlemmer, de aller fleste trenere og lagledere gjør jobben sin på frivillig basis. Alle foresatte må regne med en form for dugnad i løpet av sesongen. Det være seg som trener, lagleder, dugnadskontakt eller på annen måte å bidra med klubbarbeid. Klubben har et budsjett på ca 40 mill. Klubbens regnskap, budsjett og årsmelding legges ut på klubbens hjemmeside i forbindelse med årsmøtet i februar/mars. Her vises det hvilke aktiviteter klubben har, hva lagene har vært med på, hvordan driften har vært, hva pengene blir brukt til osv.

3 Klubbens overordnede mål Vår visjon er: Vi deler minner for livet Våre verdier er: * Ambisiøs - vi tør å sette oss klare mål, og jobbe hardt for og nå dem på alle nivå i klubben. Vi skal inspirere og motivere til engasjement, og gå i bresjen for at det går an å få til noe i Sandnes. * Folkelig - åpen og tilgjengelig for alle som tar del i eller er interessert i klubben vår som for eksempel supportere, frivillige og sponsorer. Sammen skaper vi opplevelser. * Redelig - vi skal vise ansvar og respekt overfor medlemmer og omverden rundt oss. Vi skal fremstå som klubben med gode holdinger og ha fokus på fair play både på og utenfor banen. Klubben skal derfor: Gjennom samarbeid, holdninger og kameratskap fremme fotballsport i sunne former Gi tilbud til alle om å spille fotball uavhengig av alder, kjønn og ferdighetsnivå Tilby et rusfritt og utviklende fritidstilbud for barn, ungdom og voksne Vi viser ellers til klubbens hjemmeside for mer informasjon. Klikk deg videre til Breddeavdelingen og finn all informasjon som angår deg og ditt barn. Se spesielt hovedpunkt NY TIL SANDNES ULF i hovedmenyen! Her finner du mye praktisk informasjon om utstyr, baner, treningstider m.m. Lagbenevnelser som brukes i fotballen: Mikro = spillere 5 år Minigutt/-jente = spillere 6-10 år Lillegutt/-jente = spillere år Smågutt/-jente = spillere år Gutt/jente = spillere år Junior = spillere år Over 19 år = seniorspillere

4 Styret 2013 Klubbens styre velges på klubbens årsmøte i mars etter innstilling fra valgkomiteen. Leder Nestleder Stig Ravndal Terje Hopen Arne Brugger Andersen Jorunn Kvåle Eirik Aasland Salvesen Stig Feyling Brage Nordgård Siri Ommedal Barne- og ungdomsutvalget 2013 Breddeutvalget utnevnes av klubbens styre etter innstilling fra Barne- og ungndomsleder. Barne- og ungdomsleder Eirik Aasland Salvesen Barne- og Jone Edland ungdomskoordinator Utviklingsansvarlig Erik Løland Utstyrsansvarlig Eli Nygård Jentekoordinator Sven Augustsson Anleggsansvarlig Endre Hunshamar Fair play sjef Lauritz Bauge Årets arrangementer Uke 26,27,33 Fotballskole Sommerferie; arrangeres for alle i klasse. Innbydelser deles ut via lag i klubben, samt legges på nettsiden Uke 41 Fotballskole høstferie; innbydelse sendes ut på medlemsnett samt på nettsiden 19. august: Treningsstart for Ulf-skolen etter sommerferien. 7. september: Sandnesgrase for miniputtlagene. Invitasjoner sendes ut i april/mai. Alle våre lag er automatisk påmeldt. 8. september: Sandnesgrase turning for lilleputtlag. Invitasjon sendes ut til klubbene i distriktet i april/mai. Alle våre lag er automatisk påmeldt.

5 Årets dugnader Siden dugnader er en av de største inntektskilder klubben har, må alle foreldre stille opp på de dugnadene laget settes opp på. Dugnadsansvarlig på laget henvises også til eget hefte Dugnadskontakten for detaljopplysninger som distribueres til foreldrene etter behov. A-kamper Inntil 3 kamper pr spiller Max 5 pr familie Fritak 2 pr lag (trener/lagleder), koordinatorer, Sandnesgrase komite, Arrangement stab A-kamper Ikke-møtt reaksjon foretas av klubben Sandnesgrase Alle får en oppgave Fritak 2 pr lag (trener/lagleder) Enkelte lag kan bli forespurt om andre dugnader som kan komme underveis i sesongen Lagsdugnader skal ikke gå på bekostning av klubbdugnader Medlemskontingent Kontingent dekker medlemskap og betalingen for å spille kamper og trene i regi av Sandnes Ulf, samt forsikring. Klubben betaler inn en lagforsikring for lagene, men for å komme under denne forsikringen må en spiller være medlem i klubben, og det er en først når kontingentene er betalt. De som spiller seniorfotball betaler forsikringen selv i form av lisens. Kontingenten dekker også; drakter, baller, lagets deltakelse på to turneringer samt Sandnesgrase, forsikring, opparbeidelse og vedlikehold av treningsfeltene m.m. Medlemskontingent for 2013 vedtatt på årsmøte er: Kategori Kontingent Kunstgress Elite Total 2012 Elite A 2000,- 200,- 2200,- 1550,- Ungdom (14-19)Elite 1350,-*** 200,- 500,- 2050,- 1350,- Ungdom (13-19) 1350,-*** 200,- 1550,- 1350,- Barn (6-12) 1100,-*** 200,- 1300,- 1050,- Mikro (5 år) 700,- ***/**** 700,- 775,- Senior 1300,- 1300,- 1300,- Dommere 650,- 650,- 650,- Leder/trener 500,-* 500,- 450,- Støttemedlem 500,- 500,- 475,- Familie (husstand) 2500,-** 200,- 2700,- *inkluderer sesongkort ståplass. Kan oppgraderes til sitteplass for 600,- ekstra. Medlemskapet er frivillig.

6 ** maksimalpris for en husstand. En husstand kan inkludere inntil 2 voksne (ledere/trener) og 3 barn under 16 år. Fra 17 år og oppover regnes spillere ikke som en del av familiekontingenten. Dersom spillere er med i elitegruppene så må elite tillegget betales i tillegg. *** medlemmer i barne- & ungdomsavdelingen under 16 år får mulighet til å kjøpe sesongkort ståplass til 600,- **** deltar ikke i seriespill. Forfalte kontingenter blir purret en gang før de blir sendt til inkasso. Ikke betalt kontingent medfører at spiller ikke får trene eller spille kamper i regi av klubben. Spillere i barneavdelingen (5-12 år) som melder seg inn i klubben etter sommerferien betaler ½ kontingent. Ingen kontingent refunderes om spiller slutter i sesongen, uansett alder. Kontingentens størrelse forutsetter at klubbens dugnader gjennomføres i henhold til dugnadsreglement. Fravær på dugnad medfører økt kontingent for enkeltmedlemmet og regnes ikke inn i maksimalpris. Medlemsrabatt Alle medlemmer kan handle sportsutstyr til 15% rabatt hos Hetland Sport AS i Sandnes ved framvisning av kvittering for betalt kontingent. Ulf-huset Ulf-huset kan leies av alle klubbens medlemmer og foresatte til fest, bryllup, konfirmasjoner ol. Pris kr. 2500,- for medlemmer og 3.000,- for ikke-medlemmer. Alle lag kan låne huset gratis til foreldremøter, spillermøter, sesongavslutningsarrangementer ol. Det er også mulig å leie det for en ettermiddag/kveld til selskaper o.a. Ta kontakt med klubbsekretær for reservering. Ulf-Skolen Ulf-Skolen er en felles treningsdag og treningsopplegg for alle våre lag i alderen 5-12 år. På nettsiden finnes alltid oppdaterte treningstider

7 Kontaktpersoner Barne- og ungdomsleder Eirik Aasland Salvesen Barne- og Jone Edland ungdomskoordinator Kampoppsett/kampansvarlig Eli Nygaard Treningstider/banefordeling Sven Augustsson Materialforvalter (tilstede mandag kl Egil Skjæveland Eli Nygaard ) Medlemsregisteret Jone Edland Dugnadsansvarlig a-kamper Jone Edland Maskotansvarlig a-kamper Eirik Aasland Salvesen Politiattest Sidsel Schanke Grude Ulf-Huset - utlån Sidsel Schanke Grude Daglig leder Tom Rune Espedal Leder Fair Play utvalget Lauritz Bauge Dommerkoordinator Jone Edland FFO-ansvarlig Jone Edland Trinn koordinatorer 5 år Koordinator Øyvind Svenning år Koordinator Dag Hunsbeth år Koordinator (T) Arnt Ove Braut år Koordinator (L) Tom Abusland år Koordinator (T) Rune Larsen år Koordinator (L) Åshild Bakke Flolid år Koordinator Eirik Aasland Salvesen år Koordinator Eivind Dalene år Koordinator Einar Sørdal år Koordinator Kjetil Nordbø år Koordinator (T) Richard Rettedal 11 år Koordinator (L) Erik Haaland år Koordinator Monica Lea år Koordinator Stian Sigmundstad Utviklingsansvarlig Erik Løland B&U koordinator Jone Edland år J Jentekoordinator Sven Augustsson

8 Foreldrevettregler 1. Møt frem til kamp og trening - barna ønsker det. 2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare din datter eller sønn. 3. Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk. 4. Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke ham/henne under kampen. 5. Se på dommeren som en veileder - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser. 6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det. 7. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet. 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv. 9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør - ta initiativ til årlige foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner. 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball - ikke du. Fra brosjyre utgitt av Norges Fotballforbund

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! VELKOMMEN TIL En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! 2 Dette står vi for: Tilhørighet og samhold Vinnerkultur Respekt og likeverd

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Sportsplan for Gulset fotball

Sportsplan for Gulset fotball Sportsplan for Gulset fotball 2015 "Gjennom breddeidrett og idrettsglede skal Gulset IF Fotball bidra til å bedre oppvekstmiljøet for alle barn og ungdom på Gulset." Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

Ull/Kisa Fotball. Håndbok 2013 ULL/KISA IL FOTBALL. Postadresse Postboks 142 2051 Jessheim. Besøksadresse UKI Arena 2050 Jessheim

Ull/Kisa Fotball. Håndbok 2013 ULL/KISA IL FOTBALL. Postadresse Postboks 142 2051 Jessheim. Besøksadresse UKI Arena 2050 Jessheim ULL/KISA IL FOTBALL Ull/Kisa Fotball Håndbok 2013 Telefon: 918 50 000 E-post: cato.stromberg@ullkisafotball.no Web: www.ullkisa.no Innhold 1 Ull/Kisa IL Fotball... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Verdier... 3 2.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag 8.Retningslinjer lag Generelle retningslinjer tilsier at lagene i Borgen IL fortrinnsvis organiseres med følgende funksjoner: 1. Lagleder 2. Trener(e) 3. Økonomisk ansvarlig 4. WEB/nett ansvarlig 5. Sosialt

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014 Klubbhåndbok Mysen Svømmeklubb Sist oppdatert 18.08.2014 1 Innledning 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 3 Kort historikk 3 Idrettslagets formål 4 Visjon 4 Verdigrunnlag 4 Mål 4 Sportslig plan 4

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer