THE TEAM MAKES THE DREAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "THE TEAM MAKES THE DREAM"

Transkript

1 THE TEAM MAKES THE DREAM 2011/2012

2 Innhold Velkommen til Lederskolen Lederskolen Lederskolens avdelinger Samarbeidspartnere Modulene I-VIII Modul IXa-d Plakat Tidligere deltakere Dato og kontaktadresser Coaching Praktisk info Velkommen til Lederskolen God ledelse er helt avgjørende, og mer enn noen gang stilles det høye krav til ledere på alle nivåer. Hverdagen er krevende, og behovet for faglig påfyll og kompetanseheving er stort. Lederskolen, med sitt ledelsesfaglige fokus, gjør det lettere for ledere i organisasjoner, kirker og menigheter å lede bedre. Lederskolen kobler mennesker med mening og tilbyr en unik mulighet for å treffe andre ledere og bygge nettverk. Lederskolen tilbyr kvalitetskurs med høyt faglig nivå til lave priser, og har blitt en etterspurt merkevare innen lederutvikling på kristent verdigrunnlag. Lederskolens kurs er modulbasert og har et fleksibelt opplegg, spesielt tilrettelagt for deg som allerede har et tettpakket program. Hver modul består av kun 12 timer. Fra 2011 har Lederskolen inngått samarbeid med Cocoon Sandvik Folkehøgskole. Undertegnede, Aril Svartdahl, er fra og med januar 2011 ansatt i 50% fast stilling ved Cocoon Sandvik Folkehøgskole, og innehar, sammen med skolens rektor og inspektør, det praktiske og pedagogiske ansvaret for Lederskolens kurs. I tillegg til Oslo, arrangerer vi i skoleåret 2011/2012 Lederskolen i Lofoten og Bergen. Du og dine medarbeidere er hjertelig velkommen til et spennende læringsmiljø! Aril Svartdahl daglig leder Lederskolen 2

3 Fra Lederskolen Oslo Lederskolen i Norge og Sverige Helt fra starten i 1999 har Lederskolen vært i vekst og utvikling. Vi begynte med fire moduler pr år, men nå har vi 16. Ca 1700 deltakere har nå fullført modulene I-IV, enten i Oslo, Tromsø, Arendal, Porsgrunn, Bergen, Ålesund, Mosjøen, Haugesund eller Lillehammer. LCN coacher Lederskolens Coaching Nettverk (LCN) har nå ca 40 sertifiserte coacher som kan kontaktes for oppdrag. Les mer om dette annet sted i brosjyren. Aril Svartdahl fikk læringsprisen Læringsprisen for alle 2010 ble tildelt Aril Svartdahl for hans brennende engasjement og aktive innsats for Lederskolen. I sin begrunnelse sier Frikirkelig Studieforbund bl.a. følgende: Lederskolen er praktisk orientert og fleksibelt tilrettelagt for målgruppen og dens livssituasjon. Den er bygd opp med skreddersydde moduler tilpasset frivillige og ansatte ledere i kristen- Norge, men passer også for andre målgrupper. Undervisningen foregår på deltid, slik at det er mulig å kombinere opplæringen med jobb, familieliv og frivillig engasjement. Med utrettelig innsats har Svartdahl bygd opp en skole som har stor anerkjennelse. Mulighet for videre utdanning ved HLT Lederskolens moduler er i seg selv ikke poenggivende, men med sitt gode og faglige innhold, gir den et godt grunnlag for videreutdanning ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT). Ledarskolan i Sverige Lederskolen har etablert seg i Sverige, og vi har allerede gjennomført to år med modulene I-IV, med til sammen ca 80 deltakere. Lederskolen har fått en god mottagelse og positiv omtale, og vi gleder oss til å være en del av den videre utviklingen. THE TEAM MAKES THE DREAM - I årets brosjyre har vil valgt rafting som tema, noe som gir mange og gode assosiasjoner om ledelse. Rafting handler mer om å navigere i turbulent og ukjent farvann enn å kontrollere selve reisen. På bredden kan vi skaffe oss oversikt og gjøre oss kjent med elven, men på et gitt tidspunkt må vi slippe taket og stole på at elven fører oss trygt videre. Rafting handler om teamarbeid «en for alle og alle for en!» Se framover, holde fokus på målet og fortløpende justere kursen i forhold til muligheter og hindringer. Lykke til! 3

4 Modulene I-IV Hver modul er å anse som selvstendige kurs og kan tas i ønsket rekkefølge. sentrale ferdigheter som en leder bør videreutvikle. Kurset hjelper deltakeren til å forstå seg selv bedre, til å utvikle sin egen selvbevissthet og til å styre hendelser som ellers vil kontrollere lederens liv. Kurset vil gjøre deltakeren i stand til å identifisere sin egen personlighetstype og lederstil, og til å gjenkjenne det samme i andre ledere. Modul I Utvikling av visjon, verdier og organisasjonskultur Denne første modulen er grunnleggende og viktig for resten av Lederskolen. Vi går igjennom ulike metoder for å definere og utvikle visjoner, verdier, mål og strategier. Du vil videre få innsikt i hvordan organisasjonskultur formes, og innføring i hvordan lederen kan påvirke og utvikle organisasjonskulturen i ønsket retning. Ved slutten av dette kurset vil deltakeren være i stand til å utvikle visjoner og verdier i egen organisasjon, og ha kjennskap til hvordan man utvikler en organisasjonskultur som kontinuerlig trener nye ledere. Modul II Lede i forandring Denne modulen handler om behovet for forandring i en organisasjon, og vi tar for oss noen av de problemstillingene som oppstår i forandringsprosesser. Med vekt på transformasjonsledelse, vil kurset vise hvordan forskjellige lederskapsmodeller kan bidra til at de nødvendige forandringene kan skje på en god og konstruktiv måte. Vi ser på indikatorer for oppgang og nedgang i en organisasjon, og du vil lære om produkters livssykluser, trinn i fornyingsprosesser og årsaker til nedgang. Kurset vil videre gjennomgå de fem viktigste kjennetegnene ved en lærende organisasjon. Etter kurset vil du kunne kjenne igjen hovedmomenter som gjelder i all forandring. Du vil også vite om en del grep som kan tas for å overkomme motstand mot forandring, og kjenne sentrale prinsipper slik at du selv kan føle deg trygg i forandringsprosessen. Modul III Lederens personlige utvikling Dette kurset vil gi praktiske nøkler til selvledelse, læring og personlig utvikling. Det beskriver ulike personlighetstyper, og understreker betydningen av et godt og trygt selvbilde. Du får kjennskap til en del modeller og prinsipper for personlig utvikling. Videre identifiseres åtte Modul IV Utvikling av nye ledere Dette kurset gir en praktisk innføring i hvordan ledere kan gjøre andre bedre gjennom utrustende lederskap, og viser hvordan strategisk lederutvikling kan tilføre nye ledere fra egen organisasjon. Videre undervises det om viktige prinsipper for bruk av trening/coaching, slik at man effektivt kan utvikle andre mennesker, og om hvordan man setter i gang et fast program for å trene ledere innen egen organisasjon. Kurset tar for seg betydningen av situasjonsbestemt ledelse, og hvordan man kan sette sammen og utvikle effektive og komplementære team som holder lenge. Dette kurset skal gjøre deltakeren i stand til å anvende verktøy, modeller og prinsipper for å gjenkjenne, utvelge og trene nye ledere rundt seg. Modulene V-VIII Det forutsettes at deltakeren har gjennomført modulene I-IV. Hver modul er å anse som et selvstendig kurs, og kan tas i ønsket rekkefølge. Modul V Relasjonsledelse og teambygging Kurset gir en innføring i teamutvikling, relasjonsledelse og medarbeiderutvikling. Deltakeren får kjennskap til hvordan man kan bygge effektive team- og samarbeidsprosesser, dessuten hvordan man kan bidra til medarbeideres vekst, utvikling og læring. Undervisningen presenterer teorier og modeller for relasjonsledelse, motivasjonsteori og teamutvikling, og vil behandle lederens rolle i dette. Kurset vil gjøre deltakeren i stand til å legge til rette for gode samarbeidsprosesser gjennom teoretisk innsikt og gode verktøy for å realisere dette i praksis. 4

5 Modul VI Konflikthåndtering Denne modulen gir en teoretisk og praktisk innføring i konstruktiv konflikthåndtering i organisasjoner. Vi vil adressere hvordan ledere på en konstruktiv måte kan håndtere konflikter i organisasjoner og team: lære å gjenkjenne ulike typer konflikter og anvende metoder for å arbeide seg gjennom en konflikt. Det vil også bli lagt vekt på å artikulere organisasjonsprosedyrer i konflikttider og hvordan retningslinjer og prosedyrer kan bli brukt til å forebygge konflikter. Gjennom dette kurset vil deltakeren få kjennskap til ulike modeller og metoder for både å forebygge og løse konflikter. Videre vil deltakere styrke sin evne til konstruktiv konflikthåndtering basert på empatisk lytting og kompetent prosessledelse. Modul VII Kreativitet og organisasjonslæring Dette kurset vil gi deltakeren en praktisk introduksjon til kreativitet og utvikle evne til å tilrettelegge kreative prosesser i team og i organisasjoner. Kurset vil også være en praktisk guide til å bygge en nyskapende og lærende organisasjon som mestrer utfordringene i forandring, og bygger en kultur av glede, mening og kreativ tilfredsstillelse. Det vil bli undervist i hva kreativitet er, hvordan utvikle sin kreativitet, hvordan skape deltakelse i organisasjoner og hvordan legge til rette for kreative prosesser for medarbeidere, team og organisasjoner. I løpet av denne modulen vil deltakeren bli i stand til å tilrettelegge og lede kreative idéprosesser, fra idé til gjennomføring. Deltakeren vil også få kjennskap til ulike modeller, strategier og verktøy for læring mellom individer og på tvers av grupper og organisasjoner. Modul VIII Prosjektledelse Dette kurset vil utforske verktøy som gjør lederen i stand til å effektivt lede prosjekter. Man vil få kjennskap til hvordan koble visjon og mål til et prosjekt, og hvordan man kan lede og administrere en prosjektgruppe fram til oppnådde mål. Metoder for planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter vil bli presentert. Undervisningen vil gjennomgå prosjekters faser, viktige roller i prosjekter, og metoder for prosjektplanlegging. Etter denne modulen vil deltakeren ha kjennskap til nyttige modeller og verktøy for prosjektledelse, kjennskap til sentrale utfordringer og suksesskriterier for igangsetting, gjennomføring og avslutning av prosjekter, og evne til å håndtere enkle rutiner for planlegging, administrasjon og økonomistyring i prosjekter. Modul IX a-d Det kreves at deltakeren har fullført Lederskolens moduler I-VIII, eller innehar tilsvarende kompetanse. Modulen har plass til 25 deltakere, og søkere som har tatt Lederskolens moduler prioriteres. Coaching og veiledning Hvordan gjøre andre gode? I dette kurset presenteres Coaching som et effektivt verktøy for trening og utvikling av medarbeidere. Deltakeren vil få utviklet sine ferdigheter som coach gjennom praktisk trening og reelle coachingsituasjoner. Det gis også oversikt over ulike former for coaching, fra ferdighetscoaching til åndelig veiledning. Videre vil kurset hjelpe deltakeren til å reflektere over sammenhengen mellom coaching, læring, menneskesyn og hva det vil si å utvikle seg som menneske. Gjennom denne modulen skal deltakeren bli i stand til å anvende konkrete verktøy for coaching og få innsikt i hvordan veiledning og coaching kan brukes i leder- og medarbeiderutvikling. Både i individuelle relasjoner og for å bygge gode team. Undervisningen er i stor grad lagt opp som praktiske øvelser, reelle coachingsituasjoner, og plenumssamtaler, ledet av kompetente og erfarne forelesere. LCN-coach LCN ble opprettet våren 2008, og består i dag av ca 40 sertifiserte LCN-coacher. Alle som har gjennomført modulene I-IX kan søke om å være med på praksisåret CiP (Coach i Praksis) for å bli sertifisert som LCN-coach. 5

6 Lederskolens avdelinger Lederskolen Lofoten Velkommen til Leknes og Lofoten Det er med stor begeistring Betel Lofoten inviterer til Lederskolen midt i Lofoten. Lederskolen fasiliterer et miljø som er kjent for undervisning med høy kvalitet, og som gir deg mulighet til å bygge relasjoner med andre mennesker som er engasjert i menighets- og organisasjonsliv. Lederskolen tilfører mye til alle som ønsker å bidra inn i sin lokale sammenheng. Tydlig og konkret undervisning som du lett kan relatere til og omsette i praksis gir deg verktøy som du kan ta i bruk umiddelbart. Når Lederskolen nå er tilbake i Nord-Norge, er det en unik mulighet for mange til å ta del i denne undervisningen. Vi anbefaler ledere å ta med seg et team av ledere og medarbeidere for å lytte til førsteklasses foredragsholdere, og gå Lederskolen sammen som en felles prosess for deres tjenestefellesskap. Redvald Hjulstad, Betel Lofoten Lederskolen Vest Velkommen til Bergen Det er en stor glede for Bergenskirken og Pinsekirken Tabernaklet å arrangere Lederskolen, og på denne måten tilby kvalitetsundervisning til ledere i menigheter og organisasjoner i Bergen og på vestlandet. Foruten gode forelesninger, er Lederskolen en viktig arena for å treffe andre ledere og bygge relasjoner. Vi vet at Lederskolen har tilført mye til mange mennesker. Om man er på vei inn i ledelse, eller har holdt på en stund, så er det uansett utfordrende. Det faglige innholdet er solid, og utfordrer mennesker til å tenke som ledere. Den tydelige undervisningen er enkel å omsette til handling. Med solid undervisning og et spennende miljø satser Lederskolen Vest på at mennesker skal bygges for alle livets områder. Et spennende «kobbel» av foredragsholdere og ledere som aktivt leder i forandring og nyskapning vil prege skolens innhold. Øystein Gjerme, Bergenskirken Torsten Mentzoni, Pinsekirken Tabernaklet Samarbeid med Cocoon Sandvik FHS Fra 2011 har Lederskolen inngått samarbeid med Cocoon Sandvik Folkehøgskole. Folkehøgskolen er eid av pinsebevegelsen og har bl.a. i sin visjon fokus på: Å utvikle og utruste ungdom til ledere i eget liv. Dette er helt i tråd med Lederskolens fokus på å gjøre ledere mer bevisste, systematiske, effektive og trygge. Samarbeidet er basert på ønsket om å oppnå positive synergier til beste for begge skolene med bl.a.: Statstilskudd til alle samarbeidskurs via folkehøgskolens tilskuddsordning, som videre gir økonomisk trygghet for begge parter Økt synlighet gjennom felles markedsføring Positive gevinster i forhold til personalutvikling Faglig utveksling, utvikling og samarbeid, herunder også det positive faglige samarbeidet med Høyskolen for teologi og ledelse. Lederskolens leder, Aril Svartdahl, er fra og med januar 2011 ansatt i 50% fast stilling ved Cocoon Sandvik Folkehøgskole, og innehar, sammen med skolens rektor og inspektør, det praktiske og pedagogiske ansvaret for Lederskolens moduler/kurs. 6

7 Logoen er utviklet av David André Erichsen Telefon: (+47) Epost: Web: Logoen kan ikke endres uten etter designerens samtykke. Lederskolens samarbeidspartnere: Bergenskirken Betel Lofoten Bibelskolen OKS Credokirken Cocoon Sandvik Folkehøgskole DAWNnorge Forelesere Storsalen Summit Årskonferanse Verdier Scott Wilson Egil (hovedlærer) Svartdahl i næringslivet ~ mer enn kroner og øre? Truls Åkerlund Hans Jacob Sundby Jenny Bergh Niklas Ås Karl Inge Tangen Foredragsholdere Marit Landrø Thomas Hoholm Liv Kaland Fjellstad eurolead.net Menigheten i Filadelfia, Oslo Høyskolen for Ledelse og Teologi ICLM Ledarskolan Sverige Lederskap Naturlig Menighetsutvikling Steinar A. Hopland Verdisyn ~ verdifullt for arbeidsgiver? Steinar A. Hopland har over 20 års erfaring fra lederutvelgelse og vurdering av ledere i privat og offentlig sektor, og har vært SVERIGE bedrifts rådgiver og leder i Hartmark Iras, samt Managing Partner for Norden og Baltikum i Heidrick & Struggles, verdens største konsulentfirma innen executive search. Han har ledererfaring fra Telenor og Verdensbanken, samt styreerfaring fra flere private og offentlig eide bedrifter. Han driver i dag rådgivningsselskapet Hopland & Co AS. Øystein Gjerme Eivind Roald Verdier ~ en forutsetning eller ulempe for suksess? Eivind Roald er administrerende direktør i Hewlett-Packard Norge. Han har tidligere vært åtte år i konsulentselskapet Knut H. JahrAccenture, som partner og ansvarlig for High Tech & Entertainment-segmentene i Norge, samt for allianser med selskaper som Microsoft, SAP, Oracle og HP. Før Accenture jobbet han åtte år i Railo International, der han sammen med Willi Railo arbeidet med utviklingen av vinnerkulturer i næringslivet i Skandinavia. Øyvind Haugland Redvald Hjulstad Aril Svartdahl Inger Elisabeth Sagedal Ærlighet varer lengst ~ om kristent ståsted som karrierefremmende verdi Inger Elisabeth Sagedal er utdannet cand. philol. med norsk som hovedfag. Hun har studert og jobbet ved Medieskolen Gimlekollen og har i mange år vært tilknyttet NRK Radio, samt vært kanalvert i fjernsynet. Videre har hun vært informasjonsrådgiver for KrF på Stortinget, og har de siste syv år vært informasjonssjef for Oslo politidistrikt. 1. januar 2008 begynte hun som kommuniksasjonssjef i Norges Automobil-Forbund. Håkon Jahr Toralf Østli Toralf Østli Verdier for ledelse i næringslivet Toralf Østli har vært adm. direktør i Verdibanken siden Han var sentral i etableringen av banken i 2001 og var nestleder i bankens styre i perioden Han har mer enn 20 års erfaring innen økonomi, ledelse og administrasjon, både fra privat næringsliv og organisasjonsliv. I perioden var han blant annet administrativ leder og økonomisjef i Oslo Kristne Senter. Han har i tillegg innehatt en rekke styre- og tillitsverv. Werner Jacobsen Det varierer hvem av foreleserene som underviser hvor og på hvilke moduler. PBU Teologiskolen Verdibanken Willow Creek Norge Holmenkollen Park Hotel Rica Fredag 18. januar Registrering og enkel servering Foredrag og samtaler Festmiddag Konferansegebyr: Kr. 500,- inkludert middag. Studenter kr. 350,- (begr. ant). Påmelding ved innbetaling til konto innen 10. januar. Vennligst inkluder e-post adresse. Xpand Arrangør: Storsalen Summit Staffeldts gate Oslo 7

8 THE TEAM MAKES THE DREAM 2011/2012

9 INVESTER I EGEN OG ANDRES UTVIKLING En modul = 12 timer Velg en eller flere moduler Fleksibelt opplegg Ledelsesfaglig fokus Relasjonsbyggende miljø Velg Lederskolen i Oslo, Bergen eller Lofoten. MER INFORMASJON PÅ MODULER PÅ LEDERSKOLEN: I Utvikling av visjon, verdier og organisasjonskultur II Lede i forandring III Lederens personlige utvikling IV Utvikling av nye ledere V Relasjonsledelse og teambygging VI Konflikthåndtering VII Kreativitet og organisasjonslæring VIII Prosjektledelse IXa-d Coaching og veiledning CiPa-d Coach i Praksis DATOER LEDERSKOLEN 2011/2012: Lederskolen Oslo Fredag kl & lørdag kl Uke modulene I, V, IXa & CiP Uke modulene II, VI, IXb, & CiP Uke modulene III, VII, IXc, & CiP Uke modulene IV, VIII, IXd & CiP Lederskolen Vest i Bergen Mandag kl & tirsdag kl Uke modul V Uke modul VI Uke modul VII Uke modul VIII Lederskolen Lofoten i Leknes Fredag kl & lørdag kl Uke modul I Uke modul II Uke modul III Uke modul IV Vi gjør det lettere å lete bedre Arrangeres av Lederskolen og Cocoon Sandvik Folkehøgskole

10 Tidligere deltakere Svend Klemmetsby Prost, Ålesund «Jeg er veldig takknemlig for at jeg ble tipset om Lederskolen. Jeg føler at jeg i løpet av 8 moduler har fått en innføring i de viktigste temaområder innen ledelse. Nå føler jeg meg tryggere som leder, og jeg har fått ulike verktøy jeg kan bruke i mitt daglige arbeid. Lederskolen dekker et utdanningsbehov jeg har hatt som prost i Den norske Kirke. Stoffet er like relevant for meg som for mine frikirkelige brødre og søstre. Jeg anbefaler Lederskolen for alle ledere i Den norske Kirke.» Frode Næss Ungdomspastor, Halden «Kjempenyttig verktøy for å frigjøre potensiale hos meg selv og i andre mennesker. Bruker det jeg lærer rett inn i tjenesten min som pastor. Kjempebra!!» Hanne Hultgren Lærer, Strømmen «Lederskolen har for meg vært et kraftsentrum som jeg år etter år har ønsket å vende tilbake til. Her har jeg møtt positive mennesker og et godt og støttende miljø. Samtidig har det faglige påfyllet vært midt i blinken. Jeg har gjennom teori og praksis fått mulighet til å utvikle meg som menneske.» Oddveig Tomren Alnes pastor/menighetsplanter, Ålesund «Før jeg startet på Lederskolen hadde jeg vært pastor i en kirke i 8 år. Jeg var så i prosess med å etablere en ny kirke, og ønsket å gjøre ting annerledes og vokse som leder. Lederskolen har vært med å bekrefte mye av mine tanker for den nye kirka, hjulpet meg å sette ord på kunnskap og erfaringer, gitt meg gode verktøy som jeg bruker i tjenesten. Kirkeplanterteamet gir meg tilbakemelding på at jeg har vokst og vokser som leder. Jeg takker Gud for Lederskolen.» 10

11 Kara Lamhauge Tangen Oslo «Jeg har fått mange nyttige verktøy som er relevante på ulike arenaer i mitt liv. Det å bli coachet opplevdes veldig nyttig og verdifullt, og det har hjulpet meg å sette ord på tanker, sette mål og jobbe målrettet med de områdene jeg ble coachet på.» Elin Kyseth Vernepleier/spesialpedagog/FAbu-ansvarlig FA, Gjøvik «Den har betydd større utvikling og kompetanse i min hverdag, og min kompetanseutvikling til å bli menighetsleder. Det har gitt mer trygghet personlig, økt lyst og evne til å kunne lede i endring og utføre innovasjon. Jeg har bygd relasjoner på tvers av kirkesamfunn. Har gjennomført to mål- og strategihelger for menighetens region på bakgrunn av kunnskap fra Lederskolen.» Åge Mundal Prest/mentor i Den norske Kirke, Kleppe «Ledarskolen har betydd mykje for meg med tanke på både fagleg og personleg utvikling. Temaene som har vore undervist i har aktivert mykje livserfaring og taus kunnskap - og vorte til tydelegare og meir strukturert liv som leiar og medmenneske. All god praksis gjennom modulane på coaching og LCN-stab har vore ekstra relasjonsbyggande og lærerikt for mi teneste som coach og mentor.» Ole Kristian Johansen Student, Breivik «Lederskolen har vært med på å gi meg andre aspekter på ledelse enn hva jeg har fått i akademiske fora. Lederskolen har gjort meg mer bevisst på å se medarbeidere rundt meg, og jobbe andre fram.» Ingrid H. Fridtun Medarbeidar, Leikanger «Synest at dessa samlingane har vore med på å gjera meg bevisst på min eigen rolle som ledar i husfellesskap, og personleg ikkje minst! Har også fått tryggheit til å forsvare mine idéar til korleis og kvifor på arbeidsplassen min, og forståelse for kva ledarar kan slite med. Trur eg har vorte ein betre medarbeidar! Har vore kjekt å knytte kontakter med andre på Ledarskolen.» 11

12 Dato og kontaktadresser Lederskolen Oslo Fredag kl Lørdag kl Lederskolen Lofoten Fredag kl Lørdag kl Modul I, V, IXa & CiPa: 16. og 17.september 2011 Modul II, VI, IXb & CiPb: 28. og 29.oktober 2011 Modul III, VII, IXc & CiPc: 2. og 3.mars 2012 Modul IV, VIII, IXd & CiPd: 20. og 21.april 2012 Modul I: 23. og 24.september 2011 Modul II: 4. og 5.november 2011 Modul III: 9. og 10.mars 2012 Modul IV: 27. og 28.april 2012 Kurssted: Filadelfia Oslo Vertskap: Filadelfia Oslo St Olavs gt 24, 0130 Oslo Kontaktperson: Aril Svartdahl Tlf/mobil: / E-post: Web: Kurssted: Betel Lofoten Vertskap: Betel Lofoten Myrstien 13, 8370 Leknes Kontaktperson: Redvald Hjulstad Tlf: E-post: Web: Lederskolen Vest (Bergen) Mandag kl Tirsdag kl Modul V: 19. og 20.september 2011 Modul VI: 31.oktober og 1.november 2011 Modul VII: 5. og 6.mars 2012 Modul VIII: 23. og 24.april 2012 Kurssted: Pinsekirken Tabernaklet Bergen Marken 27, 5068 Bergen Vertskap: Bergenskirken, Fjøsangerveien 57, 5054 Bergen Vertskap: Pinsekirken Tabernaklet Bergen Kontaktperson: Tonje Birkeland Kontaktperson: Daniel Matthiesen Tlf: Tlf: E-post: E-post: Web: Web: 12

13 Lederskolens Coaching Nettverk (LCN) Lederskolens drøm er at alle ledere skal ha tilgang på en kvalifisert coach i sitt eget nærmiljø. Derfor ble Lederskolens Coaching Nettverk (LCN) opprettet våren 2008, og Lederskolen begynte å godkjenne og sertifisere sine egne coacher. Fra sommeren 2010 har Lederskolen ca. 30 sertifiserte LCN-coacher. Gjennom LCN ønsker Lederskolen å tilby deg en personlig coach, som primært kan hjelpe deg å virkeliggjøre det du ønsker å oppnå i liv og tjeneste. Du vil ha stort utbytte av å benytte deg av en coach i din egen hverdag og/eller arbeidssituasjon. Coaching er et effektivt verktøy for måloppnåelse og en god hjelp til refleksjon. Det bidrar til utvikling av deg selv som person, leder og medarbeider. Coachen hjelper deg til økt selvinnsikt, og du dyktiggjøres i dine relasjoner til andre mennesker og som teammedlem. Hvem kan ha utbytte av coaching? LCN retter seg først og fremst til ledere på ulike nivåer i menigheter, kirker og organisasjoner. I tillegg vil alle som har ansvar og oppgaver ha nytte av coaching. Coachen vil kunne hjelpe deg til å finne frem til de løsninger som allerede finnes i ditt liv, men som til nå har vært mer eller mindre synlige. Coaching tar sikte på å bistå normalt fungerende mennesker, og må derfor ikke forveksles med terapi, behandling eller sjelesorg. På hvilke områder kan du bli coachet? En coach hjelper deg til å sette mål, og til å nå dem. Det kan være innenfor en menighet, kirke eller organisasjon, men også spesielle prosjekter eller din egen personlige utvikling. Coaching utføres i personlige samtaler på tomannshånd og over telefon. Coachen har taushetsplikt. Coachingens hovedprinsipper Coaching tar utgangspunkt i «nåsituasjonen» og fokuserer så på ønsket måloppnåelse. Personen som coaches eier samtalen og målene, og har selv ansvar for å bevege seg i retning av sine mål. Coachen er der som støttespiller. Coachingens utgangspunkt er et positivt menneskesyn og innebærer en tro på at alle mennesker har iboende ressurser og evner. Sammen med en coach vil det være lettere selv å bli klar over barrierer og hindringer som må ryddes av veien slik at potensialet kan frigjøres. Coaching handler derfor om å endre være-, lære- og tenkemåte. Kontakt oss Alle LCN-coacher har Lederskolens tillit og anbefaling, og kan kontaktes for oppdrag. Mer info på våre nettsider. 13

14 Praktisk informasjon Opptak og moduler Opptak skjer fortløpende så lenge det er ledige plasser. Meld deg derfor på så fort som mulig. Påmelding skjer på våre nettsider: Modulene I-IV er i 2011/2012 planlagt gjennomført i Oslo og Leknes i Lofoten. Modulene V-VIII forutsetter at deltakeren har fullført modulene I-IV, og er i skoleåret 2011/2012 planlagt gjennomført i Oslo og Bergen. NB! I Bergen blir det mulig å være med direkte fra modul V, uten først å ha tatt de fire første modulene.. Modul IX a-d forutsetter at deltakeren har fullført Lederskolens moduler I-VIII eller har tilsvarende kompetanse. Modulen har plass til 25 deltakere, og søkere som har tatt Lederskolens moduler prioriteres. Lederskolen Coaching Nettverk (LCN) ble opprettet i For å bli sertifisert som LCN-coach må man ha fullført ni moduler på Lederskolen samt gjennomført praksisåret Coach i Praksis (CiP). Alle LCN-coacher har Lederskolens tillit og anbefaling, og kan kontaktes for oppdrag. Mer info på våre nettsider. SPESIAL- PRIS VED PÅMELDING FØR 10. JUNI! Lederskolen gir godt grunnlag for videre studier Lederskolens moduler er i seg selv ikke poenggivende, men gir et godt grunnlag for videreutdanning ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) med mulighet for til sammen 60 studiepoeng i verdibasert endringsledelse. HLT tilbyr seks kompetansegivende høyskoleemner (10 stp/ects pr emne). VEL-101 Verdibasert endringsledelse i organisasjoner VEL-102 Ledelse og utvikling av menneskelige ressurser VEL-103 Relasjonsledelse og teamarbeid VEL-104 Kreativ organisasjonslæring og prosjektledelse VEL-105 Coaching og veiledning VEL-106 Coaching og mentoring faginnholdet i Lederskolens moduler for videre utdanning ved HLT. Informasjonen blir gjort tilgjengelig under Lederskolens kurs og på HLT sine egne websider (www.hoyskolen.org) Påmeldingsregler Alle påmeldinger er bindende, men det er kostnadsfri avmelding innenfor oppgitte tidsfrister. All avmelding må skje skriftlig, og deltakeren er selv ansvarlig for å sette seg inn i Lederskolens påog avmeldingsregler. Beste pris oppnås ved samlet påmelding til fire moduler, og betales på tilsendt faktura. Skoleavgiften fordeles på høst- og vårsemesteret med forfall 1. oktober og 1. februar. Ved fravær fra en forhåndsbetalt modul, kan modulen tas året etter uten ekstra kostnad. Betalte, men ubenyttede moduler refunderes ikke. Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) har laget informasjon om hvordan den enkelte student ved Lederskolen kan benytte Avbestilling av flere moduler Ved avbestilling av flere moduler senere enn 10 dager før din første 14

15 Nr årgang 09 Priser 2011/2012 Påmelding før 10.juni 2011 Påmelding etter 10.juni 2011 Modul I IV samlet kr 5.800,- kr 6.300,- Modul V VIII samlet kr 5.800,- kr 6.300,- Pr. modul kr 1.800,- Student pr. modul kr 1.450,- IX a IX d kr 8.000,- kr 8.000,- CiP a - CiP d kr 5.800,- kr 6.300,- Fra Lederskolen Oslo modul på Lederskolen (uavhengig av når i året du begynner), blir du etterfakturert med 50% av avtalt pris for de påmeldte modulene. Ved avbestilling samtidig eller senere enn første modul, blir du etterfakturert med 75% av avtalt beløp. Avmelding av en modul Ved avmelding av en modul senere enn fire uker før modulstart, belastes du med et gebyr på kr. 350,-. Avmelding senere enn 10 dager før modulstart, belastet med 50% av avtalt pris for modulen. Uanmeldt fravær belastes med 75% av avtalt pris for modulen. Dette gjelder selv om modulen er forhåndsbetalt. Hvorfor? Noen spør: Hvorfor må jeg betale avmeldingsgebyr for moduler jeg allerede har betalt? Vårt svar: To av Lederskolens suksessfaktorer er fleksibilitet og tilgjengelighet. Alle som har meldt seg på til fire moduler under ett, har derfor mulighet til å ta igjen tapt/e modul/er året etter uten ekstra kostnad. For å gjøre dette mulig, og med Lederskolens allerede lave priser, er vi nødt til å beregne oss et gebyr for uanmeldt eller for sent anmeldt fravær. Bestilt lunsj, trykking av notater og andre budsjetterte kostnader må dekkes. Du sparer penger og vi sparer arbeid hvis du følger de påmeldingsregler og tidsfrister som gjelder for Lederskolen. Takk for samarbeidet! Skoleavgiften inkluderer andel av 12 forelesningstimer pr modul, samt kursnotater, lunsj og forfriskninger. Sjekk priser for skoleavgiften i tabellen ovenfor. Bladet Lederskap Verdibasert lederskap er grunnleggende for ledelse på alle nivåer i organisasjoner, menigheter, kirker, samfunnsliv og hjem. Ledelse kan læres, og LEDERSKAP er magasinet som tar dette på alvor. Vi gir deg ressurser, verktøy og innspill som gjør hverdagen lettere og mer spennende. Alle som melder seg på til modulene I-IV på Lederskolen får ett års gratisabonnement på Lederskap! Årsabonnement koster kr. 200,- og kan bestilles på MODNE LEDERE s HANDLEKRAFT s ALLIANSEBYGGING s slakteren Tomas Brunegård om å lede i krisetider s

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter!

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Niels Arvid Sletterød Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2007 Tittel Forfatter : JOBBING UTEN

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer