THE TEAM MAKES THE DREAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "THE TEAM MAKES THE DREAM"

Transkript

1 THE TEAM MAKES THE DREAM 2011/2012

2 Innhold Velkommen til Lederskolen Lederskolen Lederskolens avdelinger Samarbeidspartnere Modulene I-VIII Modul IXa-d Plakat Tidligere deltakere Dato og kontaktadresser Coaching Praktisk info Velkommen til Lederskolen God ledelse er helt avgjørende, og mer enn noen gang stilles det høye krav til ledere på alle nivåer. Hverdagen er krevende, og behovet for faglig påfyll og kompetanseheving er stort. Lederskolen, med sitt ledelsesfaglige fokus, gjør det lettere for ledere i organisasjoner, kirker og menigheter å lede bedre. Lederskolen kobler mennesker med mening og tilbyr en unik mulighet for å treffe andre ledere og bygge nettverk. Lederskolen tilbyr kvalitetskurs med høyt faglig nivå til lave priser, og har blitt en etterspurt merkevare innen lederutvikling på kristent verdigrunnlag. Lederskolens kurs er modulbasert og har et fleksibelt opplegg, spesielt tilrettelagt for deg som allerede har et tettpakket program. Hver modul består av kun 12 timer. Fra 2011 har Lederskolen inngått samarbeid med Cocoon Sandvik Folkehøgskole. Undertegnede, Aril Svartdahl, er fra og med januar 2011 ansatt i 50% fast stilling ved Cocoon Sandvik Folkehøgskole, og innehar, sammen med skolens rektor og inspektør, det praktiske og pedagogiske ansvaret for Lederskolens kurs. I tillegg til Oslo, arrangerer vi i skoleåret 2011/2012 Lederskolen i Lofoten og Bergen. Du og dine medarbeidere er hjertelig velkommen til et spennende læringsmiljø! Aril Svartdahl daglig leder Lederskolen 2

3 Fra Lederskolen Oslo Lederskolen i Norge og Sverige Helt fra starten i 1999 har Lederskolen vært i vekst og utvikling. Vi begynte med fire moduler pr år, men nå har vi 16. Ca 1700 deltakere har nå fullført modulene I-IV, enten i Oslo, Tromsø, Arendal, Porsgrunn, Bergen, Ålesund, Mosjøen, Haugesund eller Lillehammer. LCN coacher Lederskolens Coaching Nettverk (LCN) har nå ca 40 sertifiserte coacher som kan kontaktes for oppdrag. Les mer om dette annet sted i brosjyren. Aril Svartdahl fikk læringsprisen Læringsprisen for alle 2010 ble tildelt Aril Svartdahl for hans brennende engasjement og aktive innsats for Lederskolen. I sin begrunnelse sier Frikirkelig Studieforbund bl.a. følgende: Lederskolen er praktisk orientert og fleksibelt tilrettelagt for målgruppen og dens livssituasjon. Den er bygd opp med skreddersydde moduler tilpasset frivillige og ansatte ledere i kristen- Norge, men passer også for andre målgrupper. Undervisningen foregår på deltid, slik at det er mulig å kombinere opplæringen med jobb, familieliv og frivillig engasjement. Med utrettelig innsats har Svartdahl bygd opp en skole som har stor anerkjennelse. Mulighet for videre utdanning ved HLT Lederskolens moduler er i seg selv ikke poenggivende, men med sitt gode og faglige innhold, gir den et godt grunnlag for videreutdanning ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT). Ledarskolan i Sverige Lederskolen har etablert seg i Sverige, og vi har allerede gjennomført to år med modulene I-IV, med til sammen ca 80 deltakere. Lederskolen har fått en god mottagelse og positiv omtale, og vi gleder oss til å være en del av den videre utviklingen. THE TEAM MAKES THE DREAM - I årets brosjyre har vil valgt rafting som tema, noe som gir mange og gode assosiasjoner om ledelse. Rafting handler mer om å navigere i turbulent og ukjent farvann enn å kontrollere selve reisen. På bredden kan vi skaffe oss oversikt og gjøre oss kjent med elven, men på et gitt tidspunkt må vi slippe taket og stole på at elven fører oss trygt videre. Rafting handler om teamarbeid «en for alle og alle for en!» Se framover, holde fokus på målet og fortløpende justere kursen i forhold til muligheter og hindringer. Lykke til! 3

4 Modulene I-IV Hver modul er å anse som selvstendige kurs og kan tas i ønsket rekkefølge. sentrale ferdigheter som en leder bør videreutvikle. Kurset hjelper deltakeren til å forstå seg selv bedre, til å utvikle sin egen selvbevissthet og til å styre hendelser som ellers vil kontrollere lederens liv. Kurset vil gjøre deltakeren i stand til å identifisere sin egen personlighetstype og lederstil, og til å gjenkjenne det samme i andre ledere. Modul I Utvikling av visjon, verdier og organisasjonskultur Denne første modulen er grunnleggende og viktig for resten av Lederskolen. Vi går igjennom ulike metoder for å definere og utvikle visjoner, verdier, mål og strategier. Du vil videre få innsikt i hvordan organisasjonskultur formes, og innføring i hvordan lederen kan påvirke og utvikle organisasjonskulturen i ønsket retning. Ved slutten av dette kurset vil deltakeren være i stand til å utvikle visjoner og verdier i egen organisasjon, og ha kjennskap til hvordan man utvikler en organisasjonskultur som kontinuerlig trener nye ledere. Modul II Lede i forandring Denne modulen handler om behovet for forandring i en organisasjon, og vi tar for oss noen av de problemstillingene som oppstår i forandringsprosesser. Med vekt på transformasjonsledelse, vil kurset vise hvordan forskjellige lederskapsmodeller kan bidra til at de nødvendige forandringene kan skje på en god og konstruktiv måte. Vi ser på indikatorer for oppgang og nedgang i en organisasjon, og du vil lære om produkters livssykluser, trinn i fornyingsprosesser og årsaker til nedgang. Kurset vil videre gjennomgå de fem viktigste kjennetegnene ved en lærende organisasjon. Etter kurset vil du kunne kjenne igjen hovedmomenter som gjelder i all forandring. Du vil også vite om en del grep som kan tas for å overkomme motstand mot forandring, og kjenne sentrale prinsipper slik at du selv kan føle deg trygg i forandringsprosessen. Modul III Lederens personlige utvikling Dette kurset vil gi praktiske nøkler til selvledelse, læring og personlig utvikling. Det beskriver ulike personlighetstyper, og understreker betydningen av et godt og trygt selvbilde. Du får kjennskap til en del modeller og prinsipper for personlig utvikling. Videre identifiseres åtte Modul IV Utvikling av nye ledere Dette kurset gir en praktisk innføring i hvordan ledere kan gjøre andre bedre gjennom utrustende lederskap, og viser hvordan strategisk lederutvikling kan tilføre nye ledere fra egen organisasjon. Videre undervises det om viktige prinsipper for bruk av trening/coaching, slik at man effektivt kan utvikle andre mennesker, og om hvordan man setter i gang et fast program for å trene ledere innen egen organisasjon. Kurset tar for seg betydningen av situasjonsbestemt ledelse, og hvordan man kan sette sammen og utvikle effektive og komplementære team som holder lenge. Dette kurset skal gjøre deltakeren i stand til å anvende verktøy, modeller og prinsipper for å gjenkjenne, utvelge og trene nye ledere rundt seg. Modulene V-VIII Det forutsettes at deltakeren har gjennomført modulene I-IV. Hver modul er å anse som et selvstendig kurs, og kan tas i ønsket rekkefølge. Modul V Relasjonsledelse og teambygging Kurset gir en innføring i teamutvikling, relasjonsledelse og medarbeiderutvikling. Deltakeren får kjennskap til hvordan man kan bygge effektive team- og samarbeidsprosesser, dessuten hvordan man kan bidra til medarbeideres vekst, utvikling og læring. Undervisningen presenterer teorier og modeller for relasjonsledelse, motivasjonsteori og teamutvikling, og vil behandle lederens rolle i dette. Kurset vil gjøre deltakeren i stand til å legge til rette for gode samarbeidsprosesser gjennom teoretisk innsikt og gode verktøy for å realisere dette i praksis. 4

5 Modul VI Konflikthåndtering Denne modulen gir en teoretisk og praktisk innføring i konstruktiv konflikthåndtering i organisasjoner. Vi vil adressere hvordan ledere på en konstruktiv måte kan håndtere konflikter i organisasjoner og team: lære å gjenkjenne ulike typer konflikter og anvende metoder for å arbeide seg gjennom en konflikt. Det vil også bli lagt vekt på å artikulere organisasjonsprosedyrer i konflikttider og hvordan retningslinjer og prosedyrer kan bli brukt til å forebygge konflikter. Gjennom dette kurset vil deltakeren få kjennskap til ulike modeller og metoder for både å forebygge og løse konflikter. Videre vil deltakere styrke sin evne til konstruktiv konflikthåndtering basert på empatisk lytting og kompetent prosessledelse. Modul VII Kreativitet og organisasjonslæring Dette kurset vil gi deltakeren en praktisk introduksjon til kreativitet og utvikle evne til å tilrettelegge kreative prosesser i team og i organisasjoner. Kurset vil også være en praktisk guide til å bygge en nyskapende og lærende organisasjon som mestrer utfordringene i forandring, og bygger en kultur av glede, mening og kreativ tilfredsstillelse. Det vil bli undervist i hva kreativitet er, hvordan utvikle sin kreativitet, hvordan skape deltakelse i organisasjoner og hvordan legge til rette for kreative prosesser for medarbeidere, team og organisasjoner. I løpet av denne modulen vil deltakeren bli i stand til å tilrettelegge og lede kreative idéprosesser, fra idé til gjennomføring. Deltakeren vil også få kjennskap til ulike modeller, strategier og verktøy for læring mellom individer og på tvers av grupper og organisasjoner. Modul VIII Prosjektledelse Dette kurset vil utforske verktøy som gjør lederen i stand til å effektivt lede prosjekter. Man vil få kjennskap til hvordan koble visjon og mål til et prosjekt, og hvordan man kan lede og administrere en prosjektgruppe fram til oppnådde mål. Metoder for planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter vil bli presentert. Undervisningen vil gjennomgå prosjekters faser, viktige roller i prosjekter, og metoder for prosjektplanlegging. Etter denne modulen vil deltakeren ha kjennskap til nyttige modeller og verktøy for prosjektledelse, kjennskap til sentrale utfordringer og suksesskriterier for igangsetting, gjennomføring og avslutning av prosjekter, og evne til å håndtere enkle rutiner for planlegging, administrasjon og økonomistyring i prosjekter. Modul IX a-d Det kreves at deltakeren har fullført Lederskolens moduler I-VIII, eller innehar tilsvarende kompetanse. Modulen har plass til 25 deltakere, og søkere som har tatt Lederskolens moduler prioriteres. Coaching og veiledning Hvordan gjøre andre gode? I dette kurset presenteres Coaching som et effektivt verktøy for trening og utvikling av medarbeidere. Deltakeren vil få utviklet sine ferdigheter som coach gjennom praktisk trening og reelle coachingsituasjoner. Det gis også oversikt over ulike former for coaching, fra ferdighetscoaching til åndelig veiledning. Videre vil kurset hjelpe deltakeren til å reflektere over sammenhengen mellom coaching, læring, menneskesyn og hva det vil si å utvikle seg som menneske. Gjennom denne modulen skal deltakeren bli i stand til å anvende konkrete verktøy for coaching og få innsikt i hvordan veiledning og coaching kan brukes i leder- og medarbeiderutvikling. Både i individuelle relasjoner og for å bygge gode team. Undervisningen er i stor grad lagt opp som praktiske øvelser, reelle coachingsituasjoner, og plenumssamtaler, ledet av kompetente og erfarne forelesere. LCN-coach LCN ble opprettet våren 2008, og består i dag av ca 40 sertifiserte LCN-coacher. Alle som har gjennomført modulene I-IX kan søke om å være med på praksisåret CiP (Coach i Praksis) for å bli sertifisert som LCN-coach. 5

6 Lederskolens avdelinger Lederskolen Lofoten Velkommen til Leknes og Lofoten Det er med stor begeistring Betel Lofoten inviterer til Lederskolen midt i Lofoten. Lederskolen fasiliterer et miljø som er kjent for undervisning med høy kvalitet, og som gir deg mulighet til å bygge relasjoner med andre mennesker som er engasjert i menighets- og organisasjonsliv. Lederskolen tilfører mye til alle som ønsker å bidra inn i sin lokale sammenheng. Tydlig og konkret undervisning som du lett kan relatere til og omsette i praksis gir deg verktøy som du kan ta i bruk umiddelbart. Når Lederskolen nå er tilbake i Nord-Norge, er det en unik mulighet for mange til å ta del i denne undervisningen. Vi anbefaler ledere å ta med seg et team av ledere og medarbeidere for å lytte til førsteklasses foredragsholdere, og gå Lederskolen sammen som en felles prosess for deres tjenestefellesskap. Redvald Hjulstad, Betel Lofoten Lederskolen Vest Velkommen til Bergen Det er en stor glede for Bergenskirken og Pinsekirken Tabernaklet å arrangere Lederskolen, og på denne måten tilby kvalitetsundervisning til ledere i menigheter og organisasjoner i Bergen og på vestlandet. Foruten gode forelesninger, er Lederskolen en viktig arena for å treffe andre ledere og bygge relasjoner. Vi vet at Lederskolen har tilført mye til mange mennesker. Om man er på vei inn i ledelse, eller har holdt på en stund, så er det uansett utfordrende. Det faglige innholdet er solid, og utfordrer mennesker til å tenke som ledere. Den tydelige undervisningen er enkel å omsette til handling. Med solid undervisning og et spennende miljø satser Lederskolen Vest på at mennesker skal bygges for alle livets områder. Et spennende «kobbel» av foredragsholdere og ledere som aktivt leder i forandring og nyskapning vil prege skolens innhold. Øystein Gjerme, Bergenskirken Torsten Mentzoni, Pinsekirken Tabernaklet Samarbeid med Cocoon Sandvik FHS Fra 2011 har Lederskolen inngått samarbeid med Cocoon Sandvik Folkehøgskole. Folkehøgskolen er eid av pinsebevegelsen og har bl.a. i sin visjon fokus på: Å utvikle og utruste ungdom til ledere i eget liv. Dette er helt i tråd med Lederskolens fokus på å gjøre ledere mer bevisste, systematiske, effektive og trygge. Samarbeidet er basert på ønsket om å oppnå positive synergier til beste for begge skolene med bl.a.: Statstilskudd til alle samarbeidskurs via folkehøgskolens tilskuddsordning, som videre gir økonomisk trygghet for begge parter Økt synlighet gjennom felles markedsføring Positive gevinster i forhold til personalutvikling Faglig utveksling, utvikling og samarbeid, herunder også det positive faglige samarbeidet med Høyskolen for teologi og ledelse. Lederskolens leder, Aril Svartdahl, er fra og med januar 2011 ansatt i 50% fast stilling ved Cocoon Sandvik Folkehøgskole, og innehar, sammen med skolens rektor og inspektør, det praktiske og pedagogiske ansvaret for Lederskolens moduler/kurs. 6

7 Logoen er utviklet av David André Erichsen Telefon: (+47) Epost: Web: Logoen kan ikke endres uten etter designerens samtykke. Lederskolens samarbeidspartnere: Bergenskirken Betel Lofoten Bibelskolen OKS Credokirken Cocoon Sandvik Folkehøgskole DAWNnorge Forelesere Storsalen Summit Årskonferanse Verdier Scott Wilson Egil (hovedlærer) Svartdahl i næringslivet ~ mer enn kroner og øre? Truls Åkerlund Hans Jacob Sundby Jenny Bergh Niklas Ås Karl Inge Tangen Foredragsholdere Marit Landrø Thomas Hoholm Liv Kaland Fjellstad eurolead.net Menigheten i Filadelfia, Oslo Høyskolen for Ledelse og Teologi ICLM Ledarskolan Sverige Lederskap Naturlig Menighetsutvikling Steinar A. Hopland Verdisyn ~ verdifullt for arbeidsgiver? Steinar A. Hopland har over 20 års erfaring fra lederutvelgelse og vurdering av ledere i privat og offentlig sektor, og har vært SVERIGE bedrifts rådgiver og leder i Hartmark Iras, samt Managing Partner for Norden og Baltikum i Heidrick & Struggles, verdens største konsulentfirma innen executive search. Han har ledererfaring fra Telenor og Verdensbanken, samt styreerfaring fra flere private og offentlig eide bedrifter. Han driver i dag rådgivningsselskapet Hopland & Co AS. Øystein Gjerme Eivind Roald Verdier ~ en forutsetning eller ulempe for suksess? Eivind Roald er administrerende direktør i Hewlett-Packard Norge. Han har tidligere vært åtte år i konsulentselskapet Knut H. JahrAccenture, som partner og ansvarlig for High Tech & Entertainment-segmentene i Norge, samt for allianser med selskaper som Microsoft, SAP, Oracle og HP. Før Accenture jobbet han åtte år i Railo International, der han sammen med Willi Railo arbeidet med utviklingen av vinnerkulturer i næringslivet i Skandinavia. Øyvind Haugland Redvald Hjulstad Aril Svartdahl Inger Elisabeth Sagedal Ærlighet varer lengst ~ om kristent ståsted som karrierefremmende verdi Inger Elisabeth Sagedal er utdannet cand. philol. med norsk som hovedfag. Hun har studert og jobbet ved Medieskolen Gimlekollen og har i mange år vært tilknyttet NRK Radio, samt vært kanalvert i fjernsynet. Videre har hun vært informasjonsrådgiver for KrF på Stortinget, og har de siste syv år vært informasjonssjef for Oslo politidistrikt. 1. januar 2008 begynte hun som kommuniksasjonssjef i Norges Automobil-Forbund. Håkon Jahr Toralf Østli Toralf Østli Verdier for ledelse i næringslivet Toralf Østli har vært adm. direktør i Verdibanken siden Han var sentral i etableringen av banken i 2001 og var nestleder i bankens styre i perioden Han har mer enn 20 års erfaring innen økonomi, ledelse og administrasjon, både fra privat næringsliv og organisasjonsliv. I perioden var han blant annet administrativ leder og økonomisjef i Oslo Kristne Senter. Han har i tillegg innehatt en rekke styre- og tillitsverv. Werner Jacobsen Det varierer hvem av foreleserene som underviser hvor og på hvilke moduler. PBU Teologiskolen Verdibanken Willow Creek Norge Holmenkollen Park Hotel Rica Fredag 18. januar Registrering og enkel servering Foredrag og samtaler Festmiddag Konferansegebyr: Kr. 500,- inkludert middag. Studenter kr. 350,- (begr. ant). Påmelding ved innbetaling til konto innen 10. januar. Vennligst inkluder e-post adresse. Xpand Arrangør: Storsalen Summit Staffeldts gate Oslo 7

8 THE TEAM MAKES THE DREAM 2011/2012

9 INVESTER I EGEN OG ANDRES UTVIKLING En modul = 12 timer Velg en eller flere moduler Fleksibelt opplegg Ledelsesfaglig fokus Relasjonsbyggende miljø Velg Lederskolen i Oslo, Bergen eller Lofoten. MER INFORMASJON PÅ MODULER PÅ LEDERSKOLEN: I Utvikling av visjon, verdier og organisasjonskultur II Lede i forandring III Lederens personlige utvikling IV Utvikling av nye ledere V Relasjonsledelse og teambygging VI Konflikthåndtering VII Kreativitet og organisasjonslæring VIII Prosjektledelse IXa-d Coaching og veiledning CiPa-d Coach i Praksis DATOER LEDERSKOLEN 2011/2012: Lederskolen Oslo Fredag kl & lørdag kl Uke modulene I, V, IXa & CiP Uke modulene II, VI, IXb, & CiP Uke modulene III, VII, IXc, & CiP Uke modulene IV, VIII, IXd & CiP Lederskolen Vest i Bergen Mandag kl & tirsdag kl Uke modul V Uke modul VI Uke modul VII Uke modul VIII Lederskolen Lofoten i Leknes Fredag kl & lørdag kl Uke modul I Uke modul II Uke modul III Uke modul IV Vi gjør det lettere å lete bedre Arrangeres av Lederskolen og Cocoon Sandvik Folkehøgskole

10 Tidligere deltakere Svend Klemmetsby Prost, Ålesund «Jeg er veldig takknemlig for at jeg ble tipset om Lederskolen. Jeg føler at jeg i løpet av 8 moduler har fått en innføring i de viktigste temaområder innen ledelse. Nå føler jeg meg tryggere som leder, og jeg har fått ulike verktøy jeg kan bruke i mitt daglige arbeid. Lederskolen dekker et utdanningsbehov jeg har hatt som prost i Den norske Kirke. Stoffet er like relevant for meg som for mine frikirkelige brødre og søstre. Jeg anbefaler Lederskolen for alle ledere i Den norske Kirke.» Frode Næss Ungdomspastor, Halden «Kjempenyttig verktøy for å frigjøre potensiale hos meg selv og i andre mennesker. Bruker det jeg lærer rett inn i tjenesten min som pastor. Kjempebra!!» Hanne Hultgren Lærer, Strømmen «Lederskolen har for meg vært et kraftsentrum som jeg år etter år har ønsket å vende tilbake til. Her har jeg møtt positive mennesker og et godt og støttende miljø. Samtidig har det faglige påfyllet vært midt i blinken. Jeg har gjennom teori og praksis fått mulighet til å utvikle meg som menneske.» Oddveig Tomren Alnes pastor/menighetsplanter, Ålesund «Før jeg startet på Lederskolen hadde jeg vært pastor i en kirke i 8 år. Jeg var så i prosess med å etablere en ny kirke, og ønsket å gjøre ting annerledes og vokse som leder. Lederskolen har vært med å bekrefte mye av mine tanker for den nye kirka, hjulpet meg å sette ord på kunnskap og erfaringer, gitt meg gode verktøy som jeg bruker i tjenesten. Kirkeplanterteamet gir meg tilbakemelding på at jeg har vokst og vokser som leder. Jeg takker Gud for Lederskolen.» 10

11 Kara Lamhauge Tangen Oslo «Jeg har fått mange nyttige verktøy som er relevante på ulike arenaer i mitt liv. Det å bli coachet opplevdes veldig nyttig og verdifullt, og det har hjulpet meg å sette ord på tanker, sette mål og jobbe målrettet med de områdene jeg ble coachet på.» Elin Kyseth Vernepleier/spesialpedagog/FAbu-ansvarlig FA, Gjøvik «Den har betydd større utvikling og kompetanse i min hverdag, og min kompetanseutvikling til å bli menighetsleder. Det har gitt mer trygghet personlig, økt lyst og evne til å kunne lede i endring og utføre innovasjon. Jeg har bygd relasjoner på tvers av kirkesamfunn. Har gjennomført to mål- og strategihelger for menighetens region på bakgrunn av kunnskap fra Lederskolen.» Åge Mundal Prest/mentor i Den norske Kirke, Kleppe «Ledarskolen har betydd mykje for meg med tanke på både fagleg og personleg utvikling. Temaene som har vore undervist i har aktivert mykje livserfaring og taus kunnskap - og vorte til tydelegare og meir strukturert liv som leiar og medmenneske. All god praksis gjennom modulane på coaching og LCN-stab har vore ekstra relasjonsbyggande og lærerikt for mi teneste som coach og mentor.» Ole Kristian Johansen Student, Breivik «Lederskolen har vært med på å gi meg andre aspekter på ledelse enn hva jeg har fått i akademiske fora. Lederskolen har gjort meg mer bevisst på å se medarbeidere rundt meg, og jobbe andre fram.» Ingrid H. Fridtun Medarbeidar, Leikanger «Synest at dessa samlingane har vore med på å gjera meg bevisst på min eigen rolle som ledar i husfellesskap, og personleg ikkje minst! Har også fått tryggheit til å forsvare mine idéar til korleis og kvifor på arbeidsplassen min, og forståelse for kva ledarar kan slite med. Trur eg har vorte ein betre medarbeidar! Har vore kjekt å knytte kontakter med andre på Ledarskolen.» 11

12 Dato og kontaktadresser Lederskolen Oslo Fredag kl Lørdag kl Lederskolen Lofoten Fredag kl Lørdag kl Modul I, V, IXa & CiPa: 16. og 17.september 2011 Modul II, VI, IXb & CiPb: 28. og 29.oktober 2011 Modul III, VII, IXc & CiPc: 2. og 3.mars 2012 Modul IV, VIII, IXd & CiPd: 20. og 21.april 2012 Modul I: 23. og 24.september 2011 Modul II: 4. og 5.november 2011 Modul III: 9. og 10.mars 2012 Modul IV: 27. og 28.april 2012 Kurssted: Filadelfia Oslo Vertskap: Filadelfia Oslo St Olavs gt 24, 0130 Oslo Kontaktperson: Aril Svartdahl Tlf/mobil: / E-post: Web: Kurssted: Betel Lofoten Vertskap: Betel Lofoten Myrstien 13, 8370 Leknes Kontaktperson: Redvald Hjulstad Tlf: E-post: Web: Lederskolen Vest (Bergen) Mandag kl Tirsdag kl Modul V: 19. og 20.september 2011 Modul VI: 31.oktober og 1.november 2011 Modul VII: 5. og 6.mars 2012 Modul VIII: 23. og 24.april 2012 Kurssted: Pinsekirken Tabernaklet Bergen Marken 27, 5068 Bergen Vertskap: Bergenskirken, Fjøsangerveien 57, 5054 Bergen Vertskap: Pinsekirken Tabernaklet Bergen Kontaktperson: Tonje Birkeland Kontaktperson: Daniel Matthiesen Tlf: Tlf: E-post: E-post: Web: Web: 12

13 Lederskolens Coaching Nettverk (LCN) Lederskolens drøm er at alle ledere skal ha tilgang på en kvalifisert coach i sitt eget nærmiljø. Derfor ble Lederskolens Coaching Nettverk (LCN) opprettet våren 2008, og Lederskolen begynte å godkjenne og sertifisere sine egne coacher. Fra sommeren 2010 har Lederskolen ca. 30 sertifiserte LCN-coacher. Gjennom LCN ønsker Lederskolen å tilby deg en personlig coach, som primært kan hjelpe deg å virkeliggjøre det du ønsker å oppnå i liv og tjeneste. Du vil ha stort utbytte av å benytte deg av en coach i din egen hverdag og/eller arbeidssituasjon. Coaching er et effektivt verktøy for måloppnåelse og en god hjelp til refleksjon. Det bidrar til utvikling av deg selv som person, leder og medarbeider. Coachen hjelper deg til økt selvinnsikt, og du dyktiggjøres i dine relasjoner til andre mennesker og som teammedlem. Hvem kan ha utbytte av coaching? LCN retter seg først og fremst til ledere på ulike nivåer i menigheter, kirker og organisasjoner. I tillegg vil alle som har ansvar og oppgaver ha nytte av coaching. Coachen vil kunne hjelpe deg til å finne frem til de løsninger som allerede finnes i ditt liv, men som til nå har vært mer eller mindre synlige. Coaching tar sikte på å bistå normalt fungerende mennesker, og må derfor ikke forveksles med terapi, behandling eller sjelesorg. På hvilke områder kan du bli coachet? En coach hjelper deg til å sette mål, og til å nå dem. Det kan være innenfor en menighet, kirke eller organisasjon, men også spesielle prosjekter eller din egen personlige utvikling. Coaching utføres i personlige samtaler på tomannshånd og over telefon. Coachen har taushetsplikt. Coachingens hovedprinsipper Coaching tar utgangspunkt i «nåsituasjonen» og fokuserer så på ønsket måloppnåelse. Personen som coaches eier samtalen og målene, og har selv ansvar for å bevege seg i retning av sine mål. Coachen er der som støttespiller. Coachingens utgangspunkt er et positivt menneskesyn og innebærer en tro på at alle mennesker har iboende ressurser og evner. Sammen med en coach vil det være lettere selv å bli klar over barrierer og hindringer som må ryddes av veien slik at potensialet kan frigjøres. Coaching handler derfor om å endre være-, lære- og tenkemåte. Kontakt oss Alle LCN-coacher har Lederskolens tillit og anbefaling, og kan kontaktes for oppdrag. Mer info på våre nettsider. 13

14 Praktisk informasjon Opptak og moduler Opptak skjer fortløpende så lenge det er ledige plasser. Meld deg derfor på så fort som mulig. Påmelding skjer på våre nettsider: Modulene I-IV er i 2011/2012 planlagt gjennomført i Oslo og Leknes i Lofoten. Modulene V-VIII forutsetter at deltakeren har fullført modulene I-IV, og er i skoleåret 2011/2012 planlagt gjennomført i Oslo og Bergen. NB! I Bergen blir det mulig å være med direkte fra modul V, uten først å ha tatt de fire første modulene.. Modul IX a-d forutsetter at deltakeren har fullført Lederskolens moduler I-VIII eller har tilsvarende kompetanse. Modulen har plass til 25 deltakere, og søkere som har tatt Lederskolens moduler prioriteres. Lederskolen Coaching Nettverk (LCN) ble opprettet i For å bli sertifisert som LCN-coach må man ha fullført ni moduler på Lederskolen samt gjennomført praksisåret Coach i Praksis (CiP). Alle LCN-coacher har Lederskolens tillit og anbefaling, og kan kontaktes for oppdrag. Mer info på våre nettsider. SPESIAL- PRIS VED PÅMELDING FØR 10. JUNI! Lederskolen gir godt grunnlag for videre studier Lederskolens moduler er i seg selv ikke poenggivende, men gir et godt grunnlag for videreutdanning ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) med mulighet for til sammen 60 studiepoeng i verdibasert endringsledelse. HLT tilbyr seks kompetansegivende høyskoleemner (10 stp/ects pr emne). VEL-101 Verdibasert endringsledelse i organisasjoner VEL-102 Ledelse og utvikling av menneskelige ressurser VEL-103 Relasjonsledelse og teamarbeid VEL-104 Kreativ organisasjonslæring og prosjektledelse VEL-105 Coaching og veiledning VEL-106 Coaching og mentoring faginnholdet i Lederskolens moduler for videre utdanning ved HLT. Informasjonen blir gjort tilgjengelig under Lederskolens kurs og på HLT sine egne websider (www.hoyskolen.org) Påmeldingsregler Alle påmeldinger er bindende, men det er kostnadsfri avmelding innenfor oppgitte tidsfrister. All avmelding må skje skriftlig, og deltakeren er selv ansvarlig for å sette seg inn i Lederskolens påog avmeldingsregler. Beste pris oppnås ved samlet påmelding til fire moduler, og betales på tilsendt faktura. Skoleavgiften fordeles på høst- og vårsemesteret med forfall 1. oktober og 1. februar. Ved fravær fra en forhåndsbetalt modul, kan modulen tas året etter uten ekstra kostnad. Betalte, men ubenyttede moduler refunderes ikke. Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) har laget informasjon om hvordan den enkelte student ved Lederskolen kan benytte Avbestilling av flere moduler Ved avbestilling av flere moduler senere enn 10 dager før din første 14

15 Nr årgang 09 Priser 2011/2012 Påmelding før 10.juni 2011 Påmelding etter 10.juni 2011 Modul I IV samlet kr 5.800,- kr 6.300,- Modul V VIII samlet kr 5.800,- kr 6.300,- Pr. modul kr 1.800,- Student pr. modul kr 1.450,- IX a IX d kr 8.000,- kr 8.000,- CiP a - CiP d kr 5.800,- kr 6.300,- Fra Lederskolen Oslo modul på Lederskolen (uavhengig av når i året du begynner), blir du etterfakturert med 50% av avtalt pris for de påmeldte modulene. Ved avbestilling samtidig eller senere enn første modul, blir du etterfakturert med 75% av avtalt beløp. Avmelding av en modul Ved avmelding av en modul senere enn fire uker før modulstart, belastes du med et gebyr på kr. 350,-. Avmelding senere enn 10 dager før modulstart, belastet med 50% av avtalt pris for modulen. Uanmeldt fravær belastes med 75% av avtalt pris for modulen. Dette gjelder selv om modulen er forhåndsbetalt. Hvorfor? Noen spør: Hvorfor må jeg betale avmeldingsgebyr for moduler jeg allerede har betalt? Vårt svar: To av Lederskolens suksessfaktorer er fleksibilitet og tilgjengelighet. Alle som har meldt seg på til fire moduler under ett, har derfor mulighet til å ta igjen tapt/e modul/er året etter uten ekstra kostnad. For å gjøre dette mulig, og med Lederskolens allerede lave priser, er vi nødt til å beregne oss et gebyr for uanmeldt eller for sent anmeldt fravær. Bestilt lunsj, trykking av notater og andre budsjetterte kostnader må dekkes. Du sparer penger og vi sparer arbeid hvis du følger de påmeldingsregler og tidsfrister som gjelder for Lederskolen. Takk for samarbeidet! Skoleavgiften inkluderer andel av 12 forelesningstimer pr modul, samt kursnotater, lunsj og forfriskninger. Sjekk priser for skoleavgiften i tabellen ovenfor. Bladet Lederskap Verdibasert lederskap er grunnleggende for ledelse på alle nivåer i organisasjoner, menigheter, kirker, samfunnsliv og hjem. Ledelse kan læres, og LEDERSKAP er magasinet som tar dette på alvor. Vi gir deg ressurser, verktøy og innspill som gjør hverdagen lettere og mer spennende. Alle som melder seg på til modulene I-IV på Lederskolen får ett års gratisabonnement på Lederskap! Årsabonnement koster kr. 200,- og kan bestilles på MODNE LEDERE s HANDLEKRAFT s ALLIANSEBYGGING s slakteren Tomas Brunegård om å lede i krisetider s

Velkommen til Lederskolen

Velkommen til Lederskolen 2012/2013 Innhold Velkommen til Lederskolen Nyheter Modulene I-IV Modul V-VII Coaching Academy Moduler på CA Forelesere Moduler, dato og kurssted Tidligere deltakere Praktisk info Priser Kontaktinfo 2

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon

et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon igo et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon Mål og utbytte Målgruppe Målet med utviklingsprogrammet igo er å gi ledere best mulige forutsetninger for å utvikle seg selv, medarbeiderne,

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Ønsker du å bli en bedre leder og å styrke evnen til selvledelse? Trenger du faglig påfyll, inspirasjon og nye verktøy i arbeidshverdagen? Da kan Lederprogrammet

Detaljer

Integrert lederutviklingsprogram og studium

Integrert lederutviklingsprogram og studium Ledelse av prosesser - Oppbrudd, forandring og forvandling Integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere SkillsCamps Korte og effektive treningsworkshops for ledere Feedback Vi trenger hjelp til å utvikle oss, vokse og lære. Hvorfor er det noen ganger vanskelig å akseptere tilbakemeldinger som er ment å hjelpe?

Detaljer

Training Emotions, Enhancing Awareness

Training Emotions, Enhancing Awareness ( ) Training Emotions, Enhancing Awareness Utdannelsen som ( ) -coach har som mål å sette elevene i stand til å bruke denne metoden i coaching av individer og grupper. Eleven vil selv gå gjennom ( ) -programmet

Detaljer

Program for lederutvikling

Program for lederutvikling Til lokallagsleder Rundskriv L 07-2004 Oslo, 21. juni 2004 J.nr.: 154.04/A.1.10 Program for lederutvikling Ett av de sentrale arbeidsområdene til NKF er å hjelpa medlemmene til større dugleik i tenesta.

Detaljer

Strategi og ledelse som tar topplinjen, kunnskap og emosjoner på alvor

Strategi og ledelse som tar topplinjen, kunnskap og emosjoner på alvor Collioureprogrammet - lederutvikling HumanKapitalGruppen starter et nytt program i lederskap som tar topplinjen, kunnskap og emosjoner på alvor du lærer å utvikle din lederatferd med støtte i topplinjen

Detaljer

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Kjære elevforeldre og kursdeltakere hos Nyborg Pedagogikk, og andre interesserte! Etter at Nyborg Pedagogikk fikk egen Facebookside, har denne siden overtatt mye av formidlingen

Detaljer

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Den coachende trener Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Hva er det som har gjort deg til en sås god trener? -Kunnskap er viktig. Du måm lese og følge f med. Og sås må du tørre t å prøve

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Topplederutdanning Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Executive Management Programme INSEAD Oppnå strategisk skarphet med den nyeste kunnskapen På vår topplederutdanning Executive

Detaljer

Ledelseskurs Del 2. Modul B- Kommunikasjon

Ledelseskurs Del 2. Modul B- Kommunikasjon Ledelseskurs Del 2 Modul B- Kommunikasjon Modul B - kommunikasjon Hva er kommunikasjon Intern og ekstern kommunikasjon Kommunikasjonskultur Kultur/ukultur Coaching som verktøy Hva er coaching? Metodikk

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Frigjør potensialet få bedre konkurranseevne Ved å bli sertifisert trener, har du tilgang til en verktøykasse med svært effektive verktøy for blant

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 KURS PROFUNDO MASTERCLASS: DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 Hvordan skape og realisere den geniale ideen som engasjerer hele organisasjonen, rekrutterer nye givere og gjør det mulig å hjelpe flere? Bli

Detaljer

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 EKSPERT PÅ NOEN DAGER? Kanskje ikke. Men ProsjektLederSkolen er et fagseminar som gir teori en praktisk betydning og vil gjøre deg bedre rustet til å gjennomføre

Detaljer

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON. Ledelse av prosesser. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON. Ledelse av prosesser. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium UTVIKLING TRENING - STUDIUM Lederskap AS og Høgskolen

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

Forsvarets Lederutviklingsprogram (LUPRO)

Forsvarets Lederutviklingsprogram (LUPRO) Avdelingsbetegnelse Forsvarets personelltjenester for driftsenhet som kan ha to linjer Forsvarets Lederutviklingsprogram (LUPRO) Bjarte M Solberg Major/Cand.Polit Forsvarets personelltjenester Forfatter

Detaljer

Studie i Praktisk Ledelse

Studie i Praktisk Ledelse Gjennom prosjektet Kompetansekraft Verdal er det avdekt et behov blant bedriftene i industriparken om å styrke ledelseskompetansen. Kurset Praktisk ledelse er et tilbud som vil møte dette behovet. Kurset

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv»

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv» Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for 2014-2015 «En levende start på et godt liv» Den gode barnehagen A/S Plassen 8 3919 Porsgrunn Tlf: 45481888 Innledning s.2 Grunnlaget for planen s.2 Pedagogisk

Detaljer

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

Den lærer som er virkelig klok, tilbyr ikke eleven bare sin egen kunnskap, men leder han til skattekisten i sitt eget hode. Fritt etter Kalhil Gibran

Den lærer som er virkelig klok, tilbyr ikke eleven bare sin egen kunnskap, men leder han til skattekisten i sitt eget hode. Fritt etter Kalhil Gibran Den lærer som er virkelig klok, tilbyr ikke eleven bare sin egen kunnskap, men leder han til skattekisten i sitt eget hode Fritt etter Kalhil Gibran Dette er planen i dag: 1. Hva er coaching- og coaching

Detaljer

Idrett og ledelse. Utdanningsvifta Idrett og ledelse 1-4

Idrett og ledelse. Utdanningsvifta Idrett og ledelse 1-4 Idrett og ledelse Utdanningsvifta Idrett og ledelse 1-4 Idrett og ledelse er en klubbprosess på de to første trinnene og en videreutdanning på individnivå på de to neste trinnene. Trinn 1 og 2 gir mulighet

Detaljer

STEMMENS DIMENSJONER. 1-årig etterutdannelse til STEMMECOACH

STEMMENS DIMENSJONER. 1-årig etterutdannelse til STEMMECOACH STEMMENS DIMENSJONER 1-årig etterutdannelse til STEMMECOACH 1-årig etterutdannelse STEMMENS DIMENSIONER STEMMEN ER VORT VISITKORT. DEN FORTELLE HVEM VI ER. LÆR Å BRUKE STEMMEN SOM ET VIGTIG FORMID- LIGSREDSKAP,

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016 trening av menighetsplantingsteam Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016 Arrangeres av: Misjonsforbundet, Frelsesarmeen, Frikirken, Pinsebevegelsen, Kristent

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Bedriftsintern Mentoring. Bergen Næringråd 12.oktober 2011

Bedriftsintern Mentoring. Bergen Næringråd 12.oktober 2011 Bedriftsintern Mentoring Bergen Næringråd 12.oktober 2011 Grunnleggende prinsipp Ledere utvikler seg sammen med ledere s. 2 Mentoringprogrammer i AFF AFF er i dag en stor leverandør av mentoringprogrammer

Detaljer

Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt. Selvinnsikt, samhandling og mestringsmiljø. Tidspunkt vår 2013: Rosfjord strandhotell, 17. -19. april 2013.

Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt. Selvinnsikt, samhandling og mestringsmiljø. Tidspunkt vår 2013: Rosfjord strandhotell, 17. -19. april 2013. Aktive ledere Aktive ledere er ledere som både tenker og snakker om ledelse, og deretter også gjør det! En aktiv leder skaper visjoner, motivasjon og handling - for seg selv og sine omgivelser. Aktive

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Barna. Store ressurser er investert i utviklingsarbeidet - og din menighet, din søndagsskole og dine barn er invitert med!

Barna. Store ressurser er investert i utviklingsarbeidet - og din menighet, din søndagsskole og dine barn er invitert med! Trosopplæringskonferanse for FORELDRE, BARNELEDERE & MENIGHETSLEDERE Sammen for Barna 17-18 nov. 2017, OSLO Lansering av JESUS KIDS strategien: MÅLRETTET og RELASJONELL disippelgjøring med MATERIELL og

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 trening av menighetsplantingsteam Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

Les om de enkelte programmene på de følgende sidene, og se kalender for tider og priser. Vi sees i Cotignac!

Les om de enkelte programmene på de følgende sidene, og se kalender for tider og priser. Vi sees i Cotignac! P R O V E N C E P R O G R A M M E T Aspire gjennomfører kurs og treningsprogram du ikke finner maken til. Våre program er gjennomprøvde, enkelte kurs har hatt flere hundre deltakere. PROVENCEPROGRAMMET

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS

Congruent AS & Cani Gruppen AS Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenester for individer From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår samarbeid

Detaljer

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes?

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes? Hvem gjør hva? Det lokale fellesskapet har ansvar for den praktiske tilretteleggingen og kan søke støtte hos Norges Kristelige Studieråd. Normisjon skaffer materiell og kvalifiserte kursholdere som også

Detaljer

VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO

VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med

Detaljer

Lederutviklingsprogram for ungdom (15-25) som vil utvikle seg som leder og bidra i sin klubb. Hva er Ung:leder?

Lederutviklingsprogram for ungdom (15-25) som vil utvikle seg som leder og bidra i sin klubb. Hva er Ung:leder? Lederutviklingsprogram for ungdom (15-25) som vil utvikle seg som leder og bidra i sin klubb. Hva er Ung:leder? Organiseres rundt deg Prosjektgruppe Teamleder MOT-camp 26.-28.9 Kompetansehelgen 23.-25.01

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

Vil ha Lavere sykefravær. Vil du?

Vil ha Lavere sykefravær. Vil du? Stein Tyrdal Humorlegen Torsdag 25. mars 2010 Klart vi kanhvis vi vil Vil ha Lavere sykefravær Vil du? Tør du? Vi blir sjuke av alt Jobb Belastningssykdommer Fritid Skader Familie Psykiske plager Hvem

Detaljer

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder».

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». MENINGSFULL LEDELSE «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». Programmet gir deg en innføring i viktige elementer for å lykkes i lederrollen. Du får kunnskap og praktisk verktøy som

Detaljer

Parkurset. Underveis. - nøkler til et bedre familieliv

Parkurset. Underveis. - nøkler til et bedre familieliv Parkurset Underveis - nøkler til et bedre familieliv 2015/2016 Når, hvor og hvordan? Hva: Ønsker dere inspirasjon og påfyll i parforholdet? Da kan Solkollen Familieskole være noe for dere! Parkurset «Underveis»

Detaljer

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter Stressmestringskurs INNLEDNING Gruppebasert aktivitet er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere

Detaljer

innenfor energi og kommunikasjon w w w. i n n. n o / u t

innenfor energi og kommunikasjon w w w. i n n. n o / u t u t v i k l i n g s p r o g ra m innenfor energi og kommunikasjon w w w. i n n. n o / u t : utviklingsprogram : tema på de 11 samlingene : dette er et særegent utviklingsprogram spesiallaget for en gruppe

Detaljer

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis!

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! 1 of 12 7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! av Rachel Wilmann Starte egen Coachingpraksis! 2 of 12 Side 1. Ditt Business mål 2. Din Business modell 3. Finn din Nisje 4. Ha et nettverk

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning...

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Kraft-konferansen 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Velkommen til Kraft-konferansen 2007 Konferansen arrangeres for åttende gang, og i

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Kvalitetsplan for å bedre elevenes læring

Kvalitetsplan for å bedre elevenes læring KVALITETSPLAN ASKIMSKOLEN 2015-2018 Kvalitetsplan for å bedre elevenes læring Askimskolen skal oppnå oppsiktsvekkende gode resultater! Kvalitetsplanen er styrende for dette arbeidet. Planen skal gjenspeile

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Lederkurs for ungdom år med mentorordning

Lederkurs for ungdom år med mentorordning Lederkurs for ungdom 15-26 år med mentorordning Kurset er for ungdom mellom 15-26 år som har lyst til å bidra i eget idrettslag, treffe andre ungdom på tvers av idrettene, lære mer, ha det gøy og sosialt,

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med alle typer språkopplæring i barnehage, grunnskole,

Detaljer

HÅNDVERK OG IDENTITET SÅNN VIL JEG VÆRE! FAGDAGER FOR SOSIALTERAPEUTISK FORBUND 8. OG 9. MAI 2014 - SUNDVOLDEN HOTEL

HÅNDVERK OG IDENTITET SÅNN VIL JEG VÆRE! FAGDAGER FOR SOSIALTERAPEUTISK FORBUND 8. OG 9. MAI 2014 - SUNDVOLDEN HOTEL HÅNDVERK OG IDENTITET SÅNN VIL JEG VÆRE! FAGDAGER FOR SOSIALTERAPEUTISK FORBUND 8. OG 9. MAI 2014 - SUNDVOLDEN HOTEL INVITASJON TIL FAGDAGER 2014 Fagdagene er ment som inspirasjon for og med medarbeidere

Detaljer

TPM koordinator konferanse

TPM koordinator konferanse TPM koordinator konferanse Tapsanalyse i praksis 15. og 16. februar 2006 Vertsbedrift - Gilde Vest BA, avd. Forus (Stavanger) Hvorfor TPM koordinator-konferanse, og hvorfor tapsanalyse? Det stilles stadig

Detaljer

Kva ville du gjera om du var bladstyrar?

Kva ville du gjera om du var bladstyrar? Vanskelige samtaler 16.november 2010 Slik håndterer du dine medarbeidere. Medarbeidersamtaler planlegging og gjennomføring, håndtering av vanskelige medarbeidere, gjennomføring av vanskelige samtaler Turid

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Studieplan bachelor i teologi og ledelse

Studieplan bachelor i teologi og ledelse Studieplan bachelor i teologi og ledelse HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ects og består av følgende moduler: 1. år Grunnstudium Grunnstudium i kristendom/krle

Detaljer

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012 M4 Trening 22-23 November 2012 Kristiansand 12.10.2012 Jeg ser frem til å treffe dere i torsdag 22 og fredag 23 November. Nedenfor har jeg prøvd å beskrive opplæringsprosessen som vi ser for oss i M4.

Detaljer

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy Prolog Gjennom en rekke arbeidsmøter med ansatte i Kirkens SOS har vi i K fått innblikk i hvordan innføringskurset drives i dag. Vi har møtt en gruppe svært kompetente veiledere, med sterkt engasjement

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer