M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess januar 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016"

Transkript

1 trening av menighetsplantingsteam Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess januar 2016 Arrangeres av: Misjonsforbundet, Frelsesarmeen, Frikirken, Pinsebevegelsen, Kristent Fellesskap, NLM, Normisjon og Baptistsamfunnet

2 M4 trening Hva er M4 trening? M4 menighetsplantingstrening er utviklet innen for nettverket DAWN Norge de siste 4-5 årene. M4 er et treningsverktøy for dem som er i ferd med å starte opp et nytt fellesskap /menighet. Det er en prosess som går over 2 år og tar opp de fleste områder som er viktig å arbeide med fra det tidspunkt en går med en drøm om et nytt fellesskap til drømmen er virkeliggjort. M4 prosessen går fra januar 2016 til september Den består av 4 samlinger av 30 timer (Fredag kl til lørdag kl. 1700) i løpet av de 2 årene. Tillegg har hvert team en coach som følger dem opp mellom samlingene. M4 prosessen er målrettet: det enkelte team utarbeider en tydelig handlingsplan for de neste seks månedene på hver M4 samling. Nedenfor kan du lese mer om prosessen. Flere kirkesamfunn har gått sammen om å starte opp en M4 prosess i Osloområdet. Arrangør M4 arrangeres i samarbeid mellom Misjonsforbundet, Frelsesarmeen, Frikirken, Pinsebevegelsen, Kristent Fellesskap, NLM, Normisjon, Baptistsamfunnet og DAWN Norge. Prosessen er åpen for plantnings-team fra andre kirkelige sammenhenger. Tid Januar 2016 til januar 2018 Forberedelse november 2015 Modul 1 Master januar 2016 Modul 2 Mission 9-10 september 2016 Modul 3 Multiplication januar 2017 Modul 4 Movement 8-9 september 2017 Saml. teamledere januar Discipling A Whole Nation

3 Samling til forberedelse før oppstart av M januar 2016 I forkant av en ny M4 prosess inviteres teamledere og coachene deres til en forberedelsessamling fredag 13. november kl 1800 til lørdag 14. november kl Samlingen er en forberedelse og gjennomgang for alle som skal være delaktig i M4 med oppstart januar Øystein Gjerme og Torben Josvik vil være blant underviserne. Sammen med ledere fra kirkesamfunn og organisasjoner som er delaktig i gjennomføringen av M4 prosessen. Teamleder og coacher vil også her få innføring i hvordan den elektroniske læringsplattformen som brukes i forbindelse med M4 treningen skal brukes. Sted. Ennå ikke avklart. Påmelding gjennom DAWNNorge.no Avklaringssamtalen A står for å Avklare (Assessment på engelsk) og rommer hele prosessen med å hjelpe mennesker fram til en avklaring rundt om og når de skal gå i gang å plante. B står for den Basistrening som er nødvendig for å kunne lykkes med plantingen, og C for det kanskje mest avgjørende element i de ulike oppfølgingsrelasjoner enhver menighetsplanting må ha: Coachingen. Avklaringssamtalen er en 3 timer lang samtale med menighetsplantingskandidaten og eventuelt ektefelle. Områdene som taes opp samtalen er de tre K-er: Kall, Karakter og Kompetanse Den enkelte har på forhand gått gjennom en god del av spørsmålene som tas opp i samtalen. Målet for samtalen er å kunne gi enten: «Grønt lys»: Gå videre i å plante; «Orange lys»: kanskje du bør vente litt og ha mer forberedelser (eller kulturen du planter i passer ikke?); «Rødt lys»: Vi tror kanskje det ikke er et riktig valg å lede en nyplanting. Kandidater fra ulike kirkesamfunn må ha ledere i egen sammenheng involvert. Det blir skrevet en rapport etter samtalen. Den blir sendt til kandidaten og dens leder. Rapporten fra samtalen må sees på som rådgivende. Avgjørelsesmyndighet ligger hos ledere i de enkelte kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk eller enkeltmenigheter. Rapporten gir nyttig informasjon om viktige utviklingsområder for plantningskandidaten. Kall: En klar opplevelse av Guds kall Karakter: Solid ekteskap og støtte fra ektefellen (Hvis en er gift) Kristen karakter Kompetanse Evne til visjonært lederskap Evne til å sette noe i gang og rekruttere Evne til å kommunisere Evne til å evangelisere Evne til å disippelgjøre Evne til å utruste andre Evne til å bygge team Evne til å multiplisere grupper og ledere Kunnskap om menighetsplanting Emosjonell intelligens 2

4 Hvordan få en avklaringssamtale? (NB: Når vi skriver kandidaten, mener vi også ektefelle hvis kandidaten er gift). 1 Gå inn på dawnnorge.no/avklaring og melder din interesse for å være med på et avklaringssamtalen. Du kan også være oppfordret fra sammenhengen du står i til å gå gjennom en avklaringssamtale. Ved påmeldingen beskriver du litt av din motivasjon og bakgrunn og hvorfor du ønsker å gå gjennom en slik samtale. Du må også oppgi navn på ledere i ditt kirkesamfunn /organisasjon /nettverk eller lokalmenighet som du står ansvarlig overfor og som kommer til å følge deg opp i etterkant av samtalen. De ulike kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk har personer ansvarlige for menighetsog forsamlingsplanting. Du kan oppgi hvilken dag som passer best, men må også være fleksibel til å komme inn på de ulike oppgitte datoene. 2 Når du har meldt deg opp vil du få en tilbakemelding og bekreftelse på tidspunkt. 3 Du vil få får tilsendt to forskjellige skjemaer 3-4 uker før avklaringssamtalen, samt en link til å ta en Persolog personprofil. Dette skal sendes tilbake innen 2 uker før avklaringssamtalen Du kommer til avtalt tid for avklaringssamtalen og gjennomfører en tre timers samtale. I samtalen sitter en person som leder samtalen og to andre som er med-intervjuere. Sammen gir de en refleksjon og vurdering av deg som menighetsplantingskandidat. Lederen skriver en rapport. Personene som leder eller er med i avklaringssamtalene er utvalgt og godkjent av ledelsen i de respektive kirkesamfunn og organisasjoner. I etterkant av samtalen skrives en rapport som oversendes til deg og din leder. Det avtales samtidig et tidspunkt hvor den som har skrevet rapporten går gjennom den med deg og din leder (ca. en time). Dette kan skje på Skype eller telefon. I noen tilfeller vil det være naturlig at den som skal være coach for deg i menighetsplantingen også er med på samtalen om rapporten. Gjennomgang av rapporten med kandidaten og dens leder gjennomføres. Resten av prosessen er nå i hendene på ledere i kirkesamfunn, organisasjon, nettverk eller lokalmenighet som kandidaten tilhører. Hvis det er ønskelig kan de kandidatene som er klare for å gå i gang med menighetsplanting melde seg til basistrening M4 (se informasjon nedenfor) De som pr. i dag har vært med i avklaringssamtaler er: DNM: Torben Josvik, Espen Øvergård, Jens Kåre Lindal, Anne May Holme Abrahamsen. Frikirken: Øivind Augland, Kjetil Gilberg Pinsebevegelsen: Øystein Gjerme Frelsesarmeen: Janne Nielsen NLM: Roger Skoge Følgende datoer er foreløpig satt av for avklaringssamtaler 2015: Fredag 9. oktober kl Lørdag 10. oktober kl Fredag 13 november kl : Avklaringssamtaler: 3 team av 3 pers. (6 par) Avklaringssamtaler: 3 team av 3 pers. (6 par) Avklaringssamtaler: 4 team av 3 pers. (8 par) Samtalene gjennomføres i Oslo, med et lite forbehold. Informasjon blir gitt i god tid. 3 Discipling A Whole Nation

5 Pris: Forventinger: Påmelding pr. deltaker for alle 4 modulene kurset 1500 kroner. Dette inkluderer: undervisning, 2 bøker, tilgjengelighet til e-læringsplattform med all undervisning m.m. Dette innbetales ved påmelding. I tilegg kommer kost og losji pr. deltaker for hver modul. Sted er ennå ikke avklart, men prisen vil ligge på mellom pr. person pr. modul. Menighetsplanteren og evt. ektefelle går gjennom avklaringssamtalene i forkant av M4 Lederne for teamet som skal plante deltar på forberedelse samling november sammen med coachene som skal følge de i prosessen. Hvert plantningsteam kommer med minst 4 personer hvor av én teamleder/ menighetsplanter som har et hovedansvar for plantingen. Hvert team har en coach som har ansvar for å følge dem gjennom prosessen og som selv har vært gjennom en M4 trening av trenere. Coach er avklart før første modul. Teamet forplikter seg på hele M4 prosessen og er villig til å arbeide målrettet med den plantningen en står i. Påmeldingsavgift betales inn 14 dager før første samling. Kost og losji på de andre samlingene faktureres i forkant av samlingen M4 Påmelding: dawnnorge.no/avklaring Ansvarlige: Lederteamet for M4 prosessen er: Øivind Augland (DAWN Norge/ Frikirken) Påmelding skjer gjennom DAWN Norge sin webside. Informasjon og påmelding til avklaringssamtale og ny M4 prosess legges ut ca. 1. september

6 Mer informasjon M4 - Læringsprosess og treningsverktøy for menighetsplantingsteam M4 er vokst frem i miljøet for menighetsplanting i nettverket DAWN Norge. (DAWN - står for Discipling A Whole Nation) DAWN Norge er et tjenende nettverk av mennesker som erkjenner at når vi står sammen som Kristi legeme har vi mulighet til å se nasjonen fylt med levende celler, grupper og menigheter av troende, inn i alle geografiske områder, etniske og kulturelle grupper. Alle som har gitt bidrag på ulike måter vært aktive i DAWN Nettverk. Til sammen har vi lest hundretalls av bøker om menighetsplanting, lederskap, pionerarbeid osv. Likevel er ikke M4 formet fra akademia, men ut fra praktisk virkelighet. Alle som har utarbeidet M4 er selv menighetsplantere. De deler ut fra levd liv. De kommer fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner, men har flere ting felles: En brann for å se mennesker vunnet for Jesus Kristus og nye menigheter bli plantet i Norge og Europa. En tro på at Gud i dag reiser opp tusenvis av unge og eldre med kall og utrustning til å danne og multiplisere nye levende fellesskap. Et ønske om å være fedre og mødre for en ung generasjon som skal få høre: Gud kan! Gå og gjør det! Vi står med deg! Vi har tro på deg!. En erkjennelse av at det er sammen med de Hellige vi kan forstå hva Gud gjør i dag. Vi ønsker å lytte og lære av hverandre i gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres mangfold av modeller og metoder. M4 er utviklet som et prosessverktøy der vi ønsker å ansvarliggjøre til handling. Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, vil vi hjelpe deg til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt fellesskap. Har dere en drøm om å starte noe nytt, kan M4 gi hjelp til å realisere drømmen. M4 tar utgangspunkt i misjonsbefalingen. M4 er bøker, men også et interaktivt prosessverktøy knyttet opp til Moodle læringsplattform (mer info. nedenfor). Vår overbevisning er at alle Jesu etterfølgere kan være med på å danne og multiplisere fellesskap. Ikke alle er pionerer eller menighetsplantere, men de fleste kan være en del av et team som er med å starte noe nytt. Misjonsbefalingen er for alle. Skal den oppfylles, må stadig nye fellesskap og menigheter plantes i Norge, Skandinavia og hele Europa. Discipling A Whole Nation

7 Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til jorden ende (Matteus 28, 18-20). Ut fra misjonsbefalingen har vi tydeliggjort fire fokusområder. Vi har beskrevet disse områdene med fire nøkkelord på M. Master Meg er gitt all makt i Himmel og på jord.. Mission gå derfor ut Multiplication og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere, Movement Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

8 En prosess Menighetsplantere og deres team inviteres til en prosess over 2 år sammen med andre menighetsplantingsteam. Samlingene blir lagt opp som et læringsnettverk, dvs. med høy grad av interaksjon og mye tid til å arbeide i eget team. Det undervises 4 temaer på hver modul, ellers vil tiden bli brukt til teamarbeid, erfaringsutveksling, bønn og forbønn m.m. Etter hver modul går teamene ut med en handlingsplan for sitt team som de skal arbeide med og holdes ansvarlig i forhold til av en coach. Alle deltakere vil få tilgang til videoundervisning og ressursmateriell på Growdly interaktive læringsplattform. Alle deltakerne i plantningsteamene som er med i prosessen legges inn i klasserom med egen innlogging. Der tilrettelegges både teamoppgaver og en mulighet for kommunikasjon med andre team som er med i prosessen. Dette tar ikke bort viktigheten av å møtes ansikt til ansikt i prosessen, men forsterker prosessen og øker ansvarligheten. Du blir med i en målrettet prosess med høy ansvarlighet underveis, oppfølging og inspirasjon fra trente veiledere. For mer informasjon og innledning til de fire modulene, se Øivind Augland Daglig leder i DAWN Norge. Mobil:

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 trening av menighetsplantingsteam Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

Årsrapport for DAWN Norge 2014

Årsrapport for DAWN Norge 2014 Årsrapport for DAWN Norge 2014 Viktig informasjon: Da det ikke ble avholdt årsmøte for 2013 vil denne årsrapporten inneholde informasjon om utviklingen av DAWN Norges arbeid både i 2013 og 2014. I følge

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo

Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo Discipling A Whole Nation Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo DAWN Norge drøm: se vanlig Jesu etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder. www.dawnnorge.no 1 DAWN undersøkelsen 2010 DAWN

Detaljer

STRATEGIPLANEN 2015-2018

STRATEGIPLANEN 2015-2018 STRATEGIPLANEN 2015-2018 VEDTATT I HAUGESUND 2014 AV GENERALFORSAMLINGEN I MISJONSFORBUNDET OG LANDSMØTET I MISJONSFORBUNDET UNG INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 VISJONEN... 3 VERDIENE... 4 STRATEGI

Detaljer

Gi det videre! Hva kan Bedehuskirken gi videre?

Gi det videre! Hva kan Bedehuskirken gi videre? Gi det videre! Hva kan Bedehuskirken gi videre? Dette er et godt spørsmål, og vi trenger at andre enn oss i Bedehuskirken svarer på dette spørsmål. Jeg har spurt en del folk som kjenner til oss om hva

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede Rundskriv 4/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 2-6/2 2011 medarbeiderkonferanse på Gavelstad hotell i

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig!

Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig! VISJON Å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig! GODHET Små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden GUNNAR WAREBERGSGT.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET Informasjon om konfirmasjonstid 2014 2015 for deg som tilhører Bakkehaugen menighet Nå er tiden inne for å bli konfirmant! Hvert år velger rundt 40.000 niendeklassinger

Detaljer

Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Studiekatalog Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Studieprogram ved Høyskolen for Ledelse og Teologi: Bachelor i teologi og ledelse - Årsstudium i Kristendom - Grunnstudium i RLE - Årsstudium i barne-

Detaljer

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Celler som bygger misjonerende menigheter

Celler som bygger misjonerende menigheter Celler som bygger misjonerende menigheter Studieopplegg for cellegruppeleder Rune Rasmussen NMS Nettverk for menighetsplanting og menighetsutvikling i Den norske kirke 2004 Tema 1: Hvorfor cellegrupper?

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer