KAPITEL 9. STEREOKJEMI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITEL 9. STEREOKJEMI."

Transkript

1 KAPITEL 9. STEREOKJEMI.

2 1. ENANTIOMERE OG DET TETRAEDERISKE KARBONATOMET. T65, T66, T67 Når fire ulike grupper er bundet til et karbonatom er to forskjellige plasseringer mulig. Disse to måtene å plassere de fire gruppene på er speilbilder av hverandre. Molekyler som er speilbilder av hverandre er enantiomere. 2. ÅRSAKEN TIL AT MOLEKYLER SOM ER SPEILBILDER AV VERANDRE IKKE ER LIKE: KIRALITET.T68 Molekyler som ikke kan legges over speilbilde sitt er kirale. Et molekyl er ikke kiralt dersom det inneholder et symmetriplan. Et molekyl uten symmetriplan er kiralt. Et karbon bundet til fire forskjellige grupper er et kiralt senter. -C 2- og -C 3 enheter er akirale. Oppgave 9.1 vilke av følgende objekt er kirale? A En skrutrekker Akiral B En skrue Kiral C En bønne Kiral D En sko Kiral E En hammer Akiral Oppgave 9.2 vilke av følgende molekyler er kirale? Molekylmodeller kan være et nyttig hjelpemiddel for å løse oppgaven. O O N N N toluen Koniin O Fenobarbital Koniin og fenobarbital 2

3 Oppgave 9.3 Sett en stjerne ved kirale senter i følgende molekyl. O O * * * Mentol Oppgave 9.4 * * Kamfer O * * N * Dextromethorfhan Alanin, en aminosyre som fins i proteiner, er kiralt. Tegn to enantiomer av alanin. uk standard konvensjoner for heltrukne, kileformede og stiplede linjer. C 3 C 3 COO N 2 OOC 2 N 3. OPTISKE AKTIVITET T69 Løsninger av visse substanser dreier planpolarisert lys. Vi sier at disse stoffene er optisk aktive. vor mye lyset dreies kan måles med et polarimeter. En forbindelse som dreier planpolarisert lys mot høyre er høyredreiende. En forbindelse som dreier planpolarisert lys mot venstre er venstredreiende. 4. SPESIFIKK ROTASJON vor mye lyset dreies avhenger av konsentrasjon, lysveien og bølgelengden. Spesifikk rotasjon er observert rotasjon i en prøve med konsentrasjon 1 g/ml, lyslengde 1 dm og lys med bølgelengde 589 nm Spesifikk rotasjon er en fysisk konstant karakteristisk for en gitt optisk aktiv substans. Oppgave 9.5 1,50 g koniine, et giftige ekstrakt fra hemlock, ble løst i 10,0 ml etanol og overført en celle med lengde 5,00 cm. Den observerte rotasjon av natrium D-linja var 1,21º. Beregn [α] D for koniine. uk formelen [ α ] D = α l C 3

4 der [α] D er spesifikk rotasjon α er observert rotasjon l veilengde i cellen, dm C konsentrasjon, g/ml er er α = 1,21º l = 5,00 cm = 0,500 dm C = 1,50 g/10,0 ml = 0,150 g/ml 1,21 0,500 0,150 [ α ] = = + 16, 1 D N Giften i Sokrates giftbeger. Koiine, (S)-2-propylpiperidin 5. PASTEURS OPPDAGELSE AV ENANTIOMERE. Pasteur oppdaget to forskjellige typer krystaller i en løsning som han fordampet. Krystallene var speilbilder av hverandre. Løsninger av de to typer av krystaller var optisk aktive og deres spesifikke rotasjon var lik i størrelse, men hadde motsatt fortegn. Pasteur postulerte at noen forbindelser av kirale og oppdaget fenomenet enantiomere. 6. REGLER FOR ANGIVELSE AV SPESIFIKK KONFIGURASJON T70, T71, T72 Gi prioritet til gruppene etter Cahn-Ingold-Prelog reglene Orienter molekylet slik at gruppen med lavest prioritet, gruppe 4, peker bakover. Tegn en krum pil fra gruppe 1 til gruppe 2 til gruppe 3. Dersom pilen går med klokka er kiraliteten R, dersom pilen går mot klokka er kiraliteten S. Oppgave 9.6 Gi prioritet til følgende substituenter: a. -, -, -C 2C 3, -C 2C 2O Fra høy til lav 4

5 -, -C 2C 2O, -C 2C 3, - Regel 1. har lavest og har høyest prioritet. Regel 2. -C 2C 2O har høyere prioritet enn -C 2C 3, b. -CO 2, -CO 2C 3, -C 2O, -O Fra høy til lav -O, -CO 2C 3, -CO 2, -C 2O Regel 3. -CO 2 betraktes som C bundet til tre O mens i -C 2O er C bundet til 1 O c. -CN, -C 2N 2, -C 2NC 3, -N 2 Fra høy til lav -N 2, -CN, -C 2NC 3, -C 2N 2, d. -, C 2, -Cl, C 2Cl Fra høy til lav -,, -Cl, C 2, C 2Cl Oppgave 9.7 a. Forestill deg at du ser på molekylet og gruppen med lavest prioritet peker bakover. Du ser fra øvre høyre av molekylet og du ser gruppe 1 til venstre, gruppe 3 til høyre og gruppe 2 nederst. Man kan tegne piler fra 1 til 2 fra 2 til 3 og fra 3 til 1. Konfigurasjon er S. b. R c. S Oppgave 9.8 Assigner R eller S konfigurasjon til hvert av følgende molekyl. C 3 COO 3 C O COO N 2 C 3 CN 5

6 Følgende fremgangsmåte kan benyttes for å assignere R, S-konfigurasjon til kirale senter, Trinn 1. For hvert kirale senter ranger substituentene etter Cahn-Ingold-Prelog systemet. Substituent Prioritet COO 2 -C Trinn 2. Som i oppgave 9.7. Tenk at du ser mot molekylet slik at gruppen med lavest prioritet peker bakover. Fra ditt synspunkt tegner du piler fra gruppe 1 til gruppe 2 til gruppe 3 og merk retningen av rotasjon. Molekylet har S konfigurasjon. b. Substituent Prioritet. -O 1 -COO 2 -C Molekylet har S konfigurasjon. c. Substituent Prioritet. -N 2 1 -CN 2 -C Molekylet har R konfigurasjon. Oppgave 9.9 Substituent Prioritet. -O 1 -C 2C 2C 3 2 6

7 -C (S)-pentan-2-ol O C C 3 C 2 C 2 C 3 Oppgave 9.10 Substituent Prioritet. -N 2 1 -COO 2 - C 2C 2SC S 7. DIASTEREOMERE T73 Et molekyl med to forskjellige kirale senter har fire mulige stereoisomere. Det er to enantiomere par. En stereoisomer fra et par er diastereoisomer med begge stereoisomer i det andre parret. Diastereomere er stereoisomere som ikke er speilbilder. Oppgave 9.11 Assigner R,S konfigurasjon til hvert kirale senter i følgende molekyl. vilke er enantiomere og hvilke er diastereomere? C 3 C 3 C 3 C 3 O 3 C C 3 3 C O C 3 O O R R S, R R, S S, S Første bokstav refererer til konfigurasjon rundt det øverste karbonatomet Oppgave 9.12 Kloramfenikol, et kraftig antibiotika som ble isolert i 1949 fra Streptomyces venezuelae bakterien, er aktiv mot et bredt spekter av bakterieinfeksjoner og er spesielt brukbar mot tyfus. Assigner R,S konfigurasjon i de kirale senter i kloramfenikol. 7

8 R O NCOCCl R 2 C 2 O Oppgave 9.13 Assigner R, S konfigurasjon til de kirale senter i aminosyren isoleucin. S C 3 OOC S C 2 C 3 2 N 8. MESO FORBINDELSER T74 En mesoforbindelse er en forbindelse med to kirale senter og et indre speilplan. En mesoforbindelse er akiral til tross for at den har to kirale senter. Oppgave 9.14 vilke av følgende forbindelser er mesoforbindelser? O O O O C 3 C 3 3 C For å bestemme om en struktur representerer en mesoforbindelse forsøker man å finne et speilplan. O O (b) og (c) er ikke mesoforbindelser. C 3 R S C 3 Oppgave 9.15 vilke av følgende forbindelser har en mesoforbindelse? a. 2,3-dibrombutan b. 2,3-dibrompentan 8

9 * c. 2,4-dibrompentan Dersom et molekyl skal kunne eksistere som en mesoforbindelse må det ha et symmetriplan. 2,3- dibrombutan kan eksistere som et enantiomert par eller som en mesoforbindelse avhengig av konfigurasjon på karbon 2 og 3. b. 2,3-dibrompentan har ikke noe symmetriplan. c. 2,4-dibrompentan kan eksistere som en mesoforbindelse. Oppgave 9.16 Vil følgende struktur representere en mesoform? Dersom dette er tilfelle, vis symmetriplanet. Dette molekylet representerer en mesoforbindelse. Symmetriplanet går gjennom karbonet som har -O gruppen og mellom de to karbonatomene i ringen som er bundet til metylgrupper. 3 C 3 C O 9. MOLEKYLER MED MER ENN TO KIRALE SENTER Et molekyl med n kirale senter kan maksimalt ha 2 n kirale stereoisomere Oppgave 9.17 vor mange kirale senter er det i morfin? vor mange stereoisomere er i prinsippet mulig? N * * * * O O O Morfin har fem kirale senter og kan i prinsippet ha 2 5 stereoisomere. Mange av disse er for spent til at de kan eksistere. 10. RASEMISKE BLANDINGER OG OPPLØSNING AV RASEMISKE BLANDINGER. Oppgave 9.18 vilke stereoisomere vil resultere fra reaksjon mellom (±)-melkesyre og (S)-1-fenyletylamin og hva er sammenhengen mellom dem? 9

10 Et R,S salt R COO C O 3 O OOC S C 3 } C 3 C 2 N COO- C O 3 O -OOC C 3 C 3 C + 3 N C 3 C + 3 N Et S,S salt De to saltene som er produkt i reaksjonen har konfigurasjon (R,S) og (S,S) og er diastereomere. 11. FYSISKE EGENSKAPER TIL STEREOISOMERE Enantiomere har identiske fysiske egenskaper, men unntak av rotasjon av planpolarisert lys. Fysiske egenskaper til mesoforbindelser, diastereomere og rasemiske blandinger er forskjellige fra hverandre og fra egenskapene til enantiomere. 12. EN KORT REPETISJON AV ISOMERI T75 Strukturisomere er molekyler med samme summeformel, menatomene bundet sammen forskjellig. Skjelletisomere har forskjellig karbonskjellet. Funksjonelle isomere har forskjellige funksjonelle grupper. Posisjonsisomere har funksjonelle grupper i forskjellige posisjoner. I stereoisomere er atomene bundet sammen på samme måte, men med forskjellig geometri. Enantiomere er speilbilder av hverandre. Diastereomere er stereoisomere som ikke er speilbilder av hverandre Oppgave 9.19 Konfigurasjonsdiastereoisomere Cis-trans isomere har forskjellige arrangement av substituenter rundt en dobbeltbinding eller i en ring. vilke typer isomere er følgende par? (a) 10

11 Cl Cl (S)-5-klorheks-2-en Klorsykloheksan Disse to forbindelsene er konstitusjonelle isomere. (b) (2R,3R)-dibrompentan og (2S,3R)-dibrompentan er diastereomere. 13. FISER PROJEKSJONER En Fisher projeksjon representerer et tetraederisk karbon som et par av perpendikulære linjer orisontale linjer representerer bindinger som kommer ut av planet. Vertikale linjer representerer bindinger som går ned i planet. Et molekyl kan representeres med mange Fisher projeksjoner. For å manipulere og på den måten sammenligne Fisher projeksjoner er det to tillatte bevegelser. En Fisher projeksjon kan roteres 180º, men ikke 90º eller 270º. En gruppe kan holdes på plass, mens de tre andre roteres med eller mot klokka. For å se om to Fisher projeksjoner representere samme enantiomer gjør man de tillatte bevegelser til to grupper i en projeksjon kan legges over to grupper av en annen projeksjon. Dersom de to andre gruppene også sammenfaller, vil Fisher projeksjonene representere samme enantiomer. Dersom de to andre gruppene ikke sammenfaller, vil de to Fisher projeksjonene representere forskjellige enantiomere. Oppgave 9.20 vilke av følgende Fisher projeksjoner representerer samme enantiomer? COO COO C 3 O 3 C O C 3 OOC C 3 O COO O A B C D A og B er identiske og enatiomere med C og D som også er identiske. Oppgave

12 Er følgende par av Fisher projeksjoner de samme eller er de enantiomere? a C 3 Cl OC Cl CO C 3 Enantiomere b. C 2 O CO O O C 2 O CO Oppgave 9.22 Enantiomere Omdann følgende tetraederiske representasjon av (S)-2-klorbutan til en Fisher projeksjon. Cl 3 C C 2 C 3 Cl C 3 C 2 C ASSIGNERING AV R,S KONFIGURASJON TIL FISER PROJEKSJONER Gi substuentene prioritet på vanlig måte Utfør en av de to tillatte bevegelser for å sette substituenten med lavest prioritet øverst på Fisher projeksjonen. Bestem retningen på rotasjonen av pilen som går fra gruppe 1 til gruppe 2 til gruppe 3. Oppgave 9.23 A B C COO C 3 C 3 O C 2 C 3 O CO C 3 S S R 12

13 Oppgave 9.24 Tegn følgende molekyl og avgjør om det har S eller R konfigurasjon OC 2 C 3 Cl R-konfigurasjon. 15. STEREOKJEMI I REAKSJONER: ADDISJON AV TIL ALKENER. Når adderes til et akiralt alken dannes en rasemisk blanding av produkter. Et akiralt karbokation intermediat kan angripes av - på begge sider for å produsere en rasemisk blanding. Transition state som dannes fra overside og underside angrep har samme energi. 16. STEREOKJEMI I REAKSJONER: ADDISJON AV 2 TIL ALKENER. 2 kan adderes til begge sider av en dobbeltbinding for å danne et bromoniumion. I tilfelle med cis-but-2-en vil addisjon av - til bromoniumionet gi (2S,3S) og (2R,3R) i like stor mengder, en rasemisk blanding. I tilfelle med trans-but-2-en vil addisjon av - til bromoniumionet gi meso-2,3-dibrombutan. Reaksjon mellom to akirale reaktanter gir alltid et optisk inaktiv produkt enten rasemisk eller meso. Oppgave 9.25 Addisjon av 2 til et usymmetrisk alken som cis-heks-2-en gir en rasemisk blanding selv om angrep av - på et usymmetrisk bromoniumion intermediat ikke er like sannsynlig på begge sider. (Det er mindre sterisk hindring, d. v. s. lettere å angripe bromoniumionet på det karbon som er knyttet til metyl enn på det karbon som er knyttet til propyl.) Forklar det observerte stereokjemiske resultatet. C 3 C 2 C 2 C 3 2S,3S minor C 3 C 2 C 2 C 3 C 3 C 3 C 2 C 2 2R,3R major 13

14 C 3 C 2 C 2 C 3 2R,3R minor C 3 C 2 C 2 C 3 C 3 C 2 C 2 2S,3S major C 3 Oppgave 9.26 Forutsi de stereokjemisk utbyttet av reaksjon mellom 2 med trans-heks-1-en og forklar dine resonnement. C 3 C 2 C 2 C 3 C 2 C 2 C 3 C 3 C 2 C 2 2R,3Sminor C 3 C 3 2S,3R major C 3 C 3 C 2 C 2 C 3 C 2 C 2 C 3 C 2 C 2 2S,3R minor C 3 C 3 2R,3S major Produktet av bromering av trans-heks-2-en er en rasemisk blanding av (2S,3R)-2,3-dibromheksan og (2R,3S)-2,3-dibromheksan. Den rasemiske blandingen i denne oppgaven er diastereomer til blandingen fra cis-heks-2-en 17. STEREOKJEMI I REAKSJONER: ADDISJON AV TIL KIRALE ALKENER. Når + adderer til et kiralt alken dannes et kiralt karbokation. Det kirale senteret berøres ikke av reaksjonen. Angrep av - på karbokationet skjer ikke med like stor sannsynlighet fra begge sider, og det resulterende produktet er en optisk aktivt blanding av distereomere bromalkaner. 14

15 Oppgave 9.27 vilke produkter danne fra reaksjonen mellom med rasemisk (±)-4-metylheks-1-en? va kan du si om den relative mengde av produkter? Er produktblandingen optisk aktiv? (2S,4S) stereoisomeren er enantiomer til (2R,4R) isomeren og transition state som leder til dannelse av disse to isomere er lik. Disse dannes derfor i lik mengde. Et liknende argument kan benyttes for (2R, 4S) og (2S, 4R) som også dannes i like mengder. Produktet fra reaksjonen mellom og startmaterialet ( er derfor en rasemisk blanding og det er fire mulig produkt. 2S,4S ) + ( 2R,4R ) Merk at forholdet ikke er 50:50. Likevel er produktblandingen optisk ( 2R,4S) + ( 2S,4R) inaktiv da de enantiomere dannes i like stor mengder. C 3 C C (S)-4-metyl-1-heksen C 3 C C 3 C 3 C C 3 (2S, 4S)-2-brom-4-metylheksan C 3 C C 3 (2R, 4S)-2-brom-4-metylheksan Oppgave 9.28 vilke produkter dannes fra reaksjonen mellom og 4-metylsyklopenten? va kan du si om den relative mengden av produkter? 1R, 3S 1S, 3S 1S, 3R 1R, 3R To enantiomere karbokation dannes. ver karbokation kan angripes av bromid enten fra topp eller bunn og det dannes fire stereoisomere 1-brom-3-metylsyklopentan. 18. KIRALITET AV ANDRE ATOMER ENN KARBON. Andre element med tetraederiske atomer kan også være kirale senter. Trivalent nitrogen kan, teoretisk, være kiralt, men hurtig inversjon av det ledige elektronpar på nitrogen omdanner en enantiomer til den andre. 19. KIRALITET I NATUREN. T76 Forskjellige enantiomere av kirale molekyler har forskjellige egenskaper i naturen. (+)-limonen lukter appelsin, mens (-)-limonen lukter sitron. Rasemiske fluxetin er et antidepressivt middel, mens S enantiomerer er effektiv mot migrene. I naturen må molekyler passe inn i en reseptor, og kun en enantiomer vil vanligvis passe. 15

KAPITEL 6. ALKENER: STRUKTUR OG REAKTIVITET.

KAPITEL 6. ALKENER: STRUKTUR OG REAKTIVITET. KAPITEL 6. ALKENER: STRUKTUR OG REAKTIVITET. 1. INDUSTRIELL FREMSTILLING OG BRUK AV ALKENER. Eten og propen er de to viktigste organiske kjemikalier som produseres industrielt. Eten, propen og buten syntetiseres

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 18. august 2011 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 11. juni 2014 Tid for eksamen: 9:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider + 2 sider

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Løsningsforslag Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 17. august 2017 Tid for eksamen: 9:00-13:00 Oppgavesettet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet LØSNINGSFORSLAG Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 18. august 2016 Tid for eksamen: 14:30-18:30 Oppgavesettet

Detaljer

Oppgave 1. Oppgave 2.

Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 1. a. Tegn strukturformler for følgende forbindelser: (i) 4-aminobenzosyre (ii) -fenylbenzamid (iii) pentannitril (iv) propanal hydrazon. b. Tegn en ewman projeksjon langs bindingen C2 -C3 for

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO

LØSNINGSFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO LØSNINGSFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 10. desember 2015 Tid for eksamen: 14:30-18:30 Oppgavesettet er på 4 sider

Detaljer

b. Gode utgående grupper, svake baser der den negative ladningen kan delokaliseres, øker hastigheten både av S N 1 og S N 2 reaksjoner.

b. Gode utgående grupper, svake baser der den negative ladningen kan delokaliseres, øker hastigheten både av S N 1 og S N 2 reaksjoner. 11.25 i 5. utgave og 11.25 i 6. utgave a. Hastigheten både av S N 1 og S N 2 reaksjoner påvirkes av bruk av polare løsningsmidler. Hastigheten S N 1 reaksjon øker fordi polare løsningsmidler stabiliserer

Detaljer

Angir sannsynligheten for å finne fordelingen av elektroner i rommet

Angir sannsynligheten for å finne fordelingen av elektroner i rommet Atom Orbitaler Angir sannsynligheten for å finne fordelingen av elektroner i rommet Matematisk beregning gir formen og orientering av s, p, d og f orbitaler Kun s og p orbitalene viktige i organisk kjemi

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 18. august 2011 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på

Detaljer

KAPITEL 11. REAKSJONER MED HALOALKANER: NUKLEOFILE SUBSTITUSJONER OG ELIMINASJONER.

KAPITEL 11. REAKSJONER MED HALOALKANER: NUKLEOFILE SUBSTITUSJONER OG ELIMINASJONER. KAPITEL 11. REAKSJNER MED ALALKANER: NUKLEFILE SUBSTITUSJNER G ELIMINASJNER. 1. PPDAGELSE AV WALDEN INVERSJN T80 Walden oppdaget at (+) eplesyre og (-) eplesyre kan gå over i hverandre. Denne oppdagelsen

Detaljer

OPPGAVE 1* A) Hvilken av følgende forbindelser er kirale? Marker alle kirale sentra med en stjerne (*).

OPPGAVE 1* A) Hvilken av følgende forbindelser er kirale? Marker alle kirale sentra med en stjerne (*). NRGES TEKNISK- side av 5 NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FR KJEMI Faglig kontakt under eksamen: Christer L. Øpstad 47 62 33 09 (mobil), 73 59 6 99 Institutt for kjemi, Realfagbygget Faglærer:

Detaljer

OPPGAVE 1 A) Hvilke av følgende forbindelser er kirale? Marker alle kirale sentra med en stjerne (*).

OPPGAVE 1 A) Hvilke av følgende forbindelser er kirale? Marker alle kirale sentra med en stjerne (*). PPGAVE 1 A) vilke av følgende forbindelser er kirale? Marker alle kirale sentra med en stjerne (*). side 1 av 5 B) Angi strukturen og konfigurasjonen til (1R, 2S)-syklopentadiol og (1R, 2R)- syklopentadiol.

Detaljer

Eksamensoppgave i TKJ4102 Organisk kjemi GK

Eksamensoppgave i TKJ4102 Organisk kjemi GK Institutt for kjemi Eksamensoppgave i TKJ4102 rganisk kjemi GK Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Elisabeth Jacobsen Tlf.: 988 43 559 mobil, 73 59 62 56 kontor Eksamensdato: 4. desember 2013

Detaljer

KAPITEL 1. STRUKTUR OG BINDINGER.

KAPITEL 1. STRUKTUR OG BINDINGER. KAPITEL 1. STRUKTUR OG BINDINGER. KAPITTEL 1. STRUKTUR OG BINDINGER. Året 1828 var, i følge lærebøker i organisk kjemi, en milepæl i utvikling av organisk kjemi. I det året fant Friedrich Wöhler (1800-1882)

Detaljer

Faglig veileder: Hanne Thomassen Gruppe(r): lka. Fagnr: LO 424 K. Dato: 7. juni 2001

Faglig veileder: Hanne Thomassen Gruppe(r): lka. Fagnr: LO 424 K. Dato: 7. juni 2001 \~ -~ Fag: Organisk kjemi Fagnr: LO 424 K Faglig veileder: Hanne Thomassen Gruppe(r): lka. Dato: 7. juni 2001 Eksamensoppgaven Antall sider: 4 Antall består av oppgaver: 5 Tillatte hjelpemidler: Eksamenstid,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kort løsningsforslag Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 9. juni 2010 Tid for eksamen: 9:00-12:00 Oppgavesettet er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 9. juni 2010 Tid for eksamen: 9:00-12:00 Oppgavesettet er på 4 sider + 2 sider

Detaljer

Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs (se

Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs (se Individuell skriftlig eksamen i NATURFAG 1, NA130-E 30 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 25.05.10. Sensur faller innen 15.06.10. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 19. august 2010 Tid for eksamen: 14:30-17:30 Oppgavesettet er på

Detaljer

KJM3000 vår 2014 Løsningsforslag

KJM3000 vår 2014 Løsningsforslag KJM3000 vår 2014 Løsningsforslag 1a O-H signalet forsvinner ved risting med D 2 O. Koblingskonstanten mellom de to vinylidene protonene er veldig liten og signalene fremstår som singletter. 1b 3523 cm

Detaljer

BOKMAL EKSAMENSOPPGAVE. Oppgavesettet er pi 4 sider inkl. forside

BOKMAL EKSAMENSOPPGAVE. Oppgavesettet er pi 4 sider inkl. forside EKSAMENSOPPGAVE BOKMAL Eksamen i : KJE-2002 Molekylaer Strukturkjemi Dato : 19. desember 2005 Tid : 09.00-13.00 Sted : Wsgirdveien 9. Tillatte hjelpemidler : Lommekalkulator, linjal, transportsr, molekylmodell-byggesett

Detaljer

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit. Oppgave 1 A) d B) c C) b D) d E) a F) a G) c H) d I) c J) b Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli 2003. 1. uttaksprøve. Fasit. Oppgave 2 A) a B) b C) a D) b Oppgave 3 Masseprosenten av hydrogen

Detaljer

KJM3000 vår 2013 Løsningsforslag

KJM3000 vår 2013 Løsningsforslag KJM3000 vår 2013 Løsningsforslag 1a 1b De tre sp 3 -hybridiserte C-H bindingene i metylester-gruppen har strekk frekvenser i det ordinære området (under 3000 cm -1 ) for alifatisk C-H strekk. De to siste

Detaljer

Krystaller, symmetri og krystallvekst. Krystallografi: Geometrisk beskrivelse av krystaller, deres egenskaper og indre oppbygning.

Krystaller, symmetri og krystallvekst. Krystallografi: Geometrisk beskrivelse av krystaller, deres egenskaper og indre oppbygning. Krystaller, symmetri og krystallvekst Krystallografi: Geometrisk beskrivelse av krystaller, deres egenskaper og indre oppbygning. Krystallene sorteres i grupper med felles egenskaper eller oppbygning.

Detaljer

KAPITEL 2. POLARE BINDINGER OG KONSEKVENSEN AV DEM.

KAPITEL 2. POLARE BINDINGER OG KONSEKVENSEN AV DEM. KAPITEL 2. PLARE BIDIGER G KSEKVESE AV DEM. 1. PLARE KVALETE BIDIGER G ELEKTREGATIVITET T12 Elektronegativitet oen kjemiske bindinger er fullstendig ioniske og noen kovalente, men de fleste er polar kovalente.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

Typiske ligand(affinant) / prøve - par eller prøve / ligand(affinant)-par :

Typiske ligand(affinant) / prøve - par eller prøve / ligand(affinant)-par : S. 1 (av 6) 3.C.6 Andre LC-separasjonsmekanismer : 3.C.6. a) Bioaffinitetskromatografi (BAC) (også Affinitetskromatografi) Kromatografi-teknikk med hovedsakelig biokjemisk/biologisk anvendelse. Den brukes

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ØGSKLEN I SØR-TRØNDELAG INSTITUTT FR NÆRINGSMIDDELFAG Kand.nr. Fagnavn: rganisk- og næringsmiddelkjemi Fagnummer: F130N Eksamensdato: 14.05.2002 Kl. 09.00-14.00 Klasse(r): 1N. Vekttall: 3 Faglærer(e):

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand

1. UTTAKSPRØVE. til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand Dag: En dag i uke 40-42. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler:

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi KJ1000 Generell kjemi Bokmål Student nr.: Studieprogram: Eksamen lørdag 2. juni 2007, 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: kalkulator

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Løsningsforslag Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 9. juni 2017 Tid for eksamen: 14:30-18:30 Oppgavesettet er på 4

Detaljer

Kollokvium 4 Grunnlaget for Schrödingerligningen

Kollokvium 4 Grunnlaget for Schrödingerligningen Kollokvium 4 Grunnlaget for Scrödingerligningen 10. februar 2016 I dette kollokviet skal vi se litt på grunnlaget for Scrödingerligningen, og på når den er relevant. Den første oppgaven er en diskusjonsoppgave

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI Hjelpemidler: Periodesystem Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Organisk kjemi 1

Detaljer

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014 PARTIKKELMODELLEN Nøkler til naturfag 27.Mars 2014 Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU Læreplan - kompetansemål Fenomener og stoffer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive sentrale egenskaper

Detaljer

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE Kjemi OL FASIT til 2. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Oppgave 1 (36 poeng, 2 poeng per deloppgave) 1) C 2) B 3) A 4) A 5) C 6) A 7) C 8) C 9) C 10) C 11)

Detaljer

Alkylhalider Sn1- og Sn2- reaktivitet

Alkylhalider Sn1- og Sn2- reaktivitet Alkylhalider Sn1- og Sn2- reaktivitet Anders Leirpoll Sammendrag 1 Innhold 1 Formål... 2 2 Teori... 2 3 Fysikalske data... 3 4 Eksperimentelt... 5 5 Resultater... 6 5.1 Teoretisk utbytte... Feil! Bokmerke

Detaljer

FY1006 Innføring i kvantefysikk og TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk Våren 2009 Kjemisk fysikk Øving 2 Innleveringsfrist: Mandag

FY1006 Innføring i kvantefysikk og TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk Våren 2009 Kjemisk fysikk Øving 2 Innleveringsfrist: Mandag FY1006 Innføring i kvantefysikk og TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk Våren 2009 Kjemisk fysikk Øving 2 Innleveringsfrist: Mandag 04.05.09 S N 2-reaksjon. Innledning En lang rekke kjemiske reaksjoner

Detaljer

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler 1 Kapittel 10 Elektrokjemi 1. Repetisjon av noen viktige begreper 2. Elektrolytiske celler 3. Galvaniske celler (i) Cellepotensial (ii) Reduksjonspotensialet (halvreaksjonspotensial) (iii) Standardhydrogen

Detaljer

NORGES TEKNISK OPPGAVE 1. (R eller S) for de kirale molekylene.

NORGES TEKNISK OPPGAVE 1. (R eller S) for de kirale molekylene. NORGES TEKNISK side 1 av 6 NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITU1T FOR KJEMI lnstitutt for kjemi, Realfagbygget Fagl~rer: Professor Vassilia Partali Kontaktperson i eksamensdag: Dr. Susana Gonzalez tel:

Detaljer

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit. Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli 00. Oppgave 1 A) 3 B) C) 4 Oppgave 1. uttaksprøve. Fasit. D) 3 E) 4 F) 3 G) 3 H) 3 I) A) Reaksjonen er summen av de to reaksjonene lengre opp. Likevektskonstanten

Detaljer

Oppgave 1. (isononyl 7-metyloktyl) b. Tegn og navngi alle isomere alkener med molekylformel C5H10.

Oppgave 1. (isononyl 7-metyloktyl) b. Tegn og navngi alle isomere alkener med molekylformel C5H10. ppgave 1. a. Ftalsyre har formel som vist nedenfor. Ftalater har lenge blitt brukt som mykgjørere i plastikk. Tegn strukturen av følgende fire helseskadelige ftalater: di(2-etylheksyl)ftalat, bensyl butyl

Detaljer

Løsninger eksamensoppgaver TKJ

Løsninger eksamensoppgaver TKJ Løsninger eksamensoppgaver TKJ4111-2009 Karakterer TKJ 4111 2009 5 4 Antall studenter 3 2 Series1 1 0 A B C D E F Karakter 1 Oppgave 1 a) Angi det mest sure proton i hver forbindelse: 2 Oppgave 1b) Ranger

Detaljer

KAPITEL 22. SUBSTITUSJONSREAKSJONER α TIL KARBONYL.

KAPITEL 22. SUBSTITUSJONSREAKSJONER α TIL KARBONYL. KAPITEL 22. SUBSTITUSJNSREAKSJNER α TIL KARBNYL. 1. KET-ENL TAUTMERI Karbonylforbindelser med hydrogen bundet til α-karbonatomer er i likevekt med de korresponderende alkoholer. Likevekten kalles tautomeri

Detaljer

Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13

Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13 Side 1 for Vurdering Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13 Eksamen kjemi2 våren 2013 Del 1 Oppgave 1 O har -2, K har +1, til sammen (-2)*3+1=-5, altså har Cl +5, alternativ C Fullstendig forbrenning: kun

Detaljer

F F. Intramolekylære bindinger Kovalent binding. Kjemiske bindinger. Hver H opplever nå å ha to valenselektroner og med det er

F F. Intramolekylære bindinger Kovalent binding. Kjemiske bindinger. Hver H opplever nå å ha to valenselektroner og med det er Kjemiske bindinger Atomer kan bli knyttet sammen til molekyler for å oppnå lavest mulig energi. Dette skjer normalt ved at atomer danner kjemiske bindinger sammen for å få sitt ytterste skall fylt med

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1100 Generell kjemi Eksamensdag: Fredag 15. januar 2016 Oppgavesettet består av 17 oppgaver med følgende vekt (også gitt i

Detaljer

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Organisk kjemi Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Karbonets egenart Ingen andre grunnstoff har samme evne til å danne så mange stabile

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1001 Innføring i kjemi Eksamensdag: tirsdag 15. desember 2009 Tid for eksamen: 14.30 til 17.30 Oppgavesettet er på 6 sider

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi KJ1000 Generell kjemi Bokmål Student nr.: Studieprogram: Eksamen fredag 3. desember 2004, 0900-1300 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Gjennomgang av mekanismer i organisk gk

Gjennomgang av mekanismer i organisk gk Gjennomgang av mekanismer i organisk gk Audun Formo Buene Institutt for kjemi 21. november 2013 2 Innhold Innledning Motivasjon Mekanismer Diels Alder S N 1 eller E1 eller S N 2 eller E2??? Addisjonsreaksjoner

Detaljer

Nitrering: Syntese av en fotokrom forbindelse

Nitrering: Syntese av en fotokrom forbindelse Nitrering: Syntese av en fotokrom forbindelse Anders Leirpoll I forsøket ble det syntetisert 2-(2,4 -dinitrobenzyl)pyridin fra benzylpyridin. Før og etter omkrystallisering var utbytte på henholdsvis 109

Detaljer

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI EKSTRAKSJON OG IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACET VHA GC-MS

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI EKSTRAKSJON OG IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACET VHA GC-MS LEGEMIDLER G RGANISK KJEMI EKSTRAKSJN G IDENTIFISERING AV AKTIVT STFF I PARAET VA G-MS Elevoppgave for den videregående skolen Bruk av avansert instrumentering Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Detaljer

Kapittel 10 Kjemisk binding II Molekyl struktur og hybridisering av orbitaler Repetisjon

Kapittel 10 Kjemisk binding II Molekyl struktur og hybridisering av orbitaler Repetisjon Kapittel 10 Kjemisk binding II Molekyl struktur og hybridisering av orbitaler Repetisjon 1 13.11.03 1. Molekylstruktur VSEPR modellen Elektronparene (bindende eller ikke-bindende) vil prøve å være så lang

Detaljer

- Kinetisk og potensiell energi Kinetisk energi: Bevegelses energi. Kinetiske energi er avhengig av masse og fart. E kin = ½ mv 2

- Kinetisk og potensiell energi Kinetisk energi: Bevegelses energi. Kinetiske energi er avhengig av masse og fart. E kin = ½ mv 2 Kapittel 6 Termokjemi (repetisjon 1 23.10.03) 1. Energi - Definisjon Energi: Evnen til å utføre arbeid eller produsere varme Energi kan ikke bli dannet eller ødelagt, bare overført mellom ulike former

Detaljer

Fakultet for kjemi og. Kontaktperson : Rudolf Schmid, tlf.: Institutt for kjemi, Realfagbygg Stud nr. :

Fakultet for kjemi og. Kontaktperson : Rudolf Schmid, tlf.: Institutt for kjemi, Realfagbygg Stud nr. : NTNU biologi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for kjemi og Institutt for kjemi Kontaktperson : Rudolf Schmid, tlf.: 735 96203 Institutt for kjemi, Realfagbygg Stud nr. : Side 1 (av

Detaljer

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg)

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg) Eksamensoppgave høsten 2010 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Grunnleggende kjemi Eksamensdato: 7.desember 2010 Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag Emnekode: NAT400 Eksamensform: Skriftlig

Detaljer

4.6 NMR og MS. H. Aschehoug & Co. side 1 av Figuren viser strukturen og 1 H-NMR-spekteret til etanal: 4.74

4.6 NMR og MS. H. Aschehoug & Co.  side 1 av Figuren viser strukturen og 1 H-NMR-spekteret til etanal: 4.74 4.6 NMR og MS 4.72 Figuren viser strukturen og 1 H-NMR-spekteret til etanal: 4.74 a Forklar hvorfor NMR-spekteret til etanal har akkurat to hovedtopper (to grupper). b Hvordan finner vi ut hvilke hydrogenatomer

Detaljer

TKJ4111: Kap. 10 del 4: Reaksjoner med frie-radikaler som mellomprodukt

TKJ4111: Kap. 10 del 4: Reaksjoner med frie-radikaler som mellomprodukt TKJ4111: Kap. 10 del 4: eaksjoner med frie-radikaler som mellomprodukt C&SB kap. 10 del 4: Versjon: 11.09.2014 Forelesning: Bård elge off C&SB,Kap 10, del 4 1 O O O adikal kjemi: Kjemisk nytte: Polymerisering

Detaljer

EKSAMEN I EMNET TKJ 4180 FYSIKALSK ORGANISK KJEMI

EKSAMEN I EMNET TKJ 4180 FYSIKALSK ORGANISK KJEMI NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for kjemi Side 1 (9) Kontaktperson : Rudolf Schmid Institutt for kjemi, Realfagbygg Tlf.: 735 96203

Detaljer

1. Uttakingsprøve til den 35. Internasjonale Kjemiolympiaden

1. Uttakingsprøve til den 35. Internasjonale Kjemiolympiaden 1. Uttakingsprøve til den 35. Internasjonale Kjemiolympiaden Dato: En dag i ukene 39-41, 2002 Varighet: 100 minutter jelpemidler: Kalkulator og tabeller i kjemi (RVO/Gyldendal) Oppgave 1 og 2 er flervalgsoppgaver

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNVERSTETET OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS1000 Eksamensdag: 14. august 2015 Tid for eksamen: 14.30-18.30, 4 timer Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Formelark (2 sider).

Detaljer

I Emnekode SO 458 K. Dato: 14.12.05. (inkl. I Antall oppgaver: 5 I. Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre Fonnelsamljng,

I Emnekode SO 458 K. Dato: 14.12.05. (inkl. I Antall oppgaver: 5 I. Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre Fonnelsamljng, I I I I ~ høgskolen i oslo I Emne: INSTRUMENTET J, ANALYSE ra-ruppe( r) I.3KB EksamensoppgaveJL I Antall side! består av: forsiden): 9- Tillatte hjelpemidler: I Emnekode SO 458 K Dato: 14.12.05 (inkl.

Detaljer

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACET

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACET LEGEMIDLER G RGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STFF I PARAET Elevoppgave for den videregående skolen Bruk av avansert instrumentering Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen Bergen Januar 2003 (revidert

Detaljer

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACET Elevoppgave for den videregående skolen Bruk av avansert instrumentering

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACET Elevoppgave for den videregående skolen Bruk av avansert instrumentering LEGEMIDLER G RGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STFF I PARAET Elevoppgave for den videregående skolen Bruk av avansert instrumentering Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen Bergen Januar 2003 (ny

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 1. Nordiske kjemiolympiaden. i København

1. UTTAKSPRØVE. til den 1. Nordiske kjemiolympiaden. i København Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 1. Nordiske kjemiolympiaden 2016 i København Dag: En dag i uke 40-42. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal poengsum:

Detaljer

Finalerunde Kjemiolympiaden 2002 Blindern 19. april 2002 Kl

Finalerunde Kjemiolympiaden 2002 Blindern 19. april 2002 Kl Finalerunde Kjemiolympiaden 2002 lindern 19. april 2002 Kl. 09.00-12.00 ppgavesettet består av 7 sider inkludert formel- og tabellark. ppgave 1 (10%) I hele denne oppgaven ser vi bort fra overspenning

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130E UTSATT EKSAMEN 23.05.2011. Sensur faller innen 15.06.2011. BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs.

Detaljer

Massespektrometri. Generell oppbygging Et massespektrometer er bygget opp av følgende hoveddeler:

Massespektrometri. Generell oppbygging Et massespektrometer er bygget opp av følgende hoveddeler: Massespektrometri I massespektrometri separeres ioner i en masseanalysator (massefilter) på grunnlag av forholdet mellom ionenes masse og ladning. Dette forholdet kalles ionenes massetall. Massetallet

Detaljer

Dette gir ingen informasjon om hvor en nukleofil vil angripe.

Dette gir ingen informasjon om hvor en nukleofil vil angripe. FY1006/TFY4215 Innføring i kvantefysikk Våren 2016 Molekylfysikk Løsningsforslag til Øving 13 S N 2-reaksjon. 2. a) Flate med konstant elektrontetthet for molekylet ClC3: Dette gir ingen informasjon om

Detaljer

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgave 1 Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgavesettet består av 10 sider inkludert formel- og tabellark. a) Fullfør og balanser følgende halvreaksjoner. I hvert

Detaljer

Studenter som har bestått midtsemestereksamen, kan sløyfe den første oppgave, som er merket med en stjerne

Studenter som har bestått midtsemestereksamen, kan sløyfe den første oppgave, som er merket med en stjerne NRGES TEKNISK- side av 5 NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FR KJEMI Faglig kontakt under eksamen: Institutt for kjemi, Realfagbygget Professor : Vassilia Partali 73 52 55 38 906 48 70 (mobil) jelpemidler:

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen Kjemiske bindinger Som holder stoffene sammen Bindingstyper Atomer Bindingene tegnes med Lewis strukturer som symboliserer valenselektronene Ionebinding Kovalent binding Polar kovalent binding Elektronegativitet,

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

H C H. Eksempler på organiske molekyler der C-atomene er bundet sammen i kjeder eller en ring. H H

H C H. Eksempler på organiske molekyler der C-atomene er bundet sammen i kjeder eller en ring. H H Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Kjemi 1 Figur s. 182 l N N Eksempler på organiske molekyler der -atomene er bundet sammen i kjeder eller en ring. Eksempler på organiske molekyler der -atomene er bundet

Detaljer

OPPGAVE 1. Løsningsforslag Kjemi 2 Vår 2015

OPPGAVE 1. Løsningsforslag Kjemi 2 Vår 2015 Løsningsforslag Kjemi 2 Vår 2015 PPGAVE 1 ppgave Svar Forklaring a) C Ingen felling med klorid, derfor kan ingen av saltene være med bly. Felling med sulfat, kan ikke være A. Må være C, som gir felling

Detaljer

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACETAMOL. Elevoppgave for den videregående skole Bruk av avansert instrumentering.

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACETAMOL. Elevoppgave for den videregående skole Bruk av avansert instrumentering. LEGEMIDLER G RGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STFF I PARAETAML Elevoppgave for den videregående skole Bruk av avansert instrumentering. Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen Bergen Januar 2003

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 2

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 2 ØNINGFORAG, KAPITTE REVIEW QUETION: Hva er forskjellen på konduksjon og konveksjon? Konduksjon: Varme overføres på molekylært nivå uten at molekylene flytter på seg. Tenk deg at du holder en spiseskje

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ATOMER og PERIODESYSTEMET

FLERVALGSOPPGAVER ATOMER og PERIODESYSTEMET FLERVALGSOPPGAVER ATOMER og PERIODESYSTEMET Hjelpemidler: Periodesystem Atomer 1 Hvilket metall er mest reaktivt? A) sølv B) bly C) jern D) cesium Atomer 2 Hvilket grunnstoff høyest 1. ioniseringsenergi?

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator. Huskelapp A4 ark med skrift på begge sider. Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator. Huskelapp A4 ark med skrift på begge sider. Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Dato: Onsdag 26. februar 2014 Tid: Kl 09:00 15:00 Sted: Administrasjonsbygget B154. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator. Huskelapp A4 ark med skrift på begge sider. Enkel

Detaljer

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter 1 Hvilken ladning har et proton? +1 2 Hvor mange protoner inneholder element nr. 11 Natrium? 11 3 En isotop inneholder 17 protoner og 18 nøytroner. Hva er massetallet?

Detaljer

EKSAMEN I EMNET TKJ 4180 FYSIKALSK ORGANISK KJEMI

EKSAMEN I EMNET TKJ 4180 FYSIKALSK ORGANISK KJEMI NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for kjemi Side 1 (5) Kontaktperson : Rudolf Schmid Institutt for kjemi, Realfagbygg Tlf.: 735 96203

Detaljer

Kjemiske bindinger. La oss demonstrere ved hjelp av eksempler

Kjemiske bindinger. La oss demonstrere ved hjelp av eksempler Kjemiske bindinger Atomer kan bli knyttet sammen til molekyler for å oppnå lavest mulig energi. Dette skjer normalt ved at atomer danner kjemiske bindinger sammen for å få sitt ytterste skall fylt med

Detaljer

EKSAMEN I EMNET TKJ 4180 FYSIKALSK ORGANISK KJEMI

EKSAMEN I EMNET TKJ 4180 FYSIKALSK ORGANISK KJEMI NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for kjemi Side 1 (av 12) Kontaktperson : Rudolf Schmid Institutt for kjemi, Realfagbygg Tlf.: 735

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator «Huskelapp» - A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator «Huskelapp» - A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Dato: Fredag 27. februar 2015 Tid: Kl 09:00 15:00 Sted: Aud.max Tillatte hjelpemidler: Kalkulator «Huskelapp» - A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk

Detaljer

Naturfag 2, Na210R510

Naturfag 2, Na210R510 Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 2, Na210R510 10 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 13. desember 2011 Sensur faller innen 05.01.2012 BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

UTSATT EKSAMEN 08.01.10. Sensur faller innen 29.01.10.

UTSATT EKSAMEN 08.01.10. Sensur faller innen 29.01.10. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130 A130-D 30 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 08.01.10. Sensur faller innen 29.01.10. BOKMÅL Resultatet blir

Detaljer

Det enkleste svaret: Den potensielle energien er lavere dersom det blir dannet binding.

Det enkleste svaret: Den potensielle energien er lavere dersom det blir dannet binding. Kapittel 9 Kovalent binding Repetisjon 1 (11.11.03) 1. Kovalentbinding Deling av elektron mellom atom for å danne binding o vorfor blir denne type binding dannet? Det enkleste svaret: Den potensielle energien

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) O/EP 22726 B1 (19) O ORGE (1) Int Cl. C07D 9/14 (06.01) A61K 31/437 (06.01) A61P 2/04 (06.01) C07D 471/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

1. uttak til den 37. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. Oppgave 1 1) C 2) B 3) D 4) A 5) B 6) A 7) D 8) C 9) B 10) C 11) A 12) B

1. uttak til den 37. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. Oppgave 1 1) C 2) B 3) D 4) A 5) B 6) A 7) D 8) C 9) B 10) C 11) A 12) B 1. uttak til den 37. jemiolympiaden, 2005. Fasit og poengberegning. ppgave 1 1) C 2) B 3) D 4) A 5) B 6) A 7) D 8) C 9) B 10) C 11) A 12) B ppgave 2 a) Litiumoksid og litiumhydroksid b) 80 kg vann er 4440

Detaljer

(2S, 3S)-2,3-dibrompentan og (2R, 3R)-2,3-dibrompentan kan dannes fra Z-isomeren.

(2S, 3S)-2,3-dibrompentan og (2R, 3R)-2,3-dibrompentan kan dannes fra Z-isomeren. Løsningsforslag til eksamen i rganisk kjemi 9. desember 1998 side 1 Løsningsforslag. 1a. N l 1b ksidasjon med osmiumtetraoksid eller kaliumpermangant omdanner alkener til 1,2-dioler. De to hydroksylgruppene

Detaljer

Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU

Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU Læreplan - formål «Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og naturen med ulike problemstillinger

Detaljer

KJM2600-Laboratorieoppgave 2

KJM2600-Laboratorieoppgave 2 KJM2600-Laboratorieoppgave 2 Sindre Rannem Bilden Gruppe 1 12. mars 2015 1 Hensikt Utdypning av kvantekjemiske begreper ved hjelp av Hückelberegninger. 2 Teori Hückel-teorien bruker den tidsuavhengige

Detaljer