Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012"

Transkript

1 Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012 Informasjons møte dato: _ Arthur Kleivset Kenneth Knudsen Kjell Rune Sløgedal Sigurd Bakkevold Alfred T Berntsen Tom Bergum tom Rune Nystad Ivar Fidje Einar Bentsen Åge Breimoen Kjartan Alsvik Arbeidsoppgaver som er avtalt + 5 sikre: El Energisystemer: Installasjon, åpent- skjult - inntak - sikringsskap og rehabilitering av anlegg, Jord systemer (pe-leder). Tele-, data- og sikkerhetssystemer: / data - antenneanlegg og audio/video Brann /tyveri anlegg - spredenett tlf Automatiserte systemer: Motorstyring, styring lys - varme, Psessanlegg.m.m Prøven omfatter også: _ Bedrift: NB: All dokumentasjon må være til en hver tid utskrevet på papir liggende fint i mappen - med på jobb under hele prøvetiden for mellomkontll fra prøvenemda. Kandidat: Mob:

2 Informasjon om innhold til fagprøven i Elektrikerfaget Skal kunne: LÆREPLAN I ELEKTROFAGET VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT Rett kopi av: Generelt: Kandidaten som går opp til fagprøve i Elektrikerfaget bør kunne og installasjon av elekttekniske anlegg beregnet for bolig, helse og omsorg, kontor, forretnings- og servicenæring, landbruk, olje og industri og sjøfart I et hus har/kan vi ha: 230V, 400V, luftinntak, bakkeinntak, sikringsskap, varmekabel jording, bad, spredenett/datanett, antenneanlegg, brannalarm, innbruddsalarm m.m. Kandidaten må ha kjennskap til 2 og 3 fas motorer, kunne kople enkel start stopp og sikkerhet / sikre installasjonen Her vil kravene variere fra Bygg til Teknisk kandidat Kandidaten skal utføre et praktisk arbeid, men kan også bli spurt om andre deler av læreplanen Praktisk prøve Arbeidsoppdrag avtales med Prøvenemda ved oppstart. Den praktiske delen av fagprøven kan inneholde følgende oppdrag. EI Energisystemer Installasjon, åpent- skjult - inntak - sikringsskap og rehablitering av anlegg Tele-, data- og sikkerhetssystemer Brann Ityveri anlegg - spredenett tlf I data - antenneanlegg og audio/video Automatiserte systemer Motorstyreing, styring lys - varme.m.m

3 Fagprøve i Elektrikerfaget Avlegging av praktisk del, skal normalt ikke påbegynnes før kandidaten egodkjentav Yrkesopplæringsnemnda. Bedriftene kan selv komme med forslag til prøve. Prøvenemnda skal kontaktes før start, og de skal godkjenne den praktiske prøven. Ved prøve som avholdes på avsidesliggende steder skal det vedlegges kart, evnt. skisse som viser "prøvebygget". Dette skal markeres på kartet. Prøvenemnda skal informeres om framdriften på prøvearbeidet, og kan komme på uanmeldte besøk. Den praktiske del av fagprøven skal utføres i flere deler. En el-installasjon, et svakstrømsanlegg, og en motorinstallasjon, avhengig av type opplæring. øvrige deler av prøven kan være muntlig Prøven består av fire deler: 1. sdel 2. Gjennomføringsdel 3. Utarbeide nødvendig dokumentasjon 4. Egenvurdering Det er viktig at du er klar over at prøven består av disse fire delene, og at disse hver for seg er gjenstand for vurdering. Disse fire delene vil så være grunnlaget for sluttkarakteren som enten vil være: Ikke bestått, Bestått eller Bestått meget tilfredsstillende. Tidsbruk Prøven skal gjennomføres innenfor en tidsramme på minimum 6 dager. Arbeidet skal utføres innenfor normal arbeidstid. (7-16) Annet skal avtales med nemnda. Hjelpemidler Alt nødvendig verktøy kan brukes. Alle relevante oppslagsverk som har vært brukt i læretiden er tillatt. I tilfelle hvor nødvendig assistanse, (f eks bruk av håndlanger), skal inngå i prøveavviklingen, skal nemnda godkjenne de avtalene kandidaten gjør om slik bistand. sdelen Det skal utarbeides en plan over arbeidet som skal gjøres. Denne delen skal inneholde en framdriftsplan. Tegninger på el -anlegg. Kursfordeling. (stigeledn.skjema) Forhåndsmelding l.eksemplar. (Dette er kun for prøvenemnda.) Dette skal forelegges prøvenemnda før prøven fortsetter. Gjennomføringsdelen. Arbeidet skal utføres henhold til utarbeidet plan, gjeldende forskrifter og standarder. I tillegg ved prøvens slutt: Kursfortegnelse (Dokumentasjonskjema) Egenkontllskjema Dokumentasjonsdelen Du skal her lage en kort oppsummering av arbeidet. Denne skal inneholde din egen vurdering hvordan du har gjennomført arbeidet og hvordan du har fulgt planen. Pek på det du er fornøyd med og eventuelle forhold du ikke er fornøyd med eller ville gjort annerledes. Gi begrunnelse. Hvis retningslinjene ikke blir fulgt, kan det medføre at prøven ikke vil bli godkjent.

4 Installasjonsdel Etterkontll En hjelp til hva som må være med på en fagprøve. Beskrivelse av jobben - Folkelig beskrivelse- Anleggs adresse med kart Risikovurdering/HMS Melding Tegning med rette symboler Kursfortegnelse Verktøyliste vurdering Tidsforbruk på de enkelte delene (eks planlegging, rør, montering, inntak, kontll) 5 sikre komplett Se på virkelig tidsforbruk, hvordan gikk jobben? Egenkontll - Samsvarserklæring - dokumentasjon for montert utstyr Fagprøven skal være ferdig innen 2mnd etter innmeldingen, Fagprøven skal normalt gjennomføres på min 6 virkedager i fra oppstarten av prøven. en må fremlegges til prøvemedlemmene, og må godkjennes, før oppstart Motordel Beskrivelse av jobben - Folkelig beskrivelse Anleggs adresse med kart Risikovurdering/HMS vurdering Beskrivelse av funksjonen Arangemangstegning Hovedstrømsskjema Styrestrømsskjema Rekkeklemmetabeller Verktøy liste Tidsforbruk med dato og timer på de enkelte delene (eks planlegging, utførelse, kontll) Etterkontll Se på virkelig tidsforbruk, hvordan gikk jobben? Egenkontll - Samsvarserklæring - dokumentasjon for montert utstyr. Svakstrøm Beskrivelse av jobben - Folkelig beskrivelse- Anleggs adresse med kart RisikovurderinglHMS vurdering Tegning med rette symboler Arangemangstegning Verktøy liste Tidsforbruk med dato og timer på de enkelte delene (eks planlegging, utførelse, kontll) Etterkontll Se på virkelig tidsforbruk, hvordan gikk jobben?

5 VURDERING I ELEKTRIKKERFAGET Hovedområde Bestått meget Bestått Ikke bestått en er godt Det er utarbeidet en grei en er uklar eller gjennomarbeidet og planlegging der tegninger, mangelfull. Nødvendige hensyn strukturert med en realistisk arbeidsmetode, tidsbruk og til HMS er utelatt. Har liten eller fremdriftsplan. Forhold materialforbruk, samt valg av ingen kjenskap til knyttet til HMS er nøye verktøy inngår. sikkerhetsforskriftene. FSEkurs E kontllsystem er I- vurdert. Bedriftens intern- systematisk dokumentert. eldre en 12 mnd. Risikovurderingen er Nødvendig hensyn til HMS og Sliter med forståelse for gjennomgått og kommentert bedriftens bedriftens internkontllsystem -z; på en meget tilfredsstillende internkontllsystem er og rissikovurderingen er E måte. ivaretatt. mangelful O :::J <2:... Arbeidet er gjennomført Installasjonen er gjennomført Installasjonen er mangelful/feil sikkert, nøyaktig og ihht. på en grei måte, i tråd med eller viser at kandidaten trenger E arbeidstegninger, psedyrer tegninger og pssedyrer mer trening. Utført arbeid vil i og standarder. Kandidaten verste fall føre til brann eller er nøyaktig og sikker i faget. skade på personer eller eiendom Han har evne til å finne s: praktiske og gode løsninger I- for kunden/installasjonen ~ Sluttkontllen er Sluttkontllen viser at Kandidaten er ikke i stand til å b.o O gjennomført på en meget kandidaten har evne til å utføre en sluttkontll tilfredsstillende måte, all utføre enkle oppdrag. C nødvendig dokumentasjon I er på plass. Kandidaten har 'ii I- meget god forståelse for alle... E punktene og målerresultatene. Viser stor forståelse for Evner å søke oppslag eller råd faget, både ved praktisk om mindre uklarheter knytte bil prøve og muntlig. til oppgaven. s:: i:ij Egenvurderingen Egenvurderingen Egenvurderingen mangler eller (skriftlig/muntlig) utrykker (skriftlig/muntlig) viser grei avdekker manglende forståelse god innsikt i faget. Kan oversikt over faget. Kan for grunnleggende prinsipper i kommunisere om faglige kommunisere om faglige faget. løsninger og utfordringer. temaer. Vurdering: Elenergisystemer Tele-Dataog sikkerh. Automatiserte systemer Kommentar

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag Trine Deichman-Sørensen,

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Læringsarena på byggeplass 900 meter over havet i Nord-Østerdal. Faglig leder, instruktør og lærlinger løser utfordringene i fellesskap.

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann Fag- og svenneprøver Cecilie Dangmann Innhold Hva er fag- eller svenneprøven? Hvordan forberede meg til prøven? Hvordan gjennomføres den? Hva skjer etterpå? Fag- og svennebrev Et kvalitetsstempel Hensikt

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp Sogn og Fjordane 6. Februar Vi ønsker å være med å SNU DEBATTEN OM YRKESFAG! Fokuser på kvalitet ikke bare på frafall. Samfunnet trenger gode

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Bedriftens vurdering av lærlinger Opplæringskontorets oppfølging av lærlinger Opplæringskontorets

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene

Detaljer