PRØVEPROTOKOLL. Vedlagt ligger følgende: PRØVEPROTOKOLL TØMRERFAGET. Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRØVEPROTOKOLL. Vedlagt ligger følgende: PRØVEPROTOKOLL TØMRERFAGET. Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)"

Transkript

1 Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland PRØVEPROTOKOLL TØMRERFAGET TYPE KANDIDAT: Lærling: Lærekandidat: Elev: Ekstra behov: Kandidat: Bedrift / Kontaktpers: Tlf / Epost: Tlf / Epost: Adr/Postnr/Sted: Fødsel / persnr: Oppstartsmøte: Prøveperiode: Fag / omr.kode: - Tømrerfaget Tilsynspersoner: PRØVEPROTOKOLL Vedlagt ligger følgende: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Oppmelding til fag- /svenneprøve Prøveprotokoll Erklæring ved fag-/svenneprøve Innkalling til prøve Vurderingsskjema Vurderingskriterier Tilleggsprotokoll Bildedokumentasjon ( sider ) Skjema for tilbakemelding etter gjennomført fag-, svenne- eller kompetanseprøve Dokumentasjon fra kandidaten utarbeidet under prøven Prøvenemnd: LEDER MEDLEM

2 2) Tømrerfaget

3 3)

4 4) Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Dokument 1 INNKALLING TIL SVENNEPRØVE (Fylles ut av prøvenemnd) Kandidat: Tlf / epost: Adr / postnr / sted: Fødsels / persnr: Bedrift / kontaktpers: Tlf / epost: (Skal utføres innen normal arbeidstid) Oppstartsmøte: Startdato: Avslutningsdato: Tidsrammen for prøven er satt til maks 35 timer. Nærmere orientering og prosedyre vil bli gitt av prøvenemnden før oppstart av prøven. Alle mål i læreplanen kan være gjenstand for prøven. Utover gjennomføringsdelen vil tilleggsspørsmål bli stillet. Svenneprøven består av fire deler: 1) PLANLEGGING ca. 1-2 TIMER 2) DOKUMENTASJON ca. 1-2 TIMER 3) 4) GJENNOMFØRING EGENVURDERING ca. ca TIMER TIMER SUM 35 TIMER Husk å ta med HJELPEMIDLER: Tømrerteoriboka Monteringsveiledninger Lover, regler, forskrifter Bedriftens HMS-plan Bedriftens kvalitetssikring og internkontrollsystem Beskrivelse av gjennomføringsdelen: Du må også avsette tid for planlegging og dokumentasjon i fremdriftsplanen. 9 Dokumenter til prøven skal fylles ut. Kandidaten har ansvar for at alt arbeid er korrekt utført. 10 Gjelder især forankring, avstivning, dimensjoner/kvalitet på trelast samt dør/vindu montasje. 11 Kandidaten har ansvar for alt arbeid og dokumentasjon vedrørende Helse, Miljø og Sikkerhet. Kontaktinfo prøvenemnd: Vi ber deg møte i god tid. Evt. forfall må meldes prøvenemnda straks. Gjelder også uforutsett fravær når prøven pågår. Nemndas navn / tlf: Leder: Medlem: Underskrifter: Underskrift leder: Dato: Underskrift kandidat:

5 5) Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Dokument 2 VURDERINGSSKJEMA FOR SVENNEPRØVE (Fylles ut av prøvenemnd) Kandidat: F.dato: Arbeidsgiver DEL 1: PLANLEGGING og begrunnelser Arbeidsoppgave En skriftlig planleggingsdel Kjennskap til relevante lover og forskifter Riktig valg av verktøy og utstyr HMS-plan Tegninger Helhetsvurdering Ikke bestått meget godt Kommentarer DEL 2: GJENNOMFØRING av eget faglig arbeid Arbeidsoppgave Håndverksmessig utførelse og nøyaktighet Håndverksmessig forståelse Tidsforbruk / produksjon Problemløsningsevne og kommunikasjon Avvik er registert og behandlet HMS er ivaretatt Helhetsvurdering: Ikke bestått meget godt Kommentarer DEL 3: EGENVURDERING av eget faglig arbeid Arbeidsoppgave I henhold til punkter i del 1 og 2. Egenvurderingsskjema tilfedstillende utfyllt Muntlig egenvurdering Begrunne endringer Vurdere utført arbeid Forslag til forbedringer Helhetsvurdering Ikke bestått meget godt Kommentarer DEL 4: DOKUMENTASJON av eget faglig arbeid Arbeidsoppgave Utfylling av skjemaer / dokumentasjon knyttet til arbeidsoppgaven Tilleggsspørsmål: Tilleggsspørsmål: Tilleggsspørsmål: Helhetsvurdering Ikke bestått meget godt Kommentarer SLUTTVURDERING: Ikke bestått meget godt Signatur prøvenemnd Dato Kommentarer

6 6) Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Dokument 3 VURDERINGSSKJEMA FOR SVENNEPRØVE (For kandidat og prøvenemnd) Kandidat: F.dato: Arbeidsgiver VURDERINGSKRITERIER: Ikke bestått meget godt DEL 1: PLANLEGGING og begrunnelser Mangelfull / ikke forståelig framdriftsplan Mangelfull material- og verktøyliste Mangelfull HMS-plan Mangelfull sjekkliste Mangelfull utførelsesplan Mangler forståelse for bruk av kvalitetssystemer Mangelfulle tegninger Mangelfulle beregninger / dimensjoneringer Mangelfulle henvisninger til lover og forskrifter Godkjente beregninger Godkjent materialliste / verktøyliste Godkjente monteringsveiledninger Godkjente tegninger Godkjent framdriftsplan Godkjent HMS og SJA-plan Leveres på norsk Sjekkliste uten åpenbare mangler Levert komplett planleggingsdel som er levert på en ryddig og oversiktlig måte. Framdriftsplan med aktiviteter i rett rekkefølge Materialliste med minimale avvik Relevant og sikker jobbanalyse Godt beskrevet HMS-del DEL 2: DOKUMENTASJON av eget faglig arbeid Ikke bestått Mangellfulle tegninger, logg, plan for gjennomføring, bruksanvisninger, monteringsveiledninger, toleransegrenser, materialliste, avviksliste, sjekkliste, aktuelle forskrifter, bilder, produktblad., DV Godkjente: Beregninger / tabeller / tegninger / Utstyrslister / Avviksbehandling / Monteringsanvisninger / Sjekkliste Toleransekrav / Oversiktlig og ryddig Evt forskrifter / Fotodokumentasjon meget godt Komplett monteringsveiledning, HMS-plan Forståelse for hvorfor det er viktig å dokumentere Ryddig og strukturert levert sammen med planleggingsdel i perm DEL 3: GJENNOMFØRING av eget faglig arbeid Ikke bestått Manglende bruk av personlig verneutstyr Skjødesløs behandling av utstyr og materiell Avvik i gjennomføringen fra plan uten forståelse Ikke salgbart produkt Ikke ferdig iht plan Grove HMS-brudd (inkl rus) Går utenfor toleransekrav Manglende vindforankring Mangelfull forståelse for håndverket Avvik som ikke er registrerte Ikke avtalt hjelp Salgbart produkt / ferdig i tide God bruk av HMS / verneutstyr God kvalitet og ordenpå utført arbeid God egenforståelse på utført arbeid God material- / utstyrshåndtering Godkjent i gjeldende toleransekrav Registrere og behandle avvik Arbeid iht monteringveiledninger Jobben blir utført iht planleggingsdel meget godt Alt er iht monteringsveiledning Fått gjort hele oppgaven Problemløsningsevne Viser god faglig forståelse Veldig god utførelse God kontroll under fagprøven Bruker HMS God orden og ryddighet Ingen synlige eller skjulte feil eller mangler Gode samarbeidsevner og materialhåndtering DEL 4: EGENVURDERING av eget faglig arbeid Ikke bestått Manglende forståelse for kvaliteten av utført arbeid Manglende innsikt i forhold til avvik, tidsbruk, effektivitet, viktigheten av krav til utførelse Manglende evne til å beskrive jobben Manglende evne til å forstå viktigheten av HMS Kort, forståelig forklaring av jobben At forklaringen stemmer med utført arbeid Vurdere brukt materiell mot bestilt materiell Vurderer utført arbeid ut fra plan og evt forbedringer Hva kandidaten er fornøyd med og ikke fornøyd med. meget godt Meget grundige svar i henhold til punktene på bestått Gode faglige begrunnelser / yrkesteori Alternative løsninger Egen vurdering av utført arbeid stemmer med det som er utført og er i tråd med nemndas oppfatning. Stor økonomi- og HMS- forståelse Viser en særskilt høy forståelse / fagkunnskap.

7 7) Tilleggsprotokoll Dersom prøven blir vurdert til karakteren ikke bestått, må det dokumenteres hvilke feil og mangler i de fire delene av prøven som førte til det samlede resultat. Ved plassmangel kan eget ark brukes. Etternavn og fornavn Fagnavn Personnummer (11 siffer) Tømrer Karakteren ikke bestått begrunnes slik: Sted og dato Prøvelederens underskrift Prøvemedlemmets underskrift

8 8) Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Side 1 TILLEGGSPROTOKOLL - BILDER Kandidat: PERS.NR

9 8) Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Side 2 TILLEGGSPROTOKOLL - BILDER Kandidat: PERS.NR

10 8) Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Side 3 TILLEGGSPROTOKOLL - BILDER Kandidat: PERS.NR

11 9) Skjema for tilbakemelding etter gjennomført fag-, svenneeller kompetanseprøve (Skjemaet kan brukes hvis det avdekkes forhold ved opplæringen eller gjennomføringen av prøven som prøvenemda mener Seksjon for fag- og yrkesopplæring bør være oppmerksom på) Fag: Tømrer Lærebedrift: Lærlingens navn: Prøvedato: Har lærebedriften lagt til rette for prøveavviklingen på en tilfredsstillende måte? Ja Nei Manglet det utstyr, verktøy e.l.? Ja Nei Fungerte samarbeidet med andre ansatte i bedriften? Ja Nei Fikk kandidaten tilfredsstillende tid til å gjennomføre prøven etter planen? Ja Nei Annet: Kommentarer: Sted og dato Leder, prøvenemd Medlem, prøvenemd

12 10) Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland ROGFK. v DOKUMENTASJON FRA LÆRLING / KANDIDAT (utarbeidet under prøven) Kandidat: PERS.NR DOKUMENTASJON FRA LÆRLING / KANDIDAT (utarbeidet under prøven)

13 Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Skjema for bruk ved avlegging av svenneprøve i tømrerfaget Dokument: Innhold: INNKALLING TIL SVENNEPRØVE (Fylles ut av prøvenemnd) VURDERINGSSKJEMA FOR PRØVENEMND (Fylles ut av prøvenemnd) VURDERINGKRITERIER (For kandidat og prøvenemnd) DOKUMENTASJON (Fylles ut av kandidaten / lærling) FREMDRIFTSPLAN (Fylles ut av kandidaten / lærling) MATERIALLISTE (Fylles ut av kandidaten / lærling) VERKTØY OG UTSTYRSLISTE (Fylles ut av kandidaten / lærling) HMS OG SIKKER JOBB ANALYSE (Fylles ut av kandidaten / lærling) SJEKKLISTE (Fylles ut av kandidaten / lærling) AVVIKSSKJEMA (Fylles ut av kandidaten / lærling) EGENVURDERING (Fylles ut av kandidaten / lærling) Utfylling av skjema: Elektronisk skjema kan lastes ned fra: PDF -skjema fylles ut og lagres på pc / mobil. Vi anbefaler å benytte følgede "app" på mobil til dette: Adobe Acrobat Reader Du kan laste ned Adobe-appen til din mobil ved å trykke på et av bildene under: (Eller søke etter Adobe Acrobat Reader i app-butikken) Prøvenemnden ønsker deg lykke til med svenneprøven! Kontaktinfo: Har du tips til forbedringer / endringer kan du sende en epost til:

14 Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Dokument 1 INNKALLING TIL SVENNEPRØVE (Fylles ut av prøvenemnd) Kandidat: Tlf / epost: Adr / postnr / sted: Fødsels / persnr: Bedrift / kontaktpers: Tlf / epost: (Skal utføres innen normal arbeidstid) Oppstartsmøte: Startdato: Avslutningsdato: Tidsrammen for prøven er satt til maks 35 timer. Nærmere orientering og prosedyre vil bli gitt av prøvenemnden før oppstart av prøven. Alle mål i læreplanen kan være gjenstand for prøven. Utover gjennomføringsdelen vil tilleggsspørsmål bli stillet. Svenneprøven består av fire deler: 1) PLANLEGGING ca. 1-2 TIMER 2) DOKUMENTASJON ca. 1-2 TIMER 3) 4) GJENNOMFØRING EGENVURDERING ca. ca TIMER TIMER SUM 35 TIMER Husk å ta med HJELPEMIDLER: Tømrerteoriboka Monteringsveiledninger Lover, regler, forskrifter Bedriftens HMS-plan Bedriftens kvalitetssikring og internkontrollsystem Beskrivelse av gjennomføringsdelen: Du må også avsette tid for planlegging og dokumentasjon i fremdriftsplanen. 9 Dokumenter til prøven skal fylles ut. Kandidaten har ansvar for at alt arbeid er korrekt utført. 10 Gjelder især forankring, avstivning, dimensjoner/kvalitet på trelast samt dør/vindu montasje. 11 Kandidaten har ansvar for alt arbeid og dokumentasjon vedrørende Helse, Miljø og Sikkerhet. Kontaktinfo prøvenemnd: Vi ber deg møte i god tid. Evt. forfall må meldes prøvenemnda straks. Gjelder også uforutsett fravær når prøven pågår. Nemndas navn / tlf: Leder: Medlem: Underskrifter: Underskrift leder: Dato: Underskrift kandidat:

15 DEL 4: DOKUMENTASJON av eget faglig arbeid DEL 3: EGENVURDERING av eget faglig arbeid DEL 2: GJENNOMFØRING av eget faglig arbeid DEL 1: PLANLEGGING og begrunnelser Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Dokument 2 VURDERINGSSKJEMA FOR SVENNEPRØVE (Fylles ut av prøvenemnd) Kandidat: F.dato: Arbeidsgiver Arbeidsoppgave En skriftlig planleggingsdel Kjennskap til relevante lover og forskifter Riktig valg av verktøy og utstyr HMS-plan Tegninger Helhetsvurdering Ikke bestått meget godt Kommentarer Arbeidsoppgave Håndverksmessig utførelse og nøyaktighet Håndverksmessig forståelse Tidsforbruk / produksjon Problemløsningsevne og kommunikasjon Avvik er registert og behandlet HMS er ivaretatt Helhetsvurdering: Ikke bestått meget godt Kommentarer Arbeidsoppgave I henhold til punkter i del 1 og 2. Egenvurderingsskjema tilfedstillende utfyllt Muntlig egenvurdering Begrunne endringer Vurdere utført arbeid Forslag til forbedringer Helhetsvurdering Ikke bestått meget godt Kommentarer Arbeidsoppgave Utfylling av skjemaer / dokumentasjon knyttet til arbeidsoppgaven Tilleggsspørsmål: Tilleggsspørsmål: Tilleggsspørsmål: Ikke bestått meget godt Kommentarer Helhetsvurdering SLUTTVURDERING: Ikke bestått meget godt Signatur prøvenemnd Dato Kommentarer

16 DEL 4: EGENVURDERING av eget faglig arbeid DEL 3: GJENNOMFØRING av eget faglig arbeid DEL 2: DOKUMENTASJON av eget faglig arbeid DEL 1: PLANLEGGING og begrunnelser Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Dokument 3 VURDERINGSSKJEMA FOR SVENNEPRØVE (For kandidat og prøvenemnd) Kandidat: F.dato: Arbeidsgiver VURDERINGSKRITERIER: Ikke bestått Mangelfull / ikke forståelig framdriftsplan Mangelfull material- og verktøyliste Mangelfull HMS-plan Mangelfull sjekkliste Mangelfull utførelsesplan Mangler forståelse for bruk av kvalitetssystemer Mangelfulle tegninger Mangelfulle beregninger / dimensjoneringer Mangelfulle henvisninger til lover og forskrifter Godkjente beregninger Godkjent materialliste / verktøyliste Godkjente monteringsveiledninger Godkjente tegninger Godkjent framdriftsplan Godkjent HMS og SJA-plan Leveres på norsk Sjekkliste uten åpenbare mangler meget godt Levert komplett planleggingsdel som er levert på en ryddig og oversiktlig måte. Framdriftsplan med aktiviteter i rett rekkefølge Materialliste med minimale avvik Relevant og sikker jobbanalyse Godt beskrevet HMS-del Ikke bestått Mangellfulle tegninger, logg, plan for gjennomføring, bruksanvisninger, monteringsveiledninger, toleransegrenser, materialliste, avviksliste, sjekkliste, aktuelle forskrifter, bilder, produktblad., DV Godkjente: Beregninger / tabeller / tegninger / Utstyrslister / Avviksbehandling / Monteringsanvisninger / Sjekkliste Toleransekrav / Oversiktlig og ryddig Evt forskrifter / Fotodokumentasjon meget godt Komplett monteringsveiledning, HMS-plan Forståelse for hvorfor det er viktig å dokumentere Ryddig og strukturert levert sammen med planleggingsdel i perm Ikke bestått Manglende bruk av personlig verneutstyr Skjødesløs behandling av utstyr og materiell Avvik i gjennomføringen fra plan uten forståelse Ikke salgbart produkt Ikke ferdig iht plan Grove HMS-brudd (inkl rus) Går utenfor toleransekrav Manglende vindforankring Mangelfull forståelse for håndverket Avvik som ikke er registrerte Ikke avtalt hjelp Salgbart produkt / ferdig i tide God bruk av HMS / verneutstyr God kvalitet og ordenpå utført arbeid God egenforståelse på utført arbeid God material- / utstyrshåndtering Godkjent i gjeldende toleransekrav Registrere og behandle avvik Arbeid iht monteringveiledninger Jobben blir utført iht planleggingsdel meget godt Alt er iht monteringsveiledning Fått gjort hele oppgaven Problemløsningsevne Viser god faglig forståelse Veldig god utførelse God kontroll under fagprøven Bruker HMS God orden og ryddighet Ingen synlige eller skjulte feil eller mangler Gode samarbeidsevner og materialhåndtering Ikke bestått Manglende forståelse for kvaliteten av utført arbeid Manglende innsikt i forhold til avvik, tidsbruk, effektivitet, viktigheten av krav til utførelse Manglende evne til å beskrive jobben Manglende evne til å forstå viktigheten av HMS Kort, forståelig forklaring av jobben At forklaringen stemmer med utført arbeid Vurdere brukt materiell mot bestilt materiell Vurderer utført arbeid ut fra plan og evt forbedringer Hva kandidaten er fornøyd med og ikke fornøyd med. meget godt Meget grundige svar i henhold til punktene på bestått Gode faglige begrunnelser / yrkesteori Alternative løsninger Egen vurdering av utført arbeid stemmer med det som er utført og er i tråd med nemndas oppfatning. Stor økonomi- og HMS- forståelse Viser en særskilt høy forståelse / fagkunnskap.

17 Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Dokument 4 DOKUMENTASJON (Fylles ut av kandidaten / lærling) Navn: Dato: Tips: Her viser du hvor du har funnet fram til løsningene og beregningene dine (veiledere, bøker, tabeller osv). DOKUMENTASJON BOK / DOKUMENT / TABELL SIDE Henvis til de oppslagsverk du har brukt: Henvis til leverandørens monteringsanvisning: Henvis til veiledninger / preaksepterte løsninger: Egne beregninger / dimensjoneringer: Vedlagte detajltegninger: Annet:

18 Tips: Bruk skjema og før inn gjøremål i riktig rekkefølge med tidsangivelse. Må være utfyllt før oppstart Utfylling: Bruk bokstaven "X" i rutene for å lage framdriftsplanen SVENNEPRØVE FREMDRIFTSPLAN DAG DAG DAG DAG TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER DAG Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland FREMDRIFTSPLAN (Fylles ut av kandidaten / lærling) Dokument 5 Navn: Dato:

19 Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Dokument 6 (1 av 2) MATERIALLISTE (Fylles ut av kandidaten / lærling) Navn: Dato: Tips: Bruk skjemaet til å bestille varer / materialer som du trenger til oppgaven uavhengig av hva som finnes på byggeplass fra før. Skal være ferdig utfyllt før gjennomføringsdelen starter. Dimensjon, produktnavn (settes opp som en bestillingsliste) MENGDE m², l.m. stk. HUSK FESTEMIDLER!

20 Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Dokument 6 (2 av 2) MATERIALLISTE (Fylles ut av kandidaten / lærling) Navn: Dato: Dimensjon, produktnavn (settes opp som en bestillingsliste) MENGDE m², l.m. stk.

21 Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Dokument 7 (1 av 2) VERKTØY OG UTSTYRSLISTE (Fylles ut av kandidaten / lærling) Navn: Dato: Tips: Fyll ut skjemaet med alt verktøy og utstyr du tregner for å utføre oppgaven. Ikke ta hensyn til hva som finnes på byggeplass før oppstart av arbeidet. Firmaet er pliktig å skaffe alt nødvendig utstyr som du trenger for å utføre arbeidet. VERKTØY, UTSTYR og lignende MENGDE

22 Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Dokument 7 (2 av 2) VERKTØY OG UTSTYRSLISTE (Fylles ut av kandidaten / lærling) Navn: Dato: VERKTØY, UTSTYR og lignende MENGDE

23 Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Dokument 8 HMS OG SIKKER JOBB ANALYSE (Fylles ut av kandidaten) Navn: Dato: Tips: En HMS - plan / Sikker Jobb Analyse bør vise hvilke faremomenter som kan oppstå på en byggeplass. F.eks. fall fra høyde, barn som leker, støy osv Beskrivelse av arbeidet (oppgaven): Mulige sikkerhetsrisikoer? Hva kan gå galt? - Konsekvenser? Sikkerhetstiltak eks. Sikkring av byggeplass, sikring av seg selv og andre, verktøy, arbeid I høyden m.m Grunnlag for utførelse - Regelverk (lover og forskrifter) kvalitetsikring og dokumentasjon Eks. forskrift om utførelse av arbeid, varme arbeider, bruk av arb. utstyr, arbeid I høyden. Viktig informasjon: (Førstehjelp, viktige telefonnr, handlingsplan ved alvorlig ulykke)

24 Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Dokument 9 SJEKKLISTE (Fylles ut av kandidaten / lærling) Navn: Dato: Tips: Lag en sjekkliste for jobben du skal utføre. Dette viser at du har forstått hva som er viktig å kontrollere på din oppgave. Kontrollpunkt Toleransekrav Avvik / kommentar Kontrollert Sign. & dato

25 Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Dokument 10 AVVIKSSKJEMA (Fylles ut av kandidaten / lærling) Navn: Dato: Tips: Her noter du avvik som du oppdager. Et avvik skal utbedres dersom det er mulig. DATO: BESKRIVELSE AV AVVIKET - ÅRSAK TILTAK / UTBEDRING: MEDGÅTT TID / ANT. TIMER

26 Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Dokument 11 EGENVURDERING (Fylles ut av kandidaten / lærling) Navn: Dato: Tips: Her vurderer du arbeidet du har gjort. EMNER AVVIK: JA/NEI KOMMENTARER (BESKRIV / BEGRUNN AVVIK) FORSLAG TIL FORBEDRING Er fremdriftsplanen fulgt? Er materialforbruket som beskrevet og bestillt? Er Helse Milje og Sikkerhet ivaretatt? Er arbeidet utført arbeid i samsvar med beskrivelse og tegninger? Er du fornøyd med sluttproduktet? Har du valgt hensiktsmessige løsninger? Har du jobbet rasjonellt og effektivt? Er det deler av jobben som du synes du kunne gjort bedre? Merknader underveis:

Prøvenemnden ønsker deg lykke til med svenneprøven!

Prøvenemnden ønsker deg lykke til med svenneprøven! Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Skjema for bruk ved avlegging av svenneprøve i tømrerfaget Dokument: Innhold: 8 9 0 INNKALLING TIL SVENNEPRØVE (Fylles ut av prøvenemnd) VURDERINGSSKJEMA FOR PRØVENEMND

Detaljer

INNKALLING TIL SVENNEPRØVE (Fylles ut av prøvenemnd)

INNKALLING TIL SVENNEPRØVE (Fylles ut av prøvenemnd) Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Side 2 ROGFK. v. 1.0 16.03.2016 INNKALLING TIL SVENNEPRØVE (Fylles ut av prøvenemnd) Kandidat: F.dato: Arbeidsgiver Oppstartsdato: (Skal utføres innen normal arbeidstid)

Detaljer

Prøvenemnden ønsker deg lykke til med svenneprøven!

Prøvenemnden ønsker deg lykke til med svenneprøven! Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Skjema for bruk ved avlegging av svenneprøve i tømrerfaget Dokument: Innhold: 1 2 3 INNKALLING TIL SVENNEPRØVE (Fylles ut av prøvenemnd) VURDERINGSSKJEMA FOR PRØVENEMND

Detaljer

PRØVEPROTOKOLL. Vedlagt ligger følgende: PRØVEPROTOKOLL TØMRERFAGET TYPE KANDIDAT: Lærling: Lærekandidat: Elev: Ekstra behov:

PRØVEPROTOKOLL. Vedlagt ligger følgende: PRØVEPROTOKOLL TØMRERFAGET TYPE KANDIDAT: Lærling: Lærekandidat: Elev: Ekstra behov: Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland PRØVEPROTOKOLL TØMRERFAGET TYPE KANDIDAT: Lærling: Lærekandidat: Elev: Ekstra behov: Kandidat: Tlf / epost: Bedrift / kontaktpers: Tlf / epost: Adr / postnr / sted:

Detaljer

INNKALLING TIL SVENNEPRØVE (Fylles ut av prøvenemnd)

INNKALLING TIL SVENNEPRØVE (Fylles ut av prøvenemnd) Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Side 2 ROGFK. v. 1.0 16.03.2016 INNKALLING TIL SVENNEPRØVE (Fylles ut av prøvenemnd) Kandidat: F.dato: Arbeidsgiver Oppstartsdato: (Skal utføres innen normal arbeidstid)

Detaljer

OPPGAVER OG VURDERINGSKRITERIER

OPPGAVER OG VURDERINGSKRITERIER OPPGAVER OG VURDERINGSKRITERIER FAGPRØVE I INDUSTRIOPPMÅLINGFAGET Sted : Dato : Kandidatens navn : Prøveleder : Prøvemedlem : PLANLEGGING OPPGAVER TIL FAGPRØVEN Sett opp en enkel plan for gjennomføring

Detaljer

VURDERING I INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått

VURDERING I INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Prøvekandidat: Bedrift: Dato for gjennomføring: VURDERING I INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging: *Framdriftsplan *Valg av utstyr og verktøy *HMS *Tilrettelegging

Detaljer

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen.

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen. Fagprøve Oppmelding til fagprøve Marint Kompetansesenter avdeling opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøve. Lærlingen vil få tilsendt et brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at han/ hun

Detaljer

Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012

Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012 Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012 Informasjons møte dato: _ Arthur Kleivset arthur@sogneelektrisk.no 97184558 Kenneth Knudsen ke.knudsen@gmail.com 91531812 Kjell Rune Sløgedal

Detaljer

Fagprøve. Industrimekanikerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Industrimekanikerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Industrimekanikerfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

VEILEDER FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG

VEILEDER FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG VEILEDER FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG STAVANGER 01.04.2014 SEKSJON FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRING PRØVENEMNDAS ROLLE OG OPPGAVER Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere fag- /svenneprøver og kompetanseprøver.

Detaljer

VURDERING I INDUSTRIRØRLEGGERFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått

VURDERING I INDUSTRIRØRLEGGERFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Prøvekandidat: Bedrift: Dato for gjennomføring: VURDERING I INDUSTRIRØRLEGGERFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging: *Framdriftsplan *Valg av utstyr og verktøy *HMS *Tilrettelegging

Detaljer

Vurderingskriterium betongfaget Side 1

Vurderingskriterium betongfaget Side 1 Vurderingskriterium betongfaget Side 1 Planleggingsdel Framdriftplan/Dagbok (Logg) Planlegging er godt Det er utarbeidet en Planlegging er uklar eller gjennomarbeidd og arbeidsplan der tidsbruk, mangelfull.

Detaljer

Svenneprøve i. tømrerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Svenneprøve i. tømrerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Svenneprøve i tømrerfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert februar 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av

Detaljer

Svenneprøve i. Rørleggerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Svenneprøve i. Rørleggerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Svenneprøve i Rørleggerfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert mai 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av

Detaljer

Fagprøve i Fjell og bergverksfaget

Fagprøve i Fjell og bergverksfaget Fagprøve i Fjell og bergverksfaget 1. Planleggingsdel. 2. Gjennomføringsdel. Boring, sprenging og sikring av fjell. Knuseproduksjon sikting innstillinger og vedlikehold av knuseutstyr. Kvalitetsvurdering

Detaljer

Fagprøve i. anleggsmaskinførerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve i. anleggsmaskinførerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve i anleggsmaskinførerfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert mars 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

Fagprøve. Bilfaget, lette kjøretøy. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Bilfaget, lette kjøretøy. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Bilfaget, lette kjøretøy Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

Fagprøve. Byggdrifterfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Byggdrifterfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Byggdrifterfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert oktober 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av

Detaljer

Fagprøve. Kulde- og varmepumpemontørfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd:

Fagprøve. Kulde- og varmepumpemontørfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Fagprøve Kulde- og varmepumpemontørfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

Fagprøve. Energimontørfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Energimontørfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Energimontørfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av

Detaljer

Svenneprøve i. Malerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Svenneprøve i. Malerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Svenneprøve i Malerfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert mai 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet

Detaljer

Fagprøve. Sjømatproduksjon. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Sjømatproduksjon. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Sjømatproduksjon Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert februar 2017 Prøven består av 4 deler: Planlegging av

Detaljer

Prøvenemndsopplæring 2015/16.

Prøvenemndsopplæring 2015/16. Prøvenemndsopplæring 2015/16 www.vaf.no OPPLÆRING AV PRØVENEMNDER 2015/2016: 1. Didac-kurset skal gjennomføres-har du spørsmål? 2. Kurset/samlingen i dag 3. Samling med prøvenemnda for faget og levere

Detaljer

Fagprøve Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Fagprøve Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fagprøve Barne- og ungdomsarbeiderfaget Kandidat:.. Prøvested: Fritidsklubb Prøvestart: 2017 Prøveslutt: 2017 Fagprøven avvikles i henhold til brosjyren Gjennomføring av fag-/svenneprøve og kompetanseprøve

Detaljer

Fagprøve i. fjell- og bergverksfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve i. fjell- og bergverksfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve i fjell- og bergverksfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert mars 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

Arbeidshefte Planlegning Gjennomføring Dokumentasjon Egenvurdering Vurdering

Arbeidshefte Planlegning Gjennomføring Dokumentasjon Egenvurdering Vurdering NB! Kopiunderlag Arbeidshefte Planlegning Gjennomføring Dokumentasjon Egenvurdering Vurdering Planlegning av arbeidsoppdrag. Skjemaene du finner i dette hefte kan du bruke som et hjelpemiddel slik at du

Detaljer

Fagprøve Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Fagprøve Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fagprøve Barne- og ungdomsarbeiderfaget Kandidat:navn Prøvested:navn Prøvestart: dato og klokkeslett Prøve slutt: dato og klokkeslett Fagprøven avvikles i henhold til brosjyren Gjennomføring av fag-/svenneprøve

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG

ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG Prøvenemnda blir oppnevnt for en 4 års periode hvor Rogaland fylkeskommune, Seksjon for fag- og yrkesopplæring er oppdragsgiver. Det betyr at avklaringer

Detaljer

Fagprøve. Landbruksmaskinmekanikerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Landbruksmaskinmekanikerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Landbruksmaskinmekanikerfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert mars 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

Svenneprøve. Frisørfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Svenneprøve. Frisørfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Svenneprøve Frisørfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet

Detaljer

ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSFAGET BESKRIVELSE AV PRØVEARBEIDET

ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSFAGET BESKRIVELSE AV PRØVEARBEIDET Side 1 av 11 ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSFAGET BESKRIVELSE AV PRØVEARBEIDET er meldt opp til oppgave Prøvearbeidet skal avlegges i hos Prøven starter kl. den og avsluttes kl. den Fagprøven skal avlegges i ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSFAGET

Detaljer

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på under Opplæring i bedrift.

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på  under Opplæring i bedrift. Versjon 3. okt. 2012 Forord Opplæringsboka er et hjelpemiddel for lærling og instruktør i det daglige opplæringsarbeidet. I boka brukes begrepene lærling og instruktør. Med lærling menes lærling og lærekandidat

Detaljer

Fagprøve. Kontor- og administrasjonsfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd:

Fagprøve. Kontor- og administrasjonsfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Fagprøve Kontor- og administrasjonsfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven RESERVEDELSFAGET FOR KJØRETØY. Oslo, mars 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven RESERVEDELSFAGET FOR KJØRETØY. Oslo, mars 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven RESERVEDELSFAGET FOR KJØRETØY Oslo, mars 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Innhold Kapittel I... 1 Generell informasjon... 1 Kapittel

Detaljer

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST. Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST. Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Innhold Kapittel I... 1 Generell informasjon... 1 Kapittel II... 2

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven IDRETTSANLEGGSFAGET. Oslo, mai 2002 Læringssenteret

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven IDRETTSANLEGGSFAGET. Oslo, mai 2002 Læringssenteret Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven IDRETTSANLEGGSFAGET Oslo, mai 2002 Læringssenteret Innhold Kapittel I... 1 Generell informasjon... 1 Kapittel II... 2 Prøvenemndas arbeid...2 Kapittel

Detaljer

Svenneprøve. Butikkslakterfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Svenneprøve. Butikkslakterfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Svenneprøve Butikkslakterfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert mars 2017 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA AKVAKULTURFAGET

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA AKVAKULTURFAGET Dette dokumentet gjenomgås med kandidat og kopi beholdes av kandidaten. Originalen sendes i sin helhet sammen med prøveprotokoll. FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA FAGPRØVE i AKVAKULTURFAGET KANDIDAT:

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging:

VURDERINGSKRITERIER INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging: Prøvekandidat: Bedrift: Dato for gjennomføring - oppstart/slutt: Nemdas Leder: Leders telefon nr: VURDERINGSKRITERIER INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging: *Framdriftsplan

Detaljer

Fagprøve. Elektrikerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Elektrikerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Elektrikerfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet

Detaljer

Fagprøve. Resepsjonsfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Resepsjonsfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Resepsjonsfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet

Detaljer

Svenneprøve. Bakerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Svenneprøve. Bakerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Svenneprøve Bakerfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert mars 2017 Prøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet

Detaljer

VEILEDER FOR PRØVENEMNDER

VEILEDER FOR PRØVENEMNDER VEILEDER FOR PRØVENEMNDER Utdanningsavdelingen 2015 Foto: Thor-Wiggo Skille Innholdsfortegnelse PRØVENEMNDAS ROLLE OG OPPGAVER 4 PRØVEFORBEREDELSER 4 SÆRSKILT TILRETTELEGGING UNDER PRØVE 4 MANGE OPPMELDINGER

Detaljer

Fagprøve. Ikt- servicefaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Ikt- servicefaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Ikt- servicefaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av

Detaljer

Fagprøve. Salgsfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.:

Fagprøve. Salgsfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.: Fagprøve Salgsfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet

Detaljer

Vurderingskriterier i taktekkerfaget

Vurderingskriterier i taktekkerfaget Vurderingskriterier i taktekkerfaget Fagprøvens utforming og gjennomføring : Fagprøven skal bestå av fire deler: 1. Planleggingsdel 2. Gjennomføringsdel 3. Dokumentasjonsdel og 4. Egenvurdering Alle 4

Detaljer

Fagprøve. Ambulansefaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Ambulansefaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Ambulansefaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet

Detaljer

Fagprøve for anleggsgartnerfaget Vest-Agder. INNKALLING TIL PRAKTISK PRØVE I ANLEGGSGARTNERFAGET.

Fagprøve for anleggsgartnerfaget Vest-Agder. INNKALLING TIL PRAKTISK PRØVE I ANLEGGSGARTNERFAGET. Fagprøve for anleggsgartnerfaget Vest-Agder. Til kandidat INNKALLING TIL PRAKTISK PRØVE I ANLEGGSGARTNERFAGET. Du innkalles herved til fagprøve i anleggsgartnerfaget. Prøvested: Fremmøte: Fagprøven består

Detaljer

Fagprøve. Reiselivsfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Reiselivsfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Reiselivsfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet

Detaljer

Planlegge. Lage og vurdere fag- og svenneprøver. Vurder om du er habil

Planlegge. Lage og vurdere fag- og svenneprøver. Vurder om du er habil Lage og vurdere fag- og svenneprøver Som prøvenemndsmedlemmer har dere ansvar for å lage fag- og svenneprøver og vurdere dem. Her finner dere informasjon om oppgavene som følger med dette ansvaret, og

Detaljer

AUTOMATISERINGSFAGET

AUTOMATISERINGSFAGET Dette dokumentet gjenomgås med kandidat og kopi beholdes av kandidaten. Originalen sendes i sin helhet sammen med prøveprotokoll. FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA FAGPRØVE i AUTOMATISERINGSFAGET

Detaljer

Planleggingsdel Karakterskala Bestått mykje godt

Planleggingsdel Karakterskala Bestått mykje godt Vurderingskriterium platearbeidarfaget Hausten 2016 Planleggingsdel Vurderingskriterium Svært god måloppnåing i faget. Framdriftsplan Planlegging er godt gjennomarbeidd og strukturert med ein realistisk

Detaljer

VURDERING CNC-MASKINERINGSFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Vurdering og kommentarer PLANLEGGING

VURDERING CNC-MASKINERINGSFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Vurdering og kommentarer PLANLEGGING Prøvekandidat: Bedrift: Gjennomføringsted: Dato: Tidspunkt: VURDERING CNC-MASKINERINGSFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Vurdering og kommentarer PLANLEGGING Fremdriftsplan HMS Tilrettelegging

Detaljer

Fagprøve i. kokkfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve i. kokkfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve i kokkfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert junil 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet

Detaljer

Platearbeiderfaget. 2 Gjennomføring av et faglig arbeid (praktisk arbeid + logg) Prøven gjennomføres i samsvar med plan.

Platearbeiderfaget. 2 Gjennomføring av et faglig arbeid (praktisk arbeid + logg) Prøven gjennomføres i samsvar med plan. Platearbeiderfaget Grunnlag for gjennomføring av fagprøver Prøven består av fire hoveddeler: 1. Planlegging av arbeid med begrunnelse for valgte løsninger Kandidaten skal utarbeide en skriftlig arbeidsplan

Detaljer

Svenneprøve i Kjole- og draktsyerfaget

Svenneprøve i Kjole- og draktsyerfaget Svenneprøve i Kjole- og draktsyerfaget PLAGGTYPE: RAMMER: (se vedlegg) Tema: Hjelpemidler: Lærerplaner for kjole- og draktsyerfaget, grunnformer og alle lærebøker. Kandidaten skal arbeide selvstendig.

Detaljer

Forhold til gjeldande regelverk for HMS og val av verneutstyr er vurdert og dokumentert i planlegginga.

Forhold til gjeldande regelverk for HMS og val av verneutstyr er vurdert og dokumentert i planlegginga. Vurderingskriterium betongfaget Hausten 2016 Planleggingsdel Vurderingskriterium Svært god måloppnåing i faget. Framdriftsplan/dagbok Planlegging er godt gjennomarbeidd og strukturert med ein realistisk

Detaljer

Opplæringsboka er tilpasset de regler som gjelder for mappevurdering.

Opplæringsboka er tilpasset de regler som gjelder for mappevurdering. Verson 8. nov. 2010 Forord Opplæringsboka er et hjelpemiddel for lærling og instruktør i det daglige opplæringsarbeidet. I boka brukes begrepene lærling og instruktør. Med lærling menes lærling og lærekandidat

Detaljer

Eksempelfagprøve i sikkerhetsfaget

Eksempelfagprøve i sikkerhetsfaget Dette dokumentet gjenomgås med kandidat og kopi beholdes av kandidaten. Originalen sendes i sin helhet sammen med prøveprotokoll. Eksempelfagprøve i sikkerhetsfaget FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA

Detaljer

BILFAGET, LETTE KJØRETØY

BILFAGET, LETTE KJØRETØY Dette dokumentet gjenomgås med kandidat og kopi beholdes av kandidaten. Originalen sendes i sin helhet sammen med prøveprotokoll. Eksempel fagprøve i bilfaget, lette kjøretøy FAGPRØVE i BILFAGET, LETTE

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA. Sjømatproduksjon

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA. Sjømatproduksjon Dette dokumentet gjenomgås med kandidat og kopi beholdes av kandidaten. Originalen sendes i sin helhet sammen med prøveprotokoll. Eksempel fagprøve i Sjømatproduksjon FAGPRØVE I Sjømatproduksjon KANDIDAT:

Detaljer

Eksempel fagprøve i yrkessjåførfaget FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA. Yrkessjåførfaget FAGPRØVE KANDIDAT:

Eksempel fagprøve i yrkessjåførfaget FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA. Yrkessjåførfaget FAGPRØVE KANDIDAT: Dette dokumentet gjenomgås med kandidat og kopi beholdes av kandidaten. Originalen sendes i sin helhet sammen med prøveprotokoll. Eksempel fagprøve i yrkessjåførfaget FINNMARK FYLKESKOMMUNE FAGPRØVE i

Detaljer

MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER

MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER metode og system for opplæring og vurdering Skulpturlandskap Nordland, Lødingen "Øye i stein" 2 Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit curabitur

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD

Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD Industrimontørfaget Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD Planlegging Gjennomføring Egenvurdering Dokumentasjon Fremdriftsplan / Arbeidsplan Utarbeides og spesifiseres iht. oppgaven og bedriftens

Detaljer

Utarbeidelse av vurderingskriterier et lovpålagt hjelpemiddel for prøvenemnda og kandidaten

Utarbeidelse av vurderingskriterier et lovpålagt hjelpemiddel for prøvenemnda og kandidaten Utarbeidelse av vurderingskriterier et lovpålagt hjelpemiddel for prøvenemnda og kandidaten Hæge Nore, Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus PN sikrer kvalitet på fagkompetansen!

Detaljer

FAGPRØVE LOGISTIKKFAGET 2016

FAGPRØVE LOGISTIKKFAGET 2016 FAGPRØVE LOGISTIKKFAGET 2016 Fagprøvens utforming og gjennomføring : Fagprøven skal bestå av fire deler: 1. Planleggingsdel 2. Gjennomføringsdel 3. Dokumentasjonsdel og 4. Egenvurdering Alle 4 delene vil

Detaljer

KLARGJØRING AV ROLLER OG OPPGAVER FOR PRØVENEMNDER i Oppland fylkeskommune

KLARGJØRING AV ROLLER OG OPPGAVER FOR PRØVENEMNDER i Oppland fylkeskommune KLARGJØRING AV ROLLER OG OPPGAVER FOR PRØVENEMNDER i Oppland fylkeskommune 2016 2019 Dokumentet bygger på Opplæringslova 4-8, 12-7 og forskriften kapittel 3, fra 3-48 og til 3-67 Arbeidet til prøvenemndene

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA. Ambulansefaget

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA. Ambulansefaget Dette dokumentet gjenomgås med kandidat og kopi beholdes av kandidaten. Originalen sendes i sin helhet sammen med prøveprotokoll. Eksempelfagprøve i ambulansefaget FAGPRØVE i Ambulansefaget KANDIDAT: Prøve

Detaljer

VURDERING I IKT-Servicefaget

VURDERING I IKT-Servicefaget VURDERING I IKT-Servicefaget Hovedområde Systemdrift og systemovervåking Bestått meget (9-10) Planlegging: En godt gjennomarbeidet og strukturert med en realistisk fremdriftsplan. Planlegging av gjeldende

Detaljer

VURDERING I IKT-Servicefaget

VURDERING I IKT-Servicefaget VURDERING I IKT-Servicefaget Hovedområde Systemdrift og systemovervåking Bestått meget Forstå, vurdere, reflektere, kritisere: Bestått Anvende, gjøre rede for, forklare: Ikke bestått: Kun gjengivelse og

Detaljer

Vurdering i betongfaget

Vurdering i betongfaget Vurdering i betongfaget Hovedområde Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Planlegging Planleggingen er godt gjennomarbeidet og strukturert. Forhold til HMS er nøye vurdert, og kanditaten skal kunne drøfte

Detaljer

PRAKTISK PRØVE AKTIVITØRFAGET

PRAKTISK PRØVE AKTIVITØRFAGET PRAKTISK PRØVE I AKTIVITØRFAGET Utarbeidet av Prøvenemnda for aktivitørfaget Revidert utgave september 09 1 FAGPRØVE I AKTIVITØRFAGET Kandidatens navn: Kandidatens adresse: Kommunen der prøven avvikles:

Detaljer

Svenneprøve i murerfaget i Vest Agder

Svenneprøve i murerfaget i Vest Agder Svenneprøve i murerfaget i Vest Agder Utarbeidelse av nye retningslinjer for utførelse av svenneprøver i murerfaget Prøvenemnda har tatt utgangspunkt i ''læreplan i murerfaget VG3/opplæring i bedrift''

Detaljer

Fagprøve. Hestefaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.:

Fagprøve. Hestefaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.: Fagprøve Hestefaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert mars 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet

Detaljer

Fagprøve i ENERGIOPERATØRFAGET

Fagprøve i ENERGIOPERATØRFAGET Fagprøve, Energioperatørfaget. Vest Agder Fylkeskommune "Dato" "Navn" leder prøvenemnd, "navn" medlem prøvenemnd Fagprøve i ENERGIOPERATØRFAGET for "Navn" 1 Oppgaven (jfr. vedlegg) tildeles prøvekandidaten

Detaljer

Fagprøve i. servitørfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve i. servitørfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve i servitørfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert februar 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av

Detaljer

FAGPRØVE YRKESSJÅFØRFAGET/ vurderingskriterier

FAGPRØVE YRKESSJÅFØRFAGET/ vurderingskriterier FAGPRØVE YRKESSJÅFØRFAGET/ vurderingskriterier Kandidat: Prøvested: Prøvestart: Prøveslutt: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: 1. Bjarne Roland tlf:95200044 bjarne@bjarneroland.no 2. Tor Aksel Mellegaard

Detaljer

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Fagprøve renholdsoperatørfaget Planlegging Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Planleggingen er godt Det er utarbeidet en gjennomarbeidet og grei arbeidsplan

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER FOR TREVARE OG BYGGINNREDNINGSFAGET

VURDERINGSKRITERIER FOR TREVARE OG BYGGINNREDNINGSFAGET VURDERINGSKRITERIER FOR TREVARE OG BYGGINNREDNINGSFAGET Hovedområde: BESTÅTT MEGET GODT BESTÅTT IKKE BESTÅTT Planleggingsdel: Planleggingen er meget godt gjennomarbeidet, med oversiktlige og komplette

Detaljer

Fagprøve. Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Barne- og ungdomsarbeiderfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven ENERGIMONTØRFAGET. Oslo, mars 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven ENERGIMONTØRFAGET. Oslo, mars 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven ENERGIMONTØRFAGET Oslo, mars 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Innhold Kapittel I... 1 Generell informasjon... 1 Kapittel II... 2 Prøvenemndas

Detaljer

VURDERINGSSKJEMA FOR TØMRERFAGET

VURDERINGSSKJEMA FOR TØMRERFAGET Prøvekandidat: Bedrift: Dato for gjennomføring: VURDERINGSSKJEMA FOR TØMRERFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Vurdering og kommentar: Planlegging: - Fremdriftsplan - Valg av verktøy

Detaljer

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve Ta fag- eller svenneprøve Med et fagbrev eller svennebrev i hånden kan du dokumentere at du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen for faget ditt. For å få fagbrev eller svennebrev i et fag, må

Detaljer

Retningslinjer for mappevurdering i fagopplæring

Retningslinjer for mappevurdering i fagopplæring Retningslinjer for mappevurdering i fagopplæring Skulpturlandskap Nordland: Tre eldar. Nordland fylkeskommune vil bidra til utdanning av fagarbeidere i verdensklasse 1 Hjelpemidler som skal brukes ligger

Detaljer

Fagprøve i elektroreparatørfaget

Fagprøve i elektroreparatørfaget Fagprøve i elektroreparatørfaget Kandidat: Prøvestart: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Navn Telefon Medlem prøvenemnd: Navn Telefon Prøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet og begrunnelse

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i anleggsmaskinførerfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i anleggsmaskinførerfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i anleggsmaskinførerfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post:

Detaljer

Svenneprøve i frisørfaget

Svenneprøve i frisørfaget Svenneprøve i frisørfaget Kandidat: Prøvestart: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Navn Telefon Medlem prøvenemnd: Navn Telefon Prøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet og begrunnelse

Detaljer

VURDERING I RESERVEDELSFAGET Hovedområde Bestått meget Bestått Ikke bestått

VURDERING I RESERVEDELSFAGET Hovedområde Bestått meget Bestått Ikke bestått VURDERING I RESERVEDELSFAGET Hovedområde Bestått meget Bestått Ikke bestått Planleggingsdel Planleggingen er godt gjennomarbeidet og strukturert. Forholdet til bedriftens internkontroll er systematisk

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Bedriftens vurdering av lærlinger Opplæringskontorets oppfølging av lærlinger Opplæringskontorets

Detaljer

VURDERING AV PRØVEARBEIDET

VURDERING AV PRØVEARBEIDET VURDERING AV PRØVEARBEIDET Kandidat: Bedrift/Prøvested: FORKLARING KOMPETANSEMÅL: Kompetansemålene (K.NR.) Produksjonsteknikk A1 A14 og B. Kvalitet og dokumentasjon B1 B8 til sammen 22 kompetansemål DU

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

Rammer for gjennomføring av fag- og svenneprøver

Rammer for gjennomføring av fag- og svenneprøver Dok.id.: 2.1.4.4.3.28 VP-S-Veiledning for prøvenemnder Skrevet av: Ragnhild Bertheussen Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 26.01.2016 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av

Detaljer

VURDERING I HJULUTRUSTNINGSFAGET Hovedområde Bestått meget Bestått Ikke bestått

VURDERING I HJULUTRUSTNINGSFAGET Hovedområde Bestått meget Bestått Ikke bestått VURDERING I HJULUTRUSTNINGSFAGET Hovedområde Bestått meget Bestått Ikke bestått Planleggingsdel: - Valg av utstyr og eventuelt hjelpemann - Risikovurdering Gjennomførings del: Planleggingen er meget godt

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL SVEISEFAGET GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL SVEISEFAGET GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL SVEISEFAGET GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE Hovedområder Planlegging og forberedelse Sveiseteknikk Ordning Alle skal opp til fagprøve, som

Detaljer

1. Å utforme fag/svenneprøve:

1. Å utforme fag/svenneprøve: AE nett AS 11.2.2010 Gunnar Johan Iglebæk Gruppeoppgave Fagprøve, energimontørfaget 1. Å utforme fag/svenneprøve: Forslag til fagprøve: Fagprøve i energimontørfaget for... Prøven skal gjennomføres som

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGGFAGENE I TELEMARK

OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGGFAGENE I TELEMARK Adresse: Nedre Hjellegt.1 3724 SKIEN Telefon: 35 59 78 80 Faks: 35 59 78 79 E-post: obt@okt.no Web: www.okt.no Svenneprøvedokumenter Huskeliste Fremdriftsplan Kappliste Maskin, verktøy og utstyrsliste

Detaljer