Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold Rettferdig handel. Veileder for vennskapsgrupper og andre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010. Rettferdig handel. Veileder for vennskapsgrupper og andre"

Transkript

1 Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010 Rettferdig handel Veileder for vennskapsgrupper og andre

2 VENNSKAP NORD/SØR Vennskap Nord/Sør (VNS) er et nettverk for kommuner, organisasjoner, grupper, institusjoner og enkeltpersoner som driver med vennskapssamarbeid mellom lokalsamfunn i Norge og i Sør. VNS ønsker å skape likeverdig dialog mellom mennesker fra lokalsamfunn i Norge og i lokalsamfunn i Sør. VNS definerer vennskapssamarbeid slik: «Vennskapssamarbeidet er direkte og gjensidig kontakt mellom mennesker fra et lokalsamfunn i Nord, og et tilsvarende i Sør». Formålet med vennskapsarbeidet er bl.a. å medvirke til en utvikling som ivaretar menneskerettigheter, fremmer mellomfolkelig solidaritet, demokrati og økologisk forståelse». Rettferdig handel som ledd i vennskapsarbeidet Den skjeve fordelingen av verdens goder blir synliggjort gjennom at vi har «venner i Sør» som ikke får nyte godt av tilsvarende goder som vi kan. I denne sammenhengen blir rettferdig handel et naturlig virkemiddel for å oppnå større rettferdighet. VNS utviklet i 1996 sammen med Stiftelsen Idèbanken og Kommunenes Sentralforbund fem «veivisere». Den første av disse er «Globalt ansvar ansvar for kloden». Her heter det bl.a.: «Vi ønsker å ta vare på vennene våre. Det kan bidra til at eksempelvis *Fairtrade-kaffe lettere kan selges til folk i Norge som har vennskapsgrupper i kaffe-produserende land. Man kan bruke handlekurven som stemmeseddel som et verktøy for å handle mer rettferdige varer og derigjennom skape en mer rettferdig fordeling. Man vil sannsynligvis også bli mer opptatt av eget forbruk når man ser sammenhengene mellom forbruk i Nord og produksjon i Sør. Vennskapssamarbeidet setter egen livstil og kultur i relieff!» * Tidligere: Max Havelaar En grunnleggende holdning i vennskapsarbeidet er imidlertid at «Venner er folk vi velger å være sammen med, ikke fordi de trenger hjelp, men fordi de følelsesmessige utvekslingene som strømmer mellom oss oppleves berikende». Arbeidet må altså være basert på likeverd. Verktøy/støtteordninger Vennskap Nord/Sør forvalter flere verktøy og støtteordninger for vennskapssamarbeid. Flere opplysninger finnes på VNS nettsider Informasjonsstøtte VNS gir veiledning og støtte til informasjonsarbeid Nord/Sør i vennskapsgruppene. ELIMU- Skoleutveklsingsprogrammet Elimu handler om å etablere kontakt mellom elever ved den videregående skole i Norge og i Sør. Programmet foregår i samarbeid med NORAD. Kulturutveksling VNS bidrar med veiledning og finansiell støtte til kulturutveksling innen vennskapsgruppene. Innholdet i veilederen - oversikt Hva er rettferdig handel? Rettferdig handel betyr at: De som produserer varene får sin rettmessige del av fortjenesten og akseptable arbeidsforhold Kvinner og menn har samme lønnsnivå, at barn ikke utnyttes* og at miljøet ivaretas i produksjonen. Les mer på side 3. * Barnearbeid som er i strid med ILOs konvensjoner HVORFOR rettferdig handel? Fordi handelen i dag er med på å gjøre kløften mellom fattige og rike større Les mer på side 4. Hvordan kan jeg bidra til rettferdig handel? Gjennom å handle rettferdige varer Gjennom å påvirke andre til å bruke rettferdige varer Les mer på side 5. Hvordan kan vennskapsgruppene og andre bidra til rettferdig handel? Gjennom påvirkning og informasjon. side 6. Gjennom å drive handelsprosjekter. side 7. Gjennom VNS programmer. side 8. ORGANISASJONER som arbeider for rettferdig handel. side 9. Det OFFENTLIGES ansvar og rolle Fairtrade-byer. side 11. Etiske krav i offentlige anskaffelser. side 11. Ungdomsutveksling SPOR Et utvekslingsprogram for ungdom mellom 18 og 25 år. Programmet foregår i samarbeid med Fredskorpset. Denne veilederen er utarbeidet av Rettferdig Handel Østfold som er en temagruppe innenfor Vennskap Nord-Sør. Dette er en foreløpig utgave av veilederen. Vi er takknemlige for forslag til forbedringer. 2

3 Hva er rettferdig handel? Kriterier for rettferdig handel Rettferdige lønninger Rettferdige lønninger betyr at de som produserer varene skal få sin rettmessige andel av inntektene. Ingen av mellomleddene skal berike seg på produktet på bekostning av de som produserer. Likestilling Menn og kvinner skal ha samme lønnsnivå. Barn skal ikke utnyttes i produksjonen. Barnearbeid i strid med ILOs konvensjoner aksepteres ikke. Vern av kulturarven Under produksjonen skal det legges vekt på å bevare og fremme den lokale kulturen der varene produseres. Vern av miljøet I produksjonen skal det legges avgjørende vekt på å bevare miljøet både lokalt og globalt. Åpenhet Regnskaper og andre dokumenter som forteller om virksomheten skal være tilgjengelig slik at det til enhver tid kan kontrolleres at virksomheten følger prinsippene for etisk handel. Merkeordninger Rettferdig handel forutsetter også registrering i internasjonale Fairtrade organisasjoner, som har kontrollsystemer som sikrer at prinsippene for etisk produksjon og handel blir fulgt. Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) er en internasjonal paraplyorganisasjon for merkeordningene. Flere opplysninger på og Foto: H Kastenskov Kontrollsystemer Sertifikat for fairtrade-merking gis av FLO-CERT, et uavhengig, internasjonalt sertifiseringsorgan som tilbyr fairtradesertifisering i mer enn 70 land. FLO-CERT fører også kontroll med at de registrerte produsentene overholder kravene til fairtrade-sertifiseringen. Flere opplysninger på nettstedet Etisk handel Noen ganger brukes også begrepet «Etisk handel». Med dette menes samfunnsansvarlig næringsvirksomhet som ivaretar ansvarlige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Etiske retningslinjer eller krav beskriver minstestandarder for arbeidsforhold på produksjonsstedet. Begrepet er i dag særlig knyttet til arbeidsforhold i arbeidsintensive eksportindustrier i utviklingsland. Etisk handel innebærer ingen garanti, men legger vekt på kontinuerlige forbedringer i egen leverandørkjede. Mer informasjon finnes på nettsidene til Initiativ for etisk handel (IEH) Konkret informasjon finnes også i veilederen «Etiske krav i offentlige anskaffelser» utgitt av Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid med IEH. Veilederen kan lastes ned fra IEHs nettsider under headingen Offentlig sektor. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal bistå det offentlige i å bli bedre på anskaffelser. En viktig del av dette er sosiale og etiske krav. Se og Vennskapshandel Handelsprosjekter i mindre skala kan skje som «vennskapshandel». Med vennskapshandel mener vi handel med varer som er produsert i sør og distribuert gjennom vennskapsnettverket tilknyttet Vennskap Nord/Sør. Disse varene skal produseres og distribueres etter de samme prinsippene som gjelder for rettferdig handel, men uten å måtte tilfredsstille de samme kravene til merkeordninger. Det er imidlertid viktig at vennskapsnettverket har tilstrekkelig innsyn i virksomheten til å kunne forsikre seg om at prinsippene for rettferdig handel blir fulgt. Man må også huske på at det gjelder regler for toll og moms på varer som tas inn fra utlandet. Nærmere om dette kan du lese på Tollvesenets nettsider. Nyttige opplysninger finnes på nettsider som er listet opp under avsnittet om å starte egen forretning, på side 7. 3

4 *Hvorfor Rettferdig handel? Det er et stort gap i ressursfordelingen mellom I-land og U-land. 20 % av jordens befolkning lever i den rike verden og disponerer 75% av verdens inntekter, mens 80 % lever i fattigdom. 40% av verdens befolkning må dele på 5% av verdens inntekter. Rettferdig handel er et virkemiddel for å påvirke flyten av kapital i riktig retning, og noe du og jeg kan bidra med. Den globale ressursfordelingen viser, - at hvis vi virkelig ønsker en mer rettferdig verden, må vi i i-land akseptere et mindre forbruk totalt, og en høyere pris på importerte varer fra u-land. Handelen med u-land skjer nå i noen grad i organiserte former via fairtradeorganisasjoner. Dette bidrar til en bedre livskvalitet for produsentene, og at det ikke er mellommenn som sitter igjen med all fortjenesten. Kløften mellom fattige og rike i verden er stor. Handelen er med på å gjøre kløften større. Fordi handelen ofte er basert på utbytting av bønder og arbeidere Fordi mellomleddene tar nesten all fortjenesten Resultatet blir ofte at de som lager varene lever i fattigdom, mens de som kjøper og selger tjener seg rike. Mange av varene vi kjøper i Norge kommer fra fattige land i Asia, Afrika og Sør- Amerika. Varene er dyrket av bønder og arbeidere som ofte lever under ekstrem fattigdom. Det er krevende å bekjempe denne fattigdommen, men med en mer rettferdig handel, f.eks gjennom fairtrade-systemet kan levekårene forbedres. Først og fremst får bøndene da en rettferdig betaling for råvarene varene sine. Arbeiderne får en lønn de kan leve av og gode arbeidsforhold. Fairtrade-systemet arbeider også for å bygge opp gode lokalsamfunn, der arbeiderne har rett til å organisere seg. 1,0 Butikker Butikker 0,8 Moms Grossister Moms Grossister 0,6 Brenning, pakking og markedsføring Transport Brenning, pakking og markedsføring Transport 0,4 Mellommenn/Børsspekulanter 0,2 0,0 Bonden Vanlig kaffe 4 Bonden Faitrade-merket kaffe

5 Hvordan kan jeg bidra til rettferdig handel? A) Ved å kjøpe varer som er fairtrade-merket Merkeordninger for rettferdig handel garanterer at varene er handlet etter internasjonale prinsipper. Varer merket med Fairtradesymbolet. Den eneste uavhengige merkeordningen i Norge er Fairtrade Max Havelaar. En rekke vareslag er nå med i denne ordningen, bl.a. kaffe, te, frukt, juice, roser etc. Fairtrade Max Havelaar går inn under paraplyen FLO Fairtrade Labelling Organisazion, som omfatter mange merkeordninger i mange land. Påvirkning i ditt eget nærmiljø er en viktig arena for å få gode ideer til å slå rot og vokse. I familien og blant venner er egen adferd den beste måten å få andre til å tenke, gjerne supplert med argumenter og råd som åpner øynene for viktige sammenhenger. I arbeidsplassenes kantiner og på organisasjonenes møter bør det bare benyttes rettferdige varer. Dette kan du foreslå for ledelsen, eventuelt i samarbeid med andre kolleger. Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Miljøfyrtårn hjelper virksomhetene til å ta i bruk miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme. Rettferdig handel inngår ikke i miljø-sertifiseringen, men vil være et naturlig supplement til miljøarbeidet. Ansatte i miljøfyrtårnbedrifter kan være pådrivere for dette. COOP har sin egen ordning Cafe futuro med lignende betingelser som for kaffe omsatt under Fairtrade-konseptet. Det finnes flere ulike merkeordninger. På Difi`s nettsider blir det laget en oversikt over en del av disse. B) Ved å kjøpe varer som er produsert og omsatt etter tilsvarende prinsipper Det finnes flere forretninger som driver direkte salg av varer fra u-land basert på prinsipper for rettferdig handel. Mange av disse har nettsider og/eller nettbutikk. Blant de mest etablerte kan nevnes: Sally Ann (Frelsesarmeen) Friends Fair Trade C) Gjennom å påvirke andre til å bruke rettferdige varer I familien Venner På arbeidsplassen I organisasjoner Foto: Terje Borud 5

6 Hvordan kan vennskapsgruppene og andre bidra til rettferdig handel? PÅVIRKNING OG INFORMASJON Gjennom å spre informasjon og å påvirke hjemme A) I de lokale butikkene Gå i butikkene og se etter rettferdige varer. Dette kan man gjøre enkeltvis, eller i en felles aksjon. Be butikkeierne om å øke utvalget og å plassere varene slik at de blir sett. B) Foreslå for kommunen at den etablerer seg som Fairtradekommune Se nettside: 6 Fairtrade-kommune er en utnevnelse for kommuner og byer som jobber aktivt med å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i sitt lokalmiljø. Vennskapsgruppene kan informere og øve press på kommunen, og være pådrivere for at den skal etablere seg som Fairtrade-kommune. For å få status som Fairtrade-kommune må stedet oppfylle en del grunnkriterier som er satt av Fairtrade Max Havelaar Norge, men også drive et kontinuerlig arbeid som fremmer merkeordningen for etikk og sosial ansvarlighet. Se mer under avsnittet om det offentliges ansvar og rolle, side 11.

7 C) Påvirke bedrifter og kommuner til å gå inn i IEH (Initiativ for Etisk Handel) Initiativ for Etisk Handel (IEH) Nettadresse: Initiativ for Etisk Handel er et samarbeid mellom bedrifter, kommuner, arbeidsgiverorganisasjoner, fagforeninger, og frivillige organisasjoner. Målsettingen er å arbeide for at norsk import bidrar til en sunn sosial økonomisk utvikling i opprinnelseslandene. Pr. mai 2010 har IEH i Norge 89 bedrifter, 18 organisasjoner og 13 offentlige virksomheter/kommuner som medlemmer. Vennskapsgruppene kan være pådrivere til å få lokale bedrifter til å gå inn i IEH. Kommunene er store innkjøpere, og også kommuner kan bli medlemmer av IEH. Av medlemmene fra det offentlige er det pr. september kommuner, dels gjennom felles innkjøpsordninger. IEH har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet utarbeidet en veileder for Etiske krav i offentlige anskaffelser. Veilederen kan lastes ned fra IEHs nettsider under overskriften Offentlig sektor. I denne veilederen defineres etisk handel som samfunnsansvarlig næringsvirksomhet som ivaretar arbeidsforholdene i leverandørkjeden. IEHs retningslinjer er basert på ILO- og FN-konvensjoner. IEHs retningslinjer omfatter disse temaene: Ingen skal tvinges til å arbeide Rett til fagorganisering og kollektive forhandlinger Barn skal ikke utnyttes Ingen diskriminering Ingen brutal behandling Helse, miljø og sikkerhet Lønn å leve av Rimelig arbeidstid Regulære ansettelser Marginaliserte befolkningsgrupper Miljø Gjennom å spre informasjon og å påvirke i Sør A) Informere om Rettferdig handel i sør Selv om rettferdig handel begynner å bli kjent i Norge, er det mange deler av den fattige verden hvor begrepet er lite kjent, eller ikke kjent i det hele tatt. Informasjonen kan gis til vennskapsgruppa eller til lokalsamfunn via vennskapsgruppene. Formålet med informasjonen vil være 2-delt Å motivere produsenter til å gå inn i fairtrade-systemet for å produsere og selge sine varer gjennom fairtradesystemet. Å bevisstgjøre forbrukere også i sør til å velge fairtrade-varer På FLO-CERTs nettsider gis det generell informasjon om hvordan produsentene kan innlede samarbeid med fairtrade-systemet. B) Skaffe kontakt med Fairtrade-organisasjoner i vennskapsgruppenes hjemland I land i Sør finnes det fairtrade-organisasjoner som er paraplyer for lokale produsenter som arbeider innenfor fairtrade-systemet. Disse paraplyorganisasjonene vil være viktige kontakter for produsententer som vil begynne med fairtrade-produksjon. Linker til produsentnettverk i Afrika og Latinamerika finnes på FLOs nettsider FLO-CERT har avdelinger i Mellomamerika (Costa Rica), Sør-Amerika (Colombia), India, Tanzania og Syd-Afrika. Nærmere opplysninger og adresser på FLO-CERTs nettsider. 7 HANDELSPROSJEKTER Handelsprosjekter kan være av ulike slag, fra enkle initiativ på messer, frimarked eller lignende, til å starte egen butikk, eller til å samarbeide med eksisterende butikker. Samarbeid med andre organisasjoner kan også være en aktuell strategi. VNS vil ikke kunne støtte finansiering av handel, men vil i noen tilfeller kunne støtte enkle handelsprosjekter som del av skoleutvekslingsprogrammene. Det vil være aktuelt å velge mellom 2 typer varer, avhengig av omfanget på virksomheten: 1. Varer produsert lokalt i området for vennskapsgruppa i sør. For at dette skal kunne betegnes som Rettferdig handel bør man ha en rimelig sikkerhet for at prinsippene for vennskapshandel følges. (se foran). Man må også ta i betraktning tollbestemmelser, moms etc, se nedenfor. 2. Varer kjøpt fra en importør eller grossist som forhandler rettferdige varer. Kjøper man varer fra en norsk grossist, slipper man selvsagt problemer knyttet til toll etc. 3. egen import av varer krever mer profesjonell kompetanse. Hvis du vil basere hele, eller deler av virksomheten på egen import, er det flere forhold å ta hensyn til. Se for øvrig linkene nedenfor om å starte egen bedrift. Her finnes det også opplysninger om import. Nyttige linker: med mye nyttig informasjon om å starte og drive bedrift. med bl.a. elektroniske skjema for moms, selvangivelse etc. Skatteforeningens sider med informasjon om skatt og merverdiavgift Brønnøysundregisterert har ansvar for registreringsordninger for næringslivet Tollvesenets nettsider viktig info om bl.a. kontraktsvern og lønnsgaranti har nyttige opplysninger og tilbyr kurs om å starte egen bedrift

8 Starte Fairtrade-butikk Det kan være et spennende prosjekt å starte en egen forretning som selger fairtrade-varer. En enkel veiledning om å starte egen virksomhet finnes på nettstedet Under overskriften «Brosjyrer» ligger det her en veileder som kan lastes ned. Her finnes det også oppgitt nyttige linker til myndigheter og andre som kan bidra. Spesielle råd for den som vil handle med fairtrade-varer finnes på (dansk) på Fair Trade Danmarks nettside dk. Under overskriften «butikker». Før man starter en butikk bør man vurdere om man har kunnskap og muligheter til å drive virksomheten. Noen momenter man bør vurdere er om man kan: Velge ut de rette varene som kundene vil ha Ha energi og pågangsmot Leve med en usikker inntekt Planlegge og organisere Skaffe startkapital ( ) Fairtrade-varer Varene kan kjøpes hos en godkjent fairtrade-importør. Det finnes flere norske og utenlandske importører. Hvis du kjøper varene hos en norsk importør, slipper du tollbehandling Noen norske bedrifter som leverer varer for videre salg Fair Trade Norge - Friends Fairtrade Isandi - Prosjekter innenfor Vennskap Nord Sørs ordninger - Eksempler ELIMU-SKOLEUTVEKSLING 1 Lær om rettferdig handel i samarbeid med klasse i sør Trinn A. Kartlegging hver for seg Klassen i nord: Kartlegger vårt forbruk særlig av varer fra sør og hva vi vet om arbeidsforholdene etc. der de lages. Klassen i sør: Kartlegger hva som produseres særlig varer som er aktuelle for eksport. Kartlegger arbeidsforhold og fortjeneste. Trinn B Felles rapport Klassene møtes og lager felles rapport om eksport av varer, priser, fortjeneste og arbeidsforhold og vår bevissthet om dette. 2 Lag teater om rettferdig handel Trinn A Teateret planlegges Klassen i nord lager sin del av teaterstykket: Vårt liv som forbrukere og importører ev. basert på ulike roller som importør, forretningsmann og forbruker. Hva vet vi om hvordan produktene blir til, og bryr vi oss egentlig? Klassen i sør lager sin del av teaterstykket: Livet som arbeider, fabrikkeier, oppkjøper / internasjonalt selskap. Trinn B Teateret spilles sammen Klassene møtes og spiller teaterstykket sammen slik at det viser hele kjeden fra produsent til konsument. Trinn C Bytte roller Som en avslutning kan gruppene fra Nord og Sør bytte roller for å lære mer om hverandre. 3 Starte elevbedrift Trinn A Kartlegging Klassen i sør undersøker hvilke produkter fra sitt distrikt som kan være aktuelle å eksportere til klassen i nord, og som tilfredsstiller elementære krav til rettferdig produksjon. De undersøker også hvilke regler som finnes for toll, eksport, etablering av bedrift etc. Det tas kontakt med eventuell paraplyorganisasjon for rettferdig handel i landet der dette finnes. Klassen i nord kartlegger markedet for hvilke varer fra sør som kan være aktuelle for import og salg på skolen, lokalt eller ev. på et større marked. Regler for import, toll etc. samt forutsetninger for å starte bedrift undersøkes. Trinn B Etablering av bedrift Klassen i sør etablerer en bedrift som kjøper opp varer ut fra rettferdig handelprinsipper, og eksporterer dette til nord. Klassen i nord etablerer bedrift som kjøper varer fra klassen i sør, og selger disse videre f.eks lokalt eller på skolen. Trinn C Evaluering Klassene møtes og foretar en felles evaluering av virksomheten. Bedriftene nedlegges. KULTURAKTIVITETER 1 Teater om rettferdig handel Tilsvarende opplegg som under ELIMU-skoleutveksling 2. Intervjuer og rapportering Trinn A Intervjuer Gruppa i sør intervjuer arbeidere og produsenter om arbeidsforhold, levekår og lønn. Kan produksjonen og handelen sies å være rettferdig? Gruppa i nord intervjuer konsumenter om hva de kjøper og hva de vet om forholdene i produsentlandene. Trinn B Dialog Gruppene kommer sammen og utarbeider felles rapport basert på intervjuene. De drøfter hva som kan gjøres for å oppnå en mer rettferdig handel. 8

9 Organisasjoner som arbeider for rettferdig handel Merkeordninger En merkeordning for rettferdig handel garanterer at varene er handlet etter internasjonalt anerkjente prinsipper for Fairtrade/rettferdig handel. En slik merkeordning er altså et «sertifikat» ikke et produsent- eller kjedemerke. FLO Fairtrade Labelling Organizations International er en internasjonal paraplyorganisasjon for slike merkeordninger. Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) Nettadresse: FLO ble etablert i 1997, og er en paraplyorganisasjon for 20 merkeordninger i 21 land, samt for produsentnettverk som representerer Fairtradesertifiserte produsentorganisasjoner i Sentral- og Sør-Amerika, Afrika og Asia. FLO International har disse tilbudene: Utvikling av Fairtrade-standarder til støtte for småbønder og arbeidere, fremmer bærekraftig produksjon og garanterer rettferdig pris og en Fairtrade bonus. Produsentsupport som letter produsentenes arbeid for å tilfredsstille fairtrade-standardene, utvikle forretningsdriften og utnytte nye markedsmuligheter. Fairtrade Max Havelaar Norge. Nettadresse: Fairtrade Max Havelaar Norge er et ledd i FLO, og er den mest kjente merkeordningen i Norge. Dette er også den eneste uavhengige merkeordningen for rettferdige varer her til lands. Fairtrade Max Havelaar garanterer: Småprodusentene får en anstendig pris for varene sine som dekker produksjonskostnadene og gir lønn til å leve av. Småprodusentene må danne demokratiske og representative andelslag, hvor kvinner deltar. Produsentene kan få inntil 60% av kjøpesummen på forhånd. Dette gir muligheter til å investere i, og forbedre produksjonen. Importører og bøndenes organisasjoner inngår en langsiktig avtale som er med på å gi bøndene bedre muligheter til å planlegge fremtiden. Foto: H Kastenskov Sertifiseringen utføres av en uavhengig internasjonal sertifiseringsenhet FLO- CERT GMBH. Foto: H Kastenskov 9

10 Plantasjene overholder nasjonale lover om minstestandarder, blant annet lønnsforhold, organisasjonsrett, legehjelp, boliger, arbeidsmiljø og menneskerettigheter. Diskriminering pga. kjønn, rase, politisk tilhørighet osv. finner ikke sted på plantasjene. Tvangs- og barnearbeid* finner ikke sted. Handelen foregår mest mulig direkte mellom produsent og importør. Slik får produsenten en større del av kjøpesummen. Produksjonen foregår mest mulig miljøvennlig dette innebærer blant annet reduksjon i bruk av sprøytemidler og egne tiltak mot jorderosjon og vannforurensing. * Arbeid i strid med ILOs konvensjoner. Fairtrade Max Havelaar Norge tar en avgift på 1,80 NOK pr. solgte kg kaffe. Fairtrade Norge bruker sin del av lisensinntekten på produksjon av informasjonsmateriell, og oppfølging og samarbeid med importørene i Nord. Ca 17% av avgiften på 1,80 NOK går til FLO som bruker pengene til å drive alle ledd fra produsenten i Sør til importøren i Nord. FLO kontrollerer produsentene jevnlig. Andre organisasjoner som arbeider for rettferdig handel Initiativ for Etisk Handel (IEH). Nettadresse: Idebanken. Nasjonalt kompetansesenter for bærekraftig utvikling. Nettadresse: Framtiden i våre hender arbeider for miljøansvar og rettferdig fordeling av verdens ressurser. Framtiden i våre hender er en frivillig organisasjon uten politiske eller religiøse bindinger. Nettadresse: Kirkens Nødhjelp (NCA). Kirkens nødhjelp har rettferdig handel som en del av sitt program. Nettadresse Kirkens Nødhjelp: Kirkens nødhjelp har også konsulenter som jobber lokalt innefor de ulike regionene i Norge. Regionskonsulenten i ditt område kan kontaktes når kampanjer skal startes. Regionskonsulenten kan bidra med både gode råd og arbeidsinnsats. Oversikt over regionskonsulentene finnes på NCAs nettsider. Kristent nettverk for miljø og rettferd. Nettadresse: Changemaker. Changemaker engasjerer ungdom og har som målsetting å angripe de grunnleggende årsakene til den skjeve ressursfordelingen mellom det rike nord og det fattige sør. Changemaker har handel på dagsorden, og har bl.a. sørget for at den norske kirke har etiske retningslinjer for investeringer i aksjefond. Changemaker har også fått regjeringen til å love at den skal arbeide for reforhandling av patentavtalene i WTO. Nettadresse: Norwatch. Norwatch setter søkelys på Norske bedrifter i Sør, og undersøker om de opptrer i samsvar med menneskerettighetskrav og krav til helse, miljø og sikkerhet. Nettadresse: Press Redd Barna Ungdom - er med i stiftelsen Fair Trade Max Havelaar Norge, og arbeider for økt handel med fairtrade-varer. Nettadresse: Ungdom & Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus har vedtatt å sette Fairtrade på dagsorden i Norges fritidstiltak. I samarbeid med Fairtrade Max Havelaar satses det på etablering av Fairtrade-klubber. Pr. september 2010 finne det 4 slike klubber. Nettadresse: Kommunenes Sentralforbund, offentlig innkjøp. Nettadresse: Foto: H Kastenskov 10

11 Det offentliges rolle og ansvar Norske offentlige virksomheter kjøper varer for nærmere 300 miliarder kroner i året. Offentlige virksomheter bør gå foran og være ansvarlige forbrukere som etterspør varer som er produsert etter høye etiske og sosiale standarder. Om fairtrade-byer Fairtrade-kommune er en utnevnelse for kommuner eller byer som jobber aktivt med å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i sitt lokalmiljø. For å få status som Fairtrade-kommune må stedet nå en del grunnkriterier som er satt av Fairtrade Max Havelaar Norge, men også drive et kontinuerlig arbeid som fremmer Fairtrade. Konseptet Fairtrade-kommune gir en ramme å arbeide innenfor når det gjelder etisk forbruk, og kan også fungere som et godt springbrett for andre initativer innenfor miljø og rettferdighet. Konseptet kommer fra Storbritannia, og på verdensbasis finnes det i dag i underkant av 800 Fairtrade-kommuner og -byer fordelt på rundt 20 forskjellige land. Fairtrade-kommunene har fått svært stor medieoppmerksomhet, og har gitt Fairtrade et løft ingen kunne drømme om på forhånd. Etiske krav i offentlige anskaffelser Direktoratet for forvaltning og IKT, DIFI, arbeider blant annet med offentlige anskaffelser, herunder etisk handel og fairtrade. Det er et grunnleggende prinsipp at offentlige virksomheter bør gå foran og er ansvarlige forbrukere som etterspør miljøvennlige varer og tjenester som er tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder. Offentlige oppdragsgiver er forpliktet til å innta visse kontraktsklausuler i kontraktene for å forhindre sosial dumping. I tillegg regulerer regelverket både plikter og muligheter for å hensynta sosiale og etiske krav til leverandører og det som anskaffes. Det kan også være en plikt for oppdragsgiver å avvise leverandører som ikke overholder etiske krav i vedkommende bransje. Det er fem grunnleggende kriterier som må oppfylles for å få status som Fairtrade-kommune: Det må dannes en lokal styringsgruppe som har ansvaret for å drive arbeidet fremover. Styringsgruppen kan bestå av hvem som helst i kommunen - jo større bredde desto bedre, men det må være en representant fra kommunen. Kommunestyret eller bystyret må gjøre et vedtak om å støtte Fairtrade, og servere Fairtrade-merket kaffe og te til sine ansatte og på møter. Et utvalg av Fairtrade-merkede produkter må være tilgjenglig for forbrukere i lokale butikker og serveringssteder. Fairtrade-merkede produkter må benyttes i et visst antall lokale bedrifter, skoler, kirker eller lignende. Det skal drives et aktivt informasjonsarbeid i kommunen. Det offentlige har et særlig ansvar for å ivareta grunnleggende arbeidstakerog menneske-rettigheter. Regjeringen lanserte i 2007 Handlingsplan for Miljøog samfunnsansvar i offentlige anskaffelser der Regjeringen legger vekt på at offentlig sektor skal ta samfunnsansvar ved å bidra til etisk og sosialt forsvarlig produksjon, handel og forbruk. Dette er i tråd med plikten til å opptre med stor integritet slik at allmennheten har tillitt til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte, jf lov om offentlige anskaffelser 1. Konkret informasjon finnes også i veilederen «Etiske krav i offentlige anskaffelser» utgitt av Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid med IEH. Veilederen kan lastes ned fra IEHs nettsider under headingen Offentlig sektor. Foreløpig har 24 kommuner i Norge oppnådd status som Fairtrade-kommune, og flere andre er på gang. Asker, Bergen, Kvinesdal, Lier, Sauda, Stavanger, Volda, Ørsta, Flora, Namsos, Randaberg, Trondheim, Bærum, Kongsberg, Luster, Rælingen, Suldal, Kragerø, Sandnes, Moss, Hamarøy, Mandal, Strand, Tysvær, Stord Mer om Fairtade-kommuner på Fairtrade-fylke Det arbeides nå også for å etablere en ordning for fairtrade-fylker. Det er foreslått et foreløpig sett kriterier, men foreløpig finnes det ingen fairtrade-fylker. Statlige virksomheter I juni 2007 la regjeringen fram en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Det er et mål at anskaffelser i offentlig sektor skal skje med et minimum av miljøbelastning og med respekt for grunnleggende arbeiderrettigheter og menneskerettigheter. Regjeringen har pålagt alle statlige virksomheter å følge opp de konkrete kravene i handlingsplanen. Det vises til Difi`s nettsider Viktige linker: - Direktoratet for forvaltning og IKT - Fagportal for anskaffelser Initiativ for Etisk Handel (IEH) 11

VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE

VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE VENNSKAP NORD-SØR / RETTFERDIG HANDEL ØSTFOLD 2010 VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE Vennskap Nord/Sør (VNS) er et nettverk for kommuner, organisasjoner, grupper, institusjoner og enkeltpersoner som

Detaljer

40/08 Fagkomite 3: Kultur, ressurs og miljø Kommunestyret

40/08 Fagkomite 3: Kultur, ressurs og miljø Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Knut Thorsby Saksmappe: 2008/9139-22971/2008 Arkiv: B-sak. Ønsker Øvre Eiker kommune å bli en Fairtrade-by Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 40/08 Fagkomite 3: Kultur, ressurs

Detaljer

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Fairtrade Fairtrade Norge 03.11.13 14 May 2010 Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Project Title sits here 1 Hvorfor Fairtrade? Project Title sits here Hvorfor

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Etisk handel i Stavanger kommune

Etisk handel i Stavanger kommune Etisk handel i Stavanger kommune 1 Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder.

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

Fakta om Fairtrade. Les mer om Fairtrade-standardene for kooperativer og plantasjer på www.fairtrade.no.

Fakta om Fairtrade. Les mer om Fairtrade-standardene for kooperativer og plantasjer på www.fairtrade.no. Fakta om Fairtrade Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Etisk handel i praksis Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Agenda Hva er og hvorfor etisk handel Hvem er IEH Etisk handel i praksis «From Ladles of Molten

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE 2014-2017 1 Innledning Strand kommunes handlingsplan for etisk handel fra 2010-2013 skal fornyes. Strand kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Etisk handel i Helse Sør-Øst

Etisk handel i Helse Sør-Øst Etisk handel i Helse Sør-Øst...Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell problemstilling Helse Sør-Øst og etisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Etisk handel i Helse Sør-Øst

Etisk handel i Helse Sør-Øst Etisk handel i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etisk handel og plikter å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell problemstilling (Etiske retningslinjer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STAVANGER KOMMUNE 2012-2015 Del 1 Bakgrunn, ansvar og målsettinger Innledning Stavanger kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye

Detaljer

MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- FORPLIKTELSER

MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- FORPLIKTELSER MEDLEMSFORDELER IEHs mål er å gi et medlemstilbud som bidrar til å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i egen leverandørkjede. IEH tilbyr: Rådgivning Relevante verktøy

Detaljer

Etisk handel - innføring av etiske krav i forbindelse med anskaffelser i Moss kommune

Etisk handel - innføring av etiske krav i forbindelse med anskaffelser i Moss kommune Moss kommune Saksutredning Etisk handel - innføring av etiske krav i forbindelse med anskaffelser i Moss kommune Saksbehandler: Anne-Lise Stokmo Nygård Dato: 20.05.2009 Arkivref.: 09/10003/ FE-007 Utvalg

Detaljer

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Med appetitt for rettferdighet Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Innhold: Kort om NorgesGruppen Hvorfor har NorgesGruppen fokus på etisk handel? Arbeidsforhold i verdikjeden Fairtrade

Detaljer

Statssekretær Kirsti Bergstø

Statssekretær Kirsti Bergstø Statssekretær Kirsti Bergstø Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Åpningstale på: nasjonal konferanse om etikk i offentlige anskaffelser. Offentlig sektor som etikk-drivkraft fra hvorfor

Detaljer

Etiske/sosiale krav i offentlige anskaffelser Rammer og tilnærming

Etiske/sosiale krav i offentlige anskaffelser Rammer og tilnærming Etiske/sosiale krav i offentlige anskaffelser Rammer og tilnærming 7 desember 2012 Ingrid Bjerke Kolderup Teamleder for miljø- og samfunnsansvar Avdeling for offentlige anskaffelser Rammer og tilnærming

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 16.01.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: 16.01.2017 Tid: 09:30 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/17

Detaljer

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI 2016-2020 DEL 1: STRATEGISKE PRIORITERINGER BAKGRUNN Initiativ for etisk handel (IEH) ble stiftet i 2000 fordi man så at samarbeid er nødvendig for å sikre/bidra til

Detaljer

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hva er samfunnsansvar? Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser omfatter både miljømessige og sosiale forhold Dato Direktoratet

Detaljer

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Bærekraftige offentlige matanskaffelser Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Dagens program Hvordan skrive konkurransegrunnlag for bærekraftig matanskaffelser? v/jenny Ählström,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Handlingsplan for samfunnsansvar i Bærum kommunes anskaffelser Vedlegg 1 HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert i

Detaljer

Etiske krav i offentlige kontrakter

Etiske krav i offentlige kontrakter Etiske krav i offentlige kontrakter Grønn Galla 2009, Oslo 26. november 2009 Kjartan Møller, Fagsjef anskaffelser, Stavanger kommune Etiske krav i offentlige innkjøp Skal det offentlige ha fokus på arbeidstakerrettigheter,

Detaljer

Hvilke land gjelder Fairtrade og hvilke produkter gjelder dette:

Hvilke land gjelder Fairtrade og hvilke produkter gjelder dette: FAIRTRADENATHALIA HYLL, Februar 2010 Fairtrade: Fairtrade er en internasjonal avtale som skal gi en riktig og rettferdig handel mellom plantasjer og bønder i u-land og firmaer som fører inn varer fra utlandet

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Initiativ for etisk handel (IEH) hadde ansvaret for gjennomføringen av to av fire arbeidsgrupper under konferansen: 1) Forankring av etisk handel:

Detaljer

Miljø og samfunnsansvar. Brønnøysund

Miljø og samfunnsansvar. Brønnøysund Miljø og samfunnsansvar Brønnøysund 25.01.2011 01.02.2011 1 Hockeykøllegrafen 01.02.2011 2 Avisartikkel 14.10.2010 01.02.2011 3 Befolkningsvekst Hvordan lar dette seg kombinere med økende klimautfordringene?

Detaljer

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Basal 2008 Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Hovedtemaer Om Basal Markedsmakt Etisk handel Om Basal Etablert i 2001 Et unikt konsept i Europeisk

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Fairtrade kommune Iogo manual

Fairtrade kommune Iogo manual Fairtrade kommune Iogo manual Oktober 2011 Instruksjoner for bruk av Fairtrade-kommune logoen og promoterings materiell 1. Velkommen 2. Introduksjon 3. Ansvar 4. Hvor bruker man Fairtrade-kommune logoen

Detaljer

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Kom godt i gang med GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Gröna offentlige innkjøp i lokalsamfunn Det offentlige er storforbruker av varer og tjenester. Å iverksette grønne offentlige innkjøp

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh)

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Sammendrag Det finnes lite kunnskap om hvordan norske bedrifter jobber for å fremme menneskerettigheter og miljøhensyn i leverandørkjeden.

Detaljer

Kulturstøtten. «Kultur er en viktig samfunnsbygger

Kulturstøtten. «Kultur er en viktig samfunnsbygger «Kultur er en viktig samfunnsbygger både i Norge og i Sør, og en styrking av kulturlivet er en styrking av miljøer som kan bidra til utvikling og forandring.» Kulturstøtten Avtalen Norad-VNS 1 Hva er kultursamarbeid?

Detaljer

Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels

Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels Nordic Choice Hotels (NCH) er en ansvarlig samfunnsaktør, og vårt mål er å kombinere sunn forretningsdrift med samfunns- og miljøansvar. Vi vil jobbe med

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund For 2013 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet.

Detaljer

Søknad om å bli eller beholde status som Fairtrade-fylke

Søknad om å bli eller beholde status som Fairtrade-fylke Søknad om å bli eller beholde status som Fairtrade-fylke (Gjensøking hvert 2.år fra innvilgelsesdato) Dokumentet er delt i to, hvorav del 1 må oppfylles for å få innvilgelse, mens del 2 er frivillig. Skriv

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016 Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 25-27. november 2016 Verden er skikkelig urettferdig. De rike landene i verden forsyner seg med stadig mer av verdens ressurser. Klimaendringer, i hovedsak forårsaket

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer

Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus. Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10

Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus. Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10 Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10 Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 14 helseforetak 70.000 medarbeidere Fylkene: Østfold, Akershus, Oslo,

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-054 Objekt: På websidene til www.fairtrade.no ligg kriteria for å verta ein Fairtrade-by.

Kvam herad. Arkiv: N-054 Objekt: På websidene til www.fairtrade.no ligg kriteria for å verta ein Fairtrade-by. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 11.11.2008 136/08 JATJ Kvam heradsstyre 16.12.2008 153/08 JATJ Avgjerd av: Saksh.: Jan Tjosås Arkiv:

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR

LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 2 of 5 1 Bakgrunn og definisjoner Forsvaret har som mål å foreta effektive anskaffelser som

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.2013

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad Difi, 19.november Camilla Skjelsbæk Gramstad Kort om Virke Historikk og formål Stiftet 1990 som Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) Medlemsutvikling 20 000 19 300 medlemmer 220 000 ansatte

Detaljer

Ikke for enhver pris 2012

Ikke for enhver pris 2012 Ikke for enhver pris 2012 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for tredje gang i år, og for første gang på Difis årlige Anskaffelseskonferanse. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon

Detaljer

Fra Garstang til Sauda

Fra Garstang til Sauda Fra Garstang til Sauda dialogverksted om rettferdig handel Tenke globalt handle lokalt Vi ble fascinert da vi i kartleggingen av gode eksempler på bærekraftig praksis, kom over innsatsen for rettferdig

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund For 2012 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet.

Detaljer

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe Årsrapport til IEH 2004 Bedriftens navn Årsrapport til IEH 2004 Kaffehuset Friele AS Kontaktperson i bedriften om spørsmål vedrørende rapporten Kontaktinformasjon e-post telefon postadresse Jan Gustav

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2013 01.01.2017 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2010-01.01.2013 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

ABCD Prosjektforvaltning i Vennskap Nord/Sør

ABCD Prosjektforvaltning i Vennskap Nord/Sør ABCD Prosjektforvaltning i Vennskap Nord/Sør Hensikten med dette heftet er å hjelpe skolene og gruppene i vennskapsnettverket til å finne gode samarbeidstema og hvordan bygge opp prosjektet for at det

Detaljer

Prinsipperklæring for Initiativ for etisk handel (IEH)

Prinsipperklæring for Initiativ for etisk handel (IEH) Prinsipperklæring for Initiativ for etisk handel (IEH) OM INITIATIV FOR ETISK HANDEL Initiativ for etisk handel (IEH) er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. IEHs formål er samarbeid for handel

Detaljer

Lansering nytt kontraktsvilkår for etiske krav. Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver Difi Magne Paulsrud, seniorrådgiver IEH

Lansering nytt kontraktsvilkår for etiske krav. Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver Difi Magne Paulsrud, seniorrådgiver IEH Lansering nytt kontraktsvilkår for etiske krav Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver Difi Magne Paulsrud, seniorrådgiver IEH Hva innebærer etiske krav? Etiske krav ved offentlige anskaffelser innebærer

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING Bilag 11 til Rammeavtalen ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING Avtalereferanse: NT-008X-14 Rammeavtale Utviklingstjenester Innholdsfortegnelse Bilag 11 til Rammeavtalen: Etiske retningslinjer

Detaljer

...måten internasjonal handel er organisert påvirker hverdagen til stort sett alle mennesker? Regler for handel styrer hvilke varer man har tilgang

...måten internasjonal handel er organisert påvirker hverdagen til stort sett alle mennesker? Regler for handel styrer hvilke varer man har tilgang ...måten internasjonal handel er organisert påvirker hverdagen til stort sett alle mennesker? Regler for handel styrer hvilke varer man har tilgang på, varenes innhold, hvordan de produseres, samt om de

Detaljer

Årlig fornyelse av status som Fairtrade -kommune

Årlig fornyelse av status som Fairtrade -kommune Årlig fornyelse av status som Fairtrade -kommune Fyll ut og returner til Fairtrade Norge For at kommunens status som Fairtrade-kommune skal være gyldig, må den fornyes hvert år. Skjemaet nedenfor må fylles

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Presentasjon av Bergen kommunes

Presentasjon av Bergen kommunes Presentasjon av Bergen kommunes bruk av ILO-kjernekonvensjoner som henholdsvis 1. Kontraktvilkår 2. Egenrapporteringsskjema 1. Kontraktsvilkår Leverandørene skal i kontraktsperioden utføre egenrapportering

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Innspill til handlingsplan for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter

Innspill til handlingsplan for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter Innspill til handlingsplan for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter IEH takker for anledningen til å komme med innspill til handlingsplanen for FNs retningslinjer for næringsliv

Detaljer

Etiske krav i offentlige anskaffelser

Etiske krav i offentlige anskaffelser Etiske krav i offentlige anskaffelser Veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Denne veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

FAIRTRADE OG ETISK HANDEL I OFFENTLIG SEKTOR

FAIRTRADE OG ETISK HANDEL I OFFENTLIG SEKTOR FAIRTRADE OG ETISK HANDEL I OFFENTLIG SEKTOR Sauda 29. september 1. oktober 2010 Folkets Hus i Sauda Visjonen for konferansen: Alle kommuner blir Fairtrade - kommuner og alle offentlige virksomheter stiller

Detaljer

Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell?

Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell? Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell? Landsmøte 2014 Norsk Sterilforsyning Øystein Roll Kategorisjef Med. forbruksvarer Innkjøp & Logistikk Rana Plaza, Bangladesh Medisinske produkter

Detaljer

Etiske krav i offentlige anskaffelser

Etiske krav i offentlige anskaffelser Etiske krav i offentlige anskaffelser Veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Denne veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel

Detaljer

FAIR TRADE - Er rettferdig handel egentlig en rettferdig handel?

FAIR TRADE - Er rettferdig handel egentlig en rettferdig handel? FAIR TRADE - Er rettferdig handel egentlig en rettferdig handel? Innledning: Kort fortalt er Fairtrade navnet på den internasjonale ordningen for rettferdig handel som foregår mellom fattige produsenter

Detaljer

Miljø og samfunnsansvar. Bodø 31.01.2011

Miljø og samfunnsansvar. Bodø 31.01.2011 Miljø og samfunnsansvar Bodø 31.01.2011 01.02.2011 1 01.02.2011 2 Lov om offentlige anskaffelser. 1. Formål Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Vestre jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2012 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Invitasjon til leverandørseminar

Invitasjon til leverandørseminar Invitasjon til leverandørseminar Anskaffelse av usterile engangshansker til helseforetakene Informasjon og veiledning om hva leverandøren må ha på plass for å kunne innfri etiske kvalifikasjons- og kontraktskrav

Detaljer

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013 Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november «Ikke for enhver pris» 2013 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for fjerde gang i år. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig

Detaljer

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid 1 Miljø- og klimaforum, Sola strandhotell 26. november 2014 Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF 2 Innhold Starten hvorfor gikk vi i gang med dette?

Detaljer

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune Oslo kommune Rapport 21/2010 2 0 1 0 Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 21/2010 Rapport 21/2010 Tidligere publikasjoner fra i

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL STAVANGER KOMMUNE 2016-2019 Del 1 Bakgrunn, målsettinger og ansvar Bakgrunn Etisk handel er handel som ivaretar og fremmer arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og

Detaljer

Nasjonal konferanse om Fairtrade og etisk handel Sauda 28.-29. august 2008

Nasjonal konferanse om Fairtrade og etisk handel Sauda 28.-29. august 2008 Nasjonal konferanse om Fairtrade og etisk handel Sauda 28.-29. august 2008 Arrangør: www.saudakommune.no I samarbeid med: www.etiskhandel.no www.fairtrade.no Et løft for lokalt engasjement og bedre handel!

Detaljer

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører til Bærum kommune Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Agenda Hvorfor en undersøkelse om

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping BÆRUM KOMMUNE Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping Del 1 Administrative bestemmelser og sanksjoner. 1. Administrative bestemmelser og sanksjoner for etiske kontraktsvilkår a. I kontraktsperioden

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

For å innfri dette krav, må tilbyder oppfylle fire delkrav knyttet til følgende forhold:

For å innfri dette krav, må tilbyder oppfylle fire delkrav knyttet til følgende forhold: Utdrag fra konkurransegrunnlag Stavanger kommune, lekeplassutstyr, 2014 Kvalifikasjonskrav 4.1.1 Kvalitetssikringssystem for etisk handel Tilbyder skal ha et kvalitetssikringssystem som skal sikre at tilbyder

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg Dokumentets dato: 15.04.2011 Saksnummer: 2011062413 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om Statens vegvesen Informasjon

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører Anne Cathrine Jacobsen seniorrådgiver Ny 5 i lov om offentlige anskaffelser 5. Miljø, menneskerettigheter og andre

Detaljer

Byrådssak 342/09. Dato: 1. september 2009. Byrådet. Etisk handel - status og veien videre for Fairtrade-byen Bergen SARK-752-200818033-5

Byrådssak 342/09. Dato: 1. september 2009. Byrådet. Etisk handel - status og veien videre for Fairtrade-byen Bergen SARK-752-200818033-5 Dato: 1. september 2009 Byrådssak 342/09 Byrådet Etisk handel - status og veien videre for Fairtrade-byen Bergen BJOL SARK-752-200818033-5 Hva saken gjelder: Bakgrunn Bystyrets fattet i møte 21.05.07 vedtak

Detaljer

Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak?

Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak? Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak? Honne, 20.5.2014 v/innkjøpsleder Øystein Sætrang Hedmark fylkeskommune Viktigste ansvarsområder: Videregående skoler, tannhelse,

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer