Regler for god forvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler for god forvaltning"

Transkript

1 Regler for god forvaltning 1 Innledning Vi bruker reglene våre for god forvaltning som en minstestandard i vårt forsøk på å oppnå målsetningen om å kontinuerlig forbedre produksjonsmiljøet og arbeidsvilkårene både fra et etisk og et sosialt perspektiv. Reglene for god forvaltning gjelder for fabrikker og leverandører som produserer produkter for Duni. Duni er klar over at det juridiske og kulturelle miljøet i landene hvor fabrikkene opererer er annerledes enn det vi kjenner til. Men disse reglene for god forvaltning er minstekrav som alle fabrikkene må møte for å gjøre forretninger med Duni. 2 Generelle prinsipper Som en generell regel, må alle Dunis leverandører operere i full overensstemmelse med den nasjonale lovgivningen i de respektive landene. Hvis noen av kravene i reglene for god forvaltning bryter den nasjonale lovgivningen i et land, så må lovene alltid følges. Leverandøren må alltid informere Duni skriftlig hvis disse reglene ville føre til et brudd på loven. Det kan imidlertid forekomme hende at reglene for god forvaltning stiller større krav enn kravene i den nasjonale lovgivningen. 3 Barnearbeid er forbudt Våre fabrikker og leverandører må følge alle nasjonale lover og reguleringer, samt konvensjon 138 og 182 til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen angående minstealder og anvendelige arbeidstyper. Ref: Code-of-Conduct_nor.doc Page 1 ( 5)

2 4 Arbeidsforhold a. Selskapet skal ikke bruke eller tillate fysisk vold for å straffe eller tvinge en ansatt. b. Selskapet skal ikke bruke eller tillate psykologisk tvang eller noen form for ikkefysisk dårlig behandling, inkludert voldstrusler, seksuell trakassering eller annen muntlig sjikane. c. Et rent produksjonsmiljø er viktig for arbeidernes velvære og for kvaliteten på de ferdige produktene. d. Fabrikken må ha god ventilasjon for å sørge for nødvendig luftsirkulasjon og passende temperatur. e. Opplysningen i fabrikken må være tilstrekkelig for å kunne utføre arbeidet når som helst på dagen. f. Rene toaletter må være tilgjengelige under hele arbeidstiden og må kunne brukes uten urimelige restriksjoner. g. Selskapet krever at det brukes arbeidskontrakter som sørger for at arbeidsmiljøloven og sosiale rettigheter følges. 5 Sikkerhet Fabrikken må prioritere arbeidernes sikkerhet til enhver tid. Gjeldende lokale lover og reguleringer for sikkerhet på arbeidsplassen må følges og dokumenteres. For eksempel, se punktene under: a. Det må finnes mange nok og klart merkede utganger som muliggjør evakuering i tilfelle det oppstår en nødsituasjon. Utgangene må ikke blokkeres av ting som står i veien og må være ulåste, ellers må en nøkkel være tilgjengelig til enhver tid. b. Et kart over utgangene må henge i fabrikken. Evakueringsøvelser må utføres. c. Brannslokkingsapparater må vedlikeholdes regelmessig og må være synlige og tilgjengelige for alle de ansatte. d. Førstehjelpsutstyr må være tilgjengelig i alle fabrikkene. Ref: Code-of-Conduct_nor.doc Page 2 ( 5)

3 e. Maskineriet må være utstyrt med operasjonelt sikkerhetsutstyr og må vedlikeholdes regelmessig. Personlig verneutstyr må være tilgjengelig når det trengs. f. Farlige materialer må lagres i sikre og ventilerte områder. 6 Arbeidernes rettigheter Følgene avtaler må følges, som blant annet slår fast følgende: a. Konvensjon 29 og 105 til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen som blant annet fastslår at fabrikken ikke må bruke ufrivillig eller ubetalt arbeidskraft av noe slag, inkludert arbeidere i fengsel. b. Konvensjon 100 og 111 til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen som fastslår at hvis man leier inn utenlandsk arbeidskraft, så må de ikke tvinges til å fortsette i jobben i en lengre periode enn det de selv ønsker. Fabrikken må betale rekrutteringshonorarer og andre provisjoner til rekrutteringsbyrået. Konvensjon 100 og 111 til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen som blant annet fastsetter at ingen arbeidere skal utsettes for diskriminering på grunn av rase, kjønn, hudfarge, nasjonalitet, religion eller etnisk bakgrunn. Konvensjon 87 og 98 til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen som blant annet fastsetter at alle arbeidere skal kunne bli medlem av enhver organisasjon som de selv velger, og fabrikken må ikke hindre arbeiderne i å organisere seg eller i å forhandle kollektivt på en lovlig og fredelig måte. Det er kun arbeiderne selv som skal bestemme om de skal organisere seg eller ikke. 7 Lønn og arbeidstider Fabrikken fastsetter arbeidstider, lønn og lønnsbetingelser ifølge den gjeldende lokale lovgivningen og lokale avtaler mellom arbeidsgiveren og arbeidernes organisasjoner. a. Arbeiderne må minst få utbetalt den lovbestemte minstelønnen. Hvis det ikke finnes en lovbestemt minstelønn, så må lønnen tilsvare normen for den lokale industrien. Ref: Code-of-Conduct_nor.doc Page 3 ( 5)

4 b. Antall arbeidstimer i uka må ikke overskride den lovbestemte grensen, eller, med mindre noe annet er avtalt mellom arbeidsgiveren og de ansattes organisasjoner, maksimalt 48 timer i uka, og arbeiderne må minst ha en fridag per uke. c. Overtidsarbeid må være frivillig og må ikke overskride 12 timer i uka, med mindre noe annet er avtalt mellom arbeidsgiveren og de ansattes organisasjoner, og må minst kompenseres ifølge den lokale lovgivningen. d. Arbeiderne må som et minimum ha krav på lovbestemt ferie, sykepenger, fødselspermisjon og andre fridager som er fastsatt av den lokale lovgivningen. e. Alle de ansatte skal ha en arbeidskontrakt som i det minste inneholder den ansattes fødselsdato, punkt a til d ovenfor og kjønn. 8 Boforhold (hvor dette gjelder) a. Hvis arbeidsgiveren tilbyr de ansatte innkvartering, så gjelder kravene til sikkerhet og arbeidsforhold, ifølge kapittel 4 og 7, også for boforholdene. b. Alle arbeiderne skal ha sin egen seng og plassen i boligen per arbeider må møte de lovmessige minstekravene. c. Menn og kvinner må ha adskilte soverom. d. Det skal være adskilte toaletter og dusjer for menn og kvinner i et tilstrekkelig antall. e. Det skal ikke være noen restriksjoner på arbeidernes rettigheter til å forlate boligene på fritiden. Ref: Code-of-Conduct_nor.doc Page 4 ( 5)

5 9 Overvåkning og håndhevelse Duni forventer at alle leverandørene skal respektere reglene for god forvaltning og at de skal gjøre sitt beste for å nå de fastsatte standardene. Ansvaret for å følge reglene ligger hos leverandøren som også er ansvarlig for å informere de ansatte som er berørt av dette regelverket. De ansatte kan ikke straffes, avskjediges eller bli utsatt for diskriminering hvis de videreformidler informasjon om overholdelse av reglene. Leverandørene må gi Duni og/eller deres representanter tilgang til fabrikkene og til alle relevante obligatoriske registre for å sørge for at reglene for god forvaltning blir etterfulgt. En slik tilgang må gis til enhver tid, uansett om man har gitt beskjed på forhånd eller ikke. Hvis Duni oppdager at en leverandør ikke følger reglene for god forvaltning, kan Duni avslutte forretningsforholdet til leverandøren uten økonomiske konsekvenser for Duni, hvis leverandøren ikke implementerer en handlingsplan for å rette opp forholdene som godkjennes av Duni. Hvis handlingsplaner for å rette opp forholdene er satt opp uten at de følges opp, vil Duni utsette plassering av fremtidige bestillinger og kan avbestille eksisterende bestillinger. Ref: Code-of-Conduct_nor.doc Page 5 ( 5)

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

VI TAR VARE PÅ VERDEN OG HVERANDRE

VI TAR VARE PÅ VERDEN OG HVERANDRE VI TAR VARE PÅ VERDEN OG HVERANDRE FREMGANG FREMFOR PERFEKSJON Kwintet har markedets bredeste utvalg arbeidsbekledning med løsninger for nesten alle yrker og bransjer. Kwintets strategi er basert på lang

Detaljer

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er:

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er: RETNINGSLINJER FOR VARSLING I CERMAQ GRUPPEN Retningslinjene gjelder for alle selskaper i Cermaq Gruppen. Daglig leder i selskapene er ansvarlig for at retningslinjene implementeres og gjøres kjent for

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN

EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN Ministerkomiteens rekommandasjon Rec(2006)2 til medlemsstatene om de europeiske fengselsreglene 1 (vedtatt av ministerkomiteen 11. januar 2006 på det 952. møtet mellom ministerrepresentantene)

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET Et charter for Europas lokale og regionale myndigheter, som vil forplikte seg til å benytte sin myndighet og samarbeidspartnere

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Standard for god gravferdskikk

Standard for god gravferdskikk Standard for god gravferdskikk 1 De nasjonale og regionale forbund av begravelsesbyråer samt eiere av begravelsesbyråer, som alle er medlemmer av EFFS (European Federation of Funeral Services), har vedtatt

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Gyldig fra november 2013 1. Innledning Krav om at tilskuddsmottakere skal ha etiske retningslinjer for sin virksomhet er

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer