SCENARIO 49,- ET SPILL OM KLÆR OG ARBEIDSLIV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SCENARIO 49,- ET SPILL OM KLÆR OG ARBEIDSLIV"

Transkript

1 OG REIDSLIV FOTO: ILO /. KHEMK Før rollespillet starter, skal klassen deles i 6 grupper som inntar hvert sitt perspektiv. Rollegrupper vil være arbeidstakere, arbeidsgiver, SENRIO myndigheter, forbrukere, journalister og FNs arbeidsorganisasjon 1 ILO. Ved tekstilfabrikken angdu Ltd i angladesh, som har rundt 1200 ansatte, produseres merkeklær for det norskeide internasjonale klesfirmaet Tic Tac for salg til Europa og US. Tekstilarbeiderne jobber under ekstremt dårlige forhold. De er innelåst på fabrikkområdet og har ikke tillatelse til å forlate fabrikken, foruten noen få besøk til familien. Fabrikkeierne har fått brev fra Tic Tac i Norge, som ber om at produksjonen gjennomføres etter arbeidslivsreglene i FNs ILO-konvensjoner. Slik er det ikke! Eierne har ikke gjort noe med forholdene, men har heller ikke hørt mer fra Tic Tac. De ansatte ved tekstilfabrikken består i hovedsak av fattige fra landsbygda, som har søkt til hovedstaden Dhaka for å tjene til livets opphold. Mange av dem er barn. På grunn av en lønn som knapt rekker til å kjøpe mat til familien, har flere arbeidere blitt med i en fagforening som kjemper for bedre betingelser. Dette er en grunnleggende menneskerettighet. Tekstilindustrien er landets største industri, og viktig for nasjonaløkonomien. Lønnsomme bedrifter er avgjørende for å skape arbeidsplasser, som bidrar til å løfte millioner av mennesker ut av fattigdom. Etter påtrykk fra FNs arbeidsorganisasjon ILO, har regjeringen også vedtatt strenge arbeidsmiljølover, bl.a. forbud mot barnearbeid. Problemet er imidlertid at regjeringen ikke gjør nok for å håndheve disse lovene. angdus eiere har derfor kunnet slå hardt ned på alle forsøk på å etablere fagforening, og politiet har arrestert flere fagforeningsledere. Nylig var det en voldsom brann ved fabrikken. Journalister har forsøkt å finne ut hva som har hendt, men bedriftseierne og myndighetene har klart å forhindre at opplysninger lekker ut. De er nervøse for all oppmerksomhet fabrikkbrannen har skapt med rykter om mange døde og skadde, blant dem mange barn. Før rollespillet starter, deles klassen i seks grupper som inntar hvert sitt perspektiv. Rollene er: arbeidstakere, arbeidsgivere, myndigheter, forbrukere, journalister og FNs arbeidsorganisasjon ILO. FN.no

2 ÆR L OM KL ET SPIL EIDSLIV OG R FOTO: ILO /. KHEMK 49,- REIDSTKERE Gå inn i rollene som ansatte i tekstilfabrikken angdu Ltd, som produserer merkeklær for Tic Tac. Dere er i alderen år, og er eneforsørgere for deres foreldre og søsken. Lønnen er lav, og rekker knapt nok til innkjøp av mat. Diskuter som arbeidstakere: (3 min.) li i rollene som ansatte. Diskuter og skriv ned deres synspunkter på den vanskelige situasjonen dere er i: (6 min) Hva er bra med å jobbe ved tekstilfabrikken? (1,5 min.) Hva er det vanskeligste med å arbeide i denne fabrikken? (1,5 min.) Dere kan bli med i fagforeningen, som arbeider for å bedre deres rettigheter. Det kan føre til en forbedring, men dere kan også risikere å miste jobben. Hva velger dere? egrunn valget. Hva blir konsekvensene av det dere har valgt? Velg to personer i gruppa til å presentere hva dere vil gjøre og hva dere håper å oppnå.

3 FOTO: ILO/POUTEU, ROZET 49,- OG REIDSLIV REIDSGIVERE Gå inn i rollene som fabrikkeiere ved tekstilfabrikken angdu Ltd, som produserer klær for Tic Tac. Takket være store overskudd ved fabrikken, bor dere i flotte hus og kan sende barna på meget gode privatskoler. Diskuter som fabrikkeiere (3 min): Hva er bra med å være eiere av denne tekstilfabrikken? (1,5 min.) Hva er det vanskeligste med å være eiere? (1,5 min.) li i rollene som eiere. Diskuter og skriv ned deres synspunkter: (6 min) Dere har tjent dere rike på å produsere moteklær. De store overskuddene er et resultat av at fabrikken har lav lønn og dårlige arbeidsforhold. Lønnskostnadene er spesielt lave fordi dere bruker barnearbeid i produksjonen. Dere er redd for at Tic Tac nå vil tvinge dere til å forbedre forholdene. Det vil føre til økte kostnader og dyrere klær. Konsekvensen kan bli at kleskjedene flytter produksjonen til leverandører i andre land. Hva velger dere å gjøre? Hva må dere gjøre for å lykkes med dette valget? I rollen som arbeidsgiver, presenter hva dere vil gjøre og hva dere håper å oppnå.

4 OG REIDSLIV FOTO: REUTERS/RFIQUR RHMN MYNDIGHETER I NGLDESH Gå inn i rollene som representanter for regjeringen i angladesh. Dere er fornøyde med alle fabrikkene som har startet opp de siste årene. Det styrker landets økonomi og hjelper millioner av mennesker ut av sult og fattigdom. Diskuter som representanter for regjeringen (3 min): Hva er bra med å være representant for regjeringen i angladesh? (1,5 min.) Hva er det vanskeligste med å sitte i regjeringen? (1,5 min.) li i rollene som representanter for regjeringen. Diskuter og skriv ned deres synspunkter: (6 min): Dere kan velge å gi etter for ILOs krav om å innføre straff for brudd på arbeidsmiljølovene, som blant annet forbyr barnearbeid. Ta standpunkt til om dere vil gjøre det, eller ikke! Hva vil dette valget føre til for tekstilindustrien? I rollen som regjeringsmedlemmer, presenter hva dere vil gjøre og hva dere håper å oppnå.

5 OG REIDSLIV FOTO: REUTERS JOURNLISTER Gå inn i rollene som NN-journalister i sia. Dere har snappet opp opplysninger om en stor brann ved en tekstilfabrikk i Dhaka. Dere er klar over de dårlige arbeidsforholdene og den grove utnyttingen av tekstilarbeidere generelt. Oppgaven blir å finne ut og rapportere om hva som egentlig har skjedd. Diskuter som journalister (3 min): Hva er bra med å være en journalist for NN i sia? (1,5 min) Hva er utfordringen som journalist for NN i sia? (1,5 min.) li i rollene som journalister. Diskuter og skriv ned deres synspunkter (6 min): Området rundt fabrikken er avstengt, og det er krevende å finne ansatte som er villige til å uttale seg. Samtidig er det kommet et tyfonvarsel i Indonesia som har stor nyhetsverdi for NN. Dere har ikke nok folk til å dekke begge sakene like grundig. Hvilken sak vil dere bruke mest krefter på? Hva blir konsekvensen av dette valget for de ansatte ved tekstilfabrikken i angladesh? Som journalister skal dere fremføre deres synspunkter på hva dere vil gjøre og hva dere håper å oppnå.

6 OG REIDSLIV SLG FOTO: REUTERS/DENIS SINYKOV FORRUKERE Gå inn i rollene som norske kunder, som kjøper klær fra bl.a. Tic Tac. Dere er fornøyd med de flotte og billige moteklærne. Samtidig er dere klar over at mange av de populære klærne dere kjøper i Norge er produsert av underbetalte arbeidere i angladesh. Diskuter som forbrukere (3 min): Hva er bra med å være kunder i de store butikkjedene? (1,5 min.) Har dere noen betenkeligheter med å kjøpe billige klær fra internasjonale kleskjeder som betaler minst mulig til fabrikkene som produserer dem? (1,5 min.) li i rollene som forbrukere, diskuter og skriv ned deres synspunkter (6 min): Dere kan fortsette å kjøpe billige moteklær selv om dere vet at de produseres av underbetalte tekstilarbeidere. lternativet er at dere begynner å reflektere over hva dere kan bidra med for å få slutt på de dårlige arbeidsforholdene ved klesfabrikkene i angladesh. Hva velger dere? Hva blir konsekvensen for de som syr klærne? Fremføring (1. min): I rollen som kleskjøpere fremfør deres synspunkter om billige klær, elendige arbeidsforhold og hva dere kan - eller ikke kan gjøre.

7 FOTO: ILO 49,- OG REIDSLIV ILO FNs REIDSORGNISSJON Gå inn i rollene som ansatte i ILO i Genève. ILO er FNs vaktbikkje for å bedre forholdene i arbeidslivet verden over. ILO er unikt i FN-systemet med sin trepartsstruktur, som består av fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og medlemslandenes myndigheter, alle fullverdige medlemmer med beslutningsmyndighet. Problemet til ILO er at de har få maktmidler til å straffe et land som bryter reglene. Diskuter som FN-representant (3 min): Hva er bra med å være ansatte i FNs arbeidsorganisasjon ILO? (1,5 min.) Hva er de vanskeligste arbeidsoppgavene for ILO? (1,5 min.) li i rollene som FN-ansatte. Diskuter og skriv ned deres synspunkter (6 min): Dere har nok en gang krevd at myndighetene i angladesh innfører straff for brudd på arbeidsmiljølovene, som blant annet forbyr barnearbeid. Dere kan oppfordre FN-systemet til å innføre boikott av tekstilprodukter fra angladesh dersom regjeringen ikke etterkommer kravene. Hva blir konsekvensene for arbeiderne i tekstilindustrien hvis dere går inn for boikott av klær fra angladesh? Fremføring (1 min.) Som representanter for ILO, fremfør synspunkter på hvilken funksjon dere kan ha, selv uten sterke maktmidler.

ikke gikk til skolen? Hva hvis Lisa Nobels fredspris 2014: LOs kamp mot barnearbeid og samarbeidet med fredsprisvinner Kailash Satyarthi.

ikke gikk til skolen? Hva hvis Lisa Nobels fredspris 2014: LOs kamp mot barnearbeid og samarbeidet med fredsprisvinner Kailash Satyarthi. Nobels fredspris 2014: FOTO: COLOURBOX.COM Hva hvis Lisa ikke gikk til skolen? LOs kamp mot barnearbeid og samarbeidet med fredsprisvinner Kailash Satyarthi. «Ingen unnskyldning om fattigdom eller ditt

Detaljer

SSamfunn. Reportasje MOTESLAVENE. Tekstilindustrien Ett år etter fabrikkollapsen. TEKST Per Magnus Riseng

SSamfunn. Reportasje MOTESLAVENE. Tekstilindustrien Ett år etter fabrikkollapsen. TEKST Per Magnus Riseng SSamfunn Reportasje Tekstilindustrien Ett år etter fabrikkollapsen MOTESLAVENE TEKST Per Magnus Riseng 12 a-magasinet 25. april 2014 På jobb. Anniken Jørgensen, Jens Ludvig Dybsand og Frida Ottesen prøver

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

I fagforeningsbladet Fri Fagbevegelse så jeg at Per Granerød fra Arbeidstilsynet

I fagforeningsbladet Fri Fagbevegelse så jeg at Per Granerød fra Arbeidstilsynet FATLANDSAKEN Metoderapport, SKUP 2009 Publisert i april, mai og juni 2009 Elisabet Grøndahl, Terrasseveien 1A, 0682 Oslo, tlf.: 97 09 27 73 NRK Dagsrevyen 0340 Oslo Telefon: 23 04 82 10 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING Bilag i midten: Hva kan vi gjøre? NORSK TJENESTEMANNSLAG SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING OFFENTLIG SEKTORS ROLLE 1 INNHOLD FORORD 3 UNDERGRAVES DEN NORSKE MODELLEN? 4 NETTVERK MOT SVART ØKONOMI 5 KREVENDE

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Slaver, roser og en bedre verden 1

Slaver, roser og en bedre verden 1 Slaver, roser og en bedre verden 1 Av Jan Hesselberg Slaveriets slutt: moral eller profitt? Vi som vokste opp i Norge etter den andre verdenskrigen, ble grundig opplært i "de svartes" fortid som slaver

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er ett ledd i arbeidet med å bekjempe diskriminering. Vi ønsker å gjøre dette ved å gi informasjon om diskrimineringsvernet.

FORORD. Denne brosjyren er ett ledd i arbeidet med å bekjempe diskriminering. Vi ønsker å gjøre dette ved å gi informasjon om diskrimineringsvernet. FORORD Utgangspunktet i norsk rett er at alle skal ha like muligheter og rettigheter i samfunnet. Samtidig vet vi at det er forskjeller i befolkningen - mellom kvinner og menn, og mellom majoriteten og

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Bedriftens. menneskerettighetene. forhold til. Sjekkliste for bedrifter som satser internasjonalt

Bedriftens. menneskerettighetene. forhold til. Sjekkliste for bedrifter som satser internasjonalt Art. nr. 275 ISBN 82-90878-76-1 Desember 1997/ 3.000/ B&G Reklamebyrå Bedriftens forhold til menneskerettighetene Sjekkliste for bedrifter som satser internasjonalt Utgitt av: Næringslivets Forlag A/S

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Fire år senere med De olympiske leker i Beijing like rundt hjørnet er det på tide å stille spørsmålet: Hva, hvis noe, har forbedret seg?

Fire år senere med De olympiske leker i Beijing like rundt hjørnet er det på tide å stille spørsmålet: Hva, hvis noe, har forbedret seg? Overvinn hindringene! Skritt for å bedre lønns- og arbeidsforhold i den globale sportstøyindustrien Sammendrag Jeg er dødssliten nå... Ingen av oss har hatt tid til å gå på toalettet eller å drikke vann.

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

ILO kort fortalt. [International Labour Organization] FNs internasjonale arbeidsorganisasjon

ILO kort fortalt. [International Labour Organization] FNs internasjonale arbeidsorganisasjon ILO kort fortalt [International Labour Organization] FNs internasjonale arbeidsorganisasjon «Universell og varig fred kan kun oppnås hvis den er tuftet på sosial rettferdighet.» ILOs konstitusjon, 1919

Detaljer

Regler for god forvaltning

Regler for god forvaltning Regler for god forvaltning 1 Innledning Vi bruker reglene våre for god forvaltning som en minstestandard i vårt forsøk på å oppnå målsetningen om å kontinuerlig forbedre produksjonsmiljøet og arbeidsvilkårene

Detaljer

Etiske krav i offentlige anskaffelser

Etiske krav i offentlige anskaffelser Etiske krav i offentlige anskaffelser le1 f infitriv - 1 hondel li ntkosi n4; i1kislit.1611taiblramw.11.111111.1.1 Veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land?

Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land? 1 Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land? Begrepet: Solidaritet, en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Mye jobb små marginer

Mye jobb små marginer Arbeidsnotat 8/2010 Mye jobb små marginer - en undersøkelse om tekstilarbeideres kjøpekraft Av Eirik Hovland Steindal Sammendrag Er lave lønninger i utviklingsland et problem, når prisen på varer og tjenester

Detaljer

I arbeid for okkupanten

I arbeid for okkupanten 1 I arbeid for okkupanten Beinhard utbytting av palestinske arbeidere i koloniene og de industrielle sonene Etter fire timers søvn står de opp midt på natta, i 2-tida, for å dra på jobben. De stiller seg

Detaljer

RAPPORTEN #3-2011 GRAVID ARBEIDSTAKER - HVA NÅ? Foto: Istockphoto.com FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: SNART PENSJONIST VELKOMMEN SKAL DU VÆRE!

RAPPORTEN #3-2011 GRAVID ARBEIDSTAKER - HVA NÅ? Foto: Istockphoto.com FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: SNART PENSJONIST VELKOMMEN SKAL DU VÆRE! RAPPORTEN #3-2011 GRAVID ARBEIDSTAKER - HVA NÅ? Foto: Istockphoto.com FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: SNART PENSJONIST VELKOMMEN SKAL DU VÆRE! HØSTSTORM GRAVID ARBEIDSTAKER HVA NÅ? Trærne utenfor kontorvinduet

Detaljer