Årgang 3 nr Fløter n. Leiravis for leir nr. 25 Glomma. Festningen og Stabburet med tunnelinngangen GOD SOMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årgang 3 nr Fløter n. Leiravis for leir nr. 25 Glomma. Festningen og Stabburet med tunnelinngangen GOD SOMMER"

Transkript

1 Fløter n Leiravis for leir nr. 25 Glomma Årgang 3 nr Festningen og Stabburet med tunnelinngangen GOD SOMMER 1

2 HP har ordet Takk for gode år. På et tidspunkt som dette må det være lov å se seg litt tilbake på hvordan en Embedsperiode har artet seg. Man overtar samarbeider - lærer - driver og overleverer. Dette arbeidet har for meg vært meget lærerikt og givende i samarbeid med et meget dyktig embedskollegie. Det å få lov til å studere, fortolke og fremføre innholdet i våre ritualer, gir ordene Vennskap Kjærlighet Sannhet Tro Håp og Barmhjertighet nye dimensjoner. Jeg mener å se at Leir Nr. 25 Glomma har utviklet seg slik at patriarkene fra logene i vårt distrikt, Kongsvinger øvre og nedre Romerike, ser med glede frem til å lære i Leiren og utveksle sine erfaringer seg i mellom. ulike syn og meninger, på ulike saker. I slike prosesser er det viktig å lytte til hva andre mener, vise forståelse og i fellesskap finne frem til felles ståsted og resultater. Å være mot andre som du ønsker at andre skal være mot deg, er en leveregel som vi skal sette som vårt høyeste mål. Så vil jeg takke patriarkene i Leir Nr. 25 Glomma for et godt samarbeid gjennom de siste to år. Sammen har vi arbeidet og virket som et team med felles mål for å styrke Leir Nr. 25 Glomma inn i frem tiden. God sommer til dere alle med familier. Med patriarkalsk hilsen i Tro, Håp og Barmhjertlighet. Bjørn A. Johnsen Hovedpatriark. Livet ligger foran deg, sier vi. Det vil skje mye i fremtiden. Kunnskapsløftet er etablert, et arbeid som vil utvikle leiren på flere ulike områder. Leirens ledelsesstruktur innhold formidling og ikke minst opplæring, er satt under lupen. Fra høsten av skal en ny plan rulles ut. Da gjelder det å ta imot det nye og bruke de muligheter som dette gir. Dette er noe som vil gi patriarkene en utvidet forståelse i sitt arbeid om leirens budskap og innhold. Ingen av oss er perfekte, men det kan være et mål for oss å arbeide mot å bli det. Vi er ulike, men det må da være lov å ha 2 MØT SÅ OFTE DU KAN

3 Kjære Patriarker. Her kommer et lite innlegg fra OM i leirens minste loge, nemlig nr 146 Raumar. Vi er jammen den yngste også, og jeg tenkte jeg skulle mimre litt over leir 25 Glomma sin unnfangelse. Og til slutt fortelle litt om loge Raumar s fremtidige Ordenshus som på det nærmeste er ferdig. Den så leir 25 Glomma lys for første gang. Fødsler er vel og bra, men som mannfolk flest er jeg opptatt av unnfangelsen også. I dag er leirens andre embetskollegium i ferd med å avslutte sin gjerning. Tiden siden høsten 2007 har gått veldig fort, men hvis jeg skal mimre litt må vi jo lenger tilbake i tid. Jeg var så heldig at jeg både var medlem av embetskollegiet i leir 1 Norge når delingen ble foreslått, og medlem av det første embetskollegium i leir 25 Glomma. Dermed fikk jeg en unik innsikt i hva som skulle til for å få dette leirbarnet opp å gå. Det gikk ikke mer enn ett eller to kollegiemøter i leir 1 Norge i 2005 før tankene om deling av leiren ble brakt frem. På kjøreplanen for kollegiemøtet sto det deling av leir nr 1 Norge?. Det var daværende HP Randulf Meyer som syntes det var vanskelig å kommunisere med så mange Patriarker på møtene. Vi var ofte over som møtte frem og opp mot 130 på enkelte gradpasseringer. HP luftet dette forslaget med oss og Stor Sire, og sistnevnte hadde ingen motforestillinger. Stor Sire forstod problemet og dermed ble arbeidet med deling startet opp. Vår egen Eks HP Ole Sørli var en av hovedpersonene i det videre arbeidet, og mange bar til dels store byrder for å få denne nye leiren til å se dagens lys. Leirforeningen ble dannet og medlemmer som i fremtiden naturlig ville falle under denne nye leir bidro økonomisk. På denne måten hadde leirforeningen økonomisk armslag til å arbeide med det den egentlig skulle, nemlig å danne egen leir. Da leir 25 Glomma 14/ ble instituert ble medlemsmassen i leir 1 Norge delt, men det ble bankkontoen også. Etter regler som var fastsatt fikk vi med oss startkapital og vi var i gang. Som leirens første Skattmester var jeg midt oppe i dette. Dette var en meget givende tid med til dels mye arbeide. Men leir 25 Glomma s økonomi har alltid vært god, selv fra første dag. Vi må huske at vi hadde store ordensmessige utgifter, mye større enn de fleste aner. Til ror s i det første embetskollegium sto HP Per J. Myhre, og med hans ro og glimt i øyet gikk dette veldig bra. Eks HP Ole Sørli var nestoren i det hele og hadde svar på alt. Andre etappe har blitt ledet av HP Bjørn A. Johnsen og har etter min mening gått aldeles utmerket. Vi har gode leirmøter og ikke minst meget givende ettermøter. Jeg gleder meg 3 oppriktig til disse møtene. På siste møte fikk vi vite de nominerte embetsmennene for neste valgtermin og det hørtes lovende ut. Vi er heldige som har så mange flinke mennesker blant oss. Vel, det får være nok mimring. Som nevnt litt tidligere tenkte jeg å si noen ord om vårt blivende Ordenshus. Vi i loge 146 Raumar kjøpte huset på Dal allerede i desember Etter mange svært dugnadstimer ser vi slutten på byggetrinn 1. Det er en liten, men ekstremt driftig dugnadsgjeng som vi loge Raumar har mye å takke for. Den 4. juni 2011 kommer Stor Sire med hans Storembetsmenn og innvier huset. Dette har vi gledet oss til lenge. Vi har til nå vært i leide lokaler her på Jessheim. De har for så vidt tjent sin hensikt, men i og med at vi må rydde bort alt utstyr hver gang sliter det på medlemmene, og fremmøteprosenten lider under dette. Spesielt det siste året synes jeg å se dette tydelig. Huset vi kjøpte er et gammelt tømmerhus med grunnflate på ca 185 m2. Huset har to fulle etasjer pluss kjeller og loft. I første etasje er det spisesal, kjøkken, peisestue, garderobe, toaletter og trappegang. Oppe i andre etasje er snart logesalen ferdig. Resten av andre etasje blir byggetrinn 2. Det var reine tømmervegger innvendig når vi overtok, så det er bygget nye innervegger med isolasjon over det hele. Dessverre er nok ikke logesalen stor nok til at vi kan ha leirslagninger der, men vi tar gjerne imot besøk fra logene rundt. Til slutt kan jeg jo nevne at samme dag som huset innvies, det vil si rett etter, skal det også institueres en ny Rebekkaloge. Det blir med andre ord en begivenhetsrik lørdag, som avsluttes med en felles gallamiddag med ca 80 til bords. Som Patriarkene skjønner er det en hektisk vår og forsommer for embetsmenn og dugnadsgjeng i loge Raumar. Jeg vil passe på, mens jeg har ordet, å ønske alle Patriarker en riktig god sommer. Vi møtes til høsten til nye og spennende leirslagninger. Med hilsen i T, H og B Bjørn Mattsson OM Loge 146 Raumar Logehuset på Dal

4 Leirslagning onsdag 13. april Onsdag den 13. april 2011 slo Leir nr. 25 Glomma igjen opp sine telt i Logehuset på Strømmen. Det var en stor dag for så vel Leiren som for resipiendene som skulle befordres til Leirens 2. Grad. 2 av resipiendene var gjester fra Leir nr. 10 Østerlen som da fikk sin grad sammen med våre. Spesielt for dagen var at det var besøk fra Storlogen ved Stor Sekretær Svanhild Sandem, Stor Marsjall Toril Grundtvig Skougaard og Stor Kapellan Jorun Michelet som skulle overvære gradtildelingen. De ble ledsaget av Br. DSS Per Arild Nesje. Gjennomføringen av graden ble gjort på en høytidelig, verdig og fin måte med god innlevelse av aktørene i spillet som ble fremført. Ved måltidet etter gradtildelingen ønsket 1. Høvedsmann Ragnar Bjertnes velkommen til bords og fortalte at menyen var røkt svinekam med poteter og grønnsaker. Han framhevet også at denne dagen var Akevittens dag uvisst av hvilken grunn da 1. Høvedsmann ikke liker akevitt. Før maten ble servert leste han også et morsomt brev som en mor skrev til sin utvandrede sønn i Amerika. Hun skrev brevet sakte da sønnen hadde litt vanskelig for å lese så fort. Brevet hadde videre en rekke morsomheter som avslørte en litt enfoldig person som hadde grepet pennen fatt. Jeg oppfattet ikke at denne fortellingen hadde noen sammenfallende poenger i forhold til kveldens øvrige program eller de tilstedeværende personer. Etter at maten var fortært fikk Hoved-patriark Bjørn Arild Johnsen ordet og han holdt en engasjerende tale til de nye patriarkene av Leirens 2. Grad. Han sa blant annet: Den graden som dere har mottatt i dag er den største graden innen vår Orden. Jeg sier den største, og da mener jeg at denne grad er den grad som er selve bærekraften og fundamentet i vår Orden. Den er meget vanskelig og krevende for den enkelte patriark å overholde. Den strekker seg fra vår innvielse i Ordenen hvor vi får høre at vi aldri må glemme at: Alt hva du vil at andre skal gjøre mot deg skal du også gjøre mot dem. Disse ordene har store og krevende betyd-ninger i alle retninger og sammenhenger. HP sa videre at han var sikker på at alle hadde mottatt mange inntrykk i løpet av kvelden og han mente at dette som fremført var meget aktuelt også i dag og at vår ordens ønske om at vi skal bli mer Fløter n Gratulerer 4 menneskekjære er viktig i dagens samfunn. Han ba om at patriarkene tok med seg disse inntrykkene ut i hverdagen, til familie, arbeidskollegaer og venner som kan kjenne nytten av det som var mottatt som lærdom i kveld. Han fremhevet særlig at det var viktig å huske ordet: FORDRAGELIGHET. HP sa at det var viktig å møte så ofte som man kan, stifte nye bekjentskaper blant patriarkene i Leiren og utveksle erfaringer, ja i det hele tatt ha noen å drøfte sine inntrykk med. Han utbrakte til slutt en skål for de nye patriarkene av Leirens 2. Grad. Patriark Svein Bolmsø fikk så ordet på vegne av patriarkene som hadde fått kveldens grad. Han tok utgangspunkt i Br. Stor Sire sin artikkel i årets første nummer av De Tre Kjedeledd om Leiren og dens betydning. Stor Sire skrev der blant annet at man må bevisstgjøre patriarkene på leirens egenart, særegenhet og budskap, og at leiren har sine særegenheter på samme måte som at logene har det. Leiren er Ordenens andre avdeling, og målet er at leiren skal gi alle patriarker en ny dimensjon i sitt Ordensliv. Patriark Blomsø takket for den fine og minneverdige opplevelsen som kveldens gradtildeling hadde vært, og han takket for at han hadde fått være den som representerte alle resipiendene under gradtildelingen. Han hilste også fra de to resipiendene fra Leir nr. 10 Østerlen som dessverre ikke hadde anledning til å være tilstede ved kveldens måltid. Til slutt fikk Stor Sekretær Svanhild Sandem ordet. Hun takket på vegne av gjestene fra Storlogen for den gode mottagelse de hadde fått i vår leir. Hun sa videre at kveldens begivenhet var en spesiell opplevelse, - ja en opplevelse for livet. Hun sa at Den Gyldne Leveregel er et Verdens Budskap. Hvis alle mennesker hadde levd etter den, ville vår verden sett helt annerledes ut. Det utsagnet er det ikke vanskelig å være enig i. Hun sa også at det er viktig å få ut Ordenens budskap til folk flest for det er på langt nær alle som vet om oss. Helt til slutt takket hun for maten. Følgende ble befordret til Den Gyldne Leveregels Grad Per Christian Backer, Svein Blomsø, Ørjan Eidhagen, Jarle Skamsar, Leif Skamsar, Tore Enger, Kåre Fløiten, Robert Victor Lunde.

5 Følgende ble opptatt i Patriarkgraden Martin Sunde Almqvist, Kai Anton Mykkestue, Odd Steinar Nes, Magne Salberg, Ole-Gunnar Ødegård, Pål Robin Gule, Leif Arnfinn Jordet, Henrik Skogh, Roar Gusterudmoen, Vidar Rognstad, Jan-Ole Wais, Leif Karlstad, Roy Henning Rosland. Opptagelse til Patriarkgraden HP sa bl.a. dette til de nye patriarkene: Dere har til nå vandret noen år i Paran det er nå gått 3 år siden dere mottok DHSG i deres loger. For den som ikke vet hva Paran er, så er det et ørken område hvor patriarkene vandret. Dere har blitt kallet til leiren, det betyr det at dere har et meget godt fremmøte i deres loger, og leiren ønsker seg patriarker som møter så ofte de kan, av det blir det vekst i Leir 25 Glomma. Leiren er ikke som loger, generelt, det fikk dere føle oppe i salen. Logen er et lukket rom, med den trygghet som du føler etter at du som bror har blitt kjent med flere av dine loge brødre i egen loge. I leiren blir det noe helt annet, her er vi ute og med store avstander, men hele tiden på vandring. En gang i mnd samles vi til samvær med patriarker fra 4 loger. Det er utfordrende og spennende. Benytt nå anledningen til å bli kjent med hverandre, knytt nye kontakter, søk etter nye brødre, utvid ditt nettverk blant patriarkene, for her har dere mye å lære. Og her får du næring til ditt sinn og indre ve og vel som vil gi deg økt forståelse og mulige svar på logens grad ritualer. Det er ikke en av oss som er like, her har vi mangfoldet, det er her du skal sanke og utvikle din forståelse i vår lære og budord. Vi patriarker har tatt i mot dere med åpent sinn, la oss bli kjent med dere, vi skal gjøre vårt beste for at dere skal finne dere til rette og like dere hos oss, jeg håper også dere vil gi noe tilbake ved og vise interesse med godt frem møte. Patriark Roar Gusterudmoen kom i sin takketale fra de nye patriarker bl.a. inn på hvor viktig han mente at fadderskapet var. Han takket sin fadder for at han hadde blitt så godt fulgt opp og også om de mange samtalene om leirarbeidet. Han takket på vegne av de andre patriarkene for at de var blitt vist denne tilliten og håpet at vi ikke ville bli skuffet. Vi skal møte så ofte vi kan sa han tilslutt. 5

6 Livsglede En som het Jung uttalte en gang: "For å vinne helhet må man satse hele sitt vesen. Ingenting mindre duger. Det finnes ikke noen enklere måte å gjøre det på, ingen kompromisser". Livsglede mener jeg er en av de edleste skatter som kan oppnås i livet gleden over å leve, over å være til. Gleden over å være akkurat `den du er! Men hvorfor opplever ikke mange av oss en indre grunntone av å være tilfreds i livet? Hvorfor opplever mange livet som en kamp, der du skal tjene til livets opphold og at det på innsiden finnes motstridende følelser av konflikt eller tomhet og trøtthet? Tomheten i ditt indre oppstår når du i løpet av en lang tidsperiode legger lokk på dine virkelige følelser og det sanne og spontane uttrykket du hadde som barn. Du har som voksen kanskje lagt til deg masker og forsvar, som har hjulpet deg til å overleve, men hvis du som voksen står og titter inn i ditt indre landskap og bare møter mørke og tomhet, da er det på tide å gå inn i dette mørket for å finne svaret og veien tilbake til deg selv. Du har det inne i deg - det du søker. Det finnes der hele tiden! Gir du det tid, vil det kanskje komme til kjenne. Hvis du søker gjennom lagene av alle dine følelser og minner, kan du finne mange innsikter og vinne forståelse og ydmykhet ovenfor deg selv - og andre i samme situasjon. Kanskje vil du innse at masken bare var en nødvendighet - at det nå er tid for å begynne og vikle ut dine kronblader og begynne å blomstre som menneske og individ. Selve prosessen - fra tomhet til livsglede - kan vare hele livet ut. Men prosessen er aldri forgjeves, selv om den kan være både vanskelig og smertefull! Du vil kanskje gjenoppleve den smerte, sorg og sinne, du ikke fikk utløp for i barndommen eller ungdommen, fordi du heller valgte å legge et lokk på det hele. Denne prosessen kan oppleves som en vandring i skyggenes dal, i den undertrykte del av deg selv. Det kreves bevissthet og vilje til å ta tak i deg selv og starte prosessen. Ikke alle er bevisst på det, eller har vilje til det. Da kan det være noen av de mørke sider som tar overtaket. Det kan blant annet føre til at du kan bli egenrådig, egoistisk, maktsyk eller materialistisk. Dette kan igjen føre til at du kan bli ulykkelig og misfornøyd med deg selv, og det kan oppstå frustrasjon og endog depresjon. Alle har noe å bearbeide. Ingen er feilfri og perfekt. Det er alltid mulighet for forbedringer. Det å bli bevisst deg selv er en prosess i seg selv. Gjennom livet får du mange impulser, som kan starte denne prosessen. Impulser får du hele tiden i barndommen og ungdommen hjemme, på skolen, gjennom deltagelse i idrett og foreningsliv i omgang med andre mennesker, som venner og kolleger på jobben o.s.v. Som medlem i Odd Fellow Ordenen er du privilegert! For som Odd Fellow lærer du om vennskap kjærlighet og sannhet, om å gi litt av deg selv og ta vare på andre. Du avgir mange løfter om det, og om at du skal være bevisst på ikke å la de mørke kreftene råde og aldri påføre en bror en urett. Og du får lære om lysets betydning. Helt fra du avgir dine løfter, blir opptatt i Ordenen, og du ser lyset, blir du hele tiden påminnet om alt dette. Du kan lære hele tiden mer og mer! Det er en utømmelig kilde med visdom og klokskap du kan få innblikk i. Det er bare opp til deg selv, om du vil la denne lærdommen trenge inn i deg og bevisstgjøre deg! Alle Odd Fellow skikker du lærer - er der fordi de har en betydning! Og du kan oppleve mye glede,som følger med Odd Fellow skikker. For eksempel gleden 6

7 ved å føle samholdet og brorskapen, når vi møtes og hilser på hverandre. Videre kan du oppleve gleden ved å motta all lærdom og alle impulsene under de rituelle møter i logesalen. Og all gleden ved å være samlet rundt et pent dekket bord med god mat og med innslag av både alvor og munterhet. Alt dette du opplever i din Odd Fellow vandring gir deg impulser, og er med å styrke viljen til enhet, fred og samhold, men forhåpentligvis også med å styrke din bevissthet. Når lyset og bevisstheten rettes mot dine skygger, så transformeres de, trollene i deg sprekker, og mer rom skapes i deg..., og det opp fra mørket kan reise seg et nytt fantastisk vesen deg selv! Du med alle dine drømmer og forhåpninger! Du med all din styrke, kjærlighet og glede! Da har du funnet igjen din indre livskraft og den sunne del av deg selv! Den finnes der alltid du må bare finne den! Og for hver gang du er nede i mørket og klarer å komme opp igjen, har du med deg mer og mer av ditt innerste vesen Til det en dag utgjør hoveddelen av ditt indre og livet har vendt om, og grunntonen i deg er ny! Da vi du se deg tilbake å si til deg selv: "Logen har lært meg noe! Den har hjulpet meg å bli bevisst! Og når du kan si `det til deg selv, - ja, da har du faktisk forstått hva Odd Fellow Ordenen står for, med all sin visdom, og hva logen betyr for deg! Du ble bevisst på å starte prosessen og ta tak i deg selv! Kanskje har du da funnet den edleskatt: Livsgleden en følelse av en indre verdi, harmoni, sammenheng og mening! Da er livsgleden tilstede i livet ditt! Et liv er et sted du kan le og juble, et liv er et sted du kan gråte og gruble. Et liv er et sted der du trenger en venn, og en venn det er en du kan hjelpe igjen. Et liv er et sted hvor du stadig skal lære, hvor erfaring og kunnskap er godt å bære. Der noen vil gi mens andre vil kreve, med klokskap er livet ja, lettere å leve. Et liv er et sted med både sannhet og løgn, der ærlighet er det beste hvert eneste døgn. Et liv er et sted du blir glad eller vred, der oppriktighet er det, som jo skaper fred. Et liv er et sted hvor du har noe å gi, der `det at du finnes har mye å si. Der noen vil rose og noen vil klandre, men `det at du lever betyr no` for andre. Et liv er et sted som er gitt deg i gave, der noen blir rike og noen må kave. Et liv er et under jeg ikke forstår, et under som leves mens dagene går. 7

8 Ved orgelets toner Av Eks OM Chr. Larsen Så lukkes da blidt vor loges dør, smukt orgelets toner nå klinger. Det finner så andaktsfullt gehør. En stemning av høytid det bringer - ja, selv det mest forjagede sinn fornemmer den skjønnhet, som her sluses inn. Vi løftes på Fugl Phønix vinger. Her føles samholdets verdi, for glemt er straks dagens møje. Ett indre drømmesyn lister forbi. Det føles som løft mot det høye! Det følger en glede ved tonenes vell, en særegen lykke, som kroner det hell, at OddFellows ble vi med føje. Nå oppskrues lyset langsomt igjen, mens orgelets toner forstummer. Vi føler oss atter tilbake, min venn, skjønt synene ennå vi rummer. Thi toneveldet har smykket vårt sinn ga styrke så hverdagens råkalde vind ei hjertenes blidhet fornummer. Nå er vi da rede til dagens dont, å gjøre litt vell mot vår neste. Imot egoismen danne en front og broderskapsløftet befeste. Thi end for vårt indre øre, min bror, de blideste toner bestandig frem gror får oss til å gjøre vårt beste. Ansvarlig redaktør: Hovedpatriark Bjørn Arild Johnsen Redaksjonskomitè: Kjell Bakken, Arnt Kristian Haug, Knut Østbøll Redaksjonskomiteen ønsker seg stoff til Fløter n helst på e-postadressen: Redaksjonen avsluttet

The Independent Order of Odd Fellows. Etisk Fordypning UP1

The Independent Order of Odd Fellows. Etisk Fordypning UP1 The Independent Order of Odd Fellows Etisk Fordypning UP1 i Odd Fellow og Rebekkaloger 2013 Etisk fordypning av Troskapsgraden Odd Fellow Ordenen er verdiskapende. Hver enkelt av oss skal, gjennom egenutvikling

Detaljer

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 1-2015 Fra logemøtet 12. februar Fra Ordensetiketten Ord til ettertanke Fra logemøtet 12. februar 23 brødre stilte til logemøtet samt 4 gjester fra

Detaljer

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre.

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

Storrepresentant Svein Sørensen

Storrepresentant Svein Sørensen Storrepresentant Hilsen fra DSS Kjære patriarker! Det er utrolig hvor fort tiden går. Det har vært 10 flotte år for Odd Fellow Ordenen i Aust Agder, der leiren har spilt en av hovedrollene. Utviklingen

Detaljer

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten Jubileumsskrift til 10 års jubileum 30. mai 2015 Leir nr. 24 Salten Bakgrunn og forberedelse Hvorfor behov for en ny leir i distrikt 13 Distrikt 13 hadde i 1990 årene en jevnt god økning av medlemstallet.

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

LEIRBÅLET. Nytt embetskollegium. HP Nils A Martinsen. Leiren har for perioden valgt følgende embetskollegium

LEIRBÅLET. Nytt embetskollegium. HP Nils A Martinsen. Leiren har for perioden valgt følgende embetskollegium Medlemsblad for Leir 7 Østfold Årgang 1 Nr 2 desember 2013 LEIRBÅLET Nytt embetskollegium Innholdsfortegnelse Nytt embetskollegium side 1 Nye patriarker av DGL side 2 Vår HP har ordet side 3 Nye Patriarker

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør Lyskasteren Organ for loge 26. Svenør I Redaksjonen; Ex.Storrepr. Per Henrik Fredriksen tlf; 33 19 74 95 UM. Erling Hedly Halvorsen mob; 930 92 360 Sekr. Kjell Aanstad mob: 928 40 501 E-post; k3a@online.no

Detaljer

Fundamentet i planen ligger i ritualer, Fribrevet, Ordenens lover og formålsparagrafen som lyder :

Fundamentet i planen ligger i ritualer, Fribrevet, Ordenens lover og formålsparagrafen som lyder : Handlingsplan for Loge 155 Munkholmen 2015-2017 2015-2017 Langtidsplanen gjelder som en overordnet plan for alle enheter i Odd Fellow Ordenen i Norge. Alle enheter skal med bakgrunn i denne, lage sin egen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

Visdommen i følelsene dine

Visdommen i følelsene dine Visdommen i følelsene dine Tenk på hvilken fantastisk gave det er å kunne føle! Hvordan hadde vi vært som mennesker hvis vi ikke hadde følelser? Dessverre er det slik at vonde opplevelser og stressende

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst:

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst: Preken 6. februar 2017 - samefolkets dag 100 årsjubileum Tekst: 13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN - medlem av Den Uavhængige norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ( I.O.O.F.) HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN 2005-2009 ( - behandlet og godkjent pr. 26.04.06 ) Vennskap Kjærlighet Sannhet

Detaljer

Loge nr. 51 Folden 60 år

Loge nr. 51 Folden 60 år Loge nr. 51 Folden 60 år 07.02.2017 Da logen vår nærmet seg sitt 60-årsjubileum, oppnevnte bror OM Johnny Norman Pedersen følgende komiteer som skulle forberede markeringen av jubileet: En festkomite bestående

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

Velg GODE RELASJONER med andre

Velg GODE RELASJONER med andre F R I G J Ordne mine relasjoner R T tilgi dem som har såret meg og gjøre godt igjen for skade jeg har påført andre, med mindre det ikke skader dem eller andre. Salige er de barmhjertige. Salige er de som

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Embrå. Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Nelly Embrå, OM Lillian Nilssen.

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april 2014 Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Før vi går i gang med Oktober tar vi et lite tilbakeblikk på September: PLAGG:

Før vi går i gang med Oktober tar vi et lite tilbakeblikk på September: PLAGG: Nå har vi kommet godt i gang på lilla gruppe og vi syns det er kjempespennende å bli kjent med barna og med personlighetene deres. Dynamikken i gruppen fungerer bra, og barna er trygge både på oss voksne

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

MYSTISK FROST. - Ikke et liv for amatører

MYSTISK FROST. - Ikke et liv for amatører MYSTISK FROST - Ikke et liv for amatører HELSE 13 desember 2009 1 I en ideell verden bør vi stå opp og smile til den nye dagen som ligger foran oss. Men den verden vi lever i er dessverre ikke alltid like

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

OsebergPosten. Oktober 2015

OsebergPosten. Oktober 2015 Knut Holstrøm har gått av som Logens Storrepresentant etter 4,5 år i embedet. Han har vært et utmerket bindeledd mellom Logen, Distriktsrådet og Storlogen og har ikke spart seg når det gjelder å fremme

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge Hovedpatriarken har ordet Nr 18/2011 Kjære Patriarker! Det forekommer meg at det heter Aller Anfang ist schwer All begynnelse er vanskelig. Det har jeg erfaring fra

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37 Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL Rebekkaloge nr. 37 Brev fra Distrikt Stor Sire. Til alle loger i Distrikt nr. 8 Vestfold. Vterminen g mot slutten, og vi kan se tilbake på flere store begivenheter. Lørdag 22.april

Detaljer

Leirens hilsen til den nye bror av Den Høye Sannhets Grad

Leirens hilsen til den nye bror av Den Høye Sannhets Grad Leirens hilsen til den nye bror av Den Høye Sannhets Grad O D D F E L L O W O R D E N E N I. O. O. F. N O R G E Innledning Kjære bror! Gjennom utvist interesse for Odd Fellow Ordenens etiske lære, og for

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13.

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Preken 24. mars 2016 Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle

Detaljer

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge Hovedpatriarken har ordet Nr 11 2010 Så har Leiren rundet sine første 90 år, og kan med stolthet rette blikket fremover mot sitt neste store jubileum som vil være den

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 MÅNEDENS BILDE Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 Foto: Svein MM Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vidunderlig skal skje, at det må skje - at tidi skal opna seg, at hjarta

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årgang 2 nr. 1 2010. Fløter n. Leiravis for leir nr. 25 Glomma. Glomma renner rolig forbi Elverum

Årgang 2 nr. 1 2010. Fløter n. Leiravis for leir nr. 25 Glomma. Glomma renner rolig forbi Elverum Fløter n Leiravis for leir nr. 25 Glomma Årgang 2 nr. 1 2010 Glomma renner rolig forbi Elverum 1 Kjære Patriarker. HP har ordet Leirens hensikt er å være et verktøy for patriarkene i hverdagen. Skal den

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Bra Br V a o! V «Bra voksne»

Bra Br V a o! V «Bra voksne» BraVo! «Bra voksne» Informasjon Barnehagen er en unik arena for barns danning og utvikling. Det forutsettes at det er bevisste voksne til stede. Voksne som har kompetanse om, og evnen til å møte mennesker

Detaljer

OrigoPosten. OM har ordet:

OrigoPosten. OM har ordet: OrigoPosten Årgang 2. Utgitt Mai 2013 Utgave nummer 3 D A E R V I K O M M E T T I L S E S O N G E N S S I S T E U T G A V E A V O R I G O P O S T E N. A V O G F O R B R Ø D R E I L O G E N R 9 6 O R I

Detaljer

Leir 24 Salten. Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren?

Leir 24 Salten. Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren? Leir 24 Salten Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren? 1 Under 5 år 27,2 % 37 2 5-10 år 33,1 % 45 3 Over 10 år 39,7 % 54 1 2.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Velkommen til kurs Sorg og kriser. Diakonikurs.com Bjørge Aass

Velkommen til kurs Sorg og kriser. Diakonikurs.com Bjørge Aass Velkommen til kurs Sorg og kriser Kveldens program Sorg i Bibelen Definisjon av sorg Sorgfaser Når reaksjonene uteblir Hvordan hjelpe i sorgen? Andre former for sorg Litt om kriser «Den sitter så dypt

Detaljer

Sjel i dag. Sjel i dag. Sjel i dag. Terje Talseth Gundersen. Foredrag PMU - 24. okt 2006

Sjel i dag. Sjel i dag. Sjel i dag. Terje Talseth Gundersen. Foredrag PMU - 24. okt 2006 Åndelig Sykehusprest dimensjon, i helsevesenet en fremmed fugl Terje Talseth Gundersen Åndelig dimensjon, en fremmed fugl i helsevesenet, eller hvorfor har vi latt være å engasjere oss? For privat/personlig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD 2011 HOVEDMÅL FOR LOGE NR 16 URD Gjennom ritualer, samarbeid og fokus på mellommenneskelige relasjoner bidra til økt vekst for Odd Fellow Ordenen og loge nr 16 URD NEVND

Detaljer

5 glemte tips fra mormor for å skape en brennende hett samliv!

5 glemte tips fra mormor for å skape en brennende hett samliv! 5 glemte tips fra mormor for å skape en brennende hett samliv! 1 Innledning Jeg bor i Hyggen sammen med min mann, Steinar og vi har to barn i tenårene. Vi har holdt sammen siden 1990 og vært gift i over

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

«En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24. «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23

«En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24. «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23 «En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24 «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23 Saktmodighet = Styrke under kontroll Ble brukt for å beskrive en vill hest som var temmet. Den temmede

Detaljer

Skrevet av Karen Holford

Skrevet av Karen Holford Minner i stein I bibelske tider og i tidligere århundrer så samlet folk sammen steiner for å lage et spesielt monument slik at de kunne minnes noe fantastisk som Gud hadde gjort for dem. Hva er den viktigste

Detaljer

KVITBJØRN POSTEN NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVITBJØRN FORFREMMELSER

KVITBJØRN POSTEN NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVITBJØRN FORFREMMELSER KVITBJØRN POSTEN Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn oktober 2015 NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVITBJØRN BESØK AV DSS DSS Jon Holien Gratulerer med de nye embedene! GJENOPPTATT FORFREMMELSER

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

INFO SMØRBLOMSTENE OKTOBER 2017

INFO SMØRBLOMSTENE OKTOBER 2017 INFO SMØRBLOMSTENE OKTOBER 2017 Tusen takk til dere som kom på foreldremøte. Det ble et godt møte hvor vi fikk belyst og diskutert et viktig tema: «mobbing i barnehagen.» Se vedlegg. Det kan virke unødvendig

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 EXT. UTENFOR HUSET TIL - KVELD Line står utenfor huset til Even. Skal hun banke på? Hun går mot

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 5 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 5 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 5 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SYKEHUSET - DAG Jason har fått med seg hva som har skjedd. Han bestemmer seg for å besøke

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer