SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F."

Transkript

1 SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl Endringer av dette må være i tråd med Lov for Loger. Innkalling til møtene skjer ved halvårig terminliste som følger de fastlagte koder. Forandring av møte eller møtetid bekjentgjøres ved E-post og/eller brev til brødrene. Logen gjennomfører minst en brannøvelse i året. 2. En fortegnelse over dem som søker opptagelse skal være synlig i Forværelse under de ordinære logemøter. Fortegnelsen tas bort når resipienden er innviet. Inspektør legger ut i Forværelse møteprotokoll og protokoll for besøkende gjester. Lister over embetsmenn og over forskjellig nevnders medlemmer skal være oppslått i Forværelse. Det skal også legges ut bok med Nummererte Sirkulærer. 3. Logens Inspektør skal sørge for at logesalen er ferdig minst 30 minutter før den fastsatte møtetid. Blomster som skal overrekkes i logesalen, anskaffes av Inspektør. Valgte og utnevnte embedsmenn må møte senest kl i logesalen. Forfall skal meldes, om mulig dagen før, til Inspektør. Ved fravær har hver enkelt selv ansvar for å skaffe stedfortreder og melde fra til Inspektør hvem som fungerer. De brødre som er med i dramaspill og ikke kan møte, må i god tid melde forfall til CM. 4 Det føres protokoll over møtende brødre. Inspektør legger fram protokoll for gjester.

2 5. Antrekk ved logemøter skal være: 1. Galla (livkjole og sort vest, hvit sløyfe, sorte strømper og fortrinnsvis lakksko ) ved Innvielser, Den Høye Sannhets Grad, Installasjon av embetsmenn, tildeling av Vetreranjuveler, samt ved Festloge og andre festlige arrangementer i logens regi. 2. Ved tildeling av Det Gode Vennskaps Grad og Den Edle Kjærlighets Grad møter samtlige brødre, embetsmenn og resipiender i vanlig logeantrekk ( mørk dress, hvit skjorte, sort slips, sorte strømper og sorte sko. 3. Ved Minneloge og Nyttårsloge møter alle, også embetsmenn, i vanlig logeantrekk. 4. Ved alminnelige arbeidsmøter benyttes vanlig logeantrekk. Se sirkulær nr Hvert medlem betaler forskuddsvis en månedlig kontingent som er fastsatt av logen og godkjent av Distrikts Stor Sire. Se Lov for loger. Brødre som før 1. juli 1998 har fylt 70 år og er veteran, betaler halv kontingent. Brødre som blir veteraner etter denne dato, betaler vanlig kontingent. Brødre som ønsker å betale inn et ekstra bidrag direkte til logens konto, merker dette med Gave. Ved innvielse og forfremmelse til hver grad betales det til logen det gebyr som er fastsatt av Storlogen. Se Lov for loger. Logen dekker kontingenten for medlemmer som er fastboende på sykehjem. 7. Foruten de nevnder som er pålagt i Lov for Loger, utnevner OM en Privatnevnd/Arrangementnevnd bestående av 7 medlemmer samt en Sosialnevnd bestående av 5 medlemmer. Sosialnevnden konstituerer seg selv og velger leder og sekretær. Det føres protokoll over nevndens møter og beslutninger. Nevnden er ansvarlig for gjennomføringen av alt utadvendt sosialt arbeide. Nevnden skal selv utarbeide og komme med forslag til sosiale tiltak og finansieringen av disse. Nevnden skal dessuten være ansvarlig for internt sosialt arbeid, som for eksempel tiltak for enker og andre etterlatte. Se vedlegg: Statutter for utadvendt sosialt arbeide. Hvert år skal alle nevnder avgi en skriftlig beretning til logen. OM utnevner, etter forslag fra CM, en dramagruppe til å spille gradens dramatiske innhold.

3 8. Skattmester skal ikke ha en større kontantbeholdning enn kr. 3000,-. Overskytende beløp settes inn på logens bankkonto. Betaling av regninger utføres i størst mulig utstrekning med giro eller over nettbank. Forslag om bevilgning på over kr. 5000,- forelegges Finansnevnda før realitetsbehandling i logen. 9. Logen skal være medlem av Ordensmedlemmenes Begravelseskasse I.O.O.F. Se Lov for Loger. Logen forskutterer begravelsesbidraget. 10. Det er en plikt for medlemmene, hvis mulig, å være tilstede ved en brors bisettelse eller begravelse; likeledes ved bisettelse eller begravelse til en brors samlivspartner. Krans til en brors båre skal være av granbar, og med to hvite bånd. Det ene merket med De Tre Kjedeledd i rødt, og det andre Fra Odd Fellow loge nr. 17 Dag i sorte bokstaver. Se sirkulær nr. 2 A. Ved samlivspartners bortgang sendes en enkel bårebukett uten sløyfe. Ved brødres begravelse tilbys de etterlatte hjelp ved begravelsen og ved et eventuelt minnesamvær. 11. Ved innvielse skal Sekretær påse at resipienden blir hentet av fadderen og likeledes fulgt hjem. I fadders fravær pålegger Sekretær en annen bror til å gjøre dette. Ved innvielsen mottar den nye bror en gull jakkenål, De Tre Kjedeledd i miniatyr, som gave fra logen. 12. Ved brødres tildeling av Den Høye Sannhets grad eller ved overgang eller gjennopptagelse til loge nr. 17 Dag, mottar de som gave - en aksje i A/S Sverresgt. 9.

4 13. Blomster skal overrekkes under brodermåltidet til veteran som har mottatt veteranjuvelen i logesalen. Blomster eller gaver skal overrekkes ved offisielt besøk til andre loger. Blomsteroverrekkelse ved innvielse følger ritualet. Når brødre fyller 50, 60 og 70 år og deretter hvert 5. år, får de gratulasjonsbesøk og blomster. Besøket avtales med jubilanten. OM er ansvarlig for kjøp av blomster. 14. Samlivspartnere etter avdøde brødre, får en blomsterhilsen ved fylte runde år og deretter hvert 5. år etter fylte 70 år. Til jul får de en blomsterhilsen og besøk av en bror. Ved arrangementer hvor brødrene har med ledsagere, innbys også samlivspartnerne etter avdøde brødre. Logen betaler kostnadene for disse gjester. 15. OM som representerer logen etter invitasjon fra en annen loge, skal ha alle utgifter dekket av logen. Eventuell stedfortreder har de samme betingelser. Inviterte gjester som er på offisielt besøk til logen, skal ikke avkreves betaling for måltidet. Dette gjelder også øvrige besøk av Distrikt Stor Sire. 16. Antall aksjer som logen eier i A/S Sverresgt. 9, bør være av et slikt antall at det gir et markert utrykk for logens medansvar for ordenshuset. Aksjene som logen eier i A/S Sverresgt.9 skal ikke frigjøres for salg. Logen er åpen for å motta eller kjøpe frigjorte aksjer. 17. Logen skal være med i valgkomiteen for valg av styre til A/S Sverresgt. 9 i henhold til selskapets vedtekter. Logen bør være representert i styret.

5 18. Forandringer i Særloven kan vedtas ved stemmegivning i Den Høye Sannhets Grad etter forslag av 5 godstående brødre av Den Høye Sannhets Grad. Forslaget må være drøftet i et forutgående møte i Den Høye Sannhets Grad og må ikke stride mot Lov for Loger og skal godkjennes av Stor Sire. STATUTTER FOR UTADVENDT SOSIALT ARBEID 1 Logen skal ha en konto for sosialt arbeid, for å skaffe midler til logens utadvendte virksomhet. 2 Midlene skaffes tilveie ved: a. 5 % av brødrenes årlige kontingent b. Frivillige gaver. c. Spesielle utlodninger i henhold til i Lov for loger. 3 Logen skal ha en Sosialnevnd som består av 5 medlemmer. Nevnden forvalter logens konto for sosialt utadvendt arbeid. Det føres protokoll over nevndens møter og beslutninger. Nevnden skal årlig avgi beretning til logen. Logen kan arrangere en årlig utlodning til inntekt for logens utadrettede arbeid og fremsette forslag til hvilke formål. Alle inntekter etter utlodninger og lignende samt gaver skal straks overbringes til Skattmester. Skattmester fører inntektene i logens regnskap iht. Retningslinjer for god regnskapskikk for ideelle organisasjoner 4 For endringer i Statuttene gjelder 18 i Særloven. Godkjent den 24.januar 2012 Den Uavhængige Norske Storloge Morten Buan (Stor Sire) Steinar Jansen (Stor Sekretær)

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte.

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte. Styreinstruks Scana Industrier ASA 1. Formålet med styrets arbeid Styrets forvaltning og tilsynsansvar er regulert i Lov om allmennaksjeselskaper (allmenn-aksjeloven) 6-12 og 6-13. Styret har også ansvar

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer