Høstkonferansen Stavanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høstkonferansen Stavanger 20.09.11"

Transkript

1 Høstkonferansen Stavanger «Overføring av boliglån til kredittforetak- Hvilke konsekvenser har dette, og har noen banker allerede gått for langt?» SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm L Egge Nei tvert imot

2 Innholdsfortegnelse _ 3 Det store bildet Bruk av OmF ute og hjemme 17 Historiske nivåer Ansvarlige lån over Senior, og Senior over OmF 22 Det norske markedet Volum og utstedere 28 Utnyttelsen av OmF i dag Mange banker har mye å gå på 34 Omsetninger og kurver Oslo Børs og ABM 41 Om SpareBank 1 Markets 2

3 Det store bildet Bruk av OmF ute og hjemme

4 Hvor stor er bruken av OmF globalt? Kilde: ECBC «European Covered Bond Fact Book 2011» Download here: Covered bonds are one of the largest private sector debt markets in the world At the end of 2010, the overall volume stood at EUR 2.5 trillion 2500 mrd. EUR 4 Økning på 67% på 7 år

5 Her er fordelingen per land og sektor Kilde: ECBC «European Covered Bond Fact Book 2011» 72 mrd. EUR 5

6 Her er fordelingen per land og sektor - historisk Kilde: ECBC «European Covered Bond Fact Book 2011» Danmark på høyde med Tyskland og Spania

7 Fordelingen per land (benchmark size) Kilde: ECBC «European Covered Bond Fact Book 2011» 7 Spania, Frankrike og Tyskland dominerer. Frankrike øker mest.

8 Hvor kommer investorene fra? Kilde: ECBC «European Covered Bond Fact Book 2011» 8 Forholdsvis stabilt, men Norden og Asia på vei opp

9 Hvem er de? Kilde: ECBC «European Covered Bond Fact Book 2011» 9 Stabilt her også banker dominerer

10 Hvor stor er bruken av OmF globalt? Kilde: ECBC «European Covered Bond Fact Book 2011» Insurance companies are not the driving force behind spreads at the short to mid part of the curve. They have only bought around 3% of this year s 5Y issuance for example. However number grows to almost one third if looking at deals with a maturity of beyond 10 years Shorter deals are mostly influenced by banks and asset managers Basel III and especially the liquidity coverage ratio is pushing banks to shift their investments increasingly from senior unsecured bonds to covered bonds which can form up to 40% of their liquidity portfolio under the LCR 10 Forsikring har en relativt beskjeden andel, men er store på lange løpetider

11 Bruken av boliglån som sikkerhet øker mest Kilde: ECBC «European Covered Bond Fact Book 2011» With respect to the number of covered bond programs, around 25% of all programs with benchmark bonds outstanding are backed by public sector collateral, and 75% are (primarily) backed by mortgage collateral. Looking at the absolute amount of all outstanding covered bonds, around 24% or EUR 608bn relate to public sector collateral, 72% to mortgage collateral (EUR 1,789bn) and 4% to mixed or other collateral, e.g. ships. Since 2006, the volume of covered bonds backed by mortgage collateral has been higher than the volume of public sector covered bonds. This trend has accelerated in recent years, as not only the relative share of public sector covered bonds has declined, but also the absolute amount has decreased. The main driver behind this development is the situation on the German Pfandbrief market. Following the abolishment of special guarantee schemes in Germany (Gewährträgerhaftung, Anstaltslast) for public sector banks, the volume of underlying collateral declined significantly. 11 Av et OmF univers på 2500 mrd. har 1800 mrd. sikkerhet i boliglån og 600 mrd. i off. sektor

12 Emisjoner siden 2007 fordelt på type Kilde: ECBC «European Covered Bond Fact Book 2011» The charts below show that senior unsecured funding still represents more than 50% of European banks funding In the period of 2010 to H1 2011, based on Dealogic figures, covered bonds made up 38% of total issuance of European financial institutions (excluding securitization and short-term funding) compared with 51% of senior unsecured funding and 11% of sub debt and government guaranteed funding 12 Men det emitteres fortsatt store mengder senior lån (51% andel)

13 Mange banker har mye å gå på i bruken av OmF Kilde: ECBC «European Covered Bond Fact Book 2011» Fitch s covered bond study of March 2011 showed that more than 50% of the covered bond issuers rated by Fitch have a funding reliance (defined as outstanding covered bonds in % of total assets) of less than 10% Less than 1 in 5 issuers has a funding reliance of more than 20% These are almost exclusively specialized mortgage banks 13 Det er ikke bare i Norge mange banker har sovet i timen

14 Konklusjoner fra ECBC Kilde: ECBC «European Covered Bond Fact Book 2011» We view the current anomalies in the pricing of covered bonds relative to senior unsecured bank debt as a good opportunity to switch into covered bonds The tight spread between the two asset classes means that the spread give-up for investors would be relatively small in most cases and those investors switching into covered bonds would be more than compensated by the aforementioned advantages of this asset class in terms of higher rating and additional investor protection This holds particularly true for EU bank investors, who additionally benefit from the lower risk weighing under the European 71 Capital Requirements Directive (CRD), the lower ECB repo haircuts and the prospect of covered bonds qualifying as liquid assets under the upcoming Basel liquid buffer rules Insurance companies as well would benefit from investing into covered bonds as these instruments will receive a favorable treatment under the upcoming Solvency II rules The structural subordination of senior unsecured investors as a result of increased covered bond issuance poses some problems, but the current discussion exaggerates the issue ignoring the advantages of having a stable and relatively cheap funding channel for the bank. This is beneficial for both covered bond and senior unsecured investors. 14 Fra en investors ståsted er OmF nå priset svært høyt sammenlignet med andre AAA alternativer

15 Pantsatt sikkerhet og Senior/OmF-forhold Norge: Overpantsettelse (27%) - OmF/Eiendeler (18%) Senior/OmF (3) 15 Norge har kommet langt i bruket av OmF sammenlignet med mange andre land

16 Andelen OmF i.f.t. Senior+OmF Med ca halvparten skiller Norge seg lite ut 16 Men det er likevel mer å gå på Tyskland 10 prosentpoeng foran

17 Historiske nivåer Ansvarlige lån over Senior, og Senior over OmF

18 Senior/OmF faktor i.f.t. landrisiko Norge i midten 18 Liten forskjell mellom senior og OmF i PIIGSlandene

19 Forholdet mellom Senior og OmF er «normalt» Men er for øyeblikket i en stigende trend 19

20 Spread mot swap for Senior og OmF i Norge Senior/OmF ratio mellom 1,3 og 2,6 siste to år 20 Forholdet mellom Senior og OmF ligger nå på 2,5

21 Spread mot swap for Ans. LT2 og Senior finans LT2/Senior ratio mellom 2 og 6,5 siste fire år 21 Forholdet mellom LT2 og Senior er nede på 2,1

22 Det norske markedet Volum og utstedere

23 OmF utgjør mer enn halvparten af finans totalt Siden 2009 har OmF økt 22% - Senior har falt 11% - OmF>Stat snart 23 The Norwegian bond & CP market by issuer sector and volume in NOK billion No of NOK BIS Group Volume Group No of NOK No of NOK Issuers bn Weight % % Issuers bn Issuers bn % BIS weight 29.9% % - BIS weight 28.1% 100% Government Government enterprises enterprises / Statsforetak / Statsforetak SF SF 0.1% 0% Covered Covered bonds / Obl. bonds med / fortrinnsrett Obl. med fortrinnsrett 28.1% 100% % - BIS weight - Municipalities 3.9% 100% Counties Counties / Fylker / Fylker 0.6% 15% Municipalities Municipalities / Kommuner / Kommuner 3.2% 82% Municipal Municipal companies companies (20%) (20%) 0.1% 2% Electricity Electricity companies companies (20%) (20%) 0.1% 2% % - BIS weight - Financials 21.0% 100% Mortgage Mortgage institutions institutions / Kredittforetak / Kredittforetak 1.7% 8% Commercial Commercial Banks / Forretningsbanker Banks / Forretningsbanker 6.1% 29% Savings Savings Banks / Sparebanker Banks / Sparebanker 12.7% 60% Finance Finance companies companies / Andre finansinst. / Andre finansinst. 0.3% 2% Insurance Insurance companies companies / Forsikring/ Forsikring 0.2% 1% % - BIS weight 15.3% 100% Municipal Municipal companies companies 0.6% 4% Real estate Real companies estate companies 1.2% 8% Electricity Electricity companies companies (100%) (100%) 4.4% 29% General General industry industry 2.3% 15% Oil-Offshore Oil-Offshore 5.5% 36% Shipping:Shipping: 1.3% 9% % - BIS weight - Subord. debt 1.2% 100% Mortgage Mortgage institutions institutions / Kredittforetak / Kredittforetak 0.0% 3% Commercial Commercial Banks / Forretningsbanker Banks / Forretningsbanker 0.3% 25% Savings Savings Banks / Sparebanker Banks / Sparebanker 0.5% 44% Finance Finance companies companies / Andre finansinst. / Andre finansinst. 0.0% 2% Insurance Insurance companies companies / Forsikring/ Forsikring 0.3% 27% % - BIS weight - Capital Contrib. Securities 0.6% 100% Mortgage Mortgage institutions institutions / Kredittforetak / Kredittforetak 0.0% 5% Commercial Commercial Banks / Forretningsbanker Banks / Forretningsbanker 0.1% 14% Savings Savings Banks / Sparebanker Banks / Sparebanker 0.4% 63% Insurance Insurance companies companies / Forsikring/ Forsikring 0.1% 18% Total all issuers 100% Finance / Finans 51% Dreiningen fra senior til OmF vil fortsette spesielt hos de små bankene

24 Bytteordningen Forfallsoversikt (229,51 mrd) 76 mrd. i mrd. i mrd. i 2013 og 87 mrd. i

25 Hvor mye kan finansieres gjennom OmF uten at ratingen for senior lån svekkes OmF et tveegget sverd? Det finnes ingen absolutt grense, knapt nok en flytende heller En stor del av likviditeten som frigjøres benyttes til plasseringer i andre OmF, statspapirer og andre sikre plasseringer Dessuten har en ny finansieringskilde en verdi i seg selv Danske kredittforetak har kunnet låne penger hele tiden under finanskrisen På den annen side reduseres andelen sikre lån til fordel for mer usikre Bankene vil derfor etter hvert ligne mer på dagens danske banker OmF Senior Fitch påpekte noen av disse forholdene under en konferanse om risiko i markedet for statsobligasjoner og OmF i Oslo 8. september 2010 På direkte spørsmål etterpå ble det antydet at så mye som 50 prosent av boliglånene muligens kan finansieres gjennom OmF før seniorgjelden blir nedgradert Noen banker har for lengst passert denne grensen, men uten notching Har Miller & Modigliani gått ut på dato? 25

26 Norske OmF-utstedere - Alfabetisk Høy overpantsettelse og lav LTV 26 Lav gjennomsnittlig LTV

27 Norske OmF-utstedere Etter størrelse Høy overpantsettelse og lav LTV 27

28 Utnyttelsen av OmF i dag Mange banker har mye å gå på

29 Norske bankers utnyttelse av OmF Varierende, men generelt lav (unntatt DnB NOR) 29 Lav utnyttelse uansett målemetode OmF i forhold til PM er kanskje mest relevant

30 Hvor mye kan man spare på økt andel OmF? Mye! 1,5 mrd. i lavere rentekostnader per år Senior 5y bp 145 OmF 5y bp 55 Utnyttelse % Ytterligere overføring m rd. Besparelse per år m ill. Uavhengige Terra Spb Totalt NB! Forenklede forutsetninger. Banker med svært høy innskuddsandel vil selvfølgelig ikke spare like mye

31 Hvor mye kan din bank spare per år? Nødvendig overføring i mrd., og årlig spart beløp i millioner Gruppe Increased Lower Gruppe Increased Lower Nøkkeltall per 2010-q4 for Covered interest Nøkkeltall per 2010-q4 for Covered interest Konsern og Morselskap Funding cost Konsern og Morselskap Funding cost NOK bn NOK mill. Savings Banks / Sparebanker DnB NOR, Verd Etne Spb DnB NOR, Verd Flekkefjord Spb DnB NOR, Verd Haugesund Spb DnB NOR, Verd Lillesands Spb DnB NOR, Verd Luster Spb DnB NOR, Verd Skudenes & Aakra Spb Spb 1 Halden Spb (Spb 1) Spb 1 Lom og Skjåk Spb (Spb 1) Spb 1 Modum Spb (Spb 1) Spb 1 Rygge-Vaaler Spb (Spb 1) Spb 1 Spb 1 Buskerud-Vestfold Spb 1 Spb 1 Gudbrandsdal Spb 1 Spb 1 Hallingdal Spb 1 Spb 1 Nord-Norge Spb 1 Spb 1 NordVest Spb 1 Spb 1 Nøtterøy-Tønsberg Spb 1 Spb 1 Ringerike Hadeland Spb 1 Spb 1 SMN Spb 1 Spb 1 SR-Bank Spb 1 Spb 1 Søre Sunnmøre Spb 1 Spb 1 Telemark Spb 1 Spb Hardanger (Spb 1) Spb 1 Spb Hedmark (Spb 1) NOK bn NOK mill. Terra Andebu Spb Terra Arendal og Omegns Sparekasse Terra Askim Spb Terra Aurland Spb Terra Aurskog Spb Terra Bamble og Langesund Spb Terra Berg Spb Terra Bien Sparebank AS Terra Birkenes Spb Terra Bjugn Spb Terra Blaker Spb Terra Bud, Fræna og Hustad Spb Terra Bø Spb Terra Drangedal og Tørdal Spb Terra Eidsberg Spb Terra Etnedal Spb Terra Evje og Hornnes Spb Terra Fornebu Spb Terra Gildeskål Spb Terra Gjerstad Spb Terra Grong Spb Terra Grue Spb Terra Haltdalen Spb Terra Harstad Spb Terra Hegra Spb

32 Hvor mye kan din bank spare per år? Nødvendig overføring i mrd., og årlig spart beløp i millioner Gruppe Increased Lower Nøkkeltall per 2010-q4 for Covered interest Konsern og Morselskap Funding cost 32 NOK bn NOK mill. Terra Hjartdal og Gransherad Spb Terra Hjelmeland Spb Terra Hol Spb Terra Holla og Lunde Spb Terra Høland og Setskog Spb Terra Hønefoss Spb Terra Indre Sogn Spb Terra Jernbanepersonalets Spb Terra Klepp Spb Terra Klæbu Spb Terra Kragerø Spb Terra Kvinesdal Spb Terra Larvikbanken-Brunlanes Spb Terra Lillestrøm Spb Terra Marker Spb Terra Meldal Spb Terra Melhus Spb Terra Nes Prestegjelds Spb Terra Nesset Spb Terra Odal Spb Terra Ofoten Spb Terra Opdals Spb Terra Orkdal Spb Terra Rindal Spb Bankene med grønn bakgrunnsfarge har ikke obligasjonslån Gruppe Increased Lower Nøkkeltall per 2010-q4 for Covered interest Konsern og Morselskap Funding cost NOK bn NOK mill. Terra Rørosbanken Røros Spb Terra Selbu Spb Terra Seljord Spb Terra, Verd Søgne og Greipstad Spb Terra Soknedal Spb Terra Spb Hemne Terra Spb Narvik Terra Spydeberg Spb Terra Stadsbygd Spb Terra Strømmen Spb Terra Sunndal Spb Terra Surnadal Spb Terra Time Spb Terra Tinn Spb Terra Tolga-Os Spb Terra Totens Spb Terra Trøgstad Spb Terra Tysnes Spb Terra Valle Spb Terra Vang Spb Terra Vegårshei Spb Terra Vestre Slidre Spb Terra Vik Spb Terra Ørland Spb Terra Ørskog Spb

33 Hvor mye kan din bank spare per år? Nødvendig overføring i mrd., og årlig spart beløp i millioner Gruppe Increased Lower Nøkkeltall per 2010-q4 for Covered interest Konsern og Morselskap Funding cost 33 NOK bn NOK mill. Terra Øystre Slidre Spb Terra Åfjord Spb Terra Aasen Spb Uavhengig Cultura Spb Uavhengig Fana Spb Uavhengig Helgeland Spb Uavhengig Sandnes Spb Uavhengig, Verd Spareskillingsbanken Uavhengig Spb Møre Uavhengig Spb Pluss Uavhengig Spb Sogn og Fjordane Uavhengig Spb Sør Uavhengig Spb Vest Uavhengig Spb Øst Uavhengig Voss Spb B a n k f ø r S i n g e l B a n k n å U t e n O M F Menn / bankers tre livsfaser G i f t S k i l t

34 Omsetninger og kurver Oslo Børs & ABM

35 Historical spread levels Covered bonds (AAA) 35

36 Actual trades Aug Covered bonds Duration scale 36

37 Historical spread levels Financials (AA-/A) 37

38 Actual trades Aug Financials About 10 bp higher for (Avg.: 3y FRN +99, 3y Fixed +77) 38

39 FRN margin on new financial bonds Non matured issues only 39

40 Estimated NOK spread curves Financials Sep 16 Grouped by size and rating 40

41 Om SpareBank 1 Markets

42 Introduction to SpareBank 1 Markets Established in October 2008 by team of experienced professionals and the SpareBank 1 Gruppen ( SB1 ) Owned 2,8% by the employees and 97,2 % by SB1 Full scale investment bank with a total of close to 100 employees distributed on five key business areas in addition to support staff: Corporate Finance Equity Sales and Trading Fixed Income / FX Research Asset Management / Bank Distribution Offices and locations: Oslo Trondheim (through SpareBank 1 SMN Markets) Stavanger (through SpareBank 1 SR Markets) Tromsø (through SpareBank 1 Nord-Norge Securities) London (through UB Securities London LLP) 42

43 Organization CEO Martin Hagen Business support Håvard Vikse Strategy and Business Development Olav Skjervheim Fixed Income / FX Kristian Semmen Corporate Finance Stein Husby Equity Research Henrik With Head of Equity Mark Carey Bank Distribution Nils Tore Eliassen 43

44 A full service investment bank, part of the second largest banking group in Norway Fixed income Corporate finance Equity sales and trading Asset Management Bank distribution Research 11 brokers and analysts Research coverage on banks, utilities, oil and oil service Top 8 arranger of bonds issues on the OSE professionals, with financial and industrial experience Key focus is on traditional Norwegian sectors represented on the OSE Dedicated M&A, IPO and Funding specialists 16 brokers and 3 traders 3.18% market share on OSE in employees, of which 2 asset managers and 1 broker Develops financial products with focus on optimal absolute returns 12 analysts cover approx. 100 companies and increasing Covers all major sectors on the OSE 2 analysts cover general equity strategy and macroeconomic trends Long term client relationship commitment Total assets of more than NOK 600 billion 17 banks in the alliance, 3 of which are among Norway s 10 largest banks on a standalone basis Provides commercial bank loans to regional and national companies ODIN Asset Management approx. NOK 25 billion AUM in 11 funds globally 7 other bank owned regional asset managers Nationwide distribution network 17 regional banks 1 million customers, 700,000 internet banking customers Strong internet equity trading platform 3 investment banks with local presence About 40 corporate finance and capital markets professionals in the alliance Strong industrial and financial knowledge and networks Commercial banking Asset management Retail and distribution Regional markets units1 Markets 44

45 Corporate Finance The corporate finance team at SpareBank 1 Markets has significant experience from financial advisory and strategic consulting, industry, asset management and regulatory functions The team members have by advisory or managerial capacities completed a wide range of M&A, IPO, ECM and private financing transactions 15 front-office professionals, situated in Oslo. About 40 corporate finance professionals within the extended SpareBank 1 Markets network enables superior presence and longstanding relationships Stein Husby Head of Corporate Finance 10 years investment banking and consulting experience, previously from First Securities and McKinsey Mergers and acquisitions Acquisitions and buyouts Structured sales Disposals and divestitures Mergers Corporate advisory and defense strategies Restructurings Fairness opinions Corporate advisory services Equity capital markets Initial public offerings and listings Secondary offerings Private placements Equity and hybrid instruments Share buybacks Focus sectors Banks and financials E&P of natural resources Oil service Real estate Seafood Shipping Technology & telecom Funding Equity High yield bonds Convertible bonds Bank project financing Bank acquisition financing Private equity and venture capital 45

46 Research Credible and experienced research team covering the OSE with focus on a mix of blue chip and under-analysed companies 12 analysts covering 100 companies within all major sectors and expanding rapidly 2 analysts cover general equity strategy and macro-economic trends Henrik With Head of Research 11 years of experience from DnB Nor Markets and Alfred Berg ABN Amro within Equity Research Shipping and Oil Services Covering all major sectors, including: Banks and financials Consumer Industrials Life sciences Media Mining Oil & gas E&P Oil services (all major sub-sectors) Seafood Shipping Technology Telecom 46

47 Equity sales & FI/FX SpareBank 1 Markets has more than 29 dedicated equity, fixed income and FX brokers About 40 professionals nationwide within the alliance Institutional clients 4 independent investment banks with local presence in Oslo, Stavanger, Trondheim, Tromsø and our London office Retail market 17 independent commercial and savings banks internet banking customers Internet trading platform with Direct Market Access capabilities Mark Carey Head of Equity 25 years of experience from Equity Sales. Prior experience from S.G.Warburg, Sirius Securities, DnB Nor Markets, Handelsbanken, ABN AMRO Alfred Berg og Kaupthing. Kristian Semmen Head of FI / FX Top 12 equity sales marketshare on the OSE in Top 8 manager of bonds issues in years of DCM and ECM experience Prior experience from Storebrand Asset Management, Norges Bank, First Securities and Orkla Finans. Strong focus on financials, oil and offshore services Note 1: Only Scandinavian investment banks included (Credit Suisse, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Netfonds 47 and Nordnet are excluded) Source: Oslo Stock Exchange, Stamdata

48 Asset Management / Bank distribution Asset Management / Bank distribution consists of 5 experienced professionals; One Head, two senior managers and 2 brokers Asset Management offer: Private Banking concept The concept is a cooperation between some of the banks within the SpareBank 1- alliance and SpareBank 1 Markets Our Private Banking concept is based on solid investment advice and management along with a market view, the best banking services and presented within an overall solution to our customers Discretionary Asset Management: SpareBank 1 Markets Top 5 stock, 5 of our most recommended Norwegian stocks Tailor made solutions Argo ProAktiv* A combination fund with a dynamic rebalancing based on SpareBank 1 Markets market view Stock trading through internet solutions and advisor based stock trading through the SpareBank 1-alliance 48 * To be renamed during autumn 2011

49 SpareBank 1 Markets Disclosures IMPORTANT DISCLOSURES SpareBank 1 Markets operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of SpareBank 1 Markets receive salary, and are members of the bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the SpareBank 1 Markets Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalization, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. This report or summary has been prepared by SpareBank 1 Markets from information obtained from different sources not all of which are controlled by SpareBank 1 Markets. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified SpareBank 1 Markets has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, SpareBank 1 Markets can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and SpareBank 1 Markets assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. SpareBank 1 Markets assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Performance in the past is not a guide to future performance. SpareBank 1 Markets accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. These materials may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose. Please cite source when quoting. We use only sources we find reliable and accurate, unless otherwise stated in the relevant reports. SpareBank 1 Markets or an affiliate may from time to time perform investment banking or other services (including acting as advisor, manager or lender) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. SpareBank 1 Markets AS Olav Vs gate Oslo

50 Contact details Debt capital markets Henrik Danielsen High yield / Kristian Semmen Christian K. Gløersen Guttorm L Egge Head of DCM High yield Head of credit research / / xxxx xxxx / Stein-Are Jensen Thomas Hansteen Patrik Hofseth Head of Fixed income sales Head of High yield High yield research / xxxx / xxxx xxxx / Frank Sannes Bruno Jeannin Jørgen Haug Fixed income sales High yield High yield research / / / xxxx xxxx Arne Olav Sunde William Selmer Sandum Ariel Fischer Fixed income sales High yield Quantitative research / / xxxx xxxx / Eyvind Width Alexander Lunde Shakeb Syed Fixed income sales Trading Macroeconomic research / / / Lars Aadnesen Tor Stenumgård ChristianBjerknes Fixed income sales Trading Macroeconomic research / / /

51 Thank you Guttorm L Egge Head of Credit Research Olav V s gt. 5 P.O. Box 1398 Vika NO-0114 Oslo, Norway Phone Fax Cellular

Agria Dyreforsikring ALD Automotive AS Andebu Sparebank Arendal og Omegns Sparekasse Askim Sparebank Atradius NUF Aurland Sparebank Aurskog Sparebank

Agria Dyreforsikring ALD Automotive AS Andebu Sparebank Arendal og Omegns Sparekasse Askim Sparebank Atradius NUF Aurland Sparebank Aurskog Sparebank Agria Dyreforsikring ALD Automotive AS Andebu Sparebank Arendal og Omegns Sparekasse Askim Sparebank Atradius NUF Aurland Sparebank Aurskog Sparebank Bamble og Langesund Sparebank Bank 1 Oslo Akershus

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Detaljer

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40 2Q3 3Q3 4Q3 1Q4 2Q4 3Q4 4Q4 1Q5 2Q5 3Q5 4Q5 1Q6 2Q6 3Q6 4Q6 1Q7 2Q7 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 USD RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 25/USD 4 5 grunner til

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste Beste boliglån 1 mill: DinBank De to siste års vinner av klassen for boliglån 1 million; BNP Paribas, skyves i år ned på 3. plass slått av nettbankene DinBank og BN Bank. Vi ser også her at nettbankene

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

BESTE BOLIGLÅN 1 MILL: DINBANK

BESTE BOLIGLÅN 1 MILL: DINBANK BOLIGLÅN 1 MILL: DINBANK I år som i fjor er DinBANK vinneren. Den åpne, glade og ujålete banken som de kaller seg, lever opp til sitt rykte for andre år på rad. Her er det et enkelt bankkonsept, uten jåleri,

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Investeringer for et lavkarbonsamfunn

Investeringer for et lavkarbonsamfunn Investeringer for et lavkarbonsamfunn En fossilfri global aksjeeksponering Ole Jakob Wold DNB Asset Management Agendaen er satt! Financial Times 26 oct 2017 Ansvarlighet Ansvarlig, Modig, Nysgjerrig Det

Detaljer

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker!

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Joakim Svingen Corporate Finance 975 90 571 js@norne.no Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Side 0 Disclaimer This presentation

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering «Aksjesparing for ansatte»-seminar IR-direktør Janne Flessum 21. mai 2015 Nummer 7 på Oslo Børs med markedsverdi NOK 64mrd 1 Statoil

Detaljer

BOLIGLÅN NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER BESTE 1 MILL DE 25 BESTE DE 5 DÅRLIGSTE. BESTE BANKER Utarbeidet av Norsk Familieøkonomi

BOLIGLÅN NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER BESTE 1 MILL DE 25 BESTE DE 5 DÅRLIGSTE. BESTE BANKER Utarbeidet av Norsk Familieøkonomi NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER I år som i fjor vinner BNP Paribas. Banken har vært en gjenganger på toppen av våre rentebarometre år etter år. Postbanken som vinner klassen for lån 2 millioner i år havner

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Øystein Stephansen Senior analyst 8th November 2011

Øystein Stephansen Senior analyst 8th November 2011 Harvesting liquidity premia and the Government Pension Fund Global Øystein Stephansen Senior analyst 8th November 2011 Harvesting liquidity premia Liquidity premia Liquidity and GPFG Ability to invest

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst. lenge. Også BN Bank fortsetter å være i toppen av best på utlån.

Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst. lenge. Også BN Bank fortsetter å være i toppen av best på utlån. Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst I år er de siste års vinner, DinBANK, skjøvet ned til andreplass av vinneren Sparebanken Øst, som er en del av samme bankkonsept. Som i fjor troner også den mindre

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 50

Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 50 Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 5 Inntjeningen kommer til å øke kraftig i årene fremmover Vale transaksjonen tynger fortsatt på kort sikt I tillegg vil lave LME priser i Q3 senke inntjeningen til NHY

Detaljer

CARNEGIE CORPORATE BOND. November 2015

CARNEGIE CORPORATE BOND. November 2015 CARNEGIE CORPORATE BOND November 2015 FORVALTER NIKLAS EDMAN Carnegie Corporate Bond, Likviditetsfond og Obligationsfond BABAK HOUSHMAND Carnegie Corporate Bond, Likviditetsfond og Obligationsfond M.Sc.

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Olje og offshore. Utviklingstrekk på kort og lang sikt. Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40

Olje og offshore. Utviklingstrekk på kort og lang sikt. Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40 Olje og offshore Utviklingstrekk på kort og lang sikt Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40 pn@fondsfinans.no 1 Helt i bunnen ligger: Demografi Det blir stadig flere mennesker på jorden og energibehovet

Detaljer

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank DnB NOR Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad 19. oktober 2011 1 A leading energy bank INNHOLD DEL 1 Innledning DEL 2 Marked og muligheter DEL 3 Finansiering av fornybar energi 2 A leading energy

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com Utsyn Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist +47 23139190 bbru@danskebank.com 6 juni 2013 Agenda Hva slags bolig får du for ca 6 mill NOK ulike steder i verden? Noen flere betraktninger rundt

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Høstkonferansen Bergen 23.09.13

Høstkonferansen Bergen 23.09.13 Høstkonferansen Bergen 23.09.13 Hvordan løse de regulatoriske utfordringene: Kredittanalytikerens vurderinger - obligasjonsmarkedet og nærmere om hvordan tilpasse balansen til nytt regelverk SpareBank

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

Nordavind fra alle kanter. Handelsbankens konjunkturrapport April 2016

Nordavind fra alle kanter. Handelsbankens konjunkturrapport April 2016 Nordavind fra alle kanter Handelsbankens konjunkturrapport April 2016 Fire globale trender Avmatning og gjeldsvekst i Kina Svak produktivitetsvekst Lave realrenter Politisk usikkerhet 2 Globalt bakteppe

Detaljer

HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR

HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR Basisvalg når man forvalter finansiell kapital 1. Hvor høy risiko? 2. Relasjon eier / forvalter 3. Hvor stort omfang

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner 25. september 2009 Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner Fortrinnsrettsemisjon med fulltegningsgaranti 1) Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner i ordinære aksjer Støtte

Detaljer

Tilpasning til nye regulatoriske krav

Tilpasning til nye regulatoriske krav Tilpasning til nye regulatoriske krav OMF-dagen, Oslo, 19. januar 2017 Per Sagbakken DNB Boligkreditt AS Utvikling kapitalkrav DNB Boligkreditt AS 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 15,0

Detaljer

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Lik konkurranse krever full harmonisering av systemet Like definisjoner Konsistent bruk

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

Statens kartverk Tinglysing 07.01.2015 Offentlig journal Periode: 31.12.2014-31.12.2014. Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014

Statens kartverk Tinglysing 07.01.2015 Offentlig journal Periode: 31.12.2014-31.12.2014. Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014 Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Tinglysingsdivisjon Ringerike Alle Ja Nei Side1 8595302 Avsender: REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND

Detaljer

Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Råoljeprisen fra 1988 Kostnadssjokk Finanskrise Oversvømt med olje 2 Dyrere norsk

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011 Prosent Ukerapport Makro & Renter 6. juni 211 Slukker arbeidsmarkedet lyset for amerikansk økonomi? Forrige uke ble preget av en rekke svake makrotall fra USA. Spesielt den månedlige arbeidsmarkedsrapporten

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter To attraktive, men ulike investeringsmuligheter Sparebank 1 Kjøp kursmål NOK 97 Sparebank 1 SR-Bank Kjøp kursmål NOK 48 September 09 1 Sparebank 1 : Befolkning 463 tusen 81 kontorer Forvaltningskapital:

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 27.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: DNB bygger kapital, raskt Konklusjoner

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009 Ukerapport Makro & Renter 16 november 29 Obama lover disiplin Utviklingen til nå Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 1 års statsobligasjoner falt 8-1bp. Størst bevegelse for

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Vegard Annweiler SEB IG seminar, 24.august 2017

Vegard Annweiler SEB IG seminar, 24.august 2017 Benchmark indekser for det norske kredittobligasjonsmarkedet Vegard Annweiler SEB IG seminar, 24.august 2017 1 Kort om NBP Etablert 2013, og eiet 50/50 av Verdipapirfondenes forening (VFF) og Nordic Trustee

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

SpareBank 1 Markets v/åge Halvorsen

SpareBank 1 Markets v/åge Halvorsen Eierskifte eksempel på prosess med bruk av finansiell rådgiver SpareBank 1 Markets v/åge Halvorsen 18.01.2017 Total assets (BNOK) SpareBank 1 Markets owned by the second largest banking group in Norway

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet?

Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet? Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet? Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist +47 23139190 bbru@danskebank.com 13 juni 2013 Agenda 1. Motivering av problemstillingen 2. Resultater fra

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Hvordan forbereder du din virksomhet? 16. mai 2017 Hva betyr endringene? Ny personvernforordning endrer det europeiske personvernlandskapet og norske virksomheter må tenke

Detaljer

Kraftig oljenedtur. Handelsbankens konjunkturrapport Oktober 2015

Kraftig oljenedtur. Handelsbankens konjunkturrapport Oktober 2015 Kraftig oljenedtur Handelsbankens konjunkturrapport Oktober 2015 Globalt bilde Valutauro 2 Globalt bilde Valutauro: Noen verre enn andre 3 Globalt bilde Bakteppe: Olje- og råvarepriser faller 4 Globalt

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

SpareBank 1 Markets. OmF-rapport

SpareBank 1 Markets. OmF-rapport SpareBank 1 Markets OmFrapport 2011 Rating (OmF): M: Aaa SB1M: AAA ble stiftet i 2008. Selskapet har lånt ut NOK 5,856 milliarder fordelt på 6587 boliglån. er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel Det stopper opp 14. september 2011 Steinar Juel 1 Svakt internasjonalt Oljeprisen trender fortsatt opp Norge blir rammet, men beskjedent Boligfesten fortsetter Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Infrastrukturinvesteringer betydning for økonomisk utvikling Situasjonen i transportsektoren sammenlignet med

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Volum har vært i fokus marginer under press

Volum har vært i fokus marginer under press ANALYSE SMN & SNN Indexed Indexed Volum har vært i fokus marginer under press Volumutvikling 2-212 45 4 35 3 25 2 15 5 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Volumes MING Volumes NONG Marginutvikling

Detaljer