Høstkonferansen Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høstkonferansen Bergen 23.09.13"

Transkript

1 Høstkonferansen Bergen Hvordan løse de regulatoriske utfordringene: Kredittanalytikerens vurderinger - obligasjonsmarkedet og nærmere om hvordan tilpasse balansen til nytt regelverk SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm L Egge

2 Tre kvarter med følgende innhold SpareBank 1 Markets bankrapport Bakteppe Obligasjonsmarkedet Spreadutvikling per sektor Bruk av OmF ("OmFing") Bruk av hybrider Bail-in 2

3 Tre kvarter med følgende innhold Kredittanalytikerens vurderinger Bakteppe Bankrapporten Makrobildet for kredittmarkedet Spreadutvikling Obligasjonsmarkedet Spreadutvikling per sektor Bruk av OmF ("OmFing") Bruk av hybrider Bail-in 3

4 SpareBank 1 Markets bankrapport Publisert

5 Bankene etter gruppe og størrelse Sirklenes størrelse gjengir forvaltningskapital 5 DNB er her omgruppert til forretningsbank

6 Bankene etter rating og størrelse Sirklenes størrelse gjengir forvaltningskapital Annonserte fusjoner: Bø og Seljord Hol og Nes P. Rørosb. og Tolga-Os Prisforskjell med/uten off. rating: ca 5 bp Forvaltning: 10''' Senior gjeld: 2''' Årlig merkostnad: 1'' 6 De store oppnår best rating

7 Ratingfordeling 2 (1) AA-banker, 22 (17) A-banker, 96 (105) BBB-banker og 6 (3) BB 7 Flest BBB+ / Færre BBB-

8 Netto renteinntekter I prosent av gj.sn. forvaltningskapital 8 Norwegian (8,29) - ya (7,07) - Eika (6,72)

9 Driftskostnader I prosent av gj.sn. forvaltningskapital 9 Eika, Cultura, Norwegian, Gildeskål og ya, >3%

10 Utlånstap I prosent av gj.sn. forvaltningskapital 10 Vergårshei (1,35) ya (1,12) Norwegian (1,02)

11 Resultat etter skatt I prosent av gj.sn. forvaltningskapital 11 Norwegian (2,97) - ya (2,09) Bank2 (1,80) Gildeskål (-1,00) Cultura (-0,46) Vegårshei (-0,22) Verdib. (-0,01)

12 Kjernekapital I prosent av risikovektet balanse 12 Trendlinja er løftet ca ½ prosentpoeng

13 Kapitaldekning 2011 Alle banker (Tier 2, Tier 1 og gammeldags egenkapitalandel) Swe 5,6 SHB 4,8 SkB 3,9 SEB 3,8 13 Logaritmisk X-akse

14 Kapitaldekning 2012 Alle banker (Tier 2, Tier 1 og gammeldags egenkapitalandel) Swe 5,4 SHB 4,0 SEB 4,0 SkB 3,7 14 Generell bedring, men større variasjon

15 Verdipapirfinansiering I prosent av forvaltningskapital 15 Stor spredning NB: Morbank

16 Likviditetsportefølje I prosent av brutto utlån (inkl. kredittinstitusjoner) 16 Mindre sammenheng med størrelse enn man skulle tro

17 Likviditetsportefølje 2011 Det er dyrt å ligge i rød sone Høy LCR koster! 17 Logaritmisk X-akse

18 Likviditetsportefølje 2012 Det er dyrt å ligge i rød sone Høy LCR koster! Mer om dette i neste foredrag 18 DNB ned, Nordea opp og snittet ned

19 Makrobildet for kredittmarkedet Kilder: Moody's og Fitch

20 Fitch Flere oppgraderinger enn nedgraderinger for første gang siden Tredje kvartal på rad for finans

21 Moody s Default Report for September Trailing 12-Month Rating Drift* (*Rating Drift = (Issuer Upgrades - Issuer Downgrades)/Rated Issuers) 21 Rating downgrades continue to dominate Weakest in Europe

22 Moody s Default Report for September Trailing 12-Month Issuer and Dollar-Weighted Spec-Grade Default Rates 22 Dollar weighted (dotted lines) are lower than issuer weighted

23 Moody s Default Report for September Trailing 12-Month Issuer-Weighted Spec-Grade Default Rate Forecasts 23 *Measured by bond prices taken one month after default ($)

24 Moody s Default Report for September Five-Year Speculative-Grade Default Rates (Actual and Forecast) 24 Expected to slow down after a post q4 hike (5y effect)

25 Moody s Default Report for September Five-Year Speculative-Grade Default Rates (Actual and Forecast) Unchanged last month, but higher than two months ago

26 Moody s Default Report for September Five-Year Speculative-Grade Default Rates (Actual and Forecast) 26 Unchanged last month, but higher than two months ago

27 Moody s Default Report for September Five-Year Speculative-Grade Default Rates (Actual and Forecast) 27 Unchanged

28 Moody s Default Report for September Trailing 12-month Issuer Default Rates 28 Close to long-term average

29 Moody s Default Report for September Distressed index (Number of issuers having CDS > 1000 bs) 29 *Measured by bond prices taken one month after default ($)

30 Moody s Default Report for September Trailing 12-Month Global Defaulted Bond Recovery Rates (Per $100 Par)* Recovery på vei opp, men ikke for ansv. lån 30 *Measured by bond prices taken one month after default ($)

31 Moody s Default Report for September Economy.com High Yield Spread Actual & Forecast 31 Forecasts slightly higher short-term, but lower long-term

32 Spreadutvikling Globalt og lokalt

33 Kraftig fall i swapspreader Lavere enn i EUR markedet, men over USD 33 Index Fagartikkel fra Norges Bank om swapspreader her:

34 "Enkel" modell for swapspreader (Helning og US) Swaprenten minus statsrenten (10 år) 34 Forklart ved helning (10-2y swap) og US Sw.spr.

35 "Enkel" modell for swapspreader (Helning og EUR) Swaprenten minus statsrenten (10 år) 35 Forklart ved helning (10-2y swap) og EU Sw.spr.

36 5-års kredittspreader i USA Nærmer seg gjennomsnittet fra 2002 til i dag 1,5 år 6 år 36 OmF mot all-time-low mot stat

37 5-års kredittspreader i USA Nærmer seg gjennomsnittet fra 2002 til i dag, A allerede under 37 5-års A på ca 100 bp

38 5-års kredittspreader i USA - Siste 12 mnd. 5-års A under gjennomsnittet fra 2002 til i dag 38 5-års A på ca 100 bp

39 Utviklingen i itraxx indeksene (CDS) Sammenlignet med norske referanseobligasjoner 39 Stramt norsk markedet sammenlignet med EUR

40 Utviklingen i itraxx indeksene (CDS) Sammenlignet med norske referanseobligasjoner 40 Norsk senior finans mest korrelert med itraxx Europe

41 Tre kvarter med følgende innhold Kredittanalytikerens vurderinger Bakteppe Obligasjonsmarkedet Spreadutvikling per sektor Bruk av OmF ("OmFing") Bruk av hybrider Bail-in 41

42 Obligasjoner og sertifikater Utvikling i utestående volum i mrd NOK per sektor 42 Fortsatt sterk vekst i OmF og Industri

43 Obligasjoner og sertifikater Utvikling i utestående volum i mrd NOK per sektor 43 Fortsatt sterk vekst i OmF og Industri

44 OmF utgjør mer enn halvparten af finans totalt Siden 2009 har OmF økt 48% - Senior har falt 11% - OmF>Stat 44 The Norwegian bond & CP market by issuer sector and volume in NOK billion No of NOK No of NOK No of NOK BIS Group Volume Group NOK NOK NOK NOK Hi.Yld Hi.Yld Rated Rated Issuers bn Weight % % bn bn bn bn % - BIS weight 26.6% % - BIS weight 30.1% 100% Government Government enterprises enterprises / Statsforetak / Statsforetak SF SF 0.0% 0% Covered Covered bonds / Obl. bonds med / fortrinnsrett Obl. med fortrinnsrett 30.1% 100% % - BIS weight - Municipalities 4.8% 100% Counties Counties / Fylker / Fylker 0.8% 16% Municipalities Municipalities / Kommuner / Kommuner 3.9% 81% Municipal Municipal companies companies (20%) (20%) 0.1% 3% Electricity Electricity companies companies (20%) (20%) 0.0% 1% % - BIS weight - Financials 18.6% 100% Mortgage Mortgage institutions institutions / Kredittforetak / Kredittforetak 1.3% 7% Commercial Commercial Banks / Forretningsbanker Banks / Forretningsbanker 5.1% 28% Savings Savings Banks / Sparebanker Banks / Sparebanker 11.6% 63% Finance Finance companies companies / Andre finansinst. / Andre finansinst. 0.3% 1% Insurance Insurance companies companies / Forsikring/ Forsikring 0.3% 1% % - BIS weight 18.2% 100% Municipal Municipal companies companies 0.6% 3% Real estate Real companies estate companies 1.8% 10% Electricity Electricity companies companies (100%) (100%) 4.5% 25% General General industry industry 2.9% 16% Oil-Offshore Oil-Offshore 6.0% 33% Shipping:Shipping: 2.4% 13% % - BIS weight - Subord. debt 1.0% 100% Mortgage Mortgage institutions institutions / Kredittforetak / Kredittforetak 0.0% 3% Commercial Commercial Banks / Forretningsbanker Banks / Forretningsbanker 0.2% 21% Savings Savings Banks / Sparebanker Banks / Sparebanker 0.4% 44% Finance Finance companies companies / Andre finansinst. / Andre finansinst. 0.0% 0% Insurance Insurance companies companies / Forsikring/ Forsikring 0.3% 33% % - BIS weight - Capital Contrib. Securities 0.6% 100% Mortgage Mortgage institutions institutions / Kredittforetak / Kredittforetak 0.0% 2% Commercial Commercial Banks / Forretningsbanker Banks / Forretningsbanker 0.1% 12% Savings Savings Banks / Sparebanker Banks / Sparebanker 0.5% 70% Finance companies / Andre finansinst. 0.0% 0% Insurance Insurance companies companies / Forsikring/ Forsikring 0.1% 16% Total all issuers 100% Finance / Finans 50% High yield overall 10% Dreiningen fra senior til OmF vil fortsette spesielt hos de små bankene Senior finans snart bare tilgjengelig på museum?

45 Bytteordningen Forfallsoversikt (229,51 mrd) 62 mrd. i mrd. i mrd. i 2013 og 87 mrd. i

46 Bytteordningen Ny forfallsoversikt (229,51 mrd) 62 mrd. i mrd. i mrd. i 2013 og 78 mrd. i 2014 Fortsatt 89 mrd igjen (ned fra 123 mrd) 46

47 FRN margin on new financial bonds Non matured issues only Plotted on start date 47

48 FRN margin on new financial bonds Non matured issues only Plotted on maturity date 48 Dyr gjeld forfaller i høst (Opp til 270bp) Snitt for resten av 2013 er 169bp For 2014 er det 100bp

49 Estimated NOK spread curves Financials Sep 20 Grouped by size and rating 49 5 år fra bp

50 Tre kvarter med følgende innhold Kredittanalytikerens vurderinger Bakteppe Obligasjonsmarkedet Spreadutvikling per sektor Bruk av OmF ("OmFing") Bruk av hybrider Bail-in 50

51 Spreadutvikling per sektor 10-15bp drop in subordinated spreads catching up with senior tightening Bail-in Swap spread oppbrukt Tapering 51 Mer enn halvering av senior spreaden For bankene: Billig LT2 og dyr OmF

52 End of month credit curves by sector in basis points (bp) Senior-Covered is still tightening 52 Benchmark senior bare 34bp over OmF Tier 1 fra 100 til 160bp over LT2

53 End of month credit curves by sector in relative factor (x times) Tier 1 and LT2 based on old rules 53 Det relative forholdet ser noe mer stabil ut

54 End of month credit curves by sector Tier 1 versus LT2 Spread in bp and x-times (Both are rather unstable indicators) 54 Uansett er Tier 1 dyrt ift LT2

55 End of month credit curves by sector LT2 versus Senior Spread in bp and x-times (Both are rather unstable indicators) 55 LT2 ift Senior stabilt på rundt 2x

56 End of month credit curves by sector Senior versus Covered Spread in bp and x-times (Both are rather unstable indicators) 56 Senior ift OmF fra 2,7x til 1,8x Senior ift OmF fra 118 til 34

57 Tre kvarter med følgende innhold Kredittanalytikerens vurderinger Bakteppe OmF fra mrd på 6 år Senior fra 380 til 340 mrd Obligasjonsmarkedet Spreadutvikling per sektor Bruk av OmF ("OmFing") Bruk av hybrider Bail-in 57

58 Notching pga utstrakt "OmFing" Argumenter for og imot Merk at det ikke er banken/utstederen som notches, det er gjelden Argumenter for Kredittkvaliteten på gjenværende portefølje er svakere enn før PD (konkurssannsynlighet) senkes, men LGD (tapsgrad) øker Nye regler for "Bail-in" øker risikoen i senior gjeld Myndighetene kan kreve nedskrivning eller egenkapitalkonvertering av gjeldsposter som senior obligasjonsgjeld, kundeinnskudd, etc Unntak: Innskudd dekket av innskuddsgaranti-ordning Sikret gjeld som for eksempel obligasjoner med fortrinnsrett Gjeld til ansatte (lønn, etc) Leverandørgjeld relatert til varer og tjenester som brukes i daglig drift Gjeldsposter fra betalingsformidling med forfall innen en uke, og Interbank-gjeld med forfall innen en uke Kilde: KPMG Argumenter imot Banken har sikret seg mer stabil finansiering gjennom en ny og billigere kanal Bankens likviditetsportefølje økes som regel gjennom økt kjøp av stat og annen OmF Omfanget av repohandeler bør også inngå i vurderingen 58

59 Bruk av OmF 2011 Grønn, gul (16 banker) og rød sone (6 banker) 59 Logaritmisk X-akse

60 Bruk av OmF 2012 Grønn, gul (27 banker) og rød sone (16 banker) 60 Logaritmisk X-akse

61 Bruk av OmF 2012 SpareBank 1 bankene Issuer rating, Score, "Ledig" OmF ramme, forretningskapital og "OmFet" andel A A A A A A A A BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB SB1-SR SB1-SMN SB1-N-N SB1-Hedmark SB1-B-V SB1-Telemark 247 SB1-ØA SB1-RH 245 SB1-NV SB1-SS SB1-Hallilngdal 755 SB1-N-T 534 SB1-Modum 517 SB1-Gudb. 640 SB1-L&S Logaritmisk X-akse

62 Tre kvarter med følgende innhold Kredittanalytikerens vurderinger Bakteppe Obligasjonsmarkedet Spreadutvikling per sektor Bruk av OmF ("OmFing") Bruk av hybrider Bail-in 62

63 Når skal du kjøpe tilbake/selge de gamle fondsobligasjonene dine? CRD IV ble formelt vedtatt av EU-parlamentet tirsdag 16. april Konklusjon Fondsobligasjoner lagt ut etter gammelt regelverk og med call i 2019 og 2020 vil sannsynligvis bli tilbakekjøpt i Lån med call i vil neppe bli tilbakekjøpt før i 2015 Hva er nytt? Norge innfører bufferkravene fra , men EU venter til Gamle lån teller 100% som kjernekapital i hele 2013, men rykker direkte ned til 80% fra Deretter faller andelen med 10 prosentpoeng per år. Men beregningsforskriften er ennå ikke klar 63.

64 Når skal du kjøpe tilbake/selge de gamle fondsobligasjonene dine? Vår analyse CRD IV (Capital Requirement Directive IV) CRD IV ble formelt vedtatt av EU-parlamentet tirsdag 16. april. De endelige tekstene ble vedtatt i Rådet 20. juni CRD IV vi gjelde fra 1. januar I Norge vil imidlertid reglene om "kapitalbuffere" bli gjort gjeldende allerede fra I praksis har ikke dette noen stor betydning siden kravet fra denne datoen ikke vil være høyere enn de 9 prosent som ble innført midlertidig fra Opptrappingen til 10 prosent vil komme fra Beregningsforskriften Beregningsforskriften innføres imidlertid ikke før (?). Det betyr at ansvarlige lån og fondsobligasjoner som er lagt ut etter gammelt regelverk teller fullt ut for utsteder i hele Nedtrappingsreglene, som egentlig skulle trådt i kraft fra januar i år, tar imidlertid igjen forsinkelsen ved å gå direkte til 20 prosent "haircut" fra Deretter senkes andelen som teller som ansvarlig kapital med 10 prosentpoeng per år. Tilbakekjøp lønnsomt? Det forventes at utstedere av lån som er emittert etter gamle regler vil søke Finanstilsynet om tillatelse til å kjøpe tilbake disse. Det forventer vi at de vil få. Prisen på tilbakekjøp vil avhenge av utsteders alternative kostnad, det vil si kostnaden for det gamle lånet versus 80 prosent av lånevolumet i en ny fondsobligasjon og 20 prosent i seniorlån med samme løpetid som det gamle lånet. Dette gjelder for I 2015 blir forholdet 70/

65 Når skal du kjøpe tilbake/selge de gamle fondsobligasjonene dine? Detaljer Alle detaljer finnes på Finanstilsynets samleside om Basel III / CRD IV: Se også oversikt og presentasjon på Finansdepartementets side:

66 Når skal du kjøpe tilbake/selge de gamle fondsobligasjonene dine? Detaljer Tabellen på de neste sidene viser kostnaden i basispunkter over Nibor/Swap utsteder kan forvente for å erstatte eksisterende lån i henholdsvis 2014 og "Spread Marked" er det nivået vi mener markedet priser de gamle lånene til i dag. Hvis dette nivået er lavere enn kostnaden for å legge ut nye lån, vil det være lønnsomt for utsteder å vente. Gitt at utsteder kan kjøpe tilbake til "Markedsspread" vil det være lønnsomt å kjøpe tilbake lån med call i i 2014, og de resterende i De fem lånene med regulatorisk call vil det også være lønnsomt å innløse i Lånene med gul bakgrunn vil sannsynligvis også bli "reg.callet" i 2014 siden låneavtalens punkt 3.3 ikke er i henhold til dagens krav. Lånene med orange bakgrunn på utstedernavnet er ok etter dagens regler 66 Bare ny type

67 Når skal du kjøpe tilbake/selge de gamle fondsobligasjonene dine? Detaljer Tier Type VPNR Ticker Utsteder Sektor Ligning Kurs Spread Brake even TTC Marg Step Start Reg.Call Calldato Marked Marked Første T1 G Hol Spb Spb Apr-06 Thu T1 G Spb 1 Livsforsikring FOR Jun-06 Wed T1 G Haltdalen Spb Spb Oct-06 Mon T1 G Nesset Spb Oct-06 Mon T1 G Bamble Spb Spb Nov-06 Tue T1 G Totens Spb Spb Dec-06 Tue T1 G Drangedal og Tørdal Spb Spb Jun-07 Thu T1 G Strømmen Spb Spb Jun-07 Tue T1 G Bø Spb Spb Jun-07 Thu T1 G Ofoten Spb Spb Jun-07 Thu T1 G Bud, Fræna og Hustad Spb Spb Sep-07 Tue T1 G Spb 1 NordVest Spb Mar-08 Sun T1 G Hjelmeland Spb Mar-08 Sun T1 G Soknedal Spb Spb Apr-08 Tue T1 G Storebrand Livsforsikring AS FOR May-08 Tue T1 G MORG29 Spb Møre Spb % Sep-09 Tue T1 G Spb 1 Østfold Akershus Spb % Sep-09 Mon T1 G Spb 1 Østfold Akershus Spb % Sep-09 Wed T1 G Spydeberg Spb Spb % Nov-09 Mon T1 G Stadsbygd Spb Spb Nov-09 Tue T1 G Haugesund Spb Spb Dec-09 Wed T1 G ROGG56 Spb 1 SR-Bank ASA Spb % Dec-09 Mon T1 G ROGG57 Spb 1 SR-Bank ASA Spb Dec-09 Mon T1 G Sunndal Spb Spb Dec-09 Mon T1 G Spb 1 Nøtterøy-Tønsberg Spb % Feb-10 Wed T1 G MING51 Spb 1 SMN Spb %-495 (NB: 6m) 4-Mar-10 Fri T1 G MING52 Spb 1 SMN Spb (NB: 6m) 4-Mar-10 Fri T1 G Verdibanken ASA FOB % Apr-10 Wed T1 G Voss Veksel- og Landmandsbank FOBASA (Vekselbanken) % May-10 Tue T1 G SVEG58 Spb Vest Spb % May-10 Tue T1 G Spb 1 NordVest Spb Jun-10 Thu Bare gammel type

68 Når skal du kjøpe tilbake/selge de gamle fondsobligasjonene dine? Detaljer Tier Type VPNR Ticker Utsteder Sektor Ligning Kurs Spread Brake even TTC Marg Step Start Reg.Call Calldato Marked Marked Første T1 G-RC SFSB45 Spb Sogn og Fjordane Spb RC100 8-Dec Mar-14 Tue SFSB45-20 Spb Sogn og Fjordane Spb RC100 8-Dec Mar-14 Tue T1 G-RC SORG24 Spb Sør Spb RC100 8-Dec Mar-14 Tue SORG24-20 Spb Sør Spb RC100 8-Dec Mar-14 Tue T1 G-RC BNB40 BN Bank ASA FOB RC Dec Mar-14 Tue BNB40-20 BN Bank ASA FOB RC Dec Mar-14 Tue T1 G-RC Rørosbanken Røros Spb Spb RC Dec Mar-14 Tue Rørosbanken Røros Spb Spb RC Dec Mar-14 Tue T1 G-RC Lom og Skjåk Spb Spb RC Apr Jan-14 Mon Lom og Skjåk Spb Spb RC Apr Jan-14 Mon T1 Ny-RC100-Conv Indre Sogn Spb Spb RC100-Conv 6-May Mar-14 Wed Indre Sogn Spb Spb RC100-Conv 6-May Mar-14 Wed T1 Ny-RC SADG53-14 Sandnes Spb Spb RC100 7-Jun-11 7-Mar-14 Tue SADG53 Sandnes Spb Spb RC100 7-Jun-11 7-Mar-14 Tue T1 Ny-RC SFSB46-14 Spb Sogn og Fjordane Spb RC100 8-Jun Mar-14 Wed SFSB46 Spb Sogn og Fjordane Spb RC100 8-Jun Mar-14 Wed T1 Ny-RC PARB11-14 Pareto Bank ASA FOB RC Jun Mar-14 Thu PARB11 Pareto Bank ASA FOB RC Jun Mar-14 Thu T1 Ny-RC TOTG34-14 Totens Spb Spb RC Jul Jan-14 Thu TOTG34 Totens Spb Spb RC Jul Jan-14 Thu T1 Ny-RC Eika Gruppen AS FOR RC Sep Mar-14 Fri Eika Gruppen AS FOR RC Sep Mar-14 Fri T1 Ny-RC Aurskog Spb Spb RC100 4-Oct-11 6-Jan-14 Tue Aurskog Spb Spb RC100 4-Oct-11 6-Jan-14 Tue T1 Ny-RC Seljord Spb Spb RC Nov Feb-14 Thu Seljord Spb Spb RC Nov Feb-14 Thu T1 Ny-RC SRBANK05-14 Spb 1 SR-Bank ASA Spb RC Nov Feb-14 Fri SRBANK05 Spb 1 SR-Bank ASA Spb RC Nov Feb-14 Fri T1 Ny-RC Ofoten Spb Spb RC100 1-Dec-11 3-Mar-14 Thu Ofoten Spb Spb RC100 1-Dec-11 3-Mar-14 Thu T1 Ny-RC Skudenes & Aakra Spb Spb RC100 7-Dec-11 7-Mar-14 Wed Skudenes & Aakra Spb Spb RC100 7-Dec-11 7-Mar-14 Wed T1 Ny-RC Melhus Spb Spb RC Jan Jan-14 Mon Melhus Spb Spb RC Jan Jan-14 Mon T1 Ny-RC101-E SVEG67 Spb Vest Spb RC101 9-Feb-12 9-May-12 Thu T1 Ny-RC100-E Blaker Spb Spb RC Mar Jun-12 Mon T1 Ny-RC100-E Åfjord Spb Spb RC Mar Jun-12 Mon T1 Ny-RC101-E HELG28 Helgeland Spb Spb RC Mar Jun-12 Tue Gammel Reg.call Ny men ikke ok Ny ok

69 Tre kvarter med følgende innhold Kredittanalytikerens vurderinger Bakteppe Obligasjonsmarkedet Spreadutvikling per sektor Bruk av OmF ("OmFing") Bruk av hybrider Bail-in 69

70 Stadig nye reguleringer Banksjefer versus reguleringsmyndigheter 70

71 Stadig nye reguleringer Banksjefer versus reguleringsmyndigheter 71

72 Fra arbeidet med nye kapitaldekningsregler Ennå ikke i mål OK over brøkstreken Fortsatt usikkerhet på undersiden 72

73 Oppsummering Et kredittmarked i sterk bedring understøttet av økt soliditet og måtehold Bakteppe Vår bankrapport viser bedret kvalitet, og 2013 blir enda bedre Makrobildet for kredittmarkedet er fortsatt i bedring, og snart tilbake til "normalen" Bankene får billigere lån enn på lenge, og antagelig billigere enn de tror! Obligasjonsmarkedet Sterk vekst i OmF og industri 89 mrd igjen i bytteordningen Rating blir stadig viktigere (42 bp likviditetsforskjell mellom stor og liten) Spreadutvikling per sektor Spreaden for senior og LT2 har falt som en stein Spread mot stat snart tilbake på normale nivåer Bruk av OmF ("OmFing") Fortsatt mer å gå på, men ikke så mye å spare som før Notching ikke nødvendigvis noen katastrofe, men bail-in lurer også i bakgrunnen Bruk av hybrider Vi står foran en utskiftning av gamle "utgåtte" lån 73 Lavere spreader? Ja, men ikke i samme tempo som siste året

74 SpareBank 1 Markets Disclosures IMPORTANT DISCLOSURES SpareBank 1 Markets operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of SpareBank 1 Markets receive salary, and are members of the bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the SpareBank 1 Markets Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalization, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. This report or summary has been prepared by SpareBank 1 Markets from information obtained from different sources not all of which are controlled by SpareBank 1 Markets. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified SpareBank 1 Markets has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, SpareBank 1 Markets can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and SpareBank 1 Markets assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. SpareBank 1 Markets assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Performance in the past is not a guide to future performance. SpareBank 1 Markets accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. These materials may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose. Please cite source when quoting. We use only sources we find reliable and accurate, unless otherwise stated in the relevant reports. SpareBank 1 Markets or an affiliate may from time to time perform investment banking or other services (including acting as advisor, manager or lender) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. SpareBank 1 Markets AS Olav Vs gate Oslo Index

75 Contact details Debt capital markets Kristian Semmen Tor Stenumgård Head of DCM Head of Trading/Derivatives / / Stein-Are Jensen Thomas Hansteen Karl Ludvig Karlin Head of Fixed income sales Head of High yield Trading/Derivatives / / / Frank Sannes Henrik Danielsen Marius Bollingmo Fixed income sales High yield Trading/Derivatives / / / Arne Olav Sunde William Selmer Sandum Alexander Lunde Fixed income sales High yield Trading / / / Eyvind Width Anders Thengs Horntvedt Kim Bøe Fixed income sales High yield credit research Trading / / / Lars Aadnesen Patrik Hofseth Anders Lauvstad Fixed income sales High yield credit research Trading / / / Guttorm L Egge Jørgen Haug Ariel Fischer Low yield credit research High yield credit research Quantitative research / / /

76 Index Guttorm L Egge Low yield Credit Research Olav V s gt. 5 P.O. Box 1398 Vika NO-0114 Oslo, Norway Phone Fax Cellular

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 «Overføring av boliglån til kredittforetak- Hvilke konsekvenser har dette, og har noen banker allerede gått for langt?» SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 14.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.01.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 03.02.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 08.07.2013 Nils Christian Øyen Mats Benserud Finansanalytiker Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 Tlf +47 958 91 539 nils.oyen@sb1markets.no

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009 Ukerapport Makro & Renter 16 november 29 Obama lover disiplin Utviklingen til nå Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 1 års statsobligasjoner falt 8-1bp. Størst bevegelse for

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Rentemøte i Norge og USA Utviklingen til nå Markedets fokus ble forskjøvet fra problemene i Europa til utsiktene for vekst på bekostning av kraftig økning i

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Renteøkning i Europa Norge følger etter i mai Aksjemarkedene fortsatte å stige forrige uke til tross for stigende oljepris, renteoppgang i Europa og at Portugal

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10 Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Innholdsfortegnelse 3 Makrobildet for kreditt 4 Hvordan går det egentlig i USA 12 Rating og endrede ratinger 16 Utviklingen

Detaljer

Credit rating on covered bonds

Credit rating on covered bonds Credit rating on covered bonds OMF-Forum, Oslo 20 January 2015 Rolv Kristian Heitmann Credit Analyst, DNB Markets rh@dnb.no +47 24 16 90 49 The Credit Research Team in DNB Markets - Contact information

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Høstkonferansen 2009. Fundingmarkedet i dag Kapitaldekning og bruk av virkelig verdi i regnskapet. Harstad, 21. september 2009

Høstkonferansen 2009. Fundingmarkedet i dag Kapitaldekning og bruk av virkelig verdi i regnskapet. Harstad, 21. september 2009 Høstkonferansen 2009 Fundingmarkedet i dag Kapitaldekning og bruk av virkelig verdi i regnskapet Harstad, 21. september 2009 Innholdsfortegnelse 3 Fundingmarkedet i dag 4 Det norske obligasjonsmarkedet

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 2012 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.09.2012

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 212 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.9.212

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import onsdag, 18. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import Nytt kraftig fall i kinesiske boligpriser i februar,

Detaljer

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com Utsyn Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist +47 23139190 bbru@danskebank.com 6 juni 2013 Agenda Hva slags bolig får du for ca 6 mill NOK ulike steder i verden? Noen flere betraktninger rundt

Detaljer

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår tirsdag, 10. mars 2015 Morgenrapport Macro Research Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår Tysk eksport og import svakere enn ventet per januar Småbedriftsoptimismen

Detaljer

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll onsdag, 26. august 2015 Morgenrapport Macro Research Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll Amerikansk konsumenttillit bedre enn ventet i august

Detaljer

Kjære fondskunde! Års- og realisasjonsoppgave er sent ut fra VPS pr. post eller ligger tilgjengelig på VPS investortjeneste.

Kjære fondskunde! Års- og realisasjonsoppgave er sent ut fra VPS pr. post eller ligger tilgjengelig på VPS investortjeneste. ÅRSRAPPORT 2012 ÁÂÃÄÅÆÇÄÄÈÅÁ P.O. Box 1441 Vika Phone: +47 23 23 80 00 www.swedbank.no ÉÇÇÈÉÈÅÆÇÄÆ N-011 Oslo, Norway Fax: + 47 23 23 80 01 Org.no: NO 994 832107 Kjære fondskunde! 2012 ble et meget bra

Detaljer