Høstkonferansen Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høstkonferansen Bergen 23.09.13"

Transkript

1 Høstkonferansen Bergen Hvordan løse de regulatoriske utfordringene: Kredittanalytikerens vurderinger - obligasjonsmarkedet og nærmere om hvordan tilpasse balansen til nytt regelverk SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm L Egge

2 Tre kvarter med følgende innhold SpareBank 1 Markets bankrapport Bakteppe Obligasjonsmarkedet Spreadutvikling per sektor Bruk av OmF ("OmFing") Bruk av hybrider Bail-in 2

3 Tre kvarter med følgende innhold Kredittanalytikerens vurderinger Bakteppe Bankrapporten Makrobildet for kredittmarkedet Spreadutvikling Obligasjonsmarkedet Spreadutvikling per sektor Bruk av OmF ("OmFing") Bruk av hybrider Bail-in 3

4 SpareBank 1 Markets bankrapport Publisert

5 Bankene etter gruppe og størrelse Sirklenes størrelse gjengir forvaltningskapital 5 DNB er her omgruppert til forretningsbank

6 Bankene etter rating og størrelse Sirklenes størrelse gjengir forvaltningskapital Annonserte fusjoner: Bø og Seljord Hol og Nes P. Rørosb. og Tolga-Os Prisforskjell med/uten off. rating: ca 5 bp Forvaltning: 10''' Senior gjeld: 2''' Årlig merkostnad: 1'' 6 De store oppnår best rating

7 Ratingfordeling 2 (1) AA-banker, 22 (17) A-banker, 96 (105) BBB-banker og 6 (3) BB 7 Flest BBB+ / Færre BBB-

8 Netto renteinntekter I prosent av gj.sn. forvaltningskapital 8 Norwegian (8,29) - ya (7,07) - Eika (6,72)

9 Driftskostnader I prosent av gj.sn. forvaltningskapital 9 Eika, Cultura, Norwegian, Gildeskål og ya, >3%

10 Utlånstap I prosent av gj.sn. forvaltningskapital 10 Vergårshei (1,35) ya (1,12) Norwegian (1,02)

11 Resultat etter skatt I prosent av gj.sn. forvaltningskapital 11 Norwegian (2,97) - ya (2,09) Bank2 (1,80) Gildeskål (-1,00) Cultura (-0,46) Vegårshei (-0,22) Verdib. (-0,01)

12 Kjernekapital I prosent av risikovektet balanse 12 Trendlinja er løftet ca ½ prosentpoeng

13 Kapitaldekning 2011 Alle banker (Tier 2, Tier 1 og gammeldags egenkapitalandel) Swe 5,6 SHB 4,8 SkB 3,9 SEB 3,8 13 Logaritmisk X-akse

14 Kapitaldekning 2012 Alle banker (Tier 2, Tier 1 og gammeldags egenkapitalandel) Swe 5,4 SHB 4,0 SEB 4,0 SkB 3,7 14 Generell bedring, men større variasjon

15 Verdipapirfinansiering I prosent av forvaltningskapital 15 Stor spredning NB: Morbank

16 Likviditetsportefølje I prosent av brutto utlån (inkl. kredittinstitusjoner) 16 Mindre sammenheng med størrelse enn man skulle tro

17 Likviditetsportefølje 2011 Det er dyrt å ligge i rød sone Høy LCR koster! 17 Logaritmisk X-akse

18 Likviditetsportefølje 2012 Det er dyrt å ligge i rød sone Høy LCR koster! Mer om dette i neste foredrag 18 DNB ned, Nordea opp og snittet ned

19 Makrobildet for kredittmarkedet Kilder: Moody's og Fitch

20 Fitch Flere oppgraderinger enn nedgraderinger for første gang siden Tredje kvartal på rad for finans

21 Moody s Default Report for September Trailing 12-Month Rating Drift* (*Rating Drift = (Issuer Upgrades - Issuer Downgrades)/Rated Issuers) 21 Rating downgrades continue to dominate Weakest in Europe

22 Moody s Default Report for September Trailing 12-Month Issuer and Dollar-Weighted Spec-Grade Default Rates 22 Dollar weighted (dotted lines) are lower than issuer weighted

23 Moody s Default Report for September Trailing 12-Month Issuer-Weighted Spec-Grade Default Rate Forecasts 23 *Measured by bond prices taken one month after default ($)

24 Moody s Default Report for September Five-Year Speculative-Grade Default Rates (Actual and Forecast) 24 Expected to slow down after a post q4 hike (5y effect)

25 Moody s Default Report for September Five-Year Speculative-Grade Default Rates (Actual and Forecast) Unchanged last month, but higher than two months ago

26 Moody s Default Report for September Five-Year Speculative-Grade Default Rates (Actual and Forecast) 26 Unchanged last month, but higher than two months ago

27 Moody s Default Report for September Five-Year Speculative-Grade Default Rates (Actual and Forecast) 27 Unchanged

28 Moody s Default Report for September Trailing 12-month Issuer Default Rates 28 Close to long-term average

29 Moody s Default Report for September Distressed index (Number of issuers having CDS > 1000 bs) 29 *Measured by bond prices taken one month after default ($)

30 Moody s Default Report for September Trailing 12-Month Global Defaulted Bond Recovery Rates (Per $100 Par)* Recovery på vei opp, men ikke for ansv. lån 30 *Measured by bond prices taken one month after default ($)

31 Moody s Default Report for September Economy.com High Yield Spread Actual & Forecast 31 Forecasts slightly higher short-term, but lower long-term

32 Spreadutvikling Globalt og lokalt

33 Kraftig fall i swapspreader Lavere enn i EUR markedet, men over USD 33 Index Fagartikkel fra Norges Bank om swapspreader her:

34 "Enkel" modell for swapspreader (Helning og US) Swaprenten minus statsrenten (10 år) 34 Forklart ved helning (10-2y swap) og US Sw.spr.

35 "Enkel" modell for swapspreader (Helning og EUR) Swaprenten minus statsrenten (10 år) 35 Forklart ved helning (10-2y swap) og EU Sw.spr.

36 5-års kredittspreader i USA Nærmer seg gjennomsnittet fra 2002 til i dag 1,5 år 6 år 36 OmF mot all-time-low mot stat

37 5-års kredittspreader i USA Nærmer seg gjennomsnittet fra 2002 til i dag, A allerede under 37 5-års A på ca 100 bp

38 5-års kredittspreader i USA - Siste 12 mnd. 5-års A under gjennomsnittet fra 2002 til i dag 38 5-års A på ca 100 bp

39 Utviklingen i itraxx indeksene (CDS) Sammenlignet med norske referanseobligasjoner 39 Stramt norsk markedet sammenlignet med EUR

40 Utviklingen i itraxx indeksene (CDS) Sammenlignet med norske referanseobligasjoner 40 Norsk senior finans mest korrelert med itraxx Europe

41 Tre kvarter med følgende innhold Kredittanalytikerens vurderinger Bakteppe Obligasjonsmarkedet Spreadutvikling per sektor Bruk av OmF ("OmFing") Bruk av hybrider Bail-in 41

42 Obligasjoner og sertifikater Utvikling i utestående volum i mrd NOK per sektor 42 Fortsatt sterk vekst i OmF og Industri

43 Obligasjoner og sertifikater Utvikling i utestående volum i mrd NOK per sektor 43 Fortsatt sterk vekst i OmF og Industri

44 OmF utgjør mer enn halvparten af finans totalt Siden 2009 har OmF økt 48% - Senior har falt 11% - OmF>Stat 44 The Norwegian bond & CP market by issuer sector and volume in NOK billion No of NOK No of NOK No of NOK BIS Group Volume Group NOK NOK NOK NOK Hi.Yld Hi.Yld Rated Rated Issuers bn Weight % % bn bn bn bn % - BIS weight 26.6% % - BIS weight 30.1% 100% Government Government enterprises enterprises / Statsforetak / Statsforetak SF SF 0.0% 0% Covered Covered bonds / Obl. bonds med / fortrinnsrett Obl. med fortrinnsrett 30.1% 100% % - BIS weight - Municipalities 4.8% 100% Counties Counties / Fylker / Fylker 0.8% 16% Municipalities Municipalities / Kommuner / Kommuner 3.9% 81% Municipal Municipal companies companies (20%) (20%) 0.1% 3% Electricity Electricity companies companies (20%) (20%) 0.0% 1% % - BIS weight - Financials 18.6% 100% Mortgage Mortgage institutions institutions / Kredittforetak / Kredittforetak 1.3% 7% Commercial Commercial Banks / Forretningsbanker Banks / Forretningsbanker 5.1% 28% Savings Savings Banks / Sparebanker Banks / Sparebanker 11.6% 63% Finance Finance companies companies / Andre finansinst. / Andre finansinst. 0.3% 1% Insurance Insurance companies companies / Forsikring/ Forsikring 0.3% 1% % - BIS weight 18.2% 100% Municipal Municipal companies companies 0.6% 3% Real estate Real companies estate companies 1.8% 10% Electricity Electricity companies companies (100%) (100%) 4.5% 25% General General industry industry 2.9% 16% Oil-Offshore Oil-Offshore 6.0% 33% Shipping:Shipping: 2.4% 13% % - BIS weight - Subord. debt 1.0% 100% Mortgage Mortgage institutions institutions / Kredittforetak / Kredittforetak 0.0% 3% Commercial Commercial Banks / Forretningsbanker Banks / Forretningsbanker 0.2% 21% Savings Savings Banks / Sparebanker Banks / Sparebanker 0.4% 44% Finance Finance companies companies / Andre finansinst. / Andre finansinst. 0.0% 0% Insurance Insurance companies companies / Forsikring/ Forsikring 0.3% 33% % - BIS weight - Capital Contrib. Securities 0.6% 100% Mortgage Mortgage institutions institutions / Kredittforetak / Kredittforetak 0.0% 2% Commercial Commercial Banks / Forretningsbanker Banks / Forretningsbanker 0.1% 12% Savings Savings Banks / Sparebanker Banks / Sparebanker 0.5% 70% Finance companies / Andre finansinst. 0.0% 0% Insurance Insurance companies companies / Forsikring/ Forsikring 0.1% 16% Total all issuers 100% Finance / Finans 50% High yield overall 10% Dreiningen fra senior til OmF vil fortsette spesielt hos de små bankene Senior finans snart bare tilgjengelig på museum?

45 Bytteordningen Forfallsoversikt (229,51 mrd) 62 mrd. i mrd. i mrd. i 2013 og 87 mrd. i

46 Bytteordningen Ny forfallsoversikt (229,51 mrd) 62 mrd. i mrd. i mrd. i 2013 og 78 mrd. i 2014 Fortsatt 89 mrd igjen (ned fra 123 mrd) 46

47 FRN margin on new financial bonds Non matured issues only Plotted on start date 47

48 FRN margin on new financial bonds Non matured issues only Plotted on maturity date 48 Dyr gjeld forfaller i høst (Opp til 270bp) Snitt for resten av 2013 er 169bp For 2014 er det 100bp

49 Estimated NOK spread curves Financials Sep 20 Grouped by size and rating 49 5 år fra bp

50 Tre kvarter med følgende innhold Kredittanalytikerens vurderinger Bakteppe Obligasjonsmarkedet Spreadutvikling per sektor Bruk av OmF ("OmFing") Bruk av hybrider Bail-in 50

51 Spreadutvikling per sektor 10-15bp drop in subordinated spreads catching up with senior tightening Bail-in Swap spread oppbrukt Tapering 51 Mer enn halvering av senior spreaden For bankene: Billig LT2 og dyr OmF

52 End of month credit curves by sector in basis points (bp) Senior-Covered is still tightening 52 Benchmark senior bare 34bp over OmF Tier 1 fra 100 til 160bp over LT2

53 End of month credit curves by sector in relative factor (x times) Tier 1 and LT2 based on old rules 53 Det relative forholdet ser noe mer stabil ut

54 End of month credit curves by sector Tier 1 versus LT2 Spread in bp and x-times (Both are rather unstable indicators) 54 Uansett er Tier 1 dyrt ift LT2

55 End of month credit curves by sector LT2 versus Senior Spread in bp and x-times (Both are rather unstable indicators) 55 LT2 ift Senior stabilt på rundt 2x

56 End of month credit curves by sector Senior versus Covered Spread in bp and x-times (Both are rather unstable indicators) 56 Senior ift OmF fra 2,7x til 1,8x Senior ift OmF fra 118 til 34

57 Tre kvarter med følgende innhold Kredittanalytikerens vurderinger Bakteppe OmF fra mrd på 6 år Senior fra 380 til 340 mrd Obligasjonsmarkedet Spreadutvikling per sektor Bruk av OmF ("OmFing") Bruk av hybrider Bail-in 57

58 Notching pga utstrakt "OmFing" Argumenter for og imot Merk at det ikke er banken/utstederen som notches, det er gjelden Argumenter for Kredittkvaliteten på gjenværende portefølje er svakere enn før PD (konkurssannsynlighet) senkes, men LGD (tapsgrad) øker Nye regler for "Bail-in" øker risikoen i senior gjeld Myndighetene kan kreve nedskrivning eller egenkapitalkonvertering av gjeldsposter som senior obligasjonsgjeld, kundeinnskudd, etc Unntak: Innskudd dekket av innskuddsgaranti-ordning Sikret gjeld som for eksempel obligasjoner med fortrinnsrett Gjeld til ansatte (lønn, etc) Leverandørgjeld relatert til varer og tjenester som brukes i daglig drift Gjeldsposter fra betalingsformidling med forfall innen en uke, og Interbank-gjeld med forfall innen en uke Kilde: KPMG Argumenter imot Banken har sikret seg mer stabil finansiering gjennom en ny og billigere kanal Bankens likviditetsportefølje økes som regel gjennom økt kjøp av stat og annen OmF Omfanget av repohandeler bør også inngå i vurderingen 58

59 Bruk av OmF 2011 Grønn, gul (16 banker) og rød sone (6 banker) 59 Logaritmisk X-akse

60 Bruk av OmF 2012 Grønn, gul (27 banker) og rød sone (16 banker) 60 Logaritmisk X-akse

61 Bruk av OmF 2012 SpareBank 1 bankene Issuer rating, Score, "Ledig" OmF ramme, forretningskapital og "OmFet" andel A A A A A A A A BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB SB1-SR SB1-SMN SB1-N-N SB1-Hedmark SB1-B-V SB1-Telemark 247 SB1-ØA SB1-RH 245 SB1-NV SB1-SS SB1-Hallilngdal 755 SB1-N-T 534 SB1-Modum 517 SB1-Gudb. 640 SB1-L&S Logaritmisk X-akse

62 Tre kvarter med følgende innhold Kredittanalytikerens vurderinger Bakteppe Obligasjonsmarkedet Spreadutvikling per sektor Bruk av OmF ("OmFing") Bruk av hybrider Bail-in 62

63 Når skal du kjøpe tilbake/selge de gamle fondsobligasjonene dine? CRD IV ble formelt vedtatt av EU-parlamentet tirsdag 16. april Konklusjon Fondsobligasjoner lagt ut etter gammelt regelverk og med call i 2019 og 2020 vil sannsynligvis bli tilbakekjøpt i Lån med call i vil neppe bli tilbakekjøpt før i 2015 Hva er nytt? Norge innfører bufferkravene fra , men EU venter til Gamle lån teller 100% som kjernekapital i hele 2013, men rykker direkte ned til 80% fra Deretter faller andelen med 10 prosentpoeng per år. Men beregningsforskriften er ennå ikke klar 63.

64 Når skal du kjøpe tilbake/selge de gamle fondsobligasjonene dine? Vår analyse CRD IV (Capital Requirement Directive IV) CRD IV ble formelt vedtatt av EU-parlamentet tirsdag 16. april. De endelige tekstene ble vedtatt i Rådet 20. juni CRD IV vi gjelde fra 1. januar I Norge vil imidlertid reglene om "kapitalbuffere" bli gjort gjeldende allerede fra I praksis har ikke dette noen stor betydning siden kravet fra denne datoen ikke vil være høyere enn de 9 prosent som ble innført midlertidig fra Opptrappingen til 10 prosent vil komme fra Beregningsforskriften Beregningsforskriften innføres imidlertid ikke før (?). Det betyr at ansvarlige lån og fondsobligasjoner som er lagt ut etter gammelt regelverk teller fullt ut for utsteder i hele Nedtrappingsreglene, som egentlig skulle trådt i kraft fra januar i år, tar imidlertid igjen forsinkelsen ved å gå direkte til 20 prosent "haircut" fra Deretter senkes andelen som teller som ansvarlig kapital med 10 prosentpoeng per år. Tilbakekjøp lønnsomt? Det forventes at utstedere av lån som er emittert etter gamle regler vil søke Finanstilsynet om tillatelse til å kjøpe tilbake disse. Det forventer vi at de vil få. Prisen på tilbakekjøp vil avhenge av utsteders alternative kostnad, det vil si kostnaden for det gamle lånet versus 80 prosent av lånevolumet i en ny fondsobligasjon og 20 prosent i seniorlån med samme løpetid som det gamle lånet. Dette gjelder for I 2015 blir forholdet 70/

65 Når skal du kjøpe tilbake/selge de gamle fondsobligasjonene dine? Detaljer Alle detaljer finnes på Finanstilsynets samleside om Basel III / CRD IV: Se også oversikt og presentasjon på Finansdepartementets side:

66 Når skal du kjøpe tilbake/selge de gamle fondsobligasjonene dine? Detaljer Tabellen på de neste sidene viser kostnaden i basispunkter over Nibor/Swap utsteder kan forvente for å erstatte eksisterende lån i henholdsvis 2014 og "Spread Marked" er det nivået vi mener markedet priser de gamle lånene til i dag. Hvis dette nivået er lavere enn kostnaden for å legge ut nye lån, vil det være lønnsomt for utsteder å vente. Gitt at utsteder kan kjøpe tilbake til "Markedsspread" vil det være lønnsomt å kjøpe tilbake lån med call i i 2014, og de resterende i De fem lånene med regulatorisk call vil det også være lønnsomt å innløse i Lånene med gul bakgrunn vil sannsynligvis også bli "reg.callet" i 2014 siden låneavtalens punkt 3.3 ikke er i henhold til dagens krav. Lånene med orange bakgrunn på utstedernavnet er ok etter dagens regler 66 Bare ny type

67 Når skal du kjøpe tilbake/selge de gamle fondsobligasjonene dine? Detaljer Tier Type VPNR Ticker Utsteder Sektor Ligning Kurs Spread Brake even TTC Marg Step Start Reg.Call Calldato Marked Marked Første T1 G Hol Spb Spb Apr-06 Thu T1 G Spb 1 Livsforsikring FOR Jun-06 Wed T1 G Haltdalen Spb Spb Oct-06 Mon T1 G Nesset Spb Oct-06 Mon T1 G Bamble Spb Spb Nov-06 Tue T1 G Totens Spb Spb Dec-06 Tue T1 G Drangedal og Tørdal Spb Spb Jun-07 Thu T1 G Strømmen Spb Spb Jun-07 Tue T1 G Bø Spb Spb Jun-07 Thu T1 G Ofoten Spb Spb Jun-07 Thu T1 G Bud, Fræna og Hustad Spb Spb Sep-07 Tue T1 G Spb 1 NordVest Spb Mar-08 Sun T1 G Hjelmeland Spb Mar-08 Sun T1 G Soknedal Spb Spb Apr-08 Tue T1 G Storebrand Livsforsikring AS FOR May-08 Tue T1 G MORG29 Spb Møre Spb % Sep-09 Tue T1 G Spb 1 Østfold Akershus Spb % Sep-09 Mon T1 G Spb 1 Østfold Akershus Spb % Sep-09 Wed T1 G Spydeberg Spb Spb % Nov-09 Mon T1 G Stadsbygd Spb Spb Nov-09 Tue T1 G Haugesund Spb Spb Dec-09 Wed T1 G ROGG56 Spb 1 SR-Bank ASA Spb % Dec-09 Mon T1 G ROGG57 Spb 1 SR-Bank ASA Spb Dec-09 Mon T1 G Sunndal Spb Spb Dec-09 Mon T1 G Spb 1 Nøtterøy-Tønsberg Spb % Feb-10 Wed T1 G MING51 Spb 1 SMN Spb %-495 (NB: 6m) 4-Mar-10 Fri T1 G MING52 Spb 1 SMN Spb (NB: 6m) 4-Mar-10 Fri T1 G Verdibanken ASA FOB % Apr-10 Wed T1 G Voss Veksel- og Landmandsbank FOBASA (Vekselbanken) % May-10 Tue T1 G SVEG58 Spb Vest Spb % May-10 Tue T1 G Spb 1 NordVest Spb Jun-10 Thu Bare gammel type

68 Når skal du kjøpe tilbake/selge de gamle fondsobligasjonene dine? Detaljer Tier Type VPNR Ticker Utsteder Sektor Ligning Kurs Spread Brake even TTC Marg Step Start Reg.Call Calldato Marked Marked Første T1 G-RC SFSB45 Spb Sogn og Fjordane Spb RC100 8-Dec Mar-14 Tue SFSB45-20 Spb Sogn og Fjordane Spb RC100 8-Dec Mar-14 Tue T1 G-RC SORG24 Spb Sør Spb RC100 8-Dec Mar-14 Tue SORG24-20 Spb Sør Spb RC100 8-Dec Mar-14 Tue T1 G-RC BNB40 BN Bank ASA FOB RC Dec Mar-14 Tue BNB40-20 BN Bank ASA FOB RC Dec Mar-14 Tue T1 G-RC Rørosbanken Røros Spb Spb RC Dec Mar-14 Tue Rørosbanken Røros Spb Spb RC Dec Mar-14 Tue T1 G-RC Lom og Skjåk Spb Spb RC Apr Jan-14 Mon Lom og Skjåk Spb Spb RC Apr Jan-14 Mon T1 Ny-RC100-Conv Indre Sogn Spb Spb RC100-Conv 6-May Mar-14 Wed Indre Sogn Spb Spb RC100-Conv 6-May Mar-14 Wed T1 Ny-RC SADG53-14 Sandnes Spb Spb RC100 7-Jun-11 7-Mar-14 Tue SADG53 Sandnes Spb Spb RC100 7-Jun-11 7-Mar-14 Tue T1 Ny-RC SFSB46-14 Spb Sogn og Fjordane Spb RC100 8-Jun Mar-14 Wed SFSB46 Spb Sogn og Fjordane Spb RC100 8-Jun Mar-14 Wed T1 Ny-RC PARB11-14 Pareto Bank ASA FOB RC Jun Mar-14 Thu PARB11 Pareto Bank ASA FOB RC Jun Mar-14 Thu T1 Ny-RC TOTG34-14 Totens Spb Spb RC Jul Jan-14 Thu TOTG34 Totens Spb Spb RC Jul Jan-14 Thu T1 Ny-RC Eika Gruppen AS FOR RC Sep Mar-14 Fri Eika Gruppen AS FOR RC Sep Mar-14 Fri T1 Ny-RC Aurskog Spb Spb RC100 4-Oct-11 6-Jan-14 Tue Aurskog Spb Spb RC100 4-Oct-11 6-Jan-14 Tue T1 Ny-RC Seljord Spb Spb RC Nov Feb-14 Thu Seljord Spb Spb RC Nov Feb-14 Thu T1 Ny-RC SRBANK05-14 Spb 1 SR-Bank ASA Spb RC Nov Feb-14 Fri SRBANK05 Spb 1 SR-Bank ASA Spb RC Nov Feb-14 Fri T1 Ny-RC Ofoten Spb Spb RC100 1-Dec-11 3-Mar-14 Thu Ofoten Spb Spb RC100 1-Dec-11 3-Mar-14 Thu T1 Ny-RC Skudenes & Aakra Spb Spb RC100 7-Dec-11 7-Mar-14 Wed Skudenes & Aakra Spb Spb RC100 7-Dec-11 7-Mar-14 Wed T1 Ny-RC Melhus Spb Spb RC Jan Jan-14 Mon Melhus Spb Spb RC Jan Jan-14 Mon T1 Ny-RC101-E SVEG67 Spb Vest Spb RC101 9-Feb-12 9-May-12 Thu T1 Ny-RC100-E Blaker Spb Spb RC Mar Jun-12 Mon T1 Ny-RC100-E Åfjord Spb Spb RC Mar Jun-12 Mon T1 Ny-RC101-E HELG28 Helgeland Spb Spb RC Mar Jun-12 Tue Gammel Reg.call Ny men ikke ok Ny ok

69 Tre kvarter med følgende innhold Kredittanalytikerens vurderinger Bakteppe Obligasjonsmarkedet Spreadutvikling per sektor Bruk av OmF ("OmFing") Bruk av hybrider Bail-in 69

70 Stadig nye reguleringer Banksjefer versus reguleringsmyndigheter 70

71 Stadig nye reguleringer Banksjefer versus reguleringsmyndigheter 71

72 Fra arbeidet med nye kapitaldekningsregler Ennå ikke i mål OK over brøkstreken Fortsatt usikkerhet på undersiden 72

73 Oppsummering Et kredittmarked i sterk bedring understøttet av økt soliditet og måtehold Bakteppe Vår bankrapport viser bedret kvalitet, og 2013 blir enda bedre Makrobildet for kredittmarkedet er fortsatt i bedring, og snart tilbake til "normalen" Bankene får billigere lån enn på lenge, og antagelig billigere enn de tror! Obligasjonsmarkedet Sterk vekst i OmF og industri 89 mrd igjen i bytteordningen Rating blir stadig viktigere (42 bp likviditetsforskjell mellom stor og liten) Spreadutvikling per sektor Spreaden for senior og LT2 har falt som en stein Spread mot stat snart tilbake på normale nivåer Bruk av OmF ("OmFing") Fortsatt mer å gå på, men ikke så mye å spare som før Notching ikke nødvendigvis noen katastrofe, men bail-in lurer også i bakgrunnen Bruk av hybrider Vi står foran en utskiftning av gamle "utgåtte" lån 73 Lavere spreader? Ja, men ikke i samme tempo som siste året

74 SpareBank 1 Markets Disclosures IMPORTANT DISCLOSURES SpareBank 1 Markets operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of SpareBank 1 Markets receive salary, and are members of the bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the SpareBank 1 Markets Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalization, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. This report or summary has been prepared by SpareBank 1 Markets from information obtained from different sources not all of which are controlled by SpareBank 1 Markets. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified SpareBank 1 Markets has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, SpareBank 1 Markets can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and SpareBank 1 Markets assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. SpareBank 1 Markets assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Performance in the past is not a guide to future performance. SpareBank 1 Markets accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. These materials may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose. Please cite source when quoting. We use only sources we find reliable and accurate, unless otherwise stated in the relevant reports. SpareBank 1 Markets or an affiliate may from time to time perform investment banking or other services (including acting as advisor, manager or lender) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. SpareBank 1 Markets AS Olav Vs gate Oslo Index

75 Contact details Debt capital markets Kristian Semmen Tor Stenumgård Head of DCM Head of Trading/Derivatives / / Stein-Are Jensen Thomas Hansteen Karl Ludvig Karlin Head of Fixed income sales Head of High yield Trading/Derivatives / / / Frank Sannes Henrik Danielsen Marius Bollingmo Fixed income sales High yield Trading/Derivatives / / / Arne Olav Sunde William Selmer Sandum Alexander Lunde Fixed income sales High yield Trading / / / Eyvind Width Anders Thengs Horntvedt Kim Bøe Fixed income sales High yield credit research Trading / / / Lars Aadnesen Patrik Hofseth Anders Lauvstad Fixed income sales High yield credit research Trading / / / Guttorm L Egge Jørgen Haug Ariel Fischer Low yield credit research High yield credit research Quantitative research / / /

76 Index Guttorm L Egge Low yield Credit Research Olav V s gt. 5 P.O. Box 1398 Vika NO-0114 Oslo, Norway Phone Fax Cellular

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40 2Q3 3Q3 4Q3 1Q4 2Q4 3Q4 4Q4 1Q5 2Q5 3Q5 4Q5 1Q6 2Q6 3Q6 4Q6 1Q7 2Q7 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 USD RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 25/USD 4 5 grunner til

Detaljer

Framtidsutsiktene i det norske rente- og kredittmarkedet. SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm L Egge 2012 11 20

Framtidsutsiktene i det norske rente- og kredittmarkedet. SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm L Egge 2012 11 20 Framtidsutsiktene i det norske rente- og kredittmarkedet SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm L Egge 2012 11 20 Rentenivået i historisk perspektiv Norsk 5-års stat fra 1960 Historisk lave nivåer

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 27.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: DNB bygger kapital, raskt Konklusjoner

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 22.09.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Billigere fastrentelån - samme

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 15.09.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Rentemargin norske banker moderat

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 14.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker

Ukerapport norske banker Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 05.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.07.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Sterkest kredittvekst for husholdningene

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: 3Q estimater og kommentarer

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 13.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Filialdøden fortsetter i USA

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 08.07.2013 Nils Christian Øyen Mats Benserud Finansanalytiker Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 Tlf +47 958 91 539 nils.oyen@sb1markets.no

Detaljer

Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 50

Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 50 Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 5 Inntjeningen kommer til å øke kraftig i årene fremmover Vale transaksjonen tynger fortsatt på kort sikt I tillegg vil lave LME priser i Q3 senke inntjeningen til NHY

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 03.02.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.01.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

CARNEGIE CORPORATE BOND. November 2015

CARNEGIE CORPORATE BOND. November 2015 CARNEGIE CORPORATE BOND November 2015 FORVALTER NIKLAS EDMAN Carnegie Corporate Bond, Likviditetsfond og Obligationsfond BABAK HOUSHMAND Carnegie Corporate Bond, Likviditetsfond og Obligationsfond M.Sc.

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 25.11.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 «Overføring av boliglån til kredittforetak- Hvilke konsekvenser har dette, og har noen banker allerede gått for langt?» SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011 Prosent Ukerapport Makro & Renter 6. juni 211 Slukker arbeidsmarkedet lyset for amerikansk økonomi? Forrige uke ble preget av en rekke svake makrotall fra USA. Spesielt den månedlige arbeidsmarkedsrapporten

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 18.08.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: God lønnsomhet for norske banker

Detaljer

SpareBank 1 Markets. OmF-rapport

SpareBank 1 Markets. OmF-rapport SpareBank 1 Markets OmFrapport 2011 Rating (OmF): M: Aaa SB1M: AAA ble stiftet i 2008. Selskapet har lånt ut NOK 5,856 milliarder fordelt på 6587 boliglån. er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør

Detaljer

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker!

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Joakim Svingen Corporate Finance 975 90 571 js@norne.no Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Side 0 Disclaimer This presentation

Detaljer

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter To attraktive, men ulike investeringsmuligheter Sparebank 1 Kjøp kursmål NOK 97 Sparebank 1 SR-Bank Kjøp kursmål NOK 48 September 09 1 Sparebank 1 : Befolkning 463 tusen 81 kontorer Forvaltningskapital:

Detaljer

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk 17 September 2009 Buy Target: NOK 36 High Risk Sparebanken Øst 78 øre kjøper deg en krone Haakon Boenes Direct: +47 2413 2118 Mobile: +47 9130 5900 Email: haakon@pareto.no Please refer to important disclosures

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 12.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 23.02.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank DnB NOR Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad 19. oktober 2011 1 A leading energy bank INNHOLD DEL 1 Innledning DEL 2 Marked og muligheter DEL 3 Finansiering av fornybar energi 2 A leading energy

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering «Aksjesparing for ansatte»-seminar IR-direktør Janne Flessum 21. mai 2015 Nummer 7 på Oslo Børs med markedsverdi NOK 64mrd 1 Statoil

Detaljer

Investeringer for et lavkarbonsamfunn

Investeringer for et lavkarbonsamfunn Investeringer for et lavkarbonsamfunn En fossilfri global aksjeeksponering Ole Jakob Wold DNB Asset Management Agendaen er satt! Financial Times 26 oct 2017 Ansvarlighet Ansvarlig, Modig, Nysgjerrig Det

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009 Ukerapport Makro & Renter 16 november 29 Obama lover disiplin Utviklingen til nå Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 1 års statsobligasjoner falt 8-1bp. Størst bevegelse for

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.04.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 23.06.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Sterk gjeldsvekst i de yngste

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug.

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug. Ukerapport Makro & Renter 23. august 2 Stadig fallende statsrenter Utviklingen til nå Nervøse investorers etterspørsel fører til at renten på statsobligasjoner stadig faller. Frykt for lavere vekst og

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com Utsyn Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist +47 23139190 bbru@danskebank.com 6 juni 2013 Agenda Hva slags bolig får du for ca 6 mill NOK ulike steder i verden? Noen flere betraktninger rundt

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 13.04.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Infrastrukturinvesteringer betydning for økonomisk utvikling Situasjonen i transportsektoren sammenlignet med

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 24.11.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel Det stopper opp 14. september 2011 Steinar Juel 1 Svakt internasjonalt Oljeprisen trender fortsatt opp Norge blir rammet, men beskjedent Boligfesten fortsetter Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 06.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Hvor lav kan boligrenten bli?

Detaljer

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

UTVIKLING I OMF-MARKEDET OG VEIEN VIDERE

UTVIKLING I OMF-MARKEDET OG VEIEN VIDERE UTVIKLING I OMF-MARKEDET OG VEIEN VIDERE Adm. dir. Idar Kreutzer, Finans Norge Medlemsmøte OMF-forum, 20. januar 2015 Europeiske markeder 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 - Utestående volum pr. januar

Detaljer

Olje og offshore. Utviklingstrekk på kort og lang sikt. Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40

Olje og offshore. Utviklingstrekk på kort og lang sikt. Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40 Olje og offshore Utviklingstrekk på kort og lang sikt Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40 pn@fondsfinans.no 1 Helt i bunnen ligger: Demografi Det blir stadig flere mennesker på jorden og energibehovet

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 25.08.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Store forskjeller i driftsinntekter

Detaljer

Kapitalkrav fra analytikers ståsted

Kapitalkrav fra analytikers ståsted Kapitalkrav fra analytikers ståsted FNO 4. juni 2014 Financial Analysts Bengt Kirkøen Direct: +47 2323 8265 Mobile: +47 9774 8843 E-mail: bk@swedbank.no Hva ønsker vi av kapitalkravene? Et strengt regelverk

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Volum har vært i fokus marginer under press

Volum har vært i fokus marginer under press ANALYSE SMN & SNN Indexed Indexed Volum har vært i fokus marginer under press Volumutvikling 2-212 45 4 35 3 25 2 15 5 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Volumes MING Volumes NONG Marginutvikling

Detaljer

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document 16 November 215 3 konkrete aksjeråd AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Sindre Gjerland Sunde Direct: +47 22 87 87 4 Email: sindre.sunde@paretosec.com

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) 1 Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Percent Penge- og kredittmarkedet i Norge siste 12 mnd. Percent Percent Percent 2 Percent Percent Prosent 3 Styringsrenten i Norge Prosent OljefondetsMegaFavorittinvestering

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 15. november 21 Mot en gjeldskrise i Europa? Utviklingen til nå Fokuset forrige uke var på G2-møte og på problemene i Irland. Statslederne i Europa måtte gi ut en felles erklæring

Detaljer

Tilpasning til nye regulatoriske krav

Tilpasning til nye regulatoriske krav Tilpasning til nye regulatoriske krav OMF-dagen, Oslo, 19. januar 2017 Per Sagbakken DNB Boligkreditt AS Utvikling kapitalkrav DNB Boligkreditt AS 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 15,0

Detaljer

Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet?

Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet? Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet? Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist +47 23139190 bbru@danskebank.com 13 juni 2013 Agenda 1. Motivering av problemstillingen 2. Resultater fra

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Agenda -Historikk Content -Aktiviteter -Daglig Målstyring. -Erfaringsutveksling. Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen

Agenda -Historikk Content -Aktiviteter -Daglig Målstyring. -Erfaringsutveksling. Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen Lean i LAG - Roxar Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen This presentation is provided for information purposes p only. It should not be used or considered as an offer to sell

Detaljer

HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR

HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR Basisvalg når man forvalter finansiell kapital 1. Hvor høy risiko? 2. Relasjon eier / forvalter 3. Hvor stort omfang

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 11.08.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Bail-out i BES (fondsobligasjoner

Detaljer

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner 25. september 2009 Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner Fortrinnsrettsemisjon med fulltegningsgaranti 1) Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner i ordinære aksjer Støtte

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 08.12.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 16.03.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport Makro. Ukens tema. Ukens viktige nøkkeltall Norge. Renteoppgang gjør negative nyheter til..negative. Eurosonen USA

Ukerapport Makro. Ukens tema. Ukens viktige nøkkeltall Norge. Renteoppgang gjør negative nyheter til..negative. Eurosonen USA Ukerapport Makro Uke 33/2014 11 august 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 26.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

Gjeldsforvaltning. Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse 2012. Norges kommunerevisorforbund. P. Date

Gjeldsforvaltning. Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse 2012. Norges kommunerevisorforbund. P. Date Gjeldsforvaltning Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse 2012. Norges kommunerevisorforbund P. Date Agenda Gjeldsstrategi Anvendelse av rentederivater i forvaltningen Vurdering

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010 Finansiell stabilitet /1 Pressekonferanse, 3. november 1 Bankenes resultat før skatt Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årstall. 9. 1. - 3. kv. 9 og 1 3 1-1 - -3 1 3 5 7 8 9 1. - 3. 1. - 3.

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Er bompengeselskap gode selskap å finansiere Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets 9 September, 2010 1 Mill. kr Investeringer som er planlagt i følge NTP 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000

Detaljer

SMN. Ta plass! Dørene lukkes! Buy Target: NOK 53. 17 September 2009. High Risk

SMN. Ta plass! Dørene lukkes! Buy Target: NOK 53. 17 September 2009. High Risk 17 September 2009 Buy Target: NOK 53 High Risk SMN Ta plass! Dørene lukkes! Haakon Boenes Direct: +47 2413 2118 Mobile: +47 9130 5900 Email: haakon@pareto.no Please refer to important disclosures at the

Detaljer

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 3. kvartal 2013 Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene Eiendomskreditt Del 1. Eierstruktur, virksomhet og økonomi Del 2. Bolighypotek (boligkreditt) Del 3. Eiendomshypotek (næringskreditt) Del

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer

Fear Factory Inc. Gaute Langeland

Fear Factory Inc. Gaute Langeland Fear Factory Inc. Gaute Langeland 1 Krisesteming i markedene S&P 500 10år USD renteswap 1380 1350 1320 1290 1260 1230 1200 1170 1140 1110 2mar11 2mai11 2jul11 2sep11 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2

Detaljer

Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning. Stein Kittelsen 14. Desember 2011

Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning. Stein Kittelsen 14. Desember 2011 Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning Stein Kittelsen 14. Desember 2011 1 Innhold Kommunes gjeld, en utfordring? Sannhet eller myte? Renterisiko i kommuner Hva skjer hvis..? Forbedringsforslag

Detaljer

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Swedbank Oslo; 12. november 2008

Swedbank Oslo; 12. november 2008 Swedbank Oslo; 12. november 2008 Obligasjonsforetakene I og II ville i et normalt markedsklima være svært solide, og er fortsatt relativt solide sammenlignet med mange andre investeringer i det nåværende

Detaljer