Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift"

Transkript

1 Boligøkonomen

2 Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen, leie av første leilighet, og så kjøp av egen leilighet eller hus. Senere i livet flytter vi kanskje inn i en seniorbolig. Det å kjøpe bolig krever tid og god planlegging. Du bør tenke nøye igjennom hva du ønsker og virkelig har behov for, samt gjøre en økonomisk analyse av hva du har råd til. I Boligøkonomen har vi forsøkt å tenke på det meste for deg, samt å hjelpe deg å få et så bredt perspektiv som mulig på det meste som skjer i boligmarkedet. Det viktigste er at du lærer bolig markedet å kjenne, slik at du enklere kan bedømme boligenes markedsverdi. Det er viktig å ta avgjørelser på et så korrekt beslutningsgrunnlag som mulig.

3 Innehold Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter?...6 Inflasjon...6 Høy og lavkonjunktur...6 Rentemarkedet...6 Hva skjer når man søker om lån?...7 Kredittvurdering...7 Verdivurdering av bolig...7 Finansieringsbevis...7 Egenkapital...7 Håndpenger/betaling ved kontraktsinngåelse...7 Utbetaling av lån...7 Viktig å tenke på at renten svinger...7 Skattefradag for betalte renter...8 Avdrag...8 Serie eller annuitetslån?...8 Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift...9 Pant...9 Tinglysingsgebyr...9 Dokumentavgift...9 Har jeg råd?...9 Gjør en boligkalkyle...10 Strømkostnader tenk miljø!...12 Tips for å redusere strømkostnaden samt spare miljøet...12 Rentefradag...12 Vedlikehold...12 Forsikring...12 Eiendomsskatt...12 Noen råd til deg som skal kjøpe bolig...13 Sett deg inn i boligmarkedet!...13 Undersøk før du kjøper!...13 Kontrollere borettslagets økonomi!...13 Budgivning...13 Kjøpekontrakt...13 Skjøte...13 Skal du selge din bolig?...14 Opplysningsplikt...14 Skjulte feil og mangler...14 Salgstips...14 Skatteregler ved salg av bolig...14

4 Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Når du skal skaffe deg en bolig kan det være nyttig å vite litt om hvordan inflasjonen, konjunkturene og renten vil kunne påvirke dine bo kostnader. Inflasjon I dag har vi lav inflasjon i Norge. Det innebærer at pengenes verdi ikke forringes så fort. Den som låner penger når inflasjonen er lav kan derfor regne med at låneverdien ikke endrer seg i større grad under årenes løp, men man får heller ikke den automatiske drahjelpen dersom inflasjonen hadde vært høy. Det er Norges Bank som styrer pengepolitikken, og har som mål at inflasjonen over tid er nær 2,5 %. Pengepolitikken skal samtidig bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. En situasjon med høy inflasjon derimot kan bidra til at den som låner penger vil kunne tjene på det. Når lønn og boligpriser stiger vil lånets verdi synke raskt. Hvor høy renten til en hver tid er, avhenger av hvor høy inflasjonen forventes å bli. Ettersom rentens verdi avhenger av hvor høy inflasjonen til enhver tid er, innebærer dette at rentesatsene vil være lavere (nominelt) enn om det hadde vært høy inflasjon. Høy og lavkonjunktur Konjunkturene i Norge kan påvirke din bo kostnad. Det lyder kanskje merkelig, men markedsrenten påvirkes, og svinger opp eller ned, avhengig av om det er lav eller høykonjunktur. Når vi er inne i en lavkonjunktur trenger landets økonomi å stimuleres. Da kan Norges Bank senke renten slik at det blir billigere å låne, og samtidig mer penger til generelt forbruk. Når så økonomien beveger seg oppover igjen behøver den ikke samme stimulans. Da kan renten igjen heves slik at prisstigningen ikke blir så høy. En renteheving innebærer at en husstand med boliglån vil få mindre penger til generelt forbruk når selve boliglånet er betalt. Mindre penger innebærer at kjøpekraften minsker og at aktiviteten i samfunnet avtar. Dette høres kanskje negativt ut, men det holder faktisk den generelle prisstigningen under kontroll. Rentemarkedet Renten er den pris som banker, finansieringsselskap og lignende tar betalt for å låne ut penger til blant annet boligkjøp. I rentemarkedet finnes både korte - og langsiktige renter. Den kortsiktige styres av Norges Bank gjennom kontinuerlig regulering ut i fra den generelle økonomiske situasjonen i Norge. Det er denne som direkte påvirker din og min boligrente. Den langsiktige renten settes i obligasjonsmarkedet som har ulike løpetider, alt fra 2 til 5 år. Denne renten påvirkes mer av de økonomiske svingningene i det internasjonale markedet. Hva skjer når man søker om lån? Kredittvurdering Før banken kan innvilge deg et boliglån foretas alltid en kredittvurdering av deg som kunde. Dette gjøres for at banken skal kunne danne seg et bilde av hvor stort lån du klarer å betjene ut i fra dine inntekter og kostnader. Selve kredittvurderingen foretas hos et kredittopplysningsbyrå som har opplysninger om din inntekt, formue og tidligere betalingshistorikk. Denne informasjonen vil være fra foregående år, så banken vil i tillegg ofte be om kopi av din siste lønnsslipp for å forsikre seg om at din økonomi ikke har endret seg den siste tiden. Verdivurdering av bolig For at banken skal kunne vurdere boligen du planlegger å kjøpe, må det fremvises en verdivurdering av boligen. Denne skal være gjort av takstmann eller eiendomsmegler, og ikke være eldre enn ett år. Denne vil også ligge til grunn for bankens egen vurdering. Ut i fra denne verdien beregner banken sikkerheten for lånet. Finansieringsbevis Allerede når du begynner å se deg om etter en bolig kan du søke om det man kaller et finansieringsbevis. Har du dette er din forhandlingsevne bedre ute i markedet. Dette beviset er gyldig i 6 måneder. Finansieringsbeviset er gratis, og samme krav gjelder her som for et vanlig banklån. For at det skal være gyldig den dagen du faktisk trenger lånet, må forutsetningene være de samme, det vil si din inntekt, sikkerhet etc. Finansieringsbeviset vil også kunne hjelpe deg slik at du ikke lar deg rive med i en eventuell budrunde. Du vet hvor mye du kan få låne slik at du samtidig klarer å håndtere alle dine andre utgifter. Eksempel: Egenkapital Normalt må du betale 20 % av den totale kjøpesummen med egne midler, det vil si oppspart egenkapital. Høyere andel egenkapital vil selvsagt bety lavere lånekostnad per måned. Risikoen for å sitte igjen med et stort lån, dersom du må selge boligen med tap på grunn av uforutsette hendelser, som for eksempel et samlivsbrudd, reduseres betraktelig. Håndpenger/betaling ved kontraktsinngåelse Når du har bestemt deg for å kjøpe en bolig og kjøpekontrakten skal undertegnes, skal det ofte også betales håndpenger. Som regel utgjør dette 10 prosent av kjøpesummen og betraktes som en delbetaling. En del meglere vil ikke godta at lånet med pant i kjøpsobjektet benyttes til denne betalingen. Håndpengene bør derfor gjøres med penger som er finansiert på annen måte. På overtagelsesdagen betaler du resterende beløp. Utbetaling av lån Ved utbetalingen av lånet vil banken fordele pengene etter den utbetalingsfullmakten som du har fyllt ut sammen med lånedokumentene. De pengene du har lånt er jo dine penger så det er viktig å gi banken utrykkelig beskjed om hvor de skal sendes. Ved bytte av bank skal vanligvis mesteparten av pengene brukes til å innfri lånet i den forrige banken. Ved kjøp av eiendom overføres pengene normalt til en eiendomsmegler. Viktig å tenke på at renten svinger Hvis renten er lav, betyr det da at du kan låne mer? Ja, om du går ut i fra at du skal ha en bestemt månedskostnad så har rentens størrelse betydning for hvor mye du kan låne. En rente på 6 % på et lån på kr innbærer at din månedlige utgift blir ca kr Skulle renten gå ned til 4 % vil det bety at du kan låne kr og allikevel ha samme månedlige utgift. Øker renten derimot til 6 % igjen, vil din månedlige utgift øke til kr Det er en økning på kr per måned, og kr per år. Det at renten svinger 2 % eller mer i perioder er ikke usannsynlig, du bør derfor ha dette med i regnestykket når du vurderer hvor mye du kan låne.

5 Skattefradag for betalte renter Du som har lån i bank har mulighet for å få rentefradrag på 28 prosent for dine renteutgifter. Har du renteutgifter på kr innebærer dette at du i realiteten bare betaler kr 720. Avdraget inkluderer renter betalt på innenlandske og utenlandske lån, banklån, private lån, og lån til arbeidsgiver. Ved private lån, utenlandske lån og lån til arbeidsgiver må man selv føre opp fradraget i selvangivelsen. For øvrige lån rapporterer banken direkte til ligningsmyndighetene. Avdrag I og med at vi i dag har lav inflasjon får du i dag ikke noe gratis hjelp av inflasjonen til å minske dine lån. Samtidig som du betaler rente på lånet er det også viktig at du nedbetaler selve lånet. Når du betaler avdrag på selve lånet, skaper du samtidig mulighet for å kunne øke lånet dersom du senere skulle få behov for dette, for eksempel i sammenheng med større vedlikeholdskostnader på boligen. Serie eller annuitetslån? Det finnes to måter å nedbetale lån på. Velger du serielån betyr det at du betaler et høyere terminbeløp (avdrag + renter) i starten. Avdragene er like store gjennom hele låneperioden, mens terminbeløpet reduseres etter hvert som du betaler mindre renter. Velger du i stedet annuitetslån betyr det at du betaler det samme terminbeløpet (avdrag + renter) gjennom hele lånets løpetid dersom renten er uforandret. Etter hvert som lånet nedbetales, utgjør avdragene en større andel av totalbeløpet. Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Pant For at banken skal låne ut penger vil den normalt ønske sikkerhet for at lånet betales tilbake. Kjøper du en eiendom kan du pantsette denne til banken som sikkerhet for at lånet tilbakebetales. Et gjeldsbrev sammen med et pantedokument er altså bevis på at låntager A skylder långiver B en viss sum penger, og som spesifiserer at banken har pant i eiendommen som sikkerhet for lånet. Det er ingen større forskjell i reglene om pantsetting av fast eiendom og borettslagsleiligheter. Tinglysingsgebyr Tinglysingsgebyr er et gebyr til Statens Kartverk som må betales ved pantsettelse av eiendom. Pantsettelsen foregår ved at banken lager et pantedokument som undertegnes av eiendommens eier(e). Gebyrsatsen varier med pantedokumentets pålydende og hvilken type eiendom som pantsettes: Fast eiendom: Dersom formålet med pantsettelsen kun er å bytte bank, uten å øke lånebeløpet (refinansiering), beregnes det et lavt tinglysingsgebyr. Gebyret for slik tinglysing er for tiden kr 215. Dersom man kjøper ny bolig eller ønsker å øke pålydende på pantedokumentet for å låne mer på en bolig man allerede eier, må man betale et høyere gebyr. For en slik tinglysing må man for tiden betale kr Andeler i Borettslag: Tinglysingsgebyr for pant i borettslag er kr 430. Dette gebyret er det samme uansett om formålet er bytte av bank eller ønske om å låne mer. Dokumentavgift Når du kjøper en fast eiendom må du betale en avgift til staten når eierskiftet (skjøtet) blir tinglyst. Avgiften utgjør 2,5 % av kjøpesummen ved kjøp av selveierboliger. Når du kjøper en andel i et borettslag slipper du dokumentavgiften. Her betaler du i stedet normalt et gebyr til forretningsfører for å få boligens adkomstdokumenter overført til kjøper. Størrelsen på dette gebyr varierer, men vil normalt kun være på noen tusen kroner. Har jeg råd? Det koster å bo. Boligen er det vi nordmenn bruker mest penger på, ca 1/3 av vår lønn går med til dette. På bakgrunn av dette er det viktig å gjøre en god kostnadsanalyse før du kjøper. Gjør en god analyse som innbefatter alle kostnadene kjøpet kommer til å føre med seg. Regn ut hvor mye du tror du må låne, og hva dette kommer til å koste. Glem ikke at du skal betale både renter og avdrag. Du kan godt se på nedbetaling via avdrag som en form for sparing, men det skal allikevel betales. Uavhengig av hvordan du bor så har du også andre kostnader som påvirker dine boutgifter. Det kan lønne seg å beregne hvor store de kan kommet til å bli. På bakgrunn av dette er det viktig å gjøre en god kostnadsanalyse før du kjøper. Gjør en god analyse som innbefatter alle kostnadene kjøpet kommer til å føre med seg. Regn ut hvor mye du tror du må låne, og hva dette kommer til å koste. Glem ikke at du skal betale både renter og avdrag. Du kan godt se på nedbetaling via avdrag som en form for sparing, men det skal allikevel betales. Uavhengig av hvordan du bor så har du også andre kostnader som påvirker dine boutgifter. Det kan lønne seg å beregne hvor store de kan kommet til å bli. Dette er eksempler som kan påvirke dine boligkostnader: Leilighet Renter og avdrag Husleie/felleskostnader Elektrisitet Reparasjon, vedlikehold Innboforsikring Eiendomsskatt Småhus Renter og avdrag Varme og elektrisitet Vann, renovasjon o l Hus - og innboforsikring Eiendomsskatt

6 Gjør en boligkalkyle Nedan kan du regne ut dine nåværende bolig utgifter, og hvordan bytte av bolig kan påvirke disse. Om du flytter til annen kommune kan det være lurt å finne ut om de har andre priser på utgifter som kommuneskatt, barnehageutgifter etc. Når du gjør en boligkalkyle ikke glem å sette av penger til uforutsette utgifter som økte strøm priser, eller for eksempel hvitevarer som kan gå i stykker. Boligkalkyle Planlagt bolig Nåværende bolig Husleie Avdrag + + Renter (brutto) + + Elektrisitet/oppvarming + + Vann, renovasjon + + Hus- og innboforsikring + + Vedlikehold bolig + + Eiendomsskatt + + Rentefradrag: (renteutgifter X 28 %) - Sum = = Om din fremtidige bolig blir dyrere enn din nåværende så kan du teste om du allikevel har råd til det om du klarer å spare inn forskjellen i løpet av noen måneder. Da har du samtidig klart å spare opp litt egenkapital.

7 Strømkostnader tenk miljø! En måte å sikre at du betaler riktig pris for din elektrisitet er å sjekke markedet her råder konkurransen. Sammenlign de ulike selskapenes priser. Tenk også miljø når du skal kjøpe hvitevarer. Tips for å redusere strømkostnaden samt spare miljøet: bruk kortere tid i dusjen du sparer både vann og elektrisitet slå av lyset i de rom du ikke oppholder deg i bytt ut lyspærene til de som er energibesparende slå av elektriske artikler HELT, ikke la de stå i hvilemodus økonomiser tøyvasken sørg for å ha full maskin hold korrekt temperatur i kjøleskap og fryser møblere fornuftig f eks ikke sett en sofa foran en varmeovn senk innetemperaturen Rentefradag Dersom du betaler renter på et lån har du anledning til å få fradrag for disse. Det kan være renter betalt på innenlandske og utenlandske lån, vanlige banklån, private lån, og lån til arbeidsgiver. Banklån blir rapportert direkte til myndighetene, men andre type lån må du føre opp på selvangivelsen selv. Rentefradraget er på 28 %. Vedlikehold Kjøper du en leilighet så er du som eier ansvarlig for det innvendige vedlikehold som f eks tapeter, gulv, hvitevarer. Det kan derfor være viktig å ha lagt til side en liten buffer slik at kostnader som dette ikke gjør for dype innhugg i lommeboken. Dersom du tenker på å kjøpe hus er det ennå viktigere å ha litt oppsparte midler. Forsikring Husk å sikre at du forsikrer huset ditt godt. Om ulykken skulle være ute og du får en eller annen form for skade, utsettes for innbrudd, eller brann kan det koste deg dyrt om forsikringen ikke er tilstrekkelig. For en hver type forsikring gjelder regelen om at du må ha opptrådt med normal aktsomhet. Når du skal tegne innboforsikring er det viktig at du tenker nøye igjennom hva du faktisk har av verdi i huset ditt. Dette er noe du bør sjekke og vurdere med jevne mellomrom. Kontakt de forskjellige forsikringsselskapene for å finne den beste mulige avtalen for deg. Medlemskap i forskjellige fagforbund kan ofte gi deg gunstigere betingelser i flere forsikringsselskap. Eiendomsskatt Flere norske kommuner har eiendomsskatt. Denne beregnes ut i fra boligens takst samt en prosentsats, fastsatt av den enkelte kommune. Undersøk derfor i den kommunen du vurderer å bosette deg for å finne ut om, og eventuelt hvor høy eiendomsskatten er i den aktuelle kommunen, og hva dette kan bety for deg og din økonomi. Noen råd til deg som skal kjøpe bolig Når du har bestemt deg for at du vil flytte, bør du tenke nøye gjennom hvordan du ønsker å bo i framtiden. Når du vet hvor mye du kan og vil betale for din nye bolig kan du sette opp en liste over ønsker, og hva du prioriterer høyest. Er det f.eks. planløsningen og standarden på boligen som er viktigst? Avstand til offentlig kommunikasjon? Nærhet til skole og barnehage? Kommunens avgifter? Sett deg inn i boligmarkedet! Følg med på boligannonser i aviser og på internett. Gå på visninger slik at du får oversikt over markedet og prisene i ulike områder. Du kan også henvende deg direkte til en eiendomsmegler for å se hva de kan tilby. Undersøk før du kjøper! Brukte boliger selges normalt som den er. Så hvis du vurderer å kjøpe en bolig må du undersøke grundig først, gjerne sammen med eier og/eller takstmann. Hvis huset er gammelt, dårlig vedlikeholdt, eller du av andre grunner er i tvil om tilstanden, kan du få en takstmann til å utarbeide en tilstandsrapport. Dette koster noen tusen, men kan fort lønne seg i det lange løp. Man kan ikke klage på ting i ettertid som man kunne eller burde ha oppdaget ved en fornuftig undersøkelse av boligen. Du bør kontrollere at boligen holder den standard du kan forvente. Går det an å lukke alle vinduer og dører? Er taket tett? Er det fukt i våtrom eller kjeller? Kontrollere borettslagets økonomi! Hvis du skal kjøpe en borettslagsleilighet bør du sette deg inn i vedtektene og regnskap. Se om det er planlagt eller vedtatt noe som vil medføre en økning i husleien. Utbedringer i nær framtid vil kunne påvirke husleien og dermed dine bokostnader, derfor bør du danne deg et inntrykk av den generelle tilstanden til borettslagets bygninger. De seneste årene har det kommet en del nye såkalte frittstående borettslag, som ikke er bygget av, eller knyttet til noe boligbyggelag. Det er ikke noe grunnleggende i veien med slike borettslag, men man bør være spesielt nøye med å sette seg inn i lagets økonomi og fellesgjeld. Er det avdragsfrihet på fellesgjelden? Når må man i så fall begynne å betale avdrag, og hva vil dette medføre for husleien? Budgivning Ønsker man å kjøpe en eiendom, henvender man seg til eiendomsmegleren og legger inn et bud. Megler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn 24 timer regnet fra siste annonserte visning. Normalt kreves det at budet er skriftlig og det er bindende for kjøperen. I en budrunde trenger ikke alle økningene å gjøres skriftlig. Å ha lagt inn det høyeste budet er ikke ensbetydende med at man har rett til kjøpe boligen. Det er opp til selgeren å bestemme hvem man vil selge til, og til hvilken pris. Hvis det blir en budrunde er det en fordel å ha gjort en beregning av boligkostnader så vet man hvor høyt bud man kan legge inn. Et finansieringsbevis hjelper deg også til å ikke bli revet med i budrunden. Hvilke dokumenter brukes ved boligkjøp? Kjøpekontrakt Kjøpekontrakt er en bindende avtale mellom kjøper og selger og inneholder opplysninger som salgssum, detaljer om eiendommen samt overtagelsesdato. I forbindelse med kjøpekontrakten gis det vanligvis også instruks om oppgjøret for kjøpet. Kontrollér at summene og opplysningene i kjøpekontrakten stemmer. Skjøte Ved kjøp av fast eiendom, skal det tinglyses et dokument som viser at eiendommen skifter eier. Dokumentet kalles skjøte og for å tinglyse det må man betale dokumentavgift til staten. Dokumentavgiften tilsvarer 2,5 % av kjøpesummen.

8 Skal du selge din bolig? Skal du selge din bolig må du sikre deg at du får riktig pris for boligen. Selv om du personlig har undersøkt i det boligmarkedet du befinner deg, vil en eiendomsmegler ofte ha en bedre innsikt i markedet. Opplysningsplikt Du har alt å tjene på å opplyse om de feil og mangler du kjenner til ved boligen. Dette gjelder selv om kjøperen også har undersøkelsesplikt. På denne måten vet kjøperen hva han/hun kjøper, og unødige diskusjoner i ettertid, eller i verste fall en rettstvist, kan unngås. Skjulte feil og mangler Om en kjøper skulle oppdage en feil eller mangel etter overtagelse, må han/hun spørre seg om selger burde ha kjent til dette, eller om det dreier seg om normal slitasje. Dersom kjøper mener selger burde ha visst om dette, kan det ende opp i en rettslig tvist. Det kan være lurt, som selger av bolig, å tegne en eierskifte- /ansvarsforsikring. På denne måten stiller du sterkere ved en eventuell erstatningstvist, som beskrevet ovenfor. Spør din eiendomsmegler om hvilke type av forsikringsalternativ de kan tilby deg. Det finnes flere varianter å velge i. Salgstips Et rent, og velholdt hjem vil alltid lokke frem høyere priser. Husk derfor at på selve visningsdagen er det ryddig og rent. Det er derimot ikke sikkert at større kostnadskrevende renoveringsprosjekt bør gjøres, da de nye eierne kanskje har forskjellig smak fra din. Bruk i stedet penger på å rette opp små skavanker som ikke koster all verden. Skatteregler ved salg av bolig Dersom man har eiet en eiendom i minst et år og brukt den som sin faste bolig er eventuell gevinst ved salg skattefri, men på den annen side kan man ikke trekke fra et eventuelt tap. Dersom man har eiet eiendommen i kortere tid har man i utgangspunktet skatteplikt/fradragsrett. Reglene rundt dette er detaljerte og noe komplekse så for å være sikker på hvordan skattereglene slår ut i det enkelte tilfelle bør man sjekke det ut på forhånd.

FORSVARETS PERSONELLSERVICE POSTBOKS 6481 ETTERSTAD, 0605 OSLO TLF: 21 07 57 00

FORSVARETS PERSONELLSERVICE POSTBOKS 6481 ETTERSTAD, 0605 OSLO TLF: 21 07 57 00 FORSVARETS PERSONELLSERVICE POSTBOKS 6481 ETTERSTAD, 0605 OSLO TLF: 21 07 57 00 VILKÅR FOR BOLIGLÅN I FORSVARTES PERSONELLSERVICE Gjelder lån med 1. prioritets pant i selveier bolig, fritidsbolig og borettslag.

Detaljer

Boligkurs for studenter

Boligkurs for studenter Boligkurs for studenter Litt om meg Endre Jo Reite, sivilingeniør fra NTNU Jobber som privatøkonom i SpareBank 1 SMN Telefon 92229997 Mail: endre.jo.reite@smn.no Twitter: privatokonom1 Hva skal jeg gå

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Lån Søknadskjema for lån i aipk

Lån Søknadskjema for lån i aipk Lån Søknadskjema for lån i aipk Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 Min side hos Lindorff Hvem kan få lån? Hvor mye kan du låne? Hva skal jeg søke? Hvilken sikkerhet kreves? Serie eller annuitetslån?

Detaljer

Nå er det billig i Hellas

Nå er det billig i Hellas Nå er det billig i Hellas Eiendomsprisen har falt mye i Hellas de siste årene på grunn av finanskrisen. Det er også mye til salgs. Prisene kan fortsatt falle og det er usikkert hvordan økonomien blir i

Detaljer

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld 1 2 Innhold Om borettslagsmodellen..................................... 5 Fellesgjeld...........................................................

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

Å kjøpe egen bolig. - En veileder ved kjøp av egen bolig

Å kjøpe egen bolig. - En veileder ved kjøp av egen bolig Å kjøpe egen bolig - En veileder ved kjøp av egen bolig 28 Innhold 1.0 Definisjoner... 31 2.0 Hva er viktig å tenke på når du skal finne bolig... 34 3.0 Visning... 35 4.0 Budgivning... 35 4.1 Hvordan legge

Detaljer

Del 2. Personlig økonomi Til deltaker

Del 2. Personlig økonomi Til deltaker Arbeidshe e deltaker, del 2, s ide 1 av 12 Del 2. Personlig økonomi Til deltaker SJEFiEGETLIV Navn: Hva er din drømmebolig? Beskriv her: Arbeidshe edeltaker,del2,side2av12 Hva bruker du penger på nesten

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom man påfører andre skade med et motorkjøretøy.

En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom man påfører andre skade med et motorkjøretøy. Dette er begreper som brukes i spillet Ta kontroll. Det kan være fint å gå gjennom noen av dem i forkant av et besøk hos Nordea. Ansvarsforsikring En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom

Detaljer

Høgskolen i Hedmark 3EDM210 OPPGJØR EIENDOMSMEGLERE. Ny eksamen høsten 2015

Høgskolen i Hedmark 3EDM210 OPPGJØR EIENDOMSMEGLERE. Ny eksamen høsten 2015 (Mormon, Høgskolen i Hedmark 3EDM210 OPPGJØR EIENDOMSMEGLERE FOR Ny eksamen høsten 2015 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 17. september 2015 Eksamenstid: 09.00 13.00 Sensurfrist: 8. oktober 2015 Tillatte

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet/rekkehus Adresse: Arnesenga 8 B Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 90/86/100 m² F.kostnader: Kr. 2 157,- Fellesgjeld: Kr. 0,- Visning: ons 1.9.2010 kl. 18:00-19:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Meget pen og moderne 2 roms andelsleilighet Adresse: Dønskiveien 27 B, 3 etg. Ant.rom 2 Areal: 59/55 m2 F.kostnader: Kr. 1 769,- Fellesgjeld: Kr. 27 808,- Visning: tir 20.1.2009

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Røyken - 3 roms Andelsleilighet

Røyken - 3 roms Andelsleilighet Røyken - 3 roms Andelsleilighet Adresse: Boligtype: Prisant.: Spikkestadveien 94 A, 3 etg Leilighet 690 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 97 67 76 00 E-post:

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din!

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din! kan oppfylle boligdrømmen din! 2 Innhold I denne brosjyren gir vi deg informasjon om startlån fra kommunen. Du får også informasjon om boligtilskudd og bostøtte. Startlån er et finansieringstilbud for

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og romslig 3 roms i toppetg. Adresse: Måneveien 28, 4. etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 3 540,- Fellesgjeld: Kr. 27 997,- Visning: ons 25.11.2009

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Denne teksten er i all hovedsak hentet fra FNOs (Finansnæringens fellesorganisasjon).

Denne teksten er i all hovedsak hentet fra FNOs (Finansnæringens fellesorganisasjon). Brukerveiledning til «Sjef i eget liv» Sjef i eget liv viser sammenheng mellom inntekt, forbruk og sparing. Simulatoren, hvor du kan foreta endringer og se konsekvenser av ulike økonomiske valg, er en

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag

Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag Gjelder fra og med 1. mars 2015 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms, Hyggelig utsyn, hage, veletablert boligområde. Oppgraderingsbehov Adresse: Eiksveien 92 C, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/51/59 m² F.kostnader: Kr. 1 470,- Fellesgjeld:

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 2 roms med sydvendt balkong, delikat kjøkken fra 2008 Adresse: Heggesnaret 5, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 47/47/50 m² F.kostnader: Kr. 2 384,- Fellesgjeld: Kr. 6 848,-

Detaljer

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 3 roms andelsleilighet i 4-mannsbolig Adresse: Tunheimbakken 13, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 47/47/52 m² F.kostnader: Kr. 2 550,- Fellesgjeld: Kr. 66 343,- Visning: man 30.11.2015 kl. 17:00-18:00 Fastpris:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Praktisk 5 roms beliggende attraktivt på Rykkinn. Garasje Adresse: Bringebærstien 1, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/98 m² F.kostnader: Kr. 2 872,- Fellesgjeld: Kr. 33 069,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Stigerbakken 17, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 109/109/116 m² F.kostnader: Kr. 3 085,- Fellesgjeld: Kr. 54 373,- Visning: tor 12.6.2014 kl. 18:00-19:00

Detaljer

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE eiendom SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE EIERSKIFTEFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL -1105_Norwegian_Broker_eierskifteforsikring_SELGER.indd 1 07.04.15 09:40

Detaljer

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE eiendom SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL KLAGESAKER FRA BOLIGKJØPERE DE SISTE ÅRENE 25% 20% X 15% HVORFOR HA? Som selger av bolig, uansett

Detaljer

SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD

SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD Søknaden gjelder: Forhåndstilsagn Konet bolig Borettslag Selveier Startlån Etableringstilskudd Tilskudd til tilpasning 1. Personopplysninger Lånsøker Navn Adresse Fødselsnummer

Detaljer

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE eiendom SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE EIERSKIFTEFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL HVORFOR HA EIERSKIFTEFORSIKRING? Som selger av bolig, uansett boligtype,

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Heggedal - enebolig med utleiedel

Heggedal - enebolig med utleiedel Heggedal - enebolig med utleiedel Adresse: Boligtype: Prisant.: Plankedalsveien 68 Enebolig m/leilighet 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52

Detaljer

Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

Åros - Boligtomt med sjøutsikt

Åros - Boligtomt med sjøutsikt Åros - Boligtomt med sjøutsikt Adresse: Årosfjellet Tomt 40 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 1 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00 E-post: preben.vm@fossco.no

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 Søknaden gjelder: Forhåndsgodkjenning Konet bolig Utbedring av bolig Startlånet er en behovsprøv låneordning som skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3-roms leilighet med utgang til hage. Store utearealer rundt boligen. Adresse: Gjønnesveien 12, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 64/64/70 m² F.kostnader: Kr. 2 098,- Fellesgjeld:

Detaljer

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HASLUM - Hyggelig 3 roms i et stille bomiljø Adresse: Smedveien 5 B, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 54/54/59 m² F.kostnader: Kr. 1 903,- Fellesgjeld: Kr. 39 699,- Visning: tir

Detaljer

Boliglånsundersøkelse

Boliglånsundersøkelse Veiledning til utfylling av postene DATO: 24.08.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Veiledning til utfylling av postene i undersøkelsen for nedbetalingslån 5 3 Veiledning til utfylling av postene

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys, pen og gjennomgående 4-roms endeleil. beliggende i 1. etasje med trappefri adkomst Adresse: Fururabben 10 D, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 90/90/97 m² F.kostnader: Kr.

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Gjennomgående og pen 3 roms med garasje Adresse: Måneveien 30, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 77/75/85 m² F.kostnader: Kr. 4 264,- Fellesgjeld: Kr. 565 726,- Visning: ons 7.11.2012

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Conradis vei 8, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 75/75/82 m² F.kostnader: Kr. 3 143,- Fellesgjeld: Kr. 169 427,- Visning: man 16.3.2015 kl. 16:30-17:30

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT RYKKINN - Meget pen og påkostet 4 roms andelsleilighet. Garasje Adresse: Bjørnebærstien 39, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/100 m² F.kostnader: Kr. 2 378,- Fellesgjeld:

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 2-roms leilighet med balkong i svært sentralt område - balkong - garasje Adresse: Paal Bergs vei 34, 1 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/54/60 m² F.kostnader: Kr. 2 246,- Fellesgjeld: Kr. 86 341,- Visning:

Detaljer

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg!

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Adresse: Boligtype: Prisant.: Flåtansvingen 3 Boligtomt 1 740 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52 72 E-post:

Detaljer

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig.

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlån bolig Boliglån Generelt Alternativt navn Boliglån Ingress Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet er

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

For utfyllende informasjon om nedbetalingsvilkår, se www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllende informasjon om nedbetalingsvilkår, se www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gir en oversikt over hovedtrekkene i Husbankens rente- og avdragsvilkår. De nedbetalingsvilkårene du velger vil få betydning for din framtidige økonomiske situasjon.

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

Senior og klar for å skifte bolig

Senior og klar for å skifte bolig HELSE OG SOSIAL Senior og klar for å skifte bolig Det behøver ikke å være så vanskelig. Her er de viktigste tingene du bør tenke på før du starter boligjakten September 2017 Innhold Beslutningen er halve

Detaljer

Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld. viktig å vite

Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld. viktig å vite Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Innhold Borettslagsmodellen, styrets oppgaver, fellesgjeld og felleskostnader........................... 4 Om borettslagsmodellen.............................................

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen DATO:

Boliglånsundersøkelsen DATO: Boliglånsundersøkelsen 2016 DATO: 21.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 6 4 Nedbetalingslån 7 4.1 Belåningsgrad 7 4.2 Låntakers betjeningsevne 10 4.3 Gjeldsgrad

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Prisliste og nøkkeltall Nedre Nestad Brl. Byggetrinn 1 6 leiligheter Prisliste pr.

Prisliste og nøkkeltall Nedre Nestad Brl. Byggetrinn 1 6 leiligheter Prisliste pr. Prisliste og nøkkeltall Nedre Nestad Brl. Byggetrinn 1 6 leiligheter Prisliste pr. Adresse: Dr.Wefrings veg 74-84, 2340 Løten Kjøpers månedlige husleiekostnader * 17.12.2008 Korrigert den: VS 02.10.09

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Bjørnebærstien 54, 3 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 93/93/100 m² F.kostnader: Kr. 2 735,- Fellesgjeld: Kr. 42 514,- Visning: 20.10.2009 kl. 18:30-19:30

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og delikat 4 roms. Vestvendt balkong. Garasje Adresse: Grevlingåsen 13 A, 2 etg. Ant.rom 4 Areal: 87/78 m2 F.kostnader: Kr. 2 218,- Fellesgjeld: Kr. 26 266,- Visning: ons

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen og praktisk 2-roms. Stor balkong med fritt utsyn Adresse: Dønskiveien 27 A, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 55/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 931,- Fellesgjeld: Kr. 11 970,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 3-roms leilighet med garasje. Utsikt. Solrikt. Adresse: Måneveien 36, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 65/65/73 m² F.kostnader: Kr. 4 437,- Fellesgjeld: Kr. 478 864,- Visning:

Detaljer

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt ÅROS - Boligtomt med flott utsikt Adresse: Boligtype: Størrelse: Prisant.: Elgtråkket 11 B Tomt bolig 801 kvm 990.000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 976 77 600 E-post:

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 1 roms andelsleilighet Adresse: Måneveien 34, 1 etg. Ant.rom 1 Bra/P-rom/Bta: 39/27/45 m² F.kostnader: Kr. 3 250,- Fellesgjeld: Kr. 331 834,- Visning: ons 03.02.16 kl. 18:00 19:00 Fastpris: Kr 1 900 000,Melding

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Organiseringen av salgsstart Sanden Brygge, trinn 2

Organiseringen av salgsstart Sanden Brygge, trinn 2 Organiseringen av salgsstart Sanden Brygge, trinn 2 Mandag 7. mars åpner salget av leilighetene i Fyret Private Borettslag. Det har i forkant vært stor interesse for prosjektet. For å sikre en mest mulig

Detaljer

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat.

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.03.2016 J.postID: 2016042130 Arkivsaksnr: 16/8311 Fra: Rådmannen Vedrørende: Startlån og statlig bostøtte I møte 2.3.2016 ba sektorutvalg BIOM rådmannen

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg.

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg. Øyvind Harold Ellingsen Hunstadsvingen 6 a 5053 BERGEN Vår ref.: 34863/AAS BERGEN, 04.04.2016 MEGLERTAKST Godviksvingene 113, andel nr., i i Bergen kommune. Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Moderne og romslig 2 roms m/vestvendt terrasse Adresse: Grevlingåsen 11 B, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 52/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 467,- Fellesgjeld: Kr. 41 166,- Visning:

Detaljer

Oppsummering av TotalOversikt Analyse

Oppsummering av TotalOversikt Analyse Oppsummering av TotalOversikt Analyse Da har vi gjennomført analysen og her kan du se en oppsummering av hvert enkelt produkt. Det ligger en egenanalyse for hvert produkt vedlagt, som beskriver dine mulige

Detaljer

Renate Villas guide til boligkjøp i Italia

Renate Villas guide til boligkjøp i Italia Renate Villas guide til boligkjøp i Italia Vi hos Renate Villas gleder oss til å hjelpe deg med å oppfylle din italienske boligdrøm. Enten du drømmer om en villa, en leilighet, et oppussingsprosjekt, en

Detaljer

Gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter.

Gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter. ØKONOMIDELEN 1P KOMPETANSEMÅL: Gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter. Vurdere forbruk og bruk av kredittkort og sette opp budsjett

Detaljer