For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess"

Transkript

1 For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess 6

2 Gjeldfrie boliger med store verdier, stigende boligpriser og større aksept for at eldre folk kan ta opp lån gjør at seniorene låner som aldri før. Sparebanken Bien lanserte for et par år siden pensjonistlånet Litt Extra til kunder over 60 år i sitt nedslagsområde i Oslo og Akershus. Senere har både KLP og BNbank lansert samme type lån til kunder over hele landet med stor suksess. KLP har også valgt å kalle det Litt Extra, mens BNbank har valgt å kalle det SeniorLån. Tekst: Gisle Høyland Fordel 1: Bankene garanterer livsvarig borett Det unike ved disse lånene er at du sikrer deg ekstra kapital gjennom din boligformue, samtidig som du garanteres borett og beholder eierskapet i din bolig til du dør. Fordel 2: Du trenger ikke betale ett øre tilbake til banken. Ja, det høres nesten for godt ut til å være sant, men rentene legges til saldoen på lånet, og banken tar høyde for at det som lånes, pluss rentene som akkumuleres gjennom årenes løp ligger innenfor den antatte verdien på boligen. Dermed slipper du å betale tilbake renter og avdrag. Lav inntekt ingen hindring Det er tre kriterier som er avgjørende for hvor mye lån du kan få. Det er alder, boligens verdi og boligens beliggenhet. Låntaker og eventuelt samboer/ ektefelle må være over 60 år. Det er faktisk ingen grense oppad i alder for hvem som kan låne. Jo eldre du blir, jo større lånesum målt opp mot boligens verdi kan du låne. Dette på grunn av at risikoen for banken øker jo lenger lånets løpetid er på grunn av at rentene hele tiden tillegges lånet. Enslige får låne mer enn par. Beliggenheten og boligens verdi har stor betydning i bankenes vurdering. Det er viktig for banken at de ikke risikerer at totale utbetalinger overstiger verdien. Da er banken ansvarlig for tapet. Siden det er så avgjørende med boligverdien her, vil seniorer i sentrale boligstrøk ha muligheten til å låne mer enn de som bor i mindre sentrale områder. Siden du verken betaler renter eller avdrag på lånet, påvirker det ikke din månedlige likviditet. Derfor er lav inntekt intet hinder for å få lånet. Utbetalingene stopper når den yngste har fylt 95 år, men du er selvfølgelig fortsatt sikret boretten. Ulempen Ulempen med et slikt lån er at du betaler opp til 1,5 prosentpoeng høyere rente sammenlignet med å ta opp et flexilån eller et ordinært boliglån. Dette er den forsikringspremien bankene skal ha for å gi deg garantien for livsvarig borett. Samtidig er tryggheten av å vite at du har livsvarig borett verdt den ekstrautgiften for mange. 7

3 Seniorlån med borett Stor tilfredshet blant både låntakere og arvinger Avdelingsleder Boliglån i KLP, Torgeir Gustafson har bare positive erfaringer å høste fra låntakerne som har valgt LittEkstra. - Ikke bare låntakerne er fornøyde, men også arvinger er tilfredse med at foreldrene får mer å rutte med i pensjonisttilværelsen. Mange som tar kontakt, har faktisk fått anbefalinger fra sine barn om å ta opp et slikt lån, sier Gustafson. - De fleste bruker lånet til å få mer å rutte med i sin pensjonisttilværelse. I tillegg er det veldig mange som ønsker muligheten til å forskuttere arv til barn og barnebarn slik at de kan oppleve at deres etterkommere får nytte av pengene mens de er i live, sier Gustafson. Folk flest velger en engangsutbetaling, og ikke i månedlige terminer. Tidligere var det kun medlemmer i KLP som kunne få lån. Nå har de derimot åpnet for at kunder uten relasjoner til KLP også kan få lån. Kunder over hele landet kan nå søke om lån hos KLP. Fakta om Seniorlån/Litt Extra Lån med pant i boligen. Du garanteres livsvarig borett. Tilbys kunder som er over 60 år og har egen bolig. For ektepar må begge ha fylt 60 år. Kan fås utbetalt som et engangsbeløp, månedlige utbetalinger eller som en kombinasjon av engangsbeløp og månedlige utbetalinger. Rente- og avdragsfritt så lenge du bor i boligen. Lånet tilbakebetales ved død, eller ved permanent overgang til sykehjem. Dersom boligens verdi er lavere enn lånets saldo ved forfall, må bankene dekke tapet. KLP billigst på lån med garantert borett Du kan avslutte låneforholdet når som helst. Ved død eller flytting selges boligen og lånet gjøres opp. Overskytende går til arvingene ved død. Arvingene kan også overta boligen etter at lånet er gjort opp på vanlig måte. Du trenger ikke skatte av utbetalingene da det er utbetalinger fra eget lån. Påløpte renteutgifter er fradragsberettiget på lik linje med et ordinært lån. Du kan kun låne med sikkerhet i boligen din, ikke hytta. Utbetalingen varer til lengstlevende dør. Pengene kan brukes til hva du vil. Bank: BN-bank KLP Sparebanken Bien Etableringsgebyr: Termingebyr ved månedlige utbetalinger: Nominell rente kr. 1 mill. 6,95% 6,75% 6,95% Nominell rente kr : 6,95% 6,75% 6,95% Rente ordinært lån/flexilån: Nominell rente kr. 1 mill. 5,72% 5,90%* 5,65% Nominell rente kr ,- 5,88% 5,90% 6,05% *KLP tilbyr ikke flexilån. Rentesatser er pr. 5. oktober 8

4 9

5 Seniorlån med borett Lån spesielt øremerket seniorer finnes etter hvert i mange forskjellige varianter. Hva skal du velge? Lån til pensjonstilværelsen: Lån med garantert borett og Flexilån best Lån med garantert borett Tilbys av Sparebanken Bien, KLP og BNbank til kunder over 60 år. Gir trygghet for låntaker. Eneste som garanterer evig borett. Renteog avdragsfritt. Ingen minstekrav om inntekt. En god mulighet til og med for minstepensjonister å skaffe seg ekstra månedlige inntekter. Høyere lånerente enn flexilån og et ordinært boliglån. Litt mindre fleksibelt. Inntil 50 prosent av boligens verdi. Flexilån Gis av de fleste banker uavhengig av alder. (Se omtale av flexilån i magasin 02.07) Full frihet til å styre utbetalingene selv. Laveste rente. Kan få høyere låneramme. Kan risikere at banken krever at du på ett eller annet tidspunkt må begynne å betale avdrag, eller at du må innfri lånet. Ingen garanti for at du kan bo i boligen livet ut sammenlignet med lån med garantert borett. Krever selvdisiplin da du styrer pengebingen selv. Inntil 80 prosent av boligens verdi Andre boliglån tilpasset seniorer Fokus Boligpensjon (Fokus Bank) Lån med faste månedlige utbetalinger fra lånet som kan reduseres eller økes ved behov. Høyere rente enn flexilån, men lavere rente enn lån med garantert borett. Gir deg mer å rutte med ved å utnytte boligens verdi som de forannevnte. Høyere rente enn flexilån/ordinært lån, og mindre fleksibelt. Inntil 60 prosent av boligens verdi. Terra BoligPensjon Tilbys av banker i Terra-gruppen. Rentene belastes hver måned. Pengene plasseres i kombinasjonsfondet Terra Total gjennom fondskonto. Målet er at avkastningen i fondet skal bli større enn renten du betaler på lånet slik at du sitter igjen med en pen gevinst. Du bestemmer selv om du vil ha månedlige utbetalinger eller utbetalinger når du har behov. Passer for de med god økonomi som har råd til å ta litt risiko. Ca. 20 prosent av fondets plasseringer er i aksjemarkedet hvilket tilsier at det kan gi en avkastning som overstiger lånerenten i det lange løp. Høye kostnader. Høyere risiko. Utbetalingen kan svinge med avkastningen. Pengene plasseres i Terras eget fond slik at banken tjener godt på deg både på lånet og på pengeplasseringen. Et bedre alternativ kan være å ta opp et flexilån og plassere pengene i de fondene du måtte ønske selv. Inntil 60 prosent av boligens verdi. 10

6 Lån for seniorer: Hvor mye kan du låne? Boliglån med plassering i livrente Tabellen gir deg en indikasjon på hvor mye du kan låne. Du kan velge å låne et engangsbeløp, månedlige utbetalinger eller en kombinasjon av dette. Tabellen i tabellen viser hvor mye du kan låne hvis du bare velger engangsbeløp eller hvis du bare velger månedlige utbetalinger. beliggenhet. Nedenfor ser du tallene for kategori 1(velfungerende boligmarked) hvor du kan låne mest. Typiske områder er Oslo og omegn, samt andre byer og tettsteder med sentral beliggenhet. Kategori 2 er steder med et mindre velfungerende boligmarked. Her får man 75% av beløpene i tabellen. Kategori 3 er lite velfungerende boligmarked. Her får du låne rundt 40 prosent av beløpene vist i tabell. Tilbys av Nordea og enkelte Sparebank 1-banker. Lån på inntil 60% av boligens verdi. Lånet plasseres i livrente med rentegaranti med månedlige utbetalinger i 12 år. Lånerentene belastes månedlig. Utbetalingen stopper etter 12 år, og restgjelden tilsvarer opprinnelig lånesum. Livrente er et produkt som etter vår mening er utgått på dato. Livrente forbindes med høye kostnader. Formueskattefordelen er bortfalt. Lav avkastning. Bankene flår deg på gebyrer, og får både i pose og sekk i form av renteinntekter på lån og høye gebyrer på sparingen. Inntil 60 prosent av boligens verdi. Hvor mye du kan låne avhenger av din alder, boligens verdi og beliggenhet. Långiverne kategoriserer beliggenheten i tre nivå etter boligens Lånesum: 2 mill. 3 mill. Enslig mann Enslig dame Ektepar/ samboere Kilde: BNbank alder månedlig sum Beregningene er foretatt ut fra 7 prosent boliglånsrente, og en årlig verdistigning i boligmarkedet på 3 prosent. alder månedlig sum engangsbeløp engangsbeløp

Møt alderdommen med pensjonistlån

Møt alderdommen med pensjonistlån Utsikt fra Nordstrand i Oslo: Mange pensjonister låner for å ta vare på boligen. Se hvilken lånetype som passer for deg. Møt alderdommen med pensjonistlån Du kan låne i alderdommen og bruke mer penger

Detaljer

Slik sikrer du deg drømmepensjon

Slik sikrer du deg drømmepensjon PLANLEGG PENSJONISTTILVÆRELSEN: Det er mange grep du kan ta for å sikre økonomien når du trer inn i pensjonistenes rekker. Foto: COLOURBOX Slik sikrer du deg drømmepensjon Koster mer enn før. Publisert

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG & FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG EIENDOMSFINANS AS ER EN FRITTSTÅENDE FORMIDLER AV LÅN OG FORSIKRING. GENUINT OPPTATT AV Å LØSE DINE ØNSKER OG BEHOV PÅ BEST MULIG MÅTE. VÅRE

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Trygg økonomi 2. utgave mars 2008 Turbulente tider: Per-Kristian Foss gir deg sine beste økonomitips Les mer side 12 13 Guide til bedre single-økonomi Les

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Bank-forsikring-pensjon

Bank-forsikring-pensjon YS Medlemstilbud 2011 Bank-forsikring-pensjon KJÆRE YS medlem Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det tar vi som et tegn på at det er stor tilfredshet

Detaljer

6TIPS ENDELIG STYRER JEG BARE MEG SELV. Slik blir livet som pensjonist: Eli, sol, golf (og bitte lite grann FrP), forteller Carl I. Hagen.

6TIPS ENDELIG STYRER JEG BARE MEG SELV. Slik blir livet som pensjonist: Eli, sol, golf (og bitte lite grann FrP), forteller Carl I. Hagen. Arveoppgjør Gjør livet lettere for den som blir igjen Helse og velvære Enkel oppskrift til et sunt og sterkt hjerte ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Pensjon Plasser pengene smartere, lev bedre HØSTNr.

Detaljer

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder.

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder. Magasinet Medlemsutgave September 2013 Pensjonist- GOD PENSJON: Les dette før du skifter jobb. Side 20 TIDLIGPENSJON OG ARBEID: Slik er reglene. Side 18 Paus Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012

Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 lars gulbrandsen Notat nr 1/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 LARS GULBRANDSEN

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002 Vibeke Opheim Kostbar kunnskap Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn NIFU skriftserie nr. 16/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

råd i etableringsfasen

råd i etableringsfasen råd i etableringsfasen BOLIGKJØP LØNNER SEG IKONER: Vurderer du å kjøpe bolig i stedet for å leie? Selv om det er dyrt å kjøpe, er boligpolitikken i Norge sånn at det lønner seg i det lange løp. Men før

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Lån med Terra Boligkreditt SIDE 2 Obligatorisk tjenestepensjon SIDE 3 Tønsbergturen en suksess SIDE 4 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Del 2. Personlig økonomi Til kursholder

Del 2. Personlig økonomi Til kursholder Rev. 11.03.14 Veiledningshe e kursholder, del 2, side 1 av 17 Del 2. Personlig økonomi Til kursholder SJEFiEGETLIV Veiledningshe e kursholder, del 2, s ide 1 av 17 Del 2) Personlig økonomi Denne delen

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren.

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren. Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side 1 SKATTE BETALEREN 6 2009 www.skattebetaleren.no Livet som pensjonist Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side

Detaljer