ÅRSPLANER Sportslig utvalg Trening. 1.2 Klubbturer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLANER 2010. 1 Sportslig utvalg 2010. 1.1 Trening. 1.2 Klubbturer"

Transkript

1 ÅRSPLANER Sportslig utvalg 2010 Generelt: Opprettholde/øke deltakelsen både på trening, individuelle løp og stafetter, samt opprettholde posisjonen som den ledende orienteringsklubben i regionen ved - å tilby gode treninger - ha sosiale klubbturer til løp - å tilby stafettlag på de fleste stafetter - aktivt å markedsføre aktiviteter på hjemmesiden og per e-post - å styrke det sosiale samholdet gjennom klubbkvelder og endagssamlinger 1.1 Trening Vintertreninger: - Det planlegges organiserte treninger med intervall og styrke på tirsdager fra Stridsklevhallen med Kjell Westin som trener som før. Vi håper å opprettholde den store deltakelsen på disse treningene som primært er tilrettelagt for aldersgruppen år. - Torsdagstreningene vil som før gå fra Brattås skole, men i år blir det ikke opplegg for rekrutter. I stedet satses det på organisert trening tilpasset medlemmer fra 13 år og oppover. Eli Marie Wiig har sagt seg villig til å kjøre økter med styrkeaerobic, i tillegg blir det økter med fokus på spenst og hurtighet og gate-orienteringsøkter. Vi håper et slikt opplegg vil stimulere til økt deltakelse på torsdagstreningene. Vår-Høst treninger - Som før vil det bli organisert trening for aldersgruppen 13 år og oppover i forbindelse med POLkarusellen på tirsdagene. Marte Grande Østby vil være trener på disse øktene. - Vi vil fortsette med å arrangere en ekstra o-teknisk økt i uka på våren og høsten. Vi vil i forhold til i 2009 starte tidligere på våren med disse øktene. Kjell Westin vil være trener på disse øktene. 1.2 Klubbturer I tillegg til løp og stafetter ønsker vi å promotere enkelte løp som klubbturer. Dette innebærer at disse turene markedsføres ekstra og at det legges opp til mulighet for felles overnatting og felles sosiale opplegg på kvelden. Sportslig utvalg fordeler ansvar for disse turene etter årsmøtet. - Danmark, Nord Jysk mars De er forhåndsbestilt 80 plasser på Skallerup Klit. Reiseopplegg vil bli som i Forhåndspåmelding for turen i løpet av november/desember. - Norwegian Spring, Halden april. Skal sjekke ut muligheter for overnatting - Pinseløpene på Kongsberg mai. Satser på overnatting på Beverhytta som før. - O-festivalen på Raufoss juni - 5-dagers publikumsløp i fm. VM i Trondheim, 8-15 august. Overnatting på Nyborg Skole. Interesse sjekkes i løpet av januar/februar. - KM lang og stafett på Rauland/Vinje 4-5 september Større løp og stafetter Vi skal legge til rette for at aktuelle ungdommer, juniorer og yngre seniorer ønsker å delta på større nasjonale løp som - Hovedløpet - Jr. NM - NM - ordinære Craft-Cup løp Vi ønsker å øke antall deltakere på stafetter Stafettene skal i år markedsføres i god tid før stafetten og med tidlig påmeldingsfrist slik at lag blir klart i god tid før den aktuelle stafetten. For å opprettholde klubbfølelsen vil det primært jobbes for rene

2 POL-lag, men der det etter påmeldingsfrist viser seg at dette ikke er mulig skal det prøves å danne mix-lag med andre klubber i distriktet. Vi ønsker i 2010 å satse på følgende stafetter: - Vårstafetten, Halden 17. april - Tiomila, Finspång 1-2 mai - Jukola, Kytäjä juni - O-festival stafett, Raufoss 27. juni - KM stafett, Rauland/Vinje? 5. september - NM jr. stafett, Indre Østfold 12. september - NM stafett, Beitostølen 19. september 1.3 Treningssamlinger - Klubbens ungdommer vil ha et bredt tilbud om samlinger gjennom deltakelse i MOT-TV (13-16 år) og Kretslaget, InTeam (17-23). Vi vil legge til rette for at flest mulig av ungdommer/juniorer/yngre seniorer ønsker å delta på disse oppleggene som er av svært god kvalitet. Ungdomsansvarlig i sportslig utvalg vil være representant for POL i MOT-TV prosjektet. - Arrangere 2-3 endagssamlinger (med trening og sosialt) i løpet av sesongen 1.4 Sportslig sosialt - Arrangere 2-3 klubbkvelder på klubbhuset med egne sportslige tema - Ungdomsfest på klubbhuset etter sesongslutt. Ungdommene selv tar ansvar for denne festen. 2 Rekruttering 2010 Rekruttutvalget vil fortsette det givende arbeidet i 2010 etter følgende plan: 2.1 Arrangementer Arrangere POL-karusellen etter tradisjonelt mønster, og i samarbeid med trener for13-20 års gruppa. Arrangere O-troll leir i juni med innlagt rekruttløp i samarbeid med en annen klubb, samt oppfordre andre klubber til å ha rekruttsamling på høsten Legge til rette for skoler som vil ha orientering på sin idrettsdag/aktivitetsdag, men med en begrenset instruksjon, og inkludere dette i NOFs opplegg mot skolene. Arrangere rekruttfest med premieutdeling i oktober samt andre sosiale arrangement i vinterhalvåret Servere julegrøt på klubbhuset en helg i desember 2.2 Opplegg Enkelt, men variert, opplegg for helt nye unger (m/foreldre) opp til 10 år. Det vil bli forsøkt lagt inn mer lek og sosialt opplegg som en del av treninga. For eksempel EKT-løype, stafett og lignende Organisere og bedre treningstilbudet for åringene, og spisse den o-tekniske innsatsen for disse. Spranget er stort opp til års klassen. Flere faste instruktører må til. Videreføre opplegget med et o-tema for hver trening Videreføre opplegget med treningsgrupper basert på alder og ferdighetsnivå, og forsterke oppfølging av de ulike gruppene. Flere enn medlemmene i rekruttutvalget vil bli bedt om å lage opplegg for tirsdagstreninga Utnytte O-CAD og EKT i POL-karusellen slik at opplegget blir enda mer spennende for rekruttene.

3 Jobbe for å få med rekrutter på o-løp i nærområdet. Både klubbmesterskap og klubbstafetten bør fortsatt bli lagt inn i forbindelse med tirsdagstreninga. Samarbeide tett med gruppa for 13 år og oppover, og ha en flytende overgang for de som mestrer. I dette ligger også å gi et tilpasset opplegg for rekrutter som er over 13 år. Gjøre en større innsats for å få rekruttene med på vanlige løp. Flere års erfaring viser at terskelen til vanlige løp er høy. Legge fortsatt stor vekt på saft, kaker, pølser, bading og annen moro. Rekruttutvalget vil vurdere å starte et gutteprosjekt neste år for å styrke rekrutteringen av gutter i aldersgruppen år. Utforming av opplegget vil diskuteres i løpet av vinteren. Antallet på tirsdagstreningene har økt årlig og er nå i snitt på nesten 60 stk. Dette gir store utfordringer hva gjelder trenerrollen i klubben. Generelt sett står klubben svakt med hensyn til trenerkompetanse. Flere må, som i 2009, stille opp som trenere/instruktører og dette må struktureres enda bedre. 3 Årsplan for Arrangement- og Kartseksjonen Arrangementsplan 2010 Dato Løpsbeskrivelse Kart Arena Løpsleder Løypelegger jan Sprinthelg Langesund og Stridsklev Knut Wiig Mathisen GK, Poengjakta Jarseng Skistadioen Team69 Team GK, Sprintcup 1 Brevik Furulund Jan Gatevold POL-sprinten, KMsprint Te&Ve, Vessia Skolen, Dagfinn Torpe knock-out Klubbmesterskapet Sammen med Skien? GK, sprintcup finale Stridsklev Ring, Skolen Klubbstafetten Olavsberget/Kattøya Olavsberget juli Fjelløpet Vågslid, utsnitt 1:30 000, 10m badeplass Haukeli skisenter Magne Klovning Jan Gatevold Thore Kornmo GK, vanlig, klubbcup Rognsbru Idrettsmyra U2 ern Borgeåsen NRK Hilde Morten Østby Vassend Rød skrift er bekreftet. Blå er forslag. 3.2 Arrangementsplan 2011 Kart Arena Løpsleder Løypelegger Dat o Mai Juli Løpsbeskrivel se POL-sprinten Sørlandsgalop pen U2 ern GK, 4 løp KM natt? Prestestranda /Bjørkset og Geiteryggen Bygdetunet i Drangedal og Skien Fritidspark Fellesarrangement med Skien, Drangedal, Skeidi og POL Kommentar Det gjenstår en del diskusjon rundt konseptet og samkjøring med Agder. Meldes inn i 2009

4 Kurs Arrangementseminar Mange av POLs medlemmer har lang erfaring i flere funksjoner når det gjelder å arrangere løp. Vi har en utmerket arrangementsbok som er en god veileder for alle. Ved å diskutere og utveksle erfaringer vil vi kanskje få spisset våre kunnskaper enda et hakk. I løpet av vinteren vil det derfor bli avholdt et arrangementsseminar med en foreleser fra forbundet. Tidtakerkurs Det blir arrangert et tidtakerkurs i løpet av vinteren. Kurset vil være for helt nye og som et oppfriskningskurs for de som var med sist. Løypelegger- og Ocad-kurs Det vil også i 2010 bli avholdt løypelegger- og Ocad-kurs. Å få med flere ungdommer på kurset er en aktiv målsetting. 3.3 Planer kartutvalget 2010 Heistad 5, 1:7500 Vi fikk ikke gjennomført revidering av Heistadkartet i Satser på å få oppgradert dette på dugnad i løpet av året. Nybergåsen, 1:5000 Ettersom vi har fått tildelt KM-sprint også i 2010 vil vi lage nytt sprint-kart i området Klyvetoppen- Nybergåsen-Frydentopp-Vestsiden oppvekstsenter. Dagfinn Torpe, eventuelt med forsterkninger, gjennomfører synfaring og digitalisering på dugnad. Bjørntvedt, 1:5000 Kartet trenger oppdatering etter en del hogst, samt at det er satt opp nye gjerder. Satser på å få startet dugnadssynfaring på dette området i løpet av året. Borgeåsen 7, 1:7500 Morten Østby reviderer kartet på dugnad. Forventes ferdig til vårsesongen Turkart Bamble Det er inngått avtale med Telemark Turistforening om synfaring av halve deres nye turkart over Bamble. Synfaring vil pågå i høst og vinter avhengig av snøforhold. Kartet utgis Sørlandsgaloppen I forbindelse med Sørlandsgaloppen 2011 er to av våre kartområder aktuelle. Rognsbru/Fjeld i Kilebygda og Geiteryggen fra Skien Fritidspark. Ett eller begge disse prosjektene vil påbegynnes 2010 avhengig av samtaler med grunneiere i forbindelse med samlingsplass. Annet: Kartutvalget vil etablere en webløsning for sikker lagring og bedret tilgjengelighet for våre digitale kart. Konkylie data tilbyr i stor grad det vi er ute etter, men vi har ikke rukket å gjennomføre dette i Thore Kornmo (s) 3.4 Tur-O Ytterligere samarbeid med våre naboklubber bør vurderes. Bedre markedsføring av turorienteringen som aktivitet. Utvide dagens tilbud med nye momenter. Større profilering av eksisterende salgssteder og etablering av nye mer direkte salgsmetoder. Tilby skreddersydde opplegg til bedrifter og lignende. Foreta en vurdering av vanskelighetsgrad på poster og terreng som tilbys.

5 4 Økonomiutvalgets planer 2010 Fortsette arbeidet som er gjort i 2009 med fokus på: Dugnadsarbeide Sponsoravtaler Annonsesalg Søknader om støtte I tillegg etablere. Ny stor dugnad Samarbeide ifm salg av turorienteringskonvolutter Etablere en ny dugnad for Vi foreslår å lage et lotteri. Økonomiutvalget skaffer premier og lager enkle loddbøker. Kr 5,- pr lodd. X antall loddbøker å selge pr familie. F.eks Alle POL familier får hefter hvor de kan selge 50 lodd a kr 5,-. Estimat hjemmesalg: 50 POL familier x 50 lodd = ,- I tillegg organiserer vi noen kjøpesentere (Down Town, Hovenga senteret, PP senteret) hvor vi kan stå å selge lodd. To timer pr familie over to lørdager. Estimat bysalg: 2500 lodd på to lørdager ,- Totalestimat loddsalg ,- Turorientering Målsetning: Etablere et samarbeide mellom tur-o og økonomiutvalget for å øke salget av tur-o. Bistå i arbeidet med å lage flere avtaler for salg av turorienteringskonvolutter. Vurdere markedsføring av turorientering som aktivitet og jobbe med synliggjøring av turorientering. Eks. pressemeldinger, artikler til aviser, plakater etc. Større profilering av eksisterende salgssteder og etablering av nye mer direkte salgsmetoder. Tilby skreddersydde opplegg til bedrifter og lignende. 5 Årsplan fra Info og klubbmiljø 2010 Klubbmiljø. Vi planlegger i 2010 å arrangere jule trefest på Furuheim i begynnelsen av Januar,lokalet er allerede bestilt. Det blir klubbtur til Lifjellstua. I skrivende stund vet vi ikke om POL-festen blir vellykket, men vi håper det. Og satser på å arrangere POL fest på høsten i 2010 også. Hjemmeside Magne K. vil fortsette å være vår hjemmeside redaktør og jobbe med å gi oss info som i 2009 Klubbavis. Vi satser på å gi ut 4 eksemplarer av POL-posten som i 2009 Presse. Vi satser på å bli like synlige som i Men en del av presse omtalen kommer selvfølgelig an på prestasjonene ute i skogen. Og vi må bli enda flinkere til å ha på oss klubbtøy på bildene.