nr løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33"

Transkript

1 nr løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

2 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund Møllergt. 39, 0179 Oslo Tel: Fax: Ansvarlig redaktør Ole Martin Mortvedt Mobil: Politiets tillit satt på spill Journalist Solrun Dregelid Tel: Mobil: Markedskonsulent Ida Follerås Tel: Mobil: Internettside Frister Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen Adresseforandringer Produksjon Motorfinger Trykk Aktietrykkeriet Redaksjon avsluttet Ettertrykk kun tillatt mot kildeangivelse Forside: Oscar Lilleås kursleder i Nairobi Foto: Ole Mortvedt 100. årgang ISSN: PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Oslo Tel Fax: Epost: Det fremheves at tilliten til politiet her til lands er høy. Langt høyere enn hva tilfellet er i mange andre land. Tilliten er viktig fordi at det er selve bærebjelken for at politiet skal kunne både forebygge og oppklare straffbare handlinger. Et samfunn som ikke har tillit til politiet, vil heller ikke komme med tips og opplysninger som er helt avgjørende for å oppklare kriminalitet. Har man tillit, har man lyst til å hjelpe politiet. Forsvinner tilliten, forsvinner også muligheten samfunnet har til å verge seg mot kriminaliteten. Men, det er få som spør hvorfor norsk politi har så høy tillit. Ikke tror jeg at den norske politikvinne- og mann i utgangspunktet har særlig mye høyere moral og etiske grunn verdier enn våre kolleger i Sverige og Danmark. Årsaken må ligge i noe annet. Vel kan det veie positivt at vi har en lang og god politiutdanning, men tilliten til norsk politi var høy også før Politihøgskolen ble etablert i Årsaken mener jeg ligger i Stortingets beslutning om at politiet skal ha et sivilt preg og lokal forankring. Godt voksne mennesker husker fremdeles sitt barndoms møte med lensmannen. Han som kunne holde en tordentale på tunet hjemme i foreldrenes påhør når den håpefulle hadde trådd utenfor den smale sti. Dette ene møte med politiet som endte i en muntlig advarsel. Noen husker den gangen de fikk hjelp av politiet til å dirke opp bildøren etter å ha låst inne bilnøklene, mens andre igjen fremdeles er takknemmelig for at de fikk hjelp til å ordne opp i haugen av fakturaer fra hissige inkassoselskaper fra namsmannen som også var lensmann. Service oppdragene var mange, og kontakten med befolkningen var bred. Den spisse, harde del av politijobben var bare en liten bit av jobben. Men gradvis har dette endret seg, selv om Stortingets målsetting om et sivilt og lokalt forankret politi fortsatt ligger fast. Senest fastslått i «Politirollemeldingen» og i bemanningsrapporten «Politiet mot 2020». Allerede er en rekke lensmannskontor sammenslått, og avstandene begynner å bli lengre mellom politi og den befolkningen man skal betjene. Det går fra politiservice til politimakt. Større avstander og mindre sivilt preg skal det bli. Det vil skje som følge av Regjeringens resultatreform for politiet. Styringsgruppens rapport leveres 22. oktober. Alt tyder på at den holdes hemmelig. Men såpass mye har lekket ut at vi ser konturene av at politiet skal fratas sivile oppgaver, og den lokale tilstedeværelsen skal reduseres. Argumentene er at dette er politifaglig ønskelig for at politiet skal bli dyktigere på å være politi. De sivilt pregede oppgavene tar for mye ressurser. Sannheten er at det er politidistriktenes svake økonomi som er den bærende, men skjulte argumentasjonen. Når pengene til å jobbe kreativt og offensivt mangler, er det lett å begynne å se på hvilke oppgaver politiet burde kvitte seg med. Jeg vil på det aller sterkeste rope et kraftig varsko mot å redusere grunnlaget for den gode tilliten politiet har. Ingenting kan erstatte et direkte møte mellom de som trenger hjelp og politiet. Det er dette som er selve grunnlaget for en tillit som har vært bygd opp over 100 år. I større grad ser vi nå operative politifolk som haster fra det ene skarpe oppdraget til det andre med et minimum av tid, uten rom for å gi noen form for personlig service. Allerede viser spørreundersøkelser at de av befolkningen som har møtt politiet, har mindre tillit til politiet, enn de som ikke har møtt de. Jeg er redd for at vi om få år vil se en kraftig redusert tillit til politiet. Skylden for det vil bli plassert hos politifolkene ute i gatene. Men ansvaret har politikern som svekker politiets tilstedeværelse.

3 INNHOLD 4 Nødnettet bør utsettes INDEX millioner til IKT 10 PF medlem nr Kompetanse for ledere 16 Politiet i evig krise? 20 Ranet politifolk 25 Smil til politikamera 26 Internasjonal nøkkelrolle FASTE SIDER 34 Kronikk. Datalagring 36 Fagartikkel. Kvinnerekruttering Innlegg og debatt 44 Arne Meinar Peder Ås og Lars Holm i politiet Det hyperkriminielle paret ble observert på bilde sammen med politistudenter i Sandnes. Det førte til full riksalarm. Hadde paret klart å infiltrere? 45 Vi gratulerer 46 Politijuss 47 Folkestad 50 Politiets verden Instrukser ikke gjennomtenkt Arbeidstilsynet kritiserer politiet for å ikke ha gode nok retnings linjer for bruk av spikermatte. Politidirektoratet avviser kritikken. 18 Slik får du høyere lønn Glem lønnsoppgjøret. Skift jobb hvis du virkelig vil ha mer lønn, mener headhunter Karl Martin Stang Realistisk trening i nairobi I tett samarbeid med kenyansk og nordiske politimyndigheter hadde norsk politi kursledelsen under FN-kurs i Nairobi. Eks politimester i afrika Tidligere politimester Bjørn Hareide med nye utfordringer. Nå som politirådgiver i Kenya.

4 4 POLITIBUDSJETTET Nødnettet bør settes på vent Vil ofre. Flere politifolk og IKT satsing er viktigere enn nytt nødnett, sier PF-leder Arne Johannessen. Pengene bør heller gå til IKT-satsing og jobb til enda flere nyutdannede, mener Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund. Tekst Gry Jorunn Holmen Politiets Fellesforbund har vært pådriver for nytt nødnett og vi er sterkt for utbygging over hele landet. Likevel mener vi IKT-satsing og flere politifolk haster enda mer slik situasjonen er blitt, sier Johannessen. Etter en gjennomgang Politiets Fellesforbund har gjort av 2011-budsjettet har de kommet frem til at budsjettet er ekstremt stramt. Med flertallsregjering er det heller ikke mulighet til å påvirke det. En nærmere analyse viser at politiet går i minus på drift igjen. Driftsbudsjettet forsvinner i lønns- og prisvekst, økte straffesaksutgifter og IKT-satsing. Handlingsrommet blir ekstremt lite og politiet får et økonomisk vanskelig år også i 2011, sier Johannessen. På bemanningssiden er det lagt inn penger til flere stillinger. Dermed kan politiet levere bedre og flere tjenester og flere nyutdanna politifolk kan få jobb. Forbundslederen påpeker likevel at dette ikke er nok til å nå målet om 2 politifolk per 1000 innbygger i Det vil likevel bli et bemanningsunderskudd som det vil være vanskelig å få rettet opp i årene som kommer. Dermed blir det samme situasjon som på drift. Vi får et etterslep som etaten må dra meg seg i årene framover, sier Johannessen. Nedenfor følger PFs nærmere analyse av politi-delen av statsbudsjettet. 2010

5 PFs analyse Tekst Forbundssekretær Paal Balchen, PF POLITIBUDSJETTET 5 DEN POSITIVE SIDEN PF er positive til at det legges opp til en økning i budsjettene til politi- og påtalemyndighet. Det er viktig at studentopptaket ved politihøgskolen opprettholdes på 720 slik at anbefalingene i bemanningsrapporten følges. Videre er det viktig at det legges opp til at de nyutdannede i 2011 skal få jobb i etaten, samt at helårsvirkningen for dem som fikk jobb i 2010 er lagt inn. Det er også positivt at PST har fått økte midler til sin virksomhet og at det er lagt inn penger til tvangs- og frivillig retur av de som ikke får opphold i Norge. PF er videre i utgangspunktet fornøyd med at det legges opp til særskilt bevilgning slik at nødnettet kan bli landsdekkende, selv om vi, sett på bakgrunn av totalen, altså likevel ville hatt en annen prioritering. DEN NEGATIVE SIDEN Vi mener likevel at situasjonen for norsk politi ikke blir bedre enn den var i 2010, fordi: Driftsbudsjettet går i minus Det ikke er nok penger til å ansette alle nyutdannede Det beklagelige er at dette i stor grad vil gå ut over befolkningen politiet vil ikke klare å yte de tjenester som forventes. Politi- og lensmannsetaten har hatt en prosentvis stigning i budsjettene de siste årene. For eksempel var økningen på 2,90 prosent for 2007, 5,20 prosent for 2008 og 6,91 prosent for Fra 2010 til 2011 er den 4,2 prosent. Likevel viser analyser at driftsbudsjettsituasjonen i politiet de siste årene har vært vanskelig. Det koster rett og slett mer å drifte politiet enn det budsjettene har dekket opp. Dermed går etaten i minus, noe som gjør at man lever med et konstant etterslep, som stadig blir større. Årets budsjett dekker verken opp det opparbeidede etterslepet eller gir nok penger til drift i Det er flere årsaker til at driftsbudsjettene blir dårlige. En årsak er at det de senere årene har vært en formidabel økning i straffesaksutgiftene. Det dreier seg om mange titalls millioner. Denne økningen er det ikke tatt godt nok høyde for i politiets driftsbudsjetter. Utgiftene som har økt mest er kostnader til tolk og kommunikasjonskontroll (KK). På grunn av forslag til endring av reglene rundt bruk av tolk, er det ingenting som tyder på at kostnaden vil reduseres i de nærmeste årene. Økningen i straffesaksutgiftene kunne sannsynligvis vært enda større, men politidistriktenes budsjetter setter begrensninger for omfanget av etterforskningen og for hvilke metoder som kan benyttes. MANGLER SÆRSKILTE MIDLER TIL IKT En annen medvirkende årsak til stramme driftsbudsjetter for 2010/2011 er at politiet sliter med gammelt og utdatert IKTverktøy. I budsjettprp. for 2010 ble det påpekt at det var nødvendig med en satsing på dette området. Til tross for dette ble det ikke bevilget penger. Dette resulterte i at Politidirektoratet (POD) holdt tilbake 180 millioner fra det som kunne vært et bra tillegg til politiets driftsbudsjetter. I år er dessverre situasjonen den samme. Det står i budsjettprp. for 2011 at IKT-situasjonen i politiet er et satsingsområde, men det er ikke bevilget særskilte midler til dette. Det står derimot at dette er penger som må tas av det ordinære budsjettet. Dette betyr at POD må øremerke ca. 200 millioner kroner av tildelingen slik at IKTsatsingen ikke stopper opp. Et annet element som kan forklare en vanskelig budsjettsituasjon, er at politidistriktene ikke får kompensert lønns- og prisvekst fullt ut. For eksempel er lønnsog prisvekst for det antall stillinger etaten har i dag regnet til ca 378 millioner kroner. Med flere ansatte, vil denne kostnaden øke. Lønns- og prisveksten tar en del av økningen i budsjettet på 547 millioner. Resultatet blir altså at kostnaden ved å drive politiet ikke dekkes opp, og etaten går i minus. Etterslepene dras med fra år til år. FOR LAV BEMANNING OG FOR LITE RESSURSER Utgangspunktet må være at politiet skal ha tilstrekkelig med ressurser til å kunne forebygge og bekjempe kriminalitet på en hensiktsmessig og god måte. I tillegg må det være slik at politiet må ha nok ressurser til å opprettholde befolkningens trygghet respons, tilgjengelighet, service og kommunikasjon. Vi må også snakke om nok ressurser og kunnskap til å kunne benytte rett metodevalg og være fleksible nok til å kunne samarbeide på tvers av distriktsgrenser og med andre aktører. De senere år, og spesielt 2010, har vist at politiets bemannings- og ressurssituasjon har vært under et stort press. Flere politidistrikter har meldt fra om at de ser seg nødt til å redusere antall stillinger for å balansere budsjettene. Videre har våre undersøkelser vist at det er ca. 150 nyutdannede som ikke har fått jobb i etaten. Ca 150 har bare fått midlertidig jobb. Med dette som bakgrunn, er det flott at justisministeren legger inn 108 nye stillinger og penger til videreføring av stillinger, slik at nyutdannede politifolk kan få jobb i etaten og politiet blir i stand til både å levere bedre og flere tjenester til publikum. Men med det vi i dag vet om stillinger som holdes ledige og antall nyutdanna som sliter med å få jobb, vil dette på langt nær være nok. Det er ikke nok verken for å gjøre politiet i stand til å levere den polititjenesten samfunnet krever eller til å nå det omforente målet om to politifolk per 1000 innbygger i Samlet sett vil vi ha et kraftig bemanningsunderskudd det vil koste mye å rette opp. Vi mener at redusert antall tjenestemenn og sivile kan ramme politiets hovedmål som er å konsentrere virksomheten omkring forebyggende arbeid. Mangel på personell gjør at politiet må konsentrere seg om å reagere på oppståtte hendelser aksjonspoliti. Vi vil videre oppleve at politiet gradvis fjernes fra nær kontakt med befolkningen. Ressurser til å kunne respondere på publikums behov for hjelp og service og det å være opptatt av befolkningens bekymringer er viktig for trygghetsfølelsen og deres tillitt til oss. LØNNS OG PRISSTIGNING spiser en stor del av økning på politibudsjettet på 547 millioner, har forbundssekretær Paal Balchen regnet seg frem til. 2010

6 6 POLITIBUDSJETTET Opprusting av politiets IKT - systemer Datahall. Store sentrale datahaller skal erstatte mer enn 400 lokale politiservere. En vesentlig bedre IKT-løsning venter politiet i løpet av Uten politisk medvirkning. Foto Tore Aasgaard 2010

7 POLITIBUDSJETTET 7 Hva har politiet fått for 180 millioner kroner? Tekst Ole Mortvedt På årets budsjett ble 180 millioner kroner holdt igjen fra politidistriktene for å starte en lenge utsatt opprusting av politiets nedslitte IKT infrastruktur. Politidirektoratets (POD)advarsler om en utslitt og lite hensiktsmessig infrastruktur var i en årrekke neglisjert av Regjeringen. I enighet med landets politimestre trakk dermed POD 180 millioner kroner fra politidistriktenes budsjetter for å gjøre en sårt tiltrengt investering. Mange har trodd at pengene skulle gå til en ren opprusting av infrastruktur og datalinjer slik at politiets datalinjer kunne få en anstendig hastighet, og slik at problemene med virusangrep og treg tilgang til datasystemene, skulle ordnes gjennom prosjektet døpt Driftskonsept 2, forkortet til D#2. Men neida. En rekke politiske vedtak fører til andre store datautgifter for politiet uten at det følger penger med til pålagt arbeid. Schengen Informasjonssystem (SIS II) belaster politiets IKT investeringer. Ny Straffelov gjør at vi må lage et nytt straffesakssystem. Det gamle systemet kalt STRASAK kan ikke håndtere den nye loven. Hvor mye det kommer til å koste vet vi ikke ennå, men et helt grovt anslag antyder noe på mellom millioner kroner. Resultat av forprosjektet vil gi oss oversikt over omfang, kostnader og funksjonalitet, sier leder for administrasjonsavdelingen i POD Arnt Inge Rolland. Du kan gjerne si det slik at jo bedre vi får lov til å lage systemet, jo bedre kan vi utnytte mannskapene ute i politiet. Det handler om å lage et verktøy som gjør at vi kan utnytte arbeidskraften i politiet på en best mulig måte, sier Rolland. Han står nå midt oppe i et omfattende arbeid med å skaffe et realistisk situasjonsbilde. I politiets investeringsplan synliggjort i bemanningsrapport 2020, er det estimater på et investeringsbehov i politiets IKT drift og systemer på opp mot to milliarder. UT I DRIFT NESTE ÅR Men først av alt er det D#2 som må på plass. En investering som er grunnplattformen for alt av politiets IKT drift. Prosjektet er alene kostnadsberegnet til ca. 170 millioner kroner. Arbeidet startet opp i 2009, har fortsatt i 2010, og skal rulles ut i politidistriktene neste år. I forkant har det vært nødvendig å sentralisere serverparken, fornye datalinjer og tilpasse til nå rundt 120 datasystemer til ny plattform, sier programleder Arnfinn Opdal ved Politidirektoratets IKT-seksjon. Så langt har det vært pilotdrift ved Politihøgskolen og ved det sammenslåtte Vansjø lensmannskontor i Østfold politidistrikt. Fra 4. kvartal i år går politidistriktene Østfold og Hedmark over på en splitter ny IKT-plattform. Mesteparten av arbeidet som er gjort de to siste årene har skjedd på bakrommet, skjult for brukeren. Overgangen gjør vi fra en dag til en annen uten at den praktiske bruken av systemene endrer seg. Men brukerne vil merke raskere innlogging på systemene, og kapasiteten på datalinjene vil øke kraftig, sier Opdal. I tillegg vil D#2 gi tilgang til de fleste av politiets systemer via Scireduct den mobile løsningen, som gjør at det nå i langt større grad åpnes for at politifolk kan jobbe mer fra bilene enn tidligere, og samtidig i stor grad avlaste operasjonssentralene. I D#2 vil ingen data lagres lokalt på PC ene, det gjør at PC ene som kjøpes inn kan være vesentlig enklere, såkalte terminaler eller tynnklienter som de også kalles. De har ingen viftestøy, har lavere energiforbruk og dermed lavere varmeutvikling. De er rimeligere i innkjøp og har lengre levetid enn dagens PC'er. D#2 fører også til at politidistriktenes serverrom blir overflødige fordi alle lokale servere skal bort til fordel for en sentralisert ordning. Dette fører til vesentlig lavere energiforbruk for politidistriktet og mindre arealbehov. Når en tradisjonell PC skal installeres tar det fort 3-4 timer. En tynnklient kan plugges rett i veggen uten mer arbeid. I forprosjektet til D#2 er det synliggjort en mulig rasjonaliseringsgevinst når lokal drift av IKT-systemene blir sentralisert. Det gjør at oppgaver som før var lagt på lokal IKTstabsledd gjøres sentralt. POD ønsker at frigjort kapasitet blir brukt til å understøtte politiets oppgaveutførelse. Riksrevisjonen har tidligere påpekt behovet for en mer stabil back-up i politiets IKT-systemer. Fjorårets store Confickerangrep synliggjorde sårbarheten. Ved sentralisering blir alt enklere å vedlikeholde og bruk av tynnklienter reduserer faren for virusangrep, sier Opdal. D#2 gir nye telelinjer hvor de største og viktigste tjenestestedene får to kraftige kabler fra hver sin retning inn i byggene. Det gir mye større driftssikkerhet, og vi får såkalt «ekte redundans» en fullverdig reservedrift med to tilførselslinjer overvåket 24 timer i døgnet. Skulle begge linjene falle ut, vil det være en reservedriftsløsning via mobilt internett, forklarer Opdal. Med sentraliserte servere er det enkelt å øke kapasiteten ved å sette inn nye moduler i de store serverhallene. Men om VIKTIG INVESTERING. Skal vi få utnyttet politiets arbeidskraft, er det helt nødvendig med en større IKTinvestering i politiet på opp mot to milliarder kroner frem mot 2020, sier avdelingsdirektør Arnt Inge Rolland i Politidirektoratet. Foto Ole Mortvedt 2010

8 8 POLITIBUDSJETTET Illustrasjonsfoto Jeonardobc sxc.hu det handler om trygghet for politimannskapene og deres evne til å løse oppgavene. startkostnaden er høy, vil investeringskostnaden falle når D#2 nå ruller ut. Flere maskinhaller gjør at hvis en faller ut, går driften automatisk over til neste. Når vedlikehold må gjøres, kan man gjøre det i en hall, mens den andre går for fullt. Når driften flyttes fra en maskinhall til en annen, vil det på linjene oppleves brudd på ett millisekund. Politiets gamle IT-systemer vil i ulik grad håndtere dette og brukere kan miste forbindelsen noe som kan medføre at data som ikke er lagret vil gå tapt, sier Opdal. UKJENT LOKAL KOSTNAD De politidistriktene som har fulgt rådene fra Politiets Data- og materielltjeneste med å ha oppdaterte pc er vil ikke måtte kjøpe nye med overgang til D#2. Men de som ikke har fulgt rådene og spart penger, kan stå foran en større ukjent utgift. Enkelte politidistrikt har gjort beregninger som viser at de må bytte halvparten av pc ene, mens andre ikke trenger å bytte i det hele BEDRE. Politiansatte vil oppleve en merkbar for bedring på linjekapasitet og svært lite nedetid etter at D#2 er rullet ut i politidistriktene i løpet av 2011, sier programleder Arnfinn Opdal i Politidirektoratet. Foto Ole Mortvedt tatt. I tillegg vil det være lokale variasjoner på hvor store kostnader som knyttes til å lage nye spredernettverk ute på lensmannskontor og politistasjoner. Der det er nye anlegg, blir det minimale kostnader. Men der det er gamle spredernett vil trolig D#2 ikke fungerer optimalt, og det kan gjøre at nye terminaler ikke virker. Skifte av kabler og kontaktpunkter representerer en utgift ingen vet omfanget av. Det eneste som er sikkert er at de lokale kostnadene skal dekkes over politidistriktenes driftsbudsjett. Paradoksalt nok kan det derfor se ut som om politiets sentrale IKT-drift vil være hypermoderne og strømlinjeformet når D#2 er ferdig rullet ut, mens fortsatt svak økonomi i politidistriktene kan gjøre at gevinsten ikke blir tatt ut i brukerleddet. Det er rett og slett ikke økonomi til å bytte over alt, sier Rolland. Han synliggjør nå en streng gjennomgang av lisenser og en innstramming i styringen av IKT-siden for å få kontroll med både fremdrift og utgifter. Opdal på sin side avviser at det er aktuelt å kun satse på trådløst nettverk lokalt i politibyggene for å spare utgifter til nytt kabelnett. Vi har vurdert dette tidligere, og fant da ut at det ikke var god nok sikkerhetsbeskyttelse. Eksempelvis kan et trådløst nett legges dødt ved at noen utenfra går inn på radiofrekvensen med støy. Vi har hele tiden fokus på sikkerhet slik at politiets datatrafikk ikke skal bli slått ut. En eventuell trådløst nettilgang i politinettet, ligger forbi 2011, sier Opdal. DRIFT VS INVESTERING Rolland er tydelig på at det for politiets del er helt avgjørende å få til helt grunnleggende investeringer i politiets IKT struktur og systemer. Det handler om å kunne utvikle politiet som virksomhet, og det handler om trygghet for politimannskapene og deres evne til å løse oppgavene. En solid IKT satsing er det klokeste vi kan gjøre for å videreutvikle virksomheten og forbedre Fakta: Dash 2 Samlet ramme 170 millioner kroner Tre års prosjekttid Utrulling i politidistriktene i 2011 Pc erstattes av rimeligere «tynne klienter» Sparer strøm Ikke støy Reduserer faren for virusangrep Vesentlig raskere datalinjer Større driftssikkerhet. Lavere driftsutgifter arbeidsprosessene understøttet av nye IKT-systemer. Over mange år har det vært en ubalanse i hva politiet har brukt på IKT i forhold til behovet. Investeringene har vært minimale, og det har ikke vært tilført nok midler til vedlikehold. Når vi blir tvunget til å drifte for alle pengene uten at det blir penger til nødvendig investering og utvikling, blir dette ikke optimal utnytting av ressursene i politiet, sier Rolland. Han erkjenner at et investeringsbudsjett i politiet likt det Forsvaret har, hadde gjort det enklere å planlegge nødvendige investeringer flere år sett i sammenheng. Slik det er nå blir investeringer satt opp mot drift på årlig basis, sier Rolland. Han forteller at det er meget utfordrende å frigjøre tilstrekkelig midler til den nødvendige IKT satsningen. IKT investeringene som har blitt gjort i 2010 er hentet innefor politiets ordinære driftsbudsjett. Ytterlige og helt nødvendig investering i 2011 vil fortsatt måtte hentes fra ordinært driftsbudsjett. 2010

9 Norges Offisielle Sykkelregister Falck sykkelregister 3 3 Det eneste sykkelregisteret som samarbeider med politi og samtlige forsikringsselskap 3 3 Eneste sykkelregister med rammenummerkontroll Falck Sykkelregister ligger som valg på politiets eget intranett under Operativt VIP-nummer for direkte kontakt med kundeservice Samarbeidspartner for politiet og forsikringsselskaper siden 1993: Kontakt oss på: VIP tlf. politi: E-post:

10 10 MEDLEMSREKRUTTERING Medlem nr Det var i hovedsak forsikringsordningen som trakk Ragnar Mauset til Politiets Fellesforbund. Tekst og foto Solrun Dregelid På vegne av PF så ønsker jeg deg velkommen som medlem nummer , sier Bente Elisabeth Bugge, leder av Merkantilutvalget. Hun møter det nyinnvidde medlemmet, Ragnar Mauset, utenfor Trandum interneringsleir. Han meldte seg inn på det rette tidspunktet, for som medlem nr får han en sekk og et reisegavekort på kr Tusen takk. Det er utrolig hvor flaks jeg har med slike ting. Jeg pleier alltid å komme hjem fra tivoli eller lignende med den største bamsen, ler trønderen fornøyd. Politiet og Trandum, har vært hans arbeids plass siden februar i år. Før han tok jobben her som avdelingsleder, jobbet han 30 år i Forsvaret. Jeg trives kjempegodt i politiet og her på Trandum. Jeg har aldri møtt ansatte med et så stort pågangsmot og humør og TRIVES. Medlem nummer , Ragnar Mauset, trives kjempegodt i politiet etter 30 år i militæret. som er så lette å jobbe med. Jeg kunne ikke hatt en bedre arbeidsplass, sier det positive tilskuddet til PFs medlemsmasse. Hvorfor valgte du PF? For det første synes jeg det å fagorganisere seg er veldig viktig for å være en del av fellesskapet. Det er viktig å stå sammen når man kjemper for en sak. Jeg tror man får det bedre i politiyrket, og i arbeidslivet generelt, om man deltar og engasjerer seg. Ellers når det gjelder PF så var forsikringsordningen særlig attraktiv for meg. Man skal lete lenge for å finne en like gunstig ordning, sier Mauset. Som sivilt ansatt har han et budskap til PFs medlemmer. Det er viktig at man har gjensidig respekt for hverandre om man er sivilt ansatt eller politiutdannet. Vi jobber jo alle for den samme saken, sier han. Sivilt tilsatte utgjør en stadig større medlemsmasse i PF. I dag er 65 prosent av de sivilt tilsatte i etaten medlemmer. Dette gjelder hele 98 prosent av de politiutdannede.

11 Redaktørbytte i Politiforum VOLD I NÆRE RELASJONER KORTNYTT Ny leder i Svensk politiforbund. Lena Nitz (43 år) er som første kvinne valgt som leder av det svenske Politiforbundet. 11 Stig Kolstad (41) er av bladstyret valgt som konstituert redaktør i Politiforum. Han kommer fra politibetjentstilling ved Majorstua politistasjon. Han har bakgrunn fra sikkerhetsbransjen og media, deriblant NRK og VG, og som informasjonsrådgiver i Justisdepartementet og leder av PF-studentene. Han har siden 2004 jevnlig bidratt med frilansartikler til Politiforum, og var i tillegg redaktør for bladets jubileumsutgave. Kolstad skal være redaktør frem til 1.mai. Nåværende redaktør Ole Martin Mortvedt skal ha permisjon i samme periode. Hun ble valgt av representantskapet i slutten av september. - Jeg er beæret over å få tilliten til å ta over etter Jan Karlsen, og ser nå frem til et spennende oppdrag i en viktig tid for forandring av politiet, sa Nitz da hun tiltrådte. Hun tiltrer i en tid som preges av en ventet omorganisering av svensk politi som trolig vil få konsekvenser for fagforeningens organisering. Vi står foran store utfordringer som spørsmål om en nasjonal politimyndighet, den komplekse kriminaliteten, men også store muligheter for å bli enda bedre med høgskoleutdanning, øket kompetanse og mer tilpassede arbeidsvilkår, sa Nitz. Hun ønsker å løfte frem etikk og lederskap i politiet som viktige spørsmål. Lena Nitz lederegenskaper var en avgjørende faktor når valgkomiteen begrunnet sitt forslag. Samtidig som hennes erfaring fra styrearbeid for Stockholms fotballforbund og bakgrunnen som fotballspiller har gjort Lena Nitz til en utpreget lagspiller. Hun har også erfaring fra arbeidsgiversiden der hun et knapt år har arbeidet på seksjonen for arbeidsgiversprørsmål for Politimyndigheten i Stockholm, skiver polistidningen.se. Bli kvitt briller og linser Adresseavisens Annonseavdeling Er du nærsynt, langsynt eller har du skjeve hornhinner? Laser kan være løsningen. Vi har laserkorrigert synet til en rekke politifolk. I oktober og november tilbyr vi 10% RABATT på alle typer laserkorreksjoner hos oss Kontakt oss i dag for en gratis og uforpliktende forundersøkelse Tlf: E-post:

12 12 LEDELSE Kompetanse og arena for ledere PF med utvidet konsept Kunnskap. PF utvider nå tilbudet til sine medlemmer som har en lederposisjon. Foto Ole Mortvedt PF utvider nå medlemstilbudet til ledere. Tekst Ole Mortvedt Grunnen til at vi gjør utvider tilbudet for ledere bygger på flere årsaker. Vi ser at arbeidsdagen for politilederne blir stadig tøffere og tøffere. De er i en skikkelig skvis mellom befolkningens forventninger til hva politiet skal gjøre, og hva de har økonomi til å gjennomføre. Kravene til resultat er større enn før. I tillegg er det et enormt mediapress som ofte er negativt. Nå opplever jeg i større og større grad gjennom min dialog med politilederne at mange er slitne. Samtidig registrerer vi at det er få søkere til viktige stillinger som politimester, stasjonssjef og lensmann. I enkelte tilfeller må det til en 2. gangs utlysing for å i det hele tatt få en kvalifisert søker. Før var dette svært attraktive stillinger knyttet til stor prestisje, men på kort tid har dette endret seg radikalt. Situasjonen burde bekymre flere, sier PF leder Arne Johannessen. Hva kan PF gjøre med denne situasjonen? Vi er opptatt av at vi skal ha gode leder i politiet. For oss er det derfor viktig å jobbe bredt for å bedre rekrutteringsgrunnlaget og vilkårene for være politileder, sier Johannessen. Han viser til mange tilbakemeldinger fra politiledere som melder at de savner en lederarena der det er gitt rom for både faglig og personlige utvikling. Burde ikke POD gjort dette? Jo, det kan jeg være enig i. Men etter å ha vært i denne bransjen i mange år ser jeg at POD ikke lager en slik lederarena som etterspørres. Ei heller politidistriktene. På mange måter er politilederjobben en svært så enslig jobb. Derfor er det desto mer viktig å lage noe hvor vi kan tilby lederne både faglig påfyll og innsikt i avtaleverket knyttet til personalforvaltning og lønnsoppgjør. Vi møter tilbakemeldingene med å skape en arena der ledere kan drive med erfaringsutveksling og erfaringslæring i møte med hverandre. Det mangler i dag, sier Johannessen. Han mener PF ikke lenger kan vente på at arbeidsgiver skal ta sitt ansvar. Nå håper han at initiativet som tas av PF fører til større interesse for dette fra Politidirektoratet. Vi ønsker at det skal være i felles interes se for å få til en slik satsing. Ingenting er bedre enn at arbeidsgiver vil ta dette ansvaret. Men jeg vet at hvis ikke PF tar initiativ, skjer det ingen ting, sier Johannessen ubeskjedent. Han avviser at PF skal begynne med egen lederutdanning og gå arbeidsgiver i næringen, men fastholder at PF som fag forening har interesse av at politilederne har en oppdatert og god kunnskap om avtaleverket. I tillegg er det viktig at det skapes en interesse for lederjobbene slik at det igjen blir stor konkurranse om jobbene. I en periode nå utover høsten vil prosjektleder Ove Sem (tidligere politistasjonssjef i Trondheim) bruke tid i ledersamlinger over hele landet for å få et best mulig inntrykk av hvilke forventninger politilederne har til PF som organisasjon. Tilbakemeldingene forteller at PFtilbudet som har vekket størst interesse er opprettelsen av regionale grupper hvor erfaringslæring blir satt i system. Vi opplever at våre ledermedlemmer er veldig tydelige i tilbakemeldingene på behov for

13 13 egne kurs hvor de får mer kunnskap om avtale verket. Samtidig som de ønsker tilgang til interessante foredragsholder for annet leder faglig utvikling, sier Sem. Selvsagt har vi ikke glemt lønn og rammevilkår for å fungere som leder. Hvordan vi best mulig kan jobbe for å få en konkurransedyktig lederlønn som tiltrekker seg de beste vil naturlig nok være et sentralt tema, sier Johannessen. Sem forteller at han har tatt initiativ overfor POD for å diskutere hva som er naturlig rolledeling mellom POD og PF på dette området. Vi har som fagforening et selvstendig ansvar for våre ledermedlemmer. Dette ansvaret skal vi ta. Det handler på ingen måte om å overta arbeidsgivers ansvar, sier Johannessen. SNART KOMMER KURSENE Sem lover at PF innen kort tid vil tilby kurs hvor politiledere som er PF-medlemmer vil få mulighet til læring og egenutvikling. Kurset vil inneholde følgende: Kompetanseutviklingstiltak for lederne, ledelse og utvikling av medarbeidere, utvikling og drift av lederteam og strategiprosesser, og forståelse av lederrollen ut fra lov, avtale og regelverk. Det vil også bli tatt opp på kurset hvordan rollene som tillitsvalgt og leder bedre kan forenes. I tillegg vil vi i løpet av de to neste årene igangsette langt flere tiltak for å bedre ledernes arbeidsvilkår, sier Sem entusiastisk. Vi har allerede igangsatt arbeidet med en lederavtale og tiltak knyttet til lederkultur, men vi ønsker flere innspill til ting vi bør ta tak i. Vi oppfordrer derfor ledere og tillitsvalgte til å ta kontakt for å komme med gode innspill, sier Sem. Tilbakemeldinger. Vi opplever at våre ledermedlemmer er veldig tydelig på hva de ønsker tilført, sier prosjektleder Ove Sem. Nå lover PF flere tilbud til politiledere. Foto Snorre Sæther Lederprosjektets målsetting Prosjektet skal: bidra til en kontinuerlig utvikling og læring og gjøre PF til en bedre organisasjon for ledere. bidra til å øke involvering, engasjement og medlemstilfredshet spesielt i forhold til gruppen driftsenhetsledere og oppover. bidra til å sette fokus på organisasjons og lederkultur. sette fokus på lederutdanningen og hvordan denne kan forbedres og videreutvikles. føre til høyere verdsetting av lederrollen avklare med UNIO mulighetene for å ha økt fokus på lederrollene og lederkultur og om dette kan være et samarbeidsprosjekt. sso_annonse(b210x74h)_politiet(ny):esso_mc_annonse_1-4s Side 1 Med Esso MasterCard får medlemmer: øre i rabatt pr liter bensin og diesel på pumpepris 20% rabatt på bilvask Ingen årsavgift eller gebyr på kjøp Valgfri PIN-kode Send en SMS med POLITIET og din E-POSTADRESSE til 2290 (eks: POLITIET så sender vi deg et søknadsskjema. Sjekk ut mer info under medlemsfordeler på Eff. rente ,8%/ ,3%/ ,8%.

14 14 ETTERFORSKNING LURTE SEG INN? Her er Peder Ås (nr to fra høyre) fotografert sammen med andre PHS-studenter i Sandnes. Lars Holm gjemmer seg diskret bakerst til høyre. Marte Kirkerud var ikke til stede da Sandnesposten kom på besøk. Faksimile Sandnesposten Peder Ås og Lars Holm infiltrerte politiet På en utspekulert, kynisk og slu måte har Peder Ås og Lars Holm denne gang uten Marte Kirkerud infiltrert politiet på en mesterlig måte. Sandnes-politiet er utsatt for deres kreative, hyperkriminelle taktikk! Tekst og foto Stig Kolstad I hvert fall må vi slå fast dette etter å ha lest Sandnesposten 23. september. Blant «forsterkningene» politiet i Sandnes nå har fått, befinner nemlig godeste Peder Ås og Lars Holm seg, ifølge avisen. MVK Jeg er fra osloområdet, men søkte meg til Sandnes fordi det virker som en spennende by. Det er en glimrende måte å se andre deler av landet, forteller Peder Ås til avisen. Og det er jo dette som er et kjerneproblem i norsk politi: Omreisende kriminelle, eller MVK-ere (mobile vinningskriminelle) som blåser i politigrenser og umulige budsjetter. Det finnes jo ikke ett politidistrikt som er glad for at superkjeltringer (eller VICklienter) plutselig invaderer distriktet. De ødelegger jo som kjent både statistikk og

15 15 budsjettet og krever ressurser intet distrikt i dette land noen gang kommer til å besitte. Men nå har Ås/Holm ikledd seg politiuniform, og da må det reageres! SUPERKJELTRINGER For oss andre som har fullført en ok juseksamen, trodde vi herr Ås og Holm var buret inne en gang for alle. Det var i hvert fall det vi foreslo, der inne i det illeluktende eksamenslokalet et forslag sensorene for øvrig applauderte. Men nå tyder alt på at PHS må ha blitt forledet til å ta inn de hyperkriminelle karene og at skolen er i ferd med å utdanne dem til politi! Superkjeltringene fremsto forrige måned i full politimundur i lokalavisen i Sandnes, hvor de har vært så heldige og fått praksis! Det er få ting jeg ikke ønsker å gjøre innenfor politiarbeid, sier Lars Holm ganske så hovent til Sandnesposten. Akkurat DET tror vi ham på, så ofte som han har herjet med politiet. Nå har han altså valgt å bytte side. Men, «politiyrket er som kjent ikke for alle», slår avisen fast. Hvem vet mer om akkurat det enn Peder Ås og Lars Holm? For å se på saken med litt positive øyne: Kanskje kan etaten nyte godt av å ha karene i sine rekker. De vet jo alt om hvordan kriminelle tenker, jobber og planlegger ugagn. MERKER FORSKJELLEN «De fleste har en oppfatning av politiet. Det har studentene allerede merket», skriver avisen. Peder Ås og Lars Holm synes nok at politiet er irriterende aktive og at samtlige små og store overtredelser blir slått unødvendig hardt ned på i hvert fall i en eksamensoppgave. Det finnes som kjent ikke rom for å halvere forenklede forelegg eller finne fram pekefingeren når oppgavene skal løses: Da er det ubetinget fengsel, gebyrer og forelegg som gjelder. Forslag om»henleggelser av prosessøkonomiske årsaker» står til karakteren F. «Mange har mye på hjertet, og ofte er det ikke så veldig positivt. Det kan bli litt mye noen ganger. Folk ser kanskje annerledes på oss når man er politi», undrer Peder Ås. Ja, for vår del må vi bare legge til at DET må herr Ås faktisk bare regne med, nå som han har klart å snike seg på innsiden av PHS-porten. Politiforum synes på ingen måte synd på kjeltringen (selv om det ikke er politisk korrekt å skrive det). Men - hvor i huleste er Marte Kirkerud? Planla sammen Politiforum kan avsløre at de to gjerningsmennene, Peder Ås og Lars Holm, planla og gjennomførte komplottet sammen. Det betyr at de begge hadde en aktiv rolle og at de kan bli straffet helt likt, uansett hvordan de fysisk turet frem. Spørsmålet er bare om handlingen var uaktsom eller om det ble handlet med forsett, og om det bør vurderes om de to utgjør en organisert, kriminell gruppe (mafia)? Planen ble lagt der og da, da journalisten sendte blokka si rundt politibilen og ba oss skrive ned navnene våre, ler Bernt Helge Lende, eller «Lars Holm» i lokalavisa. Du kan godt si vi var spente på om sjefene her ville reagere, sier han. De helt ferske praksisstudentene startet altså sin karriere med å spille lokalavisen et lite puss. Men sannheten er at Lende ikke ønsket navnet sitt på trykk i lokalavisen. Så da ble det Lars Holm. Senere får vi tak i «Peder Ås», alias John Andrè Helgesen: Den torsdagen avisen kom ut, kjørte vi fra Stavanger til Sandnes bare for å kjøpe lokalavisen i en kiosk der. Vi satte oss på en benk - og lo, forteller han. Vi visste jo at alle i politiet og alle jurister er godt kjent med duoen Ås/Holm, så vi var spente på reaksjonene. Men det har vært positivt. Vi trodde vel egentlig at journalisten skulle oppdage dette, men åpenbart ikke, sier Helgesen. I 2012 må de to Bodø-studentene avlegge jus-eksamen. Kjenner vi PHS-juristene rett, dukker vel udødelige frøken Marte Kirkerud opp igjen også. «21500 treff» Et Google-søk på Peder Ås og du finner landets «lengstlevende og seiglivede kriminelle» med treff. Ås har herjet eksamensoppgaver i rundt 100 år, og man finner spor (eller fottøyavtrykk) etter Ås helt tilbake til Peder har en sterk tendens til å rote seg borti trøbbel, og da enten sammen med eller i kombinasjon med Lars Holm, Hans Tastad, Ole Vold og/eller Marte Kirkerud. Wikipedia skriver om Ås at han er en gjennomgående figur i jusopplæringen i Norge, både i videregående skole og på universitetsnivå. Og selvsagt på PHS, får vi legge til da. Ås bor i Lillevik, et lite sted langs Sørlandskysten, og portretteres ofte som en ganske alminnelig mann, men som også har en tendens til å havne på kant med loven, gjerne i form av alkohol- eller narkotikamisbruk (f.eks. fyllekjøring), hærverk, eller som enten har solgt/kjøpt dårlige varer/eiendom. Han kan gjerne være gift med Marte Kirkerud, selv om hun ofte også opptrer som offentlig saksbehandler, mens Lars Holm gjerne er hans kamerat eller partner i diverse foretak SANDNESPOSTEN IKKE IMPONERT Redaktør André Jamholt i Sandnesposten er ikke sikker på hvor morsomt dette peket egentlig var. Her skulle vi forsøke å lage en positiv sak av at det kom mange studenter til politiet i Sandnes. Om det er den rette humoren å forsøke å gjøre seg morsom på vår bekostning kan man jo lure på. Veldig modent synes jeg likevel ikke dette var, sier Jamholt. Som likevel trekker litt på smilebåndet over at redaksjonen ikke fanget opp noe mystisk i at både Peder Ås og Lars Holm satt i samme politibil. Jeg måtte kikke i min gamle lærebok fra rettslæren for å bli minnet på de gamle kriminelle kjenningene, innrømmer Jamholt.

16 16 BUDSJETT Hvorfor er Fremskrittspartiet inviterte både Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet til å forklare hvor det har blitt av alle pengene etter fjorårets rekordbudsjett. Ikke uventet var det to ulike forklaringer Arne Johannessen og Ingelin Killengreen kom med. Tekst og foto Ole Mortvedt Betydelige utfordringer Ja, det er en evig krise i forhold til politiets ressurser, sa PF-leder Arne Johannessen. I Norge har vi en politidekning på 1,65 politi pr innbyggere. I våre naboland Danmark og Sverige er det samme tallet 2,0. Skulle vi hatt den samme politidekningen, skulle det ha vært 2800 flere politifolk. Hvordan hadde den politiske debatten vært hvis vi hadde hatt tilsvarende antall politifolk, spurte Johannessen. Han viste til at norsk politi i tillegg har betydelig flere arbeidsoppgaver enn våre naboland har. Det er mange som viser til politiets økonomiske vekst de senere årene. Men er det noen som spør om det egentlige be- hovet? Andre etater har hatt langt større vekst enn politiet, hevdet Johannessen. Han viste til forslaget fra Politiets Fellesforbund for å få til en politistudie etter mal fra forsvarsstudien for å se på hvilket behov politiet har for investeringer i årene som kommer. En studie basert på kriminalitetsutfordringer i årene som kommer. Norges befolkning har økt med de siste sju år. Det skulle tilsi 600 flere politifolk alene. Hovedstadspolitiet har ikke sjanse til å fylle kr avene som befolkningen setter til politiet, samtidig som vi ser at kravene øker hvert eneste år. Johannessen stilte spørsmål ved justisminister Knut Storbergets påstand om at kriminaliteten synker. Er dette realiteten?, spurte Johannessen. Han mente mange har gitt opp, og lar være å melde saker til politiet fordi de vet at saken blir henlagt etter kort tid. Han advarte mot at mørketallene øker, og mot at kriminalitet, som ikke blir registrert, vokser i omfang. ENDRET KRIMINALITETSBILDE Kriminaliteten krever nye arbeidsmetoder som krever langt mer tid enn tidligere. Nå ser vi omreisende som driver med kriminalitet som profesjon og vi ser kartell som sender ut kriminelle på organiserte raid. Utenlandske kriminelle stiller store krav til politiet hva gjelder profesjon og tidsbruk. Tolkeutgifter har eksplodert. Politikere må gjøre det samme med tolkeutgiftene som med DNA- prøver, nemlig å øremerke sentrale penger. Tolkeutgiftene kommer som en konsekvens av mer åpne grenser et rent politisk vedtak. Da må politikerne ta ansvar for å følge opp vedtaket med mer ressurser, sa Johannessen. Johannessen tok et oppgjør med det han kalte en vanvittig detaljstyring fra øverste politisk hold. Vi opplever en justisminister som til og med fordeler enkeltstillinger til tjenestestedene. Hvilket ansvar får de som styrer politiet når det er en slik detaljstyring? Vet Storberget bedre enn politilederne hva som skal til for å fange de kriminelle, spør Johannessen. På 14 år har politiet fått 104 nye oppgaver og pålegg og lovendringer som skal fylles. Noen av de er enormt ressurskrevende. To-instansordingen, lov om sexkjøp var og ny straffelov var eksempler Johannessen trakk frem. Men ingen av disse er fulgt opp med ressurser til politiet i ettertid. Det foreligger ikke én utredning over hva dette har å si for ressursforbruket hos politiet. I det ligger forklaringen på hvorfor vi har et politi i ressurskrise. Ingen vet hva disse politiske vedtakene faktisk koster politiet som skal utføre dem, sa Johannessen. TAPER Bestandig er det et synlig og tilgjengelig politi folk flest ønsker seg mest og som taper på ressursmangelen. Samtidig er dette den største trusselen mot tilliten til politiet. Hvis ikke publikum får hjelp til store og små saker, vil tilliten til politiet svekkes, advarte Johannessen.

17 BUDSJETT 17 politiet i en evig krise? POLITIET HAR FOR MANGE OPPGAVER I FORHOLD TIL RESSURSENE Selv om vi aldri før har produsert så mye polititjeneste som vi gjør i dag vil folk ha mer politi. Det er et luksusproblem for politiet at politiet er ønsket, sa Killengreen. Hun avviste at en ensidig løsning på kriseforståelsen var mer penger, og dreide oppmerksomheten mot innholdet i kommende resultatreform. Som kjent skal den sentralt sammensatte styringsgruppen levere sin hemmeligstemplede rapport om resultatreformen til Regjeringen 22. oktober. Killengreen stilte spørsmål ved om politiet har for stort oppgavespenn. Hun begrunnet spørsmålet med å vise til at politiet i Norge har oppgaver politiet i andre land ikke har. Er det riktig at politi- og lensmannsetaten skal ha sivile gjøremål som namssaker, pass og utlendingssaker? spurte hun, samtidig som hun erkjente at dersom oppgavene forsvant, ville ressursene følge etter. Vi er nødt til å uttransportere, vi er nødt til å ta alle tvangssakene og vi må utstede pass. Når vi må ta dette innenfor ressursene vi har, går det ut over politiarbeidet. Straffesaker kan vi henlegge, men ikke ordinære forvaltningsmessige gjøremål, sa Killengreen. Killengreen argumenterte altså i mot Stortingets vedtak knyttet til politireformen 2000 og senere politirollemeldingen som slår fast at politiet skal ha et sivilt preg. Det burde være rom for å flytte på noen av disse oppgave hvis det er enighet om at det er ønskelig med mer politi. Vi har alt for mange mål vi skal imøtekomme ut fra de ressursene politiet får, fastslo Killengreen. Hun viste til konkrete tiltak generert av direkte politiske prioriteringen, uten at dette i tildelingene ble fulgt opp av de samme politikerne. Vi har fått veldig mye penger i norsk politi over en årrekke. Mange av pengene vi får er øremerket til ulike formål fra politisk hold. Det gjør at våre politimestere opplever at budsjettene er bundet på en slik måte at det ikke er nok igjen til frie driftsmidler, sa Killengreen. Hun fortalte at prioritet nr. 1 er å få nye politifolk i arbeid og mente at svaret ikke er at bevilgningene ikke er økt, men at driftsbudsjettet politidistriktene har til rådighet er meget stramt. Fjorårets økninger inkluderer 450 øremerkede stillinger, nødnett, DNA og IKT, og da var det ikke mulig å også øke de «frie» driftmidlene, fastslo Killengreen. Problemet er at folk der ute forventer å se flere politifolk. Bemanningsrapport 2020 må holdes fast. Politidekningen er for lav, samtidig som vi må ha flere sivile stillinger., sa Killengreen.Hun advarte mot manglende IKT investeringer i årene som kommer fordi gamle systemer som ikke kommuniserer, og fordi behovet for å få mobile enheter med data ut i bilene er stort Samtidig tok Killengreen et oppgjør med vertskapet for foredraget. Vi i må ikke kaste vrak på politiutdanningen vi har i dag. Det vil være uklokt å korte ned på politiutdanningen, sa hun tiltross for Frp s argumentasjon på området.

18 18 POLITIDRAPET Instrukser ikke gjennomtenkt? Børge Ivarsen (48) ble påkjørt og drept da han skulle prøve å stoppe en råkjører. Politidirektoratets instruks om «tvangsmessig stansing av kjøretøy» får refs av Arbeidstilsynet. Tekst Solrun Dregelid Klokka har passert 03:30 i Grimstad den 4.mars. På E 18 foregår en voldsom biljakt. En 27-åring, ruset på alkohol og amfetamin, kjører som en villmann på motorveien etterfulgt av politi med blålys. Ved Grimstadporten har politiførstebetjent Børge Ivarsen og hans kollega stilt seg opp. Planen er å stanse rømlingen med en spikermatte. Men det rekker de aldri. For Christer Erga kommer som et prosjektil ut av tunnelen i en stjålet Mazda, og treffer Ivarsen med en voldsom kraft. Han blir drept momentant. I september ble Erga av Aust-Agder tingrett dømt til fem års ubetinget fengsel for ugjerningen. Noen måneder tidligere kom Arbeidstilsynet med kraftig kritikk av Politidirektoratets instruks om «tvangsmessig stansing av kjøretøy» datert den INSTRUKS IKKE GODT NOK GJENNOMTENKT De peker på den manglende veiledningen i instruksen hvor det står at politiet kan utøve makt i den utstrekning det er «forsvarlig». «Etter Arbeidstilsynets vurdering gir den gjeldene instruks for tvangsmessig stans av kjøretøy for liten veiledning av i hvilke situasjoner bruk av spikermatte er forsvarlig. Derved ivaretas ikke hensynet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø under løsning av oppdrag i tilstrekkelig grad i instruksen. Arbeidsmiljøet vurderer dette til å være et brudd på kravet i arbeidsmiljøloven,» heter det i rapporten. Tilsynet har gitt Politidirektoratet en rekke pålegg og en frist til 1.november til å revidere instruksen. (se faktaboks) BLIR LOKALE LØSNINGER Politioverbetjent, Frode Tystad, som jobber som operativ planlegger i Sør-Trøndelag politidistrikt, har analysert den samme instruksen, og har sent noen anbefalinger og spørsmål til Politidirektoratet som han nå venter svar på. Når det gjelder forskrift om tvangsmessig stans av kjøretøy, og alle andre forskrifter, reagerer jeg på at det ikke følger ved noe kommentarhefte eller noe bakgrunnsinfo rundt formålet med instruksen slik som er vanlig praksis for lover og forskrifter. At det mangler slik detaljert info er et problem fordi det kan bli lokale løsninger som ikke er tilfredsstillende. Jeg håper Politidirektoratet vil se på denne problemstillingen og ikke sende ut flere instrukser uten kommentarhefte og grundig opplæring, sier Tystad til Politiforum. UTDATERT TAKTIKK I INSTRUKSER I forhold til instruks om spikermatte mener han dessuten at denne er utdatert taktisk sett. Da Politidirektoratet sendte ut instruksen i begynnelsen av året, hadde de ifølge Tystad kun gjort kosmetiske endringer på en instruks som i utgangspunktet er svært gammel. Blant annet peker han på at illustrasjonene viser et oppsett som det ikke blir undervist i på Politihøgskolen i dag. Taktikken i denne instruksen er svært foreldet. Vi jobber på en helt annen måte i dag enn da denne, og andre instrukser vi forholder oss til, ble utarbeidet. Når taktikken er utdatert setter det operative politifolk i en vanskelig, og til tider farlig situasjon, særlig når de har det travelt, sier Tystad. Kritikk. Arbeidstilsynet kritiserer politiets veiledning i bruk av spikermatte. Foto: Ole Mortvedtst

19 POLITIDRAPET 19 Klager på Arbeidstil synets vedtak Politidirektoratet (POD) mener instruks om tvangsmessig stans av kjøretøy er forsvarlig, og vil ikke endre den. I sitt svarbrev til Arbeidstilsynet peker POD på at aktuelle situasjoner og formål for forfølgelse og bruk av spikermatte og annen vegsperring allerede er regulert i direktoratets instrukser. Med det mener POD at det ikke mangler veiledning til når tvangsmessig stans av kjøretøy er forsvarlig slik Arbeidstilsynet påstår. De har derfor påklaget Arbeidstilsynets pålegg til Direktoratet for Arbeidstilsynet. Klagen er ikke avgjort i det Politiforum går i trykken. POD mener det for dem er vanskelig å oppstille absolutte skranker for adgangen til å benytte bestemte typer av metoder og maktmidler selv om disse under bestemte forhold kan innebære høy risiko for innsatspersonellets liv og helse. «Risikovurderinger og beslutninger om at tjenestehandlingen skal avbrytes eller unnlates, eller hvilken taktikk som skal velges, må avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering av personellet i politidistriktene som ut fra politifaglig kompetanse og funksjon har ansvaret for den taktiske løsningen av oppdraget», heter det i PODs svar til Arbeidstilsynet. FORSVARLIG. Politidirektoratet vil ikke endre instruks for stans av kjøretøy tiltross for at Arbeidstilsynet påpeker mangler. Foto Thomas Berg Hvordan sikrer dere at det blir gitt tilfredsstillende opplæring lokalt i forhold til instrukser som blir sendt ut til politidistriktene? Ordninger og rutiner for å sikre oppdatert kompetanse hos tjenestepersonene om regelverk og retningslinjer, samt etterlevelse av disse, er et lokalt ansvar, sier Oddbjørn Mjølhus, sjefinspektør i PODs Beredskapsseksjon. Han peker imidlertid på at PODs tilsynsordning, som gjennomfører årlige tilsyn i utvalgte politidistrikt, undersøker distriktenes ordninger og rutiner for implementering og oppfølging av ulike direktiver. Han viser til at opplæring i utrykningskjøring og bruk av spikermatte ivaretas gjennom Politihøgskolens grunnutdanning, instruktørutdanning, høgskolens leksjonsopplegg for regodkjenning av politiets utrykningssjåfører hvert femte år, og lokale og sentrale tiltak for å vedlikeholde og videreutvikle innsatspersonellets kompetanse. I høst skal det blant annet gjennomføres opplæring i politidistriktene knyttet til instruksen om tvangsmessig stansing av kjøretøy med forsettelig påkjørsel av annet kjøretøy. Fakta Arbeidstilsynets pålegg til POD med frist 1.november: 1. POD må revidere «Instruks for utrykningskjøretøy og forfølgelse av kjøretøy» datert Revisjonen skal føre til at instruksen gir veiledning for hvilke situasjoner utrykningskjøring og forfølgelser av kjøretøy anses som forsvarlig å benytte, og hvilke risikomomenter som bør tilsi at forfølgelsen avbrytes. 2. POD må revidere «Instruks for tvangsmessig stans av kjøretøy» datert Revisjonen skal føre til at instruksen gir veiledning av i hvilke situasjoner bruk av spikermatte og annen vegsperring anses som forsvarlig å benytte, og hvilke risikomomenter som tilsier at spikermatte eller annen vegsperring ikke bør benyttes. 3. Virksomheten skal sørge for at operasjonsledere gjennomgår en tilpasset opplæring som gir innsikt i vernespørsmål de får å gjøre med innen sitt ansvars område

20 20 VOLD MOT POLITI OPPREISNING. Politibetjent Roy Henning Ånestad fikk økonomisk oppreisning etter å ha blitt fraranet politibilen. 4,5 år for å rane politifolk Først avfyrte han skudd mot politibetjentene, deretter tilranet han seg bilen deres. Nå har han blitt dømt til 4,5 års fengsel og til å betale kr i oppreisning til hver enkelt politimann. Tekst Solrun Dregelid Dommen falt mot tiltalte, Svein Petter Wåge, den 3.september i år. Han har anket dommen. Jeg er fornøyd med dommen fordi den gir et signal om at dette ikke er noe vi skal tåle som politifolk, sier politibetjent Roy Henning Ånestad som uttrykker lettelse over at saken endelig er ferdig. FRYKTET FOR LIVET Klokken var litt over midtnatt en kald februarnatt i år, da Ånestad og hans kollega på patrulje, forsøkte å stoppe Wåge i en rutinekontroll. Da Wåge i stedet for å stoppe, heller tråkket hardere på gasspedalen, fulgte politibetjentene etter og snart fikk de bistand fra to kolleger i sivilt. Ved et gårdstun stoppet Wåge og gikk ut av bilen, men da en av polititjenestemennene fulgte etter, avfyrte Wåge to skudd. Deretter truet han, ved hjelp av pistolen, til seg den uniformerte politibilen og kjørte fra stedet. I dommen står det at flere av polititjenestemennene fryktet for livet sitt og at de følte seg helt hjelpeløse i situasjonen. Ingen av dem hadde på seg verneutstyr.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Hva kan NSF lære av politiet?

Hva kan NSF lære av politiet? Hva kan NSF lære av politiet? Hva kan NSF lære av politiet? Fagernes, 24. Januar 2013 Roar Isaksen Hva av? Læring 22.7 rapporten Erfaringer fra vårt lederprosjekt. 14 000 medlemmer Ca. 1 500 ledere Hvem

Detaljer

Politiets Fellesforbunds vurderinger av statsbudsjettet for 2012

Politiets Fellesforbunds vurderinger av statsbudsjettet for 2012 Politiets Fellesforbund POLITIETS Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo TIf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 ES3RUNO Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Til : Justis- og beredskapsdepartementet 20. 9. 13 Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Trygghet er en av bærebjelkene for bosetting og vekst i hele landet. Det er derfor riktig

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

KURSPLAN PÅBYGNINGSINSKURS I TAKTIKK

KURSPLAN PÅBYGNINGSINSKURS I TAKTIKK KURSPLAN PÅBYGNINGSINSKURS I TAKTIKK FOR INSTRUKTØRER I POLITIET Godkjent av rektor 3. april 2017 Innledning Operativ polititjeneste kan innebære svært krevende oppdrag. Såkalte skarpe oppdrag, hvor det

Detaljer

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITIREFORMEN VEIEN VIDERE Formålet med politireformen Særtrekk ved Innlandet politidistrikt Viktige perspektiver Oppgaver/utfordringer Interimperioden. Veien

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Nes kommune postmottak@nes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2012/529-15 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 17/

Deres ref. Vår ref. Dato 17/ Våler, Grue og Åsnes kommuner post@våler.kommune.no post@grue.kommune.no post@åsnes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/3062 24.05.2017 Klage fra Våler, Grue og Åsnes kommuner over Politidirektoratets

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1395-19-AAS 28.04.2009 Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til As klage

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Bedre polititjenester tryggere samfunn

Bedre polititjenester tryggere samfunn Bedre polititjenester tryggere samfunn Samfunnet endrer seg, og politiet er i stadig utvikling. For å forstå hvordan politiet må videreutvikles for å svare på borgernes og medarbeidernes forventninger,

Detaljer

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN Deres ref. 11/770-18 Vår ref. 17/3056 Dato 24.05.2017 Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland

Detaljer

Effektivisering av lokal struktur. Steinkjer onsdag Trondheim fredag

Effektivisering av lokal struktur. Steinkjer onsdag Trondheim fredag Effektivisering av lokal struktur Steinkjer onsdag 15.06.16 Trondheim fredag 17.06.16 På vei mot fremtidens politi Politireformen 22.06.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter Politisk mål for Nærpolitireformen

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Bygge tillit opp eller ned?

Bygge tillit opp eller ned? Bygge tillit opp eller ned? Politiets arbeid med omdømme Kommunikasjonsdagen 18. mars 2009 Svein Holtan Kommunikasjonsdirektør Politidirektoratet Tillit - omdømme Tillit til politiet: Forvissning og tiltro

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kultur og ledelse konkrete tiltak

Kultur og ledelse konkrete tiltak Kultur og ledelse konkrete tiltak Nr. Hva står det nå s. Hva bør det stå 1 «Politiet skal være en aktiv og kreativ etat der ledelse preger alle fra topp til bunn» og «Det vil måtte arbeides med å videreutvikle

Detaljer

Bevæpning av politiet noen refleksjoner

Bevæpning av politiet noen refleksjoner Bevæpning av politiet noen refleksjoner Samfunnssikkerhetskonferansen 2016 Tor-Geir Myhrer Bevæpningsdebatten Spørsmålet om generell bevæpning av norsk politi er et verdispørsmål Alle standpunkter er i

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM NORGES POLITILEDERLAG

HANDLINGSPROGRAM NORGES POLITILEDERLAG Stiftet 1893 HANDLINGSPROGRAM 2013 2015 NORGES POLITILEDERLAG Fagorganisasjon for ledere i politi- og lensmannsetaten Vedtatt på representantskapsmøtet den 30.05.2013 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Målselv kommune Kommunehuset 9321 Moen Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM NORGES POLITILEDERLAG

HANDLINGSPROGRAM NORGES POLITILEDERLAG Stiftet 1893 HANDLINGSPROGRAM 2009 2011 NORGES POLITILEDERLAG Fagorganisasjon for ledere i politi- og lensmannsetaten Representantskapsmøtet den 12.6.09 HANDLINGSPROGRAM FOR PERIODEN 2009 2011 1 Innledning

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Klage fra Engerdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Innlandet politidistrikts lokale struktur

Klage fra Engerdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Innlandet politidistrikts lokale struktur Engerdal kommune postmottak@engerdal.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1007-0 17/3062 24.05.2017 Klage fra Engerdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger Halsa kommune Arkiv: X30 Arkivsaksnr: 2016/296-14 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 95/16 29.11.2016 Høringsuttalelse til Nærpolitireformen Bakgrunn

Detaljer

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 12/520-13 17/3059 24.05.2017 Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Orientering til lokale/sentrale folkevalgte Hordaland politidistrikt Hvor står vi? Hvor går vi?

Orientering til lokale/sentrale folkevalgte Hordaland politidistrikt Hvor står vi? Hvor går vi? Politiets Fellesforbund Hordaland Postadr.: Postboks 285 Sentrum, 5804 Bergen Tlf.: 55 55 68 36 mob: 97 58 41 31 E-post: kjetil.rekdal@politiet.no Orientering til lokale/sentrale folkevalgte Hordaland

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I ARRESTASJONSTEKNIKK

KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I ARRESTASJONSTEKNIKK KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I ARRESTASJONSTEKNIKK FOR INSTRUKTØRER I POLITIET Godkjent av rektor 3. april 2017 1. Innledning Operativ polititjeneste kan innebære alt fra hverdagslige og enkle oppgaver til

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO INNLANDET POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201702339-2 310 Vår referanse: 201703700-4 008 Sted, Dato Lillehammer 15.09.2017 HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

// Vi gir mennesker muligheter

// Vi gir mennesker muligheter // Vi gir mennesker muligheter Hva er NAV? 1. juli 2006 legges trygdeetaten og Aetat ned, og erstattes av en ny arbeidsog velferdsetat. Innen 2010 skal det etableres egne arbeids- og velferdskontor (NAV-kontor)

Detaljer

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 Mer politikraft Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 2 Dagdrømmer fra pappaperm! Politiet leverer De nyutdannede begynner i en etat som leverer Nye tall fra SSB viser blant annet en

Detaljer

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2007/1151 17/3059 24.05.2017 Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon Når uhellet er ute Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon 1 2 Media i en krisesituasjon Er ofte først på ballen Vet ofte mer enn du gjør Dekker hendelsen løpende på nett Tøff konkurranse om å være først

Detaljer

Innlandet politidistrikt

Innlandet politidistrikt Innlandet politidistrikt Innlandet politidistrikt Omfatter alle kommuner i fylkene Hedmark og Oppland minus Jevnaker kommune 47 kommuner, 25 i Oppland og 22 i Hedmark 377.710 innbyggere (1.1.2016) 182.354

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Januar 2014. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2014. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2014 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning...4 Visjon...4 Forbundets virksomhet...5 PF som organisasjon...6 Langsiktig plan for perioden 2014-2016...7 Lønns- og arbeidsvilkår...7

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Politireform hva skjer, og når

Politireform hva skjer, og når Politireform hva skjer, og når Informasjonsmøte for KS og kommuner i Sogn- og Fjordane Førde, 28. oktober 2015 Prosjektleder Prosjekt nye politidistrikter Håkon Skulstad Innhold NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

09.11.15 VARSLING. Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland

09.11.15 VARSLING. Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland 09.11.15 VARSLING Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland Politiets Fellesforbund Medlemi UNIO-hovedorganisasjonenfor Universitets-oghøyskoleutdannede. Den største fagforening i politiet

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 28. april 2009 Ref. nr.: 08/41711 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN Deres ref. Vår ref. Dato 2008/1267 17/3056 24.05.2017 Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts

Detaljer

Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Bindal kommune Rådhuset 7980 Terråk Deres ref. Vår ref. Dato 2015/2348-12 17/2926 24.05.2017 Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistriktets lokale struktur

Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistriktets lokale struktur Hemnes kommune Sentrumsvegen 1 8646 KORGEN Deres ref. Vår ref. Dato 17/00191-3 17/3056 24.05.2017 Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder Nærpolitireformen Ordførere og rådmenn 11.5.2016 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I VÅPENTJENESTE

KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I VÅPENTJENESTE KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I VÅPENTJENESTE FOR INSTRUKTØRER I POLITIET Godkjent av rektor 7. april 2017 1. Innledning Operativ polititjeneste kan innebære svært krevende oppdrag. Såkalte skarpe oppdrag, hvor

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad 22. juli-rapporten Avslørte store svakheter i politiet Flere politidistrikt

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Til deg som er leder med personalansvar

Til deg som er leder med personalansvar Til deg som er leder med personalansvar Gevinsten ligger i åpenheten Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rusog avhengighetsproblematikk. Her befinner størstedelen av den voksne

Detaljer

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. X31 Saksnr. 2016/3184-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ordfører Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon utvikling Politidirektoratet Melding om vedtak FSK 131/15 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Høringsuttalelse

Detaljer