Søknad på «Støtteordning»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad på «Støtteordning»"

Transkript

1 Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling av profesjonelt dansemiljø videreføring Kort beskrivelse Dans i Nord-Trøndelag ønsker å videreutvikles som til et regionalt senter for dansekunst. Dans i Nord Trøndelag ønsker gjennom prosjekt Utvikling av profesjonelt dansemiljø videreføring å utforske og undersøke hvilket potensiale som ligger i et nært samarbeid med Nord-Trøndelag teater. Hensikten med prosjektet er å finne fram til et formalisert samarbeid som styrker både Dans i Nord- Trøndelag og Nord-Trøndelag teaters posisjon som arena for scenekunst. Prosjektbeskrivelse Dans i Nord-Trøndelag ønsker å synliggjøre dansekunst gjennom å sette den inn i rammen av den trønderske identiteten og samtidig etterstrebe kvalitet og nyskaping. Nasjonalt og internasjonale perspektivskal stå i fokus parallellt med lokal forankring i forhold til dansemiljøet og publikum. Dans i Nord-Trøndelag har i løpet av tre år hatt status som et pilotprosjekt for utvikling av profesjonell dans. I løpet av prosjektperioden har vi erfart en positiv utvikling både i forhold til lokal og regional publikumsutvikling, antal avholdte danseforestillinger og dansekunstneres tilfredshet med prosjektet. Prosjektet er gjennom søknad til Norsk kulturråd videreført inn i ordningen for Utvikling av profesjonelt dansemiljø for Dans i Nord-Trøndelag ønsker som en del av prosjektet Utvikling av profesjonelt dansemiljø å starte en prosess hvor vi i 2013 ønsker å finne frem til et mer formalisert samarbeid med Nord-Trøndelag teater. Utviklingsprosjektet vil innebære flere mindre felles aktiviteter: Utredning av mulige samarbeidsløsninger - Utprøving av aktuelle samarbeidsløsninger - Implementering av samarbeid - Utprøving av forskjellige mindre aktiviteter for å teste ut samarbeidet. Teatret uttrykker at det er naturlig å se utviklingsprosjektet under et med Nord-Trøndelags teaters forprosjekt med ny lokalisering. Sammen skal vi praksis utforske og evaluere mulige samarbeidsområder samt skrive en felles rapport som svarer på hvilke muligheter vi sammen har å nå målet: Å utvikle Dans i Nord-Trøndelag til en regional arena for dansekunst i et formalisert samarbeid med Nord-Trøndelag teater.

2 DiNTs hovedvirksomhet i dag Visjon Utvide grensene for dansekunst i distriktet gjennom kvalitetsopplevelse og skapende aktivitet. Være en plattform for profesjonell dans med internasjonal anerkjennelse. Dans i Nord-Trøndelag ønsker å tilby flere muligheter for dansekunstnere for å utvikle seg som utøvere og å gi publikum utvidet estetisk opplevelse og erfaring. Produksjon, formilding og salg av dansekunst har i løpet av pilotprosjektperioden vist seg å være den delen av virksomheten som gir størst resultat, effekt både internt, for dansekunstnere, publikum(nord-trøndersk befolking), samfunnet og bidrar til kompetanseutvikling internt og i samhandling med andre aktører. Dans i Nord-Trønderlag har utom dette drivet kursaktiviteter for flere målgrupper. se videre vedlegg Årsrapport for 2012 Dans i Nord-Trøndelag har som mål å i løpet av det nærmeste året å sikre og stabilisere vår virksomhet inn i et fremtidsperspektiv. Stabilitet vil være viktig i for å sikre kvalitet, kunne inngå troverdige samarbeidsavtaler og kunne være en attraktiv plattform for dansekunstnere. Dans i Nord-Trøndelag er en liten organsiasjon og vi mener at vi vi vil kunne lykkes i enda større grad med å nå våre mål i samarbeid eller som et prosjekt under en annen institusjon som Nord-Trøndelag teater. Videre begrunnelse for prosjektsøknaden: Dans i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag teater har begge formidling innen scenekunstfeltet som en hovedoppgave.vi har med dette flere sammenfallende aktiviteter og kompetansebehov. Vi tror at en konsolidering eller et utvidet samarbeid vil styrke både Dans i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag teater. Som pilotprosjekt har Dans i Nord-Trøndelag hatt utfordringer i forhold til egnede lokaler for prosjektutvikling i normal arbeidstid. Å starte en utviklingsprosjekt med egen lokalisering vil være ressurskrevende. Et samarbeid med Nord-Trøndelag teater vil både sikre bedre kvalitat på lokalene som utvikles og en maksimal utnyttelse av lokalitetene i samarbeid. Nord-Trøndelag Teater er inne i en forprosjektperiode for å utvikle nye lokaler.et mulig alternativ for dette er ved Tindved Verdal. Dans i Nord-Trøndelag er en prosjektorganisasjon. Prosjektarbeid gir fordeler som stor fleksibilitet og endringsvilje. Formen kan oppleves usikker og et samarbeid med teatret vil kunne sikre den stabilitet som gjør at prosjektene vi driver blir enda mer kvalitative. Dette med tanke på blant annet kunnskapsutvikling og kontinuitet. Nord-Trøndelag Teater har et produksjonsapparat og en stab med kompetanse som vil kunne være av stor verdi for videre utvikling av Dans i Nord-Trøndelag til en regional arena for dansekunst. Videre støtte fra Nord-Trøndelag fylkeskommune vil gi oss muligheten til å gå i en tett dialog med

3 Nord-Trøndelag Teater for å utrede og planlegge videre felles utvikling i samarbeid. Vår hjemmeside med arkiv og vedlagt foreløpig rapport gir en god dokumentasjon over all vår aktivitet fra Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Dans i Nord-Trøndelag Vennaliveien INDERØY Dans i Nord-Trøndelag Vennaliveien INDERØY Anna C N Hegdahl Vennliveien INDERØY Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Til pilotprosjekt for utvikling av profesjonell dans Avgo NTFK: kr , Inderøy kommune: kr 50000, Norsk kulturråd: kr , Regional utviklingsprogram NTFK: kr , Inderøy kommune: kr 40000, Norsk kulturråd: kr , Regional utviklingsprogram NTFK: kr , Inderøy kommune: kr 50000, Norsk kulturråd: kr , Til Utvikling av profesjonelt dansemiljø Inderøy kommune: kr 60000, Norsk kulturråd for : kr ,-kr ,-, og kr , Arrangørstøtte Kortreist dansefestival Inderøy , kr ,-, kr ,- og , Festivalstøtte Nord-Trønderlag fylkeskommune kr 40000,- 2011, 2013 og 2014 Festivalstøtte Inderøy kommune 2011 kr 40000,-, 2012 kr 50000, kr 50000, Dans i Nord-Trøndelag mottok i 2012 i overkant av kr ,- i statlige prosjektmidler. Spesifikasjon Bakgrunn For å kvalitetssikre og ytterligere profesjonalisere prosjekt Utvikling av profesjonelt dansemiljø ved Dans i Nord-Trønderlag vil vi gjenomføre et utviklingsprosjekt i opp mot Nord-Trønderlag teater.

4 Til orientering om tidigere prosjekt og arrangement ved Dans i Nord-Trønderlag Visjon Utvide grensene for dansekunst i distriktet gjennom kvalitetsopplevelse og skapende aktivitet. Være en plattform for profesjonell dans med internasjonal anerkjennelse Dans i Nord-Trøndelag har gjennom Norsk kulturråds pilotprosjektordning for utvikling av profesjonelt dansemiljø i utforsket dansekunstens i møte med distriktet. Vi har hatt en stor aktivitet både i form av prosjektutvikling, visning av profesjonelle danseforestillinger, nettverksbygging og kompetanseheving i 2012(se vedlegg Foreløpig rapport 2012). Alle våre formidlingsinnsatser har sprunget ut ur dialog med lokale og regionale aktører, samtidigt som vi innhentet viktig kompetanse utenfra for å forsterke,utvikle og kvalitetssikre møtet med dansekunsten og gjøre dette til en positiv opplevelse. Prosjektstøtte har vært avgjørende for utvikling av prosjektet. Dans i Nord-Trøndelag har til tross for mindre ressurser enn planlagt fra pilotprosjektordningen som helhet klart å gjennomføre mange av sine delprosjekt. Vi har omsøkt flere ulike fond, kommuner og sponsorer for å styrke vår økonomi og gjennomføringsevnen. De fleste søknader har utløst midler og i alt har vi mottatt støtte i 2012 fra statllige kulturfond, fylkeskommunale, kommunale midler og sponsormidler.(kan spesifiseres ved behov) Publikumstall 2011 Som arrangør og produsent: 1060 Totalt: 1060 Antall visninger av produserte forestillinger i 2011: 7 forestillinger Antall visninger som arrangør(festivalen): 4 forestillinger Publikumstall 2012 Som arrangør og produsent: 2484 Som oppdragstaker koreografi og samproduksjon, antatt: 3200 Totalt: 5684 Antall visninger av produserte forestillinger i 2012: 31 forestillinger Antall visninger som arrangør(festivalen): 6 forestillinger Antall visninger i oppdrag av andre eller samproduksjon: 3 forestillinger Produsent 2012 Dans i Nord-Trøndelag er produsent for ;Stjerne.* - en lydinstallasjon for to dansere av Odd Johan Fritzøe, De nære ting av Live Strugstad og FORANDRE av Matias Rønningen. Stjerne.* og De nære ting hadde premiere i Dansekunstnere som har brukt vår organisasjon som plattform uttrykker stor tilfredshet. (se vedlegg 2 Omtaler)

5 Tallene viser en betydelig økning i antall viste forestillinger med dans og at flere publikum får oppleve dansekunst. Gjennom å presentere dansekunst i ulike sammenheng har vi klart å vise hva et regionalt danseprosjekt kan omhandle. Dans i Nord-Trøndelag er en del av et nasjonalt landsdekkende nettverk av andre regionale tidigere pilotprosjekt. Vår kontakt inn i dette nettverk vil ha betydning for våre muligheter å utvikles til et regionalt senter for dansekunst. Vi mener at vi har etablert et godt utgangspunkt for å videreutvikle pilotprosjektet i retning mot å bli et regionalt senter for dansekunst i Vi har omsøkt Inderøy kommune og Norsk kulturråd under den nye ordningen for utvikling av profesjonelt dansemiljø. Kulturådet har bevilget kr ,- for 2013 og gitt motsvarende tilsagn for Inderøy kommune har bevilget kr ,- for Prosjektmål Å utvikle Dans i Nord-Trøndelag til en regional arena for dansekunst i et formalisert samarbeid med Nord-Trøndelag Teater. Forankring Dans i Nord-Trøndelag har startet en positiv dialog med Nord-Trøndelag Teater om utviklet samarbeid med realisering fra Dans i Nord-Trøndelag har allerede en Intensjonsavtale med Nord-Trøndelag Teater om samarbeid angående gjestespill m.m. Vi har i forbindelse med denne søknaden skrevet en ny avtale se vedlegg. Forankring i plandokument Nord-Trøndelag fylkeskommune Dans i Nord-Trøndelag er løftet frem i Nord-Trøndelag fylkeskommunes Plan for profesjonell kunst og nevnes i Teaterstrategisk plattform for Målene for prosjektet Utvikling av profesjonelt dansemiljø underbygger på flere områder Regionalt utviklingsprogram for 2013: Regionalt utviklingsprogram 2013 Videre utvikling av pilotprosjektet Dans i Nord-Trøndelag til et Regionalt senter kan begrunnes i følgende punkter i RUP , 3.2, 3.5, 4.2, 5.1 Kulturdepartementet

6 Det vises til pilotprosjektet Dans i Nord-Trøndelag i kulturdepartementets utkast til strategiplan Dans i hele landet, se Regional utvikling kap 8. I forhold til utfordringer i kapitel 4 Satsingsområder mener vi at pilotprosjektet Dans i Nord-Trøndelag og de fire andre etablerte pilotprosjektene, DansiT Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag, Dansearena nord, Regionalt kompetansesenter for dans i Bærum kulturhus og Regional arena for samtidsdans, kan spille en viktig rolle. Inderøy kommune Dans i Nord-Trøndelag omhandles som en satsing i Inderøy kommunes nye kulturplans høringsutkast, i kap 6.3.2, Andre kulturinstitusjoner. Inderøy kommune har henhold til planen som mål å innta en posisjon som senter for formidling av profesjonell dans i regionen, gjennom å invitere til samarbeid mellom kommunen og Nord-Trøndelag fylkeskommune (MiNT og Nord-Trøndelag teater) vedr. framtidig formidling av profesjonell dans i Nord-Trøndelag. Inderøy skal støtte Dans i Nord-Trøndelag gjennom kjøp av forestillinger og kurs. Norsk og utlandsk dansemiljø Dans i Nord-Trøndelag er i dialog med intresseorganisasjonen Norske dansekunstnere. Vi har jevnlige møter med andre regionale dansemiljø via de fire andre etablerte pilotprosjektene, DansiT- Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag, Dansearena nord, Regionalt kompetansesenter for dans i Bærum kulturhus og Regional arena for samtidsdans. Dansekunstenere vi samarbeider med er viktige ambasadører for virksomheten nasjonalt og internasjonalt. (Se vedlegg Omtaler profesjonelle dansekunstnere) Prosjektorganisering Prosjektet er organisert under Dans i Nord-Trøndelag AS. Vi ønsker å at prosjektet i 2014 skal kunne plasseres i tilknytting til en av Nord-Trøndelags eksisterende kunst eller kulturinstitusjoner som Nord-Trøndelag teater. Selkapets formål idag Selskapets virksomhet er å formidle og utvikle prosjekter innen profesjonell dansekunst. Prosjektutvikling inkluderer blant annet produksjon og samproduksjon av profesjonell dansekunst. Publikumsutvikling og publikumsdialog står sentralt i all formidling. I fra juli- desember 2013 ønsker vi å avsette 50% stilling til å drive utviklingsprosjektet Utviking av profesjonelt dansemiljø videreføring. Dans i Nord-Trøndelag har per idag to fast ansatte. De ansatte har både solid utdanning bakgrunn fra det profesjonelle dansefeltet og utfyllende kompetanse innen pedagogikk, kunstfag og kunst og kulturformidling. Dans i Nord-Trøndelag kjøper regnskapstjenster av Klepp regnskap og revisjonstjenster av Vandvik

7 Revisjon AS. Klepp regnskap har bidrar med råd innen økonomi. Vi opplever at vi på sikt bør skaffe oss mer kompetanse innen regnskap internt. Fra 2011 tjenester faktura/ regnskap/revisjon v/klepp regnskapskontor og Vandvik Revisjon A/S. Hjemmeside v/magnus Holder Bjørk grafisk design og Therese B Kirkesæter. Kort CV ansatte 2012 Nøkkelpersonell (mini cv) Anna C N Hegdahl Vennaliveien 41, 7670 Inderøy, Norge Mob: , E-postadresse: Sivilstatus: Gift 4 barn født: 1989, 1995,2000 og 2002 Tingvalla gymnasiet Karlstad Sverige Konst och Miljøskolan Sundsvall Konstfackskolan 60p Stockholm Balettakademien, Yrkesdansarutbildning Stockholm Praktisk Pedagogisk utdanning, PPU 60p Levanger Norge Kunstformidling blant barn og unge 15 p Tromsø 2008 Publikumsutvikling 15p Tromsø 2009 Om kunst og kulturformidling 30p Tromsø 2010 Publikumsutvikling 15p innpass Tromsø 2011 Kulturprosjektledelse 30p Tromsø 2012 Bachlor i Kunst og kulturformidling 2012 Etablererkurs PRONEO Stjørdal/Inderøy 2012 Daglig leder og dansekonsulent ved Dans i Nord-Trøndelag 40% Dansepedagog ved Inderøy videregående skole 46% høsten Yrkesvirksom som koreograf.(som danser tom 2009) Live Strugstad Dansekunstner danser/koreograf/pedagog. Adresse: Markaveien 1B, 7670 Inderøy, Norge. Telefon: E-post: Nasjonalitet: Norsk Fødselsdato: 6. Juli 1979 Sivilstatus: Ugift, 1 barn. Utdanning: HiNT, Praktisk Pedagogisk Utdanning NTNU, Engelsk Grunnfag.

8 London Contemporary Dance School Bachelor Moderne Dans Inderøy Videregående Skole. Musikk, dans, drama. Arb. Dansekonsulent ved Dans i Nord-Trøndelag 20% og frilans dansekunstner. Samarbeidspartnere Nord-Trøndelag Teater (se intensjonsavtale) PRODA stiftelsen DansiT Dansearena nord Bærum kulturhus regionalt kompetansesenter for dans RAS. Regionalt senter for samtidsdans Dans i Värmland Odd Johan Fritzøe(dansekunstner) Matias Rønningen(dansekunstner) Kenneth Bruun Carlsson (dansekunstner) Jon Filip Fahlstrøm(dansekunstner) Inderøy videregående skole Inderøy kulturhus Midt Nordisk Kunstfestival Musikk i Nord-Trøndelag Nils Aas Kunstverksted Soddjazz festivalen Hilmarstiftelsen/ Hilmarfestivalen 2014 Falstadsenteret Øynaparken Inderøysommer Sund Folkehøgskole Kultursmia Inderøy Kulturskolerådet Nord- Trønderske kulturskoler Danselinjene ved de videregående skolene Aktiviteter Vi vil prøve å følge PLP modellen under prosjektets utvikling dette for å sikkre at vi oppnår prosjektmålet. Utredning av mulige samarbeidsløsninger - Utprøving av aktuelle samarbeidsløsninger - Implementering av samarbeid Utprøving av forskjellige mindre aktiviteter for å teste ut samarbeidet (det har du nevnt, kanskje je bare si litt mer om disse aktivitetene). Følgende aktiviteter ønsker konkret å utprøves i samarbeid med Nord-Trønderlag teater:

9 Nettverkssamarbeid: *Møtevirksomhet mellom prosjektleder Anna Hegdahl og teatersjef Ketil Kolstad for å vurdere videre samarbeidområden og formalisering av videre samarbeid før 2014 og ansvar Dans i Nord Trønderlag *Forprosjekt Etablere en prosjektgruppe og referansgruppe fra styret og personalet i begge organiasjoner.sikkre forankring internt. *Gjennomføre noen konkrete samarbeid som kan evalueres og styrke videre samarbeid se neden ansvar Nord-Trønderlag teater og Dans i Nord-Trønderlag. * Evaluere, ansvar Dans i Nord-Trønderlag. * Utvikling av skriftlig resultatrapport,ansvar Dans i Nord-Trønderlag. Konkret utprøve arenasamarbeid i Nord-Trønderlag teaters Blackboks. Herunder: *Kompetansehevende tiltak for frilansdansekunstnere og skuespillere høsten 2013 Å formidle til Den kulturelle spaserstokken. *Forprosjekt samproduksjon arbtittel "Falstad" for 2015, undersøke hvilke muligheter Dans i Nord Trønderlag og Nord-Trønderlag teater kan videreutvikle et kunstnerisk samarbeid. * Residens i en periode når Blackboksen ved Nord-Trønderlag teater er disponibel. Målgrupper Nord-Trønderlag teater hele organisasjonen inklusive styret Dans i Nord-Trønderlag hele organisasjonen inkusive styret Alle aktører som er knyttet til den kulturelle spaserstokken (dvs helsepersonel, DKSS kontakter, utøvere, koreogrfer, regisører, komponister, 60+mfl) Frilans skuespillere Frilans dansekunstnere Koreografer og dansere med lokal og regional tilhørighet spesiellt. Koreografer og dansere/nasjonale Koreografer og dansere/internasjonale Resultat At Dans i Nord-Trøndelag fra 2014 er etablert i samarbeid med Nord-Trøndelag Teater fra 2014 med prosjektleder som kunstnerisk leder. At prosjektet i løpet av 2015 er etablert som et regionalt senter for dansekunst. Dans i Nord-Trøndelag vil øke muligheten til å fortsette å være et av de fem store regionale dansemiljøene sammen med Bærum Kulturhus Regionalt kompetansesenter for dans, Regional Arena for Samtidsdans / Sandnes Kulturhus, DansiT Senter for dansekunst i Sør- Trønderlag, Dansearena nord. Effekter

10 Vi antar at prosjekt Utvikling av prosfesjonell dans vil kunne få en positiv utvikling i samarbeid med teatret på flere områden som; Publikumbygging/PR, nettverksbygging, lokaler for produksjon, preproduksjon, samproduksjon og turne mfl. Nord-Trøndelag Teater vil gjennom å inkludere Dans i Nord-Trøndelag som et prosjekt kunne få et utvidet og bredere repertoar, flere forestillinger per år, et større publikumsgrunnlag, et utvidet nettverk nasjonalt og internasjonalt og fremstå som en nasjonal og internasjonal brobygger for dansekunst. Flere publikumere vil kunne få del av et bredere scenekunst tilbud i Nord-Trøndelag. Dans i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Teater vil sammen bli et sterkere kompetansesenter på scenekunst i Nord-Trøndelag,på landsbasis og internasjonalt.

11 Tids- og kostnadsplan Tidsplan Oppstart Presentere prosjektet internt for alle i organisasjonene Utredning av mulige samarbeidsløsninger - Utprøving av aktuelle samarbeidsløsninger - Implementering av samarbeid - Utprøving av forskjellige mindre aktiviteter for å teste ut samarbeidet Oppsummering og videre planlegging prosjektleder og teatersjef *Forprosjekt Etablere en prosjektgruppe og referansgruppe fra styret og personalet i begge organiasjoner.sikkre forankring internt. Ideedugnad felles Etterfølges av møter internt i organisasjonene Oppsummering Prosjektleder og teatersjef Nettverkssamarbeid: *Møtevirksomhet mellom prosjektleder Anna Hegdahl og teatersjef Ketil Kolstad for å vurdere videre samarbeidområden og formalisering av videre samarbeid før 2014 og ansvar Dans i Nord Trøndelag Detaljplanfor konkrete aktiviteter i samarbeid for 2013 ferdigstilles *Gjennomføre konkrete samarbeid som kan evalueres og styrke videre samarbeid se neden ansvar Nord-Trøndelag Teater og Dans i Nord-Trøndelag. Konkret utprøve arenasamarbeid i Nord-Trøndrlag Teaters Blackboks. Herunder: *Kompetansehevende tiltak for frilansdansekunstnere og skuespillere høsten 2013 Å formidle til Den kulturelle spaserstokken. *Forprosjekt samproduksjon arbtittel "Falstad" for 2015, undersøke hvilke muligheter Dans i Nord Trøndelag og Nord-Trøndelag teater kan videreutvikle et kunstnerisk samarbeid. * Residens i en periode når Blackboksen ved Nord-Trøndelag teater er disponibel Oppsummere internt og feire i felleskap Evaluere og rapportere måloppnåelse, ansvar Dans i Nord-Trøndelag. * Utvikling av skriftlig resultatrapport,ansvar Dans i Nord-Trøndelag Avslutting og presentasjon

12 Budsjettplan Tittel SUM a. Lønn/avg prosjektleder DINT 50% stilling b. Lønn/avg dansekonsulent DINT 15% c.konkrete aktiviteter i smahandling m N-T Teater d.møter i samarbeid med N-T Teater e.administrasjon f.reiser nettverk g.diverse, bank, leie datasystem Kontor/rek Regnskap/revisor Finansieringsplan SUM Tittel SUM Egeninnsats Dans i Nord- Trøndelag Egeninnsats Nord- Trøndelag Teater Nord-Trøndelag Fylkeskommune Norsk kulturråd SUM Geografi 1700-Nord-Trøndelag

13 Vedlegg Dokumentnavn Filstørrelse Dato INTENSJONSAVTALE N T Teater.doc Intensjonsavtaler søknad docx Ny avtale DansiNT og NT Teater.docx OMTALER.doc Rapport pilotprosjekt Dans i Nord-Trøndelag GLA.pdf

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0005 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling av profesjonelt dansemiljø Kort beskrivelse Søknad for utvikling av profesjonelt dansemiljø ved Dans i Nord-Trøndelag

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0038 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Videreutvikling av produsentenhet ved Dans i Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Forretningsutvikling

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 28.04.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 12.30 15.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Organisasjon 4 2.1. Organisasjonsform 4 2.2. Oppdrag, formål, visjon og verdier 4 2.3. DansiTs administrasjon

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

Høringssvar fra Norske Dansekunstnere til høringsnotatet DANS I HELE LANDET. Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge 2012-2015. Norske Dansekunstnere, forbundet

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0085 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL OMSTILLINGSARBEID Kort beskrivelse Sødra Cell AB har i brev av 27.8.2012 til Nord Trøndelag

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

14/09 Regionrådet Orienteringssaker 15.05.09. 15/09 Regionrådet - Referatsaker 15.05. 2009

14/09 Regionrådet Orienteringssaker 15.05.09. 15/09 Regionrådet - Referatsaker 15.05. 2009 Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner rådhus Møtedato: 15.05.2009 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no,

Detaljer

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud R Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud Rapport 2012-12 Proba-rapport nr. 2012-12, Prosjekt nr. 12001 ISSN: 1891-8093 TT/PDS, HB, 04.02.13 Offentlig

Detaljer

KULTURBYEN STAVANGER 2010-2017

KULTURBYEN STAVANGER 2010-2017 KULTURBYEN TAVANGER 2010-2017 Kommunedelplan for kunst og kultur i tavanger Vedtatt av tavanger bystyre, 21. september 2009 Kulturbyen tavanger 2010-2017 INNHOLD ide Del I Plandelen 5 1. Innledning 6 2.

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 28.04.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl. 11.00 12.30 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN HØGSKOLEN I BODØ AUGUST 2006 INNHOLD 1.0 Sammendrag av forutsetninger ved Høgskolen i Bodø... 3 1.1 Høgskolen i Bodø... 5 1.2 Profesjonshøgskolen...

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

PARTNERSKAPSAVTALER mellom KuLTuR- og opplæringssektoren 1

PARTNERSKAPSAVTALER mellom KuLTuR- og opplæringssektoren 1 PARTNERSKAPSAVTALER mellom kultur- og opplæringssektoren 1 Forord Partnerskapsavtaler mellom kultur- og opplæringssektoren er en god måte å forankre et langsiktig samarbeid mellom miljøene. Disse kan styrke

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 4.11.214 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 4.11.214 Tid 15: 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil KUN senter for kunnskap og likestilling likestilling

Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil KUN senter for kunnskap og likestilling likestilling Søknad Støtteordning Bolyst 2012 Tittel Familieinnvandrede kvinner i distriktet Søknadsår 2012 Kort beskrivelse Prosjektet skal utvikle en arbeidsmodell for kommuner som vil bidra til å styrke familieinnvandrede

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0109 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Wild Norway - videreføring av prosjekt Kort beskrivelse Wild Norway prosjektet har bidratt til at 20 Nord-Trønderske

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012. Oslo kommune Byrådet Byrådssak OSLO NYE TEATER AS - FREMTIDIG DRIFT Sammendrag: Oslo bystyre vedtok i møte 07.12.2011 punkt K115: Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NF - FILMCAMP AS - SØKNAD GRUNNFINANSIERING 2014 NF - VISIT BARDU SA - SØKNAD TILSKUDD LEVERANDØRLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NF - FILMCAMP AS - SØKNAD GRUNNFINANSIERING 2014 NF - VISIT BARDU SA - SØKNAD TILSKUDD LEVERANDØRLISTE Berg Gi kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder.

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. Oslo 15.08.2014 INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. OM DANSE- OG TEATERSENTRUM Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt

Detaljer

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse 1. Utvikling av egen organisasjon 4 1.1. DansiTs styre 4 1.2. DansiTs administrasjon 5 1.3. Organisasjonsform 5 2. Kulturpolitisk

Detaljer