Søknad på «Støtteordning»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad på «Støtteordning»"

Transkript

1 Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Wild Norway - videreføring av prosjekt Kort beskrivelse Wild Norway prosjektet har bidratt til at 20 Nord-Trønderske opplevelsesleverandører har blitt mer organisert og markedstilpasset samtidig som målrettet produktutvikling har funnet sted. Gjennom prosjektperioden har man kommet i kontakt med internasjonale eksperter og fagmiljø og opprettet dialog med over 50 internasjonale turoperatører. Arbeidet har foregått i vel 1,5år og det er et stort behov for å videreføre dette. Prosjektbeskrivelse Gjennomføring av produktverksted: I prosjektperioden skal det gjennomføres 5 produktverksted med mål om til sammen 30 deltakende bedrifter. Vi ønsker først og fremst å hjelpe de bedrifter som allerede er i kontakt med Wild Norway for å bidra til å hjelpe disse videre og helt i mål. Vi ønsker å legge produktverkstedene til områder der destinasjonsarbeidet med fordel kan styrkes for å utvikle mer og bedre naturbasert reiseliv (Flatanger, Lierne, Røyrvik, Stjørdal, Verdal). Kurs: Fotokurs og annen opplæring legges til produktverkstedene. Kompetanseutvikling: 1. Kompetanseutvikling i prosjektet Det er svært nødvendig å fortsatt benytte eksterne ressurser (Ref. Neil Rogers, Anne Marte Solberg m.fl) til utviklingen av naturbasert reiseliv i regionen. Uten spesialkunnskap vil vi ikke lykkes hverken på destinasjons- eller bedriftsnivå. 2. Kompetanseutvikling av bedriftene: Deler av kompetanseutviklingen vil foregå i produktverkstedene (HA1). I tillegg sørger man for oppfølging av bedriftene i forkant og etterkant av produktverkstedene for å hjelpe dem helt i mål med sine produkter. Oppgaven blir således å coache alle bedriftene gjennom bedriftsbesøk etc slik at hver bedrift får utnytte sitt potensiale. Det settes i gjennomsnitt av 20 timer pr. bedrift til dette arbeidet. 3. Kompetanseutvikling av coacher Sette sammen et team av coacher som kan virke både i produktverkstedene og i direkte mot bedriftene. Essensielt å sette en post i budsjettet til dette. 4. Deltakelse på internasjonale møteplasser Videreføre samarbeidet med ATTA (Adventure Travel Trade Assosiation) og delta på Adventure Travel World Summit (Sveits, oktober 2012)

2 Deltakelse på andre møter nasjonalt og internasjonalt: Det vil være en fordel om folk fra forvaltning, virkemiddelapparatet og beslutningstakere også deltar på enkelte av disse arenaene sammen med prosjektledelse og reiselivsbedriftene. Utvikle nettverk av internasjonale agenter (turoperatører); For utviklingen av naturbasert reiseliv i Nord-Trøndelag er det viktig å videreføre arbeidet med Wild Norway (WN). WN har vist seg å være et nyttig verktøy for å samle, produktutvikle og markedsføre naturbaserte reiselivsprodukter. WN har bidratt til å opprette kontakt med over 40 internasjonale turoperatører og bidratt til koble riktige turoperatører med riktige produkteiere. Dette er avgjørende for å skrive kontrakter og skape salg. Det er nå behov for mer tid og ressurser til å følge opp alle interesserte turoperatører. Dette er et kritisk punkt, idet etterspørselen etter WN produkter øker og salget nå begynner å løsne. Deltakelse på internasjonale møteplasser og salgsarenaer er essensielt for å lykkes med utvikling og eksport av naturbasert reiseliv. Langvarig satsing over flere år på dette feltet må til dersom man skal lykkes. Bedriftsoppfølging; Gjennom WN prosjektet har en avdekket et stort behov for bedriftsoppfølging. Markedsrettet produktutvikling og coaching er vanskelig når de grunnleggende strukturer i bedriftene ikke er på på plass. Det vil fremdeles være viktig å rekruttere, kartlegge og heve nivået på naturbaserte reiselivsbedrifter i Nord-Trøndelag slik at de blir modne for eksport. Overnattingsplasser og andre bedrifter som direkte leverer tjenester inn i verdikjeden må engasjeres i dette arbeidet. Prosessledelse og drift av nettverk; I produktverkstedene skapes en felles forståelse for hva som kreves av produkter i et internasjonalt marked. Dersom utvikling og kompetanseoverføring skal skje også utenfor samlingene må kommunikasjon i nettverket fungere. Samtidig må nettverket oppfattes som en enhet dersom en skal lykkes i å markedsføre og selge produktene til utenlandske turoperatører. Jo flere attraktive aktivitetstilbud som finnes i en region desto mere attraktiv fremstår man for utenlandske turoperatører. Sjansen for at enkeltbedrifter skal lykkes er derfor større når tilbudet er bredere. Destinasjonsutvikling; Målsetting - "Bidra til å bygge Nord-Trøndelag til en av Norges viktigste destinasjoner for naturbasert reiseliv". For å lykkes med å få nord-trønderske naturbaserte reiselivsbedrifter inn i et internasjonalt marked, er det viktig at hele destinasjonen samarbeider og utvikles. Oppgaver; Å ha en sentral rolle i Trøndersk strategi for Naturbasert Reiseliv (initiert på seminar ved Lian Restaurant, 19. Juni 2012). Å bidra til å definere Wild Norway`s rolle i fremtidig reiseliv i regionen. Å bidra til å utvikle en driftsmodell for Wild Norway slik at satsingen kan leve videre etter at

3 Naturarven -programperiode er avsluttet (desember 2013). Wild Norway skal få et organisasjonsnummer og drives kommersielt etter Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil Søker/prosjekteier Nord-Trøndelag Fylkeskommune v/ola Kjelvik postboks STEINKJER - Kontaktperson Prosjektleder Aino Holst Oksdøl, Hovedprosjektleder MOVOINN Petter Thorsen, Prosjektleder Wild Norway Statens Hus 7734 STEINKJER Neptunvn Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Det er søkt om finansiering til første fase av Wild Norway i Det ble innvilget kr fra RUP til prosjektet "Bærekraftig naturbasert reiseliv i Nord-Trøndelag - inn i internasjonale marked" Spesifikasjon Bakgrunn Prosjektet MOVOINN (Magiske Og Verdifulle Opplevelser I Nord-trøndersk Natur) er et stort og viktig prosjekt i Nord Trøndelag. Prosjektet er et bidrag til den nasjonale satsingen Naturarven som verdiskaper ( ) Programmet skal legge til rette for at slike områder blir en viktig ressurs for sosial, kulturell, miljømessig og økonomisk utvikling og gir grunnlag for sysselsetting og verdiskaping basert på naturarven, samtidig som områdene forvaltes slik at naturens mangfold blir tatt vare på. Prosjekt Bærekraftig naturbasert reiseliv i Nord-Trøndelag inn i internasjonale marked ble etablert medio juni 2011, som et femte delprosjekt i MOVOINN for å sette ekstra fokus og ressurser på en kritisk faktor; økonomisk verdiskaping hos naturbaserte reiselivsbedrifter. Prosjektet har derfor vært en integrert del av MOVOINN, med samme styringsgruppe, rapporteringssystem etc. Hensikten var at delprosjektene skulle nyte godt av erfaringene som ble høstet av prosjektet og at Wild Norway skulle bidra til økonomisk verdiskaping i MOVOINN. Prosjektet fikk tidlig navnet Wild Norway da dette var en viktig faktor for å kunne ta trønderske reiselivsopplevelser til et internasjonalt reiselivsmarked. Hvorfor en videreføring av Wild Norway?

4 Reiselivssatsing må alltid sees i et langsiktig perspektiv da utvikling av destinasjon, produkter og kommunikasjon/markedsføring opererer med relativt lange tidshorisonter. De produkter som utvikles i dag - vil kunne innarbeides og selges gjennom turoperatører om 1-2 år. Som regel vil det ta 4-6 år før produktene selger godt alt avhengig av en rekke faktorer som f.eks produktets nisje, kvalitet, kommunikasjon, value for money, beliggenhet etc. Reiselivsbedriftene i Wild Norway prosjektet har en unik sjanse til å lykkes i å få trafikk gjennom utenlandske turoperatører. Sjansene til å skrive kontrakter og skape salg vil øke ekponensielt dersom flere produkter utvikles samtidig som stadig nye turoperatører sjekkes inn i nettverket. Dette fordi når produkter og pakker først er utviklet og kvalitetssikres kan selges gjennom flere turoperatører og andre kanaler. Prosjektleder i Wild Norway har de siste månedene blitt kontaktet av nye turoperatører og reisende i forhold til kjøp av turer. Websiden og søkemotoroptimalisering i begynner altså å virke. Timingen for videreføring av prosjektet er en kritisk faktor da både produkteiere og turoperatører nå venter på videre oppfølging. Motivasjon hos turoperatører og produkteiere må holdes oppe. Det er nå Wild Norway prosjektet begynner å høste frukter i form av å inneha nok kompetanse og nettverk for å kunne skape salg. Prosjektmål Bidra til å bygge Nord-Trøndelag til en av Norges viktigste destinasjoner for naturbasert reiseliv. Forankring RUP 2009 t.o.m Felles reiselivsstrategi for Trøndelag, Handlingsplan Fylkesmannens strategi for bygdebasert næringsutvikling Tiltak i Fylkesdelplan for Indre Namdal, handlingsplanen (fram til 2012) Prosjektorganisering Prosjektleder: Petter Thorsen, Proneo Prosjektansvarlig: Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder MOVOINN Styringsgruppe: Styringsgruppen for Magiske og verdifulle opplevelser i Nord-Trøndersk natur (MOVOINN) Leder: Ola Kjelvik, NTFK Nestleder: Anstein Lyngstad, FMLA Medlemmer: Bjørnar Wiseth, Miljøvernavd. hos FM Prosjektlederne i delprosjektene Observatør: Ragnar Hauge, IN

5 Samarbeidspartnere Nord-Trøndelag Fylkeskommune, RUA Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelingen og Miljøvernavdelingen Proneo, Verdal Samien Sijte, Snåsa Lierne Nasjonalparksenter og Namsskogan Familiepark Joma Næringspark, Røyrvik Østre Namdal Reinbeitedistrikt NOF Trøndelag Kommunene Verdal, Røyrvik, Namsskogan, Lierne og Snåsa Trøndelag Reiseliv AS Norsk økoturismeforening Adventure Travel Trade Assosiation (ATTA) v/visepresident Chris Doyle West Highland college, Scotland v/dr. Peter Varley Neil Rogers Consulting v/neil Rogers Wild Scotland Aktiviteter HA 1: Produktverksted/kurs HA 2: Kompetanseutvikling HA 3: Utvikle nettverk av internasjonale agenter (turoperatører) HA 4: Bedriftsoppfølging HA 5: Prosessledelse og drift av nettverk HA 6: Destinasjonsutvikling Målgrupper Aktører innenfor naturbasert reiseliv / opplevelsesproduksjon i Nord-Trøndelag, Aktører som ønsker å etablere virksomhet innenfor naturbasert reiseliv i NT, Mulige aktører i sør-trøndelag med virksomhet innenfor naturbasert reiseliv, Turoperatører som ønsker produkter/aktiviteter fra Wild Norway-aktørene inn i sin portefølje, Destinasjonsselskaper som Trøndelag Reiseliv, Innherred Reiseliv, Visit Namdalen m.fl.. Resultat Når 2013 er over skal Wild Norway ha oppnådd følgende: Å viderføre kontakt med over 40 internasjonale agenter/turoperatører. Å utvide nettverket av turoperatører for å kvalitessikre og finne de som er riktige for våre våre bedrifter/vår destinasjon. At inntil 30 naturbaserte reiselivsbedrifter i Nord-Trøndelag har deltatt på produktverksted og ed og dermed fått hjelp til kvalitetssikret produktutvikling. - At 30 bedrifter har utviklet egne produkt som kan selges alene eller i en pakker. - Å gjøre minst 15 nord-trønderske naturbaserte reiselivsbedrifter eksportmodne. Å hjelpe minst 15 nord-trønderske naturbaserte reiselivsbedrifter inn i et internasjonalt marked arked ved å koble dem direkte med internasjonale turoperatører. Kompetanseheving av prosjektledere og reiselivsansvarlige i fylket gjennom å benytte nytte internasjonal kompetanse og å delta på internasjonale møteplasser.

6 - Å bidra til at Nord-Trøndelag blir en attraktiv Adventure & Wildlife destinasjon. At Wild Norway har fått sin form med eget org.nr., og er blitt en suksessfull videreføring av ng av prosjekt Naturarven som Verdiskaper / MOVOINN. Å bidra til å bygge Nord-Trøndelag til en viktig destinasjon for internasjonale turoperatører innen innen naturbasert reiseliv. - Å videreutvikle produktklubb-modellen Å videreutvikle en modell som der sammenhengen mellom bedriftsutvikling, produkt- og t- og markedsutvikling bedre virker sammen slik at naturbaserte reiselivsbedrifter i Nord-Trøndelag får større suksess. - Overføring av kunnskaper og erfaringer til prosjekt, forvaltnings- og virkemiddelapparatet i og eventuelt utenfor Nord-Trøndelag. Effekter Det er skapt en tro på at Nord-Trøndelag kan ta en nasjonal posisjon innenfor naturbasert reiseliv. Det har skjedd en betydelig kompetanseoverføring fra prosjektet - både internt og eksternt. Merkevarenavnet Wild Norway og de produktene som så langt presenteres under "paraplyen" har blitt svært godt mottatt av internasjonale turoperatører. Det har åpnet dører og skapt en unik mulighet for Nord-Trøndersk reiseliv til å ta en markedsposisjon hvor vi kan bli synlige i et stort marked. Prosjektet har blitt positivt mottatt hos destinasjonsselskapet Trøndelag Reiseliv, og Wild Norway sitter nå i en arbeidsgruppe som jobber med et forslag til "Strategi for naturbasert reiseliv i Trøndelag". Prosjektet har etablert kontakt med internasjonale mentorer med stor faglig tyngde. Tre av disse har deltatt på et seminar i regi av Trøndelag Reiseliv, noe som har medført en kunnskapsøking knyttet til mulighetene naturbaserte reiselivsopplevelser har i et internasjonale markedet, og hva de ønsker/krever av oss. Innovasjon Norges reiselivsdirektør, Per Tuftin, har sagt at "Wild Norway er det norsk reiseliv skal være i framtiden". Det må med andre ord være gjort noe som er positivt.

7 Tids- og kostnadsplan Tidsplan Fra høst 2012 til ut 2013 Budsjettplan Tittel SUM HA1, Produktverksted / kurs HA2, Kompetanseutvikling HA3, Agentkontakter, visningsturer, messer m.v HA4, Bedriftsoppfølging HA5, Prosjektledelse SUM Finansieringsplan Tittel SUM Egeninnsats / Egenkapital Fylkesmannens Landbruksavdeling NT, BUmidler Innovasjon Norge Nord-Trøndelag Fylkeskommune SUM Geografi 1700-Nord-Trøndelag Vedlegg Dokumentnavn Filstørrelse Dato Endelig sluttrapport Wild Norway (2) fra Petter docx

8 Dokumentnavn Filstørrelse Dato Kostnadsoverslag og finansieringsplan Wild Norway xlsx Søknad om videreføring av Wild Norway.doc