Søknad på «Støtteordning»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad på «Støtteordning»"

Transkript

1 Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling av profesjonelt dansemiljø Kort beskrivelse Søknad for utvikling av profesjonelt dansemiljø ved Dans i Nord-Trøndelag Dans i Nord-Trøndelag søker støtte for å videreutvikle Dans i Nord-Trøndelag til et regionalt senter for dansekunst. Dans i Nord-Trøndelag ønsker å synliggjøre dansekunst gjennom å sette den inn i rammen av den Trønderske identiteten og samtidig etterstrebe kvalitet og nyskaping. Nasjonalt og internasjonale perspektivet skal stå i fokus parallellt med lokal forankring i forhold til dansemiljøet og publikum. Prosjektbeskrivelse Dans i Nord-Trøndelag ønsker å tilby flere muligheter for dansekunstnere for å utvikle seg som utøvere og å gi publikum utvidet estetisk opplevelse og erfaring. Gjennom å presentere dansekunst på en fristende måte, ønsker vi å bli en ettertraktet plattform for utøvende dansekunstnere og koreografer. Produksjon, formilding og salg av dansekunst har i løpet av pilotprosjektperioden vist seg å være den delen av virksomheten som gir størst resultat, effekt både for internt, for dansekunstnere, publikum(nord-trøndersk befolking), samfunnet og bidrar til kompetanseutvikling internt og i samhandling med andre aktører. Vi ønsker i kommende tre år å styrke produsentledet og øke fokuset på produksjon og salg. Vi vil toner ned, men bevarer konsulentaktiviteten. Vi skal i større grad å se kompetanseheving i direkte sammenheng med produksjon og samproduksjon av forestillinger og aktiviteter knyttet til dette. Å drive residens vil være viktig for å oppnå tett kontakt med aktuelle dansekunstnere og kunstnere for samarbeid. Prosjektledere, konsulent og produsent vil ha behov for å reise til andre sentre under utvikling og for å følge utviklingstendenser og nasjonalt og internasjonalt. Vi har som mål å i løpet av det nærmeste året skal sikre og stabilisere vår virksomhet inn i et fremtidsperspektiv. Stabilitet vil være viktig i for å sikre kvalitet, kunne inngå troverdige samarbeidsavtaler og kunne være en attraktiv plattform for dansekunstnere. For å åpnå mest mulig stabilitet ser vi gjerne at prosjektet etableres i tett samabeid med annen kulturinstitusjon som Nord Trøndelag teater. Støtte fra Norsk Kulturråd, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Inderøy kommune vil være en forutsetting for fortsatt drift og utvikling.

2 Som pilotprosjekt har Dans i Nord-Trøndelag hatt utfordringer i forhold til egnede lokaler for prosjektutvikling i normal arbeidstid. (Dvs ukedager og vår, vinter og høst) Vi trenger å finne løsninger på dette på sikt for å kunne øke aktiviteten og hevde oss nasjonalt og internasjonalt. De videregående skolene, Sund folkehøyskoles festsal, Tindved kulturhage fungerer som foreløpige øvingslokaler men gir begrenset tilgang for planlagt utvikling. Dans i Nord-Trøndelag utvikler en strategi for å løse dette. Denne planen ligger utom denne søknaden, og vill omfattes av et eget budsjett. Her vil prosjektstøtte fra Norsk kulturråd(rom for kunst), kommuner, NTFK og andre fylkeskommuner eller Innovasjon Norge, vurderes med hensyn til prosjektets stilling og videre samarbeidspartnere. Vår hjemmeside med arkiv og vedlagt foreløpig rapport gir en god dokumentasjon over all vår aktivitet i Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil Søker/prosjekteier Dans i Nord-Trøndelag Vennaliveien INDERØY Kontaktperson Anna Hegdahl Vennaliveien 11 Prosjektleder Anna Hegdahl Vennaliveien INDERØY INDERØY Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Til pilotprosjekt for utvikling av profesjonell dans Avgo NTFK: kr , Inderøy kommune: kr 50000, Norsk kulturråd: kr , Regional utviklingsprogram NTFK: kr , Inderøy kommune: kr 40000, Norsk kulturråd: kr , Regional utviklingsprogram NTFK: kr , Inderøy kommune: kr 50000, Norsk kulturråd: kr , Spesifikasjon Bakgrunn Visjon

3 Utvide grensene for dansekunst i distriktet gjennom kvalitetsopplevelse og skapende aktivitet. Være en plattform for profesjonell dans med internasjonal anerkjennelse Dans i Nord-Trøndelag har gjennom Norsk kulturråds pilotprosjektordning for utvikling av profesjonelt dansemiljø i utforsket dansekunstens i møte med distriktet. Vi har hatt en stor aktivitet både i form av prosjektutvikling, visning av profesjonelle danseforestillinger, nettverksbygging og kompetanseheving i 2012(se vedlegg Foreløpig rapport 2012). Alle våre formidlingsinnsatser har sprunget ut ur dialog med lokale og regionale aktører, samtidigt som vi innhentet viktig kompetanse utenfra for å forsterke,utvikle og kvalitetssikre møtet med dansekunsten og gjøre dette til en positiv opplevelse. Prosjektstøtte har vært avgjørende for utvikling av prosjektet. Dans i Nord-Trøndelag har til tross for mindre resurser enn planlagt fra pilotprosjektordningen som helhet klart å gjennomføre mange av sine delprosjekt. Vi har omsøkt flere ulike fond, kommuner og sponsorer for å styrke vår økonomi og gjonnomføringsevnen. De fleste søknader har utløst midler og i alt har vi mottatt kr ,- i 2012 fra statllige kulturfond, fylkeskommunale, kommunale midler og sponsormidler. Arbeid med finansiering og prosjektering av scenekunstproduksjon er arbeidskrevende og uforutsigbart i alle prosjektets faser og økonomisk. Vi har lagt inn en meget stor egeninnsats for å føre pilotprosjektet i land gjennom tre år. Våre resultat viser at vi har klart å sette dansekunsten i Nord-Trøndelag på kulturkartet. Publikumstall 2011 Som arrangør og produsent: 1060 Totalt: 1060 Antall visninger av produserte forestillinger i 2011: 7 forestillinger Antall visninger som arrangør(festivalen): 4 forestillinger Publikumstall 2012 Som arrangør og produsent: 2484 Som oppdragstaker koreografi og samproduksjon, antatt: 3200 Totalt: 5684 Antall visninger av produserte forestillinger i 2012: 31 forestillinger Antall visninger som arrangør(festivalen): 6 forestillinger Antall visninger i oppdrag av andre eller samproduksjon: 3 forestillinger Produsent 2012 Dans i Nord-Trøndelag er produsent for ;Stjerne.* - en lydinstallasjon for to dansere av Odd Johan Fritzøe, De nære ting av Live Strugstad og FORANDRE av Matias Rønningen. Stjerne.* og De nære ting hadde premiere i Dansekunstnere som har brukt vår organisasjon som plattform uttrykker stor tilfredshet. (se vedlegg

4 2 Omtaler) Talene viser en betydelig økning i antall viste forestillinger med dans og at flere publikum får oppleve dansekunst. Gjennom å presentere dansekunst i ulike sammenheng har vi klart å vise hva et regionalt danseprosjekt kan omhandle. Vi er i dialog med Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune om videre utvikling. Dans i Nord-Trøndelag er en del av et nasjonalt landsdekkende nettverk av andre regionale tidigere pilotprosjekt. Vår kontakt inn i dette nettverk vil ha betydning for våre muligheter å utvikles til et regionalt senter for dansekunst. Vi mener at vi har etablert et godt utgangspunkt for å videreutvikle pilotprosjektet i rettning mot å bli et regionalt senter for dansekunst i Vi har omsøkt Inderøy kommune og Norsk kulturråd under den nye ordningen for utvikling av profesjonelt dansemiljø,(se Finansieringsplan). Prosjektmål Hovedmål Dans i Nord-Trøndelags prosjekt for å utvikle et profesjonelt dansemiljø omhandler kommende fem år følgende områder: Produsentbistand/administrativt støtteapparat, utvikling av nettverk, kompetansehevende tiltak, strategiarbeid for videreføring og stabilisering av virksomheten inn i et fremtidsperspektiv, publikumsutvikling og konsulenttjenester. 2.3 Kortsiktige mål Produsent: Øke antall visninger av danseforestillinger produsert i Midt Norge, nasjonalt og i Norden. Produsere 2 danseforestillinger i året. Alle danseprosjekt skal tilpasses spesifikke målgrupper, og være godt egnet til å møte publikum og visninger utenfor de store byene. Vår produsenttjeneste innbefatter: *Søknadsutvikling, budsjettarbeid, rapportering, tekstutvikling. *Kontraktutvikling og avtaler. *Leder forprosjekt, planlegging, gjennomføring, evaluering. *Dialog mellom samarbeidspartnere i prosjekt. *Økonomi, fakturering. *Salg og distribusjon. *Turneplanlegging og oppfølging underveis. Alt i samarbeid med ansvarig koreograf eller andre aktører i hvert prosjekt og daglig leder. Nettverk: Gjøre Dans i Nord-Trøndelag til en fristende plattform for dansekunstnere.

5 Videreutvikle et nettverk utenfor Norge, spesielt i Norden. Bli en attraktiv samarbeidspartner for Nord-trønderske kommuner. Videreutvikle samarbeider med de fire andre etablerte pilotprosjektene, Dansit- Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag, Dansearena nord, Regionalt kompetansesenter for dans i Bærum kulturhus og Regional arena for samtidsdans. Kompetanseheving: Lage spesialtilpassede kurs for dansekunstnere og dansepedagoger med høy kvalitet. Administrere og organisere PRODA (Profesjonell dansetrening) Gi innsyn i dansekunstneriske prosesser under våre residensopphold. Videreføring til stabil ordning: Finne en mer stabil finansiering og lokalisering. Vi ønsker å utvikle oss til et Regionalt senter for dansekunst med plassering i Inderøy kommune. Publikumsutvikling og konsulentaktivitet: Bidra til større publikumsinteresse og publikumsoppslutting for dansekunst, spesielt hos de målgruppersom våre dansekunstprosjekt til enhver tid retter seg mot. Utvikle kurs og workshops som gir publikum økt kunnskap om dansekunst og som bidrar til økt interesse og lokal forankring av vårt prosjekt som helhet. Bistå alle lokale og regionale aktører som ønsker dansefaglige råd. 2.4 Langsiktige mål 2 år: Å utvikle en produksjonsenhet for profesjonell dans. Ha etablert nærmere samarbeid med Nord-Trøndelag teater, Inderøy kulturhus eller annen profesjonell kunstaktør, med tanke på nye lokaler og samordning av diverse kontorutgifter. Vi skal ha flere prosjekt som videreføres i andre nordiske land. 5 år: Vi skal ha både nasjonale og internasjonale kunstnere som samarbeidspartnere. Vi skal være etablert i nye lokaler med både kontor og produksjonsmuligheter. Vi bidrar til utvikling av dansekunst i Norge. Vi skal være etablert under fast regional støtteordning, med prosjektstøtte fra staten. Vi er kjent og har et godt rennomé på landsbasis blant dansekunstnere og andre kulturaktører. Vi skal ha bidratt til dans og dansekunst ses som en viktig del av vår lokale og regionale kunst og kultur. Forankring Forankring i plandokument

6 Inderøy kommune Dans i Nord-Trøndelag omhandles som en satsing i Inderøy kommunes nye kulturplans høringsutkast, i kap 6.3.2, Andre kulturinstitusjoner. Inderøy kommune har henhold til planen som mål å innta en posisjon som senter for formidling av profesjonell dans i regionen, gjennom å invitere til samarbeid mellom kommunen og Nord-Trøndelag fylkeskommune (MiNT og Nord-Trøndelag teater) vedr. framtidig formidling av profesjonell dans i Nord-Trøndelag. Inderøy skal støtte Dans i Nord-Trøndelag gjennom kjøp av forestillinger og kurs. Nord-Trøndelag fylkeskommune Dans i Nord-Trøndelag er løftet frem i Nord-Trøndelag fylkeskommunes Plan for profesjonell kunst og nevnes i Teaterstrategisk plattform for Målene for prosjektet Utvikling av profesjonelt dansemiljø underbygger på flere områder Regionalt utviklingsprogram for 2013: Regionalt utviklingsprogram 2013 Videre utvikling av pilotprosjektet DAns i Nord-Trøndelag til et Regionalt senter kan begrunnes i følgende punkter i RUP , 3.2, 3.5, 4.2, 5.1 Kulturdepartementet Det vises til pilotprosjektet Dans i Nord-Trøndelag i kulturdepartementets utkast til strategiplan Dans i hele landet, se Regional utvikling kap 8. I forhold til utfordringer i kapitel 4 Satsingsområder mener vi at pilotprosjektet Dans i Nord-Trøndelag og de fire andre etablerte pilotprosjektene, DansiT Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag, Dansearena nord, Regionalt kompetansesenter for dans i Bærum kulturhus og Regional arena for samtidsdans, kan spille en viktig rolle. Norsk og utlandsk dansemiljø Dans i Nord-Trøndelag er i dialog med intresseorganisasjonen Norske dansekunstnere. Vi har jevnlige møter med andre regionale dansemiljø via de fire andre etablerte pilotprosjektene, DansiT- Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag, Dansearena nord, Regionalt kompetansesenter for dans i Bærum kulturhus og Regional arena for samtidsdans. Dansekunstenere vi samarbeider med er viktige ambasadører for virksomheten nasjonalt og internasjonalt. (Se vedlegg Omtaler profesjonelle dansekunstnere) Prosjektorganisering Prosjektet er organisert under Dans i Nord-Trøndelag AS. (Selskapsformen har varit nødvendig pga den store risikon som ligger i kunst og kultur formidling av større scenekunstproduksjoner.)

7 Vi ønsker å at prosjektet på sikt skal kunne plasseres i tilknytting til en av Nord-Trøndelags eksisterende kunst eller kulturinstitusjoner som Nord-Trøndelag teater. Selkapets formål Selskapets virksomhet er å formidle og utvikle prosjekter innen profesjonell dansekunst. Prosjektutvikling inkluderer blant annet produksjon og samproduksjon av profesjonell dansekunst. Publikumsutvikling og publikumsdialog står sentralt i all formidling. Dans i Nord-Trøndelag har per idag to fast ansatte. De ansatte har både solid utdanning bakgrunn fra det profesjonelle dansefeltet og utfyllende kompetanse innen pedagogikk, kunstfag og kunst og kulturformidling. I 2013 til 2015 er ønsket bemanningssituasjon: Dansekonsulent/ Daglig leder 75% stilling 2013 økt til 100% stilling i , dansekonsulent 20% i 2013 økt til 30% stilling i , samt en produsent i 50% stilling 2013 med økning til 70% i Dans i Nord-Trøndelag kjøper regnskapstjenster av Klepp regnskap og revisjonstjenster av Vandvik Revisjon AS. Klepp regnskap har bidrar med råd innen økonomi. Vi opplever at vi på sikt bør skaffe oss mer kompetanse innen regnskap internt. For å styrke produksjonsledet og klare å utvikle produksjoner av høy kvalitet og å selge flere forestillinger i ønsker prosjektet å tilknytte seg en produsent med stort nettverk innen dansefeltet i inn og utland. Dansepedagoger leies inn etter behov. Profesjonelle dansere og koreografer er engasjert på oppdrag. Komponist/ musikere/scenografer mfl. leies inn til enkeltprosjekter. Fra 2011 tjenester faktura/ regnskap/revisjon v/klepp regnskapskontor og Vandvik Revisjon A/S. Hjemmeside v/magnus Holder Bjørk grafisk design og Therese B Kirkesæter. Kort CV ansatte 2012 Nøkkelpersonell (mini cv) Anna C N Hegdahl Vennaliveien 41, 7670 Inderøy, Norge Mob: , E-postadresse: Sivilstatus: Gift 3 barn født: 1989, 1995 og 2002 Tingvalla gymnasiet Karlstad Sverige Konst och Miljøskolan Sundsvall

8 Konstfackskolan 60p Stockholm Balettakademien, Yrkesdansarutbildning Stockholm Praktisk Pedagogisk utdanning, PPU 60p Levanger Norge Kunstformidling blant barn og unge 15 p Tromsø 2008 Publikumsutvikling 15p Tromsø 2009 Om kunst og kulturformidling 30p Tromsø 2010 Publikumsutvikling 15p innpass Tromsø 2011 Kulturprosjektledelse 30p Tromsø 2012 Bachlor i Kunst og kulturformidling 2012 Etablererkurs PRONEO Stjørdal/Inderøy 2012 Daglig leder og dansekonsulent ved Dans i Nord-Trøndelag 40 % Dansepedagog ved Inderøy videregående skole 46 % høsten Yrkesvirksom som koreograf.(som danser tom 2009) Live Strugstad Dansekunstner danser/koreograf/pedagog. Adresse: Markaveien 1B, 7670 Inderøy, Norge. Telefon: E-post: Nasjonalitet: Norsk Fødselsdato: 6. Juli 1979 Sivilstatus: Ugift, 1 barn. Utdanning: HiNT, Praktisk Pedagogisk Utdanning NTNU, Engelsk Grunnfag London Contemporary Dance School Bachelor Moderne Dans Inderøy Videregående Skole. Musikk, dans, drama. Arb. Dansekonsulent ved Dans i Nord-Trøndelag 20 % og frilans dansekunstner. Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere Nord-Trøndelag Teater PRODA stiftelsen DansiT Dansearena nord Bærum kulturhus regional

9 Aktiviteter Strategier og tiltak Produsent: Finne gode samarbeidspartnere i dansemiljøet med interesse av å produsere utenfor de store byene, gjerne med regional tilhørighet: Produsere; Matias Rønningens nye koreografi FORANDRE med premiere i Namsos og minst fem visninger i Midt- Norge. Matias fra Namsos har danset i Pantarei dansekompani og i Ingunn Bjørnsgaard Prosjekt.(Påbegynt i 2012 med 3 ukers prøvetid) Produserer Kenneth Bruun Carlssons, fra Inderøy, forestilling Nothing (arbeidstittel) med premiere Kenneth er for tiden danser i Kenneth Kvarnström Dance Company, tidligere Cullberg Balletten, under Sommerresidens 2012.(Påbegynt gjennom kort residensopphold i 2012) Starte samarbeid med Jon Filip Fahlstrøm fra Levanger om utvikling av solo koreografi "The tracks were hiding behind my back"(arbeidstittel), for visning i Nord-Trøndelag våren Produsere helaftens danseforestilling med koreografi av Odd Johan Fritzøe med tema kulturmøten. Musikk Gjermund Larsen. 5 dansere, varav to fra The Planet i bydel Stovner og tre fra Midt-Norge. Scenografi ; Sceneteppe av lokal avdød bildekunstner Einar Øfsti Fødd Premiere under Hilmarfestivalen(er i dialog) Produsere en danseforestilling i form av en vandreforestilling på Falstadsentret (er i dialog)med koreografi av Live Strugstad og Anna Hegdahl i samarbeid med Nord-Trøndelag Teater(er i dialog). Premiere høsten Utvikle en barne- og familieforestilling med start prosjektutvikling fra Ny forestilling for barnehager prosjekteres. Alternativt barneforestillingen vurderes Glemte ting i sving fra Nord-Trøndelag, 2007, gjenopptatt og videreutviklet med nye dansere etter audition. Ivareta og distribuere forestillinger vi har produsert. Videreføre og selge: De nære ting av Live Strugstad og Stjerne.* - en lydinstallasjon for to dansere av Odd Johan Fritzøe og Forandre av Matias Rønningen. Videreutvikle og videreføre vellykkede prosjekt fra Kortreist dansefestival fra 6 danseproduksjoner i og 7 produksjoner i Øke publikumstallet på Kortreist Dansefestival med 32% fra 680 i 2012 til 1000 publikum totalt i

10 2015.Tiltrekke oss flere dansekunstnere, kritikere og danseorganisasjoner som publikum og paneldeltakere. Invitere dansekunstner fra en av våre regionale dansemiljø i samarbeid i 2014 og en internasjonal dansekunstner. Ankomst videreføres hvert annet år som et Kom Hjem prosjekt for en utflyttet dansekunstnære neste gang våren 2014 med visning av Jon Filip Fahlstrøms solo "The tracks were hiding behind my back"(arbeidstittel). og forestillingen Flow (tidigere vist under Spinn Offs jubileum) av Christoffer Arouni (dialog avventes med Christoffer A), hvor Jon Filip Fahlstrøm medvirker som danser. Bruke våre kontakter i svenske resurssenter aktivt for spredning av våre forestillinger. Videreutvikle flere kontakter i nordiske land. Sette av midler fra pilotprosjektordningen for studiereise til norske og utenlandske dansefestivaler eksempel Springdance våren Gjennomføre planlagt samarbeid med og videreutvikle samarbeid med Dans i Värmland med hovedfokus på utveksling av profesjonell dansekunst og erfaringsutveksling. Arbeide for å presentere De nære ting av Live Strugstad under festivalen Aboundance 2013 i Karlstad. Nettverk: Starte nettverkssamarbeid med flere nordiske land. Studiereiser og gjenbesøk. Oversette aktuelle deler av nettsiden til engelsk. Organisere og videreutvikle Sommerresidens i samarbeid med IVGS, Juli august og vurdere flere residensperioder. Invitere pedagoger og politikere inn, for å gi et innblikk i kunstneriske prosesser. Ivareta det positive samarbeidet med Inderøy kommune, Levanger kommune, Verdal kommune og Namsos kommune. Legge mer virksomhet som kurs, PRODA og produksjon i disse kommuner. Øke kontakten og nettverkssamarbeid andre dansearena i Norge. Samarbeidet mellom Nord-Trøndelag og de fire andre etablerte regionale dansemiljøene/tidigere pilotprosjektene, DansiT- Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag, Dansearena nord, Regionalt

11 kompetansesenter for dans i Bærum kulturhus og Regional arena for samtidsdans, vil i spille en viktig rolle for utveksling av erfaring, prosjekter og i fremtiden for nasjonalt og regionalt turne samarbeid. Kompetanseheving: Være i dialog med dansefeltet om deres kursbehov. Utvide Proda med Residens PRODA og Kortreist Dansefestival Proda med internasjonal dansekunstner. Totalt økning fra 19 klasser 2011 til 30 klasser Øke tilskuddet fra 45000,- i 2013 til 60000,- i Samordne PRODA med residens og produksjonsperioder. Tilby kurs i Publikumsutvikling/PR for dansekunstnere. Invitere gode og profilerte kursholdere. Tilby kurs om formidling for barn. Invitere gode og profilerte kursholdere. Tilby kurs om formidling i Den kulturelle spaserstokken. Invitere gode og profilerte kursholdere. Videreføring til stabil ordning: Utvikle en strategi for en mer langsiktig etablering av Dans i Nord-Trøndelag. Etablere oss i egne kontorlokaler, knyttet til Nils Aas kunstverksted i COOP PRIX bygget Straumen, 30 kvadratmeter fra mai Etablere et nytt prøvelokale/treningslokale i tilknytting til Inderøy kulturhus og Campus Inderøy minimum 140 m2. Forsette og utvikle samarbeid med Nord-Trøndelag Teater, undersøke muligheter for et enda tettere samarbeid i forhold til PR, produksjon av forestillinger og turne. Følge opp inngått intensjonsavtale. 2.6 Publikumsutvikling og Dansekonsulentaktivitet Videreutvikle vår profil og ha fokus på god mediekommunikasjon ut mot publikum. Presentere alle våre forestillinger og prosjekt på en gjennomtenkt og fristende måte som skaper riktig forventing til dansekunstopplevelsen. Utvikle kunnskap, interesse og lokal forankring for dansekunst. Utvikle et kurstilbud på Inderøy i generasjonsdans, Skapende danseverksted for deltakere fra forskjellige kulturer og i ulike aldrer. Videreføre et kurs i uka med Dans for voksne våren 2012 frem til høsten Videreføre 60+ tilbud i Levanger kommune.

12 Bidra til å videreutvikle Talentprogrammet Utvidet kulturskoletilbud, slik at det opprettholder høy kompetanse og kvalitet gjennom å sikre evaluering og videre planarbeid i Målgrupper Publikum Barn og Ungdom i grunnskole og videregående skole Spesiellt danseinteressert ungdom 60+ Kunst og kulturinteresserte voksne år(spesiellt kvinner) Danselærere Spesiellt 2013 Barn og Ungdom Spesiellt 2014 Nordmenn med innvandrerbakgrunn Spesiellt 2015 Urbefolking, Sørsamer(spesiellt i festivalen) Dansekunstnere Koreografer og dansere med lokal og regional tilhørighet spesiellt. Koreografer og dansere/nasjonale Koreografer og dansere/internasjonale Resultat Øke antallet solgte/visede profesjonelle danseforestillinger i Nord-Trøndelag fra 34 i 2012 til 40 i 2014 og 50 i Å innen 2015 utviklet eller vist profesjonelle danseprosjekter i minst fire av Nord-Trøndelags utkantkommuner. Øke antallet solgte/visede profesjonelle danseforestillinger i resten av Norge fra 4 i 2012 til 8 i 2014 og 12 i Øke antallet publikum fra 3200 i 2012 til 5000 i Øke antallet solgte/visede profesjonelle danseforestillinger i utlandet fra 2 i 2012 til 4 i 2014 og 6 i At innen 2015 ha samarbeid med to utlandske dansekunstnere.

13 Utvide Proda med Residens PRODA og Kortreist Dansefestival Proda med internasjonal dansekunstner. Totalt økning fra 19 klasser 2011 til 30 klasser Øke tilskuddet fra 45000,- i 2013 til 60000,- i Øke tilstrømming av prosjektmidler fra statlige kulturfond, kommunale tilskud, sponsormidler og andre kulturfond fra kr ,- i 2012 til kr ,- i Effekter 2015 være etablert som et regionalt kompetansesenter for Midt-Norge, eventuelt i samarbeid med DanisT i Trondheim. Internt: En økning i ansatte fra 60% stilling totalt i 2012 til 200% stilling i Økning i bruk av av dansere i oppdrag fra ca et årsverk i 2012 til to årsverk i Eksternt: Bidrar med kompetanse som konsulenter, med kunstnere og pedagoger inn i andre organisasjoner. Skaper felles kompetanseløft og gir nyskapende formidling på tvers etabelrte kulturinst/org. Eksempel fra Talentutvikling via Utvidet kulturskoletilbud gjennom kulturskolerådet og Drömsommarjobbet gjennom Dans i Värmland(videreføres), Kompetanse og forskingsnettverket for kultur og helse i Levanger kommune(videreføres og utvikles). Komponistsamarbeid med Sissel Vera Pettersen i MINT for forestillingen De nære ting, Åpning Norlek 2012 koreografi og dans. Planer fremover er blandt annet samarbeid med N-T teater om visninger og felles kursorganisering amatør/profesjonell i lysdesign. Forestilling under Hilmarfestivalen 2014 og DKS produksjon på Falstadmuseet. Samarbeid Sense i Volda(avtalt), ISAK i Trondheim (avtalt)og Sørsamisk senter(ikke avtalt) Samfunnseffekter: Øke tilgjengligheten på dansekunst med regional forankring for visning i DKS og DKSS i Nord- og Sør Trøndelag, samt kommuner.(eksempel Workshop Verdal DKS og DE nære ting i Levanger kommune) Øke antall overnattinger/hotell av dansekunstnere og pedagoger fra 60 i 2012 til 100 i 2015.( eksempel Husfrua og Strømnes pensjonat) Øke antall overnattinger/hotell av publikum og gjester ved Dans i Nord-Trøndelag fra 0(antatt) i 2012 til 50 i 2015(festivalen). Øke attraktiviteten og bolysten i Nord-Trøndelag gjennom å åpne et urbant kulturuttrykk for publikum i kommunikasjon med eksisterende kulturformer.

14 Bidra med spenstige kulturelle innslag og opplevelser av høy kvalitet ved arrangement til andre kulturnæringer.(eksempel arrangement under festivalen ved Øynaparken og Saga fotografisk senter) Dansekunst utvikles oftest i tett samhandling med andre kunstformer. Dans i Nord-Trøndelags virksomhet vil bidra til at bildekunstnere, komponister, lysdesignere, lysteknikkere, scenografer,fotografer, filmkunstnere mfl vil få større avsettning og flere lønnede oppdrag i Nord Trøndelag. Dans i Nord-Trøndelag kommer å bidra til at nasjonal kompetanse innen kunstfeltet deles i Nord- Trøndelag.

15 Tids- og kostnadsplan Tidsplan Vår 2013 Uke 9-10 De nære ting Turne i Sør-Trøndelag og Levanger kommune Vinter PRODA Samtidsdans med Jon Filip Fahlstrøm og Seniorfestival Verdal samt turne Levanger kommune FORANDRE Med Matias Rønningen Prøver Uke6-9 FORANDRE Premiere Namsos FORANDRE Verkstedhallen Trondheim FORANDRE Inderøy kulturhus FORANDRE Verdal Tindved FORANDRE Lokstallen Stjørdal Lysdesignkurs Stiklestad i samarbeid med Nord-Trøndelag Teater Uke 17 Adventura Botanica av Odd Johan Fritzøe Visning/Forpremiere Soddjazz Stjerne. *- en lydinstallasjon for to dansere Visning i Rommen bydel Oslo Uke 18 (torsdag- lørdag) Vår PRODA Kurshelg i Namsos Kine Kvarme Uke 18 Uke Planleggingsperiode Kortreist Dansefestival Etablere oss i nye kontorlokaler Uke 25 Kortreist Dansefestival6 Forestillinger, Festival PRODA, fest og samarbeid med Inderøysommer, Midt Nordisk kunstfestival mfl. Uke Uke 27Oppsummering /Evaluering Uke 28, 29

16 FERIE Uke 30, 31 og 32 Sommer residens Kenneth Bruun Carlsson med dansere og Jon Filip Fahlstrøm. Uke 32 Sommer PRODA En ukes kurs i samtidsdans med åpen visning til slutt. Tidsplan Høst 2013 Uke 33 og 34 Ferie Salg av Forandre og Stjerne.* DKS Turne Stjerne.* DKS VGS tilpasset opplæring Hele høsten Salg av De Nære ting DKSSHele høsten Oppsummering og planlegging av Sommerresidensprosjekt og videre produksjon Uke De nære ting vises CODA fringe OSLO Uke 40 Turne De nære ting Støren, Lillehamer, Karlstad mfl Uke 41 Barnas Verdensdager Levanger Samarbeid. Dansere fra Odd Johan Fritzøe, Rommen bydel. Uke 40 Høst Proda Uke 43 og 46 Videreutvikle Kenneth B Carlsons produksjon Premiere Seinhøsten Uke 49 Kurshelg Publikumsutvikling/PR for dansekunstnere Planlegging Interegprosjekt i løpet av høsten Tidsplan vår 2014 Uke 3-4 Audition og grovplanlegging Odd Johan Fritzøes produksjon, 5 dansere. Vår PRODA 3 helger Salg av Forandre DKS DKS Hele våren Salg av De Nære ting DKSS Hele våren

17 Gjenopptagelse Uke Glemte ting i sving Øvelse med nye dansere Planlegging Kortreist dansefestival Uke 17 Tilby kurs om formidling for barn Uke 26 Kortreist Dansefestival Uke 27 Oppsummering/evaluering Uke 28-29Ferie Uke Sommerresidens Jon Filip Fahlstrøm Uke 33 Sommerproda Tidsplan høst 2014 ANKOMST Jon Filip Fahlstrøm viser sin premiere ved skolestart videregående skoler. Sammen med aktuelt verk hvor Jon Filip deltar som danser. Etablere i nytt studio. Salg av Forandre Festivaler, DKS og andre scener. Hele høsten Salg An We are still inn love" av Kenneth Carlson. DKS og dansescener Salg av Glemte ting i sving DKS Hele høsten Uke Odd Johan Fritzøes produksjon Prøveperiode Produsere helaftens danseforestilling. Uke Premiere Hilmarfestivalen Koreografi av Odd Johan Fritzøe med tema kulturmøten. INTEREG prosjekt Realisering PRODA 3 helger Tidsplan vår 2015 Uke 3-4 Audition og grovplanlegging Live strugstad og Anna Hegdahls produksjon.

18 Vår PRODA 3 helger Salg av Forandre DKS Hele våren Planlegging Kortreist dansefestival Uke 17 Tilby kurs om formidling i DKSS. Uke 26 Kortreist Dansefestival Uke 27 Oppsummering/evaluering Uke Ferie Uke Sommerresidens Uke 33 SommerPRODA Tidsplan høst 2015 Salg av The tracks, are hiding behind my back av Jon Filip Fahlstrøm. DKS Hele høsten Uke Live Strugstad og Anna Hegdahls samproduksjon med Nord-Trøndelag teater og Falstadsenteret produksjon Prøveperiode Uke Produsere helaftens vandre danseforestilling. PRODA 3 helger Premiere Falstadsentret. EVALUERING i samabebeid med prosjekteiere, bidragsytere og andre relevante samarbeidspartnere. Budsjettplan Tittel SUM a. Daglig leder lønn inkl avg. 75% 2013, 100%2015 a. Dansekonsulent lønn inkl avg. 20% %2015 a. Produsent lønn inkl avg 50 % % b. Lagerleie inkl forsikring b. Studioleie/renhold b.kontorlokaler/renhold c. Diverse, bank, leie

19 Tittel SUM datasystem c. Kontor/rek c. Regnskap/revisor d. Publikumsutvikling PR for forestillinger e. Kurs/kompetanseheving utom PRODA e. Residens Jon Filip Fahlstrøm e. Residens Kennteh Bruun Carlsson e.residens under planlegging f. Ny lokalisering planlegging og utverdering f. Reiser innland og utland nettverk g. Utstyr SUM Finansieringsplan Tittel SUM Inderøy kommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune Norsk kulturråd SUM Geografi 1700-Nord-Trøndelag

20 Vedlegg Dokumentnavn Filstørrelse Dato Intensjonsavtale Nord-Trøndelag teater.doc OMTALER.doc Scannet Foreløpig rapport for Dans i Nord-Trøndelag 2012.pdf

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0092 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling av profesjonelt dansemiljø videreføring Kort beskrivelse Dans i Nord-Trøndelag ønsker å videreutvikles som

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0038 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Videreutvikling av produsentenhet ved Dans i Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Forretningsutvikling

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0015 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Drift- og fondsmider 2013 Kort beskrivelse SØKNAD FOR BUDSJETTÅRET 2013 Styret i Midtnorsk Filmfond søker med dette eierne

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Kort om Bærum Kulturhus Organisert som kommunal driftsenhet Programmere og drifte: Bærum Kulturhus,

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ÅPNING AV JUBILEUMSÅRET Rom for Dans feirer 10 år! Det blir fest, kunstneriske innslag, taler og lansering av jubileumsbok. For: åpent for alle (begrenset antall plasser!)

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Måloppnåelse og resultater

Måloppnåelse og resultater Årsrapport 2010 Innledning 2010 ble et år med store økonomiske utfordringer, god utvikling av publikum, og arbeid med utvikling av organisasjonen og stab. Påtroppende kunstnerisk leder Arne Fagerholt trakk

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Søknad Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Kort b eskrivelse

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0038 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Robuste,bærekraftige sentre i felles bo og arbeids

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 21. juni 2013 Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, (NoDa)

Detaljer

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no +47 91684281 Før du skriver søknaden; Les kriteriene! Objektive kriterier? Skjønnskriterier? Sjekk tilskuddsnivå Se hvem som har fått

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Søknad Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Kort beskrivelse Det skal bygges opp en

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0109 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Wild Norway - videreføring av prosjekt Kort beskrivelse Wild Norway prosjektet har bidratt til at 20 Nord-Trønderske

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge scenekunstbruket feb2013 - formidle forvalte kompetanse www.scenekunstbruket.no Stikkord til slide 2 Hvem er Scenekunstbruket: Den største landsdekkende

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Skule i samarbeid med private gjev leksehjelp slik at leksene delvis vert gjort på skulen

Skule i samarbeid med private gjev leksehjelp slik at leksene delvis vert gjort på skulen Søknad Støtteordning Bolyst 2012 Tittel Pendling-Stressless-Bulyst Søknadsår 2012 Kort beskrivelse Tilrettelegging for oppfølging av familier som pendler. Der ein legg bedre til rette for aktiviteter mellom

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana Søknad Søknadsnr. 2013-0120 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tana som vekstkommune Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

tromsfylke.no Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket

tromsfylke.no Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket Hvorfor prosjekt? Utviklingsarbeid Samarbeid med andre Skaffe tiltrengte midler Sørge for

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0043 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionutvikling og næringsutvikling på Nedre

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

Østafjelske kompetansesenter for musikk

Østafjelske kompetansesenter for musikk Østafjelske kompetansesenter for musikk Retningslinjer fra statlig hold Det overordnete mål for kompetansesentrene er å drive kompetanseutvikling i hele det frie profesjonelle feltet. De kompetansehevende

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

NKA 6/15 Strategi for Norske kirkeakademier 2015-2018 Saksdokument: Forslag til strategiplan 2015-2018

NKA 6/15 Strategi for Norske kirkeakademier 2015-2018 Saksdokument: Forslag til strategiplan 2015-2018 NKA 6/15 Strategi for Norske kirkeakademier 2015-2018 Saksdokument: Forslag til strategiplan 2015-2018 Forslag til vedtak: t vedtar strategiplan for Norske kirkeakademier2015-2018. NKA 6/15 a Strategi

Detaljer

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Årsrapport 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal kommune 25. februar 2008 Knut M. Baglo Høsten 1999 Hvorfor Innherred Vekst Bakgrunn Nyskapings-

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Engeslandstunet Kort beskrivelse Bygdeutviklingsgruppa Neste Skritt (under Vegusdal Ve og Vel) ønsker å utvikle

Detaljer

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Organisasjon 4 2.1. Organisasjonsform 4 2.2. Oppdrag, formål, visjon og verdier 4 2.3. DansiTs administrasjon

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no. Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no. Eventuelle spørsmål rettes til Irene.Rosenblom@ntfk.no (grunnskole)

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Søknad Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Regional boligpolitiskplan - temaplan Kort beskrivelse Vi har gjennom arbeidet med bedre

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

1.2 Prosjektmål Utvikle prosjektet Verdensborgeren tematisk og kuratorisk, og produsere kunstprosjekt(er) i offentlige rom i Drammen.

1.2 Prosjektmål Utvikle prosjektet Verdensborgeren tematisk og kuratorisk, og produsere kunstprosjekt(er) i offentlige rom i Drammen. Prosjektplan, Verdensborgeren 2012/2013 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Fra kommuneplan: Drammen skal videreutvikle kulturlivet og byens identitet gjennom å styrke kulturkompetansen og utnytte potensialet

Detaljer

Søknad om formannskapsmidler. Filmfest2015 Vatn

Søknad om formannskapsmidler. Filmfest2015 Vatn Søknad om formannskapsmidler Filmfest215 Vatn Filmfest215 Vatn søker med dette Levanger kommune om formannskapsmidler på 2,- Kort beskrivelse Filmfest Vatn en intim filmfestival som skal gi publikum en

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

Strategi. Dans i hele landet. Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge

Strategi. Dans i hele landet. Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge Strategi Dans i hele landet Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge Forsidefoto Ii dan dieđe mas dat boahta Foto: Elle Sofe Henriksen / Johtti kompani Strategi

Detaljer

Foto: Ivar Kvaal Musikerordningen Formål: Stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere Profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten --------------------- s. 2 Formål --------------------- s. 2 Samfunnsoppdrag --------------------- s. 2 Visjon ---------------------

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Søknad Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Kort beskrivelse Midt-Buskerud har særlig gode forutsetninger

Detaljer

www.codadancefest.no OVERSIKT DANSE- OG MUSIKKWORKSHOP 13-18/10 Rommen Scene, Trikkehallen på Kjelsås

www.codadancefest.no OVERSIKT DANSE- OG MUSIKKWORKSHOP 13-18/10 Rommen Scene, Trikkehallen på Kjelsås OVERSIKT DANSE- OG MUSIKKWORKSHOP 13-18/10 Rommen Scene, Trikkehallen på Kjelsås IN THE DUST 2Faced Dance Company (UK) 17/10 19.00 Rommen Scene 18/10 18.00 Trikkehallen på Kjelsås EN DANS PÅ SKINNER 17/10

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord!

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord! Søknad Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Prosjektnavn Aktiv ungdom for en ren fjord! Kort beskrivelse 30. juli - 4. august skal Natur

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0085 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL OMSTILLINGSARBEID Kort beskrivelse Sødra Cell AB har i brev av 27.8.2012 til Nord Trøndelag

Detaljer

1/7. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, grunnskole. 1. Tittel på produksjonen (evt. arbeidstittel)

1/7. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, grunnskole. 1. Tittel på produksjonen (evt. arbeidstittel) Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, grunnskole Frist for innsending 1. november 2014. Veiledning for utfylling, se www.dksnordtrondelag.no. Dette skjemaet består av 39 punkter/spørsmål. NB!

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Scene Finnmark presenterer: ARCTIC VOICES. Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø

Scene Finnmark presenterer: ARCTIC VOICES. Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø /Kultuvrralaš skuvlalávka 2012/2013 presenterer: ARCTIC VOICES v /Samovarteateret på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø 28. januar - 8. februar 2013 side 1 /Kultuvrralaš

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

Evaluering av Kunstløftet. Ole Marius Hylland, Telemarksforsking

Evaluering av Kunstløftet. Ole Marius Hylland, Telemarksforsking Evaluering av Kunstløftet Ole Marius Hylland, Telemarksforsking Utgangspunkt fra Kulturrådet Et todelt mål ved evalueringen: vurdere hensiktsmessigheten ved Kunstløftet som en arbeidsform for å realisere

Detaljer

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 1. Innledning Årsplanen peker ut bevegelsens prioriteringer og satsinger, med utgangspunkt i strategiplanen. Årsplanen legger særlig føringer for styret og

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger

Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger Hva kan kulturen bety for samfunnsutviklingen hos oss. Foran oppstart av kommunedelplanen for kultur v/iodd Håpnes, enhetsleder kultur, kultursjef Idrett

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Rammeavtale med Levanger kommune Årsrapport 2013 - presentasjon til formannskapet 12. februar 2014 Anne Segtnan og Knut Baglo Rammeavtalen med levanger

Detaljer

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/ Frist for innsending 1. november 2014. Dette skjemaet består

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID ÅRSRAPPORT FOR KULTUR OG FRITID INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Enhet for kultur og fritid Enhetsleder: Reidun Huseth Kort om tjenester og oppgaver:

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene Bodø kommune Den kulturelle skolesekken Kulturkontakten Informasjon til kulturkontaktene og skolene DKS i Bodø kommune Bodø kommune skal gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) formidle profesjonell kunst

Detaljer

Rapport ved avslutning av forprosjekt Formidling Trøndelags historie

Rapport ved avslutning av forprosjekt Formidling Trøndelags historie Rapport ved avslutning av forprosjekt Formidling Trøndelags historie Trondheim 30. august 2006 av Gro-Anita Mortensen 1 1. Prioriteringer i henhold til oppdraget Forprosjektet er utført innenfor rammen

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, grunnskole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Nordland Teater

Scenestatistikk.no 2014: Nordland Teater Scenestatistikk.no 24: Nordland Teater Status: Sendt inn per: 22.6.26 7:53 Utfylt av Navn Are Nakling E-post are.nakling@nordlandteater.no Telefon 986838 Egne produksjoner i 24 Med Egne produksjoner menes:

Detaljer

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda.

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. Søknad Søknads nr Søknads år 2015 Arkivsak Støtteordning Bredbåndsutbygging Nasjonal tilskuddsordning PROSJEKTNAVN Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer