Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)"

Transkript

1 Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Videreutvikling av produsentenhet ved Dans i Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Forretningsutvikling for produsentenhet ved Dans i Nord-Trøndelag. Prosjektbeskrivelse Prosjektmål: Å utvikle et produkt som er knyttet til å selge produsenttjenester ved Dans i Nord-Trøndelag og som bidrar til en bærekraftig virksomheten. Innhold: Dans i Nord-Trøndelag mener det er en åpen posisjon i markedet i Nord-Trøndelag når det gjelder å tilby produkt knyttet til å selge produsenttjenester. Ved å bygge opp en produsentenheten vil Dans i N-T sikre økonomisk bærekraft og levedyktighet i et fremtidsperspektiv. Oppgaver vi ønsker å få gjennomført: *Kartlegge markedsmuligheter og markeder for definerte produkter innen salg av produksjonstjenester. *Utvikle nye produkter med hensikt å øke salget. *Avtalegjennomgang og tilhørende bistand. *Utforming av konkret forretningsmodell for produksjonsenheten. *Som en del av utviklingsprosjektet skal vi lage et forprosjekt for utvikling av to nye produkt i samsvar med ny forretningsmodell for salg av produsenttjenester. *Utvikling av markedsmateriell. Utviklingsprosjektet skal utvikle to nye produkt i samsvar med ny forretningsmodell for vår produsentenhet. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Dans i Nord-Trøndelag Org.nr: Vennaliveien INDERØY Anna Hegdahl Vennaliveien INDERØY Anna Hegdahl Vennaliveien Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Midler til utvikling av Kompetansesenter for dans, (tidligere prosjekt for profesjonell dans)

2 Inderøy kommune NTFK Avgo og RUP Norsk kulturråd Norsk kulturråd/ Arrangørstøtte festival Sum Selskapet Dans i Nord-Trøndelag AS ble opprettet i I 2010 var Dans i Nord-Trøndelag et prosjekt under Inderøy resurs. Annen prosjektstøtte fra Kommunale kr ,-,Fylkes-kommunalekr ,-, Statlige/Norsk kulturråd kr ,-, Kulturfond kr ,-,Utenriksdepartement/Danse og Teatersentrum kr ,-, Sponsor kr ,-. Spesifikasjon Bakgrunn Dans i Nord-Trøndelags virksomhet har siden omhandlet flere områder: Kompetanseheving, nettverksbygging, publikumsutvikling og produsentvirksomhet. I løpet av perioden har vi avdekket en mulighet knyttet til salg av produsenttjenester, perioden kan defineres som et forprosjekt. Etter en kort sondering har vi avdekket en åpen posisjon i markedet knyttet til å tilby et produkt i forhold til produstenttjenester i Midt-Norge. På Vestlandet eksisterer Proscen og i Nord-Norge finnes Dansearena Nord og Rad Art. Dans i N-T har siden 2012 ønsket en dreining av virksomhet mot salg av produsenttjenester utviklingsprosjektet vil gjøre oss bedre rustet for å møte de utfordringer dette innebærer. Dans i N-T mener det er spesielt viktig å opparbeide seg tilstrekkelig markedskompetanse for å kunne utnytte internasjonale markedsmuligheter. Dans i N-T har ved salg produsenttjenester opplevd økonomisk usikkerhet og vi ønsker å øke våre muligheter til økonomisk forutsigbarhet og økt inntjening ved salg av produsenttjenester. Dans i N-T har i løpet av pilotprosjektperioden og i 2013 registrert at behovet for en støttende produsentenhet er etterspurt i Norsk dansemiljø. Gjenom å spesialisere vår innsats til å i større grad omhandle salg av produsenttjenester vil Dans i Nord-Trøndelag kunne få en tydligere profil nasjonalt og internasjonalt. Kort informasjon om Dans i N-T, knyttet til produsentenhet og markeder: Produsentenheten ved Dans i N-T har per idag følgende oppgaver:

3 *Søknadsutvikling, budsjettarbeid, rapportering, tekstutvikling. *Kontraktutvikling og avtaler. *Leder forprosjekt, planlegging, gjennomføring, evaluering. *Dialog mellom samarbeidspartnere i prosjekt. *Økonomi, fakturering. *Salg og distribusjon. *Turneplanlegging og oppfølging underveis. Alle oppgaver utføres i et sammarbeid mellom ansvarlig koreograf eller andre aktører i hvert prosjekt og daglig leder. Dans i Nord-Trøndelag deltar i nettverk for spredning av dansekunst, ledet av Dansens Hus. Vi samarbeider også i et nettverk av seks andre kompetansesenter for dans på nasjonalt plan. Vi har startet å bygge et internasjonalt nettverk og har hatt flere samarbeid med Dans i Värmland i Sverige. Dans i Nord-Trøndelag har vist produksjoner ved sentrale festivaler i Norge og Sverige. Dans i Nord-Trøndelag mottok i 2013 tilskudd til de fleste prosjekter vi omsøkte. Vi har fra og med har vi en økt og mer langsiktig støtte fra Norsk kulturråd. Tilskudd i 2013 kommer fra Norsk kulturråd, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Inderøy kommune, Fond for utøvende kunstnere, Utenriksdepartementet, Proda Stiftelsen. Produserte forestillinger i Antall visninger av produserte forestillinger i 2013: 34 forestillinger Antall visninger i oppdrag av andre eller samproduksjon: 2 forestillinger Produsent og co-produksjon i 2013: Dans i Nord-Trøndelag er produsent for i alt fire forestillinger og var co-produsent for en forestilling i Omfang ansatte og kunstnere i engasjement. Dans i Nord-Trøndelag har i 2013 hatt to faste ansatte; daglig leder Anna C. N. Hegdahl i 60% stilling, dansekonsulent Live Strugstad i 40% stilling. Ti profesjonelle dansere/koreografer har hatt lønnet engasjement eller tilsetting gjennom våre prosjekter i en til to måneder i Ytterligere 55 profesjonelle dansere og scenekunstnere var engasjert under Kortreist dansefestival Frilansdanserne som er knyttet til virksomheten kommer fra hele landet og noen ganger fra utlandet. Vi etterstreber å bruke kompetanse innen dans fra Midt-Norge for å stimulere utviklingen på dansefeltet her. Vi engasjerer lokale frilansteknikere, fotografer og Inderøy kulturhus for teknisk assistanse/billettsalg ved forestillinger og arrangement. Prosjektmål

4 Prosjektmål: Å utvikle et produkt som er knyttet til å selge produsenttjenester ved Dans i Nord-Trøndelag og som bidrar til en bærekraftig virksomhet. Forankring Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag Infrastruktur og attraktivitet Bedre livskvalitet gjennom et helhetlig fysisk, sosialt og kulturelt miljø betyr stadig mer for folk. Befolkningen og næringslivet stiller skjerpede krav til gode estetiske omgivelser og opplevelser Mål Hovedmålet for arbeidet med regional utvikling i fylket er: Næringsvekst i Nord-Trøndelag Hovedmålet skal nås gjennom følgende konkrete delmål: Økt sysselsetting i fylkets nærings- og arbeidsliv Økt kompetansenivå hos fylkets innbyggere Økt internasjonalisering av næringslivet Økt lønnsomhet i næringslivet Økt attraktivitet for innbyggere og næringsliv 4.3. Innsatsområder Tilrettelegging for næringsutvikling Innovasjon og entreprenørskap Kompetanse for framtidig næringsvirksomhet Kulturell infrastruktur En solid kulturell infrastruktur er viktig for en positiv nordtrøndersk identitetsutvikling, kulturbasert næringsutvikling og generell etableringsattraktivitet. Med kulturell infrastruktur forstår vi fysiske anlegg, arenaer og nettverk, kunnskapsutvikling og formidling. Enkelte kulturanlegg bidrar til betydelige næringseffekter knytta til nasjonale/internasjonale arrangement og reiseliv. Fylkeskommunen vil, med bakgrunn i nye føringer fra KRD for distriktsutviklingsmidlene fra 2014, ha mindre mulighet enn tidligere til å støtte tiltak innen kulturell infrastruktur, men ønsker fortsatt å bidra til enkelte satsinger, spesielt i regionsentrene. 5.1.Virkemiddelbruken gjennom Regionalt utviklingsprogram skal: Støtte enkelte tiltak innen kulturell infrastruktur med regional betydning 5.2.Virkemiddelbruken gjennom Regionalt utviklingsprogram skal: Bedre tilpasning mellom utdanning og arbeidslivets behov for kompetanse Legge til rette for å beholde og utvikle kompetanse i næringer/bransjer Kulturloven:

5 Kap. Utfordringer Avsnitt: Behov for fagkompetanse. sid.8 Kulturutredningen: Link: Kap. 15 avsnitt Inderøy kommune: Dans i Nord-Trøndelag har i 2013 befestet seg som en viktig kunst og kulturvirk somhet i Inderøy kommune hvor vi er omtalt i Kulturplan Inderøy kommune Kap. 6. Avsnitt 6.3., 6.2. og /planregister-kommunens-vedtatte-temaplaner html Inderøy kommunes plan samfunnsdel. Kap Link:http://www.inderoy.kommune.no/index.php?find=samfunnsdel Nord-Trøndelag Fylkeskommune: Dans i Nord-Trøndelag omtalt i Nord-Trøndelag Fylkeskommunes plan for profesjonell kunst Nord-Trøndelag fylkeskommune, Plan for profesjonell kunst , kap. 2.2 og 2.4 Link: og er omtalt i Teaterstrategisk plattform for Nord-Trøndelag fylkeskommune Link: Kulturdepartementat: Dans i Nord-Trøndelag er omtalt Kulturdepartementets strategi Dans i hele landet, kap 1, kap 6.,kap 7, kap 8. avsnitt 8.2. og 9. Link:http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Kunstavdelingen/Rapporter_Utredninger /Strategi_Dans-i-hele-landet-2013.pdf Uttalelse fra Dansekunstner i samarbeid: Jeg anser utviklingen av produksjonsenheter for dans i Norge som en særdeles viktig del av en etterlengtet utvikling av infrastrukturen i dansekunsten. Etter å ha initiert og utviklet en internasjonal dansefestival, avslutter jeg nå dette arbeidet og legger fokus på nettverksbygging og publikumsutviklingen i vårt eget land. Dans i Nord Trøndelag har ovenfor meg vist en meget høy grad av profesjonalitet og arbeidsvilje, og jeg håper at våre samarbeid hever en felles kompetanse - for framtiden. Ved å styrke produksjonsenhetene i regionene i Norge styrker man også den politiske viljen og kunnskapen om dansekunst lokalt, og dermed også den sentrale bevisstheten i vårt Storting om verdien av vår kunstart. Odd Johan Fritzøe, Oslo 30. november 2012 Prosjektorganisering Prosjektleder i utviklingsprosjektet - Anna C. N. Hegdahl Anna C. N. Hegdahl lang erfaring fra salg av danseforestillinger til ulike bestillere.

6 Anna C. N. Hegdahl prosjektleder og produsent i Dans i Nord-Trøndelag som hun grunnla i Dans i Nord-Trøndelag fungerer som produsent, prosjektutvikler, tilbyr residens og kompetanseheving. CV prosjektleder Anna C. N.Hegdahl Født: i Lund, Sverige - Kontaktinformasjon: Vennaliveien 41, 7670 Inderøy, Norge Mob: , E-postadresse: - Utdanning: Tingvalla gymnasiet Karlstad Sverige Konst och Miljøskolan Sundsvall Konstfackskolan 60p Stockholm Balettakademien, Yrkesdansarutbildning Stockholm Praktisk Pedagogisk utdanning, PPU 60p, Levanger Norge Kunstformidling blant barn og unge 15 p Tromsø 2008 Publikumsutvikling 15p Tromsø 2009 Om kunst og kulturformidling 30p Tromsø 2010 Publikumsutvikling 15p innpass Tromsø 2011 Kulturprosjektledelse 30p Tromsø 2012 Innpass Kunst og kulturformidling bachelor Tromsø Tillitsverv: Storstyrerepresentant NODA Region Midt Tillitsvalgt MFO(tidligere) Inderøy videregående skole - Yrkesaktivitet: Prosjektleder, daglig leder og produsent ved Dans i Nord-Trøndelag 60% stilling 2013(prosjektstart 2005 med statlig støtte fra 2010). Er yrkesaktiv som koreograf. Danser fra 1988 tom Har medvirket som danser i produksjoner av blant annet Lise Ferner, Lise Eger, Odd Johan Fritzøe, Solveig Leinan Hermo, Un-Magritt Nordseth og Ina Christel Johannessen, Kathy Breese mfl. Reiste i dansens år 1993 med riksteaterturnen Dans landet rundt, laget egen soloforestilling i 1998 i Nord-Trønderlag. Har i samarbeid med andre koreografer skapt flere danseforestillinger, blant annet barne- og ungdomsforestillinger i Oslo og Trøndelag for DKS. Prosjekteier - Dans i Nord-Trøndelag Ansvar for gjennomføring, evaluering og avslutting med rapport, regnskap og revisjon. Prosjektet skal utvikles i prosjektteamet som består av

7 Ansatte ved Dans i Nord-Trøndelag. Finanisere og premissleverandører - Regionalt Utviklingsprogram i Nord-Trøndelag - Norsk kulturråd - Inderøy kommune Ekstern kompetanse/mentor - Astrid Fuglesang Steinkjer næringsselskap Seniorrådgiver og prosjektleder for Attraktivitetsprogrammet Vi ønsker å knytte til oss ekstern mentor for å kvalitetssikre utviklingsprosjektet. - Vi vurderer å tilknytte oss en rådgiver med erfaring fra internasjonalt salg av produsenttjenester. Referansegruppe - Proscen - Lene Bang (DK) mfl. etter behov se samarbeidpartnere. Prosjektet kommer å grunde seg på tidligere erfaringer internt, erfaringer fra eksterne aktører med lignende tjenesteproduksjon se referansegruppe, bestillers krav og ønsker og tilbakemelding fra leverandør/produktutviklere. Samarbeidspartnere Kjøp av tjenester - Steinkjer næringssellskap v/ Astrid Fugelsang - Steinkjeradvokatene eller lignende Utvekslig av erfaring nasjonalt og internasjonalt - Proscen Bergen v/ Daglig leder Camilla Svingen - Manager: Lene Bang (DK) - Kejda - Annika Ostwald koreograf og produsent Norge Kunstenere for markedsundersøkelse - Odd Johan Fritzøe - Jon Filip Fahlstrøm - Kennth Bruun Carlson mfl slik at grunnlaget blir tilstrekkelig. Samarbeidspartner ved prosjektutvikling/bestillere - Arena - Riksscenen - Nord-Trøndelag Teater - Hilmarfestivalen - Den kulturelle skolesekken

8 - Nils Aas Kunstverksted - Nord-Trøndelag Kunstmuseum - Lars Lerin Konsthall i Karlstad - Dans i Värmland mfl. Utvikling markedsmateriale - Grafisk design: Pronomen.no (vurderes) - Fotograf: Therese B Kirkesæter (vurderes) Aktiviteter Oppgaver som vi ønsker å få gjennomført i gjennomføringsfasen : Utforming av ny forretningsmodell for produksjonsenheten. Hva skal vi levere? - Hvilken dansekunst, rennome, størrelse, kvalitet, prisnivå, Hvem er kunden? - Offentlig, privat,festival, arena, lokal, nasjonal eller internasjonal. Hvem er venner og fiender? Hvilke konkurrenter, hvem kan vi utveksle erfaringer med, hvilke nettverk kan vi knytte oss til-lokalt t nasjonalt og internasjonalt. Hvordan skal vi selge? Hvilke distribusjonsmuligheter finnes; DKS, Icehot, turnenettverk i utlandet. Hvilke ke scenekunstmarkeder er aktuelle? Hvordan skal vi ta betalt? Hvordan skal vi levere? - Kvalitet og antal personal for å sikre kvalitet ved hvert salg. Markedsundersøkelse Kartlegge markedsmuligheter og markeder for definerte produkter innen salg av av produksjonstjenester. Vi ønsker også å utrede hvilke dansekunstnere/dansekompanier av høy kvalitet som kan tenke seg å kjøpe produsentbistand av oss og om vi kan utvikle ulike produktpakker for produsentbistand. Utviklingsprosjektet skal utvikle minst tre nye produkt i samsvar med ny forretningsmodell for vår produsentenhet. De markedsmuligheter som fremkommer i markedsundersøkelsen vil påvirke hvilke produkter vi prioriterer for utvikling. Utvikling av markedsmateriell. Prosjektet skal utvikle en nytt salgsmateriale i samsvar med ny forretningsmodell for vår år produsentenhet.

9 Avtalegjennomgang og tilhørende bistand Salg av produsenttjenester medfører komplekse avtaleinngåelser med flere ledd i i distrubusjonskjeden. Vi ønsker å utvikle hensiktsmessige kontrakter og avtalemaler knyttet til,kjøp, salg og åndsverksloven. Avtalene skal bidra til å sikre selskapet inntekter og verdier. Kontraktermaler for alle berørte i de ulike produsentpakkene dvs: - Kontrakter mellom Dans i Nord-Trøndelag og koreografer/dansekompanier. - Kontrakter mellom Dans i Nord-Trøndelag og dansekunstnere som lønnstakere og oppdragstakere. - Kontrakter mellom Dans i Nord-Trøndelag og teknikkere mfl personale. - Kontrakter mellom Dans i Nord-Trøndelag og bestiller ved salg av produkten/danseforestillingene. Målgrupper Dansekunstnere Dansekompanier Bestillere Arena Resultat Økt inntjening på salg for hvert enkelt salg Flere solgte forestillinger per år Økt etterspørsel nasjonalt og internasjonalt Bedre markedstilpassing Effekter Større avkastning på hvert enkelt produkt Bedre resursutnyttelse for hver produksjon En større økonomisk forutsigbarhet i bedriften Økte markedsandeler i inn og utland Sikre økonomisk bærekraft og levedyktighet i et fremtidsperspektiv.

10 Tids- og kostnadsplan Tidsplan Idefase: Februar/ Mars 2014 Søknadsfasen: Mars 2014-April 2014 Oppstart: April 2014 Mentorsamtaler: April Utvikling markedsundersøkelse: Mai/August2014 Utveksling andre aktører: Mai/August 2014 Mentorsamtaler: August 2014 Resultat av markedsundersøkelse: September 2014 Evaluering av resultat av markedsunderrsøkelse: September 2014 Utvikling av forretningsmodell: September-November 2014 Utvikling av nye produkt idefase/søknadsfase med utgangspunkt i ny forretningsmodell og markedsundersøkelse: Oktober Januar 2015 Utvikling av markedsmateriell: November Januar 2015 Evaluering, rapportering og revisjon: Februar Kostnadsplan (budsjett) Tittel SUM Bruk av egen tid for gründer og teamet i Dans i NT Diverse Kjøp av juridisk bistand Kjøp av kompetanse markedsundersøkelse Kjøp av mentor forretnings utvikling Regnskap revisor Reiser Arena og møter Utvikling av markedsføringsmateriale Utvikling av produkt/idefasen Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Egenfinansiering Inderøy kommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune Norsk kulturråd Sum finansiering

11 Geografi 1700-Nord-Trøndelag Vedlegg Dokumentnavn Filstørrelse Dato Budsjett per prosjekt under planlegging 2014 summert.xlsx Flere poteter - produsentrapporten.pdf Rapport Utvikling av profesjonalt dansemiljø ved Dans i Nord-Trøndelag 2013 hele virksomheten siste.pdf Scannet handlingsplan, strategidokument Dans i Nord-Trøndelag pdf Scannet årsregnskap 2013 for Dans i Nord Trøndelag AS ikke gjennomgått generalforsamling.pdf

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 28.04.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 12.30 15.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0005 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling av profesjonelt dansemiljø Kort beskrivelse Søknad for utvikling av profesjonelt dansemiljø ved Dans i Nord-Trøndelag

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0109 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Wild Norway - videreføring av prosjekt Kort beskrivelse Wild Norway prosjektet har bidratt til at 20 Nord-Trønderske

Detaljer

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0085 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL OMSTILLINGSARBEID Kort beskrivelse Sødra Cell AB har i brev av 27.8.2012 til Nord Trøndelag

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 4.11.214 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 4.11.214 Tid 15: 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark Film i Finnmark Innholdsfortegnelse Film i Finnmark... 1 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.2 Hva gjør andre?... 3 1.2 Utviklingsprogram for utvikling av film som næring i Finnmark... 4 1.2.1

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: kunstnerokonomi@kud.dep.no Oslo, 15.august 2014 Deres ref: 14/2284 Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NF - FILMCAMP AS - SØKNAD GRUNNFINANSIERING 2014 NF - VISIT BARDU SA - SØKNAD TILSKUDD LEVERANDØRLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NF - FILMCAMP AS - SØKNAD GRUNNFINANSIERING 2014 NF - VISIT BARDU SA - SØKNAD TILSKUDD LEVERANDØRLISTE Berg Gi kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0052 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskuddsordning for etablering av arbeidsplasser og for arb plass med fokus på Støtteordning

Søknadsnr. 2015-0052 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskuddsordning for etablering av arbeidsplasser og for arb plass med fokus på Støtteordning Søknad Søknadsnr. 2015-0052 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskuddsordning for etablering av arbeidsplasser og for arb plass med fokus på Støtteordning Prosjektnavn inkluderende arbeids MØY- Kvinnebedrifter

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Søknad Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Regional boligpolitiskplan - temaplan Kort beskrivelse Vi har gjennom arbeidet med bedre

Detaljer

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD l Berg ommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil Søker/prosjekteier HATS ikke relevant 9006 TROMSØ 41274373

Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil Søker/prosjekteier HATS ikke relevant 9006 TROMSØ 41274373 Søknad Støtteordning Bolyst 2012 Tittel Bolyst gjennom ildsjeler Søknadsår 2012 Kort beskrivelse Prosjektet handler om å øke rekrutteringen av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger. Prosjektets

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS)

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen av Birgitta Ericsson og Hans Olav Bråtå ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering

Detaljer