Browning Maxus Premium Grade 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Browning Maxus Premium Grade 3"

Transkript

1 TEKST OG FOTO; DAG SUNDSETH Onsker du mer touch av luksus i form av oppgradert valnott og flottere gravyr og dessuten g5r for en halvautomathagle med p6litelige og meget gode bruksegenskaper, ja da er denne toppmodellenoe 6 fintenke p6. Kanskje du blar opp litt i underkant av 20 <<hsvdinger>? MAXUS PREMIUM GRADE 3 gar et hakk opp pfl skalaen fra Hunter Grade 2 (som ogsi har nikkelfnish og grar,yr) og to grader opp fra den nyintroduserte Maxus Standard. Maxus-serien begmner virkelig A bli komplett med utgaver som Composite, Camo Duck Blind og Camo Infinity (ogsfi ny) - og sistnemte tre utgaver er kamret for tungvektspatronene 12189, skj6nt vekta ligger pi om lag 3,1 kg for disse ogs6! Her kommer Maxus'ens virkelige force irur, nemlig befdelig rekylreduksjon og at den uten problemer <svelger urur> samtlige ladinger fra 24 g leirduepatroner til 64 grammere! Andre gode og ikke minst meget funksjonelle nyl6sninger pi denne hagla, noe som gior den til en virkelig all-rounder fra rype{lell til skog til vitmarksomrilder til sjo! Heller ikke ueffen pdl leirduebanen! Utgaven velger du jo selvsagt selv etter preferanse, behov og skal vi si <jaktmarker>. Personlig erjegjo litt svak for toppmodellen da... GULLBETAGT: Ogsd liskassa gir hagla en touch av oppgradering og nae mer luksuspreg. Det er en barstet nikkelfinish som har en pen ornamental akantusstil gravyr (lasergravert). Den er kronet med to g u I I be lagte (e kte g u I I!) sto kke nde r i flukt. Ldskassas over- og underside har en matt nikkelfinish" Dessuten har l;sskassa ferdig utfreste spor for ki kke rtmo ntasje. Et rad p u n ktsi kte el I e r et lavforstarrelses kikkertsikte kan vare greit dersom du bruker slug eller tenker gluggjakt pd rev. OPPGRADERT: Dette er en jaktkolbe av god design med godt avrundet kolbekam i passe bredde samt gode overganger til pistolgrepet. Pistolgrepet er slakt og velformet med liten radius for bedre grepskontroll, og det er god avstand til avtrekke r boyle n. G re pet ha r f u n ksj o ne laserskdrne nettskjeringer og pent utlagte paneler. Et godt og praktisk jaktpistolgrep som burde passe de aller fleste. SPERRE: Venstre liskasseside har enda rikeligere og meget pent utlagt o r na me nta / a ka ntus g ravyr og g u I I be I agte fasaner (selvsagt og utfart med laser da hdndgravyr i dette formatet ville vare en pdplussing med en passelig bunke <<havdinger). Maxus'en har dessuten et nytt patentert system for hurtigladning - Speed Load Plus - og dessuten hu rtigtam mi ng av magasi net. magasinsperrehendelen - Cut off - som gjor det greit d tamme kammeret og bytte patron uten at en ny patron kommer opp fra rarmagasinet" Praktiske saker! TODELT: Selve sluttstykket er ikke nydesignet, men tradisjonelt pd bdde dagens Browning og Winchester halvautohagler. Sluttstykket er todelt og mattforkrommet. Den bevegelige delen - ldseblokken - har ldseklakk i bakkant, som igjen ldser i det utfreste gjennomgangssporet i toppen av p i pefo rl e ng elsen. G od fj a rbe Iastet utdrager, og den fjarbelastede utkasteren er plassert bakerst i veggen pd pipeforlengelsen. Browning Maxus Premium Grade 3 :i::i:ill:::.i:i]:i:iii:l:ili:t]:i:l:]l:t::::r:rr::r::i:i:i:::r::r:r:t:rt:::.l] Iype.' H a lva utomathag le, gassd revet. Toppmodellen i Maxus-serien Kaliber:12. 3" kammer. 12/76 Pipelengde:66 cm. Andre pipelengder: 71 cm,76 cm Choke: Utskiftbare Magasin: Rormagasin. Maks kapasitet 4+1. Redusert kapasitet 2+1 (sernorsk kapasitet maks 2) Kolbelengde:36,6 cm Uusterbar). Fall/cast: Justerbart Totallengde: 119,8 cm (m/66 cm pipe) Vekf 3,1 kg (66 cm pipe) Anmerkning: Leveres komplett i koffert Pris: Kr 19850,- Produsent: Browning, Belgia lmportor.'nordskog AS, Mor (tlf ) 96 JEGER HUND & VAPEN. SEPTEMBER 20t j

2 I ) r,adetw MATCH: Browning lanserer ny I a psp rof i I (i n nve nd i g), Vecto r Pro & Back-Bored, ikke bare pa Maxus, men ogsd pd OIU-hagla Pipa er blitt lettere, trykktestet og liljemerket for stdlhagl. Chokene h a r beteg ne lse n I nvecto r- P I u s Choke System. Fordelen? Hayere hastighet, redusert rekyl og jevnere skud d b i I d e. Std l h ag I g od kje nte, m e n anbefalingen ligger pd at man ikke anvender stdlhagl pd choker over 1/2. REGULERER: Na-r sagt <<det pulserende hjertet>> er det helt nye gassdrevne systemet - Power Drive Gas System. Det fungerer med alle ladninger fra 24 g og opp til 64 g (12189). Ingen tvil om det. Alt jeg kjarte (ogsd i blanding) fra 24 g leirduepatroner til de tyngste 12/76 patronene vekslet helt prikkfritt! Dessuten, og her kommer den utmerkede ekstrabonusen; systemet bidrar svart mye til lavere rekyl og betyde I i g red use rt m u n n i ng svi pp! HURTIGLAS: Pd nesten samtlige halvautohagler og dessuten pd pumpehagler holdes forskjeftet pd plass med en <<mutter>> som skrus pd enden av rarmagasinet. Brownings nydesignede system - Speed Lock Forearm - er adskillig raskere i bruk (mer likt systemer vi finner pd OIU- og SIS-hagler). Forskjeftet er relativt kraftig og godt avrundet og med grepskanalprofilering og med nettskjaring igod lengde for positiv fiksering av pipehdnden. En meget god design, og et forskjefte som burde passe de aller fleste (muligens ikke fullt sd bra om du har smd hendeil. KJAPT: Et meget ove rsi ktel i g nyko nstru e rt syste m med fd komponenter. Browning hevder at Lightning Trigger System er det beste noensinne pd en halvautohagle. Avtrekkersystemet har en mdlt avfyringstid pd kun 0,0052 sekunder, og det skal vere 24 %o raskere enn den n&rm este ko n ku rre nte n! Dessuten er det designet for glatt og presis falelse med et minimum av slep. Selve avtrekkeren er middels bred, godt konturert, glatt og gullplatet. INFLEX: God og effektiv rekyldemping gir flere fordeler - og serlig ndr man skyter med kraftige patroner som og i serd e Ieshet. Rekyl ka p pa - Inflex Technology - er ikke bare i moderne re kyl a bsorbe rend e materi a I e, men har en innvendig struktur som skyver kolben vekk fra skytterens kinn i stedet for opp som er vanlig under rekyl. Dette er merkbart, og svert fordelaktig spesielt med de tunge ladningene! JUSTERING: Korrekte kolbemdl er atskillig viktioere enn man skulle tro. Med en kolbe som er personlig tilpassetil deg, er du raskt pd mdlet uten 6 mdtte foreta j usteri n g e r u nde rveis. E n fo rutsetn i ng e r se I vsag t at du kan foreta et korrekt anlegg. Kolbelengden kan du her justere med mellomlegg. VARIASJON: Man sikter ikke med en hagle pd samme vis som med rifle. Kornet definerer rett og slett hvor munningen(e) befinner seg i forhold til mdlet. Her medfalger et helt sett med rarkorn - fiberoptiske og hvite i ulik starrelse, og bdde runde og triangulare. Her kan jegeren selv velge hva som er mest fordelaktig i forhold til lysforhold og preferanse! I tillegg er den nye ventilerte 6,5 mm jaktskinna med tverrserratert topp. : designet i flukt med /dskassas topp - Flat Rib. '. i:i:] VURDERINGI Den f ungerte aldeles utmerket med samtlige haglpatroner jeg kjorte gjennom systemet, selvsagt med lette leirduepatron er via 12/65, 12/70 og 12/76, ogsh med miks av lette og tunge. Det nye lopet i kombinasjon med choker satte rett s6 gode skuddbilder; ma jo tilfoye at skuddbilder jo er patronavhengig. Korrekt justert til meg - kolbelengde, fall og cast-off - viste hagla seg som en <killer> p6 leirduebanen - bsde jegertrap og skeet, og den forte seg riktig godt mht. balanse, sving og meget god grepskontakt. Finish og materialvalg (dette var jo toppmodellen) er det ikke noe spesielt 6 sette fingeren p5, den anbefales! JEGER HUND & VAPEN, SEPTFMBFR 2oi l

3 TEKST OG FOTO: AtF MARTIN BRATEN Amerikanet for nor menn :4..i):):,r:a d Det er ikke mange amerikanske produsenter som tilbyr rifler med 6,5x55 kammer. Thompson Center gjor det. DENNE RIFLA ER overraskende velgjort prisen tatt i betraktning. Detaljene er enkle, men gjennomtenkte, og vipenet har en sjelden jer.n og god presisjon. Ikke alle billigrifler leveres med MOA accuracy guarantee, som innebrerer lor'nad om tre skudd innen ett bueminutt (minute of angie), som er cirka 30 millimeter pi hundre meters avstand. Denne garantien kan jeg glatt koffirmere hva gjelder testvflpenet. I tillegg satte den forskjellig ammo med ulike kulevelrter likt. Jeg ner'ner at jeg for moro skyld skjot fire patroner med kulevekter fra 100 grs til 140 grs som harmet i ei gruppe pi snaue 40 millimeter. Med en riflestigning pil 1:8", etter anvisning fra import6r, ser det bokstavelig talt ut som om man har truffet bra. 'rr:,,.ar:t:,firr.r.. It. JEGER IUND & VAPEN, SEPTEI4BER 20]]

4 T/C Venture Kaliber: 6,5x55 Vekt:3,3 kg Mekanisme: Blett stel. Boltl6s - Push Feed Avtrekk: 1,6 kg. Justering for inngrep, etterslep og vekt. Vektjusteringa gjores utvendig Prpe.' Blett stal. 6i cm. Frittliggende. Apne sikter Magasin: Lost enkeltradet boksmagasin for tre patron er Sikring: Ldser avtrekker (ikke boltloft) Stokk: Syntetstokk i klassisk fasong med innlagte grepspaneler Stokklengde.. Ca. 33,5 cm Prs.' Kr 7290,- inkl Hawke Eclipse 30 '1,5-6x44 lr kikkertsikte Ldnt av.'winge Vdpen, Moss (tlf ) Kommentar: Et overraskende bra vdpen i lavprisklassen. Spesielt er jeg imponert over jevn og god presisjon. Avtrekket er dessuten ualminnelig bra og kan konkurrere med v6pen langt oppe p6 prislista. Men du md leve med manqel oii boltlss. 'li. "i li Pe''' 1 UTEN UNDERBESLAG: Stokken er helstopt og har ingen underbeslag. Helt greit sd lenge a I u m i ni u msayl ene rundt skjefteskruene er godt ffi festet i stokken. Testen ingen svakhet her. Som du ser er ogsd avtrekkerboylen stapt sammen med stokken. NEDFELLBART BAKSIKTE: Baksiktebtadet kan felles nea og ef, justerbart i hoyde og side. Stempelet avslorer for ovrig en sjelden amerikaner. Kaliberet er urnordisk og artig 6 finne blant ske vdpen. UTVENDIG JUSTERBAR: Avtrekksvekt er j usterbar uten noen demontering. Pd testr if I a sto p p et j uste ri n g s- muligheten nedad pd 1,6 kilo. Personlig synes jeg det er en halvkilo for tungt, men la ikke det bety noe" Det er en grei sak d fikse. Du veit; som amerikanske produsenter flest er ogsd Thompson Center sikkert Iivredd for saksmdl. OVER STANDARD: Avtrekket er gjerne det svake punktet pd sd ka I te I av bu dsj ettrif I e r. D e n n e er gjennomtenkt og gir en meget god avtrekksfalelse. Langt bedre enn mange av sine priskonkurrenter. Og sd er den justerbar bdde for vekt, inngrep og etterslep. SlKRf NG: Sikringsfloya sitter der den bar sitte, lett d operere med tommelen, og har distinkte posisjoner for sikret og skyteklar. Den ldser bare avtrekker, ikke hevarmslaft. Mange vil nok savne ldsing av hevarmen til feltbruk, men igjen er det produsentens fokus pd sikkerhet som gjor seg gjeldende. Venturen kan altsd plyndres for ammo) i sikret posisjon. BILLIG, MEN EVIG GODT: P ro d u ksj o ns kostn a d e r std r naturligvis i senter ndr det skal Iages ei billig rifle. Da er det fristende d klemme ei sktve mellom pipe og ldskasse og kalle det en rekylklakk. Visst funker det. Store Remington for eksempel har gjort det i alle dr. Og med den presisjonen testvdpenet yrste sd ligger det ikke noe svakhet her. Det kan vel for ovrig pdpekes den sannhet at stdl er hardere (og dyrere) enn aluminium, se klemmerkene ptt den ori g i nale montasje basen. Men bekymre deg ikke. Winge V1pen erstatter alubasene med stdlbaser pd alle riflene far levering til kunde. Det var bare skribenten som gndlte ustoppelig for d fd en Venture til test, og da ble denne detaljen uteglemt. LOS BOKS: Boksmagasinet er l4st og rommer tre patroner rett over hve ra n d re (e n ke lt ra d et). SKYTERESULTAT AMMUNIS'ON Norma iaktmatch 120 grs Fed. Fusion 140 grs Hjemmeladet 1409rs HM MALT H/tsT 825 m/s I t, mts 850 m/s OPPGITT HAST 820 mis,.',: ^,' PREs SfOil 28 mm 13 mm 18 mm (snitt av to treskuddsgrupper) IEGER HUND & VAPEN, SEPTEMBER 20] ]

5 ffiffiffiffiffi MwffiM ffi wwffiwf ifiilili,ffiiiffiii$i{in$t'jiriiiiliiliiiti,,ffiiiiiili[iiiiilfii ti;jid$ffiiiiifd$iiifiiifltifiiilfiffi]ii]f*ii+ilitiftifl+1i$ii,eger HUND & VAPEN <stalter opp igjen" vflr tidligere si populrere "\'ngste revenn-konkurranse. Med den fors\iellen at nil uhrider vi konkurransen til ivrere en rovdyrkampanje, der alle som sky'ter en rev, grevling, mfrr, mink, krike eller rar,n kan delta. Det er vanskelig fl gi noe komplett fasitsvar pa hvordan rovdyrbekjempelse skal legges opp for i gi mest mulig positive effekter pa smdlviltet, men det er i tenke helhetlig i slike sammenhenger. Begrensning av bare 6n type predator vil som regel resultere i at en eller flere av andre alctuelle predal orarl er profil t erer pa dcl I e. Samtidig er det sjelden at begrensede og til dels lokale tiltak i forbindelse med rovviltkontroll medfdrer storre milbar effekt. Rovdyr fra tilstdtende omrflder vil kunne flytte inn og overta ledige revir, hvor ofte tilgangen pi aktuelle smfrviltarter er storre og konkurransen mindre enn der de kom fra. Med andre ord er det nodvendig i tenke helhetlig; og dette er grunntanken i vir nye og umdede rovd;,'rkampanje, hvor altsi ikke bare felt rev gir poeng, men ogsi flere andre predatorer og krfikefugl. Det er ogsi viktig i tenke pi. atjegernes innsats ikke bare er positivt for vire jaktbare smiviltarte4 men ogsil er til fordel for de mange andre ikke-jaktbare arterne i norsk fauna. Rsdrev MAr... 0' Grevling Mink Poengberegning De aktuelle artene kampanjen omfatter gir folgende poeng: Rodrev M&r Grevling Mink Ravn Krike, nctteskrike 80 poeng pr rev 80 poeng pr m6r 40 poeng pr grevling 40 poeng pr mink 15 poeng pr ravn 10 poeng pr fugl NORMA Kvalitet oq sikkerhei E i.r- J CII) f,"*'li,il,ll,y;,*[-rvr14o m e d ta r r b a tte r i ka ssett o 1700 mah Li-lon batteri a lp 54 klasse for vanntetthet o Vanntett tilbehorskontakt o Gullkontakter, alfanumerisk display med batteriindikator samt automatisk lys og velkomsthilsen o 38 valgfrie og programmerbare PL toner o Hurtiglader o Frekvensb6nd MHz. 99 kanaler o 125x52x42 mm o Vekt med batteri og antenne; ca 360 gr. Bushnell Trophy XLT 1Qx42

6 #ffiffiaffiffitr 2o.11 Rovdytkampanjen star-ter den i5. juli, hgltidsdagen for alle landet rovdyrjegere, da igjen er tillatt. Og varer fram til den 15. april pafolgende i,r. Det er vilrtig 6 merke seg at de respektive arter mi felles innenfor lovlige jalrttidsrammer for hver enkelt art. Meld inn felt eller fanget vilt i skjemaet og send inn foto slik som angitt. Det er viktig at du rapporterer og sender bilder s5 snart som mulig. Du skal selv vare med pi bildene! Rapporter uten bilde aksepteres ikke. De elektroniske bildene mi vere av god kvalitet og minimum pi 500 kb. Sjekk derfor at digitalkameraet ditt er innstilt pi hoyeste bildekvalitet. F-tl REVMAR Nirvn Trtnd Selmer Netgaard Nils HanY Lillejtrd geir loni skir frank bratland Cits Relhiug,.-... KjelL!<r',.{ri"'l ril"'' - a mpanjen fj li-:li1lt f i til]ii illr frfr';j',ffillilii::il. i"nlfffiffil::3it 1r ;ll;;'ru*r:l','j J-' * n hter kategori RAVN RovrllrkanrPanien ar ngeres I safiialbeiel fied S NoRMA Bushnell - kvalitet til fornuftige priser Hoy kvalitet, spennende produktutvikling, riktig produktutvalg og ikke minst svert gunstige pnser. Nye modeller og ny design gjor mange av modellene fra Bushnell spennende og moderne bade for jegere og friluftsinteresserte. Marlin - med presisjon i_toppklasse Takket vere en unik teknologi med ekstra riflebommer i lopet er presisjonen pa Marlin helt i toppklasse. Driftsikker, solid, svert presis og noe av det mest prisgunstige du kan fa tak i er vel en uslaelig kombinasjon? Ingen gir deg mer kvalitet og skyteopplevelse for pengene. Marlin 925R NORMA vltvlfvlr.norma,as etier ring OO

Billighagler. - får du valuta for pengene? TEST

Billighagler. - får du valuta for pengene? TEST Tekst og foto: DAG SUNDSETH Budsjetthagler, økonomihagler, billighagler. Kall dem hva du vil, men det er jakthagler som er snille mot lommeboka. Svarer de til forventningene? TEST Billighagler - får du

Detaljer

AUTORISERT VÅPENFORRETNING. Våpen Ammunisjon Samleobjekter Tilbehør

AUTORISERT VÅPENFORRETNING. Våpen Ammunisjon Samleobjekter Tilbehør AUTORISERT VÅPENFORRETNING Våpen Ammunisjon Samleobjekter Tilbehør KATALOG 2006 Jaktdepotet AS er inne i sitt 5 år og i løpet av disse årene har vi etablert oss som en av landets absolutt største forhandlere

Detaljer

PRESISJONSSKYTING (Del 1)

PRESISJONSSKYTING (Del 1) 1 PRESISJONSSKYTING (Del 1) Generelt. Vi må starte et sted. Da er det viktig å finne det beste stedet. Vi må vite hva vi skal starte med, og da er det nødvendig å ha god kunnskap og kyndig hjelp. Presisjonsskyting

Detaljer

VÅPENET. Våpenet. SIKTENE Har en både et våpen og en ammunisjon av godt fabrikat, og kan se siktene godt, da har en grunnlag for å skyte en blink.

VÅPENET. Våpenet. SIKTENE Har en både et våpen og en ammunisjon av godt fabrikat, og kan se siktene godt, da har en grunnlag for å skyte en blink. 1 VÅPENET Generelt. Vi må starte et sted. Da er det viktig å finne det beste stedet. Vi må vite hva vi skal starte med, og da er det nødvendig å ha god kunnskap og kyndig hjelp. Presisjonsskyting er et

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

Rifleskyting for storviltjegere

Rifleskyting for storviltjegere Rifleskyting for storviltjegere Heftet er utarbeidet i samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund og Det frivillige Skyttervesen, med støtte fra Miljødirektoratet Skyteprøve for storviltjegere Jegere

Detaljer

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller Test: Foldepropeller MORTEN JENSEN Moderne folde propeller er fulle av kraft 28 SEILmagasinet 2004/2 Foldepropellene du får kjøpt i dag er langt bedre enn sitt rykte; det kan vi slå fast etter å ha testet

Detaljer

Hovedkatalog 2014/2015

Hovedkatalog 2014/2015 Hovedkatalog 2014/2015 6 sider skyteklær 4 sider match-skyting 4 sider jaktskyting 2 sider optikk 4 sider ladeutstyr 2 sider puss og vedlikehold - Stort utvalg skiver - Vi har alt, alltid! Vi tar forbehold

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

10 år med nyskaping, utvalg og kvalitet!

10 år med nyskaping, utvalg og kvalitet! 10 år med nyskaping, utvalg og kvalitet! 2005-2015 Hovedkatalog 2015/2016 7 sider skyteklær 4 sider match-skyting 4 sider jaktskyting 2 sider optikk 5 sider ladeutstyr 4 sider puss og vedlikehold - Stort

Detaljer

kikkerter Kikkerten er en uunnværlig følgesvenn for jegere og friluftsfolk. En kikkert er dyr å anskaffe, så det er dumt å kjøpe «katta i sekken»!

kikkerter Kikkerten er en uunnværlig følgesvenn for jegere og friluftsfolk. En kikkert er dyr å anskaffe, så det er dumt å kjøpe «katta i sekken»! stortesten Vi tester 22 kikkerter Kikkerten er en uunnværlig følgesvenn for jegere og friluftsfolk. En kikkert er dyr å anskaffe, så det er dumt å kjøpe «katta i sekken»! Av John Arne Tungen I vår test

Detaljer

SKYTTERHÅNDBOKEN Teknisk Reglement og Sikkerhetsregler

SKYTTERHÅNDBOKEN Teknisk Reglement og Sikkerhetsregler SKYTTERHÅNDBOKEN Teknisk Reglement og Sikkerhetsregler SWS-utgave 12, revidert april 2015 og godkjent av SWS styret april 2015. Basert på SASS versjon 20.2, april 2015, med tillegg og særordninger for

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer

Del 4 av 5 Optikk 20 0 5

Del 4 av 5 Optikk 20 0 5 Del 4 av 5 Optikk 2005 NOE FOR ENHVER SMAK......OG LOMMEBOK! Både produktutvalget og katalogen har økt i omfang. Med et enda sterkere fokus på de samme produktområdene. I katalogen presenteres noen nye

Detaljer

Med vekt p 44 Bil mai 2001

Med vekt p 44 Bil mai 2001 Med vekt p 44 Bil mai 2001 BIL test Nr 347 Citroën Picasso, Daewoo Tacuma, Mazda Premacy, Nissan Tino, Opel Zafira, Renault Scénic: på fleksibilitet Vi blir stadig mer opptatt av at bilen skal være praktisk

Detaljer

Rette linjer i metervis med

Rette linjer i metervis med TEST Gjør Det Selv tester verktøy og materialer for deg. Har du en idé til hva vi skal teste, så send en e-post til test@gjoerdetselv.com Rette linjer i metervis med krysslaser Krysslinjelaseren vil for

Detaljer

En skog av muligheter... Produktkatalog 2010/2011

En skog av muligheter... Produktkatalog 2010/2011 En skog av muligheter... Produktkatalog 2010/2011 Våre kunder er våre venner. Logosol AS Vi garanterer et trygt kjøp! Slik bestiller du... Du kan bestille på den måten som passer deg best. Telefon: 47

Detaljer

PRESISJON Del 4 Om Sikting og Avtrekk Del A

PRESISJON Del 4 Om Sikting og Avtrekk Del A PRESISJON Del 4 Om Sikting og Avtrekk Del A GENERELT I pistolskyting snakker vi om åpne sikter. Slik er reglene. Det dreier seg om korn og skur. Så må du tenke igjennom hva det betyr, og søke svar på følgende

Detaljer

Buejegerskolen. Buejegeren Nr. 1-2005. Årgang 12. E K = (1/2)mv 2

Buejegerskolen. Buejegeren Nr. 1-2005. Årgang 12. E K = (1/2)mv 2 Buejegerskolen 1. Innkjøp av bueutstyr I en serie artikler vil Buejegerskolen bli presentert her i Buejegeren. Artikkelserien er i første rekke ment å være til hjelp for ferske buejegere, men vi tror at

Detaljer

Her skal vi gå langsomt. Og til slutt i dag skal du få første øvelse i mental trening.

Her skal vi gå langsomt. Og til slutt i dag skal du få første øvelse i mental trening. 1 MENTAL TRENING - 1 Her skal vi gå langsomt. Og til slutt i dag skal du få første øvelse i mental trening. Men først, bare så vi er helt sikker: Hva er fysisk trening? Fysisk trening er å trene kroppen

Detaljer

NJFFs GUIDE TIL HAGLEAMMUNISJON 2008

NJFFs GUIDE TIL HAGLEAMMUNISJON 2008 NJFFs GUIDE TIL HAGLEAMMUNISJN 2008 Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund Noen tips til deg som jakter med hagle Haglskuddet er dødelig når du treffer viltet med et tilstrekkelig antall

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 26. OG 27. APRIL 2015 QUALITY GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Hovedkatalog 2012/2013

Hovedkatalog 2012/2013 Hovedkatalog 2012/2013 Skytterlinken - for et bedre resultat! Vi tar forbehold om feil og endringer i katalogen og vareutvalget. 2 Skytterlinken Kjære skyttervenn! I følge en brukerundersøkelse, gjort

Detaljer

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning Klemvekt med sortering fra Bruksanvisning Innledning Velkommen som kunde hos Knarrhult! Gratulerer med ditt kjøp av sorteringsanlegg fra! Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen nøye

Detaljer

Guide for innkjøp, bruk og lading av lipobatterier

Guide for innkjøp, bruk og lading av lipobatterier Guide for innkjøp, bruk og lading av lipobatterier Gjengitt med tillatelse fra Jotto / Modellflynytt, 16.4.2012 NB1! Spesielt for bil så gjelder det å bruke HARDCASE batterier, og for konkurransebruk må

Detaljer

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0 Innhold 1) Litt om våre forskjellige kolleksjoner Side 2 2) 30 års kvalitetsgaranti Side 4 3) Litt om hjulsystemet Side 5 4) Profilsystemet Side 6 5) Soft-close (anbefalt tilvalg) Side 6 6) Dempebørster

Detaljer

om:moderne vinduer VINDUET SOM HOLDER TETT TESTET TIL Å HOLDE TETT I TROPISK ORKAN

om:moderne vinduer VINDUET SOM HOLDER TETT TESTET TIL Å HOLDE TETT I TROPISK ORKAN om:moderne vinduer VINDUET SOM HOLDER TETT TESTET TIL Å HOLDE TETT I TROPISK ORKAN SEP 2012 Moderne vinduer til de tusen hjem Norge er et land for spesielt interesserte, sies det. Mulig det. Været her

Detaljer

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010.

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Viser til notat fra Norges Skytterstyre vedrørende godkjenning av 5,56 i DFS. Saken ble behandlet på Skyttertinget 2009 hvor det ble fremmet utsettelsesforslag

Detaljer

Landsbytreff no. 9. Innføring i GSAK. GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012

Landsbytreff no. 9. Innføring i GSAK. GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012 Landsbytreff no. 9 Innføring i GSAK GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012 2 Innhold INNHOLD... 2 1. FORORD... 4 2. GEOCACHING I NORGE... 6 3. HVA ER GSAK?... 8 3.1 OPPBYGGING AV SYSTEMET GSAK... 8 3.2 TRENGER

Detaljer