Gran kommune Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gran kommune 18.10.2013. Offentlig journal Periode: 16-10-2013-16-10-2013"

Transkript

1 Gran Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei

2 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Husbanken, avd. Drammen Sak: Lån Husbanken 2011/2012/2013 Dok: Opphør av fastrenteavtale Saksansv: Økonomi og IKT / tokr Saksbeh: Økonomi og IKT / tokr 11/ I Avsender: Øistein Stranden Sak: Tilgang til matriale i Gran s arkivdepot Dok: Søknad om tillatelse til innsyn i de historisk arkiv - Protokoller av elevlister ved Fagerlund Skole i perioden Saksansv: Informasjonsavdelingen / bkra Saksbeh: Informasjonsavdelingen / bkra 11/ U Mottaker: Øistein Stranden Sak: Tilgang til matriale i Gran s arkivdepot Dok: Protokoller av elevlister ved Fagerlund Skole i perioden Saksansv: Informasjonsavdelingen / bkra Saksbeh: Informasjonsavdelingen / bkra 11/ I Avsender: Gran ungdomsskole Sak: Melding til brannvesenet om overnatting/arrangement i bygg og lokaler Dok: Melding om overnatting Gran ungdomsskole Saksansv: Brann og Redning / stbr Saksbeh: Brann og Redning / stbr Side2

3 Gran / U Mottaker: Jan Olerud Sak: Produksjonstilskudd i jordbruket - Stikkprøvekontroll Dok: Arealkontroll Helgedalen fellesæter Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu 11/ I Avsender: Jan Olerud Sak: Produksjonstilskudd i jordbruket - Stikkprøvekontroll Dok: Svar - Arealkontroll Helgedalen fellesæter Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu 11/ U Mottaker: Jan Olerud Sak: Produksjonstilskudd i jordbruket - Stikkprøvekontroll Dok: 11/ Svar - Arealkontroll Helgedalen fellesæter Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu 11/ U Mottaker: Jan Olerud Sak: Produksjonstilskudd i jordbruket - Stikkprøvekontroll Dok: Rettelse- Arealkontroll Helgedalen fellesæter Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu Side3

4 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Svea Skilag Sak: Skiløypepreparering - Avtaler med lag/foreninger Lunner Dok: Retur av underskrevet avtale om skiløypepreparering - Svea skilag Saksansv: Kultur / ehly Saksbeh: Kultur / ehly 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Reguleringssak Avsender: Landskapsarkitekt Arvid Moger Sak: Reguleringsplan for Lauvlia Dok: Reguleringsplan for Lauvlia - Kommentar vedr. tomteutfoming i område BF5 Saksansv: Plan / sobr Saksbeh: Plan / sobr 11/ U Mottaker: Arnt-Ove Helander Sak: 265/95 - Tilbygg til bolig Dok: 265/95 - Ferdigattest - Tilbygg til enebolig Saksansv: Bygg / hama Saksbeh: Bygg / hama 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Oppland Sak: Beredskapsvarsler - Diverse Dok: Rapport etter vårflommen i 2013 Saksansv: Brann og Redning / armo Saksbeh: Rådmannsledelsen / lave Side4

5 Gran / U Mottaker: Oppland fylkes Sak: Spillemidler til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg - Gran og Lunner r Dok: Spillemidler til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg Regnskapssammendrag for anl.nr Gran sentrum sprintkart og anl.nr Harestua skole sprintkart Saksansv: Kultur / ehly Saksbeh: Kultur / ehly 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Ellen Stokstad Jon Skeie Karen Dynna Liv Kristin Lyngstad Marit Hval pilegrimssenter Sak: Kommunehuset på Granavollen - bruk/utleie Dok: Nytt kjøkken i Kommunehuset Saksansv: Kultur / kamo Saksbeh: Kultur / kamo 11/ U Mottaker: Godshuset AS - Cafe Oscar II Sak: Leie av godshuset og bua i Røykenvik Dok: Refusjon utgifter - etter avtale Saksansv: Økonomi og IKT / tokr Saksbeh: Økonomi og IKT / tokr Side5

6 Gran / U Mottaker: Nicolai Stenersen Sak: 105/1 - Eiendomsrett til Bergstjernet Dok: 105/1 - Bekreftelse på mottatt klage på retting i matrikkelen Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / poeg 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sparebanken Sogn og Fjordane Sak: Septik/Slamtømming Dok: Miljøservice AS - garanti nr avtale om tømming og avvatning av slamskillere og tette tanker for GRan og lunner r Saksansv: Teknisk Drift / tryr Saksbeh: Teknisk Drift / tryr 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sykehuset Innlandet HF Sak: Samhandlingsreformen - samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet - avtalearbeid Dok: Avtale mellom Gran og Sykehuset Innlandet - Tjenesteavtale 12 til undertegning Saksansv: Helse og omsorg / giko Saksbeh: Rådmannsledelsen / arsk 12/ I Avsender: bassa hvinden Sak: Kretsgrenser - skoleplass ,2013,2014 Dok: Søknad om innskriving på Fredheim skole for Julie Jacobsen Saksansv: Grunnskole / hila Saksbeh: Grunnskole / hila Side6

7 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: Skatteoppkreveren for Hadeland Sak: Eiendomsskatt Dok: Oversendelse eiendomsskattelister Saksansv: Eiendomsskatt / kero Saksbeh: Eiendomsskatt / kero 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens Vegvesen, Region øst Sak: Matrikulering av avtale/vedtak om erverv/tiltredelse av grunn til offentlig veg Dok: Melding om avtale/vedtak om erverv/tiltredelse av grunn til offenrlig vei - gnr. 260/6 Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / lega 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Goodtech Environment Sørumsand AS Sak: 273/54 - Utslipp fra privat avløpsanlegg Dok: 273/54 - Serviceavtale minirenseanlegg Saksansv: Teknisk Drift / lgni Saksbeh: Teknisk Drift / thgu 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hilde Grøndahl Tangen Sak: Hadeland videregående skole - utleie av idrettshall/idrettsfasiliteter 2013 Dok: Hadeland videregående skole - leie av garderobe i fbm Trollmannen fra Oz Saksansv: Kultur / ehly Saksbeh: Kultur / ehly Side7

8 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: MJ Arkitekt og Ingeniørkontor AS Sak: 263/29 - Nybygg høyblokk m/20 boenheter og disp. behandling Dok: 263/29 - Tilleggsinfo IG1 Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Bygg / akmj 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hanne Hovdedalen Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2013 Dok: 96/19 egenerklæring om konsesjonsfrihet 2013 Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / pesk 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hans Ola Hovdedalen Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2013 Dok: 96/19 - egenerklæring om konsesjonsfrihet 2013 Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / pesk 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kartverket Tinglysingen Sak: 1/2/57 - Deling av grunneiendom Dok: 1/2/57 - Retur av tinglyst dokument - Deling av grunneiendom Saksansv: Oppmåling / pesk Saksbeh: Oppmåling / lega Side8

9 Gran / I Avsender: Fylkesmannen i Oppland Sak: 1/103 - Riving av del av eksisterende fritidsbolig, samt tilbygg m/dispensasjonsbehandling Dok: 1/103 - Høring - Dispensasjon - Riving av deler av fritidsbolig og oppføring av tilbygg Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Bygg / akmj 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: Trulserudenga Barnehage SA Sak: Spesialpedagogiske tiltak - barnehageåret 2013/2014 Dok: Spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 2013/ Melding om administrativt vedtak - Avskjermet Saksansv: Barnehage / momi Saksbeh: Barnehage / momi 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: Bjoneroa barnehage Sak: Spesialpedagogiske tiltak - barnehageåret 2013/2014 Dok: Spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 2013/ Melding om administrativt vedtak - Avskjermet Saksansv: Barnehage / momi Saksbeh: Barnehage / momi 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: Marka barnehage Sak: Spesialpedagogiske tiltak - barnehageåret 2013/2014 Dok: Spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 2013/ Melding om administrativt vedtak - Avskjermet Saksansv: Barnehage / momi Saksbeh: Barnehage / momi Side9

10 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: Marka barnehage Sak: Spesialpedagogiske tiltak - barnehageåret 2013/2014 Dok: Spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 2013/ Melding om administrativt vedtak - Avskjermet Saksansv: Barnehage / momi Saksbeh: Barnehage / momi 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: Trulserudenga Barnehage SA Sak: Spesialpedagogiske tiltak - barnehageåret 2013/2014 Dok: Spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 2013/ Melding om administrativt vedtak - Avskjermet Saksansv: Barnehage / momi Saksbeh: Barnehage / momi Side10

11 Gran / U Mottaker: Anita Skogheim Anne Grete Teppan Anne Kari Langseth Anne Marie Sæthre Anne Østdahl Anne-Berit Holden Bjørg Hval Elisabeth Berven Elisabeth Mjør Evy Granlund Gerd Skjervum Grete Langtind van Vliet Gudrun Skiaker Hans Bjørge Hans Ekeberg Hege Leithe Molden Kari Hvalsbråten Kari Wøien Kasper Andresen Kristian Andresen Lars Koller Line M. Johnsen Liv Iversen Maria Esperidion Marie Hole Ole Dæhlen Reidun Antonsen Sigmund Tangen* Sissel Stastad Steffen Espen Tine Velo Grina Tommy Hagen Tove Undli Bjørkli Wenche Strand Sak: Tv-aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken Dok: TV-aksjonen Bøssebærere Trintom krets Saksansv: Rådmannsledelsen / arsk Saksbeh: Kommunetorget / sota Side11

12 Gran / U Mottaker: Anne Camilla Næs Anne Idun Straume Bente Camilla og Kristian Aars Bodil Larsen Helge Tryggeseth Kari Bjone Engelien Karianne Bleken Brænden Karianne Solheim Laila Sørheim Linda Sørheim Mari Valle Thoresen Nina Rognlid Randi Vestland Terje Stømer Therese Alm Tone Hagen Tove Hovland Wenche Winger Sak: Tv-aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken Dok: TV-aksjonen Bøssebærere Solvang krets Saksansv: Rådmannsledelsen / arsk Saksbeh: Kommunetorget / sota 13/ U Mottaker: Bjørn Ivar Ludvigsen Einar Raastad Eva Østen Jo Lyngstad Leif Kristian Alm Petter Dahl Ragnhild Marie Stenersen Sak: Tv-aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken Dok: Tv-aksjonen Bøssebærere Fredheim krets Saksansv: Rådmannsledelsen / arsk Saksbeh: Kommunetorget / sota Side12

13 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 23 Avsender: Ingeniørfirmaet Malnes og Endresen AS Sak: Inngåelse av rammeavtaler Rådgivende ingeniørtjenester tekniske fag Dok: Rammeavtale 13/01301 for kjøp av rådgivende ingeniørtjenester tekniske fag - melder inn ny ansvarlig saksbehandler Saksansv: Økonomi og IKT / stel Saksbeh: Innkjøpssamarbeidet for Hadeland / stel 13/ I Avsender: Spesialist i kjeveortopedi tannlege Oddvar Borge Sak: Sandødegården - avtale om veirett over Granvang Dok: Sak 109/13, Sandødegården - Retur av undertegnet avtale om vegrett over Granvang Saksansv: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / lave Saksbeh: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / lave 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kartverket Tinglysingen Sak: 1/2 - Deling av grunneiendom Dok: 1/2 - Retur av tinglyst dokument - deling av grunneiendom Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / lega 13/ U Mottaker: Hans Morstad Torstein Morstad Sak: 261/1 - Fradeling og oppmåling Dok: 261/1 og 29 - Vedrørende tinglysing av arealoverføring Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / lega Side13

14 Gran / U Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Mottaker: Roy Gjerdingen Sak: Elevpermisjoner - Grunnskolen, Gran /2014 Dok: fri fra skolen - Avskjermet Saksansv: Grunnskole / hean Saksbeh: Brandbu ungdomsskole (1) / raso 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Avsender: Bodil Werner Sak: Personalmappe Dok: Oppsigelse av 100 % stilling som miljøterapeut ved Nordre Ålsveg Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Britt Heine Sak: 153/6 - Deling av grunneiendom Dok: 153/6 - Retur av underskrevet godkjenning av protokoll fra oppmålingsforretning Saksansv: Oppmåling / pesk Saksbeh: Oppmåling / pesk 13/ U Mottaker: Anders Sørum Bjoneroa Sanitetsforening Eiendomsavdelingen - bwja Gran Hans Arne Haugerud Sørli Hilda Sørum Lennart Bergestuen Morten Liaklev Sak: 9/45 m.fl. - Retting i matrikkelen Dok: 9/45 m.fl. - Underretning om retting i matrikkelen Saksansv: Oppmåling / poeg Side14

15 Gran Saksbeh: Oppmåling / poeg 13/ U Mottaker: Advokatfirmaet BA-HR DA Sak: Utbyggingsavtale for Granstunet eiendom AS - Oppfølging Dok: Utbyggingsavtaler Granstunet eiendom AS og Gran Handelspark AS Saksansv: Teknisk Drift / tryr Saksbeh: Teknisk Drift / tryr 13/ I Avsender: Tinde Bygg AS Sak: 62/19 - Riving og oppføring av fritidsbolig m/disp.behandling Dok: 62/19 - svar - tillatelse - riving og gjenoppføring av fritidsbolig m/dispensasjonsbehandling Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Bygg / akmj 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Vibeke Engelund Sak: Personalmappe Dok: Retur av underskrevet ansettelseskontrakt, vikar på tilsigelse ved Helse- og omsorg Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ U Mottaker: Bård Hornslien Erling Eidsand Sak: 26/28 og 29 - Retting i matrikkelen Dok: 26/28 og 29 - Underretning om retting i matrikkelen Saksansv: Oppmåling / poeg Saksbeh: Oppmåling / poeg Side15

16 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NCC Construction AS Sak: 105/1 - Oppføring av mobil asfaltfabrikk m/disp.behandling Dok: 105/1 - Tilleggsinfo disp Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Bygg / akmj 13/ U Mottaker: Alle foreldrene i 5. klasse på Solvang skole Sak: Foreldremøter skoleåret 2013/ Solvang skole Dok: Innkalling og referat - Foreldremøte i 5. klasse Saksansv: Solvang skole / kjul-so Saksbeh: Solvang skole / krha-ko 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Knut Struksnes Sak: 35/13 og 16 Retting i matrikkelen Dok: 35/13 og 16 Vedrørende retting i matrikkelen Saksansv: Oppmåling / poeg Saksbeh: Oppmåling / poeg 13/ U Mottaker: Vigga Bygg AS Sak: 121/8 - Ombygging av hytte - Nytt inngangsparti, ny terasse og ombygning av garasje Dok: 121/8 - Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg, fasadeendring, samt bruksendring av garasje i kjeller til soverom Saksansv: Bygg / hama Saksbeh: Bygg / hama Side16

17 Gran / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Linstad Eiendom AS Sak: 262/48 - Særskilt brannobjekt - Storgata 15 Dok: 262/48 - Tilsynsrapport Storgata 15 Saksansv: Brann og Redning / paos Saksbeh: Brann og Redning / paos 13/ U Arkivdel: Gardsarkiv Gran Mottaker: Fylkesmannen i Oppland Sak: 227/2 i Gran - Produksjonstilskudd i jordbruket Dok: 227/2 i Gran - Produksjonstilskudd i jordbruket - Søknad om disp. fra omsetningskravet - Live Lyngstad Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu 13/ U Mottaker: Mary Dorthea Brattås Sak: 282/166 - Oppmålingsforretning Dok: 282/166 - Foreløpig svar på rekvisisjon av oppmålingsforretning Saksansv: Oppmåling / pesk Saksbeh: Oppmåling / lega 13/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Avsender: Reidar M. Johansen Sak: 245/9 og 244/8 - Retting i matrikkelen Dok: 245/9 og 244/8 - Krav om retting i matrikkelen Saksansv: Oppmåling / poeg Saksbeh: Oppmåling / poeg Side17

18 Gran / U Mottaker: Per Raknerud Sak: 224/7 - Innbygging av deler av terassen til bod Dok: 224/7 - Foreløpig svar i henhold til Forvaltningslovens 11. Saksansv: Bygg Saksbeh: Kommunetorget / aspa Innbygging av halve terrassen. 13/ U Mottaker: SG arkitektur AS Sak: 262/61 - Oppsetting av skilt på Trintom skole Dok: 262/61 - Foreløpig svar i henhold til Forvaltningslovens 11 A, Skilt på Trintom skole Saksansv: Bygg Saksbeh: Kommunetorget / aspa 13/ U Mottaker: SG arkitektur AS Sak: 26/37 - Eidsand Camping - Riving av campinghytter Dok: 26/37 - Foreløpig svar i henhold til Forvaltningslovens 11 A. Rivning av campinghytter. Saksansv: Bygg Saksbeh: Kommunetorget / aspa 13/ U Mottaker: Sak: 271/3 - Anmodning om opplysninger Dok: 13/ /3 - Anmodning om opplysninger Saksansv: Teknisk Drift / tryr Saksbeh: Teknisk Drift / tryr Side18

19 Gran / U Mottaker: PEWI AS Sak: 93/8 - Rehabilitering av skorstein Dok: 93/8 - Foreløpig svar i henhold til Forvaltningslovens 11 A, Rehabilitering av skorstein. Saksansv: Bygg Saksbeh: Kommunetorget / aspa 13/ U Mottaker: Hans Strande Sak: 7/5 - Riving av gammel låve/uthus Dok: 7/5 - Foreløpig svar i henhold til Forvaltningslovens 11 A. Rivning av låve. Saksansv: Bygg Saksbeh: Kommunetorget / aspa 13/ U Arkivdel: Leie - kommual bolig Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Mottaker: Avskjermet Sak: Husleiekontrakt Dok: Forlengelse av husleiekontrakten! Saksansv: Eiendomsavdelingen / ahso Saksbeh: Eiendomsavdelingen / ahso 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Oppland Sak: Jarenvatnet naturreservat - Forvaltningsplan Dok: Jarenvatnet naturreservat - Invitasjon til møte om en forvaltningsplan for verneområdet Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / grve Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / grve Side19

20 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Jevnaker Sak: Regional Bibliotekplan for Hadeland Dok: Regional bibliotekplan for Hadeland - Melding om politisk vedtak Saksansv: Kultur / weny Saksbeh: Kultur / weny 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Det Kongelige kommunal- og regional departement Sak: Tillegssprotokoll til Europarådets charter om lokalt selvstyre - vedrørerne rett til deltakelse i offentlige myndigheters saker Dok: Tilleggsprotokoll til Europarådets charter om lokalt selstyre vedrørende rett til deltakelse i offentlige myndigheters saker Saksansv: Rådmannsledelsen / arsk Saksbeh: Rådmannsledelsen / arsk 13/ U Mottaker: Norsk Sykepleierforbund Gran Sak: Arbeidstilsynet - tilsyn i helse- og omsorg Dok: VS: Arbeidstilsynet - varsel om tilsyn invitasjon til deltakelse Saksansv: Helse og omsorg / giko Saksbeh: Rådmannsledelsen / gaov 13/ U Mottaker: Fagforbundet Avd. Gran Finn Hvalsbråten Norsk Sykepleierforbund Gran Sak: Arbeidstilsynet - tilsyn i helse- og omsorg Dok: Arbeidstilsynet - varsel om tilsyn enheter som får tilsyn i november - informasjon til HTV og HVO Saksansv: Helse og omsorg / giko Saksbeh: Rådmannsledelsen / gaov Side20

21 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Reguleringssak Avsender: Statens Vegvesen, Region øst Sak: Reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak på fv. 57 ved Trintom skole. Dok: Forslag til annonse planoppstart Saksansv: Plan / sile Saksbeh: Plan / sile 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Reguleringssak Mottaker: Statens Vegvesen, Region øst Sak: Reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak på fv. 57 ved Trintom skole. Dok: SV: Forslag til annonse planoppstart Saksansv: Plan / sile Saksbeh: Plan / sile 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Reguleringssak Avsender: Statens Vegvesen, Region øst Sak: Reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak på fv. 57 ved Trintom skole. Dok: Annonse oppstart Saksansv: Plan / sile Saksbeh: Plan / sile 13/ I Arkivdel: Reguleringssak Avsender: Oppland fylkes Sak: Reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak på fv. 57 ved Trintom skole. Dok: Uttalelse til melding til oppstart av planarbeid - Fv 57 gang- og sykkelveg-fortau, Trintom, Gran skole, Gran Saksansv: Plan / sile Saksbeh: Plan / sile Side21

22 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Kommunale veger Avsender: Olav Solvang AS Sak: Gravetillatelse for kryssing av kommunal veg 3112, Stastadbråtan Dok: Søknad om gravetillatelse for kryssing av kommunal veg 3112, Stastadbråtan, fiber rør Saksansv: Samferdsel / rosm Saksbeh: Samferdsel / rosm 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Kommunale veger Avsender: Olav Solvang AS Sak: Gravetillatelse for kryssing av kommunal veg 3089, Utsiktsvegen Dok: Søknad om gravetillatelse for kryssing av kommunal veg 3089, Utsiktsvegen, ny fibertrase Saksansv: Samferdsel / rosm Saksbeh: Samferdsel / rosm 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Kommunale veger Avsender: Olav Solvang AS Sak: Gravetillatelse for kryssing av kommunal veg 3079, Haugsbratta Dok: Søknad om gravetillatelse for kryssing av kommunal veg 3079, Haugsbratta, fiber rør Saksansv: Samferdsel / rosm Saksbeh: Samferdsel / rosm Side22

Gran kommune 08.05.2013. Offentlig journal Periode: 03-05-2013-03-05-2013

Gran kommune 08.05.2013. Offentlig journal Periode: 03-05-2013-03-05-2013 Gran 08.05.2013 Offentlig journal Periode: 03-05-2013-03-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 08.05.2013 11/00017-244 U Mottaker: Avskjermet

Detaljer

Gran kommune 27.11.2013. Offentlig journal Periode: 23-11-2013-25-11-2013

Gran kommune 27.11.2013. Offentlig journal Periode: 23-11-2013-25-11-2013 Gran 27.11.2013 Offentlig journal Periode: 23-11-2013-25-11-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 27.11.2013 11/00085-55 U Mottaker: Protector

Detaljer

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Gran 21.05.2013 Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 21.05.2013 11/00008-32 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Gran kommune 19.08.2013. Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013

Gran kommune 19.08.2013. Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013 Gran 19.08.2013 Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 19.08.2013 11/00017-276 U Mottaker: Avskjermet

Detaljer

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Gran 07.06.2013 Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 07.06.2013 11/00175-12 I Dok.dato: 30.05.2013

Detaljer

Gran kommune 15.05.2013. Offentlig journal Periode: 08-05-2013-08-05-2013

Gran kommune 15.05.2013. Offentlig journal Periode: 08-05-2013-08-05-2013 Gran 15.05.2013 Offentlig journal Periode: 08-05-2013-08-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 15.05.2013 11/00459-169 U Mottaker: Andrzej

Detaljer

Gran kommune 02.05.2013. Offentlig journal Periode: 26 04 2013 26 04 2013

Gran kommune 02.05.2013. Offentlig journal Periode: 26 04 2013 26 04 2013 Gran 02.05.2013 Offentlig journal Periode: 26 04 2013 26 04 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 02.05.2013 11/00017 242 I Dok.dato: 23.04.2013

Detaljer

Gran kommune 30.05.2013. Offentlig journal Periode: 24 05 2013 24 05 2013

Gran kommune 30.05.2013. Offentlig journal Periode: 24 05 2013 24 05 2013 Gran 30.05.2013 Offentlig journal Periode: 24 05 2013 24 05 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 30.05.2013 11/00108 95 I Avsender: Gran IL

Detaljer

Gran kommune 11.04.2013. Offentlig journal Periode: 09 04 2013 09 04 2013

Gran kommune 11.04.2013. Offentlig journal Periode: 09 04 2013 09 04 2013 Gran 11.04.2013 Offentlig journal Periode: 09 04 2013 09 04 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 11.04.2013 11/00200 50 I Avsender: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Gran kommune 24.01.2013. Offentlig journal Periode: 22 01 2013 22 01 2013

Gran kommune 24.01.2013. Offentlig journal Periode: 22 01 2013 22 01 2013 Gran 24.01.2013 Offentlig journal Periode: 22 01 2013 22 01 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 24.01.2013 11/00017 225 U Dok.dato: Udatert

Detaljer

Gran kommune 25.07.2013. Offentlig journal Periode: 23 07 2013 23 07 2013

Gran kommune 25.07.2013. Offentlig journal Periode: 23 07 2013 23 07 2013 Gran 25.07.2013 Offentlig journal Periode: 23 07 2013 23 07 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 25.07.2013 11/00454 30 I Dok.dato: 05.07.2013

Detaljer

Gran kommune 14.02.2013. Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013

Gran kommune 14.02.2013. Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013 Gran 14.02.2013 Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 14.02.2013 11/00008 28 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012 Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17-11-2013-25-11-2013

Offentlig journal Periode: 17-11-2013-25-11-2013 Hemsedal kommune 26.11.201 Offentlig journal Periode: 17-11-201-25-11-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 26.11.201 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013 Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal Periode: 26-07-201-26-07-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013

Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013 Hol kommune 21.05.201 Offentlig journal Periode: 15-05-201-15-05-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 21.05.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-08-2013-20-08-2013

Offentlig journal Periode: 19-08-2013-20-08-2013 Hemsedal kommune 21.08.201 Offentlig journal Periode: 19-08-201-20-08-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 21.08.201 Offentlig

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00030-9 Kommunale avgifter 2013 - klage på gebyr Kommunale avgifter 2013 Enhet for økonomi - Faktura dato: Sakarkiv 231 Inngående eksternt produsert, 13/00039-17 Gnr

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012 Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode: 3-04-01-3-04-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-02-2014-20-02-2014

Offentlig journal Periode: 20-02-2014-20-02-2014 Hol kommune 21.02.201 Offentlig journal Periode: 20-02-201-20-02-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 21.02.201 Offentlig journal

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-62 U Dok.dato: 02022010 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013 Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig journal Periode: 06-0-201-10-0-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013 Hol kommune 16.04.201 Offentlig journal Periode: 15-04-201-15-04-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 16.04.201 Offentlig journal

Detaljer

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01925-19 I Dok.dato: 01122010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer