Gran kommune Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gran kommune 10.07.2013. Offentlig journal Periode: 05-07-2013-05-07-2013"

Transkript

1 Gran Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei

2 Gran / U Mottaker: Astrid Skiaker Brandbu IF Svømmegruppa v/harald M.R.Løken dag anmarkrud Eiendomsavdelingen - pemo Ergo-og fysioterapitjenesten og helsøsstertj. v/ Marianne Heggen Fysio- ergo og legetjeneste - kjty Sak: Søknad om leie av svømmehall ved Gran og Brandbu ungdomsskoler /2012/2013 Dok: Vedr. bruken av svømmebassenget ved Gran ungdomsskole skoleåret 2013/14 Saksansv: Kultur / ehly Saksbeh: Kultur / ehly 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: Ringerike Sak: Diverse refusjonskrav Dok: Refusjonskrav - barnehageplasser vårhalvåret 2013 Saksansv: Økonomi og IKT / bili Saksbeh: Barnehage / bili - Avskjermet 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Oppland Sak: Barnevern - diverse Dok: Databaserte systemer i barnevernet - påpeking av mangler ved registreringsprogrammet Familia og behov for mulighet for registrering av flere meldinger i samme sak Saksansv: Barnevern / togu Saksbeh: Barnevern / togu Side2

3 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Barne-, ungdoms- og familieetaten Sak: Barnevern - diverse Dok: Helse- og omsorgsarbeidere som fosterforeldre Saksansv: Barnevern / togu Saksbeh: Barnevern / togu 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Lunner Sak: Reguleringsplan for skytebane Kjevlingen i Lunner Dok: Møtebok - styrets vedtak - Klage på styrets vedtak - reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen plan-id Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / gujo Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / gujo 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Iana Ustymenko Sak: Søknad på ikke utlyste stillinger i Gran Dok: Innsendt autorisasjon som helsefagarbeider med spørsmål om å søke jobb Saksansv: Personalavdelingen / anov Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 11/ U Mottaker: Iana Ustymenko Sak: Søknad på ikke utlyste stillinger i Gran Dok: 11/ Innsendt autorisasjon som helsefagarbeider med spørsmål om å søke jobb Saksansv: Personalavdelingen / anov Saksbeh: Personalavdelingen / aljo Side3

4 Gran / I Avsender: Det Kongelige Kunnskapsdepartement Sak: Endring i opplæringloven og privatskoleloven Dok: Rundskriv F endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Saksansv: Grunnskole / hean Saksbeh: Grunnskole / hean 11/ I Avsender: Helsedirektoratet Sak: Særlig ressurskrevende tjenester Dok: Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i ne - utbetaling 2013 Saksansv: Helse og omsorg / giko Saksbeh: Helse og omsorg / giko 11/ I Arkivdel: Reguleringssak Avsender: Kartverket Hamar - Yngvild Malmo Sak: Reguleringsplan for Lauvlia Dok: PlankontrollLauvlia.pdf Saksansv: Plan / sobr Saksbeh: Plan / soha 11/ I Arkivdel: Reguleringssak Avsender: Oppland fylkes, Kulturarvenheten Sak: Reguleringsplan for Lauvlia Dok: Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Lauvlia, Gran Saksansv: Plan / sobr Saksbeh: Plan / sobr Side4

5 Gran / I Avsender: KOntaktutvalget for skogbruk på Hadeland v/anders Eid Hohle Sak: Kommunale veger - generelt Dok: Omklassifisering av kommunale veger for tømmertransport Saksansv: Samferdsel / rosm Saksbeh: Samferdsel / rosm 11/ U Mottaker: Sak: Bålbrenning Dok: 11/ Søknad om tillatelse til bålbrenning på en åpen slette mellom Rækstadmoen 7 og Saksansv: Brann og Redning / armo Saksbeh: Brann og Redning / stbr 11/ I Avsender: Sak: HMS - Arbeidsmiljø - grunnskolen Dok: Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket - kopi av spørreskjemaet til forberedelser for utfylling Saksansv: Grunnskole / hean Saksbeh: Grunnskole / hean 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Sak: Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Dok: Årsmelding og regnskap for Gjøvikregionen helse og miljøtilsyn 2012 Saksansv: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / arlo Saksbeh: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / lave Side5

6 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Oppland Sak: Tilsyn med helsestasjonsvirksomheten Dok: Varsel om tilsyn med helsestasjonstjenester til barn 0-6 år i Gran - landsomfattende tilsyn Saksansv: Helsesøstertjeneste / joha Saksbeh: Helsesøstertjeneste / joha 11/ U Arkivdel: Regionrådet for Hadeland Mottaker: Innlandet Revisjon IKS Sak: Partnerskapsmidler - Regionrådet Dok: Partnerskapsavtale med Oppland fylkes. Forespørsel om bekreftelse av forbruk i Saksansv: Regionrådet for Hadeland / edst Saksbeh: Regionrådet for Hadeland / edst 11/ U Mottaker: JohNET Datasystemer AS Sak: Anbud IKT-utstyr grunnskolen Dok: Forlengelse av rammeavtale for innkjøp av pc-er og pc-traller til grunnskolen 2013 Saksansv: Grunnskole / hila Saksbeh: Grunnskole / hila 11/ I Arkivdel: Reguleringssak Avsender: Oppland fylkes, Kulturarvenheten Sak: Områderegulering hytteområde Lygna sør Dok: Uttalelse - Områderegulering hytteområde Lygna sør Saksansv: Plan / sile Saksbeh: Plan / sile Side6

7 Gran / I Arkivdel: Reguleringssak Avsender: Kartverket Hamar - Yngvild Malmo Sak: Områderegulering hytteområde Lygna sør Dok: Plankart områderegulering Lygna Saksansv: Plan / sile Saksbeh: Plan / soha 11/ I Arkivdel: Reguleringssak Avsender: Kartverket - Yngvild Malmo Sak: Reguleringsplan for Markadompa Dok: Plankontroll Markadumpa Saksansv: Plan / sobr Saksbeh: Plan / soha 11/ I Arkivdel: Reguleringssak Avsender: Oppland fylkes, Kulturarvenheten Sak: Reguleringsplan for Markadompa Dok: Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Markadompa, Gran Saksansv: Plan / sobr Saksbeh: Plan / sobr 12/ U Mottaker: Sykehuset Innlandet HF Sak: Samhandlingsreformen - samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet - avtalearbeid Dok: Samhandlingsrutine for varsling av innlagt og utskrivingsklar pasient, med bruk av elektronisk meldingsutveksling - rutine til signering Saksansv: Helse og omsorg / giko Saksbeh: Helse og omsorg / giko Side7

8 Gran / I Avsender: SBG Byggprosjekt AS Sak: 263/112 og Tilbygg Gran Helsesenter Dok: 263/112 - Søknad om midlertidig brukstillatesle for underetasje tilbygg nord Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Bygg / akmj 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Kommunale eiendommer Tilg. kode: UO Par.: Offl 23 Mottaker: Vigga Bygg AS Sak: 282/2 - Nybygg av omsorgsboliger Haugsbakken 5 - Prosjektnr Tilbudsfase Dok: 282/2 Haugsbakken 5 Vedrørende manglende FDV og overtagelsesdato Saksansv: Eiendomsavdelingen / pemo Saksbeh: Eiendomsavdelingen / pemo 12/ I Arkivdel: Kommunale eiendommer Tilg. kode: UO Par.: Offl 23 Avsender: Vigga Bygg AS Sak: 282/2 - Nybygg av omsorgsboliger Haugsbakken 5 - Prosjektnr Tilbudsfase Dok: Svar fra Vigga Bygg Vedrørende manglende FDV og overtagelsesdato Saksansv: Eiendomsavdelingen / pemo Saksbeh: Eiendomsavdelingen / pemo 12/ U Arkivdel: Kommunale eiendommer Tilg. kode: UO Par.: Offl 23 Mottaker: Vigga Bygg AS Sak: 282/2 - Nybygg av omsorgsboliger Haugsbakken 5 - Prosjektnr Tilbudsfase Dok: Vedrørende manglende FDV og overtagelsesdato - Svar til Vigga Bygg Saksansv: Eiendomsavdelingen / pemo Saksbeh: Eiendomsavdelingen / pemo Side8

9 Gran / I Avsender: Det Kongelige kommunal- og regional departement Sak: Stortingsvalg og Sametingsvalg 2013 Dok: Stortingsvalget behandling av stemmer fra velgere med hemmelig adresse Saksansv: Rådmannsledelsen / gaov Saksbeh: Rådmannsledelsen / gaov 12/ I Arkivdel: Reguleringssak Avsender: Kartverket - Yngvild Malmo Sak: Reguleringsplan for Hovslia Dok: Plankontroll Hovslia Saksansv: Plan / sobr Saksbeh: Plan / soha 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Anne Marie Haugom Sak: 95/21 - Tilbygg til vertikaldelt tomannsbolig, samt bruksendring av garasje til boligformål med dispensasjonsbehandling Dok: 95/21 - Tilbygg til vertikaldelt tomannsbolig, samt omdisponering til boligformål - søknad om ferdigattest Saksansv: Bygg / kaun Saksbeh: Bygg / kaun 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: Statped sørøst Sak: Spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2012/ foreløpig melding/vedtak Dok: Avslag på søknad om tjenester - Avskjermet Saksansv: Grunnskole / hean Saksbeh: Grunnskole / hean Side9

10 Gran / U Mottaker: 'Tom Granerud' Sak: 121/30 - Tilbygg til fritidsbolig - innbygging av eksisterende veranda Dok: 121/30 - Angående gitt gebyr Saksansv: Bygg / kaun Saksbeh: Bygg / kaun 12/ U Mottaker: Hans-Eriks bygg AS Sak: 151/100 - Nybygg av enebolig m/leilighet og dobbelgarasje Dok: 151/100 - Endringstillatelse Endring av ansvarsretter - Nybygg av enebolig m/leilighet og dobbelgarasje Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Bygg / akmj 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hans-Eriks bygg AS - Hans Dehlimarken Sak: 151/100 - Nybygg av enebolig m/leilighet og dobbelgarasje Dok: 151/100 - Fraskrivelse av ansvarsrett Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Bygg / akmj 12/ U Mottaker: Hans-Eriks bygg AS Sak: 151/100 - Nybygg av enebolig m/leilighet og dobbelgarasje Dok: 151/100 - Midlertidig brukstillatelse - Nybygg av enebolig m/leilighet og dobbelgarasje Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Bygg / akmj Side10

11 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Roar Jønnes Sak: 45/19 - Oppmålingsforretning Dok: 45/19 Retur av underkrevet protokoll fra oppmålingsforretning avholdt Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / pesk 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens kartverk Tinglysingen Sak: 92/6 - Deling av grunneiendom Dok: 92/6 - Deling av grunneiendom - Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / pesk 12/ U Arkivdel: Gardsarkiv Jevnaker Mottaker: Bjørn Berger Rudstrøm Sak: 150/2 i Jevnaker - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-tilskudd) - Bevaring av utedo Dok: 150/2 i Jevnaker - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - innvilgning av tilskudd Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / jeol Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / jeol 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens kartverk Tinglysingen Sak: 127/1 fnr 1 - Fradeling av festegrunn til grunneiendom Dok: 127/1 fnr 1 - Fradeling av festegrunn til grunneiendom - Retur av tinglyst dokument Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / pesk Side11

12 Gran / I Avsender: C. Blekkerud BA-Service Sak: 159/10, 20 og 21 - Utslippstillatelse fra privat avløpsanlegg Dok: 159/10, 20 og 21 - Ettersendelse av dokumentasjon - Utslippstillatelse fra privat avløpsanlegg Saksansv: Teknisk Drift / thgu Saksbeh: Teknisk Drift / thgu 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Espira Romholt barnehage Sak: Utbetaling av tilskudd - barnehager 2013 Dok: Søknad om kompensasjon for søskenmoderasjon 2013 for Espira Romholt barnehage Saksansv: Barnehage / bili Saksbeh: Barnehage / bili 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: Avskjermet Sak: Utbetaling av tilskudd - barnehager 2013 Dok: Søknad om refusjon for redusert foreldrebetaling på grunn av spesialpedagogisk hjelp - Avskjermet Saksansv: Barnehage / bili Saksbeh: Barnehage / bili 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Dag Nicolaisen Sak: 9/20, 29, 54 og 59 - Sammenføying av eiendommene Dok: 9/20, 29, 54 og 59 - Sammenføying av eiendommene - Sletting av heftelser Saksansv: Plan / soha Saksbeh: Plan / soha Side12

13 Gran / I Avsender: Vigga Bygg AS Sak: 266/83 - Nybygg av horisontaldelt tomannsbolig Dok: 266/83 - Nybygg av horisontaldelt tomannsbolig - søknad om midlertidig brukstillatelse Saksansv: Bygg / hama Saksbeh: Bygg / hama 13/ U Mottaker: HAGEN og TØNSBERG DA Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2013 Dok: 149/27 - Bekreftede egenerklæringer om konsesjonsfrihet returneres Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / pesk 13/ I Avsender: Kari Morka Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2013 Dok: 1/2/92 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / pesk 13/ U Mottaker: DNB Meglerservice AS Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2013 Dok: 110/42 - Bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet returneres Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / pesk Side13

14 Gran / U Mottaker: DNB Meglerservice AS Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2013 Dok: 51/21 og 32 - Bekreftede egenerklæringer om konsesjonsfrihet Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / pesk 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Zhaiar Hassan Ibram Sak: Oppsigelse av barnehageplass 2013 Dok: Oppsigelse av barnehageplass i Marka barnehage for Zhian Helin Hassan Saksansv: Barnehage / bili Saksbeh: Kommunetorget / amfr 13/ U Mottaker: Lunner Sak: Regnskap 2013 Dok: Krav juni Felles sosialkontor - klient Saksansv: Økonomi og IKT / mols Saksbeh: Økonomi og IKT / tokr 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Bilskadeinstituttet AS v/ Arne Solum Sak: Nabolister i Gran 2013 Dok: 153/6 Oversendelse av bestilte dokumenter og skjema - naboliste Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Kommunetorget / sota Side14

15 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: Søknad om fastsetting av grensen mellom Vestre Toten og Hurdal, og mellom Østre Toten og Hurdal på strekningen fra Brennelva i vest og til Store Svartungen i øst Dok: Anmodning om uttalelse fra sakens parter Saksansv: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / lave Saksbeh: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / lave 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Elisabeth Skjervum Sak: 298/1/30 - Nybygg av fritidsbolig Dok: 298/1/30 - Endringssøknad - Nybygg av fritidsbolig Saksansv: Bygg / kaun Saksbeh: Bygg / kaun 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: Hege Løvhaug Dok: Søknad om permisjon fra min 75% stilling som hjemmehjelp - grunnet skolegang - Hege Løvhaug Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ I Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Nina Merethe Hvalsbråten Dok: Retur av underskrevet ansettelseskontrakt i 28% stilling som assistent - tiltredelse etter avtale med leder og tom Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / lisk Side15

16 Gran / I Arkivdel: Skogsveger Jevnaker Avsender: Oppland fylkes, Kulturarvenheten Sak: 135/1 i Jevnaker - Bygging av landbruksvei, traktorvei til Kårstadstua Dok: 135/1 i Jevnaker - Uttalelse - Bygging av landbruksvei, traktorvei til Kårstadstua Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / hemi Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / hemi 13/ U Arkivdel: Gardsarkiv Jevnaker Mottaker: Marthe Jorunn Velo Sak: 164/1 i Jevnaker - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-tilskudd) Dok: 164/1 i Jevnaker - søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i - søknader innvilget Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / jeol Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / jeol 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Åse Marie Dynna Dok: Søknad om fortsatt permisjon fra kommunale tilsysoppgaver Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Randi Merethe Randen Dok: Retur av signert ansettelseskontrakt - 95% vikariat som sykepleier ved Marka helse- og omsorgssenter Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo Side16

17 Gran / U Arkivdel: Gardsarkiv Lunner Mottaker: Johnny Helle Jorun Snellingen Kalvsjøhagen Sak: 91/40 i Lunner - Konsesjon på erverv av fast eiendom Dok: 91/40 - Konsesjon på erverv av eiendom - Johnny Helle Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / gujo Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / gujo 13/ U Arkivdel: Gardsarkiv Lunner Mottaker: Johnny Helle Sak: 91/40 i Lunner - Konsesjon på erverv av fast eiendom Dok: 91/40 - Konsesjon på erverv av eiendom - Johnny Helle Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / gujo Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / gujo 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Heidi Marianne Børresen Dok: Retur av underskrevet ansettelseskontrakt i 15,5% stilling som hjemmehjelp f.t. tilrettelagte tjenester - perioden Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ I Avsender: Yngvild Malmo Sak: Kommunedelplan for Gran sentrum revisjon Dok: Teknisk kontroll av delplan for Gran sentrum, Gran Saksansv: Plan / sile Saksbeh: Plan / soha Side17

18 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Line Carlsen Dok: Retur av signert ansettelseskontrakt - 12% stilling som fagarbeider ved tilrettelagte tjenester Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: KLP Landspensjonskasse Dok: Vedtak om opphør av attføringspensjon fra KLP Saksansv: Personalavdelingen / lisk Saksbeh: Personalavdelingen / lisk - Avskjermet 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Espira Romholt barnehage Sak: Kommunalt tilskudd 2013 Dok: Melding om endring i antall barn 2013 Saksansv: Barnehage / bili Saksbeh: Barnehage / bili 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sonja Westerås Karlsen Dok: Signert skjema om taushetsplikt Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj Side18

19 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: KLP Landspensjonskasse Dok: Innvilgelse av attføringspensjon fra KLP Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj - Avskjermet 13/ I Avsender: Statens Vegvesen, Region øst Sak: 159/21 - Nybygg enebolig Dok: 159/21 - Tilsagn om utvidet bruk av utkjøring i forbindelse med nybygg på Jorstadlinna 87 - Nybygg enebolig Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Bygg / akmj 13/ I Avsender: Jens Dehlimarken Dok: Retur av tilkallingskontrakt i undertegnet stand - for eiendomsavdelingen i perioden til Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Sophie Faint Dok: Retur av tilkallingskontrakt i undertegnet stand - for helse-og omsorgstjenesten fra Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo Side19

20 Gran / U Mottaker: Advokat Cathrine Strøm Veiby Sak: 193/42 og 193/44 - Sammenføying av eiendommene Dok: 193/42 og 193/44 - Tinglyst krav om sammenføying Saksansv: Plan / soha Saksbeh: Plan / soha 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 26 Avsender: Hanne Torkildsby Dok: Innsending av autorisasjon/vitnemål Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 26 Avsender: Harry Teisbo Haldorsen Dok: Karakterutskrifter Saksansv: Personalavdelingen / lisk Saksbeh: Personalavdelingen / lisk 13/ I Avsender: Bekkelund VVS AS Sak: 262/67 - Tilkobling av avløp Dok: 262/67 - Nabovarsel - Tilkobling av avløp Saksansv: Teknisk Drift / thgu Saksbeh: Teknisk Drift / thgu Side20

21 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Arto Korpi Dok: Retura av underskrevet tilkallingskontrakt med helse- og omsorgstjenesten Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Daniel Condorelli Dok: Retur av underskrevet tilakllingskontrakt med helse- og omsorgstjenesten Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Line Skeie Tvenge Dok: Retur av underskrevet tilkallingskontrakt for grunnskolen fra Saksansv: Personalavdelingen / lisk Saksbeh: Personalavdelingen / lisk 13/ U Mottaker: Statens kartverk Tinglysingen Sak: 266/53 og 266/94 - Sammenføying av eiendommene Dok: 266/53 og 266/94 - Sammenføying av eiendommene Saksansv: Plan / soha Saksbeh: Plan / soha Side21

22 Gran / U Arkivdel: Gardsarkiv Gran Mottaker: Hemlaga på Næs Sak: 57/1 i Gran - Tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL- tilskudd) - Restaurering av gammel låve Dok: 57/1 i Gran - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - innvilgning av søknad Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / jeol Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / jeol 13/ U Mottaker: Statens kartverk Tinglysingen Sak: 69/13 og 69/20 - Sammenføying av eiendommene Dok: 69/13 og 69/20 - Sammenføying av eiendommene Saksansv: Plan / soha Saksbeh: Plan / soha 13/ U Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Mottaker: Avskjermet Dok: STOPP AV LØNNSUTBETALINGER FRA Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Johan Grevstad Sak: 108/1 Eiendomsskatt Dok: 108/1 og 105/269 - Eiendomsskatt - Faktaopplysninger om eiendom Saksansv: Eiendomsskatt / kero Saksbeh: Eiendomsskatt / kero Side22

23 Gran / I Avsender: Knut Magnar Lehre Sak: 77/44 - Dispensasjon fra arealplanen for første etasje i bygning Dok: 77/44 - Nabovarsel - Dispensasjon fra arealplanen for første etasje i bygning Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Bygg / akmj 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Hans Gudmund Lunder Linn Beathe Reiestad Monica Stenersen Paul Helmen Per Ballangrud Randi Tangen Sak: Veterinærvaktordningen - anbud og kontrakter Dok: Oppsigelse av avtale om deltakelse i klinisk veterinærvaktordning for Hadeland vaktdistrikt Saksansv: Rådmannsledelsen / gaov Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / gujo 13/ I Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Karin Skirstad Hammerud Dok: Retur av underskrevet anstettelseskontrakt i 49% og 17% stilling som miljøterapaut f.t tilrettelagte tjenester - Lindheim - varighet Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Mira Heier Dok: Retur av underskrevet tilkallingskontrakt med helse og omsorg Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj Side23

24 Gran / U Mottaker: Espen Hanserud Sak: 105/304 - Nybygg av enebolig med sokkelleilighet Dok: 105/304 - Behov for suppleringer i byggesak - Nybygg av enebolig med sokkelleilighet Saksansv: Bygg / kaun Saksbeh: Bygg / kaun 13/ I Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Eva Aaserud Dok: Retur av underskrevet ansettelseskontrakt i 36,63% stilling som hjemmehjelp f.t. tilrettelagte tjenester - Rogne Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Anne Mette Nordengen Dok: Retur av ansettelseskontrakt i undertegnet stand, 25,5 % vikariat som lærer uten godkjenning ved Fredheim skole fra til Saksansv: Personalavdelingen / lisk Saksbeh: Personalavdelingen / lisk 13/ U Arkivdel: Vann/avløpsanleg g Mottaker: Sak: 111/15 - Teknisk plan veg / overvann - Utsikten boligfelt Dok: Overvannshåndtering Utsikten boligfelt Saksansv: Teknisk Drift / thgu Saksbeh: Teknisk Drift / thgu Side24

25 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Anne Karen Rabl-Vøien Dok: Autorisasjon som lege Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ U Mottaker: Lars Hammerud Dok: Ansettelseskontrakt på tilkalling Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ I Avsender: Randsfjordmuseene AS Sak: 260/15 - Tilstandsrapport driftsbygning Dok: 260/15 - Rapport - Randsfjordsmuseene Saksansv: Bygg Saksbeh: Bygg 13/ I Avsender: Randsfjordmuseene AS Sak: 247/12 - Tilstandsrapport våningshus Dok: 247/12 - Rapport Randsfjordsmuseene Saksansv: Bygg Saksbeh: Bygg Side25

26 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Eiendomsmegler 1 Hadeland Sak: 153/47 Opplysninger vedrørende salgsoppdrag Dok: 153/47 Opplysninger vedrørende salgsoppdrag Saksansv: Kommunetorget Saksbeh: Kommunetorget 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ketil Koppang-landbruk og næringsmegling AS Sak: 20/1 Opplysninger vedrørende salgsoppdrag Dok: 20/1 Opplysninger vedrørende salgsoppdrag Saksansv: Kommunetorget Saksbeh: Kommunetorget 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: DnB Eiendom Avd. Hadeland Sak: 266/55 Opplysninger vedrørende salgsoppdrag Dok: 266/55 Opplysninger vedrørende salgsoppdrag Saksansv: Kommunetorget Saksbeh: Kommunetorget 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Inger Grymyr Svevnerud Sak: 282/249 - Påbygg - tak over deler av eksisterende veranda Dok: 282/249 - Søknad uten ansvarsrett - Påbygg - tak over deler av eksisterende veranda Saksansv: Bygg Saksbeh: Bygg Side26

27 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: Avskjermet Sak: Leie av kommunal bolig Dok: Søknad om leie av kommunal bolig Saksansv: Eiendomsavdelingen / ahso Saksbeh: Eiendomsavdelingen / ahso 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens Vegvesen, Region øst Sak: 81/10 - Nybygg enebolig Dok: 81/10 - Tilattelse til ny avkjørsel - kopi av brev til Marit Ræstad og Jan Egil Tangen Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Bygg / akmj 13/ I Avsender: Anderssen+Fremming AS Sak: 153/114 - Nybygg verksted Dok: 153/114 - Søknad om nybygg verksted Saksansv: Informasjonsavdelingen / gajo Saksbeh: Bygg Side27

28 Gran / U Tilg. kode: UO Par.: Offl 23 Mottaker: Avskjermet Dok: Ny tidsbegrenset lønn fra Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Line Christine Olsen Dok: Retur av underskrevet ansettelseskontrak i 40% fast stilling som assistent f.t. Fagerlund skole Saksansv: Personalavdelingen / lisk Saksbeh: Personalavdelingen / lisk 13/ U Arkivdel: Gardsarkiv Gran Mottaker: Gunnar Skiaker Sak: 163/1 i Gran - Avløsertilskudd ferie og fritid Dok: 163/1 i Gran - Avløsertilskudd ferie og fritid 2012 Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu Side28

Gran kommune 08.05.2013. Offentlig journal Periode: 03-05-2013-03-05-2013

Gran kommune 08.05.2013. Offentlig journal Periode: 03-05-2013-03-05-2013 Gran 08.05.2013 Offentlig journal Periode: 03-05-2013-03-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 08.05.2013 11/00017-244 U Mottaker: Avskjermet

Detaljer

Gran kommune 02.05.2013. Offentlig journal Periode: 26 04 2013 26 04 2013

Gran kommune 02.05.2013. Offentlig journal Periode: 26 04 2013 26 04 2013 Gran 02.05.2013 Offentlig journal Periode: 26 04 2013 26 04 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 02.05.2013 11/00017 242 I Dok.dato: 23.04.2013

Detaljer

Gran kommune 15.05.2013. Offentlig journal Periode: 08-05-2013-08-05-2013

Gran kommune 15.05.2013. Offentlig journal Periode: 08-05-2013-08-05-2013 Gran 15.05.2013 Offentlig journal Periode: 08-05-2013-08-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 15.05.2013 11/00459-169 U Mottaker: Andrzej

Detaljer

Gran kommune 27.11.2013. Offentlig journal Periode: 23-11-2013-25-11-2013

Gran kommune 27.11.2013. Offentlig journal Periode: 23-11-2013-25-11-2013 Gran 27.11.2013 Offentlig journal Periode: 23-11-2013-25-11-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 27.11.2013 11/00085-55 U Mottaker: Protector

Detaljer

Gran kommune 11.04.2013. Offentlig journal Periode: 09 04 2013 09 04 2013

Gran kommune 11.04.2013. Offentlig journal Periode: 09 04 2013 09 04 2013 Gran 11.04.2013 Offentlig journal Periode: 09 04 2013 09 04 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 11.04.2013 11/00200 50 I Avsender: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Gran kommune 25.07.2013. Offentlig journal Periode: 23 07 2013 23 07 2013

Gran kommune 25.07.2013. Offentlig journal Periode: 23 07 2013 23 07 2013 Gran 25.07.2013 Offentlig journal Periode: 23 07 2013 23 07 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 25.07.2013 11/00454 30 I Dok.dato: 05.07.2013

Detaljer

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Gran 07.06.2013 Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 07.06.2013 11/00175-12 I Dok.dato: 30.05.2013

Detaljer

Gran kommune 19.08.2013. Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013

Gran kommune 19.08.2013. Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013 Gran 19.08.2013 Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 19.08.2013 11/00017-276 U Mottaker: Avskjermet

Detaljer

Gran kommune 30.05.2013. Offentlig journal Periode: 24 05 2013 24 05 2013

Gran kommune 30.05.2013. Offentlig journal Periode: 24 05 2013 24 05 2013 Gran 30.05.2013 Offentlig journal Periode: 24 05 2013 24 05 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 30.05.2013 11/00108 95 I Avsender: Gran IL

Detaljer

Gran kommune 24.01.2013. Offentlig journal Periode: 22 01 2013 22 01 2013

Gran kommune 24.01.2013. Offentlig journal Periode: 22 01 2013 22 01 2013 Gran 24.01.2013 Offentlig journal Periode: 22 01 2013 22 01 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 24.01.2013 11/00017 225 U Dok.dato: Udatert

Detaljer

Gran kommune 14.02.2013. Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013

Gran kommune 14.02.2013. Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013 Gran 14.02.2013 Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 14.02.2013 11/00008 28 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Gran 21.05.2013 Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 21.05.2013 11/00008-32 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012 Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Periode: 07-05-2014-07-05-2014

Periode: 07-05-2014-07-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 07-05-2014-07-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02268-27 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 03-01-2012-03-01-2012

Periode: 03-01-2012-03-01-2012 DMS2002 - Software nnovation 05.01.2012 Offentlig journal Periode: 03-01-2012-03-01-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-8 U Dok.dato: 17.08.2011

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013

Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013 Hol kommune 21.05.201 Offentlig journal Periode: 15-05-201-15-05-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 21.05.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 18102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 18102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00375-15 N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-08-2013-20-08-2013

Offentlig journal Periode: 19-08-2013-20-08-2013 Hemsedal kommune 21.08.201 Offentlig journal Periode: 19-08-201-20-08-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 21.08.201 Offentlig

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fritak for eiendomsskatt. Fritak for eiendomsskatt - Søker: Porsanger Boligstiftelse 2014/1880-4 2465/2015 PLØ/BJOOLS

Offentlig journal. Søknad om fritak for eiendomsskatt. Fritak for eiendomsskatt - Søker: Porsanger Boligstiftelse 2014/1880-4 2465/2015 PLØ/BJOOLS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.04-06.05. 2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 13.05.2015 Søknad om fritak for eiendomsskatt Fritak for eiendomsskatt - Søker: Porsanger Boligstiftelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 21.03.2015-21.06.2015, - 21.06.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.06.2015

Detaljer