Gran kommune Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gran kommune 27.11.2013. Offentlig journal Periode: 23-11-2013-25-11-2013"

Transkript

1 Gran Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei

2 Gran / U Mottaker: Protector forsikring ASA Sak: Erstatningssaker - Teknisk område Dok: 30/10 Svar på regresskrav i forbindelse med eiendommens areal Saksansv: Teknisk Drift / tryr Saksbeh: Oppmåling / lega 11/ I Avsender: Protector forsikring ASA Sak: Erstatningssaker - Teknisk område Dok: 30/10 - Automatisk Kvittering Saksansv: Teknisk Drift / tryr Saksbeh: Oppmåling / lega 11/ U Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Mottaker: Oslo, Fakturasentralen Sak: Diverse refusjonskrav barnehage Dok: Refusjonskrav - barn med barnehageplass i Gran høsten 2013 Saksansv: Økonomi og IKT / bili Saksbeh: Barnehage / bili 11/ U Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Mottaker: Søndre Land Sak: Diverse refusjonskrav barnehage Dok: Refusjonskrav - barn med barnehageplass i Gran høsten 2013 Saksansv: Økonomi og IKT / bili Saksbeh: Barnehage / bili Side2

3 Gran / U Mottaker: Fylkesmannen i Oppland Sak: Rapportering - barnevern Dok: Svar på rapportering barnevern 1. halvår 2013 Saksansv: Barnevern / togu Saksbeh: Barnevern / togu 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Rebels Music v/øistein Lysenstøen Sak: Melding til brannvesenet om overnatting/arrangement i bygg og lokaler Dok: Arrangement - melding om midlertidig bruksendring - Rebels Music, julerock Saksansv: Brann og Redning / stbr Saksbeh: Brann og Redning / stbr 11/ I Avsender: Det kongelige Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Sak: Bosetting av flyktninger Dok: Flere flykningbarn trenger et hjem Saksansv: Rådmannsledelsen / gaov Saksbeh: Ordfører / knle 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Gjøvik) Sak: Bosetting av flyktninger Dok: Informasjon om IMDIs reviderte rutiner for bosetting av flyktninger- utnyttelse av ns bosettingsvedtak Saksansv: Rådmannsledelsen / gaov Saksbeh: Rådmannsledelsen / gaov Side3

4 Gran / U Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Mottaker: Avskjermet Sak: Logopedbehandling utenfor grunnskolen Dok: Søknad om logopedbehandling - Avskjermet Saksansv: Grunnskole / hean Saksbeh: Grunnskole / ragr 11/ U Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Mottaker: Avskjermet Sak: Logopedbehandling utenfor grunnskolen Dok: Søknad om logopedbehandling - Avskjermet Saksansv: Grunnskole / hean Saksbeh: Grunnskole / ragr 11/ U Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Mottaker: Avskjermet Sak: Varsel om fravær over 10% Dok: Varsel om fravær - Avskjermet Saksansv: Grunnskole / hean Saksbeh: Grunnskole / ragr 11/ I Avsender: Innlandet Revisjon IKS Sak: Kontrollutvalget Dok: Sakspapirer til møte i Kontrollutvalget i Gran Saksansv: Rådmannsledelsen / arsk Saksbeh: Rådmannsledelsen / arsk Side4

5 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Arkitektene Dahl & Myrhol AS Sak: 90/2 - Nybygg kårbolig m/garasje, samt riving av eksisterende kårbolig m/garasje Dok: 90/2 - Revidert søknad om ferdigattest - Ny kårbolig Saksansv: Bygg / lajo Saksbeh: Bygg / akmj 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Gardsarkiv Jevnaker Avsender: Bjørn Berger Rudstrøm Sak: 150/2 i Jevnaker - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-tilskudd) - Sikring og bevaring av verneverdig, delevis fredet tun og tunlandskap Dok: 150/2 i Jevnaker - Sluttrapport for prosjekt Øvre Berger Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / jeol Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / jeol 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kartverket Sak: Overføring av kirkelige eiendommer fra n til Kirkelig Fellesråd Dok: 215/27 - Innrykk av annonse om grunnbokshjemmel - tinglysningsloven 38a - kopi av brev til avisen Hadeland Saksansv: Rådmannsledelsen / arsk Saksbeh: Oppmåling / soha 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Lung Garden Sak: Lung Garden - Skjenke- og serveringsbevilling Dok: Svar på søknad om skjenkebevilling - Lung Garden v/ Hing Lung To Saksansv: Kultur / thpe Saksbeh: Kultur / thpe Side5

6 Gran / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Lung Garden Sak: Lung Garden - Skjenke- og serveringsbevilling Dok: Svar på søknad om serveringsbevilling - Lung Garden v/pou I Cheong Saksansv: Kultur / thpe Saksbeh: Kultur / thpe 11/ U Arkivdel: Kommunale veger Mottaker: Olav Solvang AS Sak: Arbeider i eller ved kommunal veg nr Movegen Dok: 11/ Søknad om gravetillatelse for kryssing av kommunal veg Saksansv: Samferdsel / rosm Saksbeh: Samferdsel / rosm 11/ U Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Mottaker: Avskjermet Sak: Husmorvikartjenesten - Søknader Dok: OMSORGSVIKAR/HUSMORVIKAR Saksansv: Barnevern / sisa Saksbeh: Barnevern / sisa 11/ U Mottaker: Glitres venner v/jorunn Rudstuen Sak: Kommunalt tilskudd til kulturbygg/samfunnshus - Gran Dok: Fordeling av kommunalt tilskudd til kulturbygg/samfunnshus 2013 Saksansv: Kultur / ehly Saksbeh: Kultur / ehly Side6

7 Gran / I Arkivdel: Reguleringssak Avsender: NVE region øst Sak: Reguleringsplan for Bisgård Dok: NVEs innsigelse ved offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Bisgård gnr 153/21 og Gran, Oppland Saksansv: Plan / sobr Saksbeh: Plan / sobr 12/ U Mottaker: Fylkesmannen i Oppland Sak: Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte naturtyper Dok: Oversendelse av rapportskjema for tiltak som har fått midler til utvalgt naturtype Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / grve Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / grve 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Helsedirektoratet Sak: Samhandlingsreformen - Styrking av helsetjenester Dok: SV: 12/ Bekreftelse på mottatt aksept av vilkår -Rekrutteringstilskudd for 1.driftsår til Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Saksansv: Helse og omsorg / giko Saksbeh: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / arlo 12/ U Mottaker: Gran frivilligsentral v/hilde Tangen Sak: Leie av sirkusplassen i Brandbu Dok: Søknad om å kunne benytte Sirkustomta til parkering Saksansv: Samferdsel / rosm Saksbeh: Samferdsel / rosm Side7

8 Gran / U Mottaker: Ingeniør Sverre Hagen Sak: Boligfelt - Grymyr grustak Dok: Svar på brev angående Grymyr grustak Saksansv: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / lave Saksbeh: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / lave 12/ U Mottaker: Rakalauv Barnehage SA v/ styrer Torhild Østby Sak: Utbetaling av tilskudd - barnehager 2013 Dok: Utbetaling av tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne høsten 2013 Saksansv: Barnehage / bili Saksbeh: Barnehage / bili 12/ U Mottaker: Solsida barnebeite Sak: Utbetaling av tilskudd - barnehager 2013 Dok: Utbetaling av tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne høsten 2013 Saksansv: Barnehage / bili Saksbeh: Barnehage / bili 12/ U Mottaker: Bergseng bondegårdsbarnehage v/ styrer Mette Tøfte Sak: Utbetaling av tilskudd - barnehager 2013 Dok: Utbetaling av tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne høsten 2013 Saksansv: Barnehage / bili Saksbeh: Barnehage / bili Side8

9 Gran / U Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Mottaker: Espira Romholt barnehage Sak: Utbetaling av tilskudd - barnehager 2013 Dok: Utbetaling av tilskudd til barn med behov for spesialpedagogisk hjelp høsten 2013 Saksansv: Barnehage / bili Saksbeh: Barnehage / bili 12/ U Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Mottaker: Rakalauv Barnehage SA v/ styrer Torhild Østby Sak: Utbetaling av tilskudd - barnehager 2013 Dok: Utbetaling av tilskudd til barn med behov for spesialpedagogisk hjelp høsten 2013 Saksansv: Barnehage / bili Saksbeh: Barnehage / bili 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Liv Marit Hagen Werner Dok: Oppsigelse av stilling som stilling ved psykisk helse - Haugsbakken Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ U Mottaker: Liv Marit Hagen Werner Dok: SVAR: egen oppsigelse av stilling som stilling ved psykisk helse - Haugsbakken Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo Side9

10 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 23 Avsender: Fagforbundet Avd. Gran Dok: Kav om fast ansettelse - Avskjermet Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 23 Avsender: Fagforbundet Avd. Gran Dok: Krav om fast ansettelse - Avskjermet Saksansv: Personalavdelingen / lisk Saksbeh: Personalavdelingen / lisk 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 23 Avsender: Fagforbundet Avd. Gran Dok: Krav om fast ansettelse - Avskjermet Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ U Mottaker: Bjørn Antonsen Sak: 152/108 - Nybygg enebolig (oppført 1985) Dok: 152/108 -Tilbakemelding på innsendt tilstandsrapport - Nybygg enebolig og garasje (oppført 1985) Saksansv: Bygg / lajo Saksbeh: Bygg / akmj Side10

11 Gran / I Avsender: Fylkesmannen i Oppland Sak: Kommunalt tilskudd 2013 Dok: Foreløpig melding i forvaltningssak jf. Forvaltningloven 11a - kopi av brev til Espira Gruppen AS Saksansv: Barnehage / bili Saksbeh: Barnehage / momi 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Mottaker: Avskjermet Dok: Referat fra møte Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ U Mottaker: AS Staff & Sønner Sak: 263/29- VA-plan - Teknisk plan Dok: 263/29 - Møllergården - situasjonsplan for ny trase Saksansv: Teknisk Drift / thgu Saksbeh: Teknisk Drift / thgu 13/ U Mottaker: GB Rørleggermester A/S Sak: 215/36 - Tilkobling til offentlig vann og avløp Dok: 215/36 - Tilkobling off. avløp - ferdigattest Saksansv: Teknisk Drift / thgu Saksbeh: Teknisk Drift / thgu Side11

12 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Torhild Benum Dok: Retur av ansettelseskontrakt i underskrevet stand som fagarbeider ved Markatun III Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 23 Avsender: Fagforbundet Avd. Gran Dok: Krav om fast ansettelse - Avskjermet Saksansv: Personalavdelingen / lisk Saksbeh: Personalavdelingen / lisk 13/ U Mottaker: Anne Lene Kjenseberg Sak: Elevpermisjoner - Grunnskolen, Gran /2014 Dok: fri fra skolen Karoline Kjensberg Saksansv: Grunnskole / hean Saksbeh: Brandbu ungdomsskole (1) / raso 13/ I Avsender: Entrepenørselskapet Stenberg Schulz AS Sak: 280/63 - Nybygg enebolig Dok: 280/63 - Oversendelse av situasjonskart Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Bygg / akmj Side12

13 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Finn Einar Grinaker Sak: Levekårsundersøkelse Dok: 13/ Svar fra Moen musikkforening vedr. Folkehelse og levekårsundersøkelse Gran 2014 Saksansv: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / svsa Saksbeh: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / svsa 13/ U Mottaker: Østlandsforskning AS - Kari Batt-Rawden Sak: Levekårsundersøkelse Dok: Svar: 13/ Utdeling og innhenting av spørreskjema og utvalg i Gran Saksansv: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / svsa Saksbeh: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / svsa 13/ I Avsender: Østlandsforskning AS - Kari Batt-Rawden Sak: Levekårsundersøkelse Dok: Svar fra ØF: 13/ Utdeling og innhenting av spørreskjema og utvalg i Gran Saksansv: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / svsa Saksbeh: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / svsa 13/ U Mottaker: Advokatfirmaet BA-HR DA Sak: Utbyggingsavtale for Granstunet eiendom AS - Oppfølging Dok: Utbyggingsavtaler Granstunet Eiendom AS og Gran Handelspark AS / dokumentasjon Saksansv: Teknisk Drift / tryr Saksbeh: Teknisk Drift / tryr Side13

14 Gran / U Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Mottaker: Avskjermet Dok: Referat fra møte den sykefraværsoppfølging Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Mottaker: Avskjermet Dok: Referat fra møte Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ U Mottaker: Siri Pernille Ensrud Dok: Referance for Siri Pernille Ensrud Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Tilrettelagte tjenester / gkre 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Siri Pernille Ensrud Dok: Tjenestebevis Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Tilrettelagte tjenester / gkre Side14

15 Gran / U Mottaker: Advokat Kari Gjerdingen Henriksen Anne Borgedahl Arild og Martha Elverud Dag-Kristian Prestkvern Erik Prestkvern Gran Kjell Linstad Marianne O. og Terje Ingvar Myrdal Sak: 270/13 - Deling av grunneiendom Dok: 270/59 - Underretning om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / lega 13/ U Mottaker: Inger Marie Braaum Sak: 44/3 - Oppmålingsforretning Dok: 44/52 - Oversendelse av protokoll Saksansv: Oppmåling / pesk Saksbeh: Oppmåling / pesk 13/ U Mottaker: GB Rørleggermester A/S Sak: 149/40 - Utslipp fra privat avløpsanlegg Dok: 149/40 - Utslipp fra privat avløpsanlegg - ferdigattest Saksansv: Teknisk Drift / thgu Saksbeh: Teknisk Drift / thgu 13/ I Avsender: Ola Skjøtskift Sak: 32/3 - Tilkobling av vann og avløp Dok: 32/3 - Tinglyste erklæringer for vann- og kloakledning til 32/9,6 og 32/45 Saksansv: Teknisk Drift / thgu Saksbeh: Teknisk Drift / thgu Side15

16 Gran / U Mottaker: Sak: Rv4 Gran grense - Jaren - anleggsarbeider Dok: Oppfylling - fjerning av fjellrygg - 234/1-236/1 Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / gujo Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / gujo 13/ I Avsender: Sak: Rv4 Gran grense - Jaren - anleggsarbeider Dok: SV: Oppfylling - fjerning av fjellrygg - 234/1-236/1 Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / gujo Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / gujo 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Gerd De Sousa Dok: Retur av underskrevet senioravtale perioden Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ U Mottaker: Norconsult AS, avd. Gjøvik Sak: 262/78 - Tilbygg Granstunet - Nybygg Gran handelspark Dok: Vedrørende søknad om ferdigattest Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / lave Side16

17 Gran / I Avsender: C.M. Mathieson & co AS Sak: 215/5 - Tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett Dok: 215/5 - Søknad om ferdigattest Saksansv: Teknisk Drift / thgu Saksbeh: Teknisk Drift / thgu 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Mona E Linvollen Dok: Retur av arbeidsavtale i underskrevet stand - vikar på tillsigelse i Helse og omsorg fra Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ I Avsender: Anders Læhren Sak: 258/2 - Oppføring av to paviljonger - "Filter" Dok: 258/2 - Signert avtale om bruksrett mellom Anders Læhren og Gran Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Bygg / akmj 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Torstein Alm Sak: 265/142 - Oppføring av fire paviljonger - "Filter 1" Dok: 265/142 - Signert avtale om bruksrett mellom Torstein Alm og Gran Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Bygg / akmj Side17

18 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Andreas Hoff Sak: 156/108 - Retting i matrikkelen Dok: 156/108 - Matrikkelendring Saksansv: Oppmåling / poeg Saksbeh: Oppmåling / poeg 13/ U Mottaker: Sak: 156/108 - Retting i matrikkelen Dok: 156/62 - Svar på epost vedr. retting i matrikkelen Saksansv: Oppmåling / poeg Saksbeh: Oppmåling / poeg 13/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 26 Avsender: Marrie Anne Leijenaar Dok: Ettersendt attester og vitnemål Saksansv: Personalavdelingen / lisk Saksbeh: Personalavdelingen / lisk 13/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 26 Avsender: Hans Kristian Tingelstad Dok: Vitnemål Saksansv: Personalavdelingen / lisk Saksbeh: Personalavdelingen / lisk Side18

19 Gran / U Mottaker: Sak: 271/57 - Riving og tilbygg til fritidsbolig Dok: 271/57 - Vedrørende omsøkt tilbygg i 2008 Saksansv: Bygg / kaun Saksbeh: Bygg / kaun 13/ I Avsender: Hans Grimsrud Sak: 271/57 - Riving og tilbygg til fritidsbolig Dok: 271/57 - Svar på forespørsel vedrørende omsøkt tilbygg i 2008 Saksansv: Bygg / kaun Saksbeh: Bygg / kaun 13/ U Arkivdel: Gardsarkiv Jevnaker Mottaker: Randi Kristensen Sak: 135/1 i Jevnaker - Skogfond - Randi Kristensen Dok: 135/1 i Jevnaker - Godkjenning av søknad om tilbakebetaling av skogfond og utbetaling av skogfond Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / hemi Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / hemi 13/ U Arkivdel: Gardsarkiv Jevnaker Mottaker: Randi Kristensen Sak: 135/1 i Jevnaker - Skogfond - Randi Kristensen Dok: Tilbakebetaling fra skogfond, gnr 135 bnr 1 i Jevnaker, Kårstad Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / hemi Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / hemi Side19

20 Gran / U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Gardsarkiv Gran Mottaker: Ole Steinar Melbostad Sak: 170/1 i Gran - Produksjonstilskudd i jordbruket Dok: 170/1 i Gran - Produksjonstilskudd i jordbruket - resultat av kontroll Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / eite Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / eite 13/ U Arkivdel: Gardsarkiv Gran Mottaker: Gunnar Skiaker Sak: 163/1 i Gran - Produksjonstilskudd i jordbruket Dok: 163/1 i Gran - Produksjonstilskudd i jordbruket - resultat av kontroll Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / eite Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / eite 13/ U Arkivdel: Gardsarkiv Gran Mottaker: Torgrim Jorstad Sak: 168/1 i Gran - Produksjonstilskudd i jordbruket Dok: 168/1 i Gran - Produksjonstilskudd i jordbruket - resultat av kontroll Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / eite Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / eite 13/ U Arkivdel: Gardsarkiv Lunner Mottaker: Ole Stenerud Sak: 16/1 i Lunner - Produksjonstilskudd i jordbruket Dok: 16/1 i Lunner - Produksjonstilskudd i jordbruket - resultat av kontroll Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / eite Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / eite Side20

21 Gran / U Arkivdel: Gardsarkiv Lunner Mottaker: Morten Haga Sak: 21/1 i Lunner - Produksjonstilskudd i jordbruket Dok: 21/1 i Lunner - Produksjonstilskudd i jordbruket - resultat av kontroll Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / eite Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / eite 13/ U Mottaker: Helge Midttun Liv Isaksen Rolf Ola Andersson Statens Vegvesen, Region øst - Hallgeir Tomter Stine Bleken Eid Thor Armand Andersen Tom Åge Bleken Sak: 46/37 m.fl. Retting i matrikkelen Dok: 46/37 m.fl. Varsel om retting i matrikkelen Saksansv: Oppmåling / poeg Saksbeh: Oppmåling / poeg 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Mariann Slinning Østad Andersen Dok: Retur av underskrevet skjema om taushetsplikt Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 jfr Fvl 13 Avsender: Mariann Slinning Østad Andersen Dok: Retur av skjema angående tuberkuloseundersøkelsen Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj Side21

22 Gran / I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 26 Avsender: Mariann Slinning Østad Andersen Dok: CV, attester, vitnemål og kursbevis Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 26 Avsender: Kristian Aas Dok: Attester og tjenestebevis Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kristian Aas Dok: Retur av underskrevet skjema om taushetsplikt Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 jfr Fvl 13 Avsender: Kristian Aas Dok: Retur av skjema angående tuberkuloseundersøkelsen Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj Side22

23 Gran / I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 26 Avsender: Kirsten Gjøines Dok: Attester og vitnemål Saksansv: Personalavdelingen / lisk Saksbeh: Personalavdelingen / lisk 13/ U Mottaker: Anne Solstad Sak: 280/4 - Tilbygg til eksisterende bolig Dok: 280/4 - Foreløpig svar i henhold til Forvaltningsloven 11A - tilbygg til bolig Saksansv: Bygg Saksbeh: Kommunetorget / amfr 13/ I Avsender: Oppland fylkes Sak: Oppfordring til å bli MOT- Dok: Ungdommens fylkesting - Oppfordring om å bli MOT- Saksansv: Kultur / thpe Saksbeh: Kultur / thpe 13/ I Arkivdel: Gardsarkiv Gran Avsender: Berthe Hvinden Alm Sak: 59/1 i Gran - Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Dok: 59/1 i Gran - Søknad om tilskudd til dreniering av jordbruksjord Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / eite Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / eite Side23

24 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Line Alm Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 jfr Fvl 13 Sak: 150/18 og 152/95 - Sammenføying ev eiendommene Dok: 150/18 og 152/95 - Krav om sammenføying ev eiendommene Saksansv: Oppmåling / soha Saksbeh: Oppmåling / soha 13/ I Avsender: Andreas Hoff Sak: 44/3 - Eiendomsopplysninger Dok: 44/3 - grenser Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / lega 13/ U Mottaker: Kari Anne Hoff Sak: 44/3 - Eiendomsopplysninger Dok: 44/3 - Svar på forespørsel vedrørende grenser for eiendommen Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / lega 13/ I Avsender: Åsmund Pettersen & Sønn A/S Sak: 155/78 - Tilkobling av offentlig vann- og avløpsnett Dok: 155/78 - Søknad om tilkobling vann og avløp brakkerigg Jarenstranda. Saksansv: Teknisk Drift / thgu Saksbeh: Teknisk Drift / thgu Side24

25 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Diakonistiftelsen Røysum Sak: 151/32 og 151/6,20 - Sammenføying ev eiendommene Dok: 151/32 og 151/6,20 - Krav om Sammenføying ev eiendommene Saksansv: Oppmåling / soha Saksbeh: Oppmåling / soha 13/ U Mottaker: Sak: 271/57 - Tilbygg til fritidsbolig Dok: 271/57 - Vedrørende omsøkt tilbygg i 2008 Saksansv: Bygg / kaun Saksbeh: Bygg / kaun 13/ I Avsender: Hans Grimsrud Sak: 271/57 - Tilbygg til fritidsbolig Dok: 271/57 - Svar på forespørsel vedrørende omsøkt tilbygg i 2008 Saksansv: Bygg / kaun Saksbeh: Bygg / kaun 13/ U Mottaker: Eirin Øverbø Dok: Bekreftelse Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo Side25

26 Gran / I Arkivdel: Gardsarkiv Jevnaker Avsender: Ole Chr. Styri Sak: 146/1 i Jevnaker - Foryngelseshogst i Marka Dok: 146/1 i Jevnaker - Melding om foryngelseshogst i Marka Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / jaja Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / jaja Side26

Gran kommune 19.08.2013. Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013

Gran kommune 19.08.2013. Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013 Gran 19.08.2013 Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 19.08.2013 11/00017-276 U Mottaker: Avskjermet

Detaljer

Gran kommune 11.04.2013. Offentlig journal Periode: 09 04 2013 09 04 2013

Gran kommune 11.04.2013. Offentlig journal Periode: 09 04 2013 09 04 2013 Gran 11.04.2013 Offentlig journal Periode: 09 04 2013 09 04 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 11.04.2013 11/00200 50 I Avsender: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Gran kommune 02.05.2013. Offentlig journal Periode: 26 04 2013 26 04 2013

Gran kommune 02.05.2013. Offentlig journal Periode: 26 04 2013 26 04 2013 Gran 02.05.2013 Offentlig journal Periode: 26 04 2013 26 04 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 02.05.2013 11/00017 242 I Dok.dato: 23.04.2013

Detaljer

Gran kommune 30.05.2013. Offentlig journal Periode: 24 05 2013 24 05 2013

Gran kommune 30.05.2013. Offentlig journal Periode: 24 05 2013 24 05 2013 Gran 30.05.2013 Offentlig journal Periode: 24 05 2013 24 05 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 30.05.2013 11/00108 95 I Avsender: Gran IL

Detaljer

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Gran 07.06.2013 Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 07.06.2013 11/00175-12 I Dok.dato: 30.05.2013

Detaljer

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Gran 21.05.2013 Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 21.05.2013 11/00008-32 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Gran kommune 14.02.2013. Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013

Gran kommune 14.02.2013. Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013 Gran 14.02.2013 Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 14.02.2013 11/00008 28 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17-11-2013-25-11-2013

Offentlig journal Periode: 17-11-2013-25-11-2013 Hemsedal kommune 26.11.201 Offentlig journal Periode: 17-11-201-25-11-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 26.11.201 Offentlig

Detaljer

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01925-19 I Dok.dato: 01122010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012 Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012 Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode: 3-04-01-3-04-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013 Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal Periode: 26-07-201-26-07-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013 Hol kommune 16.04.201 Offentlig journal Periode: 15-04-201-15-04-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 16.04.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012

Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012 Hol kommune 3.11.01 Offentlig journal Periode: 0-11-01-0-11-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 3.11.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/655-3 Sakstittel J.f.dato: 07.07.2014 Detaljregulering - Griniskogen Nordvest, gnr 11 bnr 2 m.fl. Avsender Hans Moesgaard 1-FA-L13; 2-GBNR-11/2; 08/583 Tilbakemelding på henvendelse

Detaljer

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01468-4 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14-11-2012-17-11-2012

Offentlig journal Periode: 14-11-2012-17-11-2012 Hemsedal kommune 19.11.01 Offentlig journal Periode: 14-11-01-17-11-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 19.11.01 Offentlig

Detaljer

Periode: 03-01-2012-03-01-2012

Periode: 03-01-2012-03-01-2012 DMS2002 - Software nnovation 05.01.2012 Offentlig journal Periode: 03-01-2012-03-01-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-8 U Dok.dato: 17.08.2011

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 17.02.2015-17.05.2015, - 17.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer