Gran kommune Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gran kommune 11.04.2013. Offentlig journal Periode: 09 04 2013 09 04 2013"

Transkript

1 Gran Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei

2 Gran / I Avsender: Utdanningsdirektoratet Sak: Kompetanseutvikling i grunnskolen Dok: Videreutdanning for lærere og rektorutdanningen i studieåret 2013/2014 Saksansv: Grunnskole / hila Saksbeh: Grunnskole / hean 11/ I Avsender: Utdanningsdirektoratet Sak: Grunnskolen felles, eksterne og lokale rundskriv m.m. Dok: Skolestruktur: Endringer i landskapet de siste ti årene. Statistikknotat 2013:2 Saksansv: Grunnskole / hean Saksbeh: Grunnskole / hean 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hadeland EnergiNett AS Sak: Kontrollrapporter fra Hadeland Energinett AS elektriske anlegg/bygninger Dok: Kontroll utført og er godkjent Rapportnr: Helse Brandbu Saksansv: Eiendomsavdelingen / lask Saksbeh: Eiendomsavdelingen / lask 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Integrerings og mangfoldsdirektoratet (Gjøvik) Sak: Integreringstilskudd flyktninger Gran Dok: Statsbudsjettet 2013, kap 821, post 62 kommunale innvandrertiltak, utviklingsmidler til ne Saksansv: Økonomi og IKT / tokr Saksbeh: Økonomi og IKT / tokr Side2

3 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Haugen Regnskap Sak: Mamma Mia Bar og restaurant Skjenke og serveringsbevilling Dok: Ny styrer for skjenking og servering Mamma Mia Saksansv: Kultur / thpe Saksbeh: Kultur / thpe 11/ U Mottaker: visees Sak: Søknad på ikke utlyste stillinger i Gran Dok: 11/ Åpen søknad som arkivmedarbeider, elektronisk arkivar m.m. Saksansv: Personalavdelingen / anov Saksbeh: Informasjonsavdelingen / kjha 11/ I Avsender: Kvale Advokatfirma DA Sak: Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Dok: Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Stevning fra Solhaugen og Stenimed Saksansv: Barnevern / togu Saksbeh: Rådmannsledelsen / AGHS 11/ I Avsender: Per Chr. Christensen Sak: Løp og arrangement på kommunale veger Dok: Søknad om delvis stenging av Vikaveien 19 sept 2013 Saksansv: Samferdsel / rosm Saksbeh: Samferdsel / rosm Side3

4 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Solsida barnebeite Sak: Årsregnskap for ikke kommunale barnehager Dok: Årsregnskap for ikke kommunale barnehager 2012 Solsida Barnebeite Saksansv: Barnehage / momi Saksbeh: Barnehage / momi 11/ U Mottaker: Statens Vegvesen, Region øst Sak: Kommunale veger generelt Dok: Vurdering av 24 m lengde for tømmervogntog Saksansv: Samferdsel / rosm Saksbeh: Teknisk Drift / tryr 11/ U Mottaker: Venåsen Rørservice A/S Firma AS Sak: 262/196 Tilkobling til offentlig vann og avløp Dok: 262/196 Ferdigattest Tilkobling til offentlig vann og avløp Saksansv: Teknisk Drift / lajo Saksbeh: Bygg / lajo 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Bekkelund VVS AS Sak: 92/23 Tilkobling til offentlig vann og avløpsnett Dok: 92/23 Ferdigattest Tilkobling til offentlig vann og avløpsnett Saksansv: Teknisk Drift / lajo Saksbeh: Teknisk Drift / lajo Side4

5 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Barne, ungdoms og familiedirektoratet Sak: Grunnskolen diverse Dok: Hvordan hjelpe ungdom som står fare for å falle utenfor skole og arbeidsliv? Oppsalgsverk for ansatte som jobber med tiltak og tjenester for ungdom Saksansv: Grunnskole / hean Saksbeh: Ordfører / knle 11/ U Mottaker: Sak: Diverse korrespondanse personal/ansatte Dok: Ad Rekrutteringsmessa Saksansv: Personalavdelingen / anov Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 11/ U Mottaker: Sak: Diverse korrespondanse personal/ansatte Dok: Marius Antonio Jenssen Saksansv: Personalavdelingen / anov Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Tero Anlegg AS Sak: 105/328 Tilkobling til offentlig vann og avløpsnett Dok: 105/328 Ferdigattest Tilkobling til offentlig vann og avløpsnett Saksansv: Teknisk Drift / lajo Saksbeh: Teknisk Drift / lajo Side5

6 Gran / I Avsender: Innlandet Revisjon IKS Sak: Regnskap 2012 Dok: Revisjonsberetning 2012 Saksansv: Økonomi og IKT / mols Saksbeh: Økonomi og IKT / mols 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vann/avløpsanleg g Avsender: Arne Sivertsen Sak: VA Plan Utsikten boligområde i Julibakka Dok: Vedr: Utsikten boligfelt Teknisk plan Saksansv: Teknisk Drift / lgni Saksbeh: Teknisk Drift / jali 12/ U Arkivdel: Vann/avløpsanleg g Mottaker: Arne Sivertsen Sak: VA Plan Utsikten boligområde i Julibakka Dok: Utsikten boligområde Teknisk godkjennelse av VA plan for tomt 5 8. Saksansv: Teknisk Drift / lgni Saksbeh: Teknisk Drift / jali 12/ U Mottaker: Erik Skjervum Sak: 266/30 og 120 Sammenføying av eiendommene Dok: 266/30 og 120 Tinglyst melding om sammenføying av eiendommene Saksansv: Plan / soha Saksbeh: Plan / soha Side6

7 Gran / U Mottaker: Stiftelsen Skogskloster Sak: Forhold utad (diverse) Dok: 12/ Stiftelsen Skogskloster søker tomt for etablering av kloster Saksansv: Rådmannsledelsen / arsk Saksbeh: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / guha 12/ I Avsender: Private Barnehagers Landsforbund Sak: Innhenting av kommunale barnehageregnskap Dok: Innhenting av årsmeldinger 2012 Saksansv: Barnehage / momi Saksbeh: Barnehage / momi 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Hans Magne Røken Ingvald Eid Ole Jacob Røken Sak: Randsfjordbåt brygge i Røykenvik Dok: Angående flytebrygge i Røykenvik kopi av brev til Randsfjorden grunneierforening Saksansv: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / lave Saksbeh: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / lave 12/ U Mottaker: Ingvald Eid Sak: Randsfjordbåt brygge i Røykenvik Dok: Avtale om flytebrygge i Røykenvik Saksansv: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / lave Saksbeh: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / lave Side7

8 Gran / U Mottaker: Ingvald Eid Sak: Randsfjordbåt brygge i Røykenvik Dok: Avtale om flytebrygge i Røykenvik Saksansv: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / lave Saksbeh: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / lave 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: C. Blekkerud BA Service Sak: 166/12 Utslipp fra privat avløpsanlegg Dok: 166/12 Ferdigattest Utslipp fra privat avløpsanlegg Saksansv: Teknisk Drift / lajo Saksbeh: Teknisk Drift / lajo 12/ U Mottaker: 'Espen Woldengen' Sak: 101/5 7 Bruksendring fra hytte til bolig Tilbygg på bolig Ny garasje Dok: 101/5 Svar til: Dispensasjonsbehandling Bruksendring av fritidsbolig til enebolig, samt nybygg av garasje Saksansv: Bygg / kaun Saksbeh: Bygg / kaun 12/ U Arkivdel: Reguleringssak Mottaker: Oppland fylkes, Kulturarvenheten Sak: Endring av reguleringsplan for Granavollen Ny veg til parkeringsplass Dok: Endring av reguleringsplan for Granavollen arkeologiske undersøkelser godkjenning av tilbud Saksansv: Plan / sobr Saksbeh: Kultur / kamo Side8

9 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ronny Haakenstadbråten Sak: 72/6 Tilbygg og fasadeendring på enebolig Dok: 72/6 Tilbygg og fasadeendring på enebolig Søknad om midlertidig brukstillatelse Saksansv: Bygg / lajo Saksbeh: Bygg / lajo 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ronny Haakenstadbråten Sak: 72/6 Tilbygg og fasadeendring på enebolig Dok: 72/6 Tilbygg og fasadeendring på enebolig Kontrollerklæring Saksansv: Bygg / lajo Saksbeh: Bygg / lajo 12/ I Avsender: Prosjektgruppen Cabaret 2013 v/ Tove Kittelsrud Sak: Tilskudd/Underskuddsgaranti Musikk, dans, teater, almen kultur m.m Dok: Søknad om støtte/underskuddsgaranti for oppsetting av "Cabaret" 2013 Saksansv: Kultur / ehly Saksbeh: Kultur / ehly 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Trond E. Skjervum Sak: 129/16 Tilbygg til enebolig Vinterhage Dok: 129/16 Tilbygg til enebolig Vinterhage Tilbakemelding etter befaring på eiendommen Saksansv: Bygg / kaun Saksbeh: Bygg / kaun Side9

10 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: Avskjermet Sak: Oppsigelse av barnehageplass 2013 Dok: Oppsigelse av barnehageplass i Gullfuglen barnehage Saksansv: Barnehage / bili Saksbeh: Barnehage / bili Avskjermet 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Innlandet Revisjon IKS Sak: Regnskap 2013 Dok: Revisors beretning kompensasjonsoppgave for merverdiavgift Saksansv: Økonomi og IKT / mols Saksbeh: Økonomi og IKT / mols 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Bente Berg Sak: Nabolister i Gran 2013 Dok: 156/37 Oversendelse av bestilte dokumenter og skjema naboliste Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Kommunetorget / sota 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Torbjørg Hansen Sak: Nabolister i Gran 2013 Dok: 267/39 Oversendelse av bestilte dokumenter og skjema naboliste Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Kommunetorget / aspa Side10

11 Gran / U Mottaker: Vigga Bygg AS Marthe Hvalstad Molden Sak: Nabolister i Gran 2013 Dok: 263/86 Naboliste i forbindelse med ny byggesak Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Kommunetorget / ambl 13/ U Mottaker: Josie Manansala Torrelino Sak: Åpen søknad 2013 tilkallingsvikariat og helgestillinger Frist Dok: 13/ Åpen søknad tilkallingsvikar Helse og omsorg Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Vekstra Hadeland Regnskap AS avd Lunner Sak: Årsavgift for salg/skjenking av alkoholholdig drikk for 2012 Dok: Årsavgift for salg/skjenking av alkoholholdig drikk for 2012 Konferansegården AS Saksansv: Kultur / thpe Saksbeh: Kultur / thpe 13/ I Avsender: Hvals Regnskapskontor AS Sak: Årsavgift for salg/skjenking av alkoholholdig drikk for 2012 Dok: Årsavgift for salg/skjenking av alkoholholdig drikk for 2012 Sportscafeen AS Saksansv: Kultur / thpe Saksbeh: Kultur / thpe Side11

12 Gran / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Brandbu og Tingelstad Almenning Sak: 299/1 Opprettelse av festegrunn Dok: 299/1 Opprettelse av punktfeste for eksisterende hytter Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / gujo 13/ U Mottaker: Brandbu og Tingelstad Almenning Sak: 301/1 Opprettelse av festegrunn Dok: 301/1 Opprettelse av punktfeste eksisterende hytte Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / gujo 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Brandbu og Tingelstad Almenning Sak: 300/1 Opprettelse av festegrunn Dok: 300/1 Opprettelse av festegrunn Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / gujo 13/ U Mottaker: Brandbu og Tingelstad Almenning Sak: 300/1 Opprettelse av festegrunn Dok: 299/1, 300/1 og 301/1 Opprettelse av punktfester Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / gujo Side12

13 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Moen Musikkforening v/olaf Espen Sak: Kommunalt driftstilskudd 2013 (kulturmidler) Gran Kommune sang, musikk, dans, teater o.a Dok: Søknad om kommunalt driftstilskudd 2013 musikk Moen Musikkforening Saksansv: Kultur / ehly Saksbeh: Kultur / ehly 13/ U Mottaker: Bjørn Johnsrud Sak: 177/5 Nybygg av garasje med carport Dok: 177/5 Nabovarsel Nybygg av garasje med dispensasjonsbehandling Saksansv: Bygg / kaun Saksbeh: Bygg / kaun 13/ U Mottaker: Stig Terje Fallingen Dok: SLUTTATTEST 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Brandbu skolekorps Sak: 69/9 Forprosjekt Brandbu ungdomsskole Dok: Vedrørende renovering av Brandbu ungdomsskole Saksansv: Grunnskole / hean Saksbeh: Grunnskole / hean Side13

14 Gran / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Milda Paukstyte Dok: Tilbud om fast stilling stillingsøkning 13/ U Mottaker: Milda Paukstyte Dok: Søknad om permisjon uten lønn i 36 % av 80 % stilling, i perioden / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: KLP Landspensjonskasse Sak: Personamappe Dok: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP Avskjermet 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Per Erik Lønnkvist Dok: Retur av underskrevet ansettelseskontrakt Perioden Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj i 54% stilling som hjemmehjelp i tilrettelagte tjenester Side14

15 Gran / U Mottaker: bygg.no Ole Skovly Sak: 17. mai 2013 Gran Dok: 17. mai 2013 Referat fra møte Saksansv: Kultur / ehly Saksbeh: Kultur / ehly 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vann/avløpsanleg g Mottaker: Abdullah Kadiri Ada S. Hansen Arne Brenna Astrid Jørgensen Bjørn Kristoffer Framstad Bjørn Lysakermoen Eiendomsavdelingen Eli Stikbakke Finn Arve Hellum Geir Kvernstad Geir Sletmoen Hendrik Bjørklund Henning Westby Håvard Kvernstad Ida Helene Schjerven Inger Iversen Inger Tingvold Ingrid Torper Ingrid Lillian Munkvold Karsten Ødegaard Kjell Bernt Østvær Kjetil Woll Lars Magnus Braaum Mai Britt Lynnebakken Odd Vidar Kristiansen Olav Vesteng Ole Kristian Borgli Side15

16 Gran Olga Iren Magnussen Per Arne Fredheim Per Morten Berg Per Olsen Reidun Høyme Svein Erik Nilsen Svein Ingar Molund Svein Rune Gjerdingen Thomas Aaserud Tønnessen Tommy S. Kristoffersen Torbjørg Ødegård Solhaug Tordis Johanne Hagen Tore Arvid Pedersen Tore Olaussen Tormod Lysakermoen Trond Erlend Voll Trygve Masdal Willy Johnny Andersen Åse Jorunn Berg Sak: Skjervavegen Rehabilitering vann og avløp Dok: Rehabilitering av vann og avløpsledninger i Skjervavegen Informasjonsbrev til beboere/hjemmelshavere Saksansv: Teknisk Drift / jali Saksbeh: Teknisk Drift / jali 13/ U Mottaker: Per Bakken Sak: 109/20 Tilbygg til enebolig Dok: 109/20 Tillatelse Tilbygg til enebolig Saksansv: Bygg / hama Saksbeh: Bygg / hama 13/ U Mottaker: Hans Kløvstad Lars Kløvstad Sak: 127/18 Tilbygg til enebolig Dok: 127/18 Underretning om gjennomført feilretting i matrikkelen Saksansv: Bygg / hama Saksbeh: Oppmåling / pesk Side16

17 Gran / I Arkivdel: Reguleringssak Avsender: Rambøll Norge AS, avd. Lillehammer Sak: Stilla elvepark mindre endring Dok: Stilla elvepark mindre endring plankart Saksansv: Plan / sile Saksbeh: Plan / sile 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Wenche Håvelsrud Dok: Tilbud om tilkallingskontrakt 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: KLP Landspensjonskasse Dok: Vedtak om endring av attføringspensjon fra KLP Saksansv: Personalavdelingen / lisk Saksbeh: Personalavdelingen / lisk Avskjermet 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Jane Dahl Sogn Dok: Tilbud om forlengelse av kontrakt Side17

18 Gran / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Trine Enlien Dok: Tilbud om tilkallingskontrakt 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Heidi Line Olsen Dok: Tilbud om forlengelse av vikariat 13/ U Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Mottaker: Avskjermet Dok: Innkalling til sykefraværsoppfølging 13/ U Mottaker: Anne Marit Åslund Dok: Oppsigelse av 26,5 % fast stilling som sykepleier ved Skjervum Helse og omsorgssenter Side18

19 Gran / U Arkivdel: Gardsarkiv Gran Mottaker: Halvor Molden Sak: 266/1 i Gran Produksjonstilskudd i jordbruket Dok: 266/1 i Gran Areal og kulturlandskapstilskudd grovfôr Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Linda Myrvold Hansen Dok: Søknad om fødselspermisjon/foreldrepenger Perioden / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Anne Marte K. Flaten Sak: Personamappe Dok: Oppsigelse av stilling som helsefagarbeider 13/ U Mottaker: Anne Marte K. Flaten Sak: Personamappe Dok: SVAR: FRATREDEN ETTER EGEN OPPSIGELSE Side19

20 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Tømrer Ivar Løvlien Sak: 92/45 Nybygg garasje/uthus Dok: 92/45 Søknad om nybygg av garasje/uthus Tiltak uten ansvarsrett Saksansv: Kommunetorget / ambl Saksbeh: Bygg 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Bjørn Magne Feltstykket Sak: 105/11 Tilbygg bolig Dok: 105/11 Søknad om tilbygg til bolig og igangsettingstillatelse Tiltak uten ansvarsrett Saksansv: Kommunetorget / ambl Saksbeh: Bygg 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: AS Staff & Sønner Sak: 263/29 VA plan Teknisk plan Dok: 263/29 VA plan Vedrørende tilkobling av vann og avløp kopi Saksansv: Teknisk Drift / thgu Saksbeh: Teknisk Drift / thgu Side20

Gran kommune 19.08.2013. Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013

Gran kommune 19.08.2013. Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013 Gran 19.08.2013 Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 19.08.2013 11/00017-276 U Mottaker: Avskjermet

Detaljer

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Gran 07.06.2013 Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 07.06.2013 11/00175-12 I Dok.dato: 30.05.2013

Detaljer

Gran kommune 14.02.2013. Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013

Gran kommune 14.02.2013. Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013 Gran 14.02.2013 Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 14.02.2013 11/00008 28 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Gran kommune 02.05.2013. Offentlig journal Periode: 26 04 2013 26 04 2013

Gran kommune 02.05.2013. Offentlig journal Periode: 26 04 2013 26 04 2013 Gran 02.05.2013 Offentlig journal Periode: 26 04 2013 26 04 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 02.05.2013 11/00017 242 I Dok.dato: 23.04.2013

Detaljer

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Gran 21.05.2013 Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 21.05.2013 11/00008-32 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Gran kommune 30.05.2013. Offentlig journal Periode: 24 05 2013 24 05 2013

Gran kommune 30.05.2013. Offentlig journal Periode: 24 05 2013 24 05 2013 Gran 30.05.2013 Offentlig journal Periode: 24 05 2013 24 05 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 30.05.2013 11/00108 95 I Avsender: Gran IL

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013 Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig journal Periode: 06-0-201-10-0-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01925-19 I Dok.dato: 01122010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012 Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013 Hol kommune 16.04.201 Offentlig journal Periode: 15-04-201-15-04-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 16.04.201 Offentlig journal

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013

Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013 Hol kommune 21.05.201 Offentlig journal Periode: 15-05-201-15-05-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 21.05.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17-11-2013-25-11-2013

Offentlig journal Periode: 17-11-2013-25-11-2013 Hemsedal kommune 26.11.201 Offentlig journal Periode: 17-11-201-25-11-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 26.11.201 Offentlig

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012 Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode: 3-04-01-3-04-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-02-2014-20-02-2014

Offentlig journal Periode: 20-02-2014-20-02-2014 Hol kommune 21.02.201 Offentlig journal Periode: 20-02-201-20-02-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 21.02.201 Offentlig journal

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 143520 Arkivkode: U63 &18 Sakstittel: SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING - 2015 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING 210315 Fra: Dok.type: U Løpenr: 386015

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Periode: 07-05-2014-07-05-2014

Periode: 07-05-2014-07-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 07-05-2014-07-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02268-27 I Fylkesmannen

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.06.2010 Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Roligheden skole -

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 11.07.11-17.07.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeuter i turnus Ledig stilling som miljøterapeuter i turnus 2010/1446-58 8176/2010 13.07.2011 21.09.2010 BVT/Beate Pedersen

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013 Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal Periode: 26-07-201-26-07-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02389-5 I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer