Gran kommune Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013"

Transkript

1 Gran Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei

2 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Randsfjordmuseene AS Sak: Randsfjordmuseene AS Dok: Kommunalt tilskudd Utbetalingsanmodning Saksansv: Kultur / kamo Saksbeh: Kultur / kamo 11/ I Avsender: Gran og Lunner voksenopplæring Sak: Refusjon - voksenopplæring Dok: Refusjonskrav for opplæring etter 4A-1 i opplæring 1. halvår / I Avsender: Gran og Lunner voksenopplæring Sak: Refusjon - voksenopplæring Dok: Refusjonskrav for opplæring etter 4A-2 i opplæringsloven 1. halvår / I Avsender: Gran og Lunner voksenopplæring Sak: Refusjon - voksenopplæring Dok: Refusjonskrav for kurs for introelever VO 1. halvår 2013 Side2

3 Gran / I Avsender: Gran og Lunner voksenopplæring Sak: Refusjon - voksenopplæring Dok: Refusjonskrav for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige 1. halvår / I Avsender: Gran og Lunner voksenopplæring Sak: Refusjon - voksenopplæring Dok: Refusjonskrav for enslige mindreårige flyktinger 1. halvår / U Mottaker: Morten Wien Sak: Utleie av Granvang Dok: Leie av Granvang Saksansv: Hadeland Kulturskole (2) / ksgb Saksbeh: Hadeland Kulturskole (2) / ksgb 11/ I Avsender: Fylkesmannen i Oppland Sak: Helsetjenesten - diverse Dok: Kartlegging av personer under 50 år med nedsatt funksjonsevne i alders- og sykehjem - Purrer på tilbakemelding Saksansv: Helse og omsorg / giko Saksbeh: Helse og omsorg / giko Side3

4 Gran / I Avsender: Helge Bjørkø Siv.ark. MNAL Sak: 261/66 - Nybygg Gran Handelspark Dok: 261/66 - Nybygg Gran Handelspark - Anmodning om midlertidig brukstillatelse - pizzarestaurant Saksansv: Bygg / sobr Saksbeh: Bygg / sobr 11/ U Mottaker: Oppland fylkes Sak: Administrasjon av lærlingeordningen Dok: Lærekontrakter til godkjenning Saksansv: Personalavdelingen / lisk Saksbeh: Personalavdelingen / lisk 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: aregutt2104. Sak: Barnehage - diverse Dok: Søknad om støtte til utdanning andre studieår. Saksansv: Barnehage / momi Saksbeh: Barnehage / momi 11/ I Avsender: BAS arkitekter AS Sak: 261/69 - Oppføring av forretningsbygg - Gran Almenning Dok: 261/69 - Gran Almenning- endringsmelding 01 Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Bygg / akmj Side4

5 Gran / I Avsender: Krisesenteret i Hønefoss Sak: Krisesenteret i Hønefoss - styringsorganer og organisering Dok: Referat samarbeidsmøte i det interkommunale krisesentersmarbeidet Saksansv: Rådmannsledelsen / gaov Saksbeh: Rådmannsledelsen / gaov 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Oppland Sak: Beredskapsarbeid Dok: Øvelse Lunner Innkalling til første planleggingsmøte Saksansv: Brann og Redning / armo Saksbeh: Brann og Redning / armo 11/ I Avsender: Fylkesmannen i Oppland Sak: Beredskapsvarsler - Diverse Dok: Beredskap mot utfall av strøm, elektroniske databehandlingssystemer,elektronisk kommunikasjon, fastnett og mobilnett samt varsling. Saksansv: Brann og Redning / armo Saksbeh: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / lave 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Oppland Sak: Beredskapsvarsler - Diverse Dok: Oppfølgende varsel om flom Ostlandet, Saksansv: Brann og Redning / armo Saksbeh: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / lave Side5

6 Gran / I Avsender: beredskap Sak: Beredskapsvarsler - Diverse Dok: E-post: Varsel om flom Telemark, Buskerud og Oppland Saksansv: Brann og Redning / armo Saksbeh: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / lave 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: beredskap Sak: Beredskapsvarsler - Diverse Dok: E-post: Oppfølgende varsel om flom Østlandet Saksansv: Brann og Redning / armo Saksbeh: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / lave 11/ I Avsender: Sak: Bålbrenning Dok: SV: Bål St.Hans aften Saksansv: Brann og Redning / armo Saksbeh: Brann og Redning / stbr 11/ U Mottaker: Medlemmer i SU ved Grymyr skole Sak: SU - Samarbeidsutvalg for grunnskolen Dok: Innkalling til møte i SU/SMU Saksbeh: Grymyr skole / tobj-ko Side6

7 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Iver SP Sak: Trafikksikkerhet Dok: Gran Kommunes Trafikksikkerhetsplan (kopi) Saksansv: Samferdsel / rosm Saksbeh: Ordfører / knle 11/ I Avsender: Tronrud Bygg AS Sak: 260/40 - Nybygg - Samlokalisering nødetater for Gran og Lunner Dok: 260/40 - Søknad om ferdigattest - Nybygg - Samlokalisering nødetater for Gran og Lunner Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Bygg / akmj 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Iver SP Arkivdel: Reguleringssak Sak: Utvidelse av Buhammeren pukkverk Dok: Svarbrev - Høring angående Buhammeren Pukkverk Saksansv: Plan / sile Saksbeh: Plan / sile 11/ U Sak: Skademeldinger - elever Dok: Skademelding - Avskjermet Saksbeh: Grymyr skole / tobj-ko Side7

8 Gran / U Mottaker: Granstunet Eiendom AS Sak: 262/78 - Særskilt brannobjekt - Granstunet Dok: 262/78 - Branntilsyn Granstunet Saksansv: Brann og Redning / stbr Saksbeh: Brann og Redning / stbr 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Høgskulen i Sogn og fjordane Sak: Energi- og klimaplanlegging i ne Dok: Undersøkelse vedrørende vannkraftutbygging i n Saksansv: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / guha Saksbeh: Samfunnsutvikling Plan og Bygg / guha 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Byggmester Jon Frydenlund AS Sak: 121/43 - Nybygg av enebolig og dobbelgarasje Dok: 121/43 - Søknad om ferdigattest - nybygg av enebolig og dobbelgarasje Saksansv: Bygg / lajo Saksbeh: Bygg / lajo 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 23 Avsender: Hadeland og Ringerike Bredbånd AS Sak: Avtale om etablering og leie av bredbånd Dok: Brannmursløsning Saksansv: Økonomi og IKT / stel Saksbeh: Økonomi og IKT / stel Side8

9 Gran / U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 23 Mottaker: Hadeland og Ringerike Bredbånd AS Sak: Avtale om etablering og leie av bredbånd Dok: SV: Brannmursløsning Saksansv: Økonomi og IKT / stel Saksbeh: Økonomi og IKT / stel 11/ U Tilg. kode: UO Par.: Offl 23 Mottaker: Erik Pan Hadeland og Ringerike Bredbånd AS Hans Petter Grongstad Kenneth Fjeldavli Økonomi- og IKT - moga Økonomi- og IKT - tolo Sak: Avtale om etablering og leie av bredbånd Dok: Møtereferat bredbånd brannmurløsning mm Saksansv: Økonomi og IKT / stel Saksbeh: Økonomi og IKT / stel 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NAV tiltak Oppland Sak: Arbeidspraksis gjennom NAV Dok: Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagnsnummer: 2013/ Avskjermet Saksansv: Personalavdelingen / anov Saksbeh: Personalavdelingen / lisk 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: NAV forvaltning Oppland Sak: Arbeidspraksis gjennom NAV Dok: Refusjonskrav - Arbeidspraksis ordinær Saksansv: Personalavdelingen / anov Saksbeh: Personalavdelingen / aljo - Avskjermet Side9

10 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NAV tiltak Oppland Sak: Arbeidspraksis gjennom NAV Dok: Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet Saksansv: Personalavdelingen / anov Saksbeh: Personalavdelingen / aljo - Avskjermet 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Per Morten Hvattum Sak: Kretsgrenser - skoleplass ,2013,2014 Dok: Svar på søknad om bytte av skole fra Fredheim til Sanne skole for Anna Aamelfot Hvattum Saksansv: Grunnskole / hila Saksbeh: Grunnskole / hila 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nina Rundhaugen Sak: Kretsgrenser - skoleplass ,2013,2014 Dok: Innskriving høsten 2013 for Ole Rundhaugen Saksansv: Grunnskole / hila Saksbeh: Grunnskole / hila 12/ U Mottaker: Torunn Aalerud Nordberg Sak: Kretsgrenser - skoleplass ,2013,2014 Dok: Svar på søknad om skifte av skolekrets for Vemund Aalerud Hvalsbråten og Sjur Aalerud Hvalsbråten Saksansv: Grunnskole / hila Saksbeh: Grunnskole / hila Side10

11 Gran / U Sak: Kretsgrenser - skoleplass ,2013,2014 Dok: Svar på søknad om fortsatt skoleplass ved Sanne for - Avskjermet Saksansv: Grunnskole / hila Saksbeh: Grunnskole / hila 12/ U Mottaker: Margrethe Nilsen Sak: Kretsgrenser - skoleplass ,2013,2014 Dok: Svar på søknad om overflytting fra Sanne skole til Trintom skole for Ron Felix Nielsen Saksansv: Grunnskole / hila Saksbeh: Grunnskole / hila 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Avskjermet Sak: Kretsgrenser - skoleplass ,2013,2014 Dok: Søknad om fortsatt skolegang ved Trintom skole Saksansv: Grunnskole / hila Saksbeh: Grunnskole / hila - Avskjermet 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Dok: Refusjonskrav høst 2012/vår Avskjermet Side11

12 Gran / U Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Fosterhjemsplassert elev i Gran - Avskjermet 12/ U Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Elev med skolegang i Gran - Avskjermet 12/ U Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Elever folkeregistrert i Lunner med skolegang i Gran 12/ U Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Fosterhjemsplassert elev i Gran - Avskjermet Side12

13 Gran / U Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Fosterhjemsplassert elev i Gran - Avskjermet 12/ U Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Elev med skolegang i Gran - Avskjermet 12/ U Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Fosterhjemsplassert elev i Gran - Avskjermet 12/ U Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Fosterhjemsplassert elev i Gran - Avskjermet Side13

14 Gran / U Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Fosterhjemsplasserte elever i Gran 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Fosterhjemsplassert elev i Gran - Avskjermet 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Fosterhjemsplassert elev i Gran - Avskjermet 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Fosterhjemsplasserte elever i Gran Side14

15 Gran / U Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Fosterhjemsplassert elev i Gran - Avskjermet 12/ U Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Fosterhjemsplassert elev i Gran - Avskjermet 12/ U Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Fosterhjemsplassert elev i Gran - Avskjermet 12/ U Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Elev folkeregistrert i Aurskog-Høland med skolegang i Gran - Avskjermet Side15

16 Gran / U Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Elev med skolegang i Gran - Avskjermet 12/ U Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Elev med skolegang i Gran - Avskjermet 12/ U Sak: Melding om behov for spesped. ressurser - elever fra andre r - refusjon inn - skoleåret Elev med skolegang i Gran - Avskjermet 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 23 Avsender: Veidekke Industri as Sak: Asfaltering Dok: Tilbud- asfaltarbeider 2013 Saksansv: Samferdsel / rosm Saksbeh: Samferdsel / rosm Side16

17 Gran / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Anne Inger Helmen Borge Oddvar Borge Sak: 180/10 - Oppføre gammelt seterhus Dok: 180/10 - Omdisponering av dyrket mark for oppføring av gammelt seterhus Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / eite 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hadeland O-lag v/einar R. Teslo Sak: Spillemidler Anlegg for idrett og fysisk aktivitet, Gran Dok: Søknad om spillemidler - Brandbu sentrum, utarbeidelse av nytt sprintkart Saksansv: Kultur / ehly Saksbeh: Kultur / ehly 12/ U Mottaker: DnB Eiendom AS, avd. Hønefoss Sak: Disposisjonsrett - forkjøpsrett til eiendommer og tomter Dok: Brev Ordfører: Forkjøpsrett, utgave 2 Saksansv: Plan / soha Saksbeh: Eiendomsavdelingen / bwja 12/ U Mottaker: Tømrer Jan Gunnar Åmot Sak: 150/12 - Tilbygg til enebolig Dok: 150/12 - Tillatelse - Tilbygg til enebolig Saksansv: Bygg / kaun Saksbeh: Bygg / kaun Side17

18 Gran / I Avsender: Jan Egelandsdal Sak: Fritak fra verv og nyoppnevninger - periode Dok: Fritakserklæring - Avskjermet Saksansv: Ordfører- og rådmannssekretariatet / esti Saksbeh: Ordfører- og rådmannssekretariatet / esti 12/ U Mottaker: Tero Anlegg AS Sak: 44/24 - Tilkobling av vann og kloakk Dok: 44/24 - Tilkobling av offentlig vann-og avløpsnett - ferdigattest Saksansv: Teknisk Drift / thgu Saksbeh: Teknisk Drift / thgu 12/ U Sak: Elevpermisjoner - Grunnskolen, Gran - Dok: Innvilget permisjon - Avskjermet Saksbeh: Grymyr skole / tobj-ko 12/ U Sak: Elevpermisjoner - Grunnskolen, Gran - Dok: Innvilget permisjon - Avskjermet Saksbeh: Grymyr skole / tobj-ko Side18

19 Gran / U Mottaker: Fylkesmannen i Oppland Sak: 38/1 i Gran - Produksjonstilskudd i jordbruket - Anne Heidi Bergheim Dok: 38/1 i Gran - Produksjonstilskudd i jordbruket Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu 12/ U Mottaker: Fylkesmannen i Oppland Sak: 38/1 i Gran - Produksjonstilskudd i jordbruket - Anne Heidi Bergheim Dok: 38/1 i Gran - Produksjonstilskudd i jordbruket Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Mussie Teka Gebremariam Sak: 108/26 - Tilbygg til enebolig samt riving deler av uthus Dok: 108/26 - Tilbygg til enebolig samt riving deler av uthus - Søknad om ferdigattest Saksansv: Bygg / lajo Saksbeh: Bygg / lajo 12/ U Mottaker: TDC AS Sak: Rammeavtale - 12/01944 Telefoni Dok: SV: Møtereferat. Saksansv: Økonomi og IKT / stel Saksbeh: Økonomi og IKT / stel Side19

20 Gran / U Sak: Flyttemeldinger Dok: Flyttemelding - Avskjermet Saksbeh: Fagerlund skole / allo 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Odd Kjella Sak: 188/15 Deling av grunneiendom - arealoverføring Dok: 188/15 - Ettersendte dokumenter - Erklæring om arealoverføring, søknad om dispensasjon, egenerklæring om konsesjonsfrihet Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / lega 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hadeland O-lag v/einar R. Teslo Sak: Spillemidler Anlegg for idrett og fysisk aktivitet, Lunner Dok: Søknad om spillemidler - Utarbeidelse av nytt sprintkart, Harestua skole Saksansv: Kultur / ehly Saksbeh: Kultur / ehly 13/ U Mottaker: Lunner Sak: Regnskap 2013 Dok: Krav mai Felles sosialkontor - klient Saksansv: Økonomi og IKT / mols Saksbeh: Økonomi og IKT / tokr Side20

21 Gran / U Mottaker: Hallgeir Holden Sak: Nabolister i Gran 2013 Dok: 152/129 - Oversendelse av bestilte dokumenter og skjema - naboliste Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Kommunetorget / amfr 13/ U Mottaker: Fagforbundet Avd. Gran Sak: Drøftingsmøter 2013 Dok: Drøftingsmøte vedrørende midlertidig tilsetting - innleie Saksansv: Personalavdelingen / anov Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ I Avsender: Øyvind Kvernvold Myhre Sak: Spørsmål og interpellasjoner til styremøter 2013 Dok: VS: Spørsmål om Bjørklund Saksansv: Ordfører- og rådmannssekretariatet / esti Saksbeh: Ordfører / knle 13/ U Mottaker: Jan Weiss Sak: Åpen søknad tilkallingsvikariat og helgestillinger - Frist Dok: SVAR: åpen søknad - vikar på sykehjem Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo Side21

22 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fafo Sak: Personal - diverse Dok: Undersøkelse om eldre i arbeidslivet Saksansv: Personalavdelingen / anov Saksbeh: Personalavdelingen / anov 13/ U Mottaker: Tero Anlegg AS Sak: 44/23 - Tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett Dok: 44/23 - Tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett - ferdigattest Saksansv: Teknisk Drift / thgu Saksbeh: Teknisk Drift / thgu 13/ U Mottaker: Snefrid Olsen Dok: SVAR: Egen oppsigelse av 79% stilling som hjemmehjelp Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ I Avsender: Randsfjorden AS Sak: MS Kong Haud - Skjenke- og serveringsbevilling Dok: Søknad om skjenkebevilling - RANDSFJORDBÅT AS - MS Kong Haud Saksansv: Kultur / thpe Saksbeh: Kultur / thpe Side22

23 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NAV Ringsaker Dok: Dialogmøte II - Avskjermet Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ U Mottaker: Linda Myrvold Hansen Dok: SVAR: søknad om fødselspermisjon/foreldrepenger - Perioden Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ U Dok: Svar på søknad om foreldrepenger/ fødselspermisjon Saksansv: Personalavdelingen / lisk Saksbeh: Personalavdelingen / lisk 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hadelandprodukter AS (HAPRO) Dok: Rapport - funksjonsvurdering Saksansv: Personalavdelingen / lisk Saksbeh: Personalavdelingen / lisk Side23

24 Gran / I Avsender: Rune Gruer Sak: 48/15 - Tilbygg på enebolig Dok: 48/15 - Tilbakemelding angående søknad om tillatelse til tiltak Saksansv: Bygg / kaun Saksbeh: Bygg / kaun 13/ U Dok: Svar på søknad om fødselspermisjon Saksansv: Personalavdelingen / lisk Saksbeh: Personalavdelingen / lisk 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Per Einar Thon Sak: 132/13 - Nybygg av garasje Dok: 132/15 - Ettersendt dokumentasjon Saksansv: Bygg / kaun Saksbeh: Bygg / kaun 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Brødrene Eidsand AS Sak: 63/17, 47 og 50 - Oppføring av privat VA-anlegg - Utsikten Dok: 63/17, 47 og 50 - Tillatelse Opparbeidelse av privat vann- og avløpsledning Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Bygg / akmj - Utsikten Side24

25 Gran / U Dok: Svar på søknad om fødselspermisjon Saksansv: Personalavdelingen / lisk Saksbeh: Personalavdelingen / lisk 13/ I Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Anders Theodor Alm Dok: Retur av underskrevet ansettelseskontrakt i 0,96% stilling som deltidsbrannmann - Tiltredelse Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Avsender: Ingrid Hvattum Dok: Kopi av pass, legitimasjon Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ U Sak: Spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2013/ foreløpig melding/vedtak Dok: Foreløpig melding-spes.ped.tiltak - Avskjermet Saksbeh: Grymyr skole / tobj-ko Side25

26 Gran / U Avskjermet Sak: Spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2013/ foreløpig melding/vedtak Dok: Foreløpig melding - spes.ped.tiltak - Avskjermet Saksbeh: Grymyr skole / tobj-ko 13/ U Sak: Spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2013/ foreløpig melding/vedtak Dok: Foreløpig melding - spes.ped.tiltak - Avskjermet Saksbeh: Grymyr skole / tobj-ko 13/ U Avskjermet Sak: Spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2013/ foreløpig melding/vedtak Dok: Foreløpig melding-spes.ped.tiltak - Avskjermet Saksbeh: Grymyr skole / tobj-ko 13/ U Avskjermet Sak: Spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2013/ foreløpig melding/vedtak Dok: Forløpig melding - spes.ped.tiltak - Avskjermet Saksbeh: Grymyr skole / tobj-ko Side26

27 Gran / U Avskjermet Sak: Spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2013/ foreløpig melding/vedtak Dok: Foreløpig melding - spes.ped.tiltak - Avskjermet Saksbeh: Grymyr skole / tobj-ko 13/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Avsender: Christine Marie Ruden Dok: Attest Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ I Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Mette Fagerlund Dok: Retur av underskrevet ansettelseskontrakt i 80% stilling som førskolelærer f.t. Solheim barnehage - varighet t.o.m Saksansv: Personalavdelingen / lisk Saksbeh: Personalavdelingen / lisk 13/ I Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Hanne Torkildsby Dok: Retur av underskrevet ansettelseskontrakt i 100% fast stilling som miljøterapaut f.t. Tilrettelagte tjenester - Tiltredelse Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj Side27

28 Gran / U Dok: Svar på søknad om fødselspermisjon/foreldrepenger Saksansv: Personalavdelingen / lisk Saksbeh: Personalavdelingen / lisk 13/ U Mottaker: Dok: 13/ Oppsigelse av 100% stilling som miljøterapeut ved Haugsbakken 5 Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ U Mottaker: Dok: 13/ Oppsigelse av 100% stilling som miljøterapeut ved Haugsbakken 5 Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hanna Dyrud Tingvold Dok: Søknad Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo Side28

29 Gran / U Mottaker: Hanna Dyrud Tingvold Dok: Svar: Søknad Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ I Avsender: Eiendomsmegler 1 Hadeland Sak: 72/7 Opplysninger vedrørende salgsoppdrag Dok: 72/7 Opplysninger vedrørende salgsoppdrag Saksansv: Kommunetorget Saksbeh: Kommunetorget / amfr 13/ I Avsender: Lunner Sak: 40/1 i Lunner - Deling av grunneiendom - behandling etter jordloven Dok: 40/1 - Søknad om fradeling av areal som tilleggsareal Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / gujo Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / gujo 13/ I Avsender: Eiendomsmegler 1 Hadeland Sak: 265/57 - Opplysninger vedrørende salgsoppdrag Dok: 265/57 - Opplysninger vedrørende salgsoppdrag Saksansv: Kommunetorget / sota Saksbeh: Kommunetorget / sota Side29

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Gran 21.05.2013 Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 21.05.2013 11/00008-32 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-01-2013-18-01-2013

Offentlig journal Periode: 18-01-2013-18-01-2013 Hol kommune 22.01.201 Offentlig journal Periode: 18-01-201-18-01-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 22.01.201 Offentlig journal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012 Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig journal Periode: 19-01-01 - -01-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-06-2013-18-06-2013

Offentlig journal Periode: 18-06-2013-18-06-2013 Gol kommune 19.06.201 Offentlig journal Periode: 18-06-201-18-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Gol kommune 19.06.201 Offentlig journal

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-81 U Dok.dato: 06092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012 Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode: 3-04-01-3-04-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2010 Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.2009

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer