Gran kommune Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gran kommune 14.02.2013. Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013"

Transkript

1 Gran Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei

2 Gran / U Mottaker: Husbanken, avd. Bodø Sak: Lån Husbanken 2011/2012/2013 Dok: Innbetaling av ekstraordinært avdrag lån nr Saksansv: Økonomi og IKT / tokr Saksbeh: Økonomi og IKT / tokr 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Namsfogden i Oslo Sak: Tvangsinnfordring 2011/2012 Dok: Begjæring om utlegg Avskjermet Saksansv: Økonomi og IKT / magj Saksbeh: Økonomi og IKT / magj 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Ylva Osterstrom Sak: Økonomisk støtte til foreldrenettverk Dok: Svar Foreldernettverksarbeid. Økonomisk støtte 1. klasse Fagerlund skole 2012 Saksansv: Kultur / thpe Saksbeh: Kultur / thpe 11/ I Avsender: Statistisk sentralbyrå Sak: Kostra Dok: Informasjon om endringer i kostra rapportering for barnevern Saksansv: Økonomi og IKT / tokr Saksbeh: Barnevern / togu Side2

3 Gran / I Avsender: Hanne Slaatbraaten Sak: Søknad på ikke utlyste stillinger i Gran Dok: Åpen søknad på vikarstilling som pleiemedarbeider Saksansv: Personalavdelingen / anov Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 11/ U Mottaker: Hanne Slaatbraaten Sak: Søknad på ikke utlyste stillinger i Gran Dok: 11/ Åpen søknad på vikarstilling som pleiemedarbeider Saksansv: Personalavdelingen / anov Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Vestoppland og Sør Gudbrandsdal Jordskifterett Sak: Jordskifteretten generelt Dok: Årsmelding 2012 Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / lega 11/ U Mottaker: Fysio ergo og legetjeneste kjty 'Thor Einar Olsen' Øyvind Norstrøm Sak: Prosjekt Turkart Hadeland Fysisk aktivitet og friluftsliv (folkehelse) Dok: Prosjekt Turkart Hadeland referat fra møte 17/1 13 Saksansv: Kultur / ehly Saksbeh: Kultur / ehly Side3

4 Gran / I Avsender: Fylkesarkivet i Oppland Sak: IKA Opplandene Arkivordning i Hedemark og Oppland Dok: Purring Innkalling til eiermøte IKA Opplandene Saksansv: Informasjonsavdelingen / bkra Saksbeh: Økonomi og IKT / moga 11/ U Arkivdel: Reguleringssak Mottaker: Hans Sørum Sak: Endring av reguleringsplan for Bjonskog Privatalmenning Hyttefelt ved Nordre Espetjern Nytt hytteområde ved Sætergråen Dok: Endring av reguleringsplan for Bjonskog Privatalmenning Hyttefelt ved Nordre Espetjern Nytt hytteområde ved Sætergråen Gebyr for saksbehandling Saksansv: Plan / sobr Saksbeh: Plan / sobr 11/ I Avsender: C. Blekkerud BA Service Sak: 229/9 Utslipp fra privat avløpsanlegg Dok: 229/76 Målsatt kartskisse Saksansv: Teknisk Drift / lajo Saksbeh: Teknisk Drift / lajo 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Adv. Arne Elvestuen Sak: Forurensning av vann og vassdrag Dok: Søknad om økonomisk tilskudd til drikkevann til gnr 28/20 som følge av forurenset drikkevann Saksansv: Teknisk Drift / trov Saksbeh: Teknisk Drift / trov Side4

5 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Vigga Bygg AS Sak: 99/11 Riving av bygning Dok: 99/11 Riving av bygning søknad om ferdigattest Saksansv: Bygg / kaun Saksbeh: Bygg / kaun 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Vigga Bygg AS Sak: 300/1/27 Riving av bygning Dok: 300/1/27 Riving av bygning søknad om ferdigattest Saksansv: Bygg / hama Saksbeh: Bygg / hama 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Vigga Bygg AS Sak: 100/2 Riving av bygninger Dok: 100/2 Riving av bygninger søknad om ferdigattest Saksansv: Bygg / kaun Saksbeh: Bygg / kaun 11/ U Mottaker: Medlemmer i SU ved Jaren skole Sak: SU Samarbeidsutvalg for grunnskolen Dok: Innkalling til møte i samarbeidsutvalget ved Jaren skole, Saksansv: Grunnskole / hean Saksbeh: Jaren skole / inja so Side5

6 Gran / U Mottaker: GB Rørleggermester A/S Sak: 55/27/1 Tilkobling til offentlig vann og avløpsnett Dok: 55/27/1 Ferdigattest Tilkobling til offentlig vann og avløpsnett Saksansv: Teknisk Drift / lajo Saksbeh: Teknisk Drift / lajo 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Tronrud Eiendom AS Sak: 260/40 Nybygg Samlokalisering nødetater for Gran og Lunner Dok: 260/40 Nybygg TEAS250 Nødetatene i Gran og Lunner Igangsettingssøknad utvending VA arbedier, løfteinnretinger, sprinkleranlegg, sanitær avløps anlegg, luftbehandlingsanlegg, brannvarslingsanlegg og nødlysanlegg revidert vedlegg Q 1 Saksansv: Bygg / akmj Saksbeh: Bygg / akmj 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Brandbu Pølsemakeri AS Sak: Rammeavtale Matvarer/kjøtt og kjøttprodukter Dok: Forlengelse av rammeavtale signert endringsavtale Saksansv: Økonomi og IKT / stel Saksbeh: Økonomi og IKT / stel 11/ U Mottaker: Monica Rustad innlandet.no) Sak: Fagskoleutdanning for helsepersonell Dok: 11/ INTENSJONSAVTALE Saksansv: Helse og omsorg / giko Saksbeh: Helse og omsorg / giko Side6

7 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Oppland Sak: Tilskudd til utviklingstiltak innen økologisk landbruk Dok: Tildeling av midler til oppfølging av tiltak i Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2013 videreføring av demonstrasjonsfelt for eksostiske grønnsaker Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / krsw Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / krsw 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: SK Rør AS Sak: 273/76 Tilkobling til offentlig avløpsnett Dok: 273/76 Ferdigattest Tilkobling til offentlig avløpsnett Saksansv: Teknisk Drift / lajo Saksbeh: Teknisk Drift / lajo 11/ U Mottaker: Friluftsteateret Bronsebukkene Sak: Søknad om driftsstøtte til Friluftsteateret Bronsebukkene for Dok: Bronsebukkene Utbetaling av driftsstøtte for 2013, Gran og Lunner r Saksansv: Kultur / matu Saksbeh: Kultur / ehly 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Avskjermet Sak: Ledsagerbevis Dok: Svar Søknad om ledsagerbevis Avskjermet Saksansv: Kultur / thpe Saksbeh: Kultur / thpe Side7

8 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Reguleringssak Avsender: Oppland fylkes Sak: Områderegulering Bjoneroa Dok: Oversendelsesbrev befaringsrapport etter arkeologiske undersøkelser i forbindelse med reguleringsplan for Bjoneroa Saksansv: Plan / sile Saksbeh: Plan / sile 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Brødrene Bækken AS Sak: 109/49 Nybygg av bolig Dok: 109/49 Nybygg av bolig kontrollerklæring Saksansv: Bygg / lajo Saksbeh: Bygg / lajo 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geir Nordhagen Sak: 109/49 Nybygg av bolig Dok: 109/49 Nybygg av bolig kontrollerklæring Saksansv: Bygg / lajo Saksbeh: Bygg / lajo 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Einar Fredrikstad AS Sak: 109/49 Nybygg av bolig Dok: 109/49 Nybygg av bolig kontrollerklæring Saksansv: Bygg / lajo Saksbeh: Bygg / lajo Side8

9 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Innlandet Revisjon IKS Sak: Regnskap 2012 Dok: Revisors beretning vedrørende mva kompensasjonskrav for 6. termin 2012 Saksansv: Økonomi og IKT / mols Saksbeh: Økonomi og IKT / mols 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Gardsarkiv Jevnaker Avsender: Fylkesmannen i Oppland Sak: 119/3 i Jevnaker Avløsertilskudd ved sykdom Dok: 119/3 i Jevnaker Avløsertilskudd ved sykdom tilskudd til avløsning ved sykdom melding om utbetaling fra fylkesmannen for perioden Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Øyvind Kvernvold Myhre Sak: Spørsmål og interpellasjoner til styremøter 2012 Dok: Svar på spørsmål om lærertetthet og kontaktlærere til KST fra ØKM gbl Saksansv: Ordfører og rådmannssekretariatet / esti Saksbeh: Ordfører og rådmannssekretariatet / esti 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Øyvind Kvernvold Myhre Sak: Spørsmål og interpellasjoner til styremøter 2012 Dok: Svar på spørsmål om bibliotekene KST fra ØKM gbl Saksansv: Ordfører og rådmannssekretariatet / esti Saksbeh: Ordfører og rådmannssekretariatet / esti Side9

10 Gran / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Wenche Strand Sak: Spørsmål og interpellasjoner til styremøter 2012 Dok: Svar på spørsmål om mat og helse fra Wenche Strand (Ap) til KST Saksansv: Ordfører og rådmannssekretariatet / esti Saksbeh: Ordfører og rådmannssekretariatet / esti 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Bjørn Hvaleby Sak: Spørsmål og interpellasjoner til styremøter 2012 Dok: Svar på spørsmål om parkering ved Gran stasjon, fra Bjørn Hvaleby (Sp) til styremøtet Saksansv: Ordfører og rådmannssekretariatet / esti Saksbeh: Ordfører og rådmannssekretariatet / esti 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Tine Øverlier Sak: Spørsmål og interpellasjoner til styremøter 2012 Dok: Svar på spørsmål om legemiddelbasert rehabilitering Tine Øverlier Saksansv: Ordfører og rådmannssekretariatet / esti Saksbeh: Ordfører og rådmannssekretariatet / esti 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Anne Solstad Sak: Spørsmål og interpellasjoner til styremøter 2012 Dok: Svar på spørsmål om hjemmetjenesten fra Anne Solstad (Gbl) Saksansv: Ordfører og rådmannssekretariatet / esti Saksbeh: Ordfører og rådmannssekretariatet / esti Side10

11 Gran / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Anne Solstad Sak: Spørsmål og interpellasjoner til styremøter 2012 Dok: Svar på spørsmål fra Anne Solstad om informasjon om startlån Saksansv: Ordfører og rådmannssekretariatet / esti Saksbeh: Ordfører og rådmannssekretariatet / esti 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Bjørg Kværn Sak: Spørsmål og interpellasjoner til styremøter 2012 Dok: Svar på spørsmål fra Bjørg Kværn om starlån Saksansv: Ordfører og rådmannssekretariatet / esti Saksbeh: Ordfører og rådmannssekretariatet / esti 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Oppland Sak: Skoleskyss 2012/2013 Dok: Vedrørende klage på skoleskyss Saksansv: Grunnskole / heal ko Saksbeh: Grunnskole / hila Avskjermet 12/ U Mottaker: GB Rørleggermester AS Sak: 29/6 Utslipp fra privat avløpsanlegg Dok: 29/6 RAPPORT FRA TILSYN I AVLØPSSAK Saksansv: Teknisk Drift / trov Saksbeh: Teknisk Drift / lgni Side11

12 Gran / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Gjøvik Tingrett Sak: Begjæringer om utlegg/tvangssalg Dok: Begjæring om tvangssalg Avskjermet Saksansv: Økonomi og IKT / magj Saksbeh: Økonomi og IKT / magj 12/ U Arkivdel: Vann/avløpsanleg g Mottaker: Åsmund Pettersen & Sønn A/S Sak: Vann og avløpsnett Tilknytning av Emseområdet Gjennomføringsfase, rest entreprise Dok: Referat fra byggemøte nr. 12 Saksansv: Teknisk Drift / lael Saksbeh: Teknisk Drift / lael 12/ U Mottaker: Irene Howden Sak: Fritak fra verv og nyoppnevninger periode Dok: Søknad om fratredelse fra verv Kommunalt råd for mennesker med funksjonshemming Saksansv: Ordfører og rådmannssekretariatet / esti Saksbeh: Ordfører / knle 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Avskjermet Sak: SFO skoleåret 2012/2013 Jaren skole Dok: Mottatt oppsigelse av sfo plass Avskjermet Saksansv: Jaren skole / inja so Saksbeh: Jaren skole / ijsa Side12

13 Gran / I Avsender: Avskjermet Sak: SFO skoleåret 2012/2013 Jaren skole Dok: Svar på tilbud om sfo plass Avskjermet Saksansv: Jaren skole / inja so Saksbeh: Jaren skole / ijsa 12/ I Avsender: Avskjermet Sak: SFO skoleåret 2012/2013 Jaren skole Dok: Svar på tilbud om sfo plass Avskjermet Saksansv: Jaren skole / inja so Saksbeh: Jaren skole / ijsa 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Avskjermet Sak: SFO skoleåret 2012/2013 Moen Skole Dok: Svar på tibud om sfo plass Avskjermet Saksansv: Moen skole / togr mo Saksbeh: Moen skole / ijsa 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Foreldre/foresatte ved Moen skole Sak: SFO skoleåret 2012/2013 Moen Skole Dok: Endring av sfo plass pr , Moen skole Saksansv: Moen skole / togr mo Saksbeh: Moen skole / ijsa Side13

14 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sweco Norge AS, avd. Gjøvik Sak: 179/11 Bruksendring av industribygg Dok: 179/11 Søknad om bruksendring av industribygg Saksansv: Bygg / kaun Saksbeh: Bygg / kaun 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Carlsen Eiendom A/S Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2013 Dok: 65/11 og 65/89 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / lega 13/ U Mottaker: Lunner Sak: Regnskap 2013 Dok: Krav januar 2013 Felles sosialkontor klient Saksansv: Økonomi og IKT / mols Saksbeh: Økonomi og IKT / tokr 13/ U Mottaker: Lunner Sak: Regnskap 2013 Dok: Krav felles Nav kontor 1. halvår 2013 Saksansv: Økonomi og IKT / mols Saksbeh: Økonomi og IKT / tokr Side14

15 Gran / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Tom Pedersen Sak: Nabolister i Gran 2013 Dok: 121/49 Oversendelse av bestilte dokumneter og skjema naboliste Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Kommunetorget / aspa 13/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Avsender: Anders Kjos Sak: 33/3 Feilretting i Matrikkelen Dok: 33/3 Retting i Matrikkelen Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / pesk 13/ U Mottaker: Gran frivilligsentral Kirkens SOS i Hedemark og Oppland Støttegruppen 22.juli Oppland Sak: Søknad om bidrag/støtte 2013 Dok: Vedtak Søknad om bidrag/støtte til lokale lag og foreninger 2013 Saksansv: Ordfører og rådmannssekretariatet / esti Saksbeh: Ordfører og rådmannssekretariatet / esti 13/ U Arkivdel: Personal Mottaker: Kjersti Kristensen Sak: Personalmappe Dok: Svar søknad om permisjon ved samlinger Saksansv: Personalavdelingen / lisk Saksbeh: Personalavdelingen / lisk Side15

16 Gran / U Arkivdel: Personal Mottaker: Avskjermet Sak: Personalmappe Dok: Referat fra møte avholdet den Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Avsender: Kristoffer B. Simensen Sak: Personalmappe Dok: Avtale om fastlegevikariat Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Gardsarkiv Lunner Avsender: Fylkesmannen i Oppland Sak: 91/7 i Lunner Avløsertilskudd ved sykdom Dok: 91/7 i Lunner Avløsertilskudd ved sykdom tilskudd til avløsning ved sykdom melding om utbetaling fra fylkesmannen i perioden Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Gardsarkiv Lunner Avsender: Fylkesmannen i Oppland Sak: 91/7 i Lunner Avløsertilskudd ved sykdom Dok: 91/7 i Lunner Avløsertilskudd ved sykdom tilskudd til avløsning ved sykdom melding om utbetaling fra fylkesmannen i perioden Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / oygu Side16

17 Gran / U Mottaker: Lensmannen i Gran og Lunner Sak: Tvangsinnfordring 2013 Dok: Begjæring om utlegg Avskjermet Saksansv: Økonomi og IKT / magj Saksbeh: Økonomi og IKT / krti 13/ U Mottaker: Ullensaker lensmannskontor Sak: Tvangsinnfordring 2013 Dok: Begjæring om utlegg Avskjermet Saksansv: Økonomi og IKT / magj Saksbeh: Økonomi og IKT / krti 13/ U Mottaker: Oslo Utdanningsetaten Sak: Melding om spesialpedagogiske ressurser ved skolene i Gran skoleåret 2013/2014 Dok: Søknad om spesialundervisning for gjesteelev Avskjermet Saksansv: Grunnskole / hean Saksbeh: Grunnskole / ragr 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Linedance Kickers Hadeland v/liv Holm Sak: Kommunalt driftstilskudd 2013 (kulturmidler) Gran Kommune sang, musikk, dans, teater o.a Dok: Søknad om kommunalt driftstilskudd musikk fra Linedance Kickers Hadeland Saksansv: Kultur / matu Saksbeh: Kultur / matu Side17

18 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Avsender: Åshild Spikkeland Sak: Personalmappe Dok: Retur av ansettelseskontrakt i undertegnet stand vikariat som musikk og kulturskolelærer i 77 % stilling ved Hadeland kulturskole Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ U Mottaker: Arnhild Engeset Pål Berg Sak: 242/28 feilretting i matrikkelen Dok: 242/28 Varsel om feilretting i matrikkelen Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / pesk 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Avsender: KLP Landspensjonskasse Sak: Personalmappe Dok: Innvilgelse av attføringspensjon fra KLP Saksansv: Personalavdelingen / loaj Saksbeh: Personalavdelingen / loaj Avskjermet 13/ U Arkivdel: Personal Mottaker: Cecilia To Sak: Personalmappe Dok: Oppsigelse av stilling som sosionom ved Haugsbakken Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo Side18

19 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Avsender: Anne Jorun Aasby Hansen Sak: Personalmappe Dok: Oppsigelse av 17,7% stilling som hjemmehjelp ved Trygghetsavdelilngen Skjervum Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Eiendomsmegler 1 Hadeland Sak: 58/15 Opplysninger vedrørende salgsoppdrag Dok: 58/15 Opplysninger vedrørende salgsoppdrag Saksansv: Kommunetorget / sota Saksbeh: Kommunetorget / sota 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Avsender: Tonje Rambøll Johannessen Sak: Personalmappe Dok: Avtale om fastlegevikariat Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pål Erik Hanssveen Sak: 55/18 Bruksendring av kjellerareal i tilbygg Dok: 55/18 Søknad om bruksendring av kjellerareal i tilbygg Saksansv: Kommunetorget / ambl Saksbeh: Bygg Side19

20 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Avsender: Lege Mohammad Omar Pervez Sak: Personalmappe Dok: Avtale om faslegevikariat Saksansv: Personalavdelingen / aljo Saksbeh: Personalavdelingen / aljo 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Gardsarkiv Gran Avsender: Ellen Cathrine Koller Sak: 45/2 i Gran Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL tilskudd) Restaurere og flytte sommerfjøs Dok: 45/2 i Gran Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL tilskudd) Restaurere og flytte sommerfjøs Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / jeol Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / jeol 13/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Avsender: Ellen Cathrine Koller Sak: 45/2 Flytting av sommerfjøs Dok: 45/2 Søknad om flytting av sommerfjøs tiltak uten ansvarsrett Saksansv: Kommunetorget / ambl Saksbeh: Bygg 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens Vegvesen, Region øst Sak: 61/5 Deling av grunneiendom Dok: 61/5 Avslag på søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra fv. 40 i forbindelse med fradeling av boligtomt Kopi av brev til Sverre Hagen Saksansv: Oppmåling / lega Saksbeh: Oppmåling / lega Side20

21 Gran / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Gardsarkiv Gran Avsender: Hans Morstad Sak: 261/1 i Gran Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL tilskudd) Nyetablering av gangsti/omlegging av Nordre Morstadgutua Dok: 261/1 i Gran Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL tilskudd) Nyetablering av gangsti/omlegging av Nordre Morstadgutua Saksansv: Landbrukskontoret for Hadeland / jeol Saksbeh: Landbrukskontoret for Hadeland / jeol 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Paul Gamme Sak: 181/2 Tilbygg til enebolig Dok: 181/2 Søknad om tilbygg til enebolig Saksansv: Kommunetorget / ambl Saksbeh: Bygg 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Lån Husbank videreutån Avsender: Avskjermet Sak: Startlån Dok: Søknad om startlån Saksansv: Eiendomsavdelingen / ahso Saksbeh: Eiendomsavdelingen / ahso Side21