Prosjektering og utførelse Grunnmur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektering og utførelse Grunnmur"

Transkript

1 Prosjektering og utførelse Grunnmur

2 GRUNNMUR AV YTONG Prosjektering og utførelse I denne brosjyre beskrives viktige parametre for prosjektering av kjellervegg med Ytong samt generelle monteringsanvisninger. Xella Norge er behjelpelig med rådgivning og ytterligere informasjon i forbindelse med konkrete byggeprosjekter. Kjellervegger av Ytong kan utføres som blokkmurverk med Ytong Massivblokk i densitet 340 kg/m³ eller som etasjehøye elementvegger med Ytong Massivelementer, densitet 390 kg/m³ eller 575 kg/m³. Massive blokker og Massive elementer fås i flere tykkelser til kjellervegg anvendes typisk 40, 300 eller 365 mm. Statikk I det følgende er regnet med Ytong med følgende parametre. Porebetong typer Type Densitet [kg/m³] f xk1 [MPa] f xk [MPa] F k [MPa] E 0k [MPa] Høyde [mm] Tykkelse [mm] Massivblokk 340 0,50 0,18 1, Massivelement 390 0,64 0,18, Massivelement 575 1,10 0,41 4, Bæreevnetabeller for kjellervegg Blokkmurverk og elementvegger er gjennomregnet iht. EN med tilhørende National Anneks. Tabellen angir den maksimale avstand (L max ) mellem lodrette understøtninger. t er tykkelsen på veggen. R d,gunst er den til gunst virkende, loddrette last på kjellerveggen. Loddrette understøtninger er normalt bærevegg eller stålsøyler. Ved menes, at veggen har tilstrekkelig bæreevne uten loddrette understøtninger. Vegghøyden er satt til,6 m. Det kan interpoleres mellom verdiene (mellom 8,0 og sættes L max dog lik 8,0 m). Tabellene er gjeldende for randfelter (se figur 1). For midtfeltet kan lengden økes med L i m, hvor: L = 0,5 + R d,gunst /0 (R d,gunsti knm) = max 1,5 m L max + L = max 8,0 m En avvikelse i høyden kan innregnes ved av kompensere tykkelsen lineært med forholdene mellom høydene (se eksempel). Verdiene for L max er også gjeldende, uavhengig om det settes av døråpninger i veggfeltet.

3 Maksimal avstand (L max ) mellom loddrette understøtninger. Massive blokker 340 kg/m³ t Ρ d,gunst (kn/m) x ,5 4,6 4,7 5,0 4,7 6,7 8,0 1584~ ,0 1591~160 HEB profil Maksimal avstand (L max ) mellom loddrette understøtninger. Massive elementer 390 kg/m³ t Ρ d,gunst (kn/m) x ,8 4, 5,4 6,5 1404~ ,0 1401~ ~1400 HEB profil Maksimal afstand (L max ) mellom loddrette understøtninger. Massive elementer 575 kg/m³ t Ρ d,gunst (kn/m) x ,0 1075~ ~ ~1100 HEB profil Midtfelter Øvrige vegger er randfelter L L t x Kjellerplan Figur 1: Illustrasjon av veggfelter 3

4 EKSEMPEL Det tas utgangspunkt i en kjeller som vist i figur. Verdien for R d,gunst bestemt til 10 kn/m. Høyden h er besluttet til,6 m. Kjellerveggene ønskes oppført av 300 mm Ytong Massive blokker med densitet 340 kg/m³. Ved oppslag i tabellen ses, at den maksimale avstand mellom de loddrette understøtninger: L max = 4,7 m. De to randfelter på 4,0 og 4,5 m har umiddelbart tilstrekkelig bæreevne. For midtfeltet bestemmes den maksimale lengde til L = 0,5 + R d,gunst /0 L max + L = 4,7 + 0,5 + 10/0 = 5,7 Herav ses, at midtfeltet har tilstrekkelig bæreevne. Ved gavlene, som spenner 8,0 m, innsettes stålsøyle, således at L reduseres til 4,0 m. Minste lengde (x) for støttende tverrvegger skal være 1,6 m. Det ses, at tverrveggen med lengden 1, m har tilstrekkelig bæreevne. Under prosjekteringen besluttes å endre høyden til 3,0 m. Tykkelsen av blokkene endres etter beregningen til 3,0/,6 300 mm = 346 mm. Det vil i praksis sige 365 mm. h ny h gl. t gl. = t ny Øvrige forutsetninger Veggene regnes som glatte. Jorden utenfor kjellerveggen regnes ikke-komprimert (dvs. høyst i en grad, som svarer til den aktuelle forutsatte romvekt). Det regnes med romvekt for jord γ = 0 kn/m³. Området umiddelbart utenfor kjeller anvendes ikke til kjøring med tung trafikk. Det regnes oppfylt med stabile masser som (sand, pukk, sprengt stein e.l.) Det regnes med friksjon jord ϕ pl = 35. Grunnvanns speil beliggende under kjellernivå. Det regnes med jordtrykk i full høyde. Det regnes med en loddrett regningsmessig last (Rd) på terreng på 3,0 kn/m². Den loddrette last på kjellerveggen regnes å angripe sentralt (dvs. innen for -50 til +50 mm i forhold til midtlinjen). 4,0 m 5,5 m 4,5 m 1,6 m 8,0 m HE180B HE180B Figur : Illustrasjon av kjeller anvendt i eksemplet 4

5 Fukt For å beskytte kjellerveggen mot oppstigende fukt, utlegges murpapp eller folie på fundamentet. Under jordoverflaten skal veggen utvendig behandles med fuktsperre, f.eks. slemmemørtel eller puss. Utenpå dette monteres drenplater/knottplate. Det legges drensledning og fylles tilbake med drenerende masser. Konstruksjonen skal prosjekteres av rådgivende ingeniør. Varme Ytong yter god varmeisolering. For ekstra lave U-verdier kan kjellerveggen isoleres innvendig med Ytong Multipor isoleringsplater, som limes direkte på Ytong veggen. For ekstra isolering i uoppvarmede kjellertak i mur kan himlingen isoleres med Ytong Multipor. U-verdi Multipor Plate Massive blokker P: 340 kg/m³ λ 0,09 Massive Elementer P: 390 kg/m³ λ 0,10 Massive Elementer P: 575 kg/m³ λ 0,16 cm 30,0 36,5 4,0 30,0 36,5 4,0 30,0 36,5-0,90 0,50 0,40 0,330 0,80??? 6 0,17 0,188 0,7 0,34 0,03 0,357 0,315 0, ,184 0,16 0,0 0,191 0,174 0,77 0,71 0,8 16 0,148 0,133 0,171 0,155 0,141 0,0 0,188 0, ,130 0,119 0,149 0,136 0,15 0,171 0,161 0,151 Utførelse Kjellervegg av Ytong Massive blokker eller Massive elementer oppføres på jevnt og plant betongfundament. Det tillates ujevnheter opp til 3 mm. Det utlegges murpapp/folie. Ved bruk av Massive blokker monteres i sementmørtel eller lim/pap/lim, så ujevnheter i underlaget utjevnes. Etterfølgende skift limes i forbandt med Ytong Lim. Ved bruk av Massive elementer monteres elementene i sementmørtel c100/400. Det må ikke tilbakefylles masser før alle loddrette understøtninger i form av innvendige vegger og søyler samt gulvelementer er ferdige. Det henvises for øvrig til Montasjeveiledning Ytong Massive elementer, Montasjeveiledning Ytong Massive blokker og Montasje Ytong Multipor Vegg. Randblok Ringanker Sokkelpuss Puss Fuktsperre Murfolie Ytong Blokk Innvendig puss Murfolie Principskitse: Fuktbeskyttelse av kjellervegger, loddrett snitt. 5

6 min. 80 mm Ytong eller Ytong Multipor 100 mm Ytong Overligger - Puss Detalj : Muråpning i kjeller yttervegg, loddrett snitt. 8 - Ytong mm Gulvelement 4 - Hjørneskinne 34 - Plateinndekning L Ytong Massiv Overligger 75 - Ringanker gjennomgående - Ytong 400 mm Lavenergi Massiv blokk 8 YTONG mm Dækelement (Lambda-verdi=0,08W/mK, Densitet=90 kg/m) Ytong mm Hjørneskinne Plate til påforing Ytong mm overligger 34 Pladeinddækning - Porebetongpuss, Yttervegg Ringanker, armeringskurv 75 Ringanker gennemgående 0 - Ytong 100 mm overligger x50xL YTONG Massiv Overligger YTONG 400 mm Lavenergi Massivblok (Lambda-værdi=0,08 W/mK, Densitet=90 kg/m ³) 155 YTONG 100 mm Plade til påforing Detalj 3: Tilslutning Gulv, loddrett snitt. YTONG MM Overligger 01 Bolig A Porebetonpuds, Ydervæg Ringanker, armeringskurv YTONG 100 mm overligger Dækelement 79 Ø10 dorn, sømmet i (Lambda-verdi=0,08W/mK, Densitet=90 kg/m) 34 Udstøbning YTONG 400 mm Lavenergi Massivblok Ytong 100 mm Randblokk med 50 mm isolering (Lambda-værdi=0,08 W/mK, Densitet=90 kg/m ³) Understøbning Ringanker YTONGX 100 mm Randblok med 50 mm isolering (præfabrikeret) Ø50-80mm forskydningsknast Fugearmering Porebetonpuds 01 - Ringanker, armeringskurv min. 70 mm Bolig A 8 - Gulvelement/hulldekke 34 - Utstøpning 36 - Understøpning 75 - Ringanker 78 - Fugearmering 79 - Ø10 dorn, sømmet i - Ytong 400 mm Lavenergi Massiv blokk (prefabrikkert) Ø50-80 mm forskytningsknast Porebetongpuss Ringanker, armeringskurv. - Innervegg: Ytong Plate Ytong Massiv blokk 61 - Mineralull Indervæg: YTONG Plade YTONG Massiv blok Dilitasjonsprofil 61 Mineraluld Min. 0 mm bløt isolering 115 Dilatationsprofil - Ytong 400 mm Lavenergi Massiv blokk (Lambda-værdi=0,08W/mK, 116 Min. 0 mm blød isolering Densitet=90 kg/m) YTONG 400 mm Lavenergi Massivblok (Lambda-værdi=0,08 W/mK, Densitet=90 kg/m ³) - Porebetongpuss 190 Vinkel/samlebeslag, centreres, overlæg mm Porebetonpuds Vinkel/samlebeslag, sentreres, overlegg mm 61 Detalj 4: Tilslutning Gulv, loddrett snitt. Detalj 5: Tilslutning leilighetsskille, vannrett snitt. 6

7 190 - Innervegg: Ytong Plate Indervæg: YTONG Plade Ytong Massiv YTONG Massiv blokk YTONG 400 mm Lavenergi Massivblok - Ytong 400 mm Lavenergi blokk (Lambda-værdi=0,08 W/mK, Densitet=90 kg/m ³) (Lambda-værdi=0,08W/mK, Vinkel/samlebeslag, centreres, Densitet=90 overlæg kg/m) 190 mm Vinkel/samlebeslag, sentreres, overlegg mm Porebetonpuds - Porebetongpuss Detalj 6: Tilslutning innervegg, vannrett snitt. 7

8 Marts 010 Ytong is a registered trademark of the Xella Group. Xella Norge AS Teglverksveien Solbergelva Telefon.: Faks: DEVISION 10318_05

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 09.03.2011 Gyldig til: 09.03.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013 Sundolitt KUB Monteringsveiledning Oktober 2013 2 Innhold Dette trenger du 2 Oversikt elementer i KUB systemet 3 Generelt / Planlegging 4 Grunnarbeid / såle 5 Bygging av vegg, smyglister 6 Armering av

Detaljer

Leca Isoblokk 35 cm Et moderne byggesystem for alle typer bygg. Minimalt vedlikehold. isolasjon. Enestående brannsikkerhet.

Leca Isoblokk 35 cm Et moderne byggesystem for alle typer bygg. Minimalt vedlikehold. isolasjon. Enestående brannsikkerhet. Minimalt vedlikehold Leca Isoblokk 35 cm Et moderne byggesystem for alle typer bygg isolasjon Enestående brannsikkerhet Miljøvennlig R Innhold Fuktsikkert Et moderne byggesystem for alle typer bygg Det

Detaljer

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk 2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk Basis-/Murblokk Støttemurblokk Belegningsstein Knekkheller Spalteplank

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca-egenskapene 6 Leca Byggesystem 8 Planlegging

Detaljer

Platon for utvendig grunnmur

Platon for utvendig grunnmur Platon for utvendig grunnmur Fuktsikring og energisparing Den originale knasteplaten Tørr kjeller og sunt innemiljø Tørre og sunne hus Fukt og fuktskader! Vårt varierte klima med betydelige nedbørsmengder

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen med

Detaljer

Våtrom i mur og betong

Våtrom i mur og betong MURKATALOGEN 2004 Anvisning P15 Våtrom i mur og betong 1 Innledning.......................... 3 2 Krav til konstruksjon................. 4 2.1 Prosjekteringsgrunnlag.......... 4 3 Materialer for veggoppbygging.........

Detaljer

SYSTEMBLOKK. Systemblokk for hus, hytte og garasje Monteringsanvisning

SYSTEMBLOKK. Systemblokk for hus, hytte og garasje Monteringsanvisning SYSTEMBLOKK Systemblokk for hus, hytte og garasje Monteringsanvisning SYSTEMBLOKK Monteringsanvisning nr. 200-1 Systemblokk til grunnmur for hus og hytte (garasje) 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Systemet 2.0

Detaljer

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING OG MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I SMÅHUS Versjon 02.11.2003 Tiltakshaver:....Byggets adresse:.... Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Kontrollerende

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon.

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur 350 T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg 11-2009 erstatter 08-2008 2Jackon Thermomur 350 Produktbeskrivelse Thermomur 350

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company STYROFOAM Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen

Detaljer

Veiledning og praktiske råd for uførelse av gulvkonstruksjon på grunn Brosjyrens primære målgruppe er små og mellomstore gulventreprenører.

Veiledning og praktiske råd for uførelse av gulvkonstruksjon på grunn Brosjyrens primære målgruppe er små og mellomstore gulventreprenører. Betonggulv Veiledning og praktiske råd for uførelse av gulvkonstruksjon på grunn Brosjyrens primære målgruppe er små og mellomstore gulventreprenører. OPPBYGGING AV FLYTENDE BETONGGULV PÅ GRUNN All betong

Detaljer

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon.

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk 09-2007 erstatter 06-2005 2Jackon Thermomur Produktbeskrivelse Thermomur er et veggsystem basert på

Detaljer

Energibesparende og byggevennlig

Energibesparende og byggevennlig Iso3 isolert trestender Energibesparende og byggevennlig Iso3 er spesialutviklet for å klare energikravene i teknisk forskrift med vegger bygd med 200mm isolasjon. Gode rom Om Iso3 Iso3 er spesialutviklet

Detaljer

VÅTROM I MUR. del I: vegger og gulv

VÅTROM I MUR. del I: vegger og gulv VÅTROM I MUR del I: vegger og gulv Basert på Murkatalogens anvisning P15 Våtrom i mur og betong av siviling. Arne Nesje, SINTEF/Byggkeramikkforeningen og siviling. Ole H. Krokstrand, Mur-Sentret Foto:

Detaljer

Hunton I-bjelken. Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg. HUnTon I-bJelken 09-2015 TG 20381 TG 2503

Hunton I-bjelken. Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg. HUnTon I-bJelken 09-2015 TG 20381 TG 2503 HUnTon I-bJelken Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg 09-2015 TG 20381 TG 2503 Hunton I-bjelken Hunton I-bjelken med LVL flens Eksempel på tegning som medsendes pristilbud: 2 Innhold: Innledning... 4

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordic Grunnmursystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordic Grunnmursystem SINTEF Certification Nr. 2124 Utstedt: 27.09.2001 Revidert: 15.10.2013 Gyldig til: 01.01.2019 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Nordic Grunnmursystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank Leca Byggeplank Markedsføres av Byggeplank AS Leca Byggeplank 1 Innhold 1. Leca Byggeplank............................. 3 Byggeplank AS. Tekniske data................................. 4.1 Produktbeskrivelse..........................

Detaljer

Støttemurer av betongblokker

Støttemurer av betongblokker Støttemurer av betongblokker EN PRAKTISK HÅNDBOK www.belegningsstein.info Norsk Belegningsstein har utarbeidet en praktisk håndbok som retter seg mot beskrivende ledd og entreprenører. Boken beskriver

Detaljer

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen

Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger. Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen Hva er murverk? Bruksområder Murprodukter Levetid Materialegenskaper Fysiske egenskaper Begrensninger Forelesning NTNU 2013 Jan Petter Svendsen 1 Leca Blokkprodukter Leca Isoblokk, Blokk, Finblokk, Fasadeblokk,

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Ytong Multipor. Optimal innvendig etterisolering

Ytong Multipor. Optimal innvendig etterisolering Ytong Multipor Optimal innvendig etterisolering Optimal innvendig etterisolering Ytong Multipor isoleringsplate Innhold Innledning 4 Stort behov Optimal systemløsning Dokumentasjon Ytong Multipor til

Detaljer