KONSTRUKSJONSOVERSIKT. Markedsføres og selges av: FERMACELL FIBERGIPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSTRUKSJONSOVERSIKT. Markedsføres og selges av: FERMACELL FIBERGIPS"

Transkript

1 KONSTRUKSJONSOVERSIKT FERMACELL FIBERGIPS Markedsføres og selges av: FERMACELL FIBERGIPS

2 (BD 60) (BS 60) Innhold Innfesting av gjenstander på vegg og i himlinger Enkeltgjenstander på vegg Enkeltgjenstander i himling Tabell A: Lette enkeltgjenstander på fibergips Tabell B: Konsollbelastning på vegger av fibergips Tabell C: Innfesting i himlinger Forutsetninger Forutsetninger for konstruksjonsoversikten Konstruksjonsoversikt fibergips vegger med stålprofiler fibergips vegger med trestendere fibergips Forsatsvegger/sjaktvegger med stålprofiler Våtromsvegger med fibergips, stålprofiler eller trestendere Våtromsvegger med Powerpanel H 2 O og stålprofiler eller trestendere Vegger med Powerpanel H 2 O og stålprofiler Vegger med Powerpanel H2O på trestendere Forsatsvegg/sjaktvegg med Powerpanel H 2 O på stålprofiler Bærende vegger med fibergips Bærende yttervegger på trestendere med powerpanel utvendig, fibergips innvendig fibergips som brannbeskyttende platekledning 11 Trinnlydforbedring av betongdekke med gulvelementer Etasjeskiller av tre, med fibergips himlingskledning og gulvelementer Vegghøyder for vindutsatte vegger

3 Innfesting av gjenstander på vegg og i himlinger Enkeltgjenstander på vegg Lette loddrette enkeltgjenstander som uten større fremspring henger parallelt på veggflaten, som f.eks. bilder eller dekorasjoner, kan festes direkte på fibergips med egnede spikere, skruer osv. Det kan f.eks. brukes spikere, bildekroker med oppheng med én eller flere spikere, eller skruer og plugger. Opplysninger om opphengets belastningsevne, se tabell A og B. Tabell A: Lette enkeltgjenstander på fibergips Bildekroker med Tillatt belastning per krok i kg spikerinnfesting fibergips 10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm 10+ (tykkelse) 12,5 mm Tillatt last er basert på en sikkerhetsfaktor 2. Krokenes bruddstyrke avhenger av fabrikat. Innfesting av kroker i kledningen uten hensyn til underkonstruksjon. Sikkerhetsfaktor 2 (konstant belastning ved relativ luftfuktighet opp til 85 %). Tabell B: Konsollbelastning på vegger av fibergips Enkeltoppheng midt mellom loddrette underkonstruksjoner Tillatt belastning ved enkeltoppheng fibergips 10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm 10+ (tykkelse) 12,5 mm v 300 Plugg f.eks. Fabr. Fischer Ø 8 mm 40 kg 50 kg 55 kg 55 kg 60 kg 300 Skrue m. helgjenge Ø 5 mm 20 kg 30 kg 30 kg 35 kg 35 kg Enkeltgjenstander i himling På fibergips i forbindelse med nedhengt himling kan man henge opp eller feste gjenstander uten problemer. Her anbefales forskjellige spesial plugger av metall. De tillatte belastningene per innfesting ved aksial strekkbelastning er vist i tabell C. I henhold til DIN 4103, sikkerhetsfaktor 2 (fabrikantens bruksanvisning skal overholdes). ens senteravstand skal være maks. 50 x platetykkelsen. De oppgitte belastningsverdiene kan regnes ut når avstanden mellom de enkelte pluggene er 50 cm. Ved mindre avstander kan 50 % av tillatt maks. belastning henges opp per plugg. Summen av de enkelte laster må ved vegg ikke overstige 1,5 kn/lbm og ved frittstående forsatsvegger og dobbeltvegger som ikke er forbundet med hverandre ikke overstige 0,4 kn/lbm. Ved høyere last må veggens stabilitet påvises ved statisk beregning. Tabell C: Innfesting i himlingskledning kledning Tillatt belastning ved enkeltoppheng (i kg) for spesialplugger Kipp-plugger 10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm ,5 mm Vippeanker I henhold til DIN 4103, sikkerhetsfaktor 2 (fabrikantens bruksanvisning skal overholdes). ens senteravstand skal være maks. 36 x platetykkelsen. De oppgitte belastningsverdiene kan regnes ut når avstanden mellom de enkelte pluggene er 50 cm. Ved mindre avstander må maksimalbelastningen ikke overstige 50 % per plugg. 3

4 Forutsetninger (1) Vegghøyden er fastsatt uten vindlast. For bestemmelse av vegger med vindlast, se tabellen med vegghøyder. For brannbelastede vegger kan ikke vegghøyden overstige 400 cm, dog 600 cm for 1S21 og 800 cm for 1S31 dersom den bygges opp av 100 mm profiler c/c400 og 95 mm steinull som Rockwool Flexibatts, gjennomsnittlig densitet 30 kg/m 3. (2) Maks. verdi angir lydisolasjonsklasse som kan oppnås når arbeidet utføres nøyaktig. Det forutsettes tilstøtende vegger med densitet 300 kg/m 2 eller vegger med tilsvarende flanketransmisjon. Gulv skal være bygd opp flytende på lekter eller støpt på isolering etter at veggen er montert. Himlinger skal være nedhengt, fortrinnsvis på lydbøyler e.l. Den minst lydisolerende bygningsdelen vil være dimensjonerende for lydisoleringen R w. Vær oppmerksom på at dører og ev. tekniske installasjoner i veggen vil ha en negativ innflytelse på lydisoleringen. I forhold til de målte laboratorieverdiene Rw er det benyttet en sikkerhet på ca. 4-8 db som skjønn for det vektede reduksjonstallet R w (høyest oppnåelige i praksis). Visse enkeltverdier kan være interpolert. Det anbefales å foreta spesifikk lydprosjektering for den enkelte byggesaken. (3) Vegghøyden er fastsatt uten vindlast. For bestemmelse av vegger med vindlast, se tabellen med vegghøyder. For brannbelastede vegger kan ikke vegghøyden overstige 400 cm, men 800 cm for 1H31/ DK1 med 45 x 195 mm skjelett og 195 mm steinull som Rockwool, gjennomsnittlig densitet 30 kg/m 3. (4) Ved c/c avstand 450 reduseres lydisoleringen med ca. 1-2 db i forhold til c/c avstand 600 mm. Dette gjelder imidlertid ikke vegger med dobbelt skjelett og forsatsvegger. (5) Eksisterende gamle bjelkelag med puss, der gulvbord er tatt opp, stubbeloft fjernet og erstattet med 150 mm Rockwool med gjennomsnittlig densitet 30 kg/m 3 (2HR21/A, 2HR21/A1 og 2HR21/A2). Gulvbord fornyes, reetableres eller erstattes med minst 18 mm treplate u henhold til leverandørens anvisninger. Puss i tak forutsettes å være i tett og god stand, reparert eller platekledd (jf. SBi 173). (6) For å oppfylle brannkrav må isoleringen være steinull i plateform som Rockwool Flexibatts, med gjennomsnittlig densitet 30 kg/m 3. (7) Eksisterende gamle trebjelkelag med puss og stubbeloft (2HR21/B, 2HR21/B1 og 2HR21/B2) forutsettes tettet langs fotpaneler, og rørpuss i taket forutsettes å være puss i tett og god stand, reparert eller platekledd (jf. SBi 173). (8) Ved krav om mer isolering kan veggtykkelsen økes tilsvarende. (9) Kan kun utføres som elementbygg. (10) Gjelder bruk på alle underlag med en densitet på minst 300 kg/m 3 eller på materialer (f.eks. Rockwool) som ikke er brennbare. (11) De oppgitte verdier for luftlydforbedring Δ R w gjelder for tunge vegger med en vekt fra 135 til 250 kg/ m 3 (tilsvarende R w=40-48 db), der tilstøtende bygningsdeler har en vekt på enten 350 kg/m 3, eller er tunge vegger med forsatsvegger. Ved andre enn de vekter som er angitt her for vegger eller tilstøtende bygningsdeler, endres luftlydisolasjonsverdien. Det anbefales å foreta spesifikk lydprosjektering for den enkelte byggesaken 4

5 fibergips vegger med stålprofiler Brannklassifisering (6) Maks. vegghøyde c/c 600 (1) R w oppnåelig uten brannbeskyttelse med brannbeskyttelse (2)(4) c/c 600 mm mm mm minutter mm mm db 1S x 0,6 12,5 EI30 A2-s1,d0 (BS30) x 0, x 0, S x 0, EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0, S x 0,6 12,5 + 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0, S x 50 x 0,6 12,5 + 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 75 x 0, mm x 100 x 0, S x 0,6 10 EI30 A2-s1,d0 (BS30) x 0, x 0,6 1S x 0,6 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0, S x 0,6 12, og 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0, S x 75 x 0,6 m. 125 x 0,6 skinner 12,5 EI30 A2-s1,d0 (BS30) S x 0, EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0, S x 0,6 12, EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0, x 0,6 12,5 + 12,5 EI90 A2-s1,d0 (BS90) (1) x 0, (1) x 0, (1) 1S x 0,6 12,5 + 12,5 EI120 A2-s1,d0 (BS120) x 0,6 NB: Må isoleres med 70 mm steinull x 0,6 med en densitet kg/m 3, 1S x 75 x 0,6 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 100 x 0, mm x 125 x 0, S32 20 mm x 75 x 0,6 12, EI90 A2-s1,d0 (BS90) x 100 x 0, x 125 x 0,

6 fibergips vegger med trestendere Brannklassifisering (6) Maks. vegghøyde c/c 600 (1) R w oppnåelig uten brannbeskyttelse med brannbeskyttelse (2)(4) c/c 600 mm mm mm minutter mm mm db 1H x EI30 (BD30) x 95 1H x 70 12,5 EI30 (BD30) x H x EI30 (BD30) x H x 70 12, EI60 (BD60) x H x EI60 (BD60) x H x 45 x 70 12,5 x 10 EI60 (BD60) mm 1H x 70 12,5 EI60 (BD60) x H x EI60 (BD60) x H x EI60 (BD60) x H x 70 12,5 + 12,5 EI90 (BD90) x H x 45 x 70 12,5 EI60 (BD60) mm 1H x 45 x 70 12, EI90 (BD90) mm 6

7 fibergips forsatsvegger/sjaktvegger med stålprofiler Brannklassifisering (6) forbedring Maks. vegghøyde c/c 600 (1) Luftlyd- uten brannbeskyttelse med brannbeskyttelse Δ R w (11) mm mm mm minutter mm mm db db 3S01 87,5 75 x 0,6 12, Δ ,5 100 x 0, R w oppnåelig (2) 3S12 97,5 75 x 0,6 12, EI30 A2-s1,d ,5 100 x 0,6 (BS30) S x 0, EI60 A2-s1,d Δ x 0,6 (BS60) S x 0, x 12,5 EI90 A2-s1,d Δ x 0,6 (BS90) Våtromsvegger med fibergips med stålprofiler eller trestendere Brannklassifisering (6) uten brann- med brann- byggeplass- Maks. vegghøyde c/c 600 (1) R w oppnåelig beskyttelse beskyttelse verdi c/c 300 R w oppnåelig c/c 450 (2) mm mm mm mm mm db db 1SV ,5 75 x 0,6 Våtrom 15 Andre rom 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) SV ,5 75 x 0,6 Våtrom 2 x 12,5 Andre rom 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) SV x 0, SV x 0,6 2 x 12,5 EI30 A2-s1,d0 (BS30) Alle våtromsvegger på side 7 kan også utføres med underkonstruksjon av tre. Dette vil for 1SV21 og 1SV22 s vedkommende føre til en dårligere lydisolering enn det som angis her. Anvisningen for bruken av fibergips til våtrom er i samsvar med «By & Byg Anvisning 200, Vådrum». Se også denne for nærmere informasjon. 7

8 Våtromsvegger med Powerpanel H 2 O og stålprofiler eller trestendere plater per side Brannklassifisering (6) uten brann- med brann- byggeplass- Maks. vegghøyde c/c 600 (1) R w oppnåelig beskyttelse beskyttelse verdi c/c 300 R w oppnåelig c/c 450 (2) mm mm mm minutter mm mm db db 1SV11 H 2 O x 0,6 12,5 H 2 O EI30 A1 (BS30) SV31 H 2 O x 0,6 12,5 FG + 12,5 H 2 O EI90 A1 (BS90) SV42 H 2 O x 0,6 12,5 FG + 12,5 H 2 O EI120 A2-s1,d0 (BS120) SV12 H 2 O ,5 75 x 0,6 12,5 H 2 O 3SV11 H 2 O x 0,6 2 x H 2 O EI30 A1 (BS30) Δ 22 Alle våtromsvegger på side 8 kan også utføres med underkonstruksjon av tre. Dette vil for 1SVH 2 O, ISV31 H 2 O og 1SV42H 2 O s vedkommende føre til en dårligere lydisolering enn det som er angitt her. Anvisningen for bruken av fibergips til våtrom er i samsvar med «By & Byg Anvisning 200, Vådrum». Se også denne for nærmere informasjon. Vegger med Powerpanel H 2 O og stålprofiler Brannklassifisering (6) Maks. vegghøyde c/c 600 (1) R w oppnåelig uten brannbeskyttelse med brannbeskyttelse (2) c/c 600 mm mm mm minutter mm mm db 1S11 H 2 O x 0,6 12,5 H 2 O EI30 A1 (BS30) S31 H 2 O x 0,6 12,5 H 2 O x 12,5 H 2 O EI90 A1 (BS90) S42 H 2 O x 0,6 12,5 FG x 12,5 H 2 O EI120 A2-s1,d0 (BS120)

9 Vegger med Powerpanel H 2 O på trestendere plater per side Brannklassifisering (6) Vegghøyde (1) R w oppnåelig c/c 600 (2) mm mm mm minutter mm db 1H22 H 2 O x 70 12,5 H 2 O EI60 A1 (BD60) Forsatsvegg/sjaktvegg med Powerpanel H 2 O på stålprofiler Brannklassifisering (6) Vegghøyde c/c 600 (1) R w oppnåelig c/c 600 (2) mm mm mm minutter mm db 3S11 H 2 O x 0,6 2 x H 2 O EI30 A1 (BS30) 3000 Δ 22 Bærende vegger med fibergips c/c 600 Brannklassifisering (6) Loddrett Last Vegghøyde c/c 600 (1) R w oppnåelig c/c 600 (2)(4) mm mm mm minutter mm db 1HT14/DK x 95 12,5 REI30 (Bærende BD30) 1, N/mm 2 1HT22/DK x REI60 (Bærende BD60) 2, N/mm 2 1HT2x/DK (9) x 95 12,5 + 2 x 12,5 REI60 (Bærende BD60) 1, N/mm 2 20 mm 1ST Lindab SKY REI30 A2-s1,d0 16, RY120 (Bærende BS30) kn/m t = 1,0 mm 1ST Lindab SKY RY120 t = 1,0 mm 2 x 15 REI60 A2-s1,d0 (Bærende BS60) 16, N/mm 2 9

10 Bærende yttervegger på trestendere med powerpanel utvendig, fibergips innvendig Typenavn Systemskisse (8) Veggtykkelse Brannklassifisering (6) Loddrett Last Vegghøyde c/c 600 (1) R w oppnåelig c/c 600 (2)(4) mm mm mm minutter N/mm 2 mm db 1HA21/DK x x 45 innvendig: REI60 2, forskaling og damp- 15 mm fibergips (Bærende BD60) sperre utvendig: Powerpanel HD Lettmørtelpuss 1HA11/DK x x 45 innvendig: REI30 1, forskaling og damp- 12,5 mm fibergips (Bærende BD30) sperre utvendig: 12,5 mm fibergips 25 mm ventilasjon Powerpanel H 2 O Lettmørtelpuss 1HA23/DK x x 45 innvendig: REI60 2, forskaling og damp- 15 mm fibergips (Bærende BD60) sperre utvendig: 15 mm fibergips 25 mm ventilasjon Powerpanel H 2 O Lettmørtelpuss 1HA22/DK x x 45 innvendig: REI60 2, forskaling og damp- 15 mm fibergips (Bærende BD60) sperre utvendig: 12,5 mm fibergips 50 mm ventilasjon 110 mm murstein 10

11 fibergips som brannbeskyttende platekledning Brann Systemskisse klassifisering mm K 1 10 (11) (Klasse 1 kledning) 10 K 2 30 (BD 30+) 18 eller 2 x 10 K 2 60 (BD 60+) 15 mm i innerste lag, 18 mm i ytterste lag, eller 3 lag 12,5 mm Trinnlydforbedring av betongdekke med gulvelementer Oppbygning av 2 x 10 mm fibergips + 2 x 10 mm fibergips + 2 x 10 mm eller 2 x 12,5 mm gulvelement 10 mm trefiber 20 mm polystyren fibergips Skisse eller 25 Oppbygning under gulvelement ev. nivågranulat eller annen avretting ev. nivågranulat eller annen avretting 20 mm nivågranulat Betongdekke Δ L w = 21 db Δ L w = 17 db Δ L w = 18 db Trinnlydforbedringen Δ L w er målt på betongdekke, som referansedekke iht. EN ISO 140-8: mm, med en arealvekt på minst 250 kg/m 2 11

12 Etasjeskiller av tre, med fibergips himlingskledning og gulvelementer De angitte R w og L n,w verdier er basert på opplysninger fra SBi-anvisning 173 «Bygningers Lydisolering - Ældre Bygninger» (1992), SBi-anvisning 237 «Lydisolering mellem boliger - nybyggeri» samt felt- og laboratoriemålinger av nye konstruksjoner og gjenoppbygde gamle konstruksjoner. Typenavn Systemskisse Takoppbygging Brannklassifisering 2HR21/A (5) Gulv (plater eller gulvbord) med not og fjær, minst 18 mm og 600 kg/m3 125 x 175 bjelker, 150 mm steinull Stråpuss 26 kg/m 2 REI60 (Bærende BD60) 2HR21/A1 (5) 2HR21/A2 (5) 2HR21/B (7) Gulv (plater eller gulvbord) med not og fjær, minst 18 mm og 600 kg/m3 125 x 175 bjelker, 150 mm steinull Stråpuss 26 kg/m 2 Lydbøyler og monteringsprofil c/c 450, 20 mm mineralull 1 x 12,5 fibergips Gulv (plater eller gulvbord) med not og fjær, minst 18 mm og 600 kg/m3 125 x 175 bjelker, 150 mm steinull Stråpuss 26 kg/m 2 Lydbøyler og monteringsprofil c/c 450, 20 mm mineralull 2 x 12,5 fibergips Gulv (plater eller gulvbord) med not og fjær, minst 18 mm og 600 kg/m3 125 x 175 bjelker, innskudd 80 kg/m 2 Stråpuss 26 kg/m 2 REI60 (Bærende BD60) REI60 (Bærende BD60) REI60 (Bærende BD60) 2HR21/B1 (7) 2HR21/B2 (7) Gulv (plater eller gulvbord) med not og fjær, minst 18 mm og 600 kg/m3 125 x 175 bjelker, innskudd 80 kg/m 2 Stråpuss 26 kg/m 2 Lydbøyler og monteringsprofil c/c 450, 20 mm mineralull 1 x 12,5 fibergips Gulv (plater eller plank) med not og fjær, minst 18 mm og 600 kg/m3 125 x 175 bjelker, innskudd 80 kg/m 2 Stråpuss 26 kg/m 2 Lydbøyler og monteringsprofil c/c 450, 20 mm mineralull 2 x 12,5 fibergips REI60 (Bærende BD60) REI60 (Bærende BD60) 2H12/DK Gulv (plater eller gulvbord) med not og fjær, minst 18 mm og 600 kg/m 3 45 x 245 bjelker c/c 600 mm Forskaling 30 x 50 c/c 450 mm, 150 mm steinull 1 x 12,5 fibergips REI30 (Bærende BD30) 2H21/DK Gulv (plater eller gulvbord) med not og fjær, minst 18 mm og 600 kg/m 3 45 x 245 bjelker c/c 600 mm Forskaling 30 x 50 c/c 450 mm, 150 mm steinull 2 x 12,5 fibergips REI60 (Bærende BD60) 2H14/DK Gulv (plater eller gulvbord) med not og fjær, minst 18 mm og 600 kg/m 3 45 x 245 bjelker c/c 600 mm 150 mm steinull Lydbøyler og monteringsprofil c/c 450, 20 mm mineralull 1 x 12,5 fibergips 2H24/DK Gulv (plater eller gulvbord) med not og fjær, minst 18 mm og 600 kg/m 3 45 x 245 bjelker c/c 600 mm 150 mm steinull Lydbøyler og monteringsprofil c/c 450, 20 mm mineralull 2 x 12,5 fibergips REI30 (Bærende BD30) REI60 (Bærende BD60) 12

13 Oppbygging uten Gulvoppbygging Oppbygging med 30 mm gulvelementer Oppbygging med 30 mm gulvelementer + 30 mm bikubesystem Oppbygging med 30 mm gulvelementer + 60 mm bikubesystem R w oppnåelig L n,w oppnåelig R w oppnåelig L n,w oppnåelig R w oppnåelig L n,w oppnåelig R w oppnåelig L n,w oppnåelig * 53* 57* 50* * 53* 64* 48* 66* 45* * 47* 67* 44* * 53* * 53* 65* 48* * 52* 66* 47* * 48* 66* 45* * 47* 67* 44* *De uthevede tallene angir oppbygninger som overholder kravet til lydnivået mellom boliger, jf. DS utgave «lydklassifikation af boliger» klasse C 13

14 Vegghøyder for vindutsatte vegger De viste vegghøydene er inndelt i en Hmaks.-verdi og i 3 vindkategorier og angir den maksimale tillatte vegghøyden på innvendige vegger. Vindlasten oppgis av den rådgivende ingeniøren som er tilknyttet prosjektet. Ved brannkrav gjelder de angitte maksimale vegghøydene fra tabellene på sidene foran. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt teknisk avdeling. Hmaks.-verdi: Uten vindlast. Vegghøyden er beregnet med en vannrett linjelast (Ø-last) på 0,5 kn/m plassert på midten av veggen, med et utbøyningskriterium på h/300. H1 verdi: Med en beregnet vindlast på 0,48 kn/m 2. Utbøyningskriteriet er satt til h/250, terrengkategori 2 (landbruksland). H2 verdi: Med en beregnet vindlast på 1,20 kn/m 2. Utbøyningskriteriet er satt til h/250, terrengkategori 2 (landbruksland). H3 verdi: Med en beregningsmessig vindlast på 1,56 kn/m 2. Utbøyningskriteriet er satt til h/250, terrengkategori 2 (landbruksland). 12,5 mm ensidig kledd c/c 600 c/c 450 c/c 300 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 Hmaks H H H ,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 Hmaks H H H ,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 Hmaks H H H ,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 Hmaks H H H x 12,5 mm ensidig kledd c/c 600 c/c 450 c/c 300 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 Hmaks H H H ,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 Hmaks H H H ,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 Hmaks H H H ,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 Hmaks H H H

15 Vegghøyder for stålprofiler baserer seg på beregningsalgoritmer verifisert ved prøving. Vegghøyder for andre verdier enn de som er angitt her må beregnes separat. Ved dobbelt lag fibergips montert på stålprofiler skal begge platelag skrus fast i stolpene. Innerste lag skrus med en avstand på 400 mm, ytterste lag med en avstand på 250 mm. Ved dobbelt lag fibergips montert på tre med klammer, klamres både 1. og 2. lag med en avstand på 200 mm. Forankring av profiler til de tilstøtende bygningsdelene skal påvises separat. 12,5 mm tosidig kledd c/c 600 c/c 450 c/c 300 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 Hmaks H H H ,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 Hmaks H H H ,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 Hmaks H H H ,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 Hmaks H H H x 12,5 mm tosidig kledd c/c 600 c/c 450 c/c 300 0,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 Hmaks H H H ,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 Hmaks H H H ,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 Hmaks H H H ,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 Hmaks H H H

16 Vi gjør det enkelt å bygge solid Dette papiret er 100% resirkulert OKtober 2013 idetrykk.no tlf , faks Teknisk helpdesk tlf

KONSTRUKSJONSOVERSIKT

KONSTRUKSJONSOVERSIKT KONSTRUKSJONSOVERSIKT FERMACELL FIBERGIPS Februar 2016 FERMACELL FIBERGIPS INNHOLD 2.1 Oppheng Fermacell Fibergips... 3 2.1.1 Enkeltgjenstander på vegg... 3 2.1.2 Enkeltgjenstander i himling... 4 2.2 Forutsetninger

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 SILENCIO thermo Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING FOR AKUSTIKKPROFIL TIL HIMLING OG VEGG. Montasje i himling 2 Montasje på vegg 4

MONTASJEVEILEDNING FOR AKUSTIKKPROFIL TIL HIMLING OG VEGG. Montasje i himling 2 Montasje på vegg 4 MONTASJEVEILEDNING AP AKUSTIKKPROFIL MONTASJEVEILEDNING FOR AKUSTIKKPROFIL TIL HIMLING OG VEGG Montasje i himling Montasje på vegg Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen Tel.: 33 78 8 00 Epost:

Detaljer

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet.

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet. .51 Gyproc GT, innervegger med bindingsverk av tre Systembeskrivelse Gyproc GT er et system for bærende og ikkebærende innervegger. Systemet er bygget opp av 1200 mm brede Gyproc gipsplater på et bindingsverk

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc Duronomic. Systemets fordeler. Øvrige bruksområder

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc Duronomic. Systemets fordeler. Øvrige bruksområder .15 Gyproc Duronomic Systembeskrivelse Oppbygning av system Gyproc Duronomic Gyproc Duronomic er et system med forsterkningsstendere for innervegger. Systemet benyttes hovedsaklig til høye vegger og vegger

Detaljer

3.4 Gyproc Etasjeskillere

3.4 Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Innhold.51 Gyproc Etasjeskillere av tre...287 Nedlekting med ett lag Gyproc gipsplate...287 Gyproc Akustikkprofil med ett lag Gyproc gipsplate...288 Gyproc Akustikkprofil

Detaljer

3.4 Gyproc Etasjeskillere

3.4 Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Innhold.51 Gyproc Etasjeskillere av tre Datablad Nedlekting 1 lag Gyproc gipsplater... 283 Gyproc AP profil 1 lag Gyproc gipsplater... 284 Gyproc AP profil 2

Detaljer

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 LEGGEANVISNING.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 LEGGEANVISNING. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 LEGGEANVISNING www.hunton.no Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer

Detaljer

Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad 3.1.1:101. Merknad. + C 50 5000 (db) R' w (db)

Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad 3.1.1:101. Merknad. + C 50 5000 (db) R' w (db) Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad.1:101 Veggtype A Veggtype Veggtype A 1. Skinne Gyproc SK 70 alt. SK 95 som kantprofil (i gulv, vegg og tak) 2. Stender Gyproc XR 70 alt. XR 95, c 450

Detaljer

fermacell Fibergips Konstruksjonsoversikt Monteringsanvisning Overflatebehandling Vedlikehold Konstruksjonsoversikt Monteringsanvisning

fermacell Fibergips Konstruksjonsoversikt Monteringsanvisning Overflatebehandling Vedlikehold Konstruksjonsoversikt Monteringsanvisning fermacell Fibergips Konstruksjonsoversikt Monteringsanvisning Overflatebehandling Vedlikehold 012017 Konstruksjonsoversikt Side 3 Monteringsanvisning Side 27 Overflatebehandling Side 55 Vedlikehold Side

Detaljer

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak 9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Sperrer Styrkesortert trelast Iht. tabell Undertak Papp, kartong,

Detaljer

9.49 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende etasjeskiller i tre

9.49 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende etasjeskiller i tre B60 (REI 60) Bærende og skillende etasjeskiller i tre 9.49 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon Rockwool Flexi A-plate Gulv Trebjelker Trelekter 13 mm gipsplate 1. Etasjeskiller bygges med trebjelker

Detaljer

B30 (REI 30) Bærende og skillende etasjeskiller i tre. 9.48 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon

B30 (REI 30) Bærende og skillende etasjeskiller i tre. 9.48 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon B30 (REI 30) Bærende og skillende etasjeskiller i tre 9.48 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon Rockwool Flexi A-plate Gulv Trebjelker Trelekter 13 mm gipsplate 1. Etasjeskiller bygges med trebjelker

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex MONTASJEVEILEDNING * TRYGGE SYSTEMER NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER www.norgips.no/flex NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER. MANGE MULIGHETER. Flex himlingssystem

Detaljer

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh.

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side 12-1 12 Tømrerarbeider 12 Tømrerarbeider Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017. 12.23 Yttervegger 12.23.1 BE3.211243288841188812 YTTERVEGG

Detaljer

Innervegger. Huskeliste:

Innervegger. Huskeliste: Innervegger Forskjellige typer innervegger stiller ulike krav til konstruksjonen. Profesjonelle håndverkere bruker oftest stålprofiler av tynnplatestål når de bygger innervegger. Fordelene er mange og

Detaljer

56 Gyproc Monteringshåndbok. Himling. EI 30 ett nivå. Konstruksjonsdetaljer. 5.1 Gyproc GK-system

56 Gyproc Monteringshåndbok. Himling. EI 30 ett nivå. Konstruksjonsdetaljer. 5.1 Gyproc GK-system Kapittel Himling .1 Gyproc GK-system EI 30 ett nivå Konstruksjonsdetaljer 1. Kantskinne Gyproc GK-C 2. Bæreprofil Gyproc GK 1, c 900-1200 mm (c-avstand iht tabell 1) 3. Oppheng (A) 4. Skjøtebeslag Gyproc

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen Tel.: Epost:

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen Tel.: Epost: MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen Tel.: 33 78 48 00 Epost: norgips@norgips.com www.norgips.no 2 NORGIPS FLEX HIMILINGSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER. MANGE

Detaljer

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Innhold Innervegger.1 Gyproc XR...103 152.6 Gyproc GS...153 166.15 Gyproc DUROnomic...167 178.51 Gyproc GT...179 224 3.2 Spesialvegger 3.2.1 Våtromsvegger...227 233 3.2.6

Detaljer

3.10.11 Innfesting av dørkarmer av tre Typedetaljer. Vegger med 1 lag gipsplater lette innerdører... 372

3.10.11 Innfesting av dørkarmer av tre Typedetaljer. Vegger med 1 lag gipsplater lette innerdører... 372 Innfesting Innfesting Innhold.1 Innfesting i Gyproc gipsplater Innfestingstyper... 369 Innfesting direkte i gipsplater... 369 Innfesting med plugg i borede hull... 369 Innfesting i stendere og bæresystem...

Detaljer

9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon

9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak 9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Sperrer Styrkesortert trelast Iht. tabell Undertak Papp, kartong,

Detaljer

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no Denne veiledningen er lastet ned og skrevet ut fra brosjyrearkivet på. Ved å benytte denne informasjonstjenesten er du alltid sikret å få det sist oppdaterte informasjonsmaterialet fra Norgips. Gå inn

Detaljer

2.8. 5 mm 5. Konstruksjonseksempler. Forklaring til konstruksjonseksempler. Systembeskrivelse. 2.8.1 Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

2.8. 5 mm 5. Konstruksjonseksempler. Forklaring til konstruksjonseksempler. Systembeskrivelse. 2.8.1 Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner 2.8.1 Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Systembeskrivelse Konstruksjonseksempler Med Gyproc gipsplater og tilhørende stålprofiler har BPB Gyproc utviklet et sytem for enkel og effektiv brannbeskyttelse

Detaljer

INNVENDIGE VEGGER MED TRESTENDERVERK Introduksjon

INNVENDIGE VEGGER MED TRESTENDERVERK Introduksjon INNVENDIGE VEGGER MED TRESTENDERVERK Introduksjon Et tradisjonelt materiale Tre har hatt en særstilling i all bygging i Norge opp gjennom alle tider. Tømmerhuset dominerte gjennom mange hundre år, i byene

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

HUNTON FINERBJELKEN. Teknisk håndbok for gulv og tak FINERBJELKEN

HUNTON FINERBJELKEN. Teknisk håndbok for gulv og tak FINERBJELKEN HUNTON FINERBJELKEN Teknisk håndbok for gulv og tak FINERBJELKEN Kvalitet og effektivitet HUNTON FINERBJELKEN Hunton Finerbjelken produseres av MLT Ltd i Torzhok i Russland. Produktet er et konstruksjonsprodukt

Detaljer

3.4 Gyproc Etasjeskillere

3.4 Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Innhold.51 Gyproc Etasjeskillere av tre Datablad Nedlekting 1 lag Gyproc gipsplater... 283... 284... 285... 286... 287... 288.51 Gyproc Etasjeskillere av tre

Detaljer

For vegg, tak og gulv

For vegg, tak og gulv konstruksjonsguide For vegg, tak og gulv konstruksjonsguide Innhold: Innledning... 3 Hvorfor Hunton... 4 Vegg... 6 Tak... 8 Innvendig vegg... 10 Etasjeskiller... 14 2 Innledning Dette heftet er ment som

Detaljer

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger Innervegger Innervegger Ofte bruker man tynnplateprofiler av stål i innervegger. Fordelen med stål er at stenderne alltid er rette, og at bindingsverket er lett å bygge opp. Profilene vris fast istedet

Detaljer

ultralam Taleon Terra Furnierschichtholz

ultralam Taleon Terra Furnierschichtholz ultralam Taleon Terra Furnierschichtholz LVL Finérbjelker ULTRALAM MLT Ltd. Werk Torzhok Z-9.1-811 MLT Ltd. Werk Torzhok Z-9.1-811 Kvalitet og effektivitet HUNTON ultralam HUNTON ultralam produseres av

Detaljer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone BIG Curve er en unik løsning som kombinerer design og akustisk ytelse. Gyptone BIG Curve er en bøyd himling montert på et opphengsystem

Detaljer

Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke

Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke Gipsvegger med høy innfestningsstyrke Takket være en ny patentert teknologi, har vi utviklet Gyproc Habito gipsplater med revolusjonerende

Detaljer

Himlinger. Generelle opplysninger

Himlinger. Generelle opplysninger Himlinger Dette avsnittet handler først og fremst om forskjellige underlagskonstruksjoner, men du finner også viktige opplysninger om bl.a. selve platemontasjen. Opplysninger om detaljer og andre prosjekteringsforhold

Detaljer

Bærende brannteknisk klassifisert etasjeskiller sammensatt på byggeplass

Bærende brannteknisk klassifisert etasjeskiller sammensatt på byggeplass Vår dato Vår referanse 2006-06-22 801.69/1N-Glava,etasjesk. Vedlegg nr. 1 til sertifiseringslisens nr. 1108 med utstedelsesdato 2006-06-22 for -merking av brannteknisk klassifisert etasjeskiller/tak sammensatt

Detaljer

Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE

Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE Lydisolering * luft- og trinnlydisolering Vibrasjoner * Akseptable rystelser i forhold til spennvidder 1 Lydisolering Krav og anbefalinger Typer konstruksjoner

Detaljer

LADURA PREMIUM. Den støtfaste, fiberforsterkede gipsplaten

LADURA PREMIUM. Den støtfaste, fiberforsterkede gipsplaten LADURA PREMIUM Den støtfaste, fiberforsterkede gipsplaten 2 LADURA PREMIUM EN MEGET STØTFAST GIPSPLATE SOM BYR PÅ FLERE FORDELER LADURA PREMIUM 3 LADURA PREMIUM: DET PERFEKTE PLATEMATERIALET TIL ETHVERT

Detaljer

10 Glasroc GHI Hydro Våtromsplate Teknisk informasjon for våtromsveggsystem. Systeminformasjon. Eksempel 1a ikkebærende. Konstruksjonsdetaljer

10 Glasroc GHI Hydro Våtromsplate Teknisk informasjon for våtromsveggsystem. Systeminformasjon. Eksempel 1a ikkebærende. Konstruksjonsdetaljer Eksempel 1a ikkebærende Glasroc XR 70/70 (450) 1V*-1 M0 1. 15,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo, alt. 15,5 mm Glasroc GHI Hydro 2. Skinne Gyproc SK 70 som kantprofil (i gulv og tak) 3. Stender Gyproc XR 70,

Detaljer

2.1. 48 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc GS. Systemets fordeler

2.1. 48 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc GS. Systemets fordeler .6 Gyproc GS, innervegger med bindingsverk av stål Systembeskrivelse Gyproc GS er et system for ikkebærende innervegger med bindingsverk av stål. Systemet er bygget opp av 900 eller 1200 mm brede Gyproc

Detaljer

Prosjektering og utførelse Grunnmur

Prosjektering og utførelse Grunnmur Prosjektering og utførelse Grunnmur GRUNNMUR AV YTONG Prosjektering og utførelse I denne brosjyre beskrives viktige parametre for prosjektering av kjellervegg med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Detaljer

For vegg, tak og gulv

For vegg, tak og gulv konstruksjonsguide For vegg, tak og gulv konstruksjonsguide Innhold: Innledning... 3 Hvorfor Hunton... 4 Vegg... 6 Tak... 8 Innvendig vegg... 10 Etasjeskiller... 14 2 Innledning Dette heftet er ment som

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR bindingsverk, der stendere og skinner har samme bredde Oppbygning av system Gyproc XR 1 4 3 2 Systemets fordeler Systemet har følgende fordeler sammenlignet med Gyproc GS: Enkelt bindingsverk kan i visse

Detaljer

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm.

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm. B60 Bærende og skillende sperretak 9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Bjelkelag Trebjelker, styrkesortert 36x198 mm Undertak Papp, kartong, trefiber

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

VEGG - GRUPPEOVERSIKT

VEGG - GRUPPEOVERSIKT VEGG-GRUPPE Oversikt VEGG - GRUPPEOVERSIKT Forventet Maks vegghøyde Gr Lab R w R w Brann Tykkelse c/c 0 c/c 600 Nr Nr +C 0-0 klasse db db (EI) mm db+ FR db+ FR 6 7 8. 6 - - 0 SE C70 db+ / M0 9 700 900

Detaljer

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene.

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene. Side 2 av 6 UNDERLAGSMATERIALE Dette kapitlet beskriver en gjennomgang av prøvningsrapportene som ligger til grunn for vurderingen. De viktigste resultatene som er relevante for vurderingen gjengis her.

Detaljer

FOR DEN TØFFESTE VEGGKONSTRUKSJONEN

FOR DEN TØFFESTE VEGGKONSTRUKSJONEN INTRODUKSJON ULTRA BOARD 13 NY 13 MM VERSJON AV GIPSPLATEN ULTRA BOARD FOR DEN TØFFESTE VEGGKONSTRUKSJONEN ULTRA BOARD 13 En stabil, sikker og holdbar innerveggskonstruksjon med skruefast gipsplate Ultra

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

Nærmere om materialer og konstruksjoner

Nærmere om materialer og konstruksjoner Nærmere om materialer og konstruksjoner Byggeforskriften krever at bygningsmaterialer og bygningsdeler tilfredsstiller bestemte klasser. Hvilke klasser som finnes fremgår ovenfor i kapittel 30:22. Hvor

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Forfatter Per Arne Hansen

Forfatter Per Arne Hansen - Fortrolig Vurderingsrapport Iso3-stender i vegger med brannmotstand Brannteknisk vurdering. Forfatter Per Arne Hansen SINTEF NBL as Testing og dokumentasjon 2012-03-27 Underlagsmateriale \1\ Prøvingsrapport

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Kapittel 2 Gyproc Systemer

Kapittel 2 Gyproc Systemer Kapittel 2 Gyproc Systemer Systemguide 4 Gyproc Systemguide gir et overblikk per bygningsdel over våre Gyproc Systemer. For valg av system gå først til kapittel 2 der egenskaper som lydisoleringsklasse

Detaljer

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS.

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS. detaljtegning Mortar Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Mortar er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

SILENCIO THERMO 24 SILENCIO THERMO 36 LEGGEANVISNING.

SILENCIO THERMO 24 SILENCIO THERMO 36 LEGGEANVISNING. SILENCIO THERMO 24 SILENCIO THERMO 36 LEGGEANVISNING www.hunton.no 1 Før oppstart Installasjonstegninger må være tilgjengelig før leggingen starter. Rør som monteres i Silencio Thermo skal ha gode friksjonsegenskaper.

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME. Uponor Gulvvarme. Monteringsanvisning og Sortimentliste for Uponor Silencio mm

UPONOR VVS GULVVARME. Uponor Gulvvarme. Monteringsanvisning og Sortimentliste for Uponor Silencio mm UPONOR VVS GULVVARME Uponor Gulvvarme Monteringsanvisning og Sortimentliste for Uponor Silencio 20-17 mm 05 2009 5021 Uponor Silencio Trinnlydplate Tekniske data og lydmålinger ved forskjellige konstruksjoner

Detaljer

Gyptone Kant D1 system Monteringsanvisning

Gyptone Kant D1 system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/bruksområde Gyptone akustikkhimling med Kant D1 er ferdigmalt, demonterbar himling montert i et skjult profilsystem (T-). Himling med kant D1 er

Detaljer

2.2. 74 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Innledning. Glasroc H Ocean Våtromsplate. Systembeskrivelse. Kodenøkkel for betegnelse av veggtype eksempel

2.2. 74 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Innledning. Glasroc H Ocean Våtromsplate. Systembeskrivelse. Kodenøkkel for betegnelse av veggtype eksempel Funksjonsvegger Innledning Gyproc Funksjonsvegger er en sammensetning av ulike tilpassede veggløsninger for spesielle funksjoner. Funksjonene som beskrives er: Våtromsvegger Hybridvegger Arkivvegger Akustikkvegger

Detaljer

Monteringsveiledning Bluclad som ventilert fasade

Monteringsveiledning Bluclad som ventilert fasade Monteringsveiledning Bluclad som ventilert fasade 1 Generelt Denne monteringsveiledning omhandler montering av Bluclad som underlag for pussede løsninger på underkonstruksjon av tre til utvendige fasader

Detaljer

Lyd- og vibrasjonsdemping

Lyd- og vibrasjonsdemping Produkter 9.0 Lydabsorberende element SDE 2 (oversikt) 9.1 Lydisoleret innfesting med SDE 2 9.2 Vinklede innfestinger og bukkekonstruksjoner 9.3 Lydabsorberende element SDE 1 9.4 Lydabsorbering for skinner

Detaljer

Toppsvill 36/48x148 mm MATERIALSPESIFIKASJON. Trestendere. 36/48x148 mm. Utvendig kledning. 15 mm trepanel eller 12 mm sponplate.

Toppsvill 36/48x148 mm MATERIALSPESIFIKASJON. Trestendere. 36/48x148 mm. Utvendig kledning. 15 mm trepanel eller 12 mm sponplate. B30 (REI 30) Bærende og skillende yttervegg i tre 9.41 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon Toppsvill MATERIALSPESIFIKASJON Trestender Utvendig kledning Type Stenderverk Topp/bunnsvill Produktnavn Trestendere

Detaljer

Oktober 2013. EuroCeiling EUROCEILING. himlingssystem

Oktober 2013. EuroCeiling EUROCEILING. himlingssystem Oktober 2013 EuroCeiling EUROCEILING himlingssystem 1 EuroCeiling - stål i system EUROPROFIL HIMLINGSSYSTEM = EUROCEILING Systemet for enkel og rasjonell montering av nedsenkede himlinger som platekles

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Norgips Skilleveggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Norgips Skilleveggsystem SINTEF Certification Nr. 20081 Utstedt: 04.04.2011 Revidert: 18.12.2014 Gyldig til: 01.01.2020 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Norgips Skilleveggsystem er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

Monteringsveiledning for OP-DECK

Monteringsveiledning for OP-DECK Monteringsveiledning for OP-DECK Forberedelse før montering av OP-DECK sandwich elementer Generelt skal alle nødvendige sikkerhetsmessige forberedelser gjøres før monteringen starter. (kantbeskyttelse,

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer Gyproc THERMOnomic. Oppbygning av system Gyproc THERMOnomic. Systembeskrivelse. Systemets fordeler

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer Gyproc THERMOnomic. Oppbygning av system Gyproc THERMOnomic. Systembeskrivelse. Systemets fordeler Yttervegger.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivelse Gyproc Thermonomic er et ytterveggsystem med bindingsverk av slissede stålprofiler. Systemet er bygget opp av Glasroc H Storm Vindtettingsplate, Gyproc

Detaljer

Konstruksjonsguide 2 Skillevegger Etasjeskillere

Konstruksjonsguide 2 Skillevegger Etasjeskillere Konstruksjonsguide Skillevegger Etasjeskillere FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN

Detaljer

Slissegulv - reduserer trinnlyden

Slissegulv - reduserer trinnlyden Slissegulv - reduserer trinnlyden Kr til lydisolering mellom boenheter: lydkr I byggeforskriftene er kret til trinnlyd mellom boenheter: L n,w 53dB Kr til lydisolering Luftlyd Trinnlyd mellom boenheter.

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

Kapittel 2 Gyproc Systemer

Kapittel 2 Gyproc Systemer Kapittel Gyproc Systemer Systemguide 4 Gyproc Systemguide gir et overblikk per bygningsdel over våre Gyproc Systemer. For valg av system gå først til kapittel der egenskaper som lydisoleringsklasse og

Detaljer

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7.

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7. detaljtegning og Generell produktbeskrivelse Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir brutt av en eller flere tekniske gjennomføringer.

Detaljer

Toppsvill 48x98 mm MATERIALSPESIFIKASJON. Trestendere. 48x98 mm. Utvendig kledning. 15 mm trepanel eller 12 mm sponplate. Plastfolie.

Toppsvill 48x98 mm MATERIALSPESIFIKASJON. Trestendere. 48x98 mm. Utvendig kledning. 15 mm trepanel eller 12 mm sponplate. Plastfolie. B30 (REI 30) Bærende og skillende yttervegg i tre 9.40 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon Toppsvill MATERIALSPESIFIKASJON Trestender Utvendig kledning Type Stenderverk Toppsvill Produktnavn Trestendere

Detaljer

303.01.0. Innholdsfortegnelse. Produktgruppe. Traversbeslag, klaver og festemateriell m.m. Produktkatalogen. Brødr. Berntsen as

303.01.0. Innholdsfortegnelse. Produktgruppe. Traversbeslag, klaver og festemateriell m.m. Produktkatalogen. Brødr. Berntsen as Innholdsfortegnelse Produktgruppe 3 Piggklammer (flensskive)... side 03. 02. 0 Piggfeste (midtfeste)... side 03. 02. 0 Piggfeste (flattstål)... side 03. 03. 0 Beslag for strekkjeder, to-sidig... side 03.

Detaljer

AQUAPANEL BYGNINGSPLATER

AQUAPANEL BYGNINGSPLATER AQUAPANEL BYGNINGSPLATER TIL FASADE, GULV, HIMLINGER OG VÅTROM På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er AQUAPANEL bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer

BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE STÅLKONSTRUKSJONER

BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE STÅLKONSTRUKSJONER BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE STÅLKONSTRUKSJONER ISOVER FIREPROTECT NOVEMBER 11 Teknisk isolasjon 6 Nå dokumentert i henhold til ENV 13381-4 Ny dimensjoneringstabell for frittstående stålsøyler og bjelker

Detaljer

GENERELL INFORMASJON Innvendige vegger med stålstenderverk

GENERELL INFORMASJON Innvendige vegger med stålstenderverk GENERELL INFORMASJON Ubrennbare konstruksjoner De tper Norgips-plater som benttes til vegger er klassifiserte i henhold til NS-EN 0 som er den felleseuropeiske standarden for gipsplater. De er klassifiser

Detaljer

Gyproc Hybridvegger. Med Rigidur Fibergips. Systeminformasjon

Gyproc Hybridvegger. Med Rigidur Fibergips. Systeminformasjon Gyproc Hybridvegger Med Rigidur Fibergips Systeminformasjon Systeminformasjon Gyproc Hybridvegger med Rigidur RFG H Fibergips Systeminformasjon Gyproc Hybridvegger med Rigidur Fibergips er en komplett

Detaljer

3.10 Innfesting Innfesting i Gyproc gipsplater Innfesting av dørkarmer

3.10 Innfesting Innfesting i Gyproc gipsplater Innfesting av dørkarmer Innfesting Innfesting Innhold. Innfesting i Gyproc gipsplater...385 387. Innfesting av dørkarmer...388 39 Typedetaljer...388 393 Vegger i bindingsverk av stål med ett lag gipsplater lette innerdører...388

Detaljer

Kapittel 3 Yttervegger

Kapittel 3 Yttervegger Kapittel Yttervegger .1 Gyproc THERMOnomic Yttervegger på bindingsverk av stål Monteringsanvisning for THERMOnomic Yttervegger og statisk dimensjonering: Kontakt Gyproc Teknisk Service tlf 69 5 75 80.

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate 1 (5) 2012 10 4 Generell produktbeskrivelse Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir

Detaljer

Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk

Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk .51 Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk .51 Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk Innhold.51 Gyproc GT 600 Innervegger med trebindingsverk Datablad Veggtyper...181 191.51 Gyproc GT 600 Innervegger

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR .1 Gyproc XR Systembeskrivelse Gyproc XR Gyproc XR er et system for ikkebærende innervegger med høy lydreduksjon. Systemet er bygget opp av 900 eller 1200 mm brede Gyproc gipsplater på et bindingsverk

Detaljer

When performance matters

When performance matters When performance matters Fibersement byggeplate for allsidig bruk Det sikre valg Hydropanel dokumenterte resultater (Godkjendt ift. SINTEF TG 2584) TG 2584 Brannsikker Hydropanel er brannsikker og hemmer

Detaljer

16 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Kapittel 2 Gyproc Systemer. Innhold. 2.1 Innervegger

16 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Kapittel 2 Gyproc Systemer. Innhold. 2.1 Innervegger Kapittel 2 Gyproc Systemer Innhold Innervegger.0 Gyproc Veggnøkler... 22 33.1 Gyproc XR... 34 47.6 Gyproc GS... 48 57.15 Gyproc DUROnomic... 58 63.31 Gyproc ACOUnomic... 64 67.51 Gyproc GT... 68 73 2.2

Detaljer

Utdrag av tabeller for smalt limtre

Utdrag av tabeller for smalt limtre tdrag av tabeller for smalt limtre Desember 2014 Vi er medlemmene i Norske imtreprodusenters Forening: Telefon: 38 28 83 40 E-post: firmapost@sorlaminering.no Moelven imtre AS Telefon: 06 123 www.moelven.no

Detaljer

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN Praktisk lydisolering i eksisterende boliger MILJØVERN I PRAKSIS HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY Glava tar støyen Støy er uønsket lyd

Detaljer

Gyproc Flexi: Rask og fleksibel montering av gipsvegger

Gyproc Flexi: Rask og fleksibel montering av gipsvegger Gyproc Flexi: Rask og fleksibel montering av gipsvegger Justerbar i høyden, uten tilpassing Ny gipsvegg: Enkel, rask og grei Gyproc Flexi er en helt ny måte å bygge gipsvegger. Ideen er like enkel, som

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

S E R T I F I K A T. Det bekreftes herved at. Norgips Norge AS. innehar sertifiseringslisens for

S E R T I F I K A T. Det bekreftes herved at. Norgips Norge AS. innehar sertifiseringslisens for S E R T I F I K A T Det bekreftes herved at Norgips Norge AS innehar sertifiseringslisens for -merking av Brannteknisk klassifiserte veggkonstruksjoner sammensatt på byggeplass i overensstemmelse med kravene

Detaljer

Gyptone Kant A system Monteringsanvisning

Gyptone Kant A system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone akustikkhimlinger med Kant A er ferdigmalte, demonterbare himlinger montert i et synlig profilsystem (T eller T ). Profilsystemets synlige

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

Gyptone Kant E system Monteringsanvisning

Gyptone Kant E system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone akustikkhimlinger med Kant E er ferdigmalte, demonterbare himlinger montert i et synlig profilsystem (T ). Profilsystemets synlige overflate

Detaljer