Platon for utvendig grunnmur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Platon for utvendig grunnmur"

Transkript

1 Platon for utvendig grunnmur Fuktsikring og energisparing Den originale knasteplaten Tørr kjeller og sunt innemiljø Tørre og sunne hus

2 Fukt og fuktskader! Vårt varierte klima med betydelige nedbørsmengder utsetter bygninger for store fuktbelastninger. Det oppstår lett mugg- og soppangrep i en fuktig kjellervegg. Fukten kan komme fra: Utsiden av grunnmur i form av nedbør, snøsmelting Høyt grunnvann-nivå Byggfukt, dvs fuktighet fra materialer i byggeperioden Romfukt fra menneskelig aktivitet innvendig Platon Xtra gir deg en tørr kjeller som puster

3 Isola har mer enn 60 års erfaring med utvikling av produkter som effektivt beskytter hus mot fukt. Isolas produkter gir oss alle muligheten til å bygge og bo i tørre og sunne hus hvor vi vil. At produktene fra Isola oppfyller strenge kvalitetskrav og er miljøgodkjente, gjør at du trygt kan velge Isola. Den beste fuktbeskyttelsen! Foto: Scanpix

4 Platon Xtra tørr kjell Med dagens høye energikrav er beskyttelse mot vann og vanndamp ekstra viktig. Vanndamp i konstruksjonen kan gi deg store overraskelser med fuktskader og energitap. Det er derfor viktig med Platon Xtra i grunnmurskonstruksjonen enten du har en isolert eller uisolert vegg. SINTEF Byggforsk: Yttervegger mot terreng må også ha drenerende grunnmursplater inn mot muren Foto: Scanpix Faksimile: Byggeindustrien nr Platon Grunnmursplate er originalen og har vært suveren markedsleder i flere tiår. Tusenvis av grunnmurer er fuktbeskyttet med System Platon, med tørre og sunne hus som resultat. Platon Xtra gir et tett, beskyttende sjikt på utvendig side av grunnmuren. AirGap-teknologi Takket være Platon Xtras AirGap teknologi kan veggen puste, samtidig som den er beskyttet mot vann og vanndamp i massene utenfor. Luftspalten og membranegenskapene gir dobbelt sikkerhet i konstruksjonen. Platon Xtra eliminerer faren for fuktskader og sikrer et godt og sunt innemiljø. Slik skal det se ut med Platon Xtra nærmest grunnmuren.

5 er og sunt innemiljø LØSNING Platon Xtra med Platon Dreneringssjikt Vår beste løsning for kjelleren både fuktbeskyttelse og varmeisolering. Optimal løsning med Platon Xtra nærmest grunnmuren. I kombinasjon med Platon Dreneringssjikt får du en fullverdig løsning som gir deg utmerket fuktbeskyttelse og varmeisolering. LØSNING 2 Platon Xtra på isolert eller uisolert grunnmur Klassisk løsning med mer enn 40 års dokumentert fartstid. Best egnet på en varmeisolert vegg (f.eks isoblokk eller annet), men også utmerket fuktbeskyttelse på en uisolert vegg. FAKTA PLATON XTRA Platon Xtra har unike dreneringskanaler på yttersiden av platen som sørger for effektiv drenering av vann ned til drensrør. Platon Xtra produseres av ekte råvare, polypropylen (PP). Platens råstoff og utforming gir en svært monteringsvennlig plate med levetid på mer enn 50 år. Platon Xtra mot grunnmuren gir denne både fullverdig fuktbeskyttelse og uttørkingsmuligheter. Platon Xtra skal derfor alltid benyttes og plasseres nærmest grunnmuren. Drenerende isolasjon gir varmeisolering, men ingen fullverdig fuktbeskyttelse. NB! Ved rehabilitering kan det være vanskelig å fjerne jord og masse fra utsiden av grunnmuren. Platon kan derfor også benyttes på innsiden av kjellerveggen. Du benytter da Platon Multi.

6 LØSNING Platon Xtra med Platon Dreneringssjikt Den optimale løsning med både fuktb Platon Xtra direkte på grunnmuren Platon Dreneringssjikt ytterst To trinns løsning som både puster og gir deg energibesparende varmeisolering. Den optimale løsningen hvor grunnmuren er beskyttet mot fukt samtidig som veggen får puste. Platon Xtra nærmest muren sørger for at den beskytter mot vann og vanndamp. I tillegg sørger knastene for at muren puster og slipper fukt ned til drensrøret. Det varmeisolerende dreneringssjiktet monteres utenpå Platon Xtra, drenerer vann og gir deg en varm og god kjeller. Bruker du separasjonsduk kan du også benytte stedlige masser til tilbakefylling. Det gir flere fordeler. Ikke bare slipper man bortkjøring av gammel masse. Man slipper samtidig utgifter til og jobben med tunge dreneringsmasser.

7 eskyttelse og varmeisolering Fuktbeskyttelse Med Platon direkt på veggen, puster grunnmuren og fukt ledes effektivt bort. Platon Dreneringssjikt Settes direkte mot Platon Platen. Produktets egenskaper medfører at du kan benytte stedlige masser til tilbakefylling sammen med separasjonsduk. Dreneringssjiktet har høy isolerende evne (0,38 W/mk), like høy som annen markisolering. Sporene i dreneringssjiktet leder vannet ned til dreneringsrøret. Stedlige masser Med Platon Separasjonsduk utenpå dreneringssjiktet kan man bruke stedlige masser til tilbakefylling (ikke flytende leire). Platon Separasjonsduk Fiberduk til bruk rundt drenering. Holder dreneringsrør fritt for småpartikler. FAKTA PLATON XTRA MED PLATON DRENERINGSSJIKT Løsningen gir en tørr kjeller og et trivelig, sunt innemiljø. Utmerket varmeisolering, hele 0,38 W/mK, og en grunnmur som fritt kan puste og holde seg tørr. Takket være Platon Xtra! En veldrenert konstruksjon som gjør det mulig å benytte stedlige masser til tilbakefylling.

8 LØSNING 2 Platon Xtra på isolert eller uisolert grunnmur Klassisk løsning for maksimal fuktbesk 2-trinns løsning Platon Xtra leder vannet ned til dreneringsrør. Den gir også beskyttelse selv om muren skades av f.eks setningssprekker. I tillegg beskytter den muren ved tilbakefylling av masser. Med Platon Xtra s AirGap teknologi kan veggen puste, samtidig som den er beskyttet mot vann og vanndamp i massene utenfor. Luftspalten og membranegenskapene gir dobbelt sikkerhet i konstruksjonen og eliminerer farer for fukskader også i fremtiden. Platon Xtra er produsert av miljøvennlig polypropylen, et materiale som enkelt kan gjenvinnes og som ikke skader miljøet. Platon Xtra er et komplett system med tilbehørsprodukter som forenkler montering og sikrer funksjon.

9 yttelse Grunnmur Veggen kan være isolert eller uisolert. Platon beskytter like effektivt uansett. Fuktbeskyttelse Med Platon direkte på veggen, puster grunnmuren og fukt og vann ledes effektivt bort. Drenerende masser Det anbefales å tilbakefylle med drenerende masser. Platon Separasjonsduk Fiberduk til bruk rundt drenering. Holder dreneringsrør fritt for småpartikler. FAKTA PLATON XTRA PÅ ISOLERT ELLER UISOLERT GRUNNMUR Luftspalten i Platon Xtra gjør at veggen kan puste og tørke ut til riktig nivå. Platon Xtra gjør også at vann ikke kan trenge inn i grunnmuren. Takket være de spesielle firkantede knastene har Platon Xtra svært stor styrke. Dette er viktig blant annet ved tilbakefylling. Da utsettes matten for store påkjenninger. Styrken er også årsaken til at Platon Xtra tåler marktrykk helt ned til mer enn 5 meters dyp!

10 Montering Platon Xtra Platon Komponenter. Platon Xtra 2. Platon Festemidler 3. Platon Kantlist 4. Platon Separasjonsduk Tilleggsmateriell 5. Drensrør 6. Puss Før montering: Grunnmur og drenering utføres etter gjeldende forskrifter. Før Platon Xtra monteres, bør muren sårbehandles. Murer av lettklinker (for eks. Leca) slemmes en gang. På utstikkende sokkel bør det støpes hulkil. God drensmasse benyttes rundt drensrøret og opp langs muren slik at evt. kondensvann og overflatevann som renner ned langs Platen skal slippe frem til drens ledningen. Tildekning av Platen bør skje så snart som mulig for å beskytte mot skader i resten av byggeperioden. A. Utfør drenering etter gjeldende for skrifter. Det er fordelaktig å dekke drensmasse med Platon Separasjons duk for å hindre inntrenging av finstoff. Fyll drensmasse helt ferdig etter mon tering av Platon Xtra slik at nedre kant av Platen er i høyde med drensledning. Montering bygg med kjeller: Start -,5 m fra et hjørne. Montering bygg med sokkeletasje: Start ved et hjørne i forkant av bygget. Monter Platon Xtra med knastene inn mot veggen og slik at nedre kant av Platen er i høyde med drens led ningen. Øverst avslutt den ca. 5-5 cm under ferdig terreng. Rull ut noen meter av Platon Xtra. Hold den rett og sørg for en svak stramming under stifting i overkant. B. Fest Platen til muren med Platon Festemidler. Velg det Festemidlet fra Platon utvalget som egner seg best til grunnmuren (se side5). Fest Platen i knasterad nr.2 ovenifra i hver 0. knast (ca. 25 cm). C. Skjøt Platon Xtra vertikalt med 20 knasteraders omlegg (ca.50 cm). D. Skjøt Platen horisontalt med 5 knasteraders omlegg (ca.2 cm). Den øvre Platen henges foran den nedre. E. Når Platon Xtra er montert og tilpasset terrenget rundt muren, monter Platon Kantlist. Denne hindrer småstein og jord å komme ned mellom Platen og muren. Legg Kantlist langs toppen av Platen og fest med Platon Spiker, ca.c/c 20 cm, gjerne gjennom de ferdig borede hullene.

11 A E B F 2 25 cm 3 2 C 50 cm D G 3 2 cm 3 F. Kantlisten er myk og kan skjæres med kniv. Ved montering rundt utvendige hjørner skjæres et V-spor som gjør til pasningen bedre. G. I innvendige hjørner gjøres et enkelt kutt i kantlistens øvre del. H. Hvor terrenget krever spesiell tilpasning av Platens overkant, kan man feste lekter på Platen som viser hvordan ferdig terreng inntil muren skal bli. Stift deretter Platon Platen fast i knasterad nr. 2 under lekten og skjær langs under kant av denne. I. Puss muren over Kantlisten og ned mot denne. Tilbakefylling skal skje med forsiktig het så mur og Plate ikke skades. Det må kun benyttes masse som ikke er telefarlig. Skal kjelleren benyttes til rom for varig opphold skal drenslaget ha en tykkelse på minst 20 cm, dekket av Separasjonsduk for å for hindre inntrenging av finstoff. Tilleggsinformasjon Drenasje Drensledningen skal ha jevnt fall, minst :200, med det høyeste punktet min. 20 cm under gulvet innvendig, målt fra drensledningens bunn, eller fra den høyde ledningen har sitt vann inntak, og til overkant gulv. Drensrøret omsluttes av drensmasse med tykkelse på min. 5 cm og sikres mot inntrengning av finstoffer ved hjelp av separasjonsduk. Drens masse kan bestå av grov sand, grus, singel, eller tilsvarende. Terrengtildanning Planer terrenget ferdig med helning minst :50 (helst :20) 3meter ut fra grunn muren i alle retninger. Hvis dette ikke er mulig, sørg for at overflate vannet ledes vekk på annen måte. Ta evt. kontakt med bygningskyndig person. Det må tas hensyn til evt. setninger i jordmasser slik at man ikke risikerer tilbakefall mot huset senere. H I J min 5 cm 3 6 2

12 Montering Platon Dreneringssjikt Platon Dreneringssjikt 00 x 585 x 85 mm Platon Isolasjonsholdere Platon Avslutningslist Platon Separasjonsduk Montering av Platon Xtra, følg monteringsanvisning side 0 i denne brosjyren. Utelat kantlist da denne erstattes av Platon Avslutningslist. Monter 2-3 stk Platon Isolasjonsholdere til Platon Xtra Platen. Plasser produktet mot grusen rundt drensledningen og trykk fast mot veggen/platon Xtra. Avslutt i nivå med overkant Platon Plate. NB! Falsen på oversiden av dreneringssjiktet som skal dekkes av avslutningslisten, skjæres bort. Trykk platene godt sammen sideveis. Monterer du i flere høyder plasser neste rad i forband. Sporene i dreneringssjiktet skal vende utover og være loddrette. Plasser Platon Separasjonsduk fra overkant av Dreneringssjiktet og la den henge løst ned og over separasjonsduken rundt dreneringsrøret. Benytter du en bred separasjonsduk legger du den først rundt dreneringsrøret (se bilde side 0 i denne brosjyren) og legg den mot sidevangen på grøften. Når dreneringssjiktet er montert drar du separasjonsduken opp langs dreneringssjiktet til overkant. Fest deretter duken i overkant av dreneringssjiktet med for eksempel spiker eller tilsvarende. Ved skjøter skal duken overlappes med ca 60 cm. Monter Platon Avslutningslist på samme måte som Platon Kantlist. Bak listen legges en remse separasjonsduk. Denne skal ligge utenpå den heldekkende separasjonsduken og være ca mm bred. Tilbakefyll gjerne med stedlige masser, men ikke flytende leire. De øverste 30 cm skal fylles med pukk.

13 Derfor velger du Platon Xtra Platon Xtra er originalen blant grunnmursplater. Den er resultatet av mer enn 40 års erfaring og produktutvikling. Platon er vann- og vanndamptett og leder vannet ned till drenasjesystemet på en kontrollert måte. Sikker fuktbeskyttelse selv om grunnmuren skades for eksempel som følge av setningssprekker. Virker dessuten som glidesjikt ved telehiv. Knastene er 7 mm høye og danner en luftspalte (4,5 ltr/m 2 ) mellom kjellerveggen og jordmassene på utsiden. Dermed kan veggkonstruksjonen puste og tørke til riktig nivå. Platon Xtra har 650 knaster/m 2. Hver og en av knastene har svært høy styrke. Dette gir platen stor motstandskraft. Platon Xtra er aldringstestet og har en dokumentert holdbarhet i mer enn 50 år.

14 Platon Double Drain på utvendig isolering Om huset står relativt tørt og du bare vil ha varmeisolering Om huset står relativt tørt og du bare vil ha varmeisolering er Platon Double Drain skreddersydd for den oppgaven. Platon Double Drain festes med spesialtilpassede festeskruer på en enkel og rask måte på utsiden av isoleringen. Bruk av Platon Double Drain tillater tilbakefylling med stedlige masser cm 4 5 Platon Komponenter. Platon Double Drain 2. Platon Avslutningslist 3. Platon Separasjonsduk 4. Platon Festeskrue Tilleggsmateriell 5. Isolasjon 6. Drensrør 7 cm 7 cm FAKTA PLATON DOUBLE DRAIN Utvendig isolasjon innerst mot veggen er en aktuell løsning hvis huset står tørt. Knasteplaten Platon Double Drain beskytter isolasjonen mot fukt. Knastene drenerer bort vann, men veggen vil ikke kunne puste like fritt og godt som med Platon Xtra direkte på grunnmuren.

15 Produktdata Platon Xtra Rulldimensjoner:,00 x 20 m 2,00 x 20 m,65 x 20 m 2,40 x 20 m Dim.,65 og 2,00 m er produsert med friksjonsbelegg på knastene. Dette gjør produktet spesielt velegnet til torvtak pga sklisikkerhet under montering. Tilbehør Grunnmur: Kantlist: Lengde: 2,0 m, bunter à 0 stk Stålspiker m/brikke - for betong: 3 x 30 mm/pk. à 00 stk - for lettklinker: 3 x 60 mm/pk. à 00 stk Festeplugg m/spiker - for betong og murstein: 5 x 45 mm/pk. à 00 stk Brikke: Poser à 00 stk Isolasjonsholder: Esker à 50 stk Separasjonsduk: Rull à,30 x 50 m Rull à 2,60 x 50 m Platon Double Drain Rull: Avslutningslist: Festeskrue: 2,00 x 5 m Lengde: 2 m, bunter á 0 stk Poser á 00 stk TG 2258 Tekniske godkjenninger Platon Xtra er testet ved SINTEF Byggforsk. De har utarbeidet en Teknisk Godkjenning (NTG 2258) som gir opplysninger om bruksområder og viktige detaljløsninger. Den tekniske godkjenningen tjener som dokumentasjon for egenskapene til grunnmur.

16 Tørre og sunne hus! Isola bygger på solid tradisjon og produktutvikling. Beskyttelse mot fukt og vern av verdier er målsettingen i arbeidet med stadig bedre produkter. 60 års erfaring med norske bygg gir trygghet for sikker funksjon og lang levetid. 6:00 mai-09. Erst. april-07 Tørre og sunne hus Isola as 3945 Porsgrunn Telefon: Telefax:

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company STYROFOAM Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen

Detaljer

Isola Vindsperrer. Fuktsikker og energieffektiv vindtetting. Tørre og sunne hus

Isola Vindsperrer. Fuktsikker og energieffektiv vindtetting. Tørre og sunne hus Isola Vindsperrer Fuktsikker og energieffektiv vindtetting Tørre og sunne hus Generelt om vindsperrer Bygg tett spar energi! Byggeforskriftene (TEK2010) setter krav til at vi bygger energieffektivt. Tetthet

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel August 2012 Gode løsninger for pusset sokkel 1 2 SOKLER GENERELT Gode løsninger for pusset sokkel Sonen mellom luft og terreng er en utsatt detalj i alle klima, også i norsk. Benytt derfor en godt definert

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Mer isolasjon i bygninger er miljøvern i praksis - slik konkluderer internasjonale klimarapporter (McKinsey) Bygg blir beskrevet som sentrale

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

Isola Diffusjonsåpne Undertak

Isola Diffusjonsåpne Undertak Isola Diffusjonsåpne Undertak Effektive og sikre takløsninger! Tørre og sunne hus Generelt om undertak Hovedfunksjonen til et undertak er å fange opp og drenere ut nedbør som kan blåse inn gjennom omlegg

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca-egenskapene 6 Leca Byggesystem 8 Planlegging

Detaljer

OLDROYD Produkt- og prisliste vår/sommer 2015

OLDROYD Produkt- og prisliste vår/sommer 2015 Den mest innovative produksjonsbedriften av drenering og sikringsmembraner OLDROYD Produkt og prisliste vår/sommer 2015 Innhold Dreneringsmembraner S. 5 OLDROYD DrainX 5 S. 5 OLDROYD DrainX 8 S. 6 OLDROYD

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

To-trinns tetteløsning for torvtak

To-trinns tetteløsning for torvtak Monteringsanvisning To-trinns tetteløsning for torvtak Dobbel sikkerhet, lang holdbarhet Tørre og sunne hus Montering Før montering: Takkonstruksjonen må være dimensjonert for å bære vekten av torvlaget.

Detaljer

JACKON PRODUKTOVERSIKT

JACKON PRODUKTOVERSIKT JACKON PRODUKTOVERSIKT Ì ISOLERING Ì FUNDAMENTERING Ì VÅTROM Ì BYGGESYSTEM 05-15 (2. revidering 08-15) erstatter 06-14 I S O L A S J O N www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLD Jackofoam

Detaljer

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013 Sundolitt KUB Monteringsveiledning Oktober 2013 2 Innhold Dette trenger du 2 Oversikt elementer i KUB systemet 3 Generelt / Planlegging 4 Grunnarbeid / såle 5 Bygging av vegg, smyglister 6 Armering av

Detaljer

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag -lags membran, lags tekning Ekstra tykkelse og styrke Første lag som byggetidstekning Flate og skrå tak Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag SBS

Detaljer

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon.

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk 09-2007 erstatter 06-2005 2Jackon Thermomur Produktbeskrivelse Thermomur er et veggsystem basert på

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok Leca idébok R Leca idébok Dette er en bok for deg som er nysgjerrig på hva du kan gjøre med Leca i hus og hage. Den er laget under mottoet: «Den som tror seg ferdig utlært er ikke utlært men ferdig.»

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

ICOPAL Radonsystemer Januar 2015

ICOPAL Radonsystemer Januar 2015 ICOPAL Radonsystemer Januar 2015 Produktoversikt og leggeveiledning Usynlig og luktfri radioaktiv gass Radon finnes nesten overalt; i grunnen, luften og vannet. Den er usynlig, luktfri og helsefarlig.

Detaljer

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL! Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen

Detaljer

Et vakkert utemiljø gir et godt førsteinntrykk

Et vakkert utemiljø gir et godt førsteinntrykk www.aaltvedt.no Privatmarked Et vakkert utemiljø gir et godt førsteinntrykk Når våren nærmer seg begynner det å krible i fing rene til mange huseiere. Jobben med å gjøre det fint rundt huset går mange

Detaljer

Icopal pipe Pv SINTEF 121-053. Monteringsveiledning Luftventilert, ett og to løp

Icopal pipe Pv SINTEF 121-053. Monteringsveiledning Luftventilert, ett og to løp Icopal pipe Pv Monteringsveiledning Luftventilert, ett og to løp SINTEF 121-053 Blå katalog: Gruppe: 1015 September 2013 Icopal pipen har igjen bestått ny test hos SINTEF i 2010 Icopal pipen er dokumentert

Detaljer

Utførelse av småhus. Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk

Utførelse av småhus. Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Utførelse av småhus Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Kompendium for Lavenergiprogrammet Anders Kirkhus Hefte 3: Utførelse av småhus Emneord: Energi,

Detaljer

Privat Stein på stein. År etter år.

Privat Stein på stein. År etter år. www.aaltvedt.no Privat Stein på stein. År etter år. Vi behøver ikke å overbevise deg om hvor fint det blir med belegningsstein på terrassen. Vi behøver heller ikke å fortelle guttungen hvor det er best

Detaljer