Platon Xtra Grunnmur. Tørr kjeller og sunt innemiljø. Tørre og sunne hus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Platon Xtra Grunnmur. Tørr kjeller og sunt innemiljø. Tørre og sunne hus"

Transkript

1 Tørr kjeller og sunt innemiljø Tørre og sunne hus

2 Tørr kjeller Fukt og fuktskader Vårt varierte klima med betydelige nedbørsmengder utsetter bygninger for store fuktbelastninger. Det oppstår lett mugg- og soppangrep i en fuktig kjellervegg. Fukten kan komme fra: Utsiden av grunnmur i form av nedbør og snøsmelting Høyt grunnvann-nivå Byggfukt, dvs fuktighet fra materialer i byggeperioden Fukt fra menneskelig aktivitet i rommet Med dagens høye energikrav er beskyttelse mot vann- og vanndamp ekstra viktig. Vanndamp i konstruksjonen kan gi deg store overraskelser med fuktskader og energitap. Det er derfor viktig med Platon Xtra i grunnmurskonstruksjonen enten du har en isolert eller uisolert kjellervegg. Platon Grunnmursplate suveren markedsleder i snart 50 år Platon Grunnmursplate er originalen og har vært suveren markedsleder i snart 50 år. Tusenvis av grunnmurer er fuktbeskyttet med System Platon, med tørre og sunne hus som resultat. Platon Xtra er et komplett system som gir et tett beskyttende sjikt på utvendig side av grunnmuren. Platon gir deg en tørr kjeller som puster

3 og sunt innemiljø Foto: Scanpix Luftspaltens funksjon Knastenes utforming skaper en luftspalte på innsiden av platen og gir veggen mulighet til å puste. Luftspalten og materialegenskapene gir dobbel sikkerhet i konstruksjonen. Platon Xtra som er tredje og nyeste generasjon av dette designet, har kanaler på begge sider for optimal drenering og lufting. 50 års garanti* Produsert i førsteklasses polypropylen (PP) og med unike firkantede knaster oppnås en monteringsvennlig plate med svært stor styrke og holdbarhet. Høy trykkstyrke er viktig blant annet ved tilbakefylling. Da utsettes platen for store påkjenninger. Ved riktig bruk garanteres det at Platon Xtra tåler marktrykk ned til mer enn 5 meters dyp. *Produkt garanti Den originale knasteplaten! Garantert levetid på minst 50 år.

4 Sikker løsning for mak Platon Xtra på isolert eller uisolert grunnmur Vegg under terreng trenger fuktbeskyttelse. Platon Xtra beskytter mot direkte vanninntrengning og vanndamptrykk. Vann ledes effektivt ned til dreneringssystemet. Funksjonen opprettholdes selv om muren skades av f.eks setningssprekker. Platen gir også mekanisk beskyttelse av vegg under tilbakefylling. Platon Xtra med utvendig isolasjon Grunnmur Veggen kan være isolert eller uisolert. Platon beskytter like effektivt uansett. Fuktbeskyttelse Med Platon direkte på veggen, puster grunnmuren og fukt og vann ledes effektivt bort. Drenerende masser Det anbefales å tilbakefylle med drenerende masser. For nye bygg setter TEK krav til at yttervegg mot terreng i oppholdsrom skal ha minimum 20 cm isolasjon. SINTEF Byggforsk anbefaler at minst 50% av dette legges utvendig på den kalde siden av veggen. Platon Xtra inn mot mur sammen med utenpåmontert isolasjon er en robust, solid og svært fuktsikker løsning. Platon Xtra danner et helt tettesjikt med minimalt av skjøter. Luftspalten som dannes av Platon Xtra inn mot vegg er kapillærbrytende og gir veggen mulighet til å puste. Med Platon Isolasjonsholder monteres enkelt EPS/XPS isolasjon utenpå Platon Xtra. Løsning med Platon Xtra + Isolasjon gjør det mulig å bruke stedlige masser ved tilbakefylling. Platon Separasjonsduk Separasjonsduk til bruk rundt drenering. Holder drensrør fritt for småpartikler. Platon Isolasjonsholder Platon Avslutningslist

5 simal fuktbeskyttelse Derfor velger du Platon Xtra 50 års produktgaranti Platon Xtra er originalen blant grunnmursplater. Den er resultatet av snart 50 års erfaring og produktutvikling. Platon er vann- og vanndamptett og leder vannet ned til dreneringssystemet. Sikker fuktbeskyttelse selv om grunnmuren skades for eksempel som følge av setningssprekker. Virker dessuten som glidesjikt ved telehiv. 7 mm høye knaster danner en luftspalte (4,5 ltr/m 2 ) mellom kjellerveggen og jordmassene på utsiden. Dermed kan veggkonstruksjonen puste og tørke til riktig nivå. Platon Xtra har 650 knaster/m 2. Hver og en av knastene har svært høy trykkstyrke. Platon Xtra er aldringstestet og har en dokumentert holdbarhet i mer enn 50 år. Produsert av miljøvennlig polypropylen (PP), et materiale som enkelt kan gjenvinnes og som ikke skader miljøet.

6 Montering Platon Komponenter. Platon Xtra 2. Platon Festemidler. Platon Kantlist 4. Platon Separasjonsduk Tilleggsmateriell 5. Drensrør 6. Puss Før montering: Grunnmur og drenering utføres etter gjeldende forskrifter. Før Platon Xtra monteres, bør muren sårbehandles. Murer av lettklinker (for eks. Leca) slemmes en gang. På utstikkende sokkel bør det støpes hulkil. God drensmasse benyttes rundt drensrøret og opp langs muren slik at evt. kondensvann og overflatevann som renner ned langs Platen skal slippe frem til drensledningen. Tildekning av Platen bør skje så snart som mulig for å beskytte mot skader i resten av bygge perioden. A. Utfør drenering etter gjeldende for skrifter. Det er fordelaktig å dekke drensmasse med Platon Separasjons duk for å hindre inntrenging av finstoff. Fyll drensmasse helt ferdig etter mon tering av Platon Xtra slik at nedre kant av Platen er i høyde med drensledning. Montering bygg med kjeller: Start -,5 m fra et hjørne. Montering bygg med sokkeletasje: Start ved et hjørne i forkant av bygget. Monter Platon Xtra med knastene inn mot veggen og slik at nedre kant av Platen er i høyde med drensledningen. Øverst avslutt den ca. 5-5 cm under ferdig terreng. Rull ut noen meter av Platon Xtra. Hold den rett og sørg for en svak stramming under stifting i overkant. B. Fest Platen til muren med Platon Festemidler. Velg det Festemidlet fra Platon utvalget som egner seg best til grunnmuren. Fest Platen i knasterad nr.2 oven-ifra i hver 0. knast (ca. 25 cm). C. Skjøt Platon Xtra vertikalt med 20 knasteraders omlegg (ca.50 cm). D. Skjøt Platen horisontalt med 5 knasteraders omlegg (ca.2 cm). Den øvre Platen henges foran den nedre. E. Når Platon Xtra er montert og tilpasset terrenget rundt muren, monter Platon Kantlist. Denne hindrer småstein og jord å komme ned mellom Platen og muren. Legg Kantlist langs toppen av Platen og fest med egnet spiker (evt. murplugg og skrue) ca.c/c 20 cm, gjerne gjennom de ferdig borede hullene.

7 A E B F 2 25 cm 2 C 50 cm D G 2 cm F. Kantlisten er myk og kan skjæres med kniv. Ved montering rundt utvendige hjørner skjæres et V-spor som gjør til pasningen bedre. G. I innvendige hjørner gjøres et enkelt kutt i kantlistens øvre del. H. Hvor terrenget krever spesiell tilpasning av Platens overkant, kan man feste lekter på Platen som viser hvordan ferdig terreng inntil muren skal bli. Stift deretter Platon Platen fast i knasterad nr. 2 under lekten og skjær langs under kant av denne. I. Puss muren over Kantlisten og ned mot denne. Tilbakefylling skal skje med forsiktig - het så mur og Plate ikke skades. Det må kun benyttes masse som ikke er telefarlig. Skal kjelleren benyttes til rom for varig opphold skal drenslaget ha en tykkelse på minst 20 cm, dekket av Separasjonsduk for å for hindre inntrenging av finstoff. Tilleggsinformasjon Drenasje Drensledningen skal ha jevnt fall, minst :200, med det høyeste punktet min. 20 cm under gulvet innvendig, målt fra drensledningens bunn, eller fra den høyde ledningen har sitt vann inntak, og til overkant gulv. Drensrøret omsluttes av drensmasse med tykkelse på min. 5 cm og sikres mot inntrengning av finstoffer ved hjelp av separasjonsduk. Drens masse kan bestå av grov sand, grus, singel, eller tilsvarende. Terrengtildanning Planer terrenget ferdig med helning minst :50 (helst :20) meter ut fra grunn muren i alle retninger. Hvis dette ikke er mulig, sørg for at overflate vannet ledes vekk på annen måte. Ta evt. kontakt med bygningskyndig person. Det må tas hensyn til evt. setninger i jordmasser slik at man ikke risikerer tilbakefall mot huset senere. H I J min 5 cm 6 2

8 Produktdata Rulldimensjoner:,00 x 20 m,65 x 20 m 2,00 x 20 m 2,40 x 20 m Dim.,65 og 2,00 m er produsert med friksjonsbelegg på knastene. Dette gjør produktet spesielt velegnet til torvtak pga sklisikkerhet under montering. Tilbehør Grunnmur Kantlist: Lengde: 2,0 m, bunter à 0 stk Avslutningslist: Lengde: 2,0 m, bunter à 0 stk (lukking av luftspalten v/platon Dim.: 42 x 2 mm Plate + utvendig isolasjon) Stålspiker m/brikke - for betong: x 0 mm/pk. à 00 stk - for lettklinker: x 60 mm/pk. à 00 stk Festeplugg m/spiker - for betong og murstein: 5 x 45 mm/pk. à 00 stk Festeskrue: Poser à 00 stk (Feste av Platon Plate utenpå EPS/XPS isolasjon) Brikke: Poser à 00 stk Isolasjonsholder: Esker à 50 stk Separasjonsduk: Rull à,0 x 50 m Rull à 2,60 x 50 m TG 2258 Tekniske godkjenninger Platon Xtra er testet ved SINTEF Byggforsk. De har utarbeidet en Teknisk Godkjenning (NTG 2258) som gir opplysninger om bruksområder og viktige detaljløsninger. Den tekniske godkjenningen tjener som dokumentasjon for egenskapene til grunnmur. Tørre og sunne hus Isola as 945 Porsgrunn Telefon: Telefax:

Platon for utvendig grunnmur

Platon for utvendig grunnmur Platon for utvendig grunnmur Fuktsikring og energisparing Den originale knasteplaten Tørr kjeller og sunt innemiljø Tørre og sunne hus Fukt og fuktskader! Vårt varierte klima med betydelige nedbørsmengder

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company STYROFOAM Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen med

Detaljer

Isola Vindsperrer. Fuktsikker og energieffektiv vindtetting. Tørre og sunne hus

Isola Vindsperrer. Fuktsikker og energieffektiv vindtetting. Tørre og sunne hus Isola Vindsperrer Fuktsikker og energieffektiv vindtetting Tørre og sunne hus Generelt om vindsperrer Bygg tett spar energi! Byggeforskriftene (TEK2010) setter krav til at vi bygger energieffektivt. Tetthet

Detaljer

FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET

FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET - 1 - FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET - 2-1 BAKGRUNN OG OPPSUMMERING...3 2 OVERVANNSHÅNDTERING...4 2.1 TAKVANN...4 2.2 VANN PÅ TERRENG...6 2.3 BORTLEDNING

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel August 2012 Gode løsninger for pusset sokkel 1 2 SOKLER GENERELT Gode løsninger for pusset sokkel Sonen mellom luft og terreng er en utsatt detalj i alle klima, også i norsk. Benytt derfor en godt definert

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

Isola Diffusjonsåpne Undertak

Isola Diffusjonsåpne Undertak Isola Diffusjonsåpne Undertak Effektive og sikre takløsninger! Tørre og sunne hus Generelt om undertak Hovedfunksjonen til et undertak er å fange opp og drenere ut nedbør som kan blåse inn gjennom omlegg

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

OLDROYD Produkt- og prisliste vår/sommer 2015

OLDROYD Produkt- og prisliste vår/sommer 2015 Den mest innovative produksjonsbedriften av drenering og sikringsmembraner OLDROYD Produkt og prisliste vår/sommer 2015 Innhold Dreneringsmembraner S. 5 OLDROYD DrainX 5 S. 5 OLDROYD DrainX 8 S. 6 OLDROYD

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG

PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG BACHELOROPPGAVE: PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG FORFATTER: DANIEL KRISTIANSEN Dato: 25. mai 2009 1 2 SAMMENDRAG AV BACHELOROPPGAVEN Tittel: Prosjektering av vaskerom i et næringsmiddelbygg

Detaljer

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag -lags membran, lags tekning Ekstra tykkelse og styrke Første lag som byggetidstekning Flate og skrå tak Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag SBS

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger

Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger SINTEF Byggforsk STIG GEVING OG PETER BLOM Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Delrapport 1 Litteraturundersøkelse og generelle anbefalinger Prosjektrapport 83 2011 SINTEF Byggforsk Stig Geving

Detaljer

To-trinns tetteløsning for torvtak

To-trinns tetteløsning for torvtak Monteringsanvisning To-trinns tetteløsning for torvtak Dobbel sikkerhet, lang holdbarhet Tørre og sunne hus Montering Før montering: Takkonstruksjonen må være dimensjonert for å bære vekten av torvlaget.

Detaljer

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013 Sundolitt KUB Monteringsveiledning Oktober 2013 2 Innhold Dette trenger du 2 Oversikt elementer i KUB systemet 3 Generelt / Planlegging 4 Grunnarbeid / såle 5 Bygging av vegg, smyglister 6 Armering av

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

ICOPAL Radonsystemer Januar 2015

ICOPAL Radonsystemer Januar 2015 ICOPAL Radonsystemer Januar 2015 Produktoversikt og leggeveiledning Usynlig og luktfri radioaktiv gass Radon finnes nesten overalt; i grunnen, luften og vannet. Den er usynlig, luktfri og helsefarlig.

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca-egenskapene 6 Leca Byggesystem 8 Planlegging

Detaljer

JACKON PRODUKTOVERSIKT

JACKON PRODUKTOVERSIKT JACKON PRODUKTOVERSIKT Ì ISOLERING Ì FUNDAMENTERING Ì VÅTROM Ì BYGGESYSTEM 05-15 (2. revidering 08-15) erstatter 06-14 I S O L A S J O N www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLD Jackofoam

Detaljer

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Mer isolasjon i bygninger er miljøvern i praksis - slik konkluderer internasjonale klimarapporter (McKinsey) Bygg blir beskrevet som sentrale

Detaljer

KAMPANJEPERIODE 08.04-17.04 2010 VENTETIDA ER OVER PUSS OPP UTE! 298,- 3990,- 1399,-

KAMPANJEPERIODE 08.04-17.04 2010 VENTETIDA ER OVER PUSS OPP UTE! 298,- 3990,- 1399,- ekstra mursider! KAMPANJEPERIODE 08.04-17.04 2010 VENTETIDA ER OVER PUSS OPP UTE! 1399,- 3990,- 298,- ytterdør p-500 hvit levegg trend GEBE KAPP/GJÆRINGSAG Oppvåkningen starter nå! Etter en knallhard vinter

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

produkthefte vegg tak Grunn

produkthefte vegg tak Grunn produkthefte TAK VEGG GRUNN vegg Grunn oktober 2012 vegg Grunn Nortett AS, en del av den nordiske produksjonsgruppen Nordic Waterproofing Group, har lang erfaring med økonomiske- og tekniske produktløsninger

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer