Volda ei internasjonal distriktskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Volda ei internasjonal distriktskommune"

Transkript

1 Volda ei internasjonal distriktskommune BUSETTING OG INTEGRERING I VOLDA Busettingskonferansen, Gardermoen Arild Iversen ordførar

2 Innvandring og innvandrarar Volda kommune 8700 innbyggjarar 650 er innvandrarar ( 7,5%) (Snitt Norge 13,1% SSB ) Kvar kjem dei frå: EU/EØS, USA, Canada, Australia, New Zealand 3% Asia, Afrika, Latin-Amerika 4,5%

3 Busetting av flyktningar Møre og Romsdal (Sunnmørsposten sept. 2012) Kommune Totalt Snitt pr. år Kristiansund Ålesund Volda Molde Ørsta Herøy Hareid Ulstein

4 Innvandrarar i Volda I hovudsak flyktningar I liten grad arbeidsinnvandring Asylmottak - ca 110 plassar

5 Busetting av flyktningar År Mål Resultat overføringsflyktningar 19 frå asylmottak 8 familiegjenforening 6 einslege mindreårige 15 frå asylmottak 9 familiegjenforening 6 einslege mindreårige 7 overføringsflyktningar 25 frå asylmottak 4 familiegjenforening 10 einslege mindreårige 3 overføringsflyktningar 27 frå asylmottak 6 familiegjenforening

6 Utanlandske studentar på Høgskulen i Volda Kvart år studerer om lag 130 utanlandske studentar ved Høgskulen i Volda 30 av desse går første skuleåret på NUS (Norsk for utanlandske studentar)

7 Internasjonal distriktskommune Folketalsutvikling Framtidig behov for arbeidskraft Flyktningar arbeidsinnvandring Rekruttering og utvikling av kompetanse Berekraftig innvandring Busetting integrering inkludering Fleirkulturelt mangfald Verdiar vert utfordra Nye tradisjonar veks fram

8 K+ Midt-Norge Volda ei av 9 kommunar i Midt-Noreg Forpliktande samarbeid IMDi/ kommune Jamn og kvartalsvis busetting (15-25 pr år) Vidareutvikling av introduksjonsprogram og integreringsarbeid Volda deltek i tre utviklingsprosjekt: Sjølvstendig bustadkarriere for flyktningar (Husbanken) Felles mål om arbeid (IMDi) Direktebusetting av einslege mindreårige flyktningar frå transittmottak (IMDi)

9 Lokalt næringsliv Generelt god arbeidsmarknad på Sunnmøre Flyktningar har problem med å få jobb Vanskar å skaffe seg sommarjobb, ekstrajobb Vanskar med å skaffe praksisplassar Terskelen for å ta i mot flyktningar og innvandrarar i bedriftene er høg

10 Utfordringar i bustadmarknaden Tilgang på bustad flaskehals Kommunale bustader ikkje alltid tilpassa behov Få som vil leige ut til kommunen ( framleige) Samanheng mellom arbeid og eigen bustad Høgt prisnivå - vanskeleg å kome inn på privat bustadmarknad Behov for meir fleksibelt privat/kommunalt tilbod: Betre gjennomstrøyming i kommunale bustader Bustadar/bufellesskap for einslege Familiebustad etter behov Kartlegging av leige-før-eige -ordninga

11 Tiltak i Volda kommune sitt introduksjonsprogram Språkretta tiltak Norskopplæring og samfunnskunnskap Språkpraksis Utdanningsretta tiltak Godkjenning av utdanning Realkompetansevurdering Grunnskule, delfag vgs. Arbeidsretta tiltak Arbeidspraksis AMO-kurs Etablerarkurs Buretta tiltak Helseretta tiltak Familieretta tiltak Nettverksfremjande tiltak, lokalsamfunnsretta tiltak

12 Språkpraksis i skobutikk i Volda

13 Norskopplæring og samfunnskunnskap Bjarne Håkon Hansen på Hareid Ressurssenter, jan. 2007

14 Norskopplæring: Samtalegruppe med pensjonistar

15 Helse- og familieretta tiltak i introduksjonsprogrammet Psykisk/fysisk helse; Oppfølging av helsepersonell, fysioterapi m.v. Fysisk aktivitet, trening, kosthald Kosthald og trening for innvandrarkvinner Bra mat -kurs Aktiv i Volda Frisklivssentralen Symjekurs Treningssenter, idrettslag m.v. ICDP Foreldrerettleiing Samarbeid heim-skule, SFO, lekser Oppfølging av barn i barnehage Oppfølging av barn i fritidsaktivitetar Foreldre/barn-aktivitetar (trilletur, småbarnstreff m.v.)

16 Deltaking i lokalmiljø/ nettverk Religiøse trusamfunn Deltaking i lag og organisasjonsliv Sanitetslag Idrett Song, musikk, teater Flyktningguide Venekontaktfamilie Uformelle møteplassar; Kafè, bibliotek, kino, fritidsklubb, symjehall Samtalegruppe for kvinner og menn

17 Aktivitetar for barn og ungdom Barnehage, grunnskule (innføringsklasse), SFO, vidaregåande skule, norskopplæring Deltaking i lag og organisasjonar Idrett Kor, dans, musikk, teater Røde Kors ungdom Fritidsklubben Bibliotek Kino Småbarnstreff Trilletur

18 Kvifor er introduksjonsordninga viktig? Norsk språk er nøkkelen til aktiv deltaking i det norske samfunnet Arbeidslivet ein hovudarena for integrering Viktig for sjølvkjensla å vere økonomisk sjølvstendig Eigen bustad likeverd- verdighet Samfunnsdeltaking er identitetsstyrkande Foreldra si sysselsetting avgjerande for barna sine karriereval

19 Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Hovudfunn: NIBR-rapport 2012:5 Innvandrarar som blir buande i Distrikts-Noreg opplever kommunen som ein god stad å bu i Dei opplever å bli sett, teken vare på og å vere nokon Det er trygt Barna har det bra Gjennomsiktige små- samfunn eit gode

FLYKTNINGTENESTA I ÅL KOMMUNE. 08.04.2008. Plan for busetting og integrering av flyktningar.

FLYKTNINGTENESTA I ÅL KOMMUNE. 08.04.2008. Plan for busetting og integrering av flyktningar. FLYKTNINGTENESTA I ÅL KOMMUNE. 08.04.2008 Plan for busetting og integrering av flyktningar. 1. Målsetting: Det overordna målet for arbeidet med flyktningar i Ål kommune er at dei skal sikrast opplæring

Detaljer

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER...

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... INNHOLD 1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... 2 1.2. SITUASJONSBESKRIVELSE, INNVANDRERE OG INTEGRERING...

Detaljer

Valprogram for Volda SV

Valprogram for Volda SV Valprogram for Volda SV Det handlar om Volda Vi tek kampen for eit varmt samfunn, for framtida og for likeverd Eit samfunn der menneske løyser problem i fellesskap er mogleg. Klasseskilje kan erstattast

Detaljer

Utviklingstrekk. i Møre og Romsdal. Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020

Utviklingstrekk. i Møre og Romsdal. Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020 Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020 Innhaldsliste Felles kunnskap gir felles plattform...3 1. Demografi og befolkningsutvikling...5 2. Arbeidsmarknad

Detaljer

Korleis opplevast introduksjonsprogrammet. innvandrarar? Jon Kristian Grønli. Masteroppgåve. Masteroppgåve i statsvitskap. Trondheim, våren 2014

Korleis opplevast introduksjonsprogrammet. innvandrarar? Jon Kristian Grønli. Masteroppgåve. Masteroppgåve i statsvitskap. Trondheim, våren 2014 Jon Kristian Grønli Jon Kristian Grønli Korleis opplevast introduksjonsprogrammet for nykomne innvandrarar? Masteroppgåve NTNU Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet Fakultet for samfunnskunnskap

Detaljer

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune Folkehelseoversikt for Fjell kommune 2014 Innhaldsliste 1. Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelselova... 3 1.2 Om folkehelse... 4 1.3 Kjelder... 5 1.4 Folkehelseprofil... 5 2. Befolkningssamansetting... 6 2.1 Dagens

Detaljer

Prop. 1 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2016. Utgiftskapittel: 800 873, 2530

Prop. 1 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2016. Utgiftskapittel: 800 873, 2530 Prop. 1 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2016 Utgiftskapittel: 800 873, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3847, 3855, 3856, 3858 Innhald Del

Detaljer

VEDLEGG 1...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR PRIVATE...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR KOMMUNANE...10

VEDLEGG 1...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR PRIVATE...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR KOMMUNANE...10 1 FORORD... 2 2 FAKTA OM MIDSUND KOMMUNE... 3 2.1 STATISTISKE NØKKELDATA FOR MIDSUND KOMMUNE...4 2.2 DAGENS SITUASJON OG SYN PÅ FRAMTIDA - PROSJEKTGRUPPA...4 3 BUSTADSOSIAL KARTLEGGING... 5 4 BUSTADPOLITISK

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

volda vidaregåande skule

volda vidaregåande skule volda vidaregåande skule volda vidaregåande skule Volda vidaregåande skule sin visjon er Mot høgare mål. Skulen vår skal først og fremst vere kjenneteikna av læringslyst, innsats og inkludering. Det var

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0009 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0009 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0009 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Heim=Fyresdal Kort beskrivelse Eit stadsutviklingsprosjekt med fokus på tilbakeflytting, næringsutvikling, lokale

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Fylkesstatistikk 2011

Fylkesstatistikk 2011 Ein tydeleg medspelar Fylkesstatistikk 2011 Møre og Romsdal Innvandringa sikrar god vekst i folketalet Framleis god vekst i folketale Færre yngre kvinner enn yngre menn Eksportfylket Færre unge fleire

Detaljer

Folkestyre og rettferd for alle

Folkestyre og rettferd for alle Folkestyre og rettferd for alle SV er eit sosialistisk parti og det skal speglast att i alt arbeide vi vil gjere i Sogn og Fjordane dei komande åra. Sogn og Fjordane SV er for deg som set miljø, likskap,

Detaljer

Furene- for den som vil og kan. Nytt i Furene i 2014:

Furene- for den som vil og kan. Nytt i Furene i 2014: År s r appor tt enes t er2014 Furene- for den som vil og kan. Gjennom vårt arbeid i leveransen av arbeidsretta tenester skal vi til ei kvar tid søkje måloppnåing for brukar og oppdragsgivar. Tenestene

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

Fylkesstatistikk 2008. Møre og Romsdal

Fylkesstatistikk 2008. Møre og Romsdal Fylkesstatistikk 2008 Møre og Romsdal 2 Statistikk og kåringar Vi blir stadig presentert for ulike kåringar av beste by, triveligaste kommune og liknande i media. Midt i den beste agurktida i år vart vi

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama:

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Luster kommune Handsama: Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr: 964 968 241 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Miljø, rettferd og folkestyre

Miljø, rettferd og folkestyre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Miljø, rettferd og folkestyre Fylkestingvalprogram for Sogn og Fjordane SV 2015 2019

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Regional plan for folkehelse

Regional plan for folkehelse Regional plan for folkehelse Om prosess mv. Sjumilssteg/koordinatorsamling 25. September 2014 Sogndal Kva er planlegging? Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Melhus rådhus Møtedato: 18.12.2012 Tid: kl. 14.00 Side Utv. saksnr. Arkivsaksnr. TILLEGGSSAKSLISTE Åpent PS 108/12 12/6676

Detaljer

Ål kommune Oversikt folkehelse

Ål kommune Oversikt folkehelse Ål kommune Oversikt folkehelse Foto: Dagfinn Ystad Vedtak Kommunestyret 20.11.2014, Sak 53/14 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Folkehelsegoder i Ål... 4 3. Datagrunnlag med vurderingar... 5 I. Befolkningssamansetting...

Detaljer

BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND

BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND 30.01.07 BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND 2007 2011 Godkjent i kommunestyret den 15.02.07 sak 07/12 1 1 FORORD...2 2 FAKTA OM MIDSUND KOMMUNE...3 2.1 STATISTISKE NØKKELDATA FOR MIDSUND KOMMUNE / ( MØRE

Detaljer

c) Oversikt og nærleik skaper tryggleik og samhald. Det førebyggjer mobbing og fråfall. Skulen vår er eit godt døme på det.

c) Oversikt og nærleik skaper tryggleik og samhald. Det førebyggjer mobbing og fråfall. Skulen vår er eit godt døme på det. Uttale frå Bømlo vidaregåande skule ved skulemiljøutvalet. Ref.nr. 201101096 Høyring Skulebruksplan Hordaland Fylkeskommune 2012 2025 Ikkje øydelegg det vidaregåande skuletilbodet i Bømlo! Bømlo vidaregåande

Detaljer

Hjelpemiddelbehov i framtida

Hjelpemiddelbehov i framtida Hjelpemiddelbehov i framtida Ei framskriving av talet på brukarar av hjelpemiddel fram mot 2060 Av Sigurd Gjerde Samandrag I denne artikkelen vil vi gå gjennom framskrivingar av talet på brukarar av hjelpemiddel

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017. Innhaldsliste. KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7. Grunnverdiar... 7

Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017. Innhaldsliste. KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7. Grunnverdiar... 7 Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017 Innhaldsliste KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7 Grunnverdiar... 7 Det kristne menneskesynet... 7 Nestekjærleiken... 7 Forvaltaransvaret... 7 Kristendemokratiske

Detaljer