SIKKERHETSKURS. Notodden Pistolklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSKURS. Notodden Pistolklubb"

Transkript

1 SIKKERHETSKURS Notodden Pistolklubb

2 Sikkerhetskurset er en innføring og opplæring i de sikkerhetsregler som vi alle må forstå for å kunne delta i skyting på en skytebane. Dette heftet som du nå holder, inneholder bla.de grunnleggende regler for hvordan man skal oppføre seg med våpen på en skytebane. Det er dette vi som klubb ønsker at du skal lære deg og selvfølgelig etterkomme. I løpet av 6 måneder må du delta på skytetrening minimum 10 ganger. Du vil få praktisk bistand fra standplassleder hele denne tiden. Skyting vil foregå med klubbens våpen i kaliber.22lr. Du må selv betale for ammunisjon. Bak i dette heftet vil du finne et skjema som standplassleder må fylle ut for hver gang du har fullført en trening. Når du har 10 godkjente treninger etter 6 måneder, er kurset fullført og du kan søke om ervervstillatelse/kjøpetillatelse for kjøp av eget våpen. Du har også mottatt en bok vi kaller skytelogg. Før inn i den hver gang du er på banen og skyter. Dette blir da et verktøy, du i ettertid kan bruke for å dokumentere din skyteaktivitet. NPK er tilsluttet Norges Skytterforbund og vi finner vi det derfor naturlig å ta med i heftet et lite sammendrag av de programmer og klasser som skytes der. Mye av det er grunnleggende for all pistolskyting. Vi har også en tilknytning til disse forbund: Norges Svartkruttunion (NSU) norsksvartkruttunion.no Dynamisk Sportskyting Norge (DSSN) dssn.no Norges Metallsilhuett Forbund (NMF) Informasjon om disse vil du få ved henvendelse til standplassleder eller klubbens styre. Styret NPK 2016 SIKKEREHTSKURS side 2 av 20 Notodden Pistolklubb

3 SIKKERHETSREGLER 1. Ta ALDRI i et våpen uten straks å forsikre deg om at kammer og magasin er tomt. Husk det finnes INGEN unnskyldning for vådeskudd. 2. Behandle ALLTID et våpen som om det var ladd og rett derfor ALDRI våpenet mot noen. 3. Våpen og ammunisjon skal IKKE berøres så lenge det finnes folk foran standplass. 4. Følg de ordrene som standplassleder til enhver tid gir. Standplassleders avgjørelse er ikke gjenstand for diskusjon. 5. All skyting og anvisning skal foregå på kommando og INGEN starter eller foretar seg forberedelser før etter nærmere ordre fra standplassleder. 6. INGEN skal berøre våpenet før standplassleder beordrer "lad våpen". 7. Når våpenet er ladd skal munningen peke mot bakken og i retning framover mot skivene. 8. Når enhver skyting er ferdig skal en ALLTID forvisse seg om at både kammer og magasin er tomt. 9. Etter hver serie skal pistolen legges synlig på bordet med åpent kammer og magasinet løst ved siden. Kammeret skal vende opp slik at alle kan se at det ikke er ladd. Revolver skal ha nedspent hane og sylinderen vridd ut. 10. På kommandoen "tøm våpen, kontroller" trekker man litt tilbake og tilkjennegir at man har oppfattet ordren. 11. INGEN går foran standplass før standplassleder har gitt ordre om det. 12. Får du "klikk" eller tekniske problemer under skyting som du ikke klarer å ordne selv, rekk en hånd i været for å tilkjennegi at du ønsker hjelp. Husk fortsatt å holde pipen pekende mot bakken i retning skivene mens du venter. SIKKEREHTSKURS side 3 av 20 Notodden Pistolklubb

4 13. Etter avsluttende skyting forblir skytterne på sine plasser til våpenet er inspisert av standplassleder. Deretter skal våpnene pakkes bort før siste omgang anvises, klistres eller dømmes. 14. Det er forbudt å røre andres våpen uten eiers samtykke. 15. Hørselvern er påbudt for alle som oppholder seg på banen under skyting. 16. Vernebriller er påbudt for alle skyttere ved skyting på stålmål og anbefales også eventuelle tilskuere. 17. Hold orden på ammunisjonen. 18. Lær ditt våpen å kjenne. 19. Er du i tvil: SPØR! 20. Sikringen på våpenet erstatter ikke sunn fornuft. 21. Vær rolig, oppmerksom og kontrollert på skytebanen. Mister du et ladd våpen i bakken kan dette ha fatale følger. 22. Personer som ikke følger standplassleders ordre eller utviser uforsiktighet på banen og derved setter sitt eget eller andres liv i fare kan bli bortvist i verste fall politianmeldes og/eller ekskluderes fra klubben. SIKKEREHTSKURS side 4 av 20 Notodden Pistolklubb

5 Anbefalt bruk av skytebriller Det anbefales bruk av skytebriller under all skyting med håndvåpen. Brillene skal stoppe eventuelle fragmenter av uforbrent krutt, bly, mantel, hylsebiter eller andre fremmedlegemer som kan skade øynene under skyting. Og særlig ved bruk av revolver, hvor mekanismen er mer åpen i forhold til pistol. Sikring av våpen ifm transport og forsendelse I kjøretøy: Det er viktig at du frakter våpenet slik at du ikke skremmer eller er til fare for andre. Under transport skal skytevåpen være tom for ammunisjon og under tilsyn. Det skal også være pakket inn i futteral, bag, søppelsekk, sekk eller lignende. Det er på offentlig sted ikke tillatt å transportere våpen i hylster o.l. som bæres på kroppen du kan altså ikke ha det over skulderen. Medtas våpenet i bil, skal det oppbevares slik at det ikke er lett tilgjengelig. Våpenet kan oppbevares udelt, men forlater man bilen skal en vital del f.eks. sluttstykket/magasin tas ut og medbringes. Ved forsendelse: Transporteres våpenet som reisegods eller postforsendelse, må en vital del fjernes eller våpenet sikres på annen måte, slik at det ikke kan brukes. Våpenet skal helst deles og sendes i to pakker. Eksempelvis ramme og magasin i en pakke og sleide og løp i en annen. Oppbevaring av ammunisjon Uten politiets tillatelse er det i samme husstand forbudt å oppbevare mer enn patroner håndvåpenammunisjon eller patroner håndvåpenammunisjon, hvis minst av patronene er i kaliber.22 long rifle eller.22 short. Ammunisjonen skal oppbevares nedlåst i særskilt skap, skuff eller tilsvarende låsbare innretninger, atskilt fra våpen. I FG godkjent sikkerhetsskap, eller i skap med høyere sikkerhetsnivå, kan det sammen med våpen oppbevares det antall patroner som er godkjent av skapprodusenten etter retningslinjer gitt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Hvis skapet ikke er særskilt godkjent for oppbevaring av ammunisjon, kan det ikke oppbevares mer enn patroner i skapet. SIKKEREHTSKURS side 5 av 20 Notodden Pistolklubb

6 Den som har politiets tillatelse til å oppbevare mer enn patroner håndvåpenammunisjon, eventuelt mer enn patroner håndvåpenammunisjon der minst patroner er i kaliber.22 long rifle eller.22 short, skal varsle Brannvesenet om hvor ammunisjonen er oppbevart og følge eventuelle pålegg som Brannvesenet gir om oppbevaringen. Tillatelse skal ikke gis før det er fremlagt bekreftelse på at Brannvesenet er varslet og eventuelle pålegg fulgt opp. Det er ikke tillatt å oppbevare ammunisjon i ubebodd hytte, hus eller lignende. Eiers eller innehavers bolig regnes som bebodd også ved lengre fravær. Ved midlertidig oppbevaring av ammunisjon som medbringes i forbindelse med jakt eller konkurranse, hvor det ikke er mulig å oppbevare ammunisjonen i henhold til ovennevnte regler, skal ammunisjonen oppbevares under forsvarlig tilsyn. Krutt og tennhetter skal oppbevares i henhold til forskrifter fastsatt i medhold av lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer (gjelder bare for Svalbard) eller brann og eksplosjonsvernloven. SIKKEREHTSKURS side 6 av 20 Notodden Pistolklubb

7 Hvordan bli en god pistol/revolverskytter Skytestilling stående enhånds Skytteren må utvikle en stilling der kropp/pistol oppnår størst mulig grad av ro. Muskulaturen brukes kun som stabilisator slik at en ikke belaster eller spenner muskulaturen unødig. 1. Stå med en vinkel på 45 grader vendt mot skiven med høyre side nærmest skiven. Har du venstre som beste hånd, blir det motsatt. 2. Føttene i normal hvilestilling, avstand mellom føttene som tilsvarer cirka skulderbredden. 3. Tyngden skal være likt fordelt på begge bein. 4. Hodet rett mot skiven, øynene skal se rett fram. 5. Putt ledig hånd i lommen, eller hekt den fast i beltet eller lignende. 6. Skuldre skal være avslappet og senket. 7. Mage og setemuskler avslappet. 8. Skytearmen strak, håndledd og albu avstivet. 9. Lett tyngdepunktjustering bakover når pistolen løftes, for å kompensere for vekt av løftet arm med våpen. Pekevinkel 1. Begynn i ca. 45 grader mot skiven. 2. Lukk øynene og finn en stilling med god balanse. 3. Stå avslappet og hev skytearmen opp etter den linjen som faller naturlig. 4. Vri hodet mot skytehånden og vri håndleddet i stilling. 5. Åpne øynene og se hvor hånden er i forhold til skiven. SIKKEREHTSKURS side 7 av 20 Notodden Pistolklubb

8 6. Bruk små forflytninger med føttene (start med bakre fot) til du ser at armen er i riktig posisjon i forhold til skiven. Juster aldri vinkelen med armen! 7. Gjenta prosedyren fra pkt. 2 og se om det stemmer bedre nå. 8. Gjenta med våpen. 9. Når du har funnet korrekt vinkel, kritter du rundt foten. 10. Dra rolig i avtrekkeren og observer med begge øynene åpne. Skytestilling stående tohånds 1. Innta på ny ca 45 graders vinkel vendt mot skiven, men denne gangen blir vinkelen omvendt det vil si at venstre ben skal være nærmest skiven og motsatt for de som skyter med venstre hånd. 2. Føttene i normal hvilestilling, avstand mellom føttene som tilsvarer cirka skulderbredden. 3. Tyngden skal være likt fordelt på begge bein. 4. Hodet rett mot skiven, øynene skal se rett fram. 5. Skuldre skal være avslappet og senket. 6. Mage og setemuskler avslappet. 7. Skytearmen strak, håndledd og albu avstivet, samtidig med at du griper rundt hånden som holder rundt skjeftet med venstre hånd. 8. Strekk høyrehånden og hold igjen med venstre slik at kraften i det doble håndgrepet danner et imaginært nullpunkt. 9. Lett tyngdepunktjustering bakover når pistolen løftes, for å kompensere for vekt av løftede armer med våpen. 10. Dra rolig i avtrekkeren og observer med begge øyne åpne. Pekevinkel Som for skyting med en hånd. SIKKEREHTSKURS side 8 av 20 Notodden Pistolklubb

9 Noen tips Vedlikehold og puss av våpen Vedlikehold er noe av det viktigste når det gjelder våpen. Man forlenger levetiden betraktelig og bibeholder presisjonen i våpenet. Her får du litt generell informasjon om hvordan du skal vedlikeholde et våpen: Revolver Vedlikehold av revolvere er veldig greit. Bruker man blykuler, så sørg for å få ut alt blyet i tønne og løp. Bly kan være vanskelig å få ut. Noe som kan hjelpe er f.eks: Demonter tønne og legg den i egnet rensevæske/olje. La den ligge i ca 45 minutter og gi kamrene en omgang med rensebørste. Om du da ikke får ut alt, gjenta prosessen. Samtidig med dette bruk f.eks. en pussefille som du fukter med rensevæske/olje og smører dette rundt en gang på løpet. La det virke i omlag 45 minutter og puss vekk med en rensebørste. Skulle det sitte ekstra godt i overgangskursen på løpet, så bruk egnet blyfjerner. Fjerning av bly før du skyter med mantel er veldig viktig for å unngå skuddbuler i løp og tønne. For at avtrekket skal være like glatt og mykt for hvert skudd er det viktig å bruke olje i mekanismen før bruk. Pistol Vedlikehold av pistol er litt forskjellig fra type og modell, men generelt gjør du følgende: Ta ut løpet om det er mulig. Hvis du skyter med både bly og mantel, så vær meget nøye med å pusse våpenet når du bytter fra bly til mantel. Har du blybelegg i løpet og skyter med mantel, kan det bli skuddbuler etc. i løpet. For å fjerne bly er det enklest å bruke egnet rensevæske/olje. Legg løpet i væsken/oljen og la det virke i ca 45 minutter. Gi så løpet en omgang med rensebørste. Er det fortsatt blyrester, så gjenta prosessen. Har du kal.22, bruk en pusselapp duppet i blyfjerner og fukt løpet innvendig, la det virke i ca 45 minutter og puss rent med noen nye lapper. Bruker du kun mantlet ammunisjon, er den enkleste måten å pusse løpet vede å skumme det med mantelfjerner. Det er like viktig å få ut all mantel som det er å få ut alt blyet. Det er viktig å gjøre rent magasinet innvendig. Særlig ved bruk av bly og.22 long rifle. Ta gjerne ut feederplaten. Avtrekksmekanismen bør tas helt ut og børstes ren av og til kommer litt an på type og modell. Glideflatene mellom ramme og sleide bør børstes helt rene og settes inn med olje etter hver gang våpenet har vært i bruk. Ikke glem noen dråper olje på returfjær og styring. SIKKEREHTSKURS side 9 av 20 Notodden Pistolklubb

10 Beskrivelse av skytterprogram og skytterklasser Skytterprogram Generell beskrivelse Vi skal her prøve å gi en kort beskrivelse av de forskjellige konkurranseformene som utøves innenfor pistolskytingen i Norges Skytterforbund. Det skytes normalt 60 skudd i alle øvelser, med unntak av luftpistol for damer og juniorer som skyter 40 skudd. Det skilles ofte mellom luftpistol, baneskyting og feltskyting. Luftpistol Luftpistol skytes innendørs på 10 meters baner. Konkurransesesongen i Norge strekker seg fra september til april, med Norgesmesterskap i februar/mars. Internasjonalt har luftpistol hatt økende popularitet, fordi det er enklere å få tillatelse til å eie luftvåpen i de fleste land, og fordi det er mindre krav til banene, noe som gjør det enklere å trene og arrangere konkurranser. Baneskyting Baneprogrammene, Standardpistol, Hurtigpistol, VM program, Silhuettpistol og Fripistol, skytes både innendørs og utendørs på 25 meters bane, med unntak av fripistol som skytes på 50 meters bane. Konkurransesesongen går over hele året, med Norgesmesterskap utendørs om sommeren. Programmene er enten ren presisjonsskyting, med god tid for hvert skudd, eller hurtigskyting der man har knapp tid på å skyte en 5 skudds serie. Noen programmer er en blanding av presisjons og hurtigskyting. Ved tidsbegrensede serier (hurtigskyting) benyttes automatiske skiveanlegg som vender skiven frem mot skytteren den tiden serien varer, og snur skiven bort når tiden er ute. I alle disse programmene skal pistolen holdes med bare en hånd. Feltskyting foregår, som navnet sier, ute i "felten", og skytes derfor kun utendørs i sommerhalvåret. Det skytes 10 stk. 6 skudds serier mot mål som kan variere både i form, størrelse, farge og avstand. SIKKEREHTSKURS side 10 av 20 Notodden Pistolklubb

11 Noen av seriene skytes i knestående eller liggende stilling. På de fleste seriene i feltskyting kan man velge om man vil holde pistolen med en eller to hender. Feltskyting er den mest populære skyteformen innenfor Norges Skytterforbund, og det deltar ofte flere hundre skyttere i Norgesmesterskapene. De enkelte øvelser: Silhuettpistol 60 skudd fordelt på 12 serier. Skive: Internasjonale duellskiver (5 skiver). Skyteavstand: 25 meter. Kaliber:.22LR Avtrekksvekt: Fri Våpenvekt: Ikke over gram uten magasin. Det skytes tellende skudd fordelt på 2 omganger med 30 skudd i hver omgang. Hver omgang omfatter: 2 serier a 5 skudd på 8 sekunder. Ett skudd mot hver skive. 2 serier a 5 skudd på 6 sekunder. Ett skudd mot hver skive. 2 serier a 5 skudd på 4 sekunder. Ett skudd mot hver skive. Silhuettpistol er baneskytingens "formel 1", og er på OL programmet for menn. Silhuett er hurtigskyting mot fem skiver. Under hver serie skal det skytes ett skudd i hver av de fem skivene. Det innebærer at skytteren må løfte våpenet og avfyre første skudd, før han flytter våpenet sideveis for å avfyre de andre i de resterende skivene. Fripistol 60 skudd fordelt på 6 serier av 10 skudd. Skive: Internasjonal presisjonsskive (10'er ringen er 5 cm i diameter). Skyteavstand: 50 meter. Skytetid: 1 time 30minutter. Kaliber.22 Avtrekksvekt: Fri Våpenvekt: Fri Utformingen av våpenet er fritt, men skjeftet eller deler av pistolen må ikke gi støtte utenom selve hånden. Utover dette skal fripistolen bare kunne lades med 1 patron av gangen. SIKKEREHTSKURS side 11 av 20 Notodden Pistolklubb

12 Fripistol er en av de vanskeligste øvelsene i pistolskyting, og er på OLprogrammet for menn. I og med at avstanden til skiva er så stor som 50 meter, er det spesielt viktig å holde pistolen rolig i skuddøyeblikket. Det brukes spesialvåpen, gjerne med elektroniske avtrekk som kan justeres ned til en avtrekksvekt på noen få gram. Det er nok med en lett berøring av avtrekkeren for å få skuddet til å gå. Skjeftene på disse pistolene omkranser gjerne hånden, og tilpasses slik at de passer nærmest som en hanske. Mange som har sett denne øvelsen i OLsendinger på TV, legger spesielt merke til at det ser ut som skytteren må tre hånden inn i skjeftet, omtrent på samme måte som å kle på seg en hanske. VM Fin (Sportspistol/Finpistol), og VM Grov (Grovpistol) 60 skudd fordelt på 30 presisjonsskudd og 30 duellskudd. Skive: Internasjonal presisjonsskive og internasjonal duellskive. Skyteavstand: 25 meter Kaliber, VM fin:.22 Kaliber, VM grov: Minimum.32, og maksimum.38 Avtrekksvekt: gram Våpenvekt: Ikke over gram med tomt magasin. VM programmet er likt for finpistol og grovpistol. Internasjonalt skytes grovpistol av menn, mens finpistol skytes av kvinner og juniorer. I Norge skytes finpistol også i herreklassen. Finpistol er OL gren for kvinner, mens grovpistol er med i verdensmesterskap for menn. VM programmet består av to deler: presisjon og duell. Det skytes først 30 skudd mot presisjonsskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd, hvor skytteren får en skytetid på 5 minutter for hver 5 skudd serie. Deretter skytes det 30 skudd mot duellskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd. I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder. Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises. Det skytes en prøveserie a 5 skudd presisjon på 5 minutter før presisjonsdelen, og en prøveserie à 5 skudd duell før duelldelen. SIKKEREHTSKURS side 12 av 20 Notodden Pistolklubb

13 Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen. Standardpistol 60 skudd fordelt på 12 serier. Skive: Internasjonal presisjonsskive. Skyteavstand: 25 meter Kaliber:.22 LR Avtrekksvekt: gram Våpenvekt: Ikke over gram med tomt magasin. Skuddene i standard fordeles slik: 1 prøveserie a 5 skudd på 150 sekunder. 4 serier a 5 skudd på 150 sekunder pr. serie. 4 serier a 5 skudd på 20 sekunder pr. serie. 4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie. Standardpistol er ikke OL gren, men skytes i verdensmesterskap for menn. I Norge skytes klassen både for kvinner og menn. Standardpistol regnes ofte for vanskelig, fordi den er en blanding av presisjons og hurtigskyting. 10 sekundersserien pleier å skape problemer for de fleste skyttere, og krever mye trening. Hurtigpistol Fin, og Hurtigpistol Grov 60 skudd fordelt på 12 serier. Skive: Internasjonal duellskive. Skyteavstand: 25 meter Kaliber, hurtig fin:.22 Kaliber, hurtig grov: Minimum.32, og maksimum.38 Avtrekksvekt: gram Våpenvekt: Ikke over gram med tomt magasin. Skuddene fordeles slik: 1 prøveserie a 5 skudd på 10 sekunder. 4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie. 4 serier a 5 skudd på 8 sekunder pr. serie. 4 serier a 5 skudd på 6 sekunder pr. serie. Hurtig fin og Hurtig grov er et nasjonale program. Hurtig grov skytes internasjonalt i militære mesterskap, og det er fra den militære skytingen at grenen er kommet. SIKKEREHTSKURS side 13 av 20 Notodden Pistolklubb

14 Selv om det er korte skytetider i hurtigpistol, så er det en populær gren. Den er lettere å skyte enn, f.eks. standardpistol, fordi ringene på duellskiva er større. Selv nybegynnere greier ofte å få ett brukbart resultat i denne grenen. Feltskyting Skytes med pistol og revolver i terrenget. Skytetider, avstander, skytestillinger og skiver varierer fra stevne til stevne. Skytingen arrangeres i 4 våpengrupper: 1. FIN (5,6mm) 2. GROV (7,62 9,65mm) 3. MILITÆR (9mm 11,25mm) 4. REVOLVER (9mm 11,25mm) Programmet omfatter 60 skudd fordelt på 10 standplasser. Det skytes 6 skudd på hver standplass. Man får 1 poeng for hvert treff og 1 poeng for hver truffet skive. På minst 1 standplass skal skytingen foregå liggende. På minst 1 standplass skal det skytes med beste hånd. På minst 1 standplass skal skytingen utføres stående fri. Utgangsstillingen skal på alle standplasser, unntatt liggende, være med ladd og usikret våpen i 45 grader ved kommando ild. Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter. I militærklassen er det krav til ammunisjonen. Den skal holde faktorkravet på 120. Kravet til kulevekt er 100 grain, og det kan tolereres et avvik på 3% på faktorkravet. Utregning av faktor skjer etter formelen: Faktor = Hastighet (fot i sekundet) X kulevekt (grains) delt på Grunnen til dette kravet til ammunisjonen, er at det ikke skal være mulig å gjøre skytingen lettere ved å lade ammunisjonen svakt, noe som gir mindre rekyl og gjør det lettere å skyte fort. NAIS programmet (Nordisk Avdeling av Internasjonalt Skytterforbund) Programmet kan skytes i to klasser, fin og grov. Finkaliber er i NAIS definert som kaliber Grovkaliber er i NAIS definert som SIKKEREHTSKURS side 14 av 20 Notodden Pistolklubb

15 Programmet består av 30 skudd, som skytes i 6 serier a 5 skudd. Alle serier skytes mot den internasjonale duellskiven, og det skytes på 25 meters hold. Det skal skytes med en hånd. Seriene er som følger: 2 serier på 150 sekunder 2 serier duell 1 serie på 20 sekunder 1 serie på 10 sekunder Kravene til merker og medaljer er: Bronsemerke: Fin 200 poeng, grov 180 poeng. Sølvmerke: Fin 210 poeng, grov 190 poeng. Gullmerke: Fin 220 poeng, grov 200 poeng. Bronsemedalje: Fin 240 poeng, grov 220 poeng. Sølvmedalje: Fin 250 poeng, grov 230 poeng. Gullmedalje: Fin 260 poeng, grov 240 poeng. Forsvarsdepartementets premie i pistolskyting FD skytes på 25 meter bane med pistol/revolver i kaliber 9mm eller grovere. Det skytes 36 skudd. 10 skudd skytes mot den internasjonale 25 meter presisjonsskiven, på følgende måte: 1 serie på 2 prøveskudd på ubegrenset tid. 2 serier a 4 skudd på ubegrenset tid. For å gå videre, må man ha minst 30 poeng med kaliber.38/9mm, og 25 poeng med kaliber.45. De neste 26 skuddene skytes mot den internasjonale silhuettskiven. 2 prøveskudd duell. 3 serier duell a 4 skudd. 3 serier a 4 skudd. Hver serie er på 9 sekunder. Premiekravene er: Kaliber.45: treff uansett poeng, eller 20 treff og minimum 170 poeng. Kaliber.38/9mm: treff uansett poeng, eller 22 treff og minimum 187 poeng. SIKKEREHTSKURS side 15 av 20 Notodden Pistolklubb

16 Skytterklasser Klasser i åpne stevner Finfelt: A, B, C, D, U16, U14 Grovfelt: A, B, C, D Militærfelt: A, B, C, D Revolverfelt: A, B, C, D Spesialfelt: A Fripistol 2A: A, B, C, D, U16, U14 Fripistol 2B: A, B, C, D, U16, U14 Luftpistol 40: A, B, C, D, U16, U14, U12 Luftpistol 60: A, B, C, D Luftpistol standard 30: A, B, C, D (kvinner og junior kvinner) Luftpistol standard 40: A, B, C, D (menn og junior menn) Luftpistol fallfigur 30: A, B, C, D (kvinner og junior kvinner) Luftpistol fallfigur 40: A, B, C, D (menn og junior menn) Silhuettpistol: A, B, C, D, U16, U14 Standardpistol: A, B, C, D, U16, U14 Finpistol: A, B, C, D, U14, U16 Grovpistol: A, B, C, D Hurtigpistol fin: A, B, C, D, U14, U16 Hurtigpistol grov: A, B, C, D Klasser i mesterskap Finfelt: M, K, Jr.M, Jr.K, V50, V60, V70, U Grovfelt: M, K, V50, V60, V70 Militærfelt: M, K, V50, V60, V70 Revolverfelt: M, K, V50, V60, V70 Spesialpistol: Å Spesialrevolver: Å Magnumfelt I: Å Magnumfelt II: Å Fripistol 2A: Å, Jr., SH1 Luftpistol 40: K, Jr.K, V50, V60, V70, U, SH1(Kvinner) Luftpistol 60: M, Jr.M, SH1(Menn) Silhuettpistol: Å, Jr. Standardpistol: M, K, Jr.M, Jr.K, V50, V60, V70, U Finpistol: M, K, Jr.M, Jr.K, V50, V60, V70, U, SH1 Grovpistol: Å, V50, V60, V70 Hurtigpistol fin: M, K, Jr.M,Jr.K, V50, V60, V70, U Hurtigpistol grov: Å, V50, V60, V70 SIKKEREHTSKURS side 16 av 20 Notodden Pistolklubb

17 Opprykk fra U 16 til klasse D A Veteranskyttere, 40 eller 60 skudd Alderskrav til klasser i norgesmesterskap: 1 Ungdomsklasse: Fra og med året skytteren fyller 14 år, til og med fylte 16 år. 1 Jun. klasse kvinner: Fra og med året skytteren fyller 17 år, til og med fylte 20 år. 1 Jun. klasse menn: Fra og med året skytteren fyller 17 år, til og med fylte 20 år. 1 Jun. klasse (felles): Fra og med året skytteren fyller 17 år, til og med fylte 20 år (Fri og silhuett). 3 Veteranklasser: Fra det året skytteren fyller 50, 60 og 70 år. Juniorklasse er laveste klasse hvor skytteren kan skyte grovvåpen i NM. I Ungdomsklassen (14 16 år) i finfelt skal det være fri stilling på samtlige standplasser. 6 månedersperioden I NPK krever vi at nybegynnere skal delta på minst 10 treninger i løpet av denne 6 måneders perioden, før vi anbefaler kjøp av eget våpen. Vi mener at man trenger så mye øvelse før man er blitt sikker i behandling av våpen. Kjøp av eget våpen Man må ha sikkerhetskurs, og ha skutt i minst 6 måneder i en pistolklubb før man kan sende søknad til Politiet om å få kjøpe en pistol eller revolver. I tillegg må man normalt ha fylt 21 år. Det er Politiet som avgjør om en person skal få kjøpstillatelse eller ikke. Klubbene har liten innflytelse på denne avgjørelsen. Politiet vil sjekke vandelen til søkeren, og vil også kontakte søkerens pistolklubb for å sjekke at søkeren har fått den nødvendige opplæring, og har vært medlem i minst 6 måneder. Klubben må også ha skyting med det våpenet det søkes om på programmet. Videre legger Politiet vekt på at søkeren må ha vært «aktiv» i denne perioden. Hvis Politiet finner alt dette i orden, vil søkeren få en kjøpstillatelse som hun/han kan ta med i våpenforretningen. SIKKEREHTSKURS side 17 av 20 Notodden Pistolklubb

18 Begrepene «aktiv skytter» og «behov» Det legges mer og mer vekt på at en skytter som søker om å få kjøpe en pistol eller revolver, skal være «aktiv». Det betyr at skytteren må delta jevnlig i trening og konkurranser, og må kunne dokumentere dette overfor Politiet. Hvis en skytter ikke har skutt hverken på trening eller i konkurranser lang tid forut for at hun/han søker om å få kjøpe ett våpen, kan søknaden bli avslått eller avgjørelsen bli utsatt, inntil skytteren kan dokumentere «aktivitet» igjen. Etter siste innstramming av forskriftene, vil politiet også ha mulighet til å kreve at man er aktiv etter at man har kjøpt våpen. Det er ikke utenkelig at man må dokumentere at man har vært på treninger og konkurranser første året etter at man har kjøpt pistol eller revolver. Dette henger nøye sammen med «behovet» for å eie ett våpen. Hvis ikke skytteren er aktiv i trening eller konkurranser, så har hun/han heller ikke noe behov for å eie ett våpen. Enkelt og greit! Kjøpstillatelse kontra bæretillatelse Disse to begrepene blandes ofte sammen, ikke minst i media. Når man søker om å få kjøpe en pistol eller revolver, så angir man hva man skal bruke den til. Det eneste bruksområdet som aksepteres i Norge, er «trening og konkurranser». Man får dermed kun eie ett våpen som skal brukes til sportsskyting. «Bæretillatelse» er det ingen andre enn Politiet som får i Norge. Man har ikke lov til å bære skytevåpen i Norge, annet enn på jakt, og for transport til og fra skytebanen. Pistol og revolver er ikke tillatt brukt til jakt i Norge, så her er det kun transport til og fra skytebanen som gjelder. Det er strenge regler for hvordan den skal transporteres. Det er bl.a. ikke tillatt å transportere ett ladd våpen. Når man ser i avisen at en eller annen hadde bæretillatelse for en pistol, så kan man være 99.9% sikker på at det er en «eietillatelse» for trening og konkurranse det dreier seg om, og ikke noen reell bæretillatelse. SIKKEREHTSKURS side 18 av 20 Notodden Pistolklubb

19 Gjennomført sikkerhetskurs Navn Dato Signatur standplassleder Kommentar Fullført sikkerhetskurs Dato Signatur SIKKEREHTSKURS side 19 av 20 Notodden Pistolklubb

20 SIKKEREHTSKURS side 20 av 20 Notodden Pistolklubb

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB.

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. INTRODUKSJONSKURS I SIKKERHETSREGLER OG OPPFØRSEL PÅ BANEN. 1 Først av alt: Glem hva du har lært gjennom å se film og TV!! FORORD: Bakgrunnen for utarbeidelse av dette

Detaljer

Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar

Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar Vår sikkerhet ditt ansvar 1 Gå ut fra at ethvert våpen kan være ladd. Behandle det derfor alltid som om det er ladd. 2 Ta eller overta aldri et våpen,

Detaljer

NROF-MESTERSKAPET I SKYTING

NROF-MESTERSKAPET I SKYTING NROF-MESTERSKAPET I SKYTING REGLEMENT FOR NROF-MESTERSKAPET I SKYTING 1. VÅPEN Dersom ikke annet er bestemt i innbydelsen til arrangementet, skal egne våpen benyttes. Alternativt kan arrangøren stille

Detaljer

Innføring i skyte-teknikk

Innføring i skyte-teknikk Innføring i skyte-teknikk Sikting og siktemidler. Grunnlaget for det presise skudd ligger i riktig siktebilde. Kornet skal ligge midt i skuret med like mye luft på hver side av kornet. Korntoppen skal

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

Sikkerhet, bruk og behandling av skiskyttervåpen

Sikkerhet, bruk og behandling av skiskyttervåpen Sikkerhet, bruk og behandling av skiskyttervåpen 1. Sikkerhetsregler Gå ut i fra at hvert skytevåpen kan være ladd. Behandle det derfor alltid som ladd. Forviss deg om at det ikke finnes patroner i våpenet.

Detaljer

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup STATUTTER FOR AVVIKLING AV KRETSMESTERSKAP (KM) og KretsCup FOR MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS Vedtatt på styremøte 19.01.2017 Statutter for avvikling av Kretsmesterskap 1. KM arrangeres i de øvelser og

Detaljer

Vi oppfordrer dere alle, som har mulighet til det, til å finne sidene våre og bruke litt tid på å lese det som står der.

Vi oppfordrer dere alle, som har mulighet til det, til å finne sidene våre og bruke litt tid på å lese det som står der. Orkla Pistolklubb Stiftet 5. desember 1975 under navnet Orkla Skytterlags Pistolgruppe Pistolero!Medlemsblad nr 1. Orkla Pistolklubb ønsker å komme i bedre kontakt med sine medlemmer. Derfor introduseres

Detaljer

TRENGER DU FORTSATT MER INFORMASJON?

TRENGER DU FORTSATT MER INFORMASJON? SKYTING for funksjonshemmede Informasjon til klubber, utøvere, foreldre og helsepersonell TRENGER DU FORTSATT MER INFORMASJON? Norges Skytterforbund Tlf: 21 02 98 50 E-post: nsf@skyting.no www.skyting.no

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

-25m Finpistolpistol -25m Griovpistol -25m Standardpistol -25m Hurtigpistol -25m Silhuettpistol -25m MR 7 hurtigmilitær/hurtigrevolver

-25m Finpistolpistol -25m Griovpistol -25m Standardpistol -25m Hurtigpistol -25m Silhuettpistol -25m MR 7 hurtigmilitær/hurtigrevolver Baneskyting -25m Finpistolpistol -25m Griovpistol -25m Standardpistol -25m Hurtigpistol -25m Silhuettpistol -25m MR 7 hurtigmilitær/hurtigrevolver FINPISTOL VM Finpistol skytes på 25m bane med pistol/revolver

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH 2 NAIS Historikk NAIS. står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion.

Detaljer

Etablert 1984 88 Medlemmer Tilknyttet 3 forbund: NSF (Norsk Skytterforbund) Formann: Morten Ovedal (movedal@gmail.

Etablert 1984 88 Medlemmer Tilknyttet 3 forbund: NSF (Norsk Skytterforbund) Formann: Morten Ovedal (movedal@gmail. Etablert 1984 88 Medlemmer Tilknyttet 3 forbund: NSF (Norsk Skytterforbund) (Kr 300) www.skyting.no DSSN (Dynamisk Sportsskyting Norge) www.dssn.no SWS (Scandinavian Western Shooters) www.swsnet.org Krever

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. /mac 1:users:arnth:www:program og statutter for klubbens stevner.doc

INNHOLDSFORTEGNELSE. /mac 1:users:arnth:www:program og statutter for klubbens stevner.doc INNHOLDSFORTEGNELSE Generelle bestemmelser...1 Amalgampokalen...2 B Pokalen...3 C Pokalen...3 Cowboypokalen...4 D Pokalen...5 Det militære skarpskyttermerke med pistol...6 Duellpokalen...7 Eventyrpokalen...8

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

Grunnleggende Skyteteknikk

Grunnleggende Skyteteknikk Grunnleggende Skyteteknikk Ronny A. Nilsen 25. oktober 2014 www.pistolskyting.info Copyright c 2014 Ronny A. Nilsen. Kopiering uten tillatelse er ikke tillatt. Innhold Innhold I Innledning og sikkerhet

Detaljer

Fredrikstad Svartkruttklubb

Fredrikstad Svartkruttklubb Fredrikstad Svartkruttklubb I. SIKKERHETSINSTRUKS FOR KLUBBENS MEDLEMMER II. SIKKERHETSINSTRUKS FOR DAGHAVENDE SKYTELEDER III. TIPS FOR HÅNDTERING AV VÅPEN FØR, UNDER OG ETTER SKYTING IV. SKYTEPROGRAM

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM)

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets - 2 - Statutter for avvikling av Midt-Norsk Mesterskap. 1.

Detaljer

SLIK SKYTER DU FISKUMFELT:

SLIK SKYTER DU FISKUMFELT: SLIK SKYTER DU FISKUMFELT: Alle hold skytes fra samme standplass. Du skyter 6 skudd i hver serie. I dobbeltserier skytes 6 skudd i hver skive, til sammen 12 skudd. Det gis til sammen 6 ildkommandoer. Skytetid

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

Velkommen til samling 2. Tema: Våpen og våpenlovgivningen

Velkommen til samling 2. Tema: Våpen og våpenlovgivningen Velkommen til samling 2 Tema: Våpen og våpenlovgivningen Oppsummering samling 1 1. Hvorfor har vi obligatorisk jegeropplæring? 2. Hvordan skal vi jegere oppføre oss for at motstanden mot jakt ikke skal

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripistol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2010 Gjelder

Detaljer

Vanlig skytebane med 200 m eller 300 m standplass. På 200 m nyttes 1 m internasjonal skive, og på 300 m 1 1/2 m skive.

Vanlig skytebane med 200 m eller 300 m standplass. På 200 m nyttes 1 m internasjonal skive, og på 300 m 1 1/2 m skive. 1 Det militære skarpskyttermerket Historikk/Hensikt Skyttermerket ble i 1861 innstiftet som en "Skydepremie" og erstattet med det Militære skarpskyttermerket i 1886. Utførelsen av merket er som det tidligere

Detaljer

Guide og huskeliste for pistolskyting. Av A. Kolstad. Rev 4

Guide og huskeliste for pistolskyting. Av A. Kolstad. Rev 4 Guide og huskeliste for pistolskyting. Av A. Kolstad Når en starter med pistolskyting har alle sin forestilling av hvordan dette er. Noen har prøvd før og noen har knapt lekt med kruttlapp-pistol. Instruktørene

Detaljer

Utvekslingsformat - resultatimport NSF

Utvekslingsformat - resultatimport NSF Utvekslingsformat - resultatimport NSF Innledning Norges skytterforbund har gjennomført et utviklingsprosjekt for å forbedre administrasjonen av konkurranser, utøverdata, terminlister, resultater og rankinger.

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt - Grovfelt - Revolverfelt - Militærfelt Utgave 2013 Spesialpistol - Spesialrevolver Magnum 1 - Magnum 2 Hurtigpistol Fripistol B Sprintluft NAIS Bestemmelser

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Plikter... 2 3 Skytterens ansvar... 2 4 Behandling av våpen utenfor og til/fra standplass... 2 4-1 Generelt...

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Plikter... 2 3 Skytterens ansvar... 2 4 Bruksperiode for trykkluft-beholdere i luftvåpen... 2 5 Behandling av

Detaljer

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 Følgende program er basert på anbefalinger og program fra Norges Håndballforbund for ungdom i alderen 14 16 år. Programmet skal gjennomføres minst 2 ganger hver

Detaljer

Pistolskyting ved trening/konkurranse

Pistolskyting ved trening/konkurranse Pistolskyting ved trening/konkurranse Geir Øvstedal c Ved utøvelse av all sport vet utøveren hva han vil (best mulig resultat). Spørsmålet som da melder seg er hvordan oppnår han det? Hensikten med dette

Detaljer

Grunnleggende skyteteknikk

Grunnleggende skyteteknikk Grunnleggende skyteteknikk Liggende skytestilling Et hovedprinsipp er at stillingen skal være uanstrengt og behagelig. For liggende skytestilling er følgende hovedpunkter viktig for å oppnå dette. 2 Kroppen

Detaljer

Reglement for pistol 9mm x 19 P-80 Hefte 3 - Videregående skyterekker

Reglement for pistol 9mm x 19 P-80 Hefte 3 - Videregående skyterekker Reglement for pistol 9mm x 19 P-80 Hefte 3 - Videregående skyterekker Generalinspektøren for Hæren fastsetter Reglement for pistol 9mm x 19 P-80 Hefte 3 - Videregående skyterekker for bruk i Hæren. Rena,

Detaljer

Skyteskole. Kveld 1. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme.

Skyteskole. Kveld 1. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. - - Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne PowerPointen er ment brukt til. Om PowerPointen: PowerPointen er lagt opp slik at det er kommentarer

Detaljer

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein.

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein. Knestående. Grunnleggende. Knestående kan være teknisk vanskelig, dette fordi kroppsbygningen på den enkelte skytter har større påvirkning en på liggende og stående. Etter som det er så store forskjeller

Detaljer

skyting Informasjon til klubber, utøvere, foreldre og helsepersonell

skyting Informasjon til klubber, utøvere, foreldre og helsepersonell skyting Informasjon til klubber, utøvere, foreldre og helsepersonell Tekst og foto: Rune Sørlie SKYTING FOR ALLE EN UTFORDRING FOR FORBUND, KRETS OG KLUBB Denne brosjyren er laget som en kort veiledning

Detaljer

skyting TRENGER DU FORTSATT MER INFORMASJON? Norges Skytterforbund Tlf: E-post:

skyting TRENGER DU FORTSATT MER INFORMASJON? Norges Skytterforbund Tlf: E-post: skyting Informasjon til klubber, utøvere, foreldre og helsepersonell TRENGER DU FORTSATT MER INFORMASJON? Norges Skytterforbund Tlf: 21 02 98 50 E-post: nsf@skyting.no www.skyting.no NSFs integreringskonsulent

Detaljer

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen)

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) RMN Bjørn Almåsbakk 2009 1 Styrke SUM Program 1 - Stabiliserende styrke for buk / rygg Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) En svak stabiliserende styrke

Detaljer

Side 1 av 8. Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING

Side 1 av 8. Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING Side 1 av 8 Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING Innhold 1.00 Generelt 2.00 Skifelt normalprogram 3.00 Skifelt sprint 4.00 Skogsløp med skyting normalprogram 5.00 Skogsløp med skyting

Detaljer

Trening Meisterskap Innstruksjonsskyting

Trening Meisterskap Innstruksjonsskyting SJFF Leirduebane 2017 Generell Info: 1. Treningstider er Onsdag klokka 17:00 og Laurdag klokka 14:00 2. På vanlige treninger vil det være mulig og kjøpe skudd fra oppstart og to timer utover. 3. Skyting

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

PRESISJONSSKYTING (Del 1)

PRESISJONSSKYTING (Del 1) 1 PRESISJONSSKYTING (Del 1) Generelt. Vi må starte et sted. Da er det viktig å finne det beste stedet. Vi må vite hva vi skal starte med, og da er det nødvendig å ha god kunnskap og kyndig hjelp. Presisjonsskyting

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Onsdag/Lørdag:Trening/Ranking Ranking SJFF Merkeskyting Stordmeisterskap NJFF Hordalandsranking JegerTrap

Onsdag/Lørdag:Trening/Ranking Ranking SJFF Merkeskyting Stordmeisterskap NJFF Hordalandsranking JegerTrap 2014 Generel Info: 1. Treningstider er vekedager klokka 17:00 og Laurdag klokka 10:00 2. På vanlige treninger vil det være mulig og kjøpe skudd fra oppstart og to timer utover. 3. Skyting på vanlige treninger

Detaljer

PRESISJON Del 4 Om Sikting og Avtrekk Del A

PRESISJON Del 4 Om Sikting og Avtrekk Del A PRESISJON Del 4 Om Sikting og Avtrekk Del A GENERELT I pistolskyting snakker vi om åpne sikter. Slik er reglene. Det dreier seg om korn og skur. Så må du tenke igjennom hva det betyr, og søke svar på følgende

Detaljer

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget SKOGSLØP MED SKYTING ER MORO! Sjelden er det så mye latter og glede på skytebanen som når det arrangeres skogsløp med skyting. Skogsløp med skyting er

Detaljer

Hva er feltskyting? Skyting på forskjellige figurer istedenfor en rund blink.

Hva er feltskyting? Skyting på forskjellige figurer istedenfor en rund blink. FELTSKYTING Hva er feltskyting? Skyting på forskjellige figurer istedenfor en rund blink. Finfelt For klassene: ASP, R, ER, J, V65, V73 5 hold 6 skudd pr figur, totalt 30 skudd Ikke alltid innskyting (prøveskudd)

Detaljer

Skyteskole. Elevhefte

Skyteskole. Elevhefte Skyteskole Elevhefte Velkommen Har du hørt om gutten som begynte på skyting for å treffe nye venner? Skyteskolen består av fem kvelder med følgende temaer: Kveld 1: Kveld 2: Kveld 3: Kveld : Kveld : Sikkerhet

Detaljer

Dessverre er denne skytingen ikke holdt i hevd, og har ikke spredt seg videre utover TFS i Trondheim, så vidt vites.

Dessverre er denne skytingen ikke holdt i hevd, og har ikke spredt seg videre utover TFS i Trondheim, så vidt vites. Spesialfeltprogrammet bør endres litt! Siden spesialfeltprogrammet ble vedtatt, har det blitt arrangert et første NM, og det nye programmet er etter hvert blitt prøvd i praksis hos ganske mange klubber

Detaljer

Balansetrening nivå 1 og 2

Balansetrening nivå 1 og 2 Balansetrening nivå 1 og Det er ekstra viktig å trene balanse med økende alder for å forebygge fall og mestre dagliglivets oppgaver. Dette er viktig informasjon til treningsgruppen din. Balansetreningen

Detaljer

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen)

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) RMN Bjørn Almåsbakk 2009 1 Styrke RUM / RLM Program 1 - Stabiliserende styrke for buk / rygg Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) En svak stabiliserende

Detaljer

Håndbok. for. NOP-Bergen Norske Offiserers Pistolklubb Bergen

Håndbok. for. NOP-Bergen Norske Offiserers Pistolklubb Bergen Håndbok for NOP-Bergen Norske Offiserers Pistolklubb Bergen Utgave 7 Bergen, 13.03.10 Side 2 av 47 SIKKERHETEN FØRST! Sikkerhetsregel nr. 1 TA, eller OVERTA, ALDRI et våpen, ditt eget eller andres, uten

Detaljer

Regler og retningslinjer. Norma Ungdomscup Pistol

Regler og retningslinjer. Norma Ungdomscup Pistol Regler og retningslinjer Norma Ungdomscup Pistol Norma Ungdomscup er en cup som skytes på klubbens hjemmebane, mens resultatene registreres på nett slik at skyttere fra hele landet kan følge med på hvordan

Detaljer

Forslag til statutter

Forslag til statutter Forslag til statutter 18.10.2015 En del trofé som krever tre napp går ut med jevne mellomrom: Begge kvartmatch trofeene, Elgtrofeet, Grunnlagspokalen, Vårmønstringen. Forslag: Fortsetter med tre napp på

Detaljer

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier Ski skytterlag Statutter for interne mesterskap og lagpremier Sist revidert i styremøte 2. oktober 2013 UTENDØRS FELTSKYTING Lagmesterskap i feltskyting Det skal arrangeres et eget lagmesterskap i feltskyting

Detaljer

Instruks om skyteprøve for storviltjegere

Instruks om skyteprøve for storviltjegere Instruks om skyteprøve for storviltjegere Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN) 1. februar 2013. Generelt Denne instruks gjelder lokale lag og foreninger tilsluttet Det frivillige Skyttervesen

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR 50 m pistol 25 m silhuettpistol 25 m grovpistol 25 m standardpistol 25 m pistol 10 m luftpistol 10 m 5 skudds luftpistol NASJONALE TILLEGGSBESTEMMELSER OG PROGRAM

Detaljer

DSSN s retningslinjer for erverv av våpen i Norge

DSSN s retningslinjer for erverv av våpen i Norge DSSN s retningslinjer for erverv av våpen i Norge Innledning: Erverv av våpen til dynamisk skyting i Norge, baseres ut fra flere faktorer. Våpenet skal være egnet og konkurransedyktig. I denne sammenhengen

Detaljer

VÅPENET. Våpenet. SIKTENE Har en både et våpen og en ammunisjon av godt fabrikat, og kan se siktene godt, da har en grunnlag for å skyte en blink.

VÅPENET. Våpenet. SIKTENE Har en både et våpen og en ammunisjon av godt fabrikat, og kan se siktene godt, da har en grunnlag for å skyte en blink. 1 VÅPENET Generelt. Vi må starte et sted. Da er det viktig å finne det beste stedet. Vi må vite hva vi skal starte med, og da er det nødvendig å ha god kunnskap og kyndig hjelp. Presisjonsskyting er et

Detaljer

Leiar Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar:

Leiar Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: 2014 Generel Info: 1. Treningstider er vekedager klokka 17:00 og Laurdag klokka 14:00 2. På vanlige treninger vil det være mulig og kjøpe skudd fra oppstart og to timer utover. På trening for konkuranseskyttere

Detaljer

Finfeltskyting Innhold i timen

Finfeltskyting Innhold i timen Finfelt Innhold i timen Hva er finfelt De viktigste regler Figurene De viktigste ferdigheter Klargjøring av våpen Ammunisjonskunnskap Innskyting Bekledning Leksjonsmål Kjenne de viktigste regler for finfeltskyting

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripistol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009 Gjelder

Detaljer

Nye regler gjeldende fra 2014

Nye regler gjeldende fra 2014 Nye regler gjeldende fra 2014 Oppdatering for nasjonale dommere - egenstudium Norges Skytterforbund nsf/ej/0414 Hvordan gjennomføre kurset Alle dommere oppfordres til å gjennomgå selvstudiet for «ISSFs

Detaljer

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Her er en mer avansert treningsplan for når du har bygget opp et fitness-grunnlag ved å bruke introduksjonstreningen. Denne treningsplanen gjør det mulig for deg å trene

Detaljer

Skyteskole. Kveld 3. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme.

Skyteskole. Kveld 3. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. - - Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne PowerPointen er ment brukt til. Om PowerPointen: PowerPointen er lagt opp slik at det er kommentarer

Detaljer

V55 R ER J V65 V73

V55 R ER J V65 V73 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 100 meter: ASP R ER J V65 V73 Skyteprogram på 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 3-5 skyter vanlig DFS mesterskapsprogram 5 skudd liggende 5 skudd stående 5 skudd knestående

Detaljer

Reglement for automatgevær 5,56mm x 45 HK 416 N og K Hefte 4 - Videregående skyterekker

Reglement for automatgevær 5,56mm x 45 HK 416 N og K Hefte 4 - Videregående skyterekker Reglement for automatgevær 5,56mm x 45 HK 416 N og K Hefte 4 - Videregående skyterekker Generalinspektøren for Hæren fastsetter Reglement for automatgevær 5,56mm x 45 HK 416 N og K Hefte 4 - Videregående

Detaljer

Oppvarming. Modul 3.0. Læringsmål // Bevisstgjøre behovet for oppvarming og uttøyning for å øke prestasjonsevnen og forebygge skader.

Oppvarming. Modul 3.0. Læringsmål // Bevisstgjøre behovet for oppvarming og uttøyning for å øke prestasjonsevnen og forebygge skader. 48 Modul 3.0 Oppvarming Læringsmål // Bevisstgjøre behovet for oppvarming og uttøyning for å øke prestasjonsevnen og forebygge skader. Hovedpunkter Fysisk oppvarming Mental oppvarming Uttøyning etter skytetrening

Detaljer

Bergs Balanseskala: Skåringsskjema

Bergs Balanseskala: Skåringsskjema Bergs Balanseskala: Skåringsskjema Testpersonens navn/fødselsdato og år: Dato/signatur 1. Sittende til stående 2. Stående uten støtte 3. Sittende uten støtte 4. Stående til sittende 5. Fra en stol til

Detaljer

Felt, revolver V60 Terje Storholt 1 SUM 6 1 4

Felt, revolver V60 Terje Storholt 1 SUM 6 1 4 Medalje- og premieoversikt Medaljeoversikt Oslo Pistolklubb 203 Norgesmesterskap 203 VM Grov V60 V60 Hurtig Fin V60 Silhuett V60 Hurtig Grov V60 Fripistol Åpen Bernt Johannessen V60 V60 Felt, revolver

Detaljer

Regler for Østlendingen-skytingen

Regler for Østlendingen-skytingen Regler for Østlendingen-skytingen 1. Østlendingen-skytingen er åpen for skyttere fra de fire skyttersamlagene i Hedmark fylke Solør, Hedmark, Østerdal og Nord-Østerdal. Østlendingen-skytingen er åpen for

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Skyting med hagle. Førstehjelp for nybegynnere. Her ser vi nærmere på hvordan du holder hagla, kropsstilling og sikting.

Skyting med hagle. Førstehjelp for nybegynnere. Her ser vi nærmere på hvordan du holder hagla, kropsstilling og sikting. Skyting med hagle Førstehjelp for nybegynnere Her ser vi nærmere på hvordan du holder hagla, kropsstilling og sikting. 1 Skyting med hagle. Ei hagle er beregnet på skudd ut til 25 meter. Haglsvermen dekker

Detaljer

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012 INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT Lørdag 17. mars 2012 Vestre Trysil skytterlag har som teknisk arrangør gleden av å invitere Deres samlag til det andre Østlandsmesterskapet i finfeltskyting. På

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR 50 m pistol 25 m silhuettpistol 25 m grovpistol 25 m standardpistol 25 m pistol 10 m luftpistol 10 m 5 skudds luftpistol Utgave 2009 Gjelder fra 1. juni 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Styrkeprogram nivå 3. Rett teknikk er alltid viktigere enn å ta flere repetisjoner, så ta heller 7 gode repetisjoner, enn 13 dårlige.

Styrkeprogram nivå 3. Rett teknikk er alltid viktigere enn å ta flere repetisjoner, så ta heller 7 gode repetisjoner, enn 13 dårlige. Styrkeprogram nivå 3 Dette styrketreningsprogrammet er for deg som er klar for en utfordring. Det går selvfølgelig an å gjøre færre repetisjoner enn det som er satt dersom det blir for mange til å begynne

Detaljer

Treningshefte. manualer. www.abilica.no

Treningshefte. manualer. www.abilica.no Muskler som kommer... Treningshefte for manualer www.abilica.no FØR DU BEGYNNER Dette heftet er laget med tanke på deg som ønsker å begynne å trene med manualer for å få en sterkere og strammere kropp.

Detaljer

Styrkeprogram nivå 1. Altså: 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause Videre til neste øvelse!

Styrkeprogram nivå 1. Altså: 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause Videre til neste øvelse! Styrkeprogram nivå 1 Dette er et treningsprogram for deg som skal begynne med forsiktig styrketrening. Du trenger ikke ha noe utstyr, og du kan gjennomføre treningsprogrammet hjemme i stua. Dersom du er

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 4 - Finteteknikk Tema: - Innlæring og utvikling av finter. Hovedbudskap i økten: Hensiktsmessig finteteknikk er en viktig del av alle spilleres personlig tekniske register.

Detaljer

Trenere og aktive har utviklet NSSF sin skytefilosofi i perioden 02-06. NSSFs skytefilosofi

Trenere og aktive har utviklet NSSF sin skytefilosofi i perioden 02-06. NSSFs skytefilosofi Trenere og aktive har utviklet NSSF sin skytefilosofi i perioden 02-06 NSSFs skytefilosofi Kunnskaps/erfaringspakke +++ - --- -+ + -- +- +- + ++ - -- - --- +-- -+ -+-+ -+- +- -+- + - +-- +- +- - + -- -++

Detaljer

MLLeder. Ove Megalink. v.3.1

MLLeder. Ove Megalink. v.3.1 2011 MLLeder Ove Megalink. v.3.1 Electronic Scoring Systems Innholdsfortegnelse: Konfigurasjon:...3 Nytt Lag:...5 Oppsett Finale:...5 Lagskyting:...7 Endring på skytterkort:...8 6 Skudd i en skive:...8

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010.

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Viser til notat fra Norges Skytterstyre vedrørende godkjenning av 5,56 i DFS. Saken ble behandlet på Skyttertinget 2009 hvor det ble fremmet utsettelsesforslag

Detaljer

HUMAN JAKTUTØVELSE. " Skyt aldri på for lange hold - hjortevilt i ro, max 150 meter - hjortevilt i bevegelse, (gange) max 80 meter

HUMAN JAKTUTØVELSE.  Skyt aldri på for lange hold - hjortevilt i ro, max 150 meter - hjortevilt i bevegelse, (gange) max 80 meter " Skyt aldri på for lange hold - hjortevilt i ro, max 150 meter - hjortevilt i bevegelse, (gange) max 80 meter " Skyt aldri på dyr som står tett (flokk) " Skyt aldri på friske dyr i flukt " Skyt aldri

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE

LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE Øvelse 1: Fellessitt 2 minutter med skjult fører Kommando: Ord for sitt og bli. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med passe avstand,

Detaljer

Vi sier at skytteren skal stå korrekt og at han skal ta et korrekt grep og gjøre et korrekt løft som er naturlig for kroppen sin.

Vi sier at skytteren skal stå korrekt og at han skal ta et korrekt grep og gjøre et korrekt løft som er naturlig for kroppen sin. 1 DUELL og SERIE INNLEDNING Det er viktig at alle teknikker vi skal øve inn og lære er studert og analysert, samt at de er en naturlig konsekvens av en analyse av hva utfordringen vi står overfor egentlig

Detaljer

Spicheren Treningssenter

Spicheren Treningssenter 1 - Utfall til siden 1 siden. Før det aktive benet ut og legg tyngden av kroppen over til denne siden. Når foten treffer gulvet bremses bevegelsen. Ved sluttstilling er det aktive ben bøyd, og standbenet

Detaljer

Reglementer, våpen og vedlikehold

Reglementer, våpen og vedlikehold Modul 1.0 Reglementer, våpen og vedlikehold Læringsmål // Gi deltakerne en kort innføring i Norges Skytterforbund historie og organisering. Gjennom teoretisk og praktisk opplæring skal kursdeltakerne lære

Detaljer

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker.

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker. Hva er riddersport? Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport. Grener og momenter er historisk basert, og i størst mulig grad hentet fra manuskripter fra høy- og

Detaljer

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016 3. - 5. mars 2016 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON Nasjonalt Landsstevne Bedrift Skyting Luftrifle - Luftpistol Miniatyrrifle - Luftsprint

Detaljer

Vedlegg til Skytterboka 2015

Vedlegg til Skytterboka 2015 Vedlegg til Skytterboka 2015 Utgitt av Det frivillige Skyttervesen www.dfs.no Vedtak på Skyttertinget 2014 Endringer i Skytterbokas kap. 1: 1.200 Skyttertinget 2-1, siste ledd: Generalsekretæren har plikt

Detaljer

Feltåret 2017 Hva er det?

Feltåret 2017 Hva er det? Feltåret 2017 FELTÅRET 2017 Feltåret 2017 Hva er det? I 2017 skal vi sette økt fokus på våre feltmessige øvelser. Dette gjelder alle ledd i organisasjonen, og vi håper derfor dere i skytterlagene vil bli

Detaljer

Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013

Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013 Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013 KM Siluettpistol: Klasse Åpen: Gull KM Fripistol: Klasse V-50 : Gull Roald Stallemo Kristiansand Pistolklubb KM - Hurtigpistol Fin: Klasse Kvinner:

Detaljer

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008 FRA FSS/NIH/F

Detaljer

Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag

Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag 08.03.16 Postboks 210 9615 Hammerfest Hammerfest@skytterlag.no www.dfs.no/hammerfest Til stede: Meldt forfall: Stina, Siv Bente, Idar, Are, Børge, Linda May

Detaljer

PPC Kurs Oppegård Skytterlag 2015

PPC Kurs Oppegård Skytterlag 2015 Instruktører: Øivind Johnsen WA Classified Master NSF (Nasjonal dommer) Felt, Bane, PPC1500 / DSS (National Range Officer) Hand Gun Morten Andre Johansen WA Classified Master NSF Felt, bane, PPC1500 Tom

Detaljer

Reglement for pistol 9mm x 19 P-80 Hefte 2 - Grunnleggende skyterekker

Reglement for pistol 9mm x 19 P-80 Hefte 2 - Grunnleggende skyterekker Reglement for pistol 9mm x 19 P-80 Hefte 2 - Grunnleggende skyterekker Generalinspektøren for Hæren fastsetter Reglement for pistol 9mm x 19 P-80 Hefte 2 - Grunnleggende skyterekker for bruk i Hæren. Rena,

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhld 1 Generelt...2 2 Plikter...2 3 Skytterens ansvar...2 4 Bruksperide fr trykkluft-behldere i luftvåpen...2 5 Behandling av våpen utenfr

Detaljer

TRANG HALS? Eller: Tight neck, hva er så spesielt med det? Skrevet av: Øystein Stamland i 1996.

TRANG HALS? Eller: Tight neck, hva er så spesielt med det? Skrevet av: Øystein Stamland i 1996. 1 TRANG HALS? Eller: Tight neck, hva er så spesielt med det? Skrevet av: Øystein Stamland i 1996. Bench Rest er en ny skyteform i Norge. Det er mange nye uttrykk for "garva" skyttere. Ett av dem er "Tight

Detaljer

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag INNBYDELSE til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007 Sponsorer / samarbeidspartnere: Løiten skytterlag ble stiftet 1867, og fyller 140 år i år. Løiten skytterlag består av ca. 200 skyttere,

Detaljer