SVs valgkampåpning 22. oktober 4. november. Ressurshefte for lokallagene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVs valgkampåpning 22. oktober 4. november. Ressurshefte for lokallagene"

Transkript

1 SVs valgkampåpning 22. oktober 4. november Ressurshefte for lokallagene 1

2 SV ønsker med dette hele organisasjonen velkommen til å delta på en kjempestor dugnad! Gjennom utstrakt reisevirksomhet, stands, åpne møter og andre arrangementer vil vi at SV skal farge det politiske landskapet i hele landet i uke 43 og 44. I dette heftet får du tips om hvordan du kan være med og bidra! Innhold Politisk budskap... 3 Målsetninger... 4 Aktivitet 1 Ha en stand... 5 Forberedelser... 5 Hvordan framstå på stand... 5 Hvordan komme i kontakt med folk... 6 Hva sier man om SV?... 6 Eksempel: bolig... 6 Argumentasjon rundt SVs hovedsaker... 7 Rettferdighet... 7 Miljø... 7 Kunnskap og oppvekst... 8 Helse... 8 Bolig... 9 Aktivitet 2 Lag et åpent møte... 9 Aktivitet 3 Lag et medieutspill Andre gode forslag «Jeg stemmer SV fordi»-aksjon Arbeidsplassbesøk Solsikkeutdeling Skaff 6 nye for SV Morgenaksjon Politisk debatt Verv til SV Kveldsmat med SV Kampanjefest

3 Politisk budskap Vi skal bruke valgkampåpningen til å presentere SVs hovedbudskap og vise at SV forandrer Norge. For å gjøre vårt budskap så konkret som mulig skal vi presentere fem gode grunner til å stemme SV: Rettferdighet Siden 2005 har forskjellene i Norge blitt redusert og de rikeste betaler mer i skatt enn før. Vi har Europas laveste arbeidsledighet og har skapt mer enn nye arbeidsplasser. SV vil fortsette å dele godene i samfunnet mer rettferdig. De rikeste må betale litt mer til felleskassen, mens de med de laveste inntektene skal få skattelette. Miljø Klimaendringene truer selve livet på jorda vår. Det haster med å ta riktige miljøvalg. SV vil satse på jernbane og kollektivtransport, framfor nye, store veiprosjekter i sentrale strøk. Vi sier nei til oljeboring i de sårbare havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi vil redusere investeringene i olje og gass og heller satse på grønn industri og fornybar energi. Bolig Alle skal ha et hjem. Hva foreldrene tjener skal ikke avgjøre om ungdom kan skaffe sin første bolig. Markedet klarer ikke skaffe nok boliger. Det offentlige må sikre at det bygges nok og at prisene ikke er for høye. SV vil heller bygge flere studentboliger og ungdomsboliger enn å gi de som eier flere boliger skattefradrag for bolig nr 2. Helse SV vil at alle skal ha et trygt og nært offentlig helsetilbud. Kvaliteten på helsevesenet blir best når vi satser på de ansatte ved å sikre god fagutdanning, faste jobber, likelønn, hele stillinger og god bemanning. Privatisering helsevesenet gir større forskjeller og færre valg-muligheter for vanlige folk. Kunnskap og oppvekst En trygg oppvekst varer hele livet. Derfor har SV økt foreldrepermisjonen med 6 uker og sikret retten til barnehageplass. Nå vil vi inn-føre 2 barnehageopptak i året og øke antallet førskolelærere. Etter 7 år med SV i regjering har norske skoleelever bedre resultater. Nå vil vi innføre gratis leksehjelp fra 5-9 klasse, sikre flere lærere per elev og bedre etterutdanning for lærere. 3

4 Målsetninger Målet med å arrangere valgkampåpning er å mobilisere flere SV-velgere til stortingsvalget i Valgkampåpningen skal derfor rettes utover, mot lokalmedier og gjennom direkte kontakt med potensielle velgere. Vi har satt oss fire konkrete målsetninger: Vi skal ha oppslag om valgkampåpning og SVs hovedbudskap i alle regionaviser, og i alle relevante lokalaviser. Vi skal være til stede på minst 50 steder med stands og åpne møter. Det skal være minst 2 åpne møter i alle fylker. På hvert åpne møte er målet at det kommer nye deltakere som ikke er med i SV fra før, men som vurderer å stemme SV eller bli med. Vi skal verve 500 nye medlemmer, hvert fylke utfordres med egne måltall. I valgkampoppladningen er det lagt opp til tre hovedaktiviteter i lokal- og fylkeslagene: stand, åpent møte og medieutspill. Disse aktivitetene skal gjennomføres i forbindelse med besøk fra en av politikerne eller rådgiverne fra sentralt. Dersom dere ikke får besøk, er det ingen grunn til å la være å bli med på kampanjen! Alle disse aktivitetene kan dere i lokallaget få til på egen hånd også! Vær utadrettet! Hovedpoenget med valgkampoppladningen er å synliggjøre SV i våre lokalmiljøer og lokalaviser. Tenk gjennom hvordan dere kan jobbe mest mulig utadrettet og mobilisere flere SV-velgere i deres lokalmiljø. Hvert fylke har sin egen fylkeskontakt på partikontoret. Ikke nøl med å kontakte denne dersom dere trenger hjelp til gjennomføringen eller har spørsmål underveis. Når sentrale politikere er på besøk, ønsker vi at følgende arrangementer gjennomføres: En stand på torget, en høgskole/universitet eller et annet samlingspunkt der dere kan snakke med folk og dele ut løpesedler. Vi vil lansere en Facebook-stafett. Dere oppfordres til å ta bilder av deltakere på standen, med en plakat som forteller hvorfor de stemmer på SV, og å poste dette på Facebook. Klarer vi å samle 500 SV-velgere? Et åpent møte annonsert i god tid. Husk å bruke sosiale medier til mobiliseringen. Et presseutspill. Gjerne i forbindelse med utdeling av en solsikke til en lokal helt, det åpne møtet deres eller et bedriftsbesøk. Det er viktig at aktivitetene arrangeres i tett samarbeid med den sentrale politikeren dere får på besøk. Dere får svar på hvem som kommer i løpet av uke 40. Lagene oppfordres selvfølgelig også til å lage egne opplegg tilpasset lagenes interesser og ressurser i tillegg til dette. Vi ønsker et mangfold av lokale aktiviteter, og håper derfor at lokal- og fylkeslag setter alle gode krefter til for å finne på artige tiltak som er tilpasset deres lokallag. Bruk gjerne muligheten til å teste ut nye aktiviteter! Alle lag må dokumentere sin aktivitet, og bruke sosiale medier til å spre det glade budskap. Vi oppfordrer derfor ALLE som skal finne på noe i disse ukene om å legge inn «Jeg stemmer SV fordi-aksjonen» som du finner mer om på side 11! 4

5 Aktivitet 1 Ha en stand Forberedelser Start planleggingen i god tid. Kontakt kommunen eller grunneier for tillatelse til å ha stand, dersom dette er påkrevd. Bestill løpeseddelen Fem gode grunner til å stemme SV fra Løpeseddelen er gratis. Sørg for at dere er minst to personer på standen til en hver tid. Inviter SU til å delta på standen. Kok gjerne kaffe dere kan dele ut. Kjeks og ballonger er også populært. Hvordan framstå på stand Smil og vær glad. Folk liker glade mennesker. Er dere som står på stand smilende og utadvendte, blir de som kommer forbi mer positive til hva dere har å si. Snakk enkelt og konsist om SVs hovedbudskap. Folk som går forbi har ofte ikke så veldig mye tid. Dette er ikke tiden for filosofiske resonnementer eller mange detaljer. Unngå politikerord og fremmedspråk. Ikke bruk tiden på hverandre. Å diskutere med andre SV-ere er gøy, men det kan vente til der er ferdige med å stå på stand. 5

6 Hvordan komme i kontakt med folk Del ut materiell. Den beste måten å komme i snakk med folk på stand er å dele ut materiell. Løpeseddelen 5-gode grunner til å stemme SV er et godt utgangspunkt for å presentere SVs politikk Gjør det enklest mulig. I stedet for å si Vil du ha en løpeseddel fra SV når du deler ut materiell, si ganske enkelt Værsågod. Dersom dere har stand i nærheten av områder der mange sitter eller henger, er det bra å være oppsøkende. Del ut materiell, men ha respekt for at folk av og til ikke vil snakke politikk. Inviter de som virker interesserte til å komme på det åpne møtet (aktivitet 2) og/eller spør om de vil bli medlem i SV. (Les mer om verving lenger ned.) Ta bilder til «Jeg stemmer SV fordi»-aksjonen (se under). Hva sier man om SV? Den beste måten å snakke om SVs politikk er å ta utgangspunkt i en av de 5 gode grunnene til å stemme SV og få fram hvordan den henger sammen med SVs verdier, som rettferdighet og miljø. Eksempel: bolig Jeg kommer fra SV. Vi har en kampanje for å få en ny boligpolitikk. SV mener Norge trenger en helt ny boligpolitikk. Nå er prisene så høye at ungdom ikke klarer å skaffe seg et sted å bo uten hjelp fra foreldre med god inntekt. SV mener at det å bygge nok boliger er et politisk ansvar som ikke kan overlates til markedskreftene alene SV mener at det er urettferdig at det bygges hyttepalasser med 36 gulldasser og garasjer som snurrer rundt slik at de rike skal slippe å rygge bilen verken inn eller ut, samtidig som det ikke bygges nok boliger for de som vil skaffe seg sitt eget hjem. SV vil heller at det offentlige tar ansvar for å bygge flere boliger for studenter, ungdommer og vanlige folk. Derfor vil SV omfordele fra de som har veldig mye til de som trenger et sted å bo Det handler om rettferdighet. SV mener alle skal ha like muligheter. Derfor synes vi det er viktigere å satse på bolig, skole og helse for alle, enn å gi de som har mye fra før store skattelettelser. 6

7 Argumentasjon rundt SVs hovedsaker Rettferdighet Forskjellene går ned. Forskjellene i Norge går ned. Det er fordi SV og den rødgrønne regjeringen har gjort skattesystemet mer rettferdig slik at de som har store formuer og mye aksjeutbytte betaler mer, mens de med lave inntekter og små formuer betaler mindre. Arbeidslivet er viktigst for fordeling. Norge har Europas laveste arbeidsløshet og høy sysselsetting. Det er fordi den rødgrønne regjeringen under finanskrisen brukte offentlige penger på investering i utdanning, jernbane og veger og oppussing av eldrehjem og skoler, i stedet for å kutte i velferd og si opp lærere og sjukepleiere slik høyrepartiene i Europa har gjort. SV vil fordele mer rettferdig. Fremdeles er det store klasseforskjeller i Norge. De rikeste vestkantbydelene i Oslo har en befolkning med over 10 år lengre gjennomsnittlig levealder enn de fattigste bydelene i Øst. De siste 20 årene har Norge firedoblet antallet milliardærer, samtidig som flere tusen barnefamilier fremdeles lever i fattigdom. SV har prioritert de fattige. Den rødgrønne regjeringen har brukt over 5 milliarder på å bekjempe fattigdom. Blant annet har det blitt gratis kjernetid i barnehagene og økt bostøtte for fattige barnefamilier. Ved å heve minstepensjonene har flere tusen eldre med lav inntekt fått en trygg alderdom. Miljø Stoppe klimaendringene. De farlige klimaendringene truer livet på jorda vår. Derfor må vi handle nå og ta de riktige valgene for miljøet. SV vil satse på fornybar energi og miljøteknologi som kan være med på å hindre klimaendringene. Denne satsingen vil også gi flere grønne arbeidsplasser. I regjering har SV vært en pådriver for miljøvennlige klimatiltak, som for eksempel støtte til miljøvennlig teknologi og satsing på vern av regnskog. SV har også kjempet fram at Lofoten, Vesterålen og Senja skal være fritt for oljeutvinning. Bygge kollektivt. For å hindre økte klimagassutslipp, må vi gjøre det enklere å velge miljøvennlig. SV i regjering har tredoblet investeringene i jernbanen. Vi vil bygge mer 7

8 busser, trikker og t-baner og gjøre kollektivtrafikken til den enkleste måten å komme seg rundt for folk som bor i by. I regjering har SV nesten tredoblet investeringene til jernbanen. Den satsingen vil vi nå fortsette. Det skal også være lett å bruke sykkel. Derfor vil vi ha gode sykkelveier, særlig i de store byene. Kunnskap og oppvekst En god barnehage. SV har gjennomført en barnehagerevolusjon i Norge. Nå har alle barn rett på barnehageplass, og vi har en makspris på plassen. Nå fortsetter vi arbeidet for at barn trives i barnehagen. Barnehageløftet har gitt mer likestilling og bedre inkludering av minoriteter. Flere foreldre har fått mulighet til å jobbe. SV ønsker nå å styrke kvaliteten på barnehagen ved å ansette flere førskolelærere. Vi ønsker også å innføre to barnehageopptak i året. Det vil gi flere mulighet til å komme tidligere ut i arbeid etter å ha fått barn. En god skole. En trygg oppvekst varer hele livet. Derfor jobber SV for at skolen skal være et best mulig sted for barn å lære. For at barn skal gode til å lese, skrive og regne, satser vi på lærerne. SV vil ha flere lærere i skolen og bedre tilbud for etterutdanning til alle lærere. For at elevene skal trives og lære mest mulig, satser vi også på gode skolebygg, mer gym og skikkelig skolemat. SV har gjort den norske skolen bedre mens vi har vært i regjering. Universitet og forskning. Alle skal ha like muligheter til høyere utdanning. Vi vil derfor ha en studiefinansiering som gjør det mulig for alle å studere. Utdanningen skal ha god kvalitet. Da må utdanningsinstitusjonene satses på. Vi vil ta hele landet i bruk og styrke både universiteter og høyskoler. SV jobber for at vi skal ha et grønt kunnskapssamfunn. Derfor har vi økt realveksten til forskning med 32% siden SV kom i regjering i Helse Et offentlig helsetilbud. SV ønsker at alle skal ha rett og tilgang på et godt og nært offentlig helsetilbud, uansett hvor man bor og hvor mye penger man har. Privatisering av helsevesenet gir større forskjeller og færre valgmuligheter for vanlige folk. For at kvaliteten i helsetjenesten skal være god, må tjenesten organiseres på en god måte. Derfor ønsker SV en demokratisk styring av sykehusene der lokalbefolkningen har mulighet til innflytelse. Vi trenger politisk styring av helsevesenet, ikke markedsstyring. 8

9 Rettferdighet på arbeidsplassen. Det norske helsetilbudet blir best av at vi satser på de som jobber der. Vi jobber for en god grunnbemanning på sykehusene og en solid fagutdanning. Vi må ta de ansatte på alvor og sørge for hele stillinger og faste jobber. Kvinner må i snitt jobbe fem og en halv time ekstra hver uke for å tjene det samme som menn. Det er urettferdig. SV vil derfor ha et likelønnsløft. Bolig Rett til et hjem. Det er feil at hva foreldrene dine tjener skal kunne avgjøre om eller når du kan skaffe din første bolig. Derfor er bolig en viktig del av velferdspolitikken, som fram til i dag har vært styrt av markedet. SV mener at både stat og kommune må ta aktive roller i boligpolitikken. Det vil gjøre det enklere for de vanskeligstilte på boligmarkedet, men det vil også gjøre det enklere for alle å få seg et sted å bo. SV vil også styrke forbrukerrettighetene på boligmarkedet. Bygg flere boliger. SV vil at det skal bygges flere ikke-kommersielle leieboliger. SV har i regjering satset på en storstilt utbygging av studentboliger, som også er viktig for at folk skal ha lik rett til utdanning. Denne satsingen vil vi fortsette med 2000 nye studentboliger i året. Boligene bør også bygges mer variert enn i dag, og nye bygg bør være universelt tilpasset, slik at personer med funksjonsnedsettelser har like muligheter som andre. Aktivitet 2 Lag et åpent møte Våre politikere skal i kampanjeperioden bedrive utstrakt reisevirksomhet. Det skal da arrangeres åpne møter i alle fylker, og vi håper å få så mange slike åpne møteplasser som mulig. Dette er en god måte å nå ut til nye velgere og potensielle aktivister på, og en god måte for å få diskutere SVs politiske saker. Har ikke ditt lag bestilt noen politiker i denne runden, kan dette være en inspirasjon til å gjøre det en annen gang. Men kanskje dere viol arrangere et åpent møte i kampanjeukene allikevel? Ta kontakt med oss for å høre om vi kan stille med noen, eller bruk lokale ressurspersoner i fagbevegelse, eller organisasjoner. Gode tips for arrangering av åpne møter: Start planleggingen i god tid. Finn et lokale for møtet. Pass på at dette er et lokale det er enkelt å komme til for nye folk. Kafeer er ofte positive til å låne ut et område til åpne møter. Heng opp et ark med 9

10 informasjon om møtet på inngangsdøra og tenn gjerne fakler. Et møterom lengst inne på rådhuset eller et bortgjemt SV-kontor er et typisk dårlig egna møtelokale. Send invitasjon til alle lokallagsmedlemmer på e-post i god tid før møtet. Husk å oppgi en kontaktperson nye personer kan ringe til dersom de har spørsmål. Ring gjerne medlemmer dere tror kunne være interesserte når det nærmer seg møtet. Spre informasjon om møtet på Facebook og Twitter. Lag en Facebook-event og inviter de dere tror kunne være interesserte. Heng gjerne opp plakater om møtet i nærmiljøet. Dersom dere ikke har møtet på en kafé er det hyggelig å koke kaffe og servere kjeks eller frukt. Husk å være imøtekommende med nye folk som har kommet på møtet snakk med dem dere ikke kjenner fra før. Aktivitet 3 Lag et medieutspill Et av målene med valgkampoppladningen er at SV skal få oppslag i alle flest mulig region- og lokalaviser. Vi skal vise fram SV og synliggjøre vårt hovedbudskap om rettferdighet og miljø. Det er mange måter å komme i lokalavisa på. Her er noen forslag: Inviter lokalavisa med på en solsikkeutdeling. Inviter lokalavisa til standen deres. Dere kan ta bilde av dere mens dere holder opp «Jeg stemmer SV fordi»-plakatene. Dere kan selge inn en av de fem grunnene til å stemme SV fra løpeseddelen, og lage en lokal vri på saken. Inviter lokalavisa til å komme på det åpne møtet og gjøre et intervju med den sentrale politikeren som har kommet på besøk. Avtal gjerne en politisk sak politikeren kan snakke om som har betydning i din kommune på forhånd, slik at oppslaget får en lokal vinkling. Et eksempel kan være behovet for studentboliger i kommunen, den dårlige standarden på de kommunale boligene eller behovet for flere rimelige ungdomsboliger. Inviter lokalmedia med på arbeidsplassbesøk. Det er ofte mest effektivt å ta direkte kontakt med en av journalistene, gjerne en dere kjenner fra før. Husk å koordinere medieutspillet med den sentrale politikerens som kommer på besøk på forhånd. 10

11 Andre gode forslag I tillegg til disse tre prioriterte aktivitetene er det mange andre ting dere kan sette i gang. Her er noen forslag: «Jeg stemmer SV fordi»-aksjon Alle lokallag får tilsendt en plakat med påskriften «Jeg stemmer SV fordi». Få alle som står på standen og interesserte som går forbi til å skrive hvorfor de stemmer SV på et hvitt A4-ark. Tape dette på plakaten og ta et bilde av dem. Last bildet opp på lokallagets nettside og facebookside og facebooksiden til SV sentralt. Ta gjerne bilde med telefonen til dem som avbildes slik at de også kan laste det opp på sin private facebookside. Lik bildene til andre SVere som er med på aksjonen rundt om i landet slik at flest mulig ser at SV har en kampanje! Arbeidsplassbesøk Dette kan gjerne kombineres med både solsikkeutdeling og presseutspill! Start planleggingen så snart som mulig. Velg ut en arbeidsplass i kommunen som dere ønsker å besøke sammen med den sentrale politikeren som kommer på besøk. Dette kan enten være en bedrift dere gjerne vil lære mer om eller en arbeidsplass dere vil gi en solsikke (se over). Ring bedriften eller send en e-post senest 3 uker før der dere ber om å få komme på besøk (se vedlagt mal). Kontakt lokalavisa på telefon eller epost (se vedlagt mal)så fort dere har fått ja fra bedriften dere vil besøke og hør om de vil lage en sak om besøket. Dersom dere ikke får svar på e-postene, ring og spør. Dersom dere får avslag, kan dere prøve en ny arbeidsplass og/eller avis. Sett av minst en halvtime til å prate med de ansatte og bli kjent med arbeidsplassen før pressen kommer. Husk å informere bedriften på forhånd at media kommer. Ta gjerne bilder fra besøket og del på Facebook og Twitter i etterkant. Disse kan også legges ut på nettsidene til lokallaget. 11

12 Solsikkeutdeling Start planleggingen så tidlig som mulig. Velg en arbeidsplass, frivillig organisasjon eller enkeltperson som fortjener et besøk og en solsikke i ditt lokalområde. Dette kan for eksempel være studentsamskipnaden, det lokale boligkontoret i kommunen, en hjørnesteinsbedrift, en barnehage eller en ildsjel i lokalmiljøet. Diskuter gjerne alternativer med partikontoret dersom dere er usikre. Ta kontakt med dem dere vil besøke senest tre uker før dere ber om å få komme. Det beste er å ringe dem og fortelle at dere gjerne vil gi dem en oppmerksomhet som takk for innsatsen de har gjort for lokalmiljøet. Alternativt kan dere sende en e-post (se vedlagte forslag). Kontakt lokalavisa så fort dere har fått bekreftelse på at dere er velkommen, og be dem lage en sak om at dere har tenkt å besøke bedriften og dele ut en solsikke. Ring direkte eller send e-post (se vedlagt mal). Dersom dere ikke får svar på e-postene, ring og spør. Dersom dere får avslag, kan dere prøve en ny aktør og/eller avis. Finn minst 1 person fra lokallaget som kan være med den besøkende politikeren på utdelingen. Husk å kjøpe med dere en solsikke. Sett av minst en halvtime til å prate med de ansatte og bli kjent med arbeidsplassen før pressen kommer. Ta gjerne bilder fra besøket og del på Facebook og Twitter i etterkant. Disse kan også legges ut på nettsidene til lokallaget. Skaff 6 nye for SV SV har som mål at hvert lokallag skal mobilisere 6 nye interesserte personer til sitt åpne møte i perioden. Ta en diskusjon på neste styremøte der hver person lager en liste over bekjente som kanskje kunne være interessert i å komme på et SV-møte. Fordel disse bekjente mellom dere, ring og inviter dem på det åpne møtet. 12

13 Morgenaksjon Arranger en morgenaksjon der dere deler ut løpesedler til folk på vei til jobb. Man kan stå ved et kollektivknutepunkt, utenfor en arbeidsplass eller på torget. Finn et sted der det er mest mulig folk. Bestill løpeseddelen Fem gode grunner til å stemme SV fra Løpeseddelen er gratis. Det er en fordel å være minst to personer. Del ut til så mange som mulig og prøv gjerne å slå av en prat med folk. Politisk debatt Arranger debatt mellom en lokal politiker og en fra et opposisjonsparti, for eksempel Høyre. Start planleggingen i god tid. Finn et lokale for debatten. Pass på at dette er et lokale det er enkelt å komme til for nye folk. Kafeer er ofte positive til å låne ut et område til åpne møter. Heng opp et ark med informasjon om møtet på inngangsdøra og tenn gjerne fakler. Ta kontakt med politikeren dere vil ha med i debatten eller partiet dere vil debattere mot. Avtal tid og sted og bli enige om hovedtemaer og rammene for debatten (taletid, lengde o.l.) Send invitasjon til alle lokallagsmedlemmer på e-post to uker før debatten. Husk å oppgi en kontaktperson nye personer kan ringe til dersom de har spørsmål. Ring gjerne medlemmer dere tror kunne være spesielt interesserte en uke før møtet. Spre informasjon om møtet på Facebook og Twitter. Lag en Facebook-event og inviter de dere tror kunne være interesserte. Heng gjerne opp plakater om møtet i nærmiljøet. Kontakt lokalavisa på telefon eller epost og hør om de vil dekke debatten. 13

14 Verv til SV Husk gjennom hele perioden å verve nye medlemmer. Spør alle du tror kan være interesserte og minn dem på at de kan melde seg inn ved å sende «Innmelding navn og adresse» til Kveldsmat med SV Inviter for eksempel 6 personer du kjenner som du tror kan være interesserte i SV til kveldsmat med politikeren som er på besøk. En unik mulighet til å snakke direkte med en av våre toppolitikere. Kampanjefest Det kan være hyggelig å avslutte kampanjeperioden med å invitere alle medlemmer til en fest. Kanskje kan man lage en felles fest for hele fylket? Ta spesielt kontakt med de nye medlemmene dere har vervet gjennom kampanjen. Finn et lokale. Det enkleste er å reservere noen bord på en kafé eller et utested, eller man kan leie et lokale. Vis fram bilder fra «Jeg stemmer SV fordi»-aksjonene dere har hatt i lokallaget/fylket. Fortell om hva deres lokallag har gjort av aktiviteter i løpet av kampanjeperioden, hvor mange nye medlemmer dere har vervet og vis fram oppslag dere har hatt i lokalavisa. Hygg dere og vær fornøyd med deres egen innsats! 14

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014

Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014 Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014 Vår grønne kampsak Innhold Kampanjeukene: Vår grønne kampsak... 2 Hvordan velge en god miljøsak for ditt lokallag?... 4 Tips og

Detaljer

Vervehåndbok for Rødt

Vervehåndbok for Rødt hefte Vervehåndbok for Rødt 2 Rekruttering og partibygging hefte Rødt er et lite parti med store ambisjoner. Disse ambisjonene krever at mange mennesker engasjerer seg. Vi trenger mange medlemmer. Det

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Politisk oppsummering Oslo SV falt fra 10,6 % til 6,3 % sammenlignet med Stortingsvalget i 2009. I forhold til det svake kommunevalget i 2011 er dette likt, men har

Detaljer

GRØNN UNGDOMS HØSTKAMPANJE 2014 KAMPANJEHÅNDBOK

GRØNN UNGDOMS HØSTKAMPANJE 2014 KAMPANJEHÅNDBOK GRØNN UNGDOMS HØSTKAMPANJE 2014 KAMPANJEHÅNDBOK 2 INNHOLD Politisk innhold OVERORDNEDE PERSPEKTIVER s. 4 UNDERTEMA: OLJE s. 5 UNDERTEMA: TRANSPORT s. 6 UNDERTEMA: MAT s. 7 SNAKKEPUNKTER PÅ STAND s. 8 MØT

Detaljer

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess 5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt. 7 0133 Oslo Telefon

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 4/2010

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 4/2010 SV leverer Budsjettvinnerne Inkluderingsturneen Side 12 13 Side 6 7 Side 5 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 4/2010 foto: Stig Weston Bård Vegar Solhjell legger fram: SVs første

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Hvordan vinne valget Side 4 8 + side 16 Kamp mot fattigdom Side 3 Hva vil SV med skolen? Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Foto: scanpix Valgkampen har startet!

Detaljer

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess VEILEDER Slik gjennomfører dere en god programprosess 1 Lokale programprosesser I denne veilederen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg og lokallaget ditt i forbindelse med programprosessen.

Detaljer

Vi er på veg til 2029!

Vi er på veg til 2029! Håndbok: Vi er på veg til 2029! Debatt- og skoleringsprosjektet Herfra til 2029 skal styrke partiet organisatorisk og politisk, og sørge for at vi står rustet til å vinne valgene i 2011 og 2013. Arbeiderpartiet

Detaljer

VEIVISER I PÅVIRKNINGSARBEID Slik når lokallaget ut med LHLs saker

VEIVISER I PÅVIRKNINGSARBEID Slik når lokallaget ut med LHLs saker VEIVISER I PÅVIRKNINGSARBEID Slik når lokallaget ut med LHLs saker Innhold Hva har vi på hjertet? Del 1: Hvordan skal vi nå fram? Forberedelser 4 Innsikt i viktige dokumenter 4 Lobbyvirksomhet 4 Personlig

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Ulike barn like muligheter

Ulike barn like muligheter Ulike barn like muligheter ISBN nr 978-82-92952-06-1 Ulike barn. Like muligheter. Skoleringshefte om SVs politikk på oppvekst, barnehager og skole. Geir S. Malmedal (red) www.sv.no Trykket på resirkulert

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Vi skal bygge landet SV forandrer Norge Statsbudsjettet 2009 Arbeidsprogrammet Side 10 13 Side 3-6 Side 8-9 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2008 Side 5 xxxxxxx: B Sosialistisk

Detaljer

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan.

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan. Sak 0/ SVs arbeids- og organisasjonsplan. Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

KOKEBOK FOR ET KICK- ASS KLIMAVALG

KOKEBOK FOR ET KICK- ASS KLIMAVALG KOKEBOK FOR ET KICK- ASS KLIMAVALG Hva er egentlig et Klimavalg? Klimaendringene er farlige, urettferdige, og allerede i gang. Norge har som oljenasjon og et av verdens rikeste land plikt til å kutte utslipp.

Detaljer

www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER nr. 2 august 2007 www.dna.no ALLE SKAL MED Valg

www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER nr. 2 august 2007 www.dna.no ALLE SKAL MED Valg www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER nr. 2 august 2007 www.dna.no ALLE SKAL MED Valg 2007 Et verdivalg I år er det kommunevalg. Det betyr at det ikke er ett, men 431 valg som skal vinnes over

Detaljer

Femmer i angrep - femmer i forsvar

Femmer i angrep - femmer i forsvar Femmer i angrep - femmer i forsvar April 2011 Et hefte om oss og dem politikk på viktige områder 1 INNHOLD 1. GOD SAMHANDLING I KOMMUNEVALGKAMPEN 3 2. PÅ LAG MED LOKALMEDIA 4 3. HOVEDOMRÅDER: - ARBEID

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær 1 Innledning Velkommen til heftet Klar for valgkamp 12015!, som er laget med tanke på lokallag i Senterpartiet som skal planlegge og gjennomføre valgkamp. Heftet skal benyttes som et studiehefte, slik

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

valgkamphåndboka Kommunevalget 2007 Venstre Om #4:2007

valgkamphåndboka Kommunevalget 2007 Venstre Om #4:2007 valgkamphåndboka Kommunevalget 2007 Venstre Om #4:2007 Ansvarlig redaktør: Edle Daasvand Redaktør: Pernille Ødegaard Opplag: 10 500 Layout: GRAFISK FORM AS Trykk: Grafisk Partner 2 Venstre Om #4:07 SVs

Detaljer