Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill."

Transkript

1 Nummer 1: Kjære alle SV lokallag Vi er nå godt i gang med gjennomføringen av den arbeids- og organisasjonsplanen landsstyret vedtok for perioden fram mot valget i Om vi lykkes er helt avhengig av at dette arbeidet følges opp lokalt! Jeg håper derfor dere tar dere god tid til å lese gjennom innholdet i denne utsendingen og legger en plan for hvilke saker det kan være aktuelt å følge opp i deres lokallag. Ta gjerne kontakt med oss på partikontoret dersom dere har spørsmål. Arbeidsplanen peker ut arbeidet med å sikre lister til lokalvalget, verving og skoleringsvirksomhet som de viktigste organisatoriske satsningene i perioden. Vedlagt finner du informasjon om alle disse aktivitetene. Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er en av de viktigste sakene for SV som vil bli avgjort i løpet av perioden. Vi vinner ikke denne saken fordi den er så viktig for SV, men fordi vi har de beste argumentene. Det er vi som tar klimatrusselen på alvor, som skjønner at olje og gass ikke er framtidas arbeidsplasser i Nord-Norge og som vet at Norge allerede nå må bygge opp det vi skal leve av i framtida. Det er vi som vil sikre varig bruk av disse havområdene. - Ikke gjennom ny forurensende virksomhet, men ved å sikre eksisterende fiskeri- og reiseliv og bygge opp nye miljøvennlig aktivitet. Gjennom vårens kampanje skal vi skolere oss selv, bygge nye allianser og vinne opinionen. Hvis alle lokallag bidrar litt så vinner vi! Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill. Lykke til! Med vennlig hilsen Silje Schei Tveitdal Partisekretær Denne lokallagsutsendingen blir lagt på nett Har du spørsmål eller innspill til denne lokallagsutsendingen, kan Kristin Benestad kontaktes på eller

2 Denne lokallagsutsendingen inneholder informasjon om: 1) SVs Vårkampanje 2) Studieaktivitet 3) Uttalelse om inkludering og integrering til høring 4) Medlemskap og verving Vedlegg: * Løpeseddel: Til kamp for framtidas næringspolitikk for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja * Studiehefte til Vårkampanjen * Integreringsuttalelsen og bakgrunnsinformasjon * Medlemsliste Viktig beskjed: Vi ønsker et mest mulig oppdatert organisasjonsregister. Har vi ikke rett kontaktinformasjon til laget og de nye styreopplysninger- så gi beskjed til Vi ønsker også få tilsendt alle årsmøtepapirer- slik at det kan bli arkivert. 1 SVs Vårkampanje Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Spørsmålet om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja blir avgjort gjennom regjeringens arbeid med forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Den er planlagt ferdig i løpet av SV vil ikke ha oljeboring i de sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi vil heller skape framtidsretta arbeidsplasser knyttet til miljøteknologi og fornybare ressurser og støtte det lokale næringslivet innenfor fiskeri og reiseliv. SV ser klimatrusselen som vår tids største miljøutfordring. Vi må derfor sette grenser for oljeindustrien og i stedet investere mer i det Norge skal leve av i framtida. Norge må gjøres mindre avhengig av oljeinntekter. SV vil ha et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja fordi: Havområdet er unikt, verdifullt og viktig å ta vare på. Det er fødestua til den siste store torskebestanden i verden og kombinasjonen av næringsrikt atlanterhavsvann og en smal kontinentalsokkel gjør havområdene spesielt rike på naturverdier. Oljeutvinning innebærer en stor risiko for de eksisterende ressursene og fortrinnene Lofoten har i dag: Den rene naturen og fiskeressursene. Det er viktig å trygge og videreutvikle arbeidsplasser innenfor fiskeri og reiseliv. Det er langt viktigere enn å satse på noen få tidsavgrensede arbeidsplasser knyttet til oljeboring. Vi vil ha en omstilling av næringslivet slik at vi unngår farlige klimaendringer og samtidig tar del i det voksende teknologimarkedet i verden. En oljeindustri i kraftig vekst binder opp penger, forskning og arbeidskraft som ellers kunne ha blitt brukt i andre næringer. Dette er lakmustesten på hvorvidt Norge vil starte omstillingen mot et klimavennlig samfunn. 2

3 Forslag til ting ditt lokallag kan gjøre: * Spre argumentene. Stå på stand eller arranger løpeseddelaksjoner. Løpeseddelen ligger vedlagt og ønsker dere å bestille, kan det gjøres ved å sende mail til * Markering på verdens miljødag 5. juni. Dette kan gjøres i samarbeid andre organisasjoner og er bra for mobilisere motstandere mot oljeboring. * Åpent møte eller debatt med oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja som tema. Leserbrevaksjon. Skriv noen leserinnlegg og ta debatten i lokalavisene. * Skolering og studievirksomhet. Skoleringsheftet kan lastes ned fra SVs nettside. Se egen temaside om oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Heftet ligger også vedlagt i denne sendinga. * Ta initiativ til å etablere lokallag av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. 2 Studieaktivitet Ny forskrift om voksenopplæring Fra årsskifte fikk vi en ny forskrift om voksenopplæring i Norge. Dette har påvirkning på organiseringen av studievirksomheten i SV da det er færre krav til organiseringen. Vi er medlem av Studieforbundet Solidaritet, og det er der vi registrerer våre studietiltak. Alle studieforbund i Norge får voksenopplæringsmidler fra en post på Kunnskapsdepartementet sitt budsjett. Tilskuddet gis til kursarrangør for å dekke utgifter til kurset/opplæringen. For at et studietiltak skal kunne få økonomisk tilskudd fra de statlige voksenopplæringsmidlene som SO forvalter må man registrere kurset hos SO. Dette gjøres ved skjemaene som finnes på hjemmesiden til SO. For å få en godkjent studiesirkel eller voksenopplæringstiltak må kurset vare minst 8 timer, ha minst 3 deltakere som er 14 år eller mer. For vårkampanjen, Til kamp for framtidas næringspolitikk for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, så har vi utarbeidet en ferdig studieplan, slik at det skal være lett for alle lokallag å lage et studieopplegg rundt dette. Info om dette finner du i studieheftet som er vedlagt denne sendingen. Du finner utfyllende informasjon på SO sine hjemmesider. Les her eller ta kontakt med 3

4 3 Uttalelse om inkludering og integrering til høring 5. og 6. juni skal landsstyret vedta en uttalelse om inkludering og hva som er SVs visjoner for hvordan Norge skal være et flerkulturelt samfunn. Sentralstyrets forslag til uttalelse og bakgrunnsinformasjon ligger vedlagt i denne utsendingen. Målet er en brei og god prosess i partiet, og oppfordringen er at lokallagene bruker tida frem til landsstyremøtet 5. juni til å diskutere hva som skal være SVs integreringspolitikk. Innspill og forslag til nye gode tiltak som bør være med i uttalelsen sendes til fylkesstyret ved fylkessekretær, slik at forslagene kan tas videre til landsstyret. 4 Medlemskap og verving Medlemskontingenten 2010 Vi har i april sendt ut tre typer kontingenter 1) En til de som betalte i ) En til de som betalte i ) En til de som ba om medlemskap i SV i 2009, men som ikke betalte den giroen de har fått. De som ikke har betalt siden 2008, har også fått medlemskontingenten for Men betaler de ikke den giroen de har fått, så vil medlemskapet deres bli stoppet i slutten av juni. Derfor vil vi oppfordre lokallagene til å ta kontakt med disse, slik at vi får minst mulig frafall. Medlemslista ligger vedlagt og der kan man kan lese betalingsdato. Oppdaterte medlemslister får man når som helst fra kontoret ved forespørsel. Man kan også få lister over tidligere medlemmer, men der medlemskapet er stoppet grunnet manglende betaling. Bare send en henvendelse til Om dere tar kontakt med disse tidligere medlemmene og noen ønsker å fornye medlemskapet sitt, så kan partikontoret kontaktes for at de skal få tilsendt nye giroer. Veldig fint om dere da sender med riktig adresse. Generelt kan det være lurt å bruke litt tid på vedlikehold av medlemslistene. Dette med tanke på å få best mulig kontaktinformasjon, riktig postadresse og e-postadresse til medlemmene. På sikt vil lokallagene få mulighet til å kunne oppdatere denne medlemsinformasjonen selv via nettsidene våre. Denne løsningen (pga tid og ressurser) lar vente på seg, så inntil videre kan oppdatert informasjon sendes til fylkessekretæren i ditt fylke eller SV sentralt. Verving SV har et mål om at vi skal nå medlemmer i løpet av året. Et mål som er absolutt oppnåelig. Men da trenger vi også fokus på nye medlemmer, og mange lokallag har gir oss tilbakemelding på at de ønsker å satse på verving og rekruttering av nye medlemmer. Her har du en oversikt over dagens vervemetoder i SV. 4

5 Vervemetoder Verveblokk Verveblokker kan lokallaget få tilsendt gratis fra partikontoret. En fordel med å bruke verveblokker er at det nye medlemmet kan betale direkte til lokallaget (100kr). Dette i tillegg til å motta 30 % av de samlede medlemsinntektene, som betales fra sentralt hold to ganger i året. Verveslippen har tre kvitteringsdeler. Den første beholdes av medlemmet selv som en bekreftelse på medlemskapet. Den andre delen skal sammen med pengene beholdes/sendes til kasserer i laget. Den siste delen skal sendes inn til partikontoret. Dette er viktig for at medlemmet og innbetalingen blir registrert sentralt. SMS 1) Vi har nettopp fått en ny vervemetode på SMS, der man kan betale medlemskapet (100 kr + 8 kr i gebyr) direkte via SMS. Det man gjør er å sende: INNMELDING til ) Vi opprettholder også vår gamle SMS tjeneste, da det nye medlemmet får tilsendt giro og informasjon i posten og der man har mulighet til å kunne verve andre. Da sender du "verve [din venns mobilnummer]" til Din venn vil da motta en melding hvor det står hvordan hun/han kan melde seg inn i partiet. Internett, mail og telefon Man kan også oppfordre folk til å melde seg inn via vårt innmeldingsskjema på sende opplysningene pr mail til eller ringe til partikontoret på telefonnr Partikontoret vil sende informasjon og betalingsgiro til de nye medlemmene Tips om potensielle medlemmer Om du har forslag på personer som du mener er aktuelle som medlemmer i SV tips oss om dem (navn og adresse), så sender vi dem et eget vervebrev og en giro som de kan benytte. Send dine tips til Egen nettside om vervetips Vi har laget en egen nettside om hvordan man kan gå fram for å verve, ta en titt på den for å få inspirasjon: Etabler en rutine for å ta kontakt med nye og tilflyttede medlemmer Vi anbefaler alle lokallag til å jobbe kontinuerlig og systematisk med medlemspleie. Alle lokallag mottar brev om medlemsendringer i lokallaget: over folk som har bedt om medlemskap, blitt medlemmer, tilflyttet og fraflyttet og utmeldte. Vi anbefaler sterkt at alle nye medlemmer og tilflyttede tas kontakt med. Utpek gjerne en medlemsansvarlig som har dette ansvaret. 5

6 6

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje. 5 Diverse viktige datoer

Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje. 5 Diverse viktige datoer Nummer 2: 4.11.2011 Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje 4 SV-domene og e-postlister 5 Diverse viktige datoer - Helsekonferansen - Kandidatssamling

Detaljer

Vervehåndbok for Rødt

Vervehåndbok for Rødt hefte Vervehåndbok for Rødt 2 Rekruttering og partibygging hefte Rødt er et lite parti med store ambisjoner. Disse ambisjonene krever at mange mennesker engasjerer seg. Vi trenger mange medlemmer. Det

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder:

Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder: Nummer 3 8.6.9 Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder: 1) Partiloven og innrapportering av lokallagenes inntekter for 2008. 2) 12-2 kampanjen, informasjon, frister og

Detaljer

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring...

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring... HÅNDBOK FOR ATTAC-LOKALLAG Hvordan starte lokallag? Hva skal lokallagene gjøre? Hvordan ordner man økonomien? Dette og mange andre spørsmål om lokallagsaktivitet får du svar på i denne lille håndboka.

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Start et lokallag! Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang!

Start et lokallag! Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang! Start et lokallag! Vil du gjøre som noen av Miljøagentene på bildet og starte ditt eget lokallag? Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang! 1 Dere trenger ikke være mer enn et par stykker for

Detaljer

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV!

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! 1 STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt, heter det i et finsk ordtak. Det er dette vi ønsker med studiearbeidet, slik at vi kan utvikle oss gjennom læring og kunnskap. Derfor

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Innhold. Om Misjonsalliansen

Innhold. Om Misjonsalliansen håndbok Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal utviklings- og misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia (Filippinene,

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer