Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Rammeavtale med Verdal kommune Årsrapport Presentasjon til kommunestyret 29.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Rammeavtale med Verdal kommune Årsrapport 2012. Presentasjon til kommunestyret 29."

Transkript

1 Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Rammeavtale med Verdal kommune Årsrapport 2012 Presentasjon til kommunestyret 29. april 2013 Svein Larsen Daglig leder

2 Innhold Kort om Proneo AS Avtalen med Verdal kommune, Proneos leveranse Gründerassistanse idémottak og oppfølging Representasjon/deltagelse i ulike fora regionalt og lokalt Regionalt næringsfond Service til kommune, næringsliv og industri Proneo Inkubator Fremtidsutsikter - noen highlights i 2013: Noen prioriterte satsingsområder i 2013 Ny rammeavtale med Verdal kommune, Proneo 2020 ny langsiktig vekststrategi Status Arena Vind ny 10 årig satsing på NCE Vind

3 Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Forretningsområder: Etablererveiledning og inkubatorvirksomhet Forretningsmessig rådgiving Norges første industriinkubator fra ansatte Kontor i Verdal og Stjørdal Virksomhet: Vi bistår gründerne med små forretningsideer, men hjelper også GE Energy med å etablere seg i Trøndelag

4 Proneo anno ansatte, og en omsetning på 20,7 MNOK

5 Rammeavtale Verdal kommune Langsiktig, skreddersydd, rammeavtaler om levering av førstelinjetjeneste og andre næringsutviklingstjenester til Verdal kommune inngått etter gjennomført anbudsrunde: varighet til (etter bruk av opsjon) Avtalens innhold: førstelinjetjenester mot nyetablerere og eksisterende næringsliv utvikling og drift av inkubator- og etablererverksted. innovasjonstjenester og service til kommune, næringsliv og industri

6 Gründerassistanse Gründerassistanse idemottak (førstelinjetjeneste) 25 idémottak fra Verdal av totalt 156 i bedrifter med adresse Verdal aktive i inkubatoren/etablererverksted i løpet av 2012 Av totalt 57 forretningsidéer med inkubatoropphold fra Verdal siden oppstart sommeren 2007 har 50 etablert bedrift Generelt Bistand søknadsprosess (Innovasjon Norge, Ung tiltakslyst, Regionalt næringsfond, mv) Næringsfaglige vurderinger Dialog NAV Verdal tettere samarbeid og bedret infoflyt

7 Representasjon/deltagelse i næringsnettverk regionalt og lokalt - utvalg Access Mid-Norway innflagging Trøndelag, styrearbeid Regionalt forskningsfond, styrearbeid NTNU Discovery - styrearbeid Juryarbeid i Venture Cup, Take-Off Midt-Norge, Connect Trøndelag Deltagelse på aktiviteter i regi av Nord-Trøndelag forum for næringsutvikling Reiselivssamarbeid Innherred Etablereropplæringen i NT gjennomføringsansvar for perioden Ungt Entreprenørskap i NT juryledelse fylkesmessa Deltagelse i Trøndernettet regionalt nettverk av næringshager og utviklingsaktører Intro Innherred traineestillinger og styrearbeid

8 Regionalt næringsfond 2012 Regionalt næringsfond (RNF) Innherred Samkommune saksforberedelse (Verdal), rapportering til NTFK og KRD RNF Levanger og Verdal 2012: 3 søknadsrunder: mars, mai og oktober 52 søknader 16 avslag 36 saker innvilget tilskudd fra regionalt næringsfond totalt tilsagnsbeløp 1,7 MNOK

9 Service til kommune, næringsliv og industri Noen bedriftseksempler fra 2012: Kaefer Energy Kværner Verdal Master Solutions Lafopa Industrier Vitec Røstad Entreprenør Verdal Næringsforum Bjør-Ka

10 Proneo ansvarlig for langsiktige utviklingsprogram Kvinnovasjon i Nord-Trøndelag (SIVA) treårig prosjekt med målsetting å få frem kvinnelige gründere og vekstbedrifter med kvinner i ledelsen. Partnerskap NT Arena Vindenergi (IN/NFR/SIVA) treårig ( ) ARENAprogram med mål om etablering av en industriell vindklynge i Midt- Norge. Forlenget 2 år, ut Operatørskap Etablereropplæring i Nord-Trøndelag (Innovasjon Norge) 4-årig rammeavtale ( ) for gjennomføring av program for etablereropplæring i N-T. 8 etablererkurs pr år fordelt over hele fylket. Ansvar for gjennomføring Wild Norway - Nasjonal satsing utvikling av naturbasert reiseliv. Prosjektledelse

11 Proneo Inkubator status 2012 og utviklingsplaner for 2013 Inkubator er et tilrettelagt miljø hvor bedrifter under etablering gis faglig rådgivning, tilgang til kompetanse, nettverk og lokaler Industri-inkubator første i landet, off. åpnet 2004 Landbruksinkubator oppstart 2004 Tindved Kulturinkubator oppstart pilot 2006 UngKubator, for unge etablerere oppstart 2005

12 Proneo Inkubator Inkubatorledelse: Etablererteam bestående av 7 personer utfører ca 4 årsverk Nytt inkubatorprogram med Siva fra årig tidshorisont Ny inkubatormodell slutt på bransjeinkubatorer, samordna løp. Inkubatortilbudet spisset Proneo Inkubator har fortsatt fokus på grønn industri, mat- og naturbasert reiseliv Regionalt idéfangstnettverk med FoU (NTNU/TTO, Mære), regionalt næringsliv og offentlige aktører (kommuner, IN, NAV)

13 Oppstartbedrifter i inkubator 2012 Mikkelhaug gård prosjekt spritproduksjon Wind Energy Nordic AS levering av mikrovindkraft Trondheimsfjorden Ramsarsenter AS kunnskapsformidling våtmark Hucon Global AS simulator for trening av piloter EvPower hurtigladestasjoner for el-biler Virbie Software AS kommunikasjonsløsning for ledere

14 Inkubatordrift mål for 2013 Vurdere 150 forretningsidéer Gjennomføre 25 etablererverksteds- og inkubatorprosjekter Bidra til 20 nye bedriftsetableringer, herav 3-5 vekstbedrifter Antall arbeidsplasser: 20

15 Fremtidsutsikter noen spennende highlights Noen prioriterte satsingsområder i 2013 Ny rammeavtale med Verdal kommune, Proneo 2020 ny langsiktig vekststrategi Status Arena Vind ny 10 årig satsing på NCE Vind

16 Proneo - satsingsområder 2013 Videreutvikle vår rolle som regional utviklingsaktør Etablere økt samhandling med etablert næringsliv overvåke virkningen lokalt av krisen i Europa Jobbe for økt kobling mot ledende teknologimiljø tiltrekke oss flere vekstbedrifter Etablering av Tidligfasefondet i N-T AS - investeringskapital for oppstartbedrifter Internasjonal satsing i samarbeid med SIVA Green Incubator, Latvia

17 Ny rammeavtale /2016 Ny anbudsrunde på nyåret i Proneo valgt som leverandør Ramme: varighet år og 1280 timer/ pr år Innhold: Førstelinjetjeneste.- mottak Andrelinjetjeneste oppfølging, etablererveiledning og -assistanse Inkubatortilbud Service ovenfor kommune og næringsliv Vi takker for tilliten og legger oss i selene!

18 Gjeldende strategi Prioriterte strategier: 1. Ny vekststrategi Proneo 2020, prosess igangsatt 2. Kompetanse og organisasjonsutvikling Rekruttering + kompetanseutvikling 3. Styrke vår markedsposisjon i regionen 4. Investeringskapital Pollenfond N-T AS 5. Internasjonalisering Green Incubator Latvia, 3 årig program i samarbeid med IN/Siva 6. Profilering og kommunikasjon

19 Windcluster Mid-Norway ARENA-.program år - 64 bedrifter med kjerne fra Midt- Norge - WMN fasiliterer samarbeid og samhandling mellom bedrifter i klyngen og andre relevante aktører nasjonalt og internasjonalt - Fokusert på offshore og onshore vindkraft - Utbygging av vindkraft i Midt- Norge en svært viktig arena for å utvikle klyngen! - Internasjonalt fokuseres spesielt på Sverige, Tyskland og England - WMN er lokalisert i en region med 4 høgskoler/universitet - Samarbeider med Nowitech -et nasjonalt FoU senter for offshore vind

20 Noen strategiske prosjekter i 2013 Videre arbeid Leverandørutvikling Fosen: Mapping av kontraktsstruktur og anskaffelser SAE Vind og Sarepta identifikasjon og tydeliggjøring av strategier for konsoriter JV etc Næringsutviklingsprosjekt Fosen Energisenter Samfunnsutviklingsprosjekt intiert kjøres av Åfjord kommune Leverandørutvikling Midt- Sverige/Midt- Norge Leverandørutvikling Sogn og Fjordane og Rogaland Ytre Vikna Vindmøllepark neste store utbygginsprosjekt i Midt- Norge anbudsutlysning muligens høst NOWERI Verdens første flytende vindmølle for åpen forskning infrastruktur for å bygge bro mellom industri og forskning. WN og Nowitech har etablert samarbeid her Kongsberg Maritime ny muskel i Windcluster Norway med milliardambisjoner innen onshore og offshore vindkraft lokalisert i Trondheim

21

22 Fram til nå har Proneo jobbet med å forberede Windcluster Norway til en tilværelse uten vesentlig offentlig støtte fra Arenaprogrammet Arenaprogrammet og NCE Programmet er evaluert og det forventes en ny programstruktur som lyses ut til høsten. Vi tror 3-4 av eksisterende NCE er søker opptak i det nye GSE programmet (Global Centres of Expertice). Det gir rom for 3-4 nye NCE er. NCE programmet: faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser i opptil 10 år årlig ramme 5 6 mill. Proneo og Windcluster Norway forbereder nå en søkeprosess for en NCE søknad Målsetting: tildeling av NCE Vind våren 2014!

23 Vi lever hver dag i tråd med visjonen for Nord-Trøndelag: Her alt e mulig - uansett Takk for oppmerksomheten!

Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap

Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Rammeavtale med Verdal kommune Årsrapport 2010 Vigdis Haldorsen og Knut Baglo Proneo AS Avtalen Innhold Engasjement/deltagelse i nasjonale og internasjonale

Detaljer

Proneo AS - Rammeavtale med Levanger kommune. Kort oppsummering av status pr. 31.05.09 innhold og resultater etter 1 år av avtaleperioden

Proneo AS - Rammeavtale med Levanger kommune. Kort oppsummering av status pr. 31.05.09 innhold og resultater etter 1 år av avtaleperioden Proneo AS - Rammeavtale med Levanger kommune Kort oppsummering av status pr. 31.05.09 innhold og resultater etter 1 år av avtaleperioden Ressursbruk Innhold Førstelinjetjeneste - oppfølging Inkubatorbedrifter

Detaljer

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Årsrapport 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal kommune 25. februar 2008 Knut M. Baglo Høsten 1999 Hvorfor Innherred Vekst Bakgrunn Nyskapings-

Detaljer

Evaluering av Arena Vindenergi. Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Vindenergi. Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Vindenergi Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at

Detaljer

Nyskapingsguiden for Trøndelag

Nyskapingsguiden for Trøndelag Nyskapingsguiden for Trøndelag Gode muligheter i Trøndelag Har du en god forretningsidé som du ønsker å utvikle, eller kanskje du ønsker å starte egen bedrift? Da kan Trøndelag være stedet. Trøndelag er

Detaljer

Rapport Filmfabrikken 2013

Rapport Filmfabrikken 2013 Levanger Kommune C/O Grete Ludvigsen 7600 Levanger Vår ref. Deres ref. Prosjekt Dato Svenn Frøseth Grete Ludvigsen Filmfabrikken 31.1.2014 Rapport Filmfabrikken 2013 Bakgrunn Våren 2011 inngikk Tindved,

Detaljer

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

Regionalt handlingsprogram

Regionalt handlingsprogram Regionalt handlingsprogram Foto: Marit Hommedal/ Statoil for innovasjon og verdiskaping 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 Politisk forankring 3 Sammenheng mellom det regionale handlingsprogrammet og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK -849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 28 ISS -nr.:84-873 Antall sider: 66 Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging entreprenørskapstiltak

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Verdal Industripark utfordringer og muligheter

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Verdal Industripark utfordringer og muligheter Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Verdal Industripark utfordringer og muligheter Orientering til Formannskapet i Verdal kommunme Svein I. Larsen Agenda Proneo generelle næringsutviklingsaktiviteter

Detaljer

Etablering av kunnskapspark i Levanger

Etablering av kunnskapspark i Levanger Etablering av kunnskapspark i Levanger Et forstudium Sluttrapport avsluttet 27.10.2010 Presentert for Formannskapet 9.2.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Litt om klynger 3. Næringsutviklingsaktører

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram Nord-Trøndelag 2014

Regionalt utviklingsprogram Nord-Trøndelag 2014 Regionalt utviklingsprogram Nord-Trøndelag 2014 Utkast til fylkestingets behandling 12.2.14 Regionalt utviklingsprogram (RUP) for Nord-Trøndelag 2014 Vedtak i Fylkestinget i Nord-Trøndelag 12.2.2014 Journalsak

Detaljer

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Kristin Landsem Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2007 Tittel Forfatter Notat : 2007:1 Prosjektnummer : 1828 : OPPFØLGING

Detaljer

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014

Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014 Molde Kunnskapspark Årsrapport 2014 2 Innhold Forord... 3 Visjon... 4 Mål... 4 Organisasjon... 4 Nytt Næringsliv... 6 Etablert Næringsliv... 6 Inkubatorselskap / Portefølje... 8 Eierskap... 8 Samfunnseffekt

Detaljer

Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2013

Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2013 Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2013 Et livskraftig Nord-Trøndelag med tilvekst, bærekraft og balanse. Innholdsfortegnelse 1. REGIONAL UTVIKLINGSAVDELING (RUA)... 3 2. ARBEIDSFORM... 3 2.1 SAMARBEID

Detaljer

Revisjonsrapport forvaltningsrevisjon Mål- og resultatstyring av regionale utviklingsmidler Sør-Trøndelag fylkeskommune

Revisjonsrapport forvaltningsrevisjon Mål- og resultatstyring av regionale utviklingsmidler Sør-Trøndelag fylkeskommune Revisjonsrapport forvaltningsrevisjon Mål- og resultatstyring av regionale utviklingsmidler Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Orientering NMLF Torsdag 7. november 2013. Jon Sverre Veel, Daglig leder Austrått Innovasjon AS

Orientering NMLF Torsdag 7. november 2013. Jon Sverre Veel, Daglig leder Austrått Innovasjon AS Orientering NMLF Torsdag 7. november 2013 Jon Sverre Veel, Daglig leder Austrått Innovasjon AS VISJON Austrått Innovasjon AS skaper varige verdier i Midt-Norge/Norge. FORRETNINGSIDE Med utgangspunkt i

Detaljer

Regionale utviklingsprosesser i Hordaland. Nina Broch Mathisen, Trondheim 12. september 2006

Regionale utviklingsprosesser i Hordaland. Nina Broch Mathisen, Trondheim 12. september 2006 Regionale utviklingsprosesser i Hordaland Nina Broch Mathisen, Trondheim 12. september 2006 3 Disposisjon; 1. Partnerskapet og Regional utviklingsplan 2. Regionens utfordringer og utviklingsbehov 3. Regional

Detaljer

Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no

Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no 2010 Våre kontorer Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no Innholdsfortegnelse Kontorene i Norge Side Oslo, Akershus og Østfold 4 Hedmark 9 Oppland 11 Buskerud og Vestfold 14

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

Årsmelding 2014 Valdres Næringshage as

Årsmelding 2014 Valdres Næringshage as Årsmelding 2014 Valdres Næringshage as Valdres Næringshage skal være valdresregionens naturlige motor og senter for nyetableringer, bedriftsutvikling og regionale utviklingsprogrammer. Hovedfokus skal

Detaljer