PRESENTASJON BIBLIOTEKSMØTE AGDER Tema: mangfold og integrering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESENTASJON BIBLIOTEKSMØTE AGDER 11.03.14. Tema: mangfold og integrering"

Transkript

1 PRESENTASJON BIBLIOTEKSMØTE AGDER Tema: mangfold og integrering

2 Åpning Vest-Agder 4. februar

3 Festgudstjenester 23. februar Austad kirke

4 Fullmakter /25.02

5 Statsarkivet Kristiansand/ Arkivsenter Sør Brev fra Fredrik VI

6 Nasjonal visjon og mål for jubileet Grunnlovens 200-årsjubileum skal formidle kunnskap om grunnloven og betydningen for det norske folkestyret. Jubileet skal bidra til deltagelse og engasjement i demokratiet og legge til rette for folkefest i hele landet. Nasjonal åpning av jubileet 16. februar på Eidsvoll

7 Jakten på Norge søndags kvelder, NRK 1 TV

8 Jubileumsmarsj/sang

9 Nasjonale merkedager 14. januar, Kielfreden. Kieltraktaten ble underskrevet denne dagen og slo fast at Norge skulle tre inn i personalunion med Sverige, etter 434 års forening med Danmark. 16. februar innkalte den danske tronfølgeren Christian Frederik til stormannsmøte /Notabelmøte på Eidsvoll, for å kunngjøre at han ville trosse Kieltraktaten og selv bestige Norges trone. 16. februar 2014 er den nasjonale åpningsdagen for Grunnlovsjubileet på Eidsvoll. 25. februar ble det holdt ekstraordinære gudstjenester mange steder i landet med påfølgende valg av representanter for hvert amt. Den 19. februar hadde Christian Frederik sendt ut et åpent brev og varslet valg til en forsamling som skulle møtes 10. april. 10. april møttes 112 representanter på Eidsvoll, med fullmakter fra sine amt. 17. mai var Riksforsamlingen ferdig etter å ha jobbet med grunnloven i 6 uker, og 17. mai signerte 112 representanter Norges første Grunnlov. 19. mai tar Christian Frederik imot den norske kronen. 14. august blir konvensjonen i Moss endelig og avslutter krigen mellom Norge og Sverige, og Carl Johan godtok eidsvollsgrunnloven, med endringer nødvendig for en union med Sverige. 7. oktober ble det første overordentlige storting samlet i katedralskolens store auditorium i Oslo, med totalt 79 representanter. Stortingspresident Wilhelm Christie fikk ansvaret for grunnlovsrevisjonene og forhandlingen med svenskene. 4. november vedtar Stortinget en revidert grunnlov. Den grunnleggende endringen var at Norge, som et selvstendig rike, skulle gå inn i en union med Sverige, og Carl 13. av Sverige ble ny konge i Norge.

10

11 Organisering av Grunnlovsjubileet 2014 i Vest-Agder: Kristiansand kommune v/kulturdirektør Stein Tore Sorthe Vest-Agder fylkeskommune v/ fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen Fylkesmannen i Vest-Agder v/ fylkesmann Ann-Kristin Olsen Styringsgruppe: Representant fra Kristiansand kommune seniorrådgiver kultur Annelise Hornang Representant fra Vest-Agder fylkeskommune rådgiver kultur Inga Lauvdal Representant fra Fylkesmannen i Vest-Agder jurist Andrè Olsen Representant fra Advokatforeningen advokat Torill Lilleøy Andersen Representant for Wergelandsenteret professor Jahn Holljen Thon Fylkesleder Ragna Marie Henden

12 Møte i Tingretten

13 HOVEDKOMITÈ Tingretten Kristiansand, Sorenskriver Yngve Svendsen Tingretten Lister, Robert Versland UiA representanter: Sigbjørn Reidar Sødal/May-Brith Ohman Nielsen/Asbjørn Arntsen, Randi Øverland Agder Bispedømmekontor, Tone Klev Furnes LO Agder representant, Elisabeth Haaversen NHO Agder representant, Siri Mathiesen KS Agder representant Jan Inge Tungesvik Vestagdermuseets representant, Gunhild Aaaby Statsarkivet Kristiansand, Roger Tronstad IMDI Sør, Astrid Espegren VABUR, Astrid Marie Lund UFU, Solveig Hodnemyr Leder Knutepunkt Sørlandet, Kjell A. Kristiansen Leder Lister-regionen, Svein Vangen Rådgiver Lindesnes-regionen, Per Storetvedt

14 Mål og mening med jubileet i Vest-Agder Kunnskap om Grunnloven skal formidles og engasjere målgruppene barn/unge - og flerkulturelt. Vi skal oppmuntre til aktiviteter rundt Grunnloven, og skape fornyet interesse i landsdelen for Grunnloven som nasjonalsymbol. Fylkesmann Ann Kristin Olsen (jurist): viktig å skape liv i Grunnloven, bidra til solid folkeopplysning rundt folkerett og menneskerett, 20% innvandrere i fylket flerkulturelle viktig målgruppe.

15

16

17

18 Trykket program

19 Norges første Grunnlov Signert 17. mai 1814

20 Film og bok Med rett til å kapre Visning 3. juni Sør-Norsk Filmsenter og Cinemateket Bok og DVD i mai Tilbyr visning med presentasjon

21 Tingretten 9. mai ÅPEN GRUNNLOVSDAG I TINGRETTEN Kl mai FREDAGSLUNSJ I TINGRETTEN Næringsforeningen i Kristiansandregionen Kl

22

23 2. 4. april Vågsbygd VGS Rollespill Onsdag 2. april 17:00 Åpning konstituering 17:30 Trontalen v/statsministeren 17:45 Informasjonsmøte for partiledere/ parlamentariske ledere 18:00 Partigruppemøter - konstituering - forberedelser til trontaledebatten 19:30 Middag 20:30 Partigruppemøtene fortsetter 21:00 Arbeidsordningskomite en møter 22:30 Skolen stenges for dagen

24 Klassens grunnlov Vinn klassetur til Stortinget! Stortinget inviterer alle landets ungdomsskoler til å delta i konkurransen Klassens grunnlov. Oppgaventil alle landets ungdomsskoleklasser lyder: Lag en ny grunnlov. Hvordan synes klassen at Grunnloven skulle sett ut hvis den hadde fått bestemme? Hva er viktig å ha med? Hvordan vil vi ha det her hos oss? Er demokrati, maktfordeling og menneskerettigheter viktig? Vi håper oppgaven vil inspirere elevene til å sette seg inn i Grunnloven, og reflektere over innholdet i den. Hva bør beholdes fra Grunnloven, og hva må eventuelt tilføyes for at den skal være aktuell også de neste 200 år? Veiledning for forslagsstillere: - Forslaget må være stilt av en klasse på ungdomstrinnet. Forslagene skal leveres elektronisk, via Stortingets nettsider innen fredag 28. mars 2014.

25 Rosegården barneteater april: Rosegården barneteater i Kristiansand viser stykket Det var en gang et land. Utvalgte høydepunkter fra Norges og Kristiansands historie av og for barn. Med humor, alvor, fakta og fiksjon og en haug med unger i alderen 6 15 år.

26 UKM i Vest-Agder Tekstkonkurranse Du må være elev i ungdomsskolen. Du bør også melde deg på til UKM i egen kommune for framføring: Innleveringsfrist: 10. februar 2014

27 Økt politisk engasjement ungdomsorganisasjoner

28

29

30

31 4. juni i Kristiansand Seilskuta Anna Rogde

32 Riksantikvaren 1. august Restaureringsprosjekt i Vest-Agder Skippergata 43 var bolig for representanten Peder Johnsen. Det var her Peder Johnsen ( ), opprinnelig fra Tvedestrand, flyttet inn i januar 1814 og bodde til sin død. Som underoffiser og skipsfører i marinen, eller Sjødefensjonen, ble han valgt til å representere underklassene, tilhørende Selvstendighetspartiet. Johnsen hadde til sammen ni barn, og alle unntatt én ble født i dette huset.

33 UiA

34 Nicolai Wergeland En ny biografi Portal forlag Forfatter Halvor Fjermeros Ca 200 sider Målgruppe 18 år og oppover Senest 1.november utgivelse

35 Vandreutstilling spillet om Norden

36 Foreningen Norden og Norsk folkemuseum viser i 2014 utstillingen «Spillet om Norden» som en del av det offisielle grunnlovsjubileet. De har laget en mindre utgave som vandreutstilling som skal turnere i Norge år. Utstillingen vises på en rekke biblioteker og VGS i Vest-Agder følgende: Vandreutstilling spillet om Norden BIBLIOTEK KRISTIANSAND tidspunkt SEPTEMBER LYNGDAL OKTOBER SONGDALEN JUNI ÅSERAL DESEMBER LINDESNES VENNESLA NOVEMBER KVINESDAL DESEMBER FLEKKEFJORD OKTOBER FARSUND NOVEMBER SØGNE MAI VÅGSBYGD BYDELSB. KVADRATUREN VGS OKTOBER VÅGSBYGD VGS NOVEMBER MANDAL VGS NOVEMBER LISTER VGS FLFJORD MAI LISTER VGS LYNGD JUNI LISTER VGS KVIN SØGNE VGS KKG OKTOBER

37 nrk.no/drommer Send oss din drøm via mobilen eller få hjelp på et bibliotek. Fra og med den 16. februar er «Drømmer for Norge» offisielt i gang. Da får alle og enhver muligheten til å bidra med sin personlige drøm.

38 17. mai Festkonsert i KILDEN kl Del av det nasjonale programmet Kl 12.00: Åpning kunstutstilling i Kristiansand kunsthall Skoleskipet Sørlandet åpent Konsert i Kristiansand Domkirke kl Politiske ungdomsorganisasjoner ønsker å gå under jubileumsparole i borgertoget

39 Riksteateret m/ foredrag av Karsen Alnæs Lyngdal kulturhus 24. mars kl 19 Kvinesdal kulturhus 26. mars kl 19

40

41 Vest- Agder - museet

42

43 Vest- Agder - museet

44 Søgne gamle prestegård

45 Mandal

46 Mandal

47 Kvinesdal

48

49

50 BIRKENES KOMMUNE Årsmøte i Birkenes Historielag/ Birkenes Bygdemuseum på Grasham ( Tveide) torsdag 20. mars kl Tema: Grunnlovsjubileet. Fylkesleder Ragna Marie Henden vil holde foredrag om jubileet. OLAVSDALEN august

51 Cabary Flekkefjord sangforening

52

53 Tilbudsliste UiA Førsteamanuensis Gustav Sætra har arbeidet og arbeider med 1814 særlig i et regionalt perspektiv. Han kan også Lofthusrørsla godt. Han finnes på Institutt for religion, filosofi og historie. Professor Knut Dørum har deltatt i forskningsprosjektet på 1814, og vil også kunne være en foredragskandidat. Han er også på Inst for religion, filosofi og historie.

54 Christiansands Artillerie Companie

55 Tilbudsliste Grunnlovens betydning i et forvaltningsperspektiv v/fylkesmannen i Vest-Agder. v/ Elin Saltrøe, spesialrådgiver, Fylkesmannen i Vest-Agder, Grunnloven og menneskerettigheter v/ Joseph Salomonsen, IMDI Sør Det unike med vår grunnlov juridisk og historisk v/ Sorenskriver Yngve Svendsen, Kristiansand Tingrett Kåseri om Christiansholm festning og Lasaretthøyden, v/ Advokatforeningens medlemmer foredrag bare bestill et juridisk foredrag ønsket tema hos nestleder i Advokatforeningens styre, Torill Lilleøy Andersen Historisk foredrag med fokus på de to kongene, Karl Johan og Christian Frederik, v/ Peter Tore Gabrielsen Om N icolai W ergeland, v/ Halvor Fjermeros og Jahn Holljen Thon Omveltningenes år, generelt og lokalt, v /Birgitte Sørensen, tlf , 17. mai-feiringas historie, v/ Gunhild Aaby, tlf , Det norske flagget , v/ Jan Henrik Munksgaard:, tlf , Nasjonal frihet «fengslende» økonomi. (Om Mandals Mathias Chr. Knutzen jr. sine to finansielle fadeser) v/thor Gunnar Hansen:, tlf , Om Theis Lundegaard, anbefales Marthe Hommerstad,

56 Media

57

58 Kristiansand flaggfabrikk

59 50% på annonsering i FVN

60 INFORMASJONSFILM FRA VEST-AGDER

61 I ALLE BIBLIOTEKER på AGDER!!!

facebook.com/stemmerettsjubileet.va

facebook.com/stemmerettsjubileet.va Fane utstilt i Vest-Agder-museet, Flekkefjord. Flekkefjord Kvinnesagsforening, stiftet i 1893, fikk laget denne fanen som første gang ble brukt 17. mai 1899. Malt av malermester O.J. Helliesen fra Sandnes.

Detaljer

VESTBY KOMMUNE GRUNNLOVSJUBILEET 1814-2014 PROSJEKTPLAN

VESTBY KOMMUNE GRUNNLOVSJUBILEET 1814-2014 PROSJEKTPLAN VESTBY KOMMUNE GRUNNLOVSJUBILEET 1814-2014 PROSJEKTPLAN 17.01.2014 I N N H O L D 1. Mål og rammer 1.1. Bakgrunn 1.1.1 Nasjonalt jubileum Grunnlovsjubileet 1814-2014 1.1.2 Nasjonal visjon for Grunnlovsjubileet

Detaljer

Trykk: Stortingets hustrykkeri

Trykk: Stortingets hustrykkeri Program 2014 1 2 Trykk: Stortingets hustrykkeri Kjære alle sammen 2014 blir et spennende år. Det blir et år med historisk sus og forventninger, med engasjement og debatt og med feiring og folkefest. Vi

Detaljer

GRUNNLOVENS 200-ÅRSJUBILEUM 2014

GRUNNLOVENS 200-ÅRSJUBILEUM 2014 GRUNNLOVENS 200-ÅRSJUBILEUM 2014 1 EN VELLYKKET JUBILEUMSFEIRING Stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Terje Heiestad/Stortinget Grunnlovens 200-årsjubileum er blitt feiret med yrende aktivitet og

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

BOKMÅL STORTINGET 2013 2014

BOKMÅL STORTINGET 2013 2014 BOKMÅL STORTINGET 2013 2014 Innhold Forord 3 Det 158. ordentlige storting blir åpnet 4 Stortingets presidentskap 5 Den parlamentariske stillingen i sesjonen 6 Stortingets arbeid 8 Sentrale saker i sesjonen

Detaljer

norsk folkemuseums skoleprogram grunnlovsjubileet

norsk folkemuseums skoleprogram grunnlovsjubileet norsk folkemuseums skoleprogram grunnlovsjubileet 2014 Introduksjon Norsk Folkemuseum og Undervisningsseksjonen ønsker elever og lærere velkommen til Grunnlovsjubileet 2014. Jubileet markeres og feires

Detaljer

I GRUNNLOVSFYLKET AKERSHUS

I GRUNNLOVSFYLKET AKERSHUS I GRUNNLOVSFYLKET AKERSHUS INNHOLD: GRUNNLOVSFEST PÅ EIDSVOLL - VÅR 1814 Revisited - The Past is Still Present...5 1814! Fra Riftdalen til Eidsvoll...6 Kong Nor...7 Mote, kulturarv, identitet - Norge i

Detaljer

Ullensaker kommune JUBILEUMSMAGASIN. Vi feirer

Ullensaker kommune JUBILEUMSMAGASIN. Vi feirer Ullensaker kommune JUBILEUMSMAGASIN Vi feirer 1 Kjære lesere Det er en glede å få komme med en hilsen i forbindelse med grunnlovsjubileet nå i år 2014. Vår grunnlov er inspirert av revolusjoner i verden

Detaljer

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND 15.-16. MARS 2014 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik

Detaljer

Skoletilbud 2014. Ungdomsskole/videregående skole. Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no

Skoletilbud 2014. Ungdomsskole/videregående skole. Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no Miksmaster / Forsidefoto: Eidsvoll 1814 Skoletilbud 2014 Ungdomsskole/videregående skole Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no Carsten Ankers vei 2074 Eidsvoll Verk www.eidsvoll1814.no

Detaljer

rapport fra jubileumsåret

rapport fra jubileumsåret rapport fra jubileumsåret INNHOLD Forord... 3 1 BEGYNNELSEN... 6 2 VISJONER OG EIERSKAP... 8 3 AKTØRER I SAMARBEID... 10 3.1 De tre eierinstitusjonene... 10 3.1.1 Nasjonalbiblioteket... 10 3.1.2 Riksarkivet...

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti. Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten

Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti. Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten Innhold 1. GODKJENNING AV INNKALLING...2 1.1 Forslag til dagsorden...2 2. KONSTITUERING...2

Detaljer

www.mossekonvensjonen1814.no

www.mossekonvensjonen1814.no NETTSTEDET Illustrasjon: Kristin Roskifte LÆRERVEILEDNING FOR 5.-7. TRINN Side 2 Forord Mossekonvensjonen 1814 er et interaktivt nettsted tilrettelagt for elever i Mosseskolen med fokus på de ulike hendelsene

Detaljer

70-årsmarkering for frigjøringen

70-årsmarkering for frigjøringen Design og trykk: KopiAnstalten AS FRA KRIG TIL FRED 70-årsmarkering for frigjøringen 1945-2015 FOTO AV D/S LØVSTAD TIRSDAG 19. MAI KL 17.00 STIFTELSEN ARKIVET KRIGSSEILERNES DAG PÅ AGDER Krigsseilernes

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FYLKESELDRERÅDET I VEST-AGDER. (Vedtatt av fylkestinget, juni 2014)

ÅRSMELDING 2013 FYLKESELDRERÅDET I VEST-AGDER. (Vedtatt av fylkestinget, juni 2014) ÅRSMELDING 2013 FYLKESELDRERÅDET I VEST-AGDER (Vedtatt av fylkestinget, juni 2014) Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2011-2015, er valgt av fylkestinget: MEDLEMMER: Åse Tønnessen Sæbø, leder,

Detaljer

Oversikt over museene i Vest-Agders tilbud

Oversikt over museene i Vest-Agders tilbud Hva kan vi gjøre på museet? Oversikt over museene i Vest-Agders tilbud til skolene skoleåret 201 3/2014 (Kommunene i alfabetisk rekkefølge) AUDNEDAL KOMMUNE Sveindal Museum Vestre Sveindal. Kontaktperson:

Detaljer

CHRISTIAN MAGNUS FALSEN, GRUNNLOVEN OG ÅS

CHRISTIAN MAGNUS FALSEN, GRUNNLOVEN OG ÅS CHRISTIAN MAGNUS FALSEN, GRUNNLOVEN OG ÅS UTSTILLINGSHEFTE ÅS KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIV Carl F. Høeg Ås, mai 2014 CHRISTIAN MAGNUS FALSEN (1772-1830) Maleri av Christian Olsen (1813-1898)/Wikimedia

Detaljer

www.mossekonvensjonen1814.no

www.mossekonvensjonen1814.no NETTSTEDET Illustrasjon: Kristin Roskifte LÆRERVEILEDNING FOR 1.-2. TRINN Side 2 Forord Mossekonvensjonen 1814 er et interaktivt nettsted tilrettelagt for elever i Mosseskolen med fokus på de ulike hendelsene

Detaljer

N 3 H Ø S T 2 0 1 3 Å

N 3 H Ø S T 2 0 1 3 Å INFORMASJON Nr. 3 HØST 2013 ÅRGANG 58 Frå venstre: Leder for pilegrimssenteret Per Gunnar Hagelien, freelancekurator Eivind Slettemeås, kunstneren Jumana Manna statssekretær Kjersti Stenseng og ordfører

Detaljer

Sett i lys av internasjonale, nasjonale og lokale forhold

Sett i lys av internasjonale, nasjonale og lokale forhold Sett i lys av internasjonale, nasjonale og lokale forhold «Paa østsiden av Christianiafiorden og nogle faa Miles nedenfor Mos, ligger en liten, malerisk og tryg Havn kalt Larkoul» (J. W. Edy, 1804) Et

Detaljer

Innhold. Foto fremside: Austråttborgen

Innhold. Foto fremside: Austråttborgen Mulighetenes OPPLAND Årsmelding Oppland fylkes eldreråd 2014 2 Innhold Leders forord... 3 Medlemmer... 4 Budsjett... 4 Reglement... 5 Møter i eldrerådet... 6 Handlingsplan/fokusområder 2014... 6 Brukerrådet

Detaljer

PORSGRUNN Nr. 2 - April 2014 e.kr.f. «Nær troens kilder - for byens mennesker»

PORSGRUNN Nr. 2 - April 2014 e.kr.f. «Nær troens kilder - for byens mennesker» PORSGRUNN Nr. 2 - April 2014 e.kr.f. «Nær troens kilder - for byens mennesker» Eirin Reinskou og Måns Davidson. Måns Davidson og Eirin Reinskou skal lede byggingen av ny kirke: - Ny kirke kan stå ferdig

Detaljer

Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2013 og/eller 2014, har tale-, forslags- og stemmerett. HUSK: Å ta med disse papirene til årsmøtet!

Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2013 og/eller 2014, har tale-, forslags- og stemmerett. HUSK: Å ta med disse papirene til årsmøtet! Årsmøtet i LLH Rogaland blir avholdt lørdag 25. januar 2014 klokken 13.00. Årsmøtet blir avholdt i LLH Rogaland sine lokaler i Verksgata 17 i Stavanger Lokalene åpner klokken 12.30 denne lørdagen. Vi minner

Detaljer

Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten 2012. Et samarbeide mellom Barnas Hus barnehage og Tusenhjemmet.

Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten 2012. Et samarbeide mellom Barnas Hus barnehage og Tusenhjemmet. Løssalg kr 10,- laget av Tusenhjemmet Bodø AS Leselig for alle! juni 2013 Sosialt entreprenørskap Generasjonssenter Et møte med Atle 3 på gata Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten

Detaljer

HASLUM. Menighetsblad. Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6. Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro?

HASLUM. Menighetsblad. Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6. Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro? HASLUM Menighetsblad Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro? v/henrik Syse 3 Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6 Kjære leser! «Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og

Detaljer

Norges nasjonalforsamling

Norges nasjonalforsamling Norges nasjonalforsamling Innhold «Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget»................... 3 Stortingsbygningens historie.................................................... 4 Stortingssalen.......................................................................

Detaljer

naturl TURKALENDER 2014 Lærerike natur- og kulturvandringer i Vest-Agder og Aust-Agder

naturl TURKALENDER 2014 Lærerike natur- og kulturvandringer i Vest-Agder og Aust-Agder Fulldistribusjon naturl s TURKALENDER 2014 Lærerike natur- og kulturvandringer i Vest-Agder og Aust-Agder DNT Sør Friluftsrådet for Lindesnes regionen Lister Friluftsråd Skogselskapet i Agder Midt-Agder

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer