VESTBY KOMMUNE GRUNNLOVSJUBILEET PROSJEKTPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VESTBY KOMMUNE GRUNNLOVSJUBILEET 1814-2014 PROSJEKTPLAN"

Transkript

1 VESTBY KOMMUNE GRUNNLOVSJUBILEET PROSJEKTPLAN

2 I N N H O L D 1. Mål og rammer 1.1. Bakgrunn Nasjonalt jubileum Grunnlovsjubileet Nasjonal visjon for Grunnlovsjubileet Nasjonalt mål for Grunnlovsjubileet 2014 et utdrag Målgrupper Merkedatoer Merkedatoer i Vestby Lokal bakgrunn 1.2. Visjon for Grunnlovsjubileet 2014 i Vestby 1.3. Rammer Økonomi Tidsperiode Avgrensning 2. Omfang og avgrensning 2.1. Omfang lokale aktiviteter 2.2. Gjennomføring 2.3. Inngår ikke i prosjektet 3. Organisering 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe Andre 4. Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler 4.1. Beslutningspunkter 4.2. Oppfølging 4.3. Milepæler 5. Markedsføring 5.1. Lokal logo 5.2. Informasjon 6. Risikoanalyse og kvalitetssikring 6.1. Kritiske suksessfaktorer Nasjonalt Regionalt Akershus Fylkeskommune - Eidsvoll Lokalt 7. Gjennomføring 7.1.Hovedaktiviteter 7.2.Tids- og ressursplaner 8. Kontrakter og avtaler 8.1.Eksterne kontrakter og avtaler 8.2.Interne kontrakter og avtaler 8.3. Nasjonal profil for Grunnlovsjubileet Vedlegg 1: Arrangementsplan 2: Plan for utstilling på vandring 3: Markedsføringsplan Vestby kommune Side 2

3 1.MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Jubileet skal feire Grunnloven som Norges viktigste politiske dokument: Frigjørende, samlende og retningsgivende for Norge som nasjon og folkestyre. For å kunne gjennomføre prosjektet er vi i Vestby kommune avhengig av gode, engasjerte og positive samarbeidspartnere fra lokale frivillige lag og foreninger, 17. mai komiteene og privatpersoner, profesjonelle aktører og næringsliv Nasjonalt jubileum Grunnlovsjubileet I 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov. Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner som ble utformet i datidens Europa. Som Europas eldste og verdens nest eldste gjeldende konstitusjon blant de moderne revolusjonsforfatninger, er Grunnloven i dag et samlende symbol for frihet, selvstendighet og demokrati. Grunnlovsjubileet i 2014 skal styrke bevisstheten om hva Grunnloven betyr i dag og hvilken rolle den skal spille i framtidens demokrati Nasjonal visjon for Grunnlovsjubileet 2014 Skape en engasjerende grunnlovsfeiring som gir økt forståelse for folkestyrets utvikling gjennom 200 år, grunnlovens betydning i dag og demokratiets framtidige utfordringer i Norge. Økt kunnskap skal styrke grunnlaget for deltagelse i demokratiske prosesser Nasjonalt mål for Grunnlovsjubileet 2014 et utdrag Grunnloven har helt siden 1814 vært byggende og samlende for Norge og den er et av vårt samfunns viktigste symboler. Norge har en av de lengste sammenhengende tradisjonene for nasjondagsfeiring. Oppslutningen om den norske 17. mai-feiringen er massiv og med barna i sentrum. Den nasjonale feiringen av Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014 vil ha følgende hovedmål: Øke den alminnelige kunnskapen om begivenhetene i 1814, Grunnloven og den videre utviklingen av demokratiet gjennom styrket formidlingsarbeid og forskning. Skape debatt om folkestyrets framtidige hovedutfordringer og stimulerer til refleksjon, engasjement og deltakelse i demokratiske prosesser. Gjennomføre en bred og inkluderende feiring med folkefest på nasjonaldagen som høydepunktet i alle landets kommuner. Jubileet skal være kunnskapsberikende og bidra til opplevelse for alle Målgrupper Grunnlovsjubileet vil rette seg mot hele den norske befolkning. Alle kommuner og fylkeskommuner oppfordres til å engasjere seg, både ved feiringen av 17.mai 2014 og gjennom ulike aktiviteter i jubileumsåret. Vestby kommune Side 3

4 Merkedatoer i 1814 * 14. januar Kielfreden * 16. februar Notabelmøtet (stormannsmøtet) på Eidsvoll * 25. februar Bededag og valg * 10. april 112 representanter møter i Riksforsamlingen på Eidsvoll * 17. mai Riksforsamlingen daterer Grunnloven og velger Christian Frederik til konge * 19. mai Christian Frederik tar imot den norske kronen * 14. august Konvensjonen i Moss avslutter krigen mellom Norge og Sverige * 7. oktober Det første overordentlige storting samles * 4. november Stortinget vedtar en revidert grunnlov Merkedatoer i Vestby 2014 * 20. januar Karsten Alnæs foredrag om boka 1814 Miraklenes År * 23. februar Festgudstjeneste bønnedag for land og folk * 25. februar åpning av grunnlovsjubileet 2014 i Vestby * 13. mars Atle Næss foredrag om boka I grunnlovens hus * 26. april Barn og unge i Vestby feirer grunnlovsjubileet * 8. mai Frigjøringsdag Veterandag * uke 20 lokalt tiltak Gratulerer til hele Norge * 17. mai lokale 17. mai arrangement * 17. mai Folkefest for kommunens innbyggere. * 18. mai Festgudstjeneste * juli Europe Week 2014 * september kulturminnedager; Den store reise: 200 års samfunnsutvikling * 7. oktober Foredrag av kunsthistoriker Jan Kokkin 1814 og kunsten i Norge. Dilettantisme eller gryende storhet? * 4. november Vestby kulturskole markerer grunnlovsjubileet Lokal bakgrunn Det vi kan glede oss over er at to av våre innbyggere ble demokratisk valgt til å være med å stemme over representanter som skulle representere Akershus i Riksforsamlingen. Bonden Casper Rustad fra Vestby og kjøpmann Gregers Stoltenberg fra Son ble valgt til valgmenn i Vestby Hovedkirke den 25. februar Disse var ikke representert på Eidsvoll og stemte derfor ikke over hverken grunnlov eller konge. De eneste som stemte over dette var representantene i Riksforsamlingen. Det var valgmennenes oppgave å velge disse representantene. Det kan være litt forvirrende med valgmenn og representanter. Det er fordi valget til Riksforsamlingen på Eidsvoll foregikk indirekte, i to omganger. Først ble det valgt valgmenn i alle menigheter. Disse valgmennene skulle deretter velge representanter til Riksforsamlingen. Herrene, Rustad og Stoltenberg var derfor med på å stemme inn Peder Anker, Christian Magnus Falsen og Christian Kollerud til representanter fra Akershus Amt til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Denne informasjonen har vi fått fra historiker Kristoffer H. Endresen i Eidsvoll Vestby kommune Side 4

5 1.2. Visjon for Grunnlovsjubileet 2014 i Vestby Skape opplevelser gjennom kunst og kultur, som øker bevisstheten om grunnlovens historie og betydning. Strategi: Involvere lag, organisasjoner, privatpersoner, det offentlige og næringslivet i utarbeidelse av program for jubileumsåret. Involvere og tilrettelegge for samarbeidsarrangement mellom lag, organisasjoner, privatpersoner, det offentlige og næringslivet. Vi har utarbeidet en egen lokal profil for Grunnlovsjubileet 2014 i Vestby. Denne tar utgangspunkt i den nasjonale profilen. Fargene i den lokale profilen symboliserer grønt for jordbrukskommunen, blått for sjø, elver og vann, rødt som i vårt kommunevåpen Rammer Økonomi Fra nasjonalt hold er det ikke tildelt noen ressurser til markeringen av Grunnlovsjubileet Midlene som settes av til lokal markering tas derfor fra den ordinære arrangementsporteføljen til Vestby kommune. På Rådmannens innstilling besluttet Kommunestyret den at det settes av kr ,- til jubileet. Samlet ressursinnsats antas å bli ca. kr ,-. Egen finansieringsplan utarbeides. Vi vil søke ekstern finansiering fra blant annet Sparebank 1, Vestby Lions og Vestby Rotary Tidsperiode januar 2014 til november Avgrensning 2 arrangement på 17. mai; tradisjonell feiring på dagtid, Folkefest på kvelden. 2. OMFANG OG AVGRENSNING 2.1. Omfang lokale aktiviteter Prosjektet omfatter all aktivitet og alle arrangementer initiert og/ eller koordinert av kulturtjenesten i Vestby kommune, samt kulturtjenestens bidrag til andre aktiviteter og arrangementer, initiert av andre i forbindelse med Grunnlovsjubileet Prosjektet blir et samarbeid mellom kommunen, profesjonelle, lag og organisasjoner og private. Vestby kommune Side 5

6 2.2. Gjennomføring Prosjektet gjennomføres i Inngår ikke i prosjektet Det nasjonale måldokumentet for Grunnlovsjubileet 2014 sier at det skal særlig legges vekt på tiltak som kan skape deltagelse, medvirkning og engasjement hos barn og unge. 17. mai er tradisjonelt Barnas Dag også i I tillegg vil Barn og unges kommunestyre(buk) i Vestby arrangere sin egen dag, der barn og unge feirer grunnloven. Prosjektgruppen ønsker å bidra til at alle i hele kommunen kan inviteres til å delta på feiringen. Folkefesten 17. mai vil være den viktigste markeringen. Resultatområde skole og barnehage vil gjennomføre sine egne tiltak som omfatter målgruppene som nevnt i måldokumentet. 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse Prosjektledelse organiseres på følgende måte: Prosjekteier: Kulturtjenesten ved kultursjef Ronny Fostervold Johansen Prosjektleder: Nærmiljøkoordinator sone sør, Randi Engeseth 3.2. Prosjektgruppe Vestby kommune: Biblioteksjef Heidi Kjuus Kulturskolerektor Mona Djuphagen Flyen Kulturkonsulent Nina Brun Ludvigsen Barne- og ungdomskonsulent Morten Nygaard Nærmiljøkoordinator sone nord Anne Marit Engen Vestby Forsvarsforening Vestby Kunstforening Vestby Historielag Ås og Vestby Musikkorps Dirigent Folkeakademiet Privatperson / Kunstner Kjell Thore Olsen Ellen Marie Rode Skaflestad Jarleif Nordheim Marit Midtsem Erlend Thunestveit Birgit Karlstad Arild Midthun Andre 17.mai komiteene i: Vestby, Garder, Son, Hølen, Hvitsten, Bjørlien Vestby kommune Side 6

7 Frivillige lag og organisasjoner: Samarbeidspartnere for den tradisjonelle 17.mai feiringen: Vestby Speidergruppe Son sjøspeidergruppe Frem fra Glemselen Soon etter Frokost Såner skolekorps Vestby skolemusikkorps Vestby korforening Hølenkoret Soon Blanda Kor Vestby Forsvarsforening Andre mulige samarbeidspartnere: Akershusmuseet Vara Kommune, Sverige Vestby Bedriftsforum Son Næringsforening Christian Killengreen 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1. Beslutningspunkter og oppfølging 20. januar 2014 prosjektet iverksettes 30. april 2014 oppsummering, justering mot 8. mai og 17. mai 1. juni 2014 underveis evaluering 20. juni 2014 underveis evaluering 10. november 2014 oppsummering og evaluering 10. desember 2014 endelig rapport 4.2. Milepæler Se arrangementsplan som vedlegg 5. MARKEDSFØRING 5.1. Lokal logo En egen lokal logo er laget for feiringen i Vestby Informasjon Alle innbyggere i Vestby kommune skal ha muligheten til å finne informasjon om den lokale jubileumsfeiringen. Arrangementskalender: Det lages en arrangementskalender med oversikt over arrangementene i løpet av året. Denne distribueres til de 7500 husstandene i Vestby kommune. Flyers: En egen flyer lages for folkefesten 17.mai Denne inneholder program og informasjon om arrangementet. Distribueres til alle husstander i Vestby kommune. Vestby kommune Side 7

8 Hjemmeside: Vestby kommune sin lokale hjemmeside brukes effektivt. Det lages en egen hyperlink på forsiden. Facebook: Facebooksiden til Vestby kommune skal brukes i markedsføringen. Lokalavisen: De lokale avisene inviteres til å skrive artikler om arrangementene. Annonsering: Arrangementene annonseres i lokale aviser. Utstilling: Utstillingen Frihet Likhet Brorskap forteller om strømningene i Norge som ledet opp til forholdene slik de var i Akershus i 1814, 1914 og Utstillingen skal på vandring i kommunen mellom februar og november. Det er utarbeidet en egen plan for dette. Banner/Flagg: Det er ønskelig at det produseres bannere, flagg eller lignende med den nasjonale profilen og/eller vår egen lokale profil. Disse skal brukes som markering i gatene og ved arrangementsplassene på 17.mai. Dette settes ut seinest 12. mai. Pynt 17.mai: For 17. mai 2014 pyntes det ekstra til 17. mai feiringen med norske flagg og løv. Dette blir i samarbeid med lokale 17.mai komiteer. Sanghefte: Det er også ønskelig at det produseres et eget sanghefte med 5 til 10 forskjellige 17.mai/nasjonalsanger til alle skolebarn i kommunen. 6. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 6.1. Kritiske suksessfaktorer Nasjonalt- Regionalt Akershus fylkeskommune Eidsvoll Politisk forankring Stortinget har gitt sine retningslinjer for jubileumsfeiringen; Jubileet skal feire Grunnloven som Norges viktigste politiske dokument; frigjørende, samlende og retningsgivende for Norge som nasjon og folkestyre. Eidsvoll er en viktig brikke i den nasjonale feiringen. Våre nabokommuner Moss, Ås og Frogn har egne planer. Se kommunenes egne hjemmesider Lokalt Det finnes historier om at Christian Magnus Falsen skrev deler av grunnloven i Son. Kommunestyre i Vestby hadde besøk med foredrag fra Hanne Ødemark i Eidsvoll 1814 den 14. oktober Her ble det etterspurt om historien om Falsen var korrekt. Ødemark kunne avkrefte dette. Det betyr altså at myten om at Falsen skrev grunnloven i Son, må fortsette å være akkurat det. Vestby kommune ligger geografisk mellom to kommuner (Moss og Ås) som har større historisk tilknytning til grunnlovsfeiringen enn hva Vestby kommune har. Vestby kommune Side 8

9 I Moss skal de feire sin historiske arv der Mossekonvensjonen står sentralt. Sorenskriver i Follo, Christian Magnus Falsen, var med på å skrive grunnloven og han var bosatt i Ås. Moss og Ås har derfor flere arrangement og aktiviteter enn hva vi har. I Vestby har vi tatt hensyn til dette ved å forsøke og ikke legge arrangementene våre til samme dato som disse to nabokommunene. Økonomi Personalressurser Sikkerhet 2-delt 17.mai feiring; tradisjonell på dagtid og Folkefest på kveldstid Egen HMS plan for Folkefest Tid 7. GJENNOMFØRING Feiringen av Grunnlovsjubileet 2014 i Vestby vil markeres ved flere av de arrangementene vi har i vår årlige arrangementsportefølje. Kulturtjenesten vil i 2014 samarbeide tettere med enkelte av de lokale lag og organisasjoner om deres arrangement. Det er fem aktiviteter i arrangementsplanen som blir våre hovedaktiviteter, der Folkefesten 17. mai er den største. Feiringen av 200 års jubileet for Grunnloven i Vestby vil starte i februar 2014 og avsluttes i november Hovedaktiviteter Se egen brosjyre med arrangementsplan Tids- og ressursplaner Se egen arrangementsliste 8. KONTRAKTER OG AVTALER 8.1. Eksterne kontrakter og avtaler 8.2. Interne kontrakter og avtaler Det forutsettes ingen interne kontrakter og avtaler i prosjektet. 8.3 Nasjonal profil for Grunnlovsjubileet 2014 Stortinget har utarbeidet en egen profil for Grunnlovsjubileet, Vestby kommune, kultur, har inngått avtale om bruk av jubileumsidentiteten. Samarbeidspartner; leder servicekontoret/webansvarlig Vestby kommune: Kristina Forslund 9. Vedlegg 1: Arrangementsplan 2: Plan for utstilling på vandring 3: Markedsføringsplan Vestby kommune Side 9

Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014

Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014 Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014 Sist revidert: 29/10-2013. Handlingsplanen for tusenårsjubileet tar utgangspunkt i tiltakene som ble forslått i faggruppenes rapport

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 RKN

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 RKN Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 RKN Sak 2016-05: Kampanjen for journalistikken I styremøtet 3. desember 2013 orienterte sekretariatet om kampanjen for journalistikken. På bakgrunn av orienteringen

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Prosjektrapport LEVANGER 1000 ÅR I 2011

Prosjektrapport LEVANGER 1000 ÅR I 2011 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 4 Prosjektorganisering... 4 Eier... 4 Hovedkomiteen... 4 Administrasjonen... 5 Prosjektgruppen... 5 Arbeidsgrupper... 5 Mediegruppe... 5 Sponsorarbeid...

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

SAKSUTSKRIFT. Byjubileet 2016 - forprosjekt

SAKSUTSKRIFT. Byjubileet 2016 - forprosjekt SARPSBORG KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak 07/08490 Arkivkode Blank;C03;&20 Saksbehandler Birgitte Dahlstrøm Saksgang Møtedato Saksnr Hovedutvalg kultur 13.10.2009 45/09 Bystyret 22.10.2009 63/09 Byjubileet

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti. Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten

Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti. Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten Innhold 1. GODKJENNING AV INNKALLING...2 1.1 Forslag til dagsorden...2 2. KONSTITUERING...2

Detaljer

Kulturmøte 21. november 2012 1. KULTURUKER OG STØRRE KULTURARRANGMENT - NYTENKING

Kulturmøte 21. november 2012 1. KULTURUKER OG STØRRE KULTURARRANGMENT - NYTENKING Dato: Onsdag 21. november 2012 Tid: 1800-2100 Sted: Ullr, Ullensaker Kulturhus Tilstede: Se egen oversikt Kulturmøte 21. november 2012 Kulturkontorets årlige kulturmøte ble gjennomført med god deltakelse.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen og Kjell Kvifte. Oda Marie Often,

Detaljer

Trykk: Stortingets hustrykkeri

Trykk: Stortingets hustrykkeri Program 2014 1 2 Trykk: Stortingets hustrykkeri Kjære alle sammen 2014 blir et spennende år. Det blir et år med historisk sus og forventninger, med engasjement og debatt og med feiring og folkefest. Vi

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark PROSJEKTPLAN Grenseland - et bedre sted å bo Rømskog, Marker og Aremark Side 2 av 35 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 REGIONENS FORTRINN OG UTFORDRINGER... 5 1.3 UTVIKLINGSAVTALEN... 6 1.4 TILKNYTNING

Detaljer

norsk folkemuseums skoleprogram grunnlovsjubileet

norsk folkemuseums skoleprogram grunnlovsjubileet norsk folkemuseums skoleprogram grunnlovsjubileet 2014 Introduksjon Norsk Folkemuseum og Undervisningsseksjonen ønsker elever og lærere velkommen til Grunnlovsjubileet 2014. Jubileet markeres og feires

Detaljer

I GRUNNLOVSFYLKET AKERSHUS

I GRUNNLOVSFYLKET AKERSHUS I GRUNNLOVSFYLKET AKERSHUS INNHOLD: GRUNNLOVSFEST PÅ EIDSVOLL - VÅR 1814 Revisited - The Past is Still Present...5 1814! Fra Riftdalen til Eidsvoll...6 Kong Nor...7 Mote, kulturarv, identitet - Norge i

Detaljer

Det globale i det lokale. - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark

Det globale i det lokale. - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark Det globale i det lokale - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark Utgitt i 2006 av Hedmark fylkeskommune Parkgt. 64 2325 Hamar Grafisk produksjon: Tapir

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan. Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011. Prosjektplan Nordre Land kommune

Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan. Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011. Prosjektplan Nordre Land kommune Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011 Prosjektplan Nordre Land kommune 1 Forprosjekt Dokka Kulturstasjon 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN Harstad kulturskole, Kanebogen og Centrum Fritidsklubb, Radio Harstad og Ungdommens hus, samt kommunens kulturrådgiver side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL...

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Prosjektet startet skoleåret 2003 / 2004 og ble avsluttet ved utgangen av skoleåret 2005 / 2006.

Prosjektet startet skoleåret 2003 / 2004 og ble avsluttet ved utgangen av skoleåret 2005 / 2006. 2 Forord Prosjektet Skolebesteforeldre er utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet er gjennomført ved ti utvalgte grunnskoler i ulike deler av landet. Skolene ble valgt ut etter samråd

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 13.11.14 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 14.00 18.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer