Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 06.05.15-24.08.15"

Transkript

1 Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd Áššenr. DEARVVAŠVUOTHA JA SOSIÁLA - HELSE OG SOSIAL HS 1 / 2015 NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD O Oslo RS 5 / 2015 STEIGEN KOMMUNE Steigen RS 6 / 2015 HELSE FINNMARK HF Hammerfest RS 7 / 2015 SAMI NISSONFORUM/SAMISK KVINNEFORUM Kárášjohka RS 8 / 2015 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISK Tromsø RS 12 / 2015 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISK Tromsø Vold i nære relasjoner Tranøy seminaret Plan for selvmordsforebygging i Sápmi Seminar i Umeå Nærmiljø og folkehelse blant barn og unge i samiske kommuner i Fin Reise og utviklingsarbeid med prosjekt "Alta 2017"

2 EALÁHUS - NÆRING HE 42 / 2015 FYRHUSET STUDIO AS Tromsø HE 78 / 2015 KAMØYVÆR KYSTLAG Nordkapp HE 83 / 2015 STIFTELSEN PROTECT SÁPMI SVERIGE HE 84 / 2015 REINKJØTTUTSALG PER ANDERS A. BONGO Guovdageaidnu HE 85 / 2015 MULTIDRIFT NORD SVENDSEN Kvalsund HE 90 / 2015 GÁRDIN AS Kárášjohka HE 93 / 2015 TONJE KRISTIANSEN Gamvik HE 96 / 2015 SUSANNEFOTO AS Vadsø HE 107 / 2015 SÁVE DESIGN JORUNN LØKVOLD Gáivuotna HE 111 / 2015 NILSEN KJETIL HUGO Gáivuotna HE 113 / 2015 DAVVI SIIDA AS Deatnu Tana HE 116 / 2015 SIMONE GRØTTE PEDERSEN Porsanger HE 118 / 2015 SAMIWAY Guovdageaidnu HE 120 / 2015 ELEMENTS ARCTIC CAMP V/ LISE HAUG HALV Tromsø HE 121 / 2015 JERGUL EIENDOM AS Kárášjohka HE 123 / 2015 TONY ANDRE NORMI Nordkapp HE 124 / 2015 INGER ANITA SMUK Unjárga HE 125 / 2015 ELLEN VEKVE Alta RE 10 / 2015 HJALTI SIGURDSSON Deatnu Tana Næringsutvikling Støtte til etablering av studio Renovering av serviceanlegg for fiskere Primærnæring Utviklingsprosjekt i reindrift Investeringstilskudd til bygging av Tørkeri Investering i fiskefartøy m/utstyr Forprosjekt kulturnæringshus Forprosjekt for utbygging av fisketurisme Søknad om tilskudd til å designe og produsere samiske turistprodukt Investerings- og utviklingstilskudd, kompetansetiltak og salgsfremme Opplevelsesturisme i Lyngenområde Søknad investering reiseliv Etablererstipend utviklingsfase kunstnerisk virksomhet Søknad om støtte til bedriftsutvikling Utarbeidelse av forretningsplan og utarbeidelse av dispensasjonssøk Bygging av fryseri Investering i fiskefartøy m/redskaper Klage i sak HE 080/15 - Hospitering Fiskefartøy Investering i fiskefartøy

3 RE 12 / 2015 GARSNES FJORDOPPLEVELSE AS Salangen RE 14 / 2015 BANAK LEIR AS Porsanger RE 15 / 2015 PORSANGER KOMMUNE Porsanger RE 16 / 2015 ALTTA SAMIID SEARVI Alta RE 18 / 2015 ELVA EIENDOM AS Deatnu Tana RE 20 / 2015 FYLKESMANNEN I FINNMARK Vadsø RE 21 / 2015 SKARLO FISHING AS Nordkapp RE 22 / 2015 STRAUMEN FISKERISELSKAP AS Lyngen RE 23 / 2015 NJUNJES ANNA SOFIA KUOLJOK Tysfjord Investering i båter for turistfiske Investering i ølbryggeri Jordbruk og vekst i Ávjovarri Arrangere Sámi Fashion Week Utvikling hotell/camping i Tana Trainee i landbruket Investering i fiskefartøy m/redskaper Fiskefartøy og utstyr Etablering av lavvo - camp EARÁ DOAIBMABIJUT - ANDRE TILTAK SR 66 / 2015 STIFTELSEN SAMISK MUSIKFEASTIVAL I KAUT Guovdageaidnu SR 68 / 2015 SAMENES IDRETTSFORBUND - NORGE Deatnu Tana SR 68 / 2015 SAMI HEARGEVUODJIN LIHTTU (SHL) SAMISK Kárášjohka Konsert med Isac Elliot Spillemidler Tippemidler

4 GIELLA - SPRÅK RG 3 / 2015 TROMSØ KOMMUNE Tromsø RG 4 / 2015 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESR Trondheim RG 5 / 2015 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESR Trondheim RG 6 / 2015 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESR Trondheim RG 7 / 2015 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESR Trondheim RG 8 / 2015 DET NORSKE BIBELSELSKAP Oslo RG 14 / 2015 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESR Trondheim RG 15 / 2015 GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO K Guovdageaidnu RG 17 / 2015 SIRI JOHAN ASLAK A RG 18 / 2015 ČÁLLIIDLÁGÁDUS AS Kárášjohka RG 19 / 2015 DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁŠ OS / SENTER F Gáivuotna RG 20 / 2015 ÁLTTÁ SÁMI GIELLAGUOVDDÁŠ AS Alta RG 21 / 2015 ÁLTTÁ SÁMI GIELLAGUOVDDÁŠ AS Alta RG 22 / 2015 GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO K Guovdageaidnu RG 30 / 2015 NTEC MEDIA AS Tysfjord RG 32 / 2015 SAMI FITNODATSEARVI - SAMISK BEDRIFTFOR Deatnu Tana RG 33 / 2015 ČÁLLIIDLÁGÁDUS AS Kárášjohka Bahpajavri skuvla - Klage på vedtak i sak RG 023/13 - Språkleir til u Arenaer: Gaavnedibie Rørosesne Gadtsegarhkh Rørosesne 2015/ Utvikling av sørsamisk rollespill som språkinnlæringsverktøy Utvikling av sørsamisk mediatilbud i Rørossamisk område Sørsamisk bibelorversettelse II Sørsamisk terminologi - Maanja giele Giellaarena mánáide ja nuoraide- gielladuddjon Boazoguiz Sámi báikenamat Mini bargi SAAL 2 - Kvalsund Mánáideahket 2015/ Skrive- og lesehjelp for eldre samer Videreutvikle og sikre drift av lulesamisk ordbok - same.ntec.no Fitnodatlaš tearbmabargu Sámi báikenamaid etymologiija

5 KULTURMUITOSUODJALUS - KULTURMINNEVERN HB 1 / 2015 KNUT PERSEN Sør-Varanger HB 2 / 2015 ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK Tysfjord HB 3 / 2015 STIFTELSEN VORTERØY KAI Skjervøy HB 4 / 2015 SIJTI JARNGE - DET SAMISKE KULTUR- OG UT Hattfjelldal HB 5 / 2015 PITESAMISK MUSEUM Bodø HB 6 / 2015 PITESAMISK MUSEUM Bodø HB 7 / 2015 NORD-TROMS MUSEUM AS Nordreisa HB 8 / 2015 VÁRDOBÁIKI SA Evenes HB 9 / 2015 NORDVIKAS VENNER Bodø HB 10 / 2015 GJERMUND HENRIKSEN Deatnu Tana HB 11 / 2015 NILSEN LILLIAN Gratangen HB 15 / 2015 JOHANSEN IRENE Gratangen HB 16 / 2015 PITESAMISK MUSEUM Bodø HB 17 / 2015 PITESAMISK MUSEUM Bodø HB 18 / 2015 NILSEN LILLIAN Gratangen HB 19 / 2015 MEARRASÁMI ÁRBEDIEHTU Alta HB 20 / 2015 KVIKNE UTMARKSRÅD Tynset HB 21 / 2015 KVALSUND KOMMUNE Kvalsund HB 23 / 2015 FYLKESMANNEN I FINNMARK Vadsø Restaurering av Menna-huset, del 2, innvendig Røykrør Borgstua Renovering av Vorterøy kai Restaurering av bur i Baklia og Ørjedal Sikring og restaureringsplan fjøs Svartvatn Reparasjon av jordkjeller på Austerheim Kompetansekurs - gjennoppbygging av skjelternaust Mikkel Ollsa stabburet Kulturminnet Nordvika ved Valnesvatnet Restaurering av stabbur - Kulturminnevern Riving av tilbygg på hovedhus med fjerning av eventuell sopp og fukt Fjøsbygging - Kulturminnevern Hva kan samisk byggverk fortelle? Fagsamling i bygningsarkeologi -K Sikring og restaureringsplan fredet våningshus Svartvatn Ferdigstillelse av stabbur - Kulturminnevern Kulturminneregistrering på Stranna i Nordkapp kommune Kultursti - Kulturminnevern Oppsetting av minnesmerke Kartlegging av samiske kulturspor i furutrær Øvre Pasvik nasjonalpar

6 HB 24 / 2015 REIN BAALSRUD MIDTENG Oslo HB 25 / 2015 MATS JONAS PAVALL Fauske RB 1 / 2015 ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK Tysfjord RB 3 / 2015 LEAVVAJOHKA JA RASTIGAISSA DUTKANSIIDA Deatnu Tana RB 5 / 2015 VÁRDOBÁIKI SA Evenes RB 7 / 2015 SPILDRA GRENDELAG Kvænangen RB 8 / 2015 STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE Snåsa RB 10 / 2015 DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁŠ OS / SENTER F Gáivuotna RB 11 / 2015 STIFTELSEN TANA OG VARANGER MUSEUMSS Unjárga RB 12 / 2015 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESR Trondheim RB 14 / 2015 VÁRDOBÁIKI SA Evenes RB 15 / 2015 RIDDODUOTTARMUSEAT Kárášjohka Rapportering av samiske kulturspor i trær i Pasvik Gjennomgang av registreringer på Huovsenjargga Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskapning på kulturminneo Kartlegging av lokale sedvane messige samiske bruksområder Immateriell kulturarv - Dokumentasjon av markesamisk kvinnekultur Fullføring av kultursti på Spildra Kulturminneregistreringer i området Kalvvatnan Registrering og formidling av samiske kulturminner på Årøya Skjøtsel og skilting i Skoltebyen kulturmiljø Dokumentasjon av krigshistorie fra Rørossamisk område Ferdigstillelse av restaurering av verneverdig jordkjeller på Vilgesvárri Restaurering av fjøs

7 KULTUVRA - KULTUR HK 3 / 2015 JUOIGIID SEARVI Kárášjohka HK 66 / 2015 TROMSØ BIBLIOTEK Tromsø HK 87 / 2015 TELEMARKSFESTIVALEN Bø HK 91 / 2015 LUNI TJUNS AS Sør-Varanger HK 98 / 2015 FORENINGEN ISOGAISA Målselv HK 102 / 2015 NORDLAND NASJONALPARKSENTER Saltdal HK 103 / 2015 KENNETH HÆTTA Guovdageaidnu HK 104 / 2015 NORSK FORFATTERSENTRUM Oslo HK 105 / 2015 QUEERSAMIT VED ERIK LENNART TOBIAS POG Kárášjohka HK 106 / 2015 STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE Snåsa HK 107 / 2015 ELLEN LUNDBY FILM & MEDIA Oslo HK 109 / 2015 NORDKAPP FILMFESTIVAL AS Nordkapp HK 110 / 2015 KARLSØYFESTIVALEN Karlsøy HK 111 / 2015 GAMVIK KUNSTFORENING Gamvik HK 112 / 2015 STIFTELSEN TANA OG VARANGER MUSEUMSS Unjárga HK 113 / 2015 JM NORWAY/JEUNESSES MUSICALS NORWAY Oslo HK 115 / 2015 KYSTSAMENE Tromsø HK 116 / 2015 ALTA MOTETTKOR Alta HK 117 / 2015 PIPPIRA SIIDA AS Ballangen Joikekonsert i Kautokeino - klage på vedtak i sak HK 188/ HE 066/13 Internasj. Litteraturfestival barneprogram Gjennomføring av konserter med samiske artister arrangement i Norge med musikk og Sakko-mesterskap Isogaisafestivalen Søknad fra Adde Zetterquist kunstgalleri om midler til markering av S Søknad om støtte til Faces of world herding part I - fotografering av v Deltakelse for samiske forfattere på Nordnorsk Bokdag Arrangere Sápmi Pride 2015 i Kárášjohka Formidlingsprosjektet Tidsresan Produksjon av dokumentarfilmen Brennende minner Nordkapp filmfestival - samisk filmprogram Karlsøyfestivalen Støtte til utstilling under Kulturdugnad Gamvik Fotosamling etter Jon Ole Nilsen Ethno Norge Kulturarrangement Tre stammers møte Snubba/Grovfjord Konsert i Den Norske Opera Markering av pioneren Henrik Kvandahls 150 års jubileum

8 HK 119 / 2015 DANSEARENA NORD Hammerfest HK 120 / 2015 SMELTEDIGELEN MUSIKKFESTIVAL AS Rana HK 121 / 2015 RIDDODUOTTARMUSEAT Kárášjohka HK 128 / 2015 STUORNJÁRGGA SÁMIID DUODJI Gáivuotna HK 129 / 2015 FORENINGEN KLEMETSPELET Hemnes HK 132 / 2015 SØRØYROCKEN Hasvik HK 134 / 2015 TRÆNAFESTIVALEN Træna HK 135 / 2015 SAMISK HUS OSLO AS/SAMI VIESSU OSLO OS Oslo HK 136 / 2015 SOMBY MARRY AILONIEIDA Tromsø HK 138 / 2015 ALVVAT AS Karlsøy HK 139 / 2015 IEŠJOHT SEARVI Kárášjohka HK 141 / 2015 TROMSØ SAMEFORENING NSR Tromsø HK 148 / 2015 JUOIGIID SEARVI Kárášjohka RK 2 / 2015 ČÁLLIIDLÁGÁDUS AS Kárášjohka RK 3 / 2015 ABC-COMPANY E-SKUVLA AS Kárášjohka RK 4 / 2015 DAVVI GIRJI AS Kárášjohka RK 5 / 2015 IĐUT AS Porsanger RK 6 / 2015 DAT AS Guovdageaidnu RK 7 / 2015 RIDDODUOTTARMUSEAT Kárášjohka RK 10 / 2015 RIDDODUOTTARMUSEAT Kárášjohka Produksjon og oppføring av danseforestillingen Natur med Elle Sofe Konsert med Elle Marja Eira Kuraturering av utstillingen - Elle-Hánsa Samisk camp på Arctic Race of Norway Gjennomføring av Klemetspelet Aktiviteter under Sørøyrocken Joik- og teaterverksted for barn med Mikkel Gaup Kulturuke i Oslo Deltagelse på en stor international poesi festival i Colombia Søknad om tilskudd til Deltakelse barnefestival Søknad om støtte til Jergullekene påsken Romssa Čakčariemut - Høstgilde i Tromsø Søknad om støtte til deltakelse med 4 joikere på Ijahis Idja festivalen Samisk forlag/sámi lágádusat Samisk forlag/sámi lágádusat Samisk forlag Samisk forlag/sámi lágádusat Sámi lágádusat/samiske forlag Dialog i tid/ságasfallamat áiggiid čađat Midler til restaurering av magasiner til kunstsamling

9

10 MÁNÁIDGÁRDI - BARNEHAGE HO 175 / 2015 GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO K Guovdageaidnu HO 177 / 2015 MÁLÁTVUOMI SÁMI MÁNÁIDGÁRDI Målselv HO 180 / 2015 ALTA KOMMUNE Alta HO 181 / 2015 KÁRÁŠJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE Kárášjohka HO 182 / 2015 KÁRÁŠJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE Kárášjohka HO 183 / 2015 NYLAND STUDENTBARNEHAGE - STUDENTSA Alta HO 184 / 2015 UNJÁRGGA GIELDA/NESSEBY KOMMUNE Unjárga HO 185 / 2015 VÁRDOBÁIKI SA Evenes HO 186 / 2015 NUORTAMIELLI MÁNÁIDGÁRDI AS Guovdageaidnu HO 187 / 2015 OSLO KOMMUNE, SAMISK BARNEHAGE CIZÁŠ Oslo HO 193 / 2015 SNÅSA MONTESSORIBARNEHAGE Snåsa HO 194 / 2015 SNÅSA MONTESSORIBARNEHAGE Snåsa HO 195 / 2015 HOLTET BARNEHAGE SA Harstad HO 197 / 2015 TROMSØ KOMMUNE Tromsø HO 198 / 2015 LAVANGEN KOMMUNE Lavangen HO 199 / 2015 MÅLSELV KOMMUNE Målselv HO 200 / 2015 KÅFJORD KOMMUNE Gáivuotna HO 201 / 2015 KÅFJORD KOMMUNE Gáivuotna HO 202 / 2015 NAMSSKOGAN KOMMUNE OPPVEKSTETATEN Namsskogan til samiske barnehager og til norske barnehager med samisk til samiske barnehager til samiske barnehager og til norske barnehager med samisk til samiske barnehager og til norske barnehager med samisk til samiske barnehager og til norske barnehager med samisk sámi mánáidgárddiide 2015 / Samiske barnehager sámi mánáidgárddiide 2014 / Samiske barnehager til samiske barnehager og til norske barnehager med samisk til samiske barnehager og til norske barnehager med samisk til samiske barnehager og til norske barnehager med samisk Prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager Samisk språkoppl Prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager Joik i barnehagen Prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager Tradisjonell låvdda Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling Samisk språkopplæring Nordsamisk språkopplæring Samisk språkopplæring Samisk språkopplæring Nordsamisk språkopplæring Samisk språkopplæring Sørsamisk språkopplæring

11 HO 203 / 2015 LYNGEN KOMMUNE Lyngen RO 2 / 2015 ČÁLLIIDLÁGÁDUS AS Kárášjohka RO 3 / 2015 DAVVI GIRJI AS Kárášjohka RO 4 / 2015 GROM AS Vaksdal RO 5 / 2015 INTEMPO AS Gloppen RO 6 / 2015 ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK Tysfjord RO 7 / 2015 LAVANGEN KOMMUNE Lavangen RO 8 / 2015 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESR Trondheim Samisk språkopplæring Nordsamisk språkopplæring Utvikling av pedagogisk materiell og leker Puslespill Tall og far Utvikling av pedagogisk materiell og leker Giellastimuleren áv Utvikling av pedagogisk materiell og leker Troll i ord - samisk e Pedagogisk materiell og leker Bravo leken oversatt og tilpasse Prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager Språkprosjekt Giell Språkpedagog til Astavuona sami manaidgardi Aajege samisk språk- og kompetansesenter, Røros - Prosjekter og ut REGIONÁLAOVDDIDANPROŠEAVTTAT - REGIONALUTVIKLINGSPROSJEKTER RE 17 / 2015 ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK Tysfjord SR 53 / 2015 SØR-VARANGER KOMMUNE Sør-Varanger SR 56 / 2015 DEANUINSTITUHTTA ORG Deatnu Tana SR 67 / 2015 DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁŠ OS / SENTER F Gáivuotna SR 83 / 2015 KARASJOK NÆRINGSFORENING /KÁRAŠJOGA Kárášjohka SR 94 / 2015 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Vadsø Søknad om tilskudd til Matfestival Joikeprosjekt Klage på vedtak i sak SR 134/14 Regionale virkemidler - Deanu instit Oppgradering av kultursal Bolystprosjektet - Ny giv Prosjektet Sámi stage lab

12 VUOĐĐOOAHPAHUS - GRUNNOPPLÆRING RO 9 / 2015 SOLUM FORLAG AS Oslo RO 10 / 2015 DAVVI GIRJI AS Kárášjohka RO 12 / 2015 DAVVI GIRJI AS Kárášjohka RO 13 / 2015 DAVVI GIRJI AS Kárášjohka RO 15 / 2015 STATPED Oslo RO 16 / 2015 DAVVI GIRJI AS Kárášjohka RO 20 / 2015 DAVVI GIRJI AS Kárášjohka RO 21 / 2015 DAVVI GIRJI AS Kárášjohka RO 23 / 2015 ABC-COMPANY E-SKUVLA AS Kárášjohka RO 25 / 2015 ABC-COMPANY E-SKUVLA AS Kárášjohka RO 26 / 2015 ČÁLLIIDLÁGÁDUS AS Kárášjohka RO 29 / 2015 ČÁLLIIDLÁGÁDUS AS Kárášjohka RO 30 / 2015 ČÁLLIIDLÁGÁDUS AS Kárášjohka RO 31 / 2015 SOLUM FORLAG AS Oslo RO 32 / 2015 STATPED Oslo RO 33 / 2015 ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK Tysfjord RO 34 / 2015 SÁMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE Guovdageaidnu RO 35 / 2015 STATPED Oslo RO 36 / 2015 SÁMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE Guovdageaidnu Heldekkende læreverk - Begynneropplæring til lulesamisk som første Jorgalit ja heivehit julevsámegillii Karen Anne Buljo ja Lena Romsdal Sámegiella 1. giellan joaŧkkaskuvlii: Oahppogirji Sámegiella vuosttašgiellan joaŧkkaskuvlii: Neahttaressursa 1 girjji vár Interaktiiva sámi gielladohkká Árbevirolaš máhttu fáddágihppagat Jorgalit ja heivehit julevsámegillii Karen Anne Buljo ja Lena Romsdal Jorgalit ja heivehit julevsámegillii Karen Anne Buljo ja Lena Romsdal Luonddufága j.c. davvisámegillii - fáddávuđot oahpponeavvu ár Servodatfága j.c. - jorgaleapmi julev- ja máttásámegillii Geografiija Jo1/Jo2 - davvisámegillii Servodatfága, geografiija j.c. - Davvi-, julev- ja máttasámegillii Váriin, vákkiin ja vuonain - davvisámegillii Giellne Åahpenidh 8 - Åarjelsaemien voestesgiellne APP-Merkasátnegirji Lulesamisk antologi med arbeidsbok Sanger og musikk for språkopplæring i sørsamisk Binna Banne Lále guldalanstoagus Sørsamisk setningslære/syntaks

13 RO 37 / 2015 DAVVI GIRJI AS Kárášjohka RO 38 / 2015 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE "AAJEGE" Røros Álkkes lohkangirjjážat dássi Sørsamisk digitale læremidler videregående skole - Sørsamisk som

Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn

Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn Sametingsrådets melding om samisk institusjonsutvikling Foto: Roger Persson, Várjjat Sámi Musea Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon

Detaljer

Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering.

Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering. Ášši/Sak 015/15 Sametingets plenum Sametingsrådets beretning om virksomheten Arkivsaknr. 15/2502 Mielddus/Vedlegg 1. Tilskuddsoversikt 2. Regnskap Saksfremstilling Vurdering Sametingsrådets innstilling

Detaljer

Sametinget på rett vei til beste for den samiske befolkningen

Sametinget på rett vei til beste for den samiske befolkningen Sametinget på rett vei til beste for den samiske befolkningen - Sametinget spiller en mer aktiv rolle for samene i bosatt i landet. Antall henvendelser til Sametinget har økt betraktelig i denne valgperioden.

Detaljer

Sametingets plenum Møtebok 04/10

Sametingets plenum Møtebok 04/10 Sametingets plenum Møtebok 04/10 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 30. november - 3. desember 2010 Sted:

Detaljer

I: Norsk skuleblad 24(1960). S.1372-1376 Karasjok (Om reindriftslinje ved Karasjok ungdomsskole)

I: Norsk skuleblad 24(1960). S.1372-1376 Karasjok (Om reindriftslinje ved Karasjok ungdomsskole) Samisk skolehistorie - Kjelder og annan relevant litteratur Satt saman av Svein Lund. Sist oppdatert 27.02.2005 Bidrag til utviding av lista kan sendast til sveilund@online.no Stikkord for søking / sortering:

Detaljer

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering.

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering. Originalspråk: Norsk Ášši/Sak 003/15 Sametingets plenum / Sametingsrådets beretning Arkivsaknr. 15/610 I Dokumentliste Mielddus/Vedlegg Vedlegg 1 Innvilgede tilskudd Vedlegg 2 Spørsmål til sametingsrådet

Detaljer

1. INNLEDNING Denne årsmeldingen tar for seg perioden 26.10.2012 02.10.2014, og legges fram for NSRs 43. landsmøte i Oslo 3. 5. oktober 2014.

1. INNLEDNING Denne årsmeldingen tar for seg perioden 26.10.2012 02.10.2014, og legges fram for NSRs 43. landsmøte i Oslo 3. 5. oktober 2014. NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Jáhkovuotna-Porsáŋgu- Kárášjohka-Guovdageaidnu/ Kokelv-Porsanger/Porsanki-Karasjok-Kautokeino ÅRSMELDING 2012

Jáhkovuotna-Porsáŋgu- Kárášjohka-Guovdageaidnu/ Kokelv-Porsanger/Porsanki-Karasjok-Kautokeino ÅRSMELDING 2012 Jáhkovuotna-Porsáŋgu- Kárášjohka-Guovdageaidnu/ Kokelv-Porsanger/Porsanki-Karasjok-Kautokeino ÅRSMELDING 2012 RDM-Jáhkovuona mearrasámi musea/kokelv sjøsamiske museum RDM-Porsáŋggu musea/porsanger museum

Detaljer

Sametingets plenum. Møtebok 003/11

Sametingets plenum. Møtebok 003/11 Sametingets plenum Møtebok 003/11 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 21.09.11-23.09.11 Sted: Karasjok Saksliste

Detaljer

Sametingets plenum. Møtebok 03/12

Sametingets plenum. Møtebok 03/12 Sametingets plenum Møtebok 03/12 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 06. - 08.06.12 Sted: Karasjok Saksliste

Detaljer

Davvi álbmogiid guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS

Davvi álbmogiid guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS Davvi álbmogiid guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS Jahkedieđáhus / Årsmelding 2013 Februar 2014 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Eiere side 3 3. Styret side 3 4. Ansatte side 4 5. Økonomi side 4

Detaljer

Sametingets strategier for samiske språksentre Sámedikki strategiija sámi giellaguovddážiid várás

Sametingets strategier for samiske språksentre Sámedikki strategiija sámi giellaguovddážiid várás Vuođđogiella / Originalspråk: Ášši/Sak Sametingets strategier for samiske språksentre Sámedikki strategiija sámi giellaguovddážiid várás Mielddus/Vedlegg Høring vedrørende Sametingets

Detaljer

Årsmelding 2010 for Davvi álbmogiid guovddáš OS/Senter for nordlige folk AS. Årsmelding. Davvi Álbmogiid Guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS

Årsmelding 2010 for Davvi álbmogiid guovddáš OS/Senter for nordlige folk AS. Årsmelding. Davvi Álbmogiid Guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS Årsmelding Davvi Álbmogiid Guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS 2010 1 1. Innledning Davvi Albmogiid Guovddaš OS / Senter for nordlige folk AS (DÁG) ble etabler i 2009. Selskapets har kontor og virksomhetslokaler

Detaljer

Samisk statistikk 2006 Sámi statistihkka 2006

Samisk statistikk 2006 Sámi statistihkka 2006 Norges offisielle statistikk D 343 Samisk statistikk 2006 Sámi statistihkka 2006 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig

Detaljer

Evaluering av samiske språksentre

Evaluering av samiske språksentre Rapport 2012:6 Evaluering av samiske språksentre Aajege Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Marit Solstad Karl Jan Solstad Tittel : Forfatter : Evaluering av samiske språksentre Vigdis Nygaard, Áila

Detaljer

RAPPORT. Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften

RAPPORT. Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften RAPPORT Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften Rapport 3.2009 International Centre for Reindeer Husbandry Boazoealáhusa Nissonfierpmádat The Reindeer Herding Womens network Nettverk for Reindriftskvinner

Detaljer

RAPPORT 2014. Innhold: For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM)

RAPPORT 2014. Innhold: For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM) RAPPORT 2014 For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter Kulturminneregistrering i Per Larsenvik, del av fredningsområde Ceavccageađge/Mortensnes kulturminnneområde. Foto: Stine Rybråten/Várjjat Sámi

Detaljer

Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 31/2012 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater fra samisk område TF-notat nr: 31/2012 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Davvi Álbmogiid Guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS

Davvi Álbmogiid Guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS Davvi Álbmogiid Guovddáš OS/ Senter for nordlige folk AS Årsmelding Årsregnskap 2012 Februar 2013 1 1. Innhold 1. Innledning side 3 2. Eiere side 3 3. Styret side 3 4. Ansatte side 4 5. Økonomi side 4

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Alta 6. 7.11.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Alta 6. 7.11.2008 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I ALTA 6. 7. NOVEMBER 2008-6. NOVEMBER KL. 15.00 19.00-7. NOVEMBER KL. 08.30 11.00 Til stede: Fra styret: Fra forvaltningen: - Ottar Befring leder - Mariann Wollmann

Detaljer

Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 8/14 Terminologiprosjekt m/ revisjonsberetning 2011/4655 RS 9/14 RS 10/14 Tilbakemelding ferdigstilling prosjekt utstillingsheftet Ad. prosjekt 7 sorter

Detaljer

Fylkesrådmannens forord

Fylkesrådmannens forord Årsmelding 2012 2 FINNMARK FYLKESKOMMUNE Innhold Fylkesrådmannens forord Fylkesrådmannens forord.......... 2 Fakta om Finnmark................. 3 Samferdsel........................... 4 Næring................................

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Else Laula Renberg, som tok initiativ til dette landsmøtet.

Else Laula Renberg, som tok initiativ til dette landsmøtet. Samejubileum 2017 1 Bakgrunn Den 6. februar 2017 er det 100 år siden samefolkets første landsmøte ble avholdt i Metodistkirken i Trondheim. Else Laula Renberg, som tok initiativ til dette landsmøtet. Hun

Detaljer

Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf. 78 95 95 00. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf. 78 95 95 00. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 104 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 14.12.2010 Tid: 10:00 Forfall meldes snarest til administrasjonen

Detaljer

DEN EUROPEISKE PAKT OM REGIONS- ELLER MINORITETSSPRÅK

DEN EUROPEISKE PAKT OM REGIONS- ELLER MINORITETSSPRÅK DEN EUROPEISKE PAKT OM REGIONS- ELLER MINORITETSSPRÅK SJETTE PERIODISKE RAPPORT NORGE Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2014 Innhold Del I... 2 Forord... 2 Brukere av regions- eller minoritetsspråk...

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Foto: Gian-Rico Willy/Hurtigruten. Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2011

Foto: Gian-Rico Willy/Hurtigruten. Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2011 Foto: Gian-Rico Willy/Hurtigruten Nordnorsk Reiselivsstatistikk 211 Innhold Nordnorsk Reiselivsstatistikk 18 Reiselivet som system 19 Oppsummering 19 Reiselivsnæringens 2 økonomiske betydning Trafikkutvikling

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE FORVALTNINGSKOMMUNE FOR SAMISKE SPRÅK

HATTFJELLDAL KOMMUNE FORVALTNINGSKOMMUNE FOR SAMISKE SPRÅK HATTFJELLDAL KOMMUNE FORVALTNINGSKOMMUNE FOR SAMISKE SPRÅK UTREDNING 1 Innhold Sammendrag... 4 1. Bakgrunn, definisjoner og omfang... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Målet med utredningen... 5 1.3 Utredningens

Detaljer

Valgprogram for sametingsperioden 2005 2009

Valgprogram for sametingsperioden 2005 2009 Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) Norske Samers Riksforbund Valgprogram for sametingsperioden 2005 2009 INNLEDNING Vi går mot Sametingsvalget 2005!. Denne oversikten over NSRs tidligere og fremtidige arbeid

Detaljer