Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 06.05.15-24.08.15"

Transkript

1 Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd Áššenr. DEARVVAŠVUOTHA JA SOSIÁLA - HELSE OG SOSIAL HS 1 / 2015 NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD O Oslo RS 5 / 2015 STEIGEN KOMMUNE Steigen RS 6 / 2015 HELSE FINNMARK HF Hammerfest RS 7 / 2015 SAMI NISSONFORUM/SAMISK KVINNEFORUM Kárášjohka RS 8 / 2015 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISK Tromsø RS 12 / 2015 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISK Tromsø Vold i nære relasjoner Tranøy seminaret Plan for selvmordsforebygging i Sápmi Seminar i Umeå Nærmiljø og folkehelse blant barn og unge i samiske kommuner i Fin Reise og utviklingsarbeid med prosjekt "Alta 2017"

2 EALÁHUS - NÆRING HE 42 / 2015 FYRHUSET STUDIO AS Tromsø HE 78 / 2015 KAMØYVÆR KYSTLAG Nordkapp HE 83 / 2015 STIFTELSEN PROTECT SÁPMI SVERIGE HE 84 / 2015 REINKJØTTUTSALG PER ANDERS A. BONGO Guovdageaidnu HE 85 / 2015 MULTIDRIFT NORD SVENDSEN Kvalsund HE 90 / 2015 GÁRDIN AS Kárášjohka HE 93 / 2015 TONJE KRISTIANSEN Gamvik HE 96 / 2015 SUSANNEFOTO AS Vadsø HE 107 / 2015 SÁVE DESIGN JORUNN LØKVOLD Gáivuotna HE 111 / 2015 NILSEN KJETIL HUGO Gáivuotna HE 113 / 2015 DAVVI SIIDA AS Deatnu Tana HE 116 / 2015 SIMONE GRØTTE PEDERSEN Porsanger HE 118 / 2015 SAMIWAY Guovdageaidnu HE 120 / 2015 ELEMENTS ARCTIC CAMP V/ LISE HAUG HALV Tromsø HE 121 / 2015 JERGUL EIENDOM AS Kárášjohka HE 123 / 2015 TONY ANDRE NORMI Nordkapp HE 124 / 2015 INGER ANITA SMUK Unjárga HE 125 / 2015 ELLEN VEKVE Alta RE 10 / 2015 HJALTI SIGURDSSON Deatnu Tana Næringsutvikling Støtte til etablering av studio Renovering av serviceanlegg for fiskere Primærnæring Utviklingsprosjekt i reindrift Investeringstilskudd til bygging av Tørkeri Investering i fiskefartøy m/utstyr Forprosjekt kulturnæringshus Forprosjekt for utbygging av fisketurisme Søknad om tilskudd til å designe og produsere samiske turistprodukt Investerings- og utviklingstilskudd, kompetansetiltak og salgsfremme Opplevelsesturisme i Lyngenområde Søknad investering reiseliv Etablererstipend utviklingsfase kunstnerisk virksomhet Søknad om støtte til bedriftsutvikling Utarbeidelse av forretningsplan og utarbeidelse av dispensasjonssøk Bygging av fryseri Investering i fiskefartøy m/redskaper Klage i sak HE 080/15 - Hospitering Fiskefartøy Investering i fiskefartøy

3 RE 12 / 2015 GARSNES FJORDOPPLEVELSE AS Salangen RE 14 / 2015 BANAK LEIR AS Porsanger RE 15 / 2015 PORSANGER KOMMUNE Porsanger RE 16 / 2015 ALTTA SAMIID SEARVI Alta RE 18 / 2015 ELVA EIENDOM AS Deatnu Tana RE 20 / 2015 FYLKESMANNEN I FINNMARK Vadsø RE 21 / 2015 SKARLO FISHING AS Nordkapp RE 22 / 2015 STRAUMEN FISKERISELSKAP AS Lyngen RE 23 / 2015 NJUNJES ANNA SOFIA KUOLJOK Tysfjord Investering i båter for turistfiske Investering i ølbryggeri Jordbruk og vekst i Ávjovarri Arrangere Sámi Fashion Week Utvikling hotell/camping i Tana Trainee i landbruket Investering i fiskefartøy m/redskaper Fiskefartøy og utstyr Etablering av lavvo - camp EARÁ DOAIBMABIJUT - ANDRE TILTAK SR 66 / 2015 STIFTELSEN SAMISK MUSIKFEASTIVAL I KAUT Guovdageaidnu SR 68 / 2015 SAMENES IDRETTSFORBUND - NORGE Deatnu Tana SR 68 / 2015 SAMI HEARGEVUODJIN LIHTTU (SHL) SAMISK Kárášjohka Konsert med Isac Elliot Spillemidler Tippemidler

4 GIELLA - SPRÅK RG 3 / 2015 TROMSØ KOMMUNE Tromsø RG 4 / 2015 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESR Trondheim RG 5 / 2015 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESR Trondheim RG 6 / 2015 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESR Trondheim RG 7 / 2015 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESR Trondheim RG 8 / 2015 DET NORSKE BIBELSELSKAP Oslo RG 14 / 2015 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESR Trondheim RG 15 / 2015 GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO K Guovdageaidnu RG 17 / 2015 SIRI JOHAN ASLAK A RG 18 / 2015 ČÁLLIIDLÁGÁDUS AS Kárášjohka RG 19 / 2015 DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁŠ OS / SENTER F Gáivuotna RG 20 / 2015 ÁLTTÁ SÁMI GIELLAGUOVDDÁŠ AS Alta RG 21 / 2015 ÁLTTÁ SÁMI GIELLAGUOVDDÁŠ AS Alta RG 22 / 2015 GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO K Guovdageaidnu RG 30 / 2015 NTEC MEDIA AS Tysfjord RG 32 / 2015 SAMI FITNODATSEARVI - SAMISK BEDRIFTFOR Deatnu Tana RG 33 / 2015 ČÁLLIIDLÁGÁDUS AS Kárášjohka Bahpajavri skuvla - Klage på vedtak i sak RG 023/13 - Språkleir til u Arenaer: Gaavnedibie Rørosesne Gadtsegarhkh Rørosesne 2015/ Utvikling av sørsamisk rollespill som språkinnlæringsverktøy Utvikling av sørsamisk mediatilbud i Rørossamisk område Sørsamisk bibelorversettelse II Sørsamisk terminologi - Maanja giele Giellaarena mánáide ja nuoraide- gielladuddjon Boazoguiz Sámi báikenamat Mini bargi SAAL 2 - Kvalsund Mánáideahket 2015/ Skrive- og lesehjelp for eldre samer Videreutvikle og sikre drift av lulesamisk ordbok - same.ntec.no Fitnodatlaš tearbmabargu Sámi báikenamaid etymologiija

5 KULTURMUITOSUODJALUS - KULTURMINNEVERN HB 1 / 2015 KNUT PERSEN Sør-Varanger HB 2 / 2015 ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK Tysfjord HB 3 / 2015 STIFTELSEN VORTERØY KAI Skjervøy HB 4 / 2015 SIJTI JARNGE - DET SAMISKE KULTUR- OG UT Hattfjelldal HB 5 / 2015 PITESAMISK MUSEUM Bodø HB 6 / 2015 PITESAMISK MUSEUM Bodø HB 7 / 2015 NORD-TROMS MUSEUM AS Nordreisa HB 8 / 2015 VÁRDOBÁIKI SA Evenes HB 9 / 2015 NORDVIKAS VENNER Bodø HB 10 / 2015 GJERMUND HENRIKSEN Deatnu Tana HB 11 / 2015 NILSEN LILLIAN Gratangen HB 15 / 2015 JOHANSEN IRENE Gratangen HB 16 / 2015 PITESAMISK MUSEUM Bodø HB 17 / 2015 PITESAMISK MUSEUM Bodø HB 18 / 2015 NILSEN LILLIAN Gratangen HB 19 / 2015 MEARRASÁMI ÁRBEDIEHTU Alta HB 20 / 2015 KVIKNE UTMARKSRÅD Tynset HB 21 / 2015 KVALSUND KOMMUNE Kvalsund HB 23 / 2015 FYLKESMANNEN I FINNMARK Vadsø Restaurering av Menna-huset, del 2, innvendig Røykrør Borgstua Renovering av Vorterøy kai Restaurering av bur i Baklia og Ørjedal Sikring og restaureringsplan fjøs Svartvatn Reparasjon av jordkjeller på Austerheim Kompetansekurs - gjennoppbygging av skjelternaust Mikkel Ollsa stabburet Kulturminnet Nordvika ved Valnesvatnet Restaurering av stabbur - Kulturminnevern Riving av tilbygg på hovedhus med fjerning av eventuell sopp og fukt Fjøsbygging - Kulturminnevern Hva kan samisk byggverk fortelle? Fagsamling i bygningsarkeologi -K Sikring og restaureringsplan fredet våningshus Svartvatn Ferdigstillelse av stabbur - Kulturminnevern Kulturminneregistrering på Stranna i Nordkapp kommune Kultursti - Kulturminnevern Oppsetting av minnesmerke Kartlegging av samiske kulturspor i furutrær Øvre Pasvik nasjonalpar

6 HB 24 / 2015 REIN BAALSRUD MIDTENG Oslo HB 25 / 2015 MATS JONAS PAVALL Fauske RB 1 / 2015 ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK Tysfjord RB 3 / 2015 LEAVVAJOHKA JA RASTIGAISSA DUTKANSIIDA Deatnu Tana RB 5 / 2015 VÁRDOBÁIKI SA Evenes RB 7 / 2015 SPILDRA GRENDELAG Kvænangen RB 8 / 2015 STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE Snåsa RB 10 / 2015 DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁŠ OS / SENTER F Gáivuotna RB 11 / 2015 STIFTELSEN TANA OG VARANGER MUSEUMSS Unjárga RB 12 / 2015 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESR Trondheim RB 14 / 2015 VÁRDOBÁIKI SA Evenes RB 15 / 2015 RIDDODUOTTARMUSEAT Kárášjohka Rapportering av samiske kulturspor i trær i Pasvik Gjennomgang av registreringer på Huovsenjargga Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskapning på kulturminneo Kartlegging av lokale sedvane messige samiske bruksområder Immateriell kulturarv - Dokumentasjon av markesamisk kvinnekultur Fullføring av kultursti på Spildra Kulturminneregistreringer i området Kalvvatnan Registrering og formidling av samiske kulturminner på Årøya Skjøtsel og skilting i Skoltebyen kulturmiljø Dokumentasjon av krigshistorie fra Rørossamisk område Ferdigstillelse av restaurering av verneverdig jordkjeller på Vilgesvárri Restaurering av fjøs

7 KULTUVRA - KULTUR HK 3 / 2015 JUOIGIID SEARVI Kárášjohka HK 66 / 2015 TROMSØ BIBLIOTEK Tromsø HK 87 / 2015 TELEMARKSFESTIVALEN Bø HK 91 / 2015 LUNI TJUNS AS Sør-Varanger HK 98 / 2015 FORENINGEN ISOGAISA Målselv HK 102 / 2015 NORDLAND NASJONALPARKSENTER Saltdal HK 103 / 2015 KENNETH HÆTTA Guovdageaidnu HK 104 / 2015 NORSK FORFATTERSENTRUM Oslo HK 105 / 2015 QUEERSAMIT VED ERIK LENNART TOBIAS POG Kárášjohka HK 106 / 2015 STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE Snåsa HK 107 / 2015 ELLEN LUNDBY FILM & MEDIA Oslo HK 109 / 2015 NORDKAPP FILMFESTIVAL AS Nordkapp HK 110 / 2015 KARLSØYFESTIVALEN Karlsøy HK 111 / 2015 GAMVIK KUNSTFORENING Gamvik HK 112 / 2015 STIFTELSEN TANA OG VARANGER MUSEUMSS Unjárga HK 113 / 2015 JM NORWAY/JEUNESSES MUSICALS NORWAY Oslo HK 115 / 2015 KYSTSAMENE Tromsø HK 116 / 2015 ALTA MOTETTKOR Alta HK 117 / 2015 PIPPIRA SIIDA AS Ballangen Joikekonsert i Kautokeino - klage på vedtak i sak HK 188/ HE 066/13 Internasj. Litteraturfestival barneprogram Gjennomføring av konserter med samiske artister arrangement i Norge med musikk og Sakko-mesterskap Isogaisafestivalen Søknad fra Adde Zetterquist kunstgalleri om midler til markering av S Søknad om støtte til Faces of world herding part I - fotografering av v Deltakelse for samiske forfattere på Nordnorsk Bokdag Arrangere Sápmi Pride 2015 i Kárášjohka Formidlingsprosjektet Tidsresan Produksjon av dokumentarfilmen Brennende minner Nordkapp filmfestival - samisk filmprogram Karlsøyfestivalen Støtte til utstilling under Kulturdugnad Gamvik Fotosamling etter Jon Ole Nilsen Ethno Norge Kulturarrangement Tre stammers møte Snubba/Grovfjord Konsert i Den Norske Opera Markering av pioneren Henrik Kvandahls 150 års jubileum

8 HK 119 / 2015 DANSEARENA NORD Hammerfest HK 120 / 2015 SMELTEDIGELEN MUSIKKFESTIVAL AS Rana HK 121 / 2015 RIDDODUOTTARMUSEAT Kárášjohka HK 128 / 2015 STUORNJÁRGGA SÁMIID DUODJI Gáivuotna HK 129 / 2015 FORENINGEN KLEMETSPELET Hemnes HK 132 / 2015 SØRØYROCKEN Hasvik HK 134 / 2015 TRÆNAFESTIVALEN Træna HK 135 / 2015 SAMISK HUS OSLO AS/SAMI VIESSU OSLO OS Oslo HK 136 / 2015 SOMBY MARRY AILONIEIDA Tromsø HK 138 / 2015 ALVVAT AS Karlsøy HK 139 / 2015 IEŠJOHT SEARVI Kárášjohka HK 141 / 2015 TROMSØ SAMEFORENING NSR Tromsø HK 148 / 2015 JUOIGIID SEARVI Kárášjohka RK 2 / 2015 ČÁLLIIDLÁGÁDUS AS Kárášjohka RK 3 / 2015 ABC-COMPANY E-SKUVLA AS Kárášjohka RK 4 / 2015 DAVVI GIRJI AS Kárášjohka RK 5 / 2015 IĐUT AS Porsanger RK 6 / 2015 DAT AS Guovdageaidnu RK 7 / 2015 RIDDODUOTTARMUSEAT Kárášjohka RK 10 / 2015 RIDDODUOTTARMUSEAT Kárášjohka Produksjon og oppføring av danseforestillingen Natur med Elle Sofe Konsert med Elle Marja Eira Kuraturering av utstillingen - Elle-Hánsa Samisk camp på Arctic Race of Norway Gjennomføring av Klemetspelet Aktiviteter under Sørøyrocken Joik- og teaterverksted for barn med Mikkel Gaup Kulturuke i Oslo Deltagelse på en stor international poesi festival i Colombia Søknad om tilskudd til Deltakelse barnefestival Søknad om støtte til Jergullekene påsken Romssa Čakčariemut - Høstgilde i Tromsø Søknad om støtte til deltakelse med 4 joikere på Ijahis Idja festivalen Samisk forlag/sámi lágádusat Samisk forlag/sámi lágádusat Samisk forlag Samisk forlag/sámi lágádusat Sámi lágádusat/samiske forlag Dialog i tid/ságasfallamat áiggiid čađat Midler til restaurering av magasiner til kunstsamling

9

10 MÁNÁIDGÁRDI - BARNEHAGE HO 175 / 2015 GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO K Guovdageaidnu HO 177 / 2015 MÁLÁTVUOMI SÁMI MÁNÁIDGÁRDI Målselv HO 180 / 2015 ALTA KOMMUNE Alta HO 181 / 2015 KÁRÁŠJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE Kárášjohka HO 182 / 2015 KÁRÁŠJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE Kárášjohka HO 183 / 2015 NYLAND STUDENTBARNEHAGE - STUDENTSA Alta HO 184 / 2015 UNJÁRGGA GIELDA/NESSEBY KOMMUNE Unjárga HO 185 / 2015 VÁRDOBÁIKI SA Evenes HO 186 / 2015 NUORTAMIELLI MÁNÁIDGÁRDI AS Guovdageaidnu HO 187 / 2015 OSLO KOMMUNE, SAMISK BARNEHAGE CIZÁŠ Oslo HO 193 / 2015 SNÅSA MONTESSORIBARNEHAGE Snåsa HO 194 / 2015 SNÅSA MONTESSORIBARNEHAGE Snåsa HO 195 / 2015 HOLTET BARNEHAGE SA Harstad HO 197 / 2015 TROMSØ KOMMUNE Tromsø HO 198 / 2015 LAVANGEN KOMMUNE Lavangen HO 199 / 2015 MÅLSELV KOMMUNE Målselv HO 200 / 2015 KÅFJORD KOMMUNE Gáivuotna HO 201 / 2015 KÅFJORD KOMMUNE Gáivuotna HO 202 / 2015 NAMSSKOGAN KOMMUNE OPPVEKSTETATEN Namsskogan til samiske barnehager og til norske barnehager med samisk til samiske barnehager til samiske barnehager og til norske barnehager med samisk til samiske barnehager og til norske barnehager med samisk til samiske barnehager og til norske barnehager med samisk sámi mánáidgárddiide 2015 / Samiske barnehager sámi mánáidgárddiide 2014 / Samiske barnehager til samiske barnehager og til norske barnehager med samisk til samiske barnehager og til norske barnehager med samisk til samiske barnehager og til norske barnehager med samisk Prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager Samisk språkoppl Prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager Joik i barnehagen Prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager Tradisjonell låvdda Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling Samisk språkopplæring Nordsamisk språkopplæring Samisk språkopplæring Samisk språkopplæring Nordsamisk språkopplæring Samisk språkopplæring Sørsamisk språkopplæring

11 HO 203 / 2015 LYNGEN KOMMUNE Lyngen RO 2 / 2015 ČÁLLIIDLÁGÁDUS AS Kárášjohka RO 3 / 2015 DAVVI GIRJI AS Kárášjohka RO 4 / 2015 GROM AS Vaksdal RO 5 / 2015 INTEMPO AS Gloppen RO 6 / 2015 ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK Tysfjord RO 7 / 2015 LAVANGEN KOMMUNE Lavangen RO 8 / 2015 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESR Trondheim Samisk språkopplæring Nordsamisk språkopplæring Utvikling av pedagogisk materiell og leker Puslespill Tall og far Utvikling av pedagogisk materiell og leker Giellastimuleren áv Utvikling av pedagogisk materiell og leker Troll i ord - samisk e Pedagogisk materiell og leker Bravo leken oversatt og tilpasse Prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager Språkprosjekt Giell Språkpedagog til Astavuona sami manaidgardi Aajege samisk språk- og kompetansesenter, Røros - Prosjekter og ut REGIONÁLAOVDDIDANPROŠEAVTTAT - REGIONALUTVIKLINGSPROSJEKTER RE 17 / 2015 ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK Tysfjord SR 53 / 2015 SØR-VARANGER KOMMUNE Sør-Varanger SR 56 / 2015 DEANUINSTITUHTTA ORG Deatnu Tana SR 67 / 2015 DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁŠ OS / SENTER F Gáivuotna SR 83 / 2015 KARASJOK NÆRINGSFORENING /KÁRAŠJOGA Kárášjohka SR 94 / 2015 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Vadsø Søknad om tilskudd til Matfestival Joikeprosjekt Klage på vedtak i sak SR 134/14 Regionale virkemidler - Deanu instit Oppgradering av kultursal Bolystprosjektet - Ny giv Prosjektet Sámi stage lab

12 VUOĐĐOOAHPAHUS - GRUNNOPPLÆRING RO 9 / 2015 SOLUM FORLAG AS Oslo RO 10 / 2015 DAVVI GIRJI AS Kárášjohka RO 12 / 2015 DAVVI GIRJI AS Kárášjohka RO 13 / 2015 DAVVI GIRJI AS Kárášjohka RO 15 / 2015 STATPED Oslo RO 16 / 2015 DAVVI GIRJI AS Kárášjohka RO 20 / 2015 DAVVI GIRJI AS Kárášjohka RO 21 / 2015 DAVVI GIRJI AS Kárášjohka RO 23 / 2015 ABC-COMPANY E-SKUVLA AS Kárášjohka RO 25 / 2015 ABC-COMPANY E-SKUVLA AS Kárášjohka RO 26 / 2015 ČÁLLIIDLÁGÁDUS AS Kárášjohka RO 29 / 2015 ČÁLLIIDLÁGÁDUS AS Kárášjohka RO 30 / 2015 ČÁLLIIDLÁGÁDUS AS Kárášjohka RO 31 / 2015 SOLUM FORLAG AS Oslo RO 32 / 2015 STATPED Oslo RO 33 / 2015 ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK Tysfjord RO 34 / 2015 SÁMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE Guovdageaidnu RO 35 / 2015 STATPED Oslo RO 36 / 2015 SÁMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE Guovdageaidnu Heldekkende læreverk - Begynneropplæring til lulesamisk som første Jorgalit ja heivehit julevsámegillii Karen Anne Buljo ja Lena Romsdal Sámegiella 1. giellan joaŧkkaskuvlii: Oahppogirji Sámegiella vuosttašgiellan joaŧkkaskuvlii: Neahttaressursa 1 girjji vár Interaktiiva sámi gielladohkká Árbevirolaš máhttu fáddágihppagat Jorgalit ja heivehit julevsámegillii Karen Anne Buljo ja Lena Romsdal Jorgalit ja heivehit julevsámegillii Karen Anne Buljo ja Lena Romsdal Luonddufága j.c. davvisámegillii - fáddávuđot oahpponeavvu ár Servodatfága j.c. - jorgaleapmi julev- ja máttásámegillii Geografiija Jo1/Jo2 - davvisámegillii Servodatfága, geografiija j.c. - Davvi-, julev- ja máttasámegillii Váriin, vákkiin ja vuonain - davvisámegillii Giellne Åahpenidh 8 - Åarjelsaemien voestesgiellne APP-Merkasátnegirji Lulesamisk antologi med arbeidsbok Sanger og musikk for språkopplæring i sørsamisk Binna Banne Lále guldalanstoagus Sørsamisk setningslære/syntaks

13 RO 37 / 2015 DAVVI GIRJI AS Kárášjohka RO 38 / 2015 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE "AAJEGE" Røros Álkkes lohkangirjjážat dássi Sørsamisk digitale læremidler videregående skole - Sørsamisk som

Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 25.08.15-02.11.15

Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 25.08.15-02.11.15 Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 25.08.15-02.11.15 Áššenr. DEARVVAŠVUOTHA JA SOSIÁLA - HELSE OG SOSIAL RS 15 / 2015 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESR Trondheim Kartlegging av kompetanse og

Detaljer

Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 01.01.14-12.05.14

Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 01.01.14-12.05.14 Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 01.01.14-12.05.14 Áššenr. DEARVVAŠVUOTHA JA SOSIÁLA - HELSE OG SOSIAL RS 1 / 2014 HELGELAND SAMI SEARVI Grane Akuttvård og førstehjelpskurs for reindriftsfolk

Detaljer

Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 03.02.15-05.05.15

Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 03.02.15-05.05.15 Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 03.02.15-05.05.15 Áššenr. DEARVVAŠVUOTHA JA SOSIÁLA - HELSE OG SOSIAL RS 1 / 2015 HLF HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND Oslo RS 3 / 2015 HAMARØY KOMMUNE Hamarøy

Detaljer

Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 15.05.14-19.09.14

Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 15.05.14-19.09.14 Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 15.05.14-19.09.14 Áššenr. DEARVVAŠVUOTHA JA SOSIÁLA - HELSE OG SOSIAL RS 11 / 2014 TANA KOMMUNE Deatnu Tana RS 12 / 2014 UNJÁRGGA GIELDA/NESSEBY KOMMUNE Unjárga

Detaljer

Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd

Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 10.02.17-04.05.17 Áššenr. EALÁHUS - NÆRING HE 5 / 2017 NYNESBERGET FISKESELSKAP AS Gamvik HE 11 / 2017 ARCTIC NUVSVÅG AS Loppa HE 14 / 2017 SAMIID DUODJI Porsanger

Detaljer

Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 13.05.14-19.09.14

Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 13.05.14-19.09.14 Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 13.05.14-19.09.14 Áššenr. DEARVVAŠVUOTHA JA SOSIÁLA - HELSE OG SOSIAL RS 5 / 2014 ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK Tysfjord RS 7 / 2014 EVENES KOMMUNE

Detaljer

Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd

Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 01.02.16-09.05.16 Áššenr. EALÁHUS - NÆRING HE 9 / 2016 NORTH EXPERIENCE AS Storfjord HE 11 / 2016 SKJÅVIK AS Deatnu Tana HE 13 / 2016 EGIL ANTONSEN ENK Skånland

Detaljer

Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd

Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 09.12.16-10.02.17 Áššenr. DEARVVAŠVUOTHA JA SOSIÁLA - HELSE OG SOSIAL RS 6 / 2016 NORGEA ASTMA- OG ALLERGIFORBUND REGI Alta RS 7 / 2016 NORSK TOURETTE FORENING

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

VI Sametingets vedtak

VI Sametingets vedtak VI Sametingets vedtak Sametinget er definert som en nettobudsjettert virksomhet, derfor beholder og fordeler Sametinget sine budsjettoverskudd. Eventuelt underskudd dekkes inn ved neste års budsjett. Sametinget

Detaljer

Samisk barnehagetilbud

Samisk barnehagetilbud Samisk barnehagetilbud Denne folderen gir informasjon om samisk barnehagetilbud i Norge. Den er ment for barnehageeiere, ansatte og foreldre i barnehager og alle andre som har interesse i samisk barnehagetilbud.

Detaljer

Program 2013 (oppdatert 220113)

Program 2013 (oppdatert 220113) Program 2013 (oppdatert 220113) Mandag 4. februar kl. 10.00-19.00 kl. 17.30-20.00 Kurskveld: Lynkurs i redesign med Abanti, påmelding til Nina Hermansen Tilbud om duodjiaktiviteter for barn i regi av Álttá

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,6 6,6 6,6 6,6 6,9 4,4 2002 Vardø 6,8 5,1 7,2 5,4 7,6 40,3 2003 Vadsø 6,2 7,4 5,7 5,3 5,7 8,4 2004 Hammerfest 7,9 7,5 6,5 6,7 7,3 7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,2 6,7 6,3 6,4 6,7 4,2 2002 Vardø 7,1 6,2 6,0 5,6 7,6 35,3 2003 Vadsø 5,8 6,5 5,8 4,6 5,9 29,4 2004 Hammerfest 7,4 7,1 6,2 7,0 6,5-7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9-3,0 2002 Vardø 6,2 6,9 6,3 6,3 7,4 18,1 2003 Vadsø 5,9 6,3 6,0 5,9 6,1 3,9 2004 Hammerfest 6,8 7,9

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider FUNNKe OSO Finnsnes 22.05.2013 Innhold 1. Mål

Detaljer

GÆRJAH, sørsamisk bokog kulturbuss

GÆRJAH, sørsamisk bokog kulturbuss GÆRJAH, sørsamisk bokog kulturbuss Presentasjon 2016 12.09.2017 1 Bokbussens formål: Synliggjøring av samisk tilstedeværelse Delta i revitaliseringen av sørsamisk språk Formidle kunnskap om samisk språk,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/4336-4 13.12.2016 Høring NOU 2016:18 Hjertespråket forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Ifølge adresseliste Deres ref Vår ref 16/2415 Dato 09.06.2017 Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset

Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset felles Gratangen kommune 959469415 1214 EHF 1292 Fylkeshuset

Detaljer

Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord

Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord 1 INNLEDNING Vedlagt følger tabeller og figurer som viser forbruk og pasientstrømmer for befolkningen i Helse Nord RHFs «sørge for»-område, ref. prosjektplan avsnitt

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. 2014/3.3 ÅRSMELDING 2012 og 2013 for SOL ORGANISASJON ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG. Saksfremlegg:

ÅRSMELDING 2012. 2014/3.3 ÅRSMELDING 2012 og 2013 for SOL ORGANISASJON ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG. Saksfremlegg: NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen?

Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen? KS felles fylkesmøte Nord-Norge Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen? Jan-Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy og medlem av KS sitt sentrale rådmannsutvalg Versjon 1 1 Hvem

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

Av Toini Bergstrøm Aajege Saemien gïele jïh maahtoejarnge 15. juni 2012

Av Toini Bergstrøm Aajege Saemien gïele jïh maahtoejarnge 15. juni 2012 Av Toini Bergstrøm Aajege Saemien gïele jïh maahtoejarnge 15. juni 2012 Sørsamisk område deles inn i 3 regioner Toini Bergstrøm 231009 Sørsamisk språkopplæring Institusjoner i Rørossamisk region Barnehage:

Detaljer

Sametingets tilskuddsstyre Møtebok 1/08

Sametingets tilskuddsstyre Møtebok 1/08 Sametingets tilskuddsstyre Møtebok 1/08 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 07.02.08 kl 14.00-19.00 08.02.08

Detaljer

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde:

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Anbudsområde Deltilbud Transportklasse Konklusjon Leverandør Balsfjord Transportklasse A Tildeles 1. prioritet Sørensen Stein Persontransport Balsfjord/storjord Rullestolbil

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Finnmark

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Finnmark Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Rapport Regnskap revidert budsjett 2014. Vedlegg 2 til sak 07/15 Sametingets årsmelding 2014

Rapport Regnskap revidert budsjett 2014. Vedlegg 2 til sak 07/15 Sametingets årsmelding 2014 Rapport Regnskap revidert budsjett 2014 Vedlegg 2 til sak 07/15 Sametingets årsmelding 2014 1 1 Resultatregnskap revidert budsjett 2014... 3 2 Bevilgninger fra departementene... 4 3 Virkemiddelregnskapet

Detaljer

Sametingets reviderte budsjett 2014

Sametingets reviderte budsjett 2014 Sametingets reviderte budsjett 2014 Vedtatt 05.06.2014 Sak 017/14 1 Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Sámediggi 2014 SAMETINGETS

Detaljer

Regional analyse for kommunene i det samiske området. Alta 26. november 2013 Knut Vareide

Regional analyse for kommunene i det samiske området. Alta 26. november 2013 Knut Vareide Regional analyse for kommunene i det samiske området Alta 26. november 2013 Knut Vareide Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 02.03.2014

Detaljer

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 1 Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 19.10.2015 Innledning Strukturpolitikken som ble innført i kystfisket etter 2005 åpnet for kjøp og salg

Detaljer

ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000. En demografisk beskrivelse av Nord-Norge

ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000. En demografisk beskrivelse av Nord-Norge ARENA NORD-NORGE ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000 Nord-Norges befolkning økte med om lag 5000 innbyggere på 1990-tallet. Fra 1990 til 2000 gikk folketallet likevel

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Tapte dagsverk Avtalte dagsverk Næring Den sykmeldtes/ personens bostedskommune ifølge folkeregisteret.

Detaljer

Natursenter Luondduguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri

Natursenter Luondduguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri Natursenter Luondduguovddáš Presentasjon 31.03.2016 Naturvernforbundet i Ávjovárri Guovdageaidnu kommune Norges største kommune Kommunen med mest natur De fleste innbyggere bruker naturen til reindrift,

Detaljer

FOTEFflR MOT NORD En kulturhistorisk reise i Nord-Norge og Namdalen

FOTEFflR MOT NORD En kulturhistorisk reise i Nord-Norge og Namdalen FOTEFflR MOT NORD En kulturhistorisk reise i Nord-Norge og Namdalen nnhold Nord-Trøndelag Fra Namdalseid langs Riksvei 17 via Namsos til Leka NAMDALSEID 16 Aasnæs Glasværk 18 FLATANGER 22 Utvorda festning...

Detaljer

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014 Folkebibliotekstatistikken 203-204 Folkebibliotek i Finnmark, endring 203-204 Finnmark sett opp mot Norge 204 2 Finnmark 203-204 3 Åpningstider 50 45 40 35 30 25 20 5 0 5 0 Timer totalt åpent 203 Timer

Detaljer

REISERUTE VINTER / VÅR 2015

REISERUTE VINTER / VÅR 2015 REISERUTE VINTER / VÅR 2015 Kjære medarbeidere i Region Nord. Her er reiseruten for 1. halvår 2015. Alle møtene skal være avtalt på forhånd. Vi har et sterkt ønske om å forkynne Guds Ord i bygd og by her

Detaljer

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518.

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.05.2010 NNHENTNG AV OPPLYSNNGER Amund P. Anti og Karen Magga Anti

Detaljer

Journaldato: 02.08.2010-06.08.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 02.08.2010. Klassering: 511.

Journaldato: 02.08.2010-06.08.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 02.08.2010. Klassering: 511. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.08.2010 -, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 06.09.2010 nnhold: RE: Distriktsregnskap 2009 - rbd. 21 Gearretnjárga Rbd

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

Årssamlinger TINE Meieriet Nord 2014

Årssamlinger TINE Meieriet Nord 2014 Årssamlinger TINE Meieriet Nord 2014 Årssamlinger område Helgeland. Helgeland Sør Uke Sekretær Mandag 10 03.03.14 Mandag 10 03.03.14 11.00 114 Vega Vega Havhotell, Vega 20.00 111 Sømna Sømna Kro og Gjestegård,

Detaljer

Natursenter Meahcceguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri

Natursenter Meahcceguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri Natursenter Meahcceguovddáš Presentasjon 04.03.2017 Naturvernforbundet i Ávjovárri Guovdageaidnu kommune Norges største kommune Kommunen med mest natur De fleste innbyggere bruker naturen til reindrift,

Detaljer

Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, resultat av anskaffelsen, oppfølging av styresak , og

Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, resultat av anskaffelsen, oppfølging av styresak , og Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond A. Wilhelmsen, 75 51 29 03 Bodø, 16.8.2013 Styresak 94-2013/3 Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, resultat av anskaffelsen,

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Lierne 25.08.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Lierne 25.08.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I LIERNE 25. AUGUST 2009 KL. 0830-1130 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Marianne Wollmann Magga medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag

Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag Resursagihppagaš Sámi álbmotbeaivvi birra mánáidgárddiide Ressurshefte for barnehagene om Samenes nasjonaldag Davvi Girji 2014 Jorgaleaddji/Oversetter: Lill Hege Anti

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK Kulturkontoret Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK Dato:...30.11.2016 Saksbehandler:...Hans Henrik Nordhus Telefon direkte:...75 55 60 58 Deres ref.:... Løpenr.:...89556/2016 Saksnr./vår

Detaljer

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 12/2004 LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER Birgit Abelsen og Frank Olsen NORUT Samfunnsforskning AS februar 2004 Prosjektnavn Prosjektnr Lønnsomhetsanalyse

Detaljer

Rapport om kartlegging av samiske leker og pedagogisk materiell i barnehager med samiske barn

Rapport om kartlegging av samiske leker og pedagogisk materiell i barnehager med samiske barn Rapport om kartlegging av samiske leker og pedagogisk materiell i barnehager med samiske barn Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok-Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no

Detaljer

Listen er ordnet kommunevis, og på siste side er en oversikt over talernes telefonnummer og epost.

Listen er ordnet kommunevis, og på siste side er en oversikt over talernes telefonnummer og epost. REISERUTE VÅREN 2016 Kjære venner i NLM Region Nord. Her er reiseruten for 1. halvår 2016. Alle møtene er avtalt på forhånd. Listen er ordnet kommunevis, og på siste side er en oversikt over talernes telefonnummer

Detaljer

Samisk opplæring - rettigheter og plikter. Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier?

Samisk opplæring - rettigheter og plikter. Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier? Samisk opplæring - rettigheter og plikter Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier? Retten til opplæring Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor

Detaljer

NSR har ikke avholdt landsmøte i 2009, slik at sittende styre er valgt ut perioden til 2010.

NSR har ikke avholdt landsmøte i 2009, slik at sittende styre er valgt ut perioden til 2010. ÅRSMELDING 2009 I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget statsstøtte i henhold til Lov om voksenopplæring av 1976.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2017

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2017 Statens vegvesen Tana kommune / Deanu Gielda Rådhusveien 24 9845 TANA Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Lars Christensen / 75552836 16/27782-1

Detaljer

Sametingets reviderte budsjett 2016

Sametingets reviderte budsjett 2016 Sametingets reviderte Vedtatt 09.06. Sak 021/16 1 Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Sámediggi Vedtak Sametinget er en nettoert virksomhet

Detaljer

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest.

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest. Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta. Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Troms Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Troms 2015-2016...

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Alta 6. 7.11.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Alta 6. 7.11.2008 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I ALTA 6. 7. NOVEMBER 2008-6. NOVEMBER KL. 15.00 19.00-7. NOVEMBER KL. 08.30 11.00 Til stede: Fra styret: Fra forvaltningen: - Ottar Befring leder - Mariann Wollmann

Detaljer

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Foto: Yrjali/Roxrud/Velihavn.no/Andøy VELKOMMEN TIL SEMINARET UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Oslo Plaza, 9. Januar 2018 BAKGRUNNEN FOR

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Journaldato: 10.1.2011-14.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 05.01.2011. Klassering: 515.

Journaldato: 10.1.2011-14.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 05.01.2011. Klassering: 515. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.1.2011-14.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 17.01.2011 SØKNAD OM STØTTE TL CATERNG SMÅSKALA AV REN Ann Kristine

Detaljer

Strategi for Statpeds samiskspråklige arbeid og for SEAD som landsdekkende tjeneste 2015 2017

Strategi for Statpeds samiskspråklige arbeid og for SEAD som landsdekkende tjeneste 2015 2017 Strategi for Statpeds samiskspråklige arbeid og for SEAD som landsdekkende tjeneste 2015 2017 Likeverd og mestring for samiske barn, unge og voksne med særskilte behov Strategiija Statpeda sámegielat doibmii

Detaljer

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: 221 12.10.2009 nnhold: Melding om overføring av ansvaret som leder av siidaandelen

Detaljer

Orientering om automatisk freda samiske bygninger

Orientering om automatisk freda samiske bygninger Orientering om automatisk freda samiske bygninger Den synlige samiske kulturarven Denne orienteringen er ment for eiere og brukere av freda samiske bygninger. Orienteringen forklarer de mest brukte begrepene,

Detaljer

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan Aktivitetsplan 201 7 2 01 9 Direktetilskudd samiske språksentre Skjemaet sendes Sametinget innen 31.08.16 1 Opplysning om tilskuddsmottaker Språksenter: K ontaktperson: Adresse: Álttá Sámi Giellaguovddáš

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Adresseliste over høringsinstanser - "Strategiplan for sam

Adresseliste over høringsinstanser - Strategiplan for sam Adresseliste over høringsinstanser - "Strategiplan for sam Alle menighetsråd i Norge Alle bispedømmeråd Bispemøtet Alle proster Andre kirkelige institusjoner / organer: Norges Samemisjon SÅR Samisk menighetsråd

Detaljer

Høring - Regionale flyruter

Høring - Regionale flyruter Vår dato: 16.11.2016 Vår ref: 201501864-21 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Henrik Seppola Larsen Telefon: +4778963139 Henrik.Seppola.Larsen@ffk.no Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA

Detaljer

Utviklingstrekk i det samiske området. Hva gjør kommuner som lykkes?

Utviklingstrekk i det samiske området. Hva gjør kommuner som lykkes? Utviklingstrekk i det samiske området Hva gjør kommuner som lykkes? Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 15. september 2010

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 15. september 2010 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 15. september 2010 Møtested: Oslo Fra kl. 08:30 Til kl. 10:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Inge Ryan Viil Søyland

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Høring - Anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket nord for 62 N

Høring - Anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket nord for 62 N Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/4550-2 Dato 19. oktober 2017 Høring - Anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket nord for 62 N Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring vedlagte rapport

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom i 2. etg. Seida skole Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Snap Shot Finnmark 2012

Snap Shot Finnmark 2012 Snap Shot Finnmark 2012 Finnmarkskonferansen 4.september 2012 Regiondirektør Marit Helene Pedersen Et næringsliv i vekst i Finnmark, store investeringer pågår og kommer Flere lovende olje- og gassfunn,

Detaljer

Seminar om kvensk immateriell kulturarv. Vadsø 11. og 12. juni 2014

Seminar om kvensk immateriell kulturarv. Vadsø 11. og 12. juni 2014 Seminar om kvensk immateriell kulturarv Vadsø 11. og 12. juni 2014 Mitt utgangspunkt Store forventninger til Kulturrådet, lista er lagt høyt. Handler om den kvenske kulturen både i forhold til kvenene

Detaljer

Samisk kulturuke - Samefolkets dag 2014

Samisk kulturuke - Samefolkets dag 2014 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 19947/2014 2010/8278 020 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Komitè for levekår 24.04.2014

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

EVALUERING NÆRINGSFOND 2005

EVALUERING NÆRINGSFOND 2005 EVALUERING NÆRINGSFOND Foto: Stig Hansen, mai 1 NÆRINGSFONDET - SØKERE BEDRIFT PROSJEKT SØKN.SUM TOTAL KOST VEDTATT Aina Iren Pettersen Etableringstilskudd 80000 107000 25000 Aina Nylund/Bjørg Holst Hjemmebakeri/Cafè

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp Kick-off VUVF - Ungdata 26. august 2015 Sita Grepp Ungdata kunnskap om ungdom lokalt Hva? Hvorfor? Hvem? Spørreskjemaundersøkelser Ungdomstrinnet og videregående Kommune/ fylkeskommune er oppdragsgiver

Detaljer

Referatsaker. Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012

Referatsaker. Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012 Referatsaker Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Kommunene i Finnmark 0 OT-UJ-ir JAN 2012 I Deres ref Deres dato Vår ref Sak 2011/4206 Ark 111 Vår dato 05.01.2012

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Kommunereformen i Finnmark. Status, forutsetninger og utfordringer

Kommunereformen i Finnmark. Status, forutsetninger og utfordringer Kommunereformen i Finnmark Status, forutsetninger og utfordringer Reformbehov Reformbehov 1: oppgavene er blitt for store for de minste kommunene Reformbehov 2: Mange byer har vokst ut over sine administrative

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

Medvirkning og deltakelse - Familieråd. Tromsø. 6. Juni Bufetat Alf Iver Kinge Regional koordinator

Medvirkning og deltakelse - Familieråd. Tromsø. 6. Juni Bufetat Alf Iver Kinge Regional koordinator Medvirkning og deltakelse - Familieråd Bufetat Alf Iver Kinge Regional koordinator Tromsø 6. Juni 2017 Barns rett til deltakelse og medvirkning: Ansvar - roller - kostnader Status i nord Barne-, ungdoms-

Detaljer

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr 04/7176- Dato 04.09.06 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 Dato: 24.08.06. Sted: Vadsø Tilstede: Nemnda: Runar

Detaljer

REISERUTE VÅREN 2013. KOMMUNE / Sted Kontakt DATO TALER

REISERUTE VÅREN 2013. KOMMUNE / Sted Kontakt DATO TALER REISERUTE VÅREN 2013 KOMMUNE / Sted Kontakt DATO TALER ØRNES Reipå og Ørnes kvinnefor. Tove Kvarsnes - tlf.90965149-21.01. Annbjørg Boge tlf. 99396314, abanboge@gmail.com Ørnes - møte Jan Fæø - tlf. 46898384-22.01.

Detaljer

$\<-~~-' Møteinnkalling GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00

$\<-~~-' Møteinnkalling GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.02.2015 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777

Detaljer

Seminar arrangert av prosjektet Felles løft for Finnmarkshistorien

Seminar arrangert av prosjektet Felles løft for Finnmarkshistorien Seminar arrangert av prosjektet Felles løft for Finnmarkshistorien Sted: RiddoDuottarMuseat (SVD) og Rica Hotell, Karasjok Tidspunkt: 20.-22.mars 2013 Ansvarlige institusjoner for seminaret og prosjektet:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter. Forprosjekt 1. del

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter. Forprosjekt 1. del Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter Forprosjekt 1. del 31.03. 31.08.2016 Gullgruve eller natursenter? For tre år siden spurte daværende ordfører: Når Naturvernforbundet ikke vil ha gruve, hvordan

Detaljer