Ola Edvart Staveli Mars 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ola Edvart Staveli Mars 2010"

Transkript

1 Ola Edvart Staveli Mars 2010

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Nettverkskommunikasjon... 3 Standarder... 3 Protokoller... 3 Topologi... 4 Ethernet-adresse... 4 OSI-modellen... 5 Det fysiske laget... 6 Linklaget / Datalaget... 6 Nettverkslaget... 7 Transportlaget... 7 Sesjonslaget... 7 Presentasjonslaget... 7 Applikasjonslaget / Programlaget... 8 Protokollstakk for OSI sammenlignet med TCP/IP... 8 Standardisering... 8 Organisering og tildeling av IP-adresser... 9 Ola Edvart Staveli Side 2 av 10 Strinda videregående skole

3 Innledning Nettverkskommunikasjon kan sammenlignes med måten vi kommunisere gjennom postverket. Når vi sender informasjon gjennom postverket, sender vi gjerne så mye som mulig i en og samme pakke. I et datanett derimot vil gjerne pakkestørrelsen være en begrensning og vi må isteden sende flere pakker. Nettverkskommunikasjon Hver pakke har en adresse som sier hvordan hvor den skal (mottaker) og en som sier hvor den kommer fra (avsender). Dessuten er det i tillegg til selve dataene (informasjonen) også med kontrollinformasjon. Denne kontrollinformasjonen gjør at mottaker kan kontrollere om informasjonen er kommet riktig fram. Dersom kontrollsjekken visert at det er noe feil i informasjonen, så ber mottakeren avsenderen om å sende informasjonen på nytt. For at sender og mottaker skal forstå hverandre, så er det nødvendig at de snakker samme språk. Språket er for så vidt binære tall 0 og 1, men det er viktig at sender og mottaker har samme regler for hva disse betyr i de forskjellige sammenhenger og plasseringer. I nettverkssammenheng så kaller vi dette PROTOKOLL. Protokoll er altså et sett med regler som i denne sammenheng bestemmer hvordan sender og mottaker skal kommunisere. Standarder Når en blir enig om hvordan forskjellige deler skal fungere og samhandle, så snakker en om standarder. Det er to standardiseringsorganisasjoner som er viktig i nettverkssammenheng: ISO International Standards Organisation IEEE Institute of Electrical and Electronics Engeneers Protokoller En protokoll er altså et sett med regler. Kommunikasjonsprotokoller sørger for enhetlig transport av data fra ett sted til et annet gjennom ulike medier og oppkoblinger (interkonnektivitet). Kommunikasjonsprotokoller sørger for overføring av data gjennom ett eller flere nettverk og med flere typer fysiske medium. De sørger for datatransport mellom applikasjoner. Dette vil medføre behov både for flere lag med protokoller og flere standarder. Ola Edvart Staveli Side 3 av 10 Strinda videregående skole

4 En protokolls virkemåte: Nettverkskommunikasjon Avsenders oppgaver o Bryter data ned i pakker o Legger til adresse- informasjon i pakken o Klargjør for sending (f.eks. ut på kabel) Mottakers oppgaver o Tar imot pakken (fra kabelen) o Skreller av dataene fra pakken o Kopierer dataene til buffer for behandling o Overfører dataene til applikasjonen Topologi Den fysiske oppkoblingen av nettet kaller vi nettets topologi. Buss- topologi: Stjerne- topologi: Ring- topologi: Maskinene er koblet etter hverandre på en kabel (buss) Maskinene er knyttet sammen i knutepunkt som f.eks. en svitsj, og forgrener seg utover. Tilhører TokenRing-systemet der maskinene logisk er koblet i en ring. Ethernet-adresse Alle enheter som inngår i et Ethernet har sin egen unike adresse. Det skal altså ikke være noe annet utstyr som har samme adresse. Denne adressen kalles gjerne MAC- adresse (Media Access Control) og består av 12 heksadesimale siffer (6 bytes/oktetter). De første tre bytene definerer produsenten mens de tre siste er løpenummeret produsenten gir. 00:1B:77:23:CF:39 Ola Edvart Staveli Side 4 av 10 Strinda videregående skole

5 OSI-modellen Det er ISO som har definert OSI-standarden (Open System Interconnection). OSI-RM (Reference Model) er rammeverket for datakommunikasjon og beskriver hvordan åpne nettverk skal kommunisere. OSI-modellen består av 7 lag: 7 Applikasjonslaget Generelle applikasjoner som filoverføring, e-post, osv. 6 Presentasjonslaget Presentasjon for bruker 5 Sesjonslaget / Kommunikasjonslaget Sesjonshåndtering: Oppkobling, nedkobling, administrering 4 Transportlaget Ende til ende - kontroll, retransmisjon, flytkontroll, osv. 3 Nettverkslaget 2 Linklaget / Datalaget 1 Fysisk lag Transport av datapakker gjennom nettverket: Ruting, fragmentering Kommunikasjon mellom noder på samme medium, inklusiv feilsjekk og aksessmetode. Fysisk forbindelse: Mekanisk/elektrisk, bitsynkronisering, osv. Vi ser for oss at systemer som skal kommunisere med hverandre bruker denne modellen. Fysisk er de koblet sammen på lag 1. Det er altså databitene som går fra lag 1 på den ene maskinen til lag 1 på den andre. De forskjellige lagene kommuniserer med tilsvarende lag i den andre maskinen. Nettverkslaget i den ene maskinen kommuniserer altså med Nettverkslaget i den andre. Denne kommunikasjonen foregår imidlertid via underliggende lag. Den går altså fra Nettverkslaget via Linklaget til det fysiske laget på den ene maskinen og gjennom den fysiske forbindelsen til det Fysiske laget på den andre maskinen. Her går den da opp igjen via Linklaget til Nettverkslaget på denne maskinen. Når to datamaskiner skal kommunisere, er det viktig at de forstår hverandre. I OSI-modellen blir protokoller veldig viktig. For at datamaskinene skal kommunisere, må de kunne bruke samme protokoll. I OSI-modellen vil hvert lag kunne bruke flere protokoller. Ola Edvart Staveli Side 5 av 10 Strinda videregående skole

6 Fysiske laget Det er altså her informasjonen fysisk overføres mellom maskinene i form av databit. Overføringen kan eksempelvis skje via parkabel, koaksialkabel, optisk fiberkabel, satellitt eller radiobølger. Linklaget / Datalaget Linklaget organiserer og kontrollerer dataoverføringen mellom maskinene. Laget har egentlig to funksjoner: LLC Logical Link Control er den øverste delen. Denne sørger for flytkontroll, kvittering og feildetektering. MAC Media Access Control bestemmer hvem som kan bruke mediet til en hver tid. Ellers kan den ta seg av synkronisering av datarammer (frames), altså avgjøre hvor en ramme slutter og hvor den neste starter. Den tar seg også av den fysiske adresseringen (derav MAC- adresse). Ola Edvart Staveli Side 6 av 10 Strinda videregående skole

7 Nettverkslaget Nettverkslaget sørger for ruting ved å bestemme hvilken rute som er best. Her kontrolleres overføringsutstyr som skal sørge for å få fram dataene. Vil på den måten finne den veien som er sikrest, raskest, billigst og sørger for god dataflyt. Den kan i enkelte sammenhenger også inneholde informasjon om kostnader og håndtere avregning. Transportlaget Transportlaget skal sørge for pålitelig og effektiv nettverksforbindelse. Transportlaget blir på en måte et mellomlag. De tre lagene under tar seg primært av nettverkskommunikasjonen. Transportlaget og de tre lagene over sørger for brukerservicen. Ved sending deler Transportlaget dataene opp i pakker for videresending til mottakerens Transportlag. Når protokollen krever bekreftelse på mottak, vil Transportlaget beholde en kopi av pakken til det får bekreftelse. Har det ikke mottatt bekreftelse innen en viss id, vil den sende pakken på nytt (retransmittere). Ved mottak sørger Transportlaget for å bekrefte mottak og å sette sammen pakkene i riktig rekkefølge før de sender dataene videre til Sesjonslaget. Sesjonslaget / Kommunikasjonslaget Sesjonslaget har nødvendige protokoller for å etablere og holde forbindelsen mellom to kommunikasjonsenheter. Det kan være vanskelig å se forskjellen på Transportlaget og Sesjonslaget. Men Transportlaget sørger for forbindelsen mellom de to kommunikasjonsenhetene. Sesjonslaget tar seg av kommunikasjonen når forbindelsen er etablert. Blir forbindelsen brutt, vil Sesjonslaget be Transportlaget om å opprette en ny forbindelse. Sesjonslaget kontrollerer og styrer kommunikasjonen mellom brukerprogram. Det sørger for sikkerhet og ryddig kommunikasjon. Presentasjonslaget Om vi definerer informasjon som betydningen av dataene, så er det dette Presentasjonslaget presenterer. Presentasjonslaget tar seg altså av hvordan data vises for brukeren herunder koding og dekoding. Det sørger for at begge kommunikasjonsenhetene presenterer informasjonen likt (informasjonskommunikasjon). Ola Edvart Staveli Side 7 av 10 Strinda videregående skole

8 Applikasjonslaget / Programlaget Applikasjonslaget er øverste laget og grensesnittet mellom OSI-modellen og brukerprogrammene (applikasjonene). Her styres bl.a. kopiering og filtilgang. Her er det mange protokoller som definerer informasjonsutveksling. Protokollstakk for OSI sammenlignet med TCP/IP Standardisering IAB Internet Architecture Board er komiteen som har overordnet ansvar for den tekniske og konstruksjonsmessige utviklingen av Internett. Dette har de fått fra ISOC Internet Society. De er overordnet flere Task Forces : IRTF Internet Reseach Task Force skal fremme forskning som er viktig for utviklingen av det framidige internett ved å skape fokuserte, langsiktige og små forskningsgrupper som arbeider med emner relatert til internett protokoller, brukerprogrammer, arkitektur og teknologi. IETF Internet Engineering Task Force utvikler og markedsfører internettstandarder i nært samarbeid med standardiseringsorganisasjoner som W3C og Ola Edvart Staveli Side 8 av 10 Strinda videregående skole

9 ISO/IEC. De arbeider spesielt med standarder for TCP/IP og Internettprotokoller. Det er en organisasjon som arbeider med åpne standarder uten noe formelt krav til medlemskap. IETF utgir RFC s som beskriver metoder, virkemåte, forskning eller utvikling knyttet til arbeidet med Internett og Internett-relaterte systemer. Hver RCF (Request for Comments) får et unikt serienummer. Når en publikasjon har fått et nummer og publisert, så blir den aldri opphevet eller modifisert. Hvis dokumentet krever oppgradering, så publiseres det et revidert dokument. På den måten vil enkelte dokumenter overstyre tidligere dokumenter. RFC ene danner dermed en kontinuerlig historisk nedskriving av utviklingen til Internettstandardene og praktiseringen. RFC-utvikling: Standard måte (Standard Track) o Foreslått standard (Proposed standard) o Utkast til standard (Draft standard) o Internettstandard (Internet standard) Informasjon (Informational) Kan være nesten hva som helst Eksperimentell (Experimental) Vanligvis dokumenter av eksperimentell art, men kan.også være dokumenter som ikke kan presenteres på standard måte fordi de ikke passer inn. Vanlig praksis (Best Current Practice=BCP) Et dokumenter som anses som offisielle regler uten å være RFC (f.eks. BCP 9). Historisk (Historic) En RFC som er blitt foreldet. RFC 1122 kan være et godt eksempel. Andre aktuelle: RFC 791 Intenet Protocol (September 1981) RFC 854 Telnet (Mai 1984) Liste over RFC er: Hjemmesiden til IETF: Organisering og tildeling av IP-adresser Verdens offisielle IP-adresser organiseres av IANA Internet Numbers Authority. IANA er under kontroll av ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers som igjen er styrt av Amerikanske Næringsdepartementet. IANA delegerer lokal registrering av IP-adresser til noen RIR Regional Internet Registers: ARIN American Registry for Internet Numbers dekker Nord-Amerika og deler av Karibien Ola Edvart Staveli Side 9 av 10 Strinda videregående skole

10 RIPE NCC Réseaux IP Européens Network Coordination Center dekker Europa, Midtøsten og Sentral-Asia APNIC Asia-Pacific Network Information Centre dekker Asia og Stillehavsregionen LACNIC Latin American and Caribian Internet Registry dekker Latin-Amerika og deler av Karibien AfriNIC African Network Information Centre dekker Afrika En ISP Internet Service Provider søker disse for å kunne tildele IP-adresser til sine kunder. Ola Edvart Staveli Side 10 av 10 Strinda videregående skole

Kapittel 2. Grunnprinsipper

Kapittel 2. Grunnprinsipper Kapittel 2 Grunnprinsipper Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du kjenne til hvorfor vi trenger standarder, og fordeler og ulemper med disse ha lært om ulike standardiseringsorganisasjoner

Detaljer

Flerkanals multimedia over IP

Flerkanals multimedia over IP Diplomoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Av Audun Tømte Haugnes Høyskolen i Agder Grimstad, Mai 2001 Flerkanals multimedia over IP Nøkkelord: videokonferanse,

Detaljer

Utredning av Standarder for sikker bruk av VPN -med og i offentlig forvaltning. Versjon 0.9 13.oktober 2011

Utredning av Standarder for sikker bruk av VPN -med og i offentlig forvaltning. Versjon 0.9 13.oktober 2011 Utredning av er for sikker bruk av VPN -med og i offentlig forvaltning Versjon 0.9 13.oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Innledning 5 2.1 Bakgrunn og formål 5 2.2 Oppbygning av rapporten

Detaljer

Datakommunikasjon bak kulissene

Datakommunikasjon bak kulissene Forutsetninger for datakommunikasjon Sender og mottaker såkalte endesystemer Kommunikasjonsmedium dvs. datanettet kommunikasjon bak kulissene Regler og prosedyrer såkalte protokoller Kommunikasjonsprogrammer

Detaljer

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler:

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler: Innledning "Et lokalnettverk er en fysisk sammenkobling av datamaskiner og -utstyr innenfor et begrenset område. Dette området kan være en bygning eller et begrenset antall bygninger. Et lokalnettverk

Detaljer

Tilknytning til Internett

Tilknytning til Internett Tilknytning til Internett Tilknytning til Internett Behovskartlegging, kravspesifisering og anskaffelse av tekniske løsninger Statskonsult Utgitt av Statskonsult 2000 Omslagsdesign: Anisdahl, Sand & Partnere

Detaljer

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon Informasjonskapsler og pakkefangst Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Informasjonskapsler og pakkefangst Denne leksjonen har tre hovedtema. To

Detaljer

Introduksjon til nettverksteknologi

Introduksjon til nettverksteknologi Avdeling for informatikk og e- læring, Høgskolen i Sør- Trøndelag Introduksjon til nettverksteknologi Olav Skundberg og Boye Holden 23.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1017- A Nettverksteknologi

Detaljer

1 INTRODUKSJON... 2 2 SAMMENKOBLING AV ET INTERNETTVERK... 2

1 INTRODUKSJON... 2 2 SAMMENKOBLING AV ET INTERNETTVERK... 2 Avdeling for informatikk og e- læring, Høgskolen i Sør- Trøndelag Lokalnettet Øyvind Hallsteinsen og Boye Holden 23.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1017- A Nettverksteknologi Lokalnettet Resymé:

Detaljer

for organisasjonens medlemmer eller andre med spesiell autorisasjon."

for organisasjonens medlemmer eller andre med spesiell autorisasjon. Innledning "Intranett er et bedriftsinternt nettverk basert på TCP/IP-protokollen. Nettverket tar i bruk åpne Internett-standarder og -applikasjoner. Nettverket er normalt bare åpent for organisasjonens

Detaljer

2. Intranett tjenester

2. Intranett tjenester Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intranett tjenester Arne B. Mikalsen, oppdatert av Ole Christian Eidheim 01.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LV464D Lokale informasjonstjenester

Detaljer

Kriminalteknisk analyse av rutingsinformasjon

Kriminalteknisk analyse av rutingsinformasjon Kriminalteknisk analyse av rutingsinformasjon Njaal Brøvig Andresen Master i datateknikk Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Svein Johan Knapskog, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Takk... Grimstad, 23. juni 2012 Sigurd M. Assev

Takk... Grimstad, 23. juni 2012 Sigurd M. Assev Forord Da Drift av lokalnettverk kom ut i første utgave i 1997, var lokale nettverk noe nytt og uprøvd for mange bedrifter og organisasjoner. Det var et stort behov for en norsk lærebok som tok for seg

Detaljer

Løsningsforslag til EKSAMEN

Løsningsforslag til EKSAMEN Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITF20205 Emne: Datakommunikasjon Dato: 16.Des 2010 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

SIKKERHET I VIRTUELLE LAN VLAN

SIKKERHET I VIRTUELLE LAN VLAN BACHELOROPPGAVE: SIKKERHET I VIRTUELLE LAN VLAN FORFATTERE: ERIK BRENDEN LARS IHLER MAGNUS LARSEN MUSTORP ROBERT RØSTEN DATO: 20.05.2009 II SAMMENDRAG AV BACHELOROPPGAVEN Tittel: Sikkerhet i Virtuelle

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Kapittel 3 Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hvordan webtjenesten fungerer forstå hvordan e-posttjenesten fungerer forstå hvordan navnetjenesten

Detaljer

Innhold. 2. Distribuerte systemer... 1 2.1. Hvorfor ha distribuerte systemer... 2 2.2. Basisforutsetninger for distribusjon... 4

Innhold. 2. Distribuerte systemer... 1 2.1. Hvorfor ha distribuerte systemer... 2 2.2. Basisforutsetninger for distribusjon... 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1. Bakgrunn for oppgaven... 1 1.2. Mål for oppgaven... 1 1.3. Målgruppe for oppgaven... 3 1.4. Strukturen i oppgaven... 3 2. Distribuerte systemer... 1 2.1. Hvorfor ha distribuerte

Detaljer

Styring av to prosesser med DeltaV

Styring av to prosesser med DeltaV Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 6. SEMESTERS PROSJEKT VÅREN 2009 PRH606 Hovedprosjekt IA6-07-09 Styring av to prosesser med DeltaV Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb

Detaljer

Evaluerings- og testkriterier for trådløse datanettverk

Evaluerings- og testkriterier for trådløse datanettverk Evaluerings- og testkriterier for trådløse datanettverk Rune Vedvik Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juli 2006 Hovedveileder: Steinar Andresen, ITEM Biveileder(e): Thomas Jelle, ITEM Norges

Detaljer

Løsningsforslag til EKSAMEN

Løsningsforslag til EKSAMEN Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITF20205 Emne: Datakommunikasjon Dato: 09.Des 2013 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

Internett for fagforeningsfolk

Internett for fagforeningsfolk Internett for fagforeningsfolk En kort innføring i historien, teknikken og mulighetene Rune Mathisen 17. mars 2000 The Net is a unique creation of human intelligence. The Net is the

Detaljer

INF3190 DATAKOMMUNIKASJON

INF3190 DATAKOMMUNIKASJON UNIVERSITETET I OSLO Pensumoppgaver Datakommunikasjon INF3190 DATAKOMMUNIKASJON Laget av Khiem-Kim Ho Xuan Computer networks and the Internet Referanse: Kap 1 Prinsipper og begreper Oppgave 1: Hva er en

Detaljer

IT1101 Informatikk basisfag Dobbeltime 25/9

IT1101 Informatikk basisfag Dobbeltime 25/9 Figure: IT1101 Informatikk basisfag Dobbeltime 25/9 I dag: 3.5-3.7 Pensum midtsemesterprøver 27/10 og 3/11: Kapittel 1-4 i Brookshear Kapittel 1, 2.1-2.10 og 3.1 i HTML-hefte. Referansegruppe: Vidar Glosimot,

Detaljer

Internettfrakt. Ketil Danielsen ketil.danielsen@himolde.no August 23, 2004

Internettfrakt. Ketil Danielsen ketil.danielsen@himolde.no August 23, 2004 Internettfrakt Ketil Danielsen ketil.danielsen@himolde.no August 23, 2004 Maskiner har behov for å utveksle digital informasjon (bilde, tekst, dokument, database, banktransaksjon, video, lyd). Informasjonsmengden

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998 Sammenligning av SIP og H.323 Norwegian Computing Center / Applied Research and Development NOTAT/NOTE 6,3,3 + IMEDIA/10/98 Eirik Maus Peter D. Holmes Oslo October 1998 IMiS Kernel NR-notat/NR Note Tittel/Title:

Detaljer

Roaming mellom WLAN og UMTS: 3G håndholdt enhet som helsekommunikator

Roaming mellom WLAN og UMTS: 3G håndholdt enhet som helsekommunikator 3G håndholdt enhet som helsekommunikator av Pavneet Singh Kjetil Ødegaarden Hovedoppgave til mastergraden i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Høgskolen i Agder Fakultet for teknologi Grimstad, 29.

Detaljer

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stein Meisingseth 06.08.2004 Opphavsrett: Forfatter og

Detaljer

.no eller aldri. Forvaltningsmodell og tvisteløsning under norsk domenenavnsadministrasjon. Rapport fra arbeidsgruppe om domenenavn mars 2002

.no eller aldri. Forvaltningsmodell og tvisteløsning under norsk domenenavnsadministrasjon. Rapport fra arbeidsgruppe om domenenavn mars 2002 .no eller aldri Forvaltningsmodell og tvisteløsning under norsk domenenavnsadministrasjon RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE OM DOMENENAVN 21. MARS 2002 1 DEL I SAMMENDRAG OG MANDAT...5 1 SAMMENDRAG...5 1.1 BAKGRUNN...6

Detaljer