1 INTRODUKSJON SAMMENKOBLING AV ET INTERNETTVERK... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 INTRODUKSJON... 2 2 SAMMENKOBLING AV ET INTERNETTVERK... 2"

Transkript

1 Avdeling for informatikk og e- læring, Høgskolen i Sør- Trøndelag Lokalnettet Øyvind Hallsteinsen og Boye Holden Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1017- A Nettverksteknologi Lokalnettet Resymé: Leksjonen tar for seg mer inngående hvordan nettverk er bygd opp. I tillegg ser vi på de delene (ARP, TCP/IP m.m.) som er relevante for funksjonen av nettverket. Innhold 1 INTRODUKSJON SAMMENKOBLING AV ET INTERNETTVERK LOKALNETTET HISTORIKK ETHERNET ET ENKELT NETTVERK - DELT MEDIUM KOMMUNIKASJON I LOKALNETTET - BRUK AV ADRESSERTE PAKKER MODERNE ETHERNET - BRUK AV SVITSJER GRUNNLEGGENDE BRUK AV TCP/IP INTERNET PROTOCOL OG IP- ADRESSER ARP - ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL CMP - INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL INTERNETTVERK - ET NETT AV NETT HVA ER ET "NETT" I TCP/IP- SAMMENHENG DEFAULT GATEWAY OG NETTMASKE NETTADRESSE OG BROADCAST- ADRESSE KORT OM NAVNETJENESTEN DNS OPPSUMMERING Side 1 av 13

2 1 Introduksjon På tross av at forståelse av nettverk blir stadig viktigere, er dette et felt hvor mye IT- personell er svake. Denne leksjonen har som mål å gi en grunnleggende forståelse av hvordan nettverk bygges og hvordan de ulike elementene henger sammen. I denne leksjonen ser vi hvordan datamaskiner kommuniserer med hverandre i et nett. Vi tar for oss de mest brukte teknologiene og ser hvordan de sammen muliggjør kommunikasjon. Vi skal videre se hvordan man kan knytte flere nett sammen for å utgjøre et et internettverk. Det globale Internett er et eksempel på et internettverk. I tillegg til teorien vil vi se på ulike verktøy som kan benyttes for å observere eller endre tilstanden i nettverket. Du finner varianter av disse verktøyene i de fleste operativsystemer, slik som UNIX/Linux, Windows og operativsystemer i rutere og svitsjer. 2 Sammenkobling av et internettverk Et internettverk kan være komplekst og bestå av mange elementer. I Figur 1 ser vi en skjematisk skisse over et tenkt internettverk. I denne leksjonen ser vi nærmere på noen av de elementene som inngår i internettverket. Hver av sirklene representerer ett nettverk, og trafikk mellom nettverkene skjer via rutere, her representert som blå sirkler med hvite piler. Figur 2.1: Alle sirklene representerer et eget nett Side 2 av 13

3 3 Lokalnettet Lokalnett er et begrep som benyttes i mange sammenhenger med noe ulik betydning. Ofte regnes et lokalnett som et nettverk av begrenset fysisk utbredelse. Dette kan for eksempel være et enkelt bygg, lokalene til et firma eller campusen til en høgskole. I andre sammenhenger brukes betegnelsen lokalnett om nettverk hvor såkalte lokalnett- teknologier benyttes. Ethernet regnes som regel for å være en lokalnett- teknologi. Lokalnett kan også være synonymt for IP- nett, å være et nett hvor alle tilknyttede enheter (datamaskiner) kan kommunisere direkte med hverandre. Med dette menes at kommunikasjon foregår direkte mellom maskinene uten å passere rutere. Eksempel: "- Disse to maskinene står på samme nett". Hver av sirklene i Figur 2.1 representerer ett nett. 3.1 Historikk De siste tiårene har vi sett mange nettverksteknologier komme og gå. Dette gjelder både maskin- og programvaren. På maskinvaresiden har vi hatt mange proprietære teknologier, slik som Token Ring og FDDI. Når det gjelder programvare har for eksempel IPX/SPX og AppleTalk vært mye brukte protokoller. I dag er det faktisk to av teknologiene med lengst fartstid som dominerer; Ethernet og TCP/IP. Felles for begge disse er at de er åpne standarder hvor mange aktører utvikler produkter. Ethernet benyttes for å konstruere fysiske nettverk, mens TCP/IP fungerer som transportmekanisme over Ethernet og andre teknologier som Token Ring og FDDI. 3.2 Ethernet Ethernet er den dominerende teknologien for å konstruere lokalnett. I de 30 årene som har gått siden ethernets spede begynnelse har teknologien fått mange nye bruksområder, bedre egenskaper og lavere pris. I denne leksjonen konsentrerer vi oss om de grunnleggende og prinsipielle egenskapene ved teknologien. Mange av egenskapene deler forøvrig ethernet med andre teknologier. Ethernet er et sett med standarder som gjør det mulig for ulike fabrikanter å lage utstyr som kommuniserer med hverandre mer eller mindre smertefritt. Standardene definerer alt fra kontakttyper, kabler og signalering til adressering, feilhåndtering og hvordan ethernet skal kommunisere med høyere lags protokoller som TCP/IP. I de følgende delkapitlene blir ethernet brukt som eksempel på hvordan man bygger et nettverk. Merk at det vi her omtaler som Ethernet i realiteten er et sett IEEE- standarder (IEEE m.fl.) Det er heller ikke helt riktig å kalle Ethernet en ren maskinvarestandard. Mye av funksjonaliteten i Ethernet implementeres som programvare i nettverkskort, operativsystem og drivere. Side 3 av 13

4 3.3 Et enkelt nettverk - delt medium I det aller enkleste nettverket er alle parter knyttet til samme medium. Dette vil enten si samme fysiske kabel slik vi ser i Figur 2, eller via en HUB som sørger for at alle mottar alle data. I et slik scenario kan kun én enhet sende data om gangen. Ethernet har en mekanisme som heter CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection) som sørger for trafikkavviklingen i et slikt miljø. Når en enhet er tilknyttet et delt medium, må den operere i half- duplex modus, hvilket betyr at den ikke kan sende og motta data samtidig. I ethernet- nettverk opererer man på et delt medium dersom man benytter koaksialkabling ("coax") eller Twisted Pair (TP) med HUB. Bruk av delt medium er i ferd med å forsvinne, da mer effektiv teknologi er tilgjengelig, noe vi skal se på senere i leksjonen. Figur 3.1: Delt medium. Når A sender data til C får alle enhetene på kabelen samme trafikk. 3.4 Kommunikasjon i lokalnettet - bruk av adresserte pakker For å overføre data mellom datamaskiner i nettverket benyttes pakkesvitsjing. Dette betyr at data deles opp i passende størrelser og sendes ut på nettverket i form av pakker. For at informasjonen skal nå riktig maskin, merkes pakkene med avsender- og mottakeradresse. Alle ethernet nettverkskort har en MAC- adresse. Dette er en 48- bits adresse som er globalt unik, med andre ord har ingen nettverkskort i verden samme adresse. MAC- adresser oppgis ofte i kolon- hex notasjon, for eksempel 00:04:75:9C:D3:24. Det er mulig å sette nettverkskortet i såkalt promiscuous mode, hvor kortet leser all trafikk det får tilsendt. Dette gjør det mulig å sniffe trafikken til andre. Ethernet- nettverkskort vil kun plukke opp pakker som er adressert til seg selv. Disse pakkene sendes til operativsystemet på maskinen. Når en maskin skal svare på en henvendelse, vil den kunne benytte seg av avsender- adressen til i pakken. Det er mulig å sende en pakke til alle maskiner i lokalnettet ved å adressere pakken til broadcast- adressen; FF:FF:FF:FF:FF:FF. Ved hjelp av en pakkesniffer som Wireshark (tidligere Ethereal) kan man observere trafikken i nettverket. Side 4 av 13

5 Figur 3.2: Avsender og mottaker MAC- adresse er fremhevet 3.5 Moderne Ethernet - bruk av svitsjer Et delt medium har en del dårlige egenskaper, blant annet i forhold til ytelse og administrasjon. I moderne installasjoner benytter man svitsjer [eng: switch]. Ved bruk av svitsjer sendes pakkene kun til den svitsjporten hvor mottaker- maskinen er tilknyttet. Figur 3.3: Svitsj hvor trafikken rutes kun til den porten den skal Alle maskiner knyttet til svitsjen kan sende data samtidig, da de behøver ikke vente på at et delt medium skal bli ledig. Dette gir også datamaskinene muligheten til å operere i såkalt full- duplex modus, med andre ord sende og motta data samtidig. Svitsjen sørger for at alle pakker den mottar blir svitsjet ut på riktig svitsjeport - alle kan kommunisere med alle - samtidig. Figur 3.4: Svitsjet nettverk. Når A sender data til C er det kun C som får denne trafikken. Side 5 av 13

6 En svitsj har en rekke tilknytningspunkter, eller porter, hvor datamaskiner og andre enheter kan kobles til. Svitsjen lærer hvilke MAC- adresser som befinner seg bak hver port og kan derfor svitsje pakkene kun til den porten hvor mottakermaskinen befinner seg. Se eksempel på Figur 3.5. Det er viktig å merke seg at svitsjen styrer trafikk på denne måten ved hjelp av MAC- adresser, med andre ord opererer den på lag 2 i OSI- modellen (lenkelaget). Dette i motsetning til rutere som opererer på lag 3 (nettverkslaget) med IP- adresser eller tilsvarende. De fleste svitsjer har et operativsystem det er mulig å logge seg på og bruke til å hente ut informasjon eller å konfigurere svitsjen. I Figur 3.5 ser vi et utklipp av MAC- adresse- tabellen i en Cisco Catalyst 5500 svitsj. Figur 3.5: Utdrag av MAC- adresse tabellen på en Cisco- svitsj 4 Grunnleggende bruk av TCP/IP Hovedvekten av nettverksapplikasjoner i dag benytter TCP/IP- protokollene til transport av data. TCP/IP er et sett høyere lags protokoller som opererer på toppen av nettverksteknologier som Ethernet, ATM og SONET/SDH. Vi skal se hvordan dette fungerer i praksis i et lokalnett basert på ethernet. Det meste av dette er overførbart til bruk av TCP/IP over andre teknologier. Merk at vi bruker begrepet TCP/IP som en betegnelse på alle de såkalte internett- protokollene, og ikke spesifikt mener bruk av TCP over IP. Det er forøvrig et viktig poeng at ved bruk av høyere lags protokoller, slik som TCP/IP, så muliggjør man kommunikasjon på tvers av ulike fysiske nettverksteknologier. Dette er illustrert i Figur 4.1 og er ytterligere beskrevet i leksjon 1. Side 6 av 13

7 Figur 4.1: Lagdeling i TCP/IP- hierarkiet 5 Internet Protocol og IP- adresser Som nevnt er TCP/IP et sett med protokoller. De fleste av disse benytter IP - Internet Protocol for å transportere data på toppen av fysiske nettverksteknologier slik som ethernet. IP hører hjemme på lag 3 i OSI- modellen (nettverkslaget). Applikasjoner som kommuniserer ved hjelp av TCP/IP vil adressere maskiner ved bruk av adresseformen definert i IP, med andre ord såkalte IP- adresser. Når vi mennesker oppgir IP- adresser bruker vi som regel dotted decimal notasjon, f.eks Ofte sier vi kun 'IP' når vi egentlig mener 'IP- adresse'. Eksempel: "- Min IP er " For å se IP- adressen til maskinen vi sitter på kan vi bruke programmet ipconfig i Windows, og ifconfig UNIX/Linux. Eksempel - Bruk av ipconfig i Windows: C:\>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name : wallace PrimaryDnsSuffix...: Node Type : Unknown IP Routing Enabled : No WINS Proxy Enabled : No Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix. : Description : 3C905C-TX Physical Address : C-D3-24 Dhcp Enabled : No IP Address : Subnet Mask : Default Gateway : DNS Servers : Side 7 av 13

8 Eksempel - Bruk av ifconfig i Linux: wallace:~# ifconfig eth0 Link encap:ethernet HWaddr 00:04:75:9C:D3:24 inet addr: Bcast: Mask: UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets: errors:0 dropped:0 overruns:336 frame:0 TX packets: errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes: (3.5 GiB) TX bytes: (90.9 MiB) Interrupt:10 Base address:0x6800 lo Link encap:local Loopback inet addr: Mask: UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:1500 (1.4 KiB) TX bytes:1500 (1.4 KiB) I utgangspunktet må alle enheter som befinner seg i ett og samme internettverk ha en unik IP- adresse. I IPv4 er adresserommet 32 bits - ca. 4 milliarder adresser. IPv4 er den versjonen av IP som er vanlig i bruk i dag. Blant annet på grunn av et for lite adresserom er det utviklet en ny versjon av protokollen, IPv6. I IPv6 er adresserommet økt til 128 bits, i tillegg til en lang rekke andre forbedringer. Om og når denne IP- versjonen vil ta over for IPv4 kan vi foreløpig bare spekulere i. 5.1 ARP - Address Resolution Protocol Ved bruk av TCP/IP- applikasjoner adresserer vi maskiner med IP- adresser. Dette betyr to ting. For det første må vi sørge for at alle maskiner kjenner sin egen IP- adresse - vi må med andre ord tildele hver maskin en adresse og sørge for å konfigurere maskinene med de tildelte adressene. Det må også finnes en mekanisme som gjør at trafikken kommer fram til riktig maskin når en TCP/IP- applikasjon på en maskin prøver å kontakte en IP- adresse i nettverket. Eksempel: Maskin A har IP- adresse og maskin B har IP- adresse Dersom maskin B prøver å kontakte maskin A, hvordan kommer denne henvendelsen frem? Ethernet- nettverket jobber som kjent med MAC- adresser (lag 2) og ikke IP- adresser (lag 3). Nettkortene har ingen kjennskap til IP- adresser og kan ikke fange opp pakker basert på dette. Når en maskin i lokalnettet skal sende en IP- pakke til en annen maskin i lokalnettet, må den først finne MAC- adressen til den aktuelle maskinen. I eksemplet ønsket maskin B å kontakte IP For å finne MAC- adressen til maskin A, benytter maskin B seg av ARP - Address Resolution Protocol. ARP fungerer ved at maskin B sender en broadcast- forespørsel ut i lokalnettet: "- Hvem har IP ?". Fordi forespørselen er sendt til broadcast- adressen (FF:FF:FF:FF:FF:FF) vil alle nettkort fange opp pakken og sende den til operativ- systemet i maskinen. Maskin A, som har IP vil svare maskin B med "- IP finner du på MAC- adresse xx:...". I Figur 3.2 ser vi hvordan dette arter seg i Wireshark. Maskin B kan nå starte IP- basert kommunikasjon med maskin A. Alle maskiner vedlikeholder en tabell med koblinger mellom MAC- og IP- adresser, en såkalt ARP- tabell eller ARP cache. Side 8 av 13

9 Operativsystemet oppdaterer ARP- tabellen hver gang det foretar en ARP- forespørsel (dynamiske innslag). Dynamiske innslag i tabellen forsvinner av seg selv etter kort tid, typisk noen få minutter. Maskinen må da sende ny ARP- forespørsel om den ønsker å kontakte IP- adressen på nytt. Tabellen er tom ved oppstart av maskinen. ARP- tabellen kan du både se og operere på ved hjelp av programmet arp. Du finner programmet både i Windows og UNIX/Linux, og syntaks er relativt lik. Eksempel - Bruk av arp i Windows; utlisting, sletting og manuell registrering: C:\>arp -a Interface: x10003 Internet Address Physical Address Type f-d0 dynamic C:\>arp -d C:\>arp -a No ARP Entries Found C:\>arp -s f-d0 C:\>arp -a Interface: x10003 Internet Address Physical Address Type f-d0 static 5.2 CMP - Internet Control Message Protocol Designerne av TCP/IP utviklet protokollen ICMP for å gi rutere og mottakermaskiner mulighet for å gi beskjed til avsenderen om problemer som har oppstått i nettverket. Dette vil for eksempel være tilfellet dersom en ruter er så overbelastet at den ikke klarer å rute flere pakker. I tillegg til dette kan vi benytte oss av ICMP for å utføre en del enkle operasjoner. Vi kan blant annet bruke ping og traceroute (tracert i Windows) til feilsøkingsformål. Det er denne bruken av ICMP vi tar for oss her. ICMP- pakkene innkapsles i IP- pakker når de sendes ut i nettverket. Eksempel - bruk av ping for å se om en maskin er oppe og går: C:\>ping Pinging with 32 bytes of data: Reply from : bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from : bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from : bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from : bytes=32 time<1ms TTL=255 Ping statistics for : Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms Som vi ser i eksemplet er maskinen med IP- adresse oppe og går, og svarer på vår ping- forespørsel. I Figur 3.2 kan vi se at programmet ping sender pakker av type ICMP echo request og får svar tilbake i form av ICMP echo reply. Eksempel - bruk av tracert for å se ruten frem til en maskin: C:\>tracert Tracing route to freia.uninett.no [ ] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms <1 ms <1 ms <1 ms kalvskinnet-gw.uninett.no [ ] 3 <1 ms <1 ms <1 ms hovedbygget-gw.uninett.no [ ] 4 3 ms 2 ms 3 ms teknobyen-gw.uninett.no [ ] 5 4 ms 2 ms 4 ms freia.uninett.no [ ] Trace complete. Side 9 av 13

10 Traceroute gir oss en liste over alle rutere som passeres på veien mot målet. Hvordan gjøres dette? Traceroute sender pakker til mottakeradressen og setter lave verdier i feltet Time To Live (TTL) i IP- hodet. Dette for å provosere frem meldinger om ICMP Time To Live Exceeded fra alle rutere på veien. Først sendes en pakke med TTL=1, så en med TTL=2, osv. I Figur 5.1 ser vi på innholdet av IP- hodet fra den første pakken som ble sendt ut. Figur 5.1: Traceroute bruker TTL for å finne alle rutere på veien til destinasjonen 6 Internettverk - et nett av nett Med unntak av bruken av traceroute har vi frem til nå kun operert i et lite lokalnett. Hvordan kan vi koble mange slike nett sammen til ett stort nett av nettverk - et internettverk? For å knytte nettverk sammen benyttes rutere. En ruter er en enhet som på bakgrunn av bl.a. IP- mottakeradressen avgjør hvor den skal videresende datapakkene den mottar. Ruteren har med andre ord grensesnitt mot to eller flere nettverk som den sender og mottar pakker til og fra. På maskinene i lokalnettet defineres en default gateway og en nettmaske [eng: netmask]. Default gateway er en ruter som er knyttet til lokalnettet, og kan ses på som en dør ut i verden til andre nettverk. Nettmasken bruker maskinene når de skal avgjøre hvorvidt en pakke skal sendes via ruteren ut i verden, eller om den skal sendes direkte til en maskin i eget lokalnett. 6.1 Hva er et "nett" i TCP/IP- sammenheng Som vi var inne på innledningen definerer vi et lokalnett, eller bare nett, for å være et nettverk hvor alle enheter (datamaskiner) kan nå hverandre direkte uten å gå via en ruter. Når vi skal bruke TCP/IP i nettene våre, må vi tildele hvert nett en IP- range. Dette betyr at alle IP- adresser fra IP- adresse X til IP- adresse Y hører hjemme i et gitt nett. Størrelsen på nettet (antall IP- adresser) må være en faktor av 2, f.eks 2^8 eller 2^10. Et nett kan ikke være mindre enn 2^2. Side 10 av 13

11 Figur 6.1: Tre nett knyttet sammen av en ruter. A og B har 256 IP- adresser hver, mens C har Når man ønsker å referere til et nettverk i TCP/IP er det vanlig at dette gjøres på en måte som samtidig beskriver hvor stort det aktuelle nettverket er. To notasjoner er vanlig i bruk - én variant hvor man i tillegg til første IP i nettverket også har med nettmasken, og en kortere variant hvor man kun skriver hvor mange bits av adressen nettverks- id'en utgjør. Nettmasken brukes av maskiner og rutere, noe som er forklart nedenfor. Eksempler på nettverk: / /24 (256 IP-adresser) / /22 (1024 IP-adresser) / /23 (512 IP-adresser) 6.2 Default gateway og nettmaske Vi kan tenke oss at IP- adressen til maskin B er Denne adressen består i realiteten av to deler; en nettverks- id (eng: network id) og en enhets- id (eng: host id). Dette kommer vi tilbake til om litt. Maskinen B er i tillegg konfigurert med som sin default gateway og som nettmaske. I tabellen som følger ser vi hvordan datamaskinen oppfatter disse verdiene i binær form. Eksempel - desimale og binære verdier av IP- adresse ( ) og nettmaske ( ): IP-adresse (dot decimal) IP-adresse (binært) Nettmaske (dot decimal) Nettmaske (binært) IP- adressen og nettmasken består av 32 bits, her visualisert i form av tallene 0 og 1. En nettmaske på betyr at de første 24 bit'ene av IP- adressen identifiserer nettverket (nettverks- id). Alle maskiner hvor de første 24 bit av IP- adressen er lik de første 24 bit i maskin Bs IP- Side 11 av 13

12 adresse, står i samme nett som maskin B. Maskin B kan dermed nå disse maskinene direkte. De siste 8 bit av IP- adressen til maskin B er maskin Bs enhets- id (host id) Vi kan tenke oss at maskin B skal sende en pakke til IP- adresse ( ). Dersom vi sammenligner de første 24 bit av denne IP- adressen ser vi at de er de samme som maskin B selv har. Maskin B vil derfor sende pakken direkte ut på sitt eget lokalnett etter først å ha brukt ARP for å finne MAC- adressen hvor den kan nå Dersom maskin B skal sende en pakke til ( ) er de første 24 bits av IP- adressen ulik maskin Bs. Maskin B vil derfor sende denne pakken til sin default gateway Maskin B må i dette tilfellet bruke ARP for å finne MAC- adressen hvor den kan nå Når maskin B først har funnet MAC- adressen hvor den kan nå en bestemt IP- adresse lagres dette i maskin Bs ARP- cache. Maskin B behøver derfor ikke sende ut en ARP- forespørsel hver gang en ny pakke skal sendes til denne IP- adressen. 6.3 Nettadresse og broadcast- adresse En IP- adresse hvor enhets- id'en består av bare 0'er er definert til å være nettadresse (eng: network address). Denne adressen adresserer selve nettverket og ingen enhet (datamaskin). I nettverket /24 er adressen nettadressen. I henhold til RFC 922 er IP- adresser hvor enhets- id'en består av bare 1'ere definert til å være broadcast- adresse. Dette betyr at i nettverket /24 er adressen broadcast- adresse. Sendes en pakke til denne adressen skal alle enheter i dette nettverket få pakken. Fordi to av adressene i alle nett er avsatt til disse formålene vil antall IP- adresser tilgjengelig for bruk i et gitt nett være 2^(størrelse av host- id) - 2. Eksempler: For nettverket /24: 2^8-2 = 254 For nettverket /30: 2^2-2 = Kort om navnetjenesten DNS Alle som har benyttet TCP/IP vet at man ikke behøver oppgi IP- adresser for å få tilgang til ressurser i nettverket. Navnetjenesten DNS (Domain Name System) er laget for blant annet å gjøre det lettere for oss mennesker å huske adressen til ressurser. Alle maskiner i nettverket må vite adressen til en eller flere såkalte DNS- servere for å kunne benytte navnetjenesten. Når en maskin ønsker å vite IP- adressen som skjuler seg bak et navn, spør maskinen en av DNS- tjenerne maskinen er konfigurert til å bruke. DNS- tjeneren finner ut IP- adressen og leverer svaret tilbake til maskinen. Maskinen kan så kontakte denne IP- adressen for å få utført det den ønsker, for eksempel hente ned en web- side. Eksempelvis tilsvarer i skrivende stund IP- adresse Side 12 av 13

13 7 Oppsummering I denne leksjonen har vi sett hvordan nettverk og internettverk bygges opp. Med utgangspunkt i Ethernet og TCP/IP har vi illustrert hvordan de ulike lagene i et nettverk henger sammen. Vi har tatt for oss hvordan ethernet prinsipielt fungerer og hvordan trafikk flyter i et nettverk basert på denne teknologien. Videre har vi tatt for oss hvordan TCP/IP og Ethernet flyter sammen med forholdet mellom MAC- adresser og IP- adresser, og protokollen ARP som benyttes for å utføre denne koblingen. TCP/IP er det dominerende settet protokoller for å bygge internettverk, og det har derfor blitt satt fokus på disse protokollene i denne leksjonen. Vi har sett på Internet Protocol (IP) og IP- adresser, ARP, ICMP, default gateway, nettmasker og DNS. Vi har også sett på ulike verktøy som kan brukes for å forstå, feilsøke og operere i et nettverk; ipconfig/ifconfig, arp, ping og traceroute/tracert. Side 13 av 13

IPv6 hvem, hva, hvor(dan)

IPv6 hvem, hva, hvor(dan) IPv6 hvem, hva, hvor(dan) Agenda Hvem bruker IPv6 Hva betyr det for IT-folk på UiO? Hvordan ser IPv6-adressen ut? Tjenester på UiO som er «IPv6-enablet» Klientmaskiner og IPv6 IPv6 i UiO-nettet UH-sektoren

Detaljer

Løsningsforslag Gruppeoppgaver 24. - 28.mars 2003

Løsningsforslag Gruppeoppgaver 24. - 28.mars 2003 Løsningsforslag Gruppeoppgaver 24. - 28.mars 2003 1. Fragmentering a) Forklar prinsippet for fragmentering og reassemblering. Anta at maskinen som tar initiativet til kommunikasjonen benytter maksimale

Detaljer

TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk. Læringsmål og pensum. Hva er et nettverk? Mål. Pensum

TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk. Læringsmål og pensum. Hva er et nettverk? Mål. Pensum 1 TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk Kommunikasjon og nettverk 2 Læringsmål og pensum Mål Lære det mest grunnleggende om hvordan datanettverk fungerer og hva et datanettverk består av Pensum

Detaljer

Noen internet protokoller

Noen internet protokoller NSA uke 41 del 2 Protokoller IPv4 adresser MAC adresser IP og TCP header Analyseverktøy Eksempler Nettverksoppsett under Linux Mer om verktøy Innledning til DNS Noen internet protokoller Internet Protocol

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Datakommunikasjon

EKSAMEN. Emne: Datakommunikasjon EKSAMEN Emnekode: ITF20205 Emne: Datakommunikasjon Dato: 09.Des 2013 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse, som blir delt ut

Detaljer

Kapittel 7: Nettverksteknologier

Kapittel 7: Nettverksteknologier Kapittel 7: Nettverksteknologier I dette kapitlet ser vi nærmere på: Kablede nettverk: Ethernet Funksjon: buss, pakkesvitsjing, adresser Svitsjet Ethernet, kollisjonsdomene, kringkastingsdomene Ethernet

Detaljer

1990 første prognoser og varsler om at det ikke vil være nok IPv4 adresser til alle som ønsker det 1994 første dokumenter som beskriver NAT en

1990 første prognoser og varsler om at det ikke vil være nok IPv4 adresser til alle som ønsker det 1994 første dokumenter som beskriver NAT en IPv4 vs IPv6 1990 første prognoser og varsler om at det ikke vil være nok IPv4 adresser til alle som ønsker det 1994 første dokumenter som beskriver NAT en mekanisme som kan hjelpe å spare IPv4 adresser

Detaljer

Kapittel 8: Nettverk i praksis

Kapittel 8: Nettverk i praksis Kapittel 8: Nettverk i praksis I dette kapitlet ser vi nærmere på: Hvordan komme seg på nett Forbindelse til Internett, infrastruktur, datamaskinen DHCP, ARP, NAT Alternativ infrastruktur Nettverkskomponenter

Detaljer

1. Installasjon av ISA 2004

1. Installasjon av ISA 2004 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av ISA 2004 Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Installasjon av ISA 2004

Detaljer

Kapittel 5 Nettverkslaget

Kapittel 5 Nettverkslaget Kapittel 5 Nettverkslaget I dette kapitlet ser vi nærmere på: Nettverkslaget IP-protokollen Format Fragmentering IP-adresser Rutere Hierarkisk ruting og ruteaggregering Autonome soner 1 Nettverkslaget

Detaljer

Introduksjon til nettverksteknologi

Introduksjon til nettverksteknologi Avdeling for informatikk og e- læring, Høgskolen i Sør- Trøndelag Introduksjon til nettverksteknologi Olav Skundberg og Boye Holden 23.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1017- A Nettverksteknologi

Detaljer

Hva består Internett av?

Hva består Internett av? Hva består Internett av? Hva er et internett? Et internett = et nett av nett Ingen sentral administrasjon eller autoritet. Mange underliggende nett-teknologier og maskin/programvareplatformer. Eksempler:

Detaljer

Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon. Høsten 2002. Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002

Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon. Høsten 2002. Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002 Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon Høsten 2002 Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002 Oppgave 1 a) Forklar hva hensikten med flytkontroll er. - Hensikten med flytkontroll

Detaljer

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse. Innledning... 2 2. Ordforklaringer... 2. Router/brannmur... 2.. IP-adresser... 2.2. Portviderekobling... 2.. DMZ-host... 5 Side av 5 . Innledning Din hjemmesentral har en innebygget

Detaljer

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune Grunnleggende om datanett Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune LAN LAN Local Area Network. Et lokalt kommunikasjonsnettverk med datamaskiner, printere, filservere,

Detaljer

MTU i nettverk Ei lita innføring i generelt nettverk. Av Yngve Solås Nesse Bildeseksjonen/MTA/Haukeland universitetssjukehus

MTU i nettverk Ei lita innføring i generelt nettverk. Av Yngve Solås Nesse Bildeseksjonen/MTA/Haukeland universitetssjukehus MTU i nettverk Ei lita innføring i generelt nettverk Av Yngve Solås Nesse Bildeseksjonen/MTA/Haukeland universitetssjukehus Nettverk To eller fleire datamaskiner som deler ressurser eller data. LAN og

Detaljer

TTM4175: Etisk hacking. Lab E5: Nettverkssniffing

TTM4175: Etisk hacking. Lab E5: Nettverkssniffing TTM4175: Etisk hacking Lab E5: Nettverkssniffing Dagens program Forrige ukes lab Nettverk 101 Wireshark Linklaget Man-in-the-middle ARP-spoofing Oppsummering av kurset Kort om rapporten 2 Nettverk 101

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

in270 Datakommunikasjon, vår 03 forelesningsnotater kap. 6.2.1 og 7.1/7.2

in270 Datakommunikasjon, vår 03 forelesningsnotater kap. 6.2.1 og 7.1/7.2 in270 Datakommunikasjon, vår 03 forelesningsnotater kap. 6.2.1 og 7.1/7.2 c Ketil Danielsen Høgskolen i Molde 7. februar 2003 sammenkobling av DTE er innenfor lite område datakanalene er korte og brede

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Bakgrunn Adresser. IPv6. Gjesteforelesning ved Høgskolen i Gjøvik i faget IMT2521 Nettverksadministrasjon del 1. Trond Endrestøl. Fagskolen i Gjøvik

Bakgrunn Adresser. IPv6. Gjesteforelesning ved Høgskolen i Gjøvik i faget IMT2521 Nettverksadministrasjon del 1. Trond Endrestøl. Fagskolen i Gjøvik Gjesteforelesning ved Høgskolen i Gjøvik i faget IMT2521 Nettverksadministrasjon del 1 Fagskolen i Gjøvik 27. oktober 2010 Hva er? Hvorfor bruke? ved FiG Bakgrunn Hva er? Hvorfor bruke? ved FiG Bakgrunn

Detaljer

Beskrivelse av TCP/IP Introduksjon Vi har allerede skrevet litt om TCP/IP i kapitel 1, men her ønsker vi å utdype emnet.

Beskrivelse av TCP/IP Introduksjon Vi har allerede skrevet litt om TCP/IP i kapitel 1, men her ønsker vi å utdype emnet. Innledning "Intranett er et bedriftsinternt nettverk basert på TCP/IP-protokollen. Nettverket tar i bruk åpne Internett-standarder og -applikasjoner. Nettverket er normalt bare åpent for organisasjonens

Detaljer

1. Sikkerhet i nettverk

1. Sikkerhet i nettverk 1. Sikkerhet i nettverk Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverk Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er

Detaljer

2EOLJDWRULVNRSSJDYHQU L GDWDNRPPXQLNDVMRQ + VWHQ.,QQOHYHULQJVIULVWRNWREHU *MHQQRPJnVWRUVGDJRNWREHU

2EOLJDWRULVNRSSJDYHQU L GDWDNRPPXQLNDVMRQ + VWHQ.,QQOHYHULQJVIULVWRNWREHU *MHQQRPJnVWRUVGDJRNWREHU 2EOLJDWRULVNRSSJDYHQU L GDWDNRPPXQLNDVMRQ + VWHQ,QQOHYHULQJVIULVWRNWREHU *MHQQRPJnVWRUVGDJRNWREHU 2SSJDYH D)RUNODUKYLONHWRHOHPHQWHUHQ,3DGUHVVHEHVWnUDY En IP-adresse består av to deler, nettverksdel og

Detaljer

Datakommunikasjon - Oblig 2

Datakommunikasjon - Oblig 2 Datakommunikasjon - Oblig 2 Mathias Hedberg - Ving 68 October 8, 2015 Contents Oppgaver: 2 Oppgave 1: Nettverkslaget...................................... 2 Oppgave 2: Linklaget........................................

Detaljer

Gjennomgang av kap. 1-4. Kommunikasjonsformer Typer av nettverk Adressering og routing Ytelse Protokoller

Gjennomgang av kap. 1-4. Kommunikasjonsformer Typer av nettverk Adressering og routing Ytelse Protokoller Uke 6 - gruppe Gjennomgang av kap. 1-4 Kommunikasjonsformer Typer av nettverk Adressering og routing Ytelse Protokoller Gruppearbeid Diskusjon Tavle Gi en kort definisjon av følgende: 1. Linje/pakkesvitsjing

Detaljer

Veiledning for nettverkstilkobling

Veiledning for nettverkstilkobling CELLTRACKS ANALYZER II Veiledning for nettverkstilkobling J40169NO CELLTRACKS ANALYZER II Veiledning for nettverkstilkobling LBL50939 2014-01-01 J40169NO Informasjon om eiendoms- og opphavsrettigheter

Detaljer

Løsningsforslag til EKSAMEN

Løsningsforslag til EKSAMEN Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITF20205 Emne: Datakommunikasjon Dato: 09.Des 2013 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

Kapittel 10 Tema for videre studier

Kapittel 10 Tema for videre studier Kapittel Tema for videre studier I dette kapitlet ser vi nærmere på: Nettverksteknologi Virtuelle private nett Nettverksadministrasjon Mobilitet og flyttbare nettverkstilkoblinger Sikkerhet Garantert tjenestekvalitet

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Tall og Format i Internett

Tall og Format i Internett Tall og Format i Internett Ketil Danielsen ketil.danielsen@himolde.no September 7, 2006 Det ble tidligere sagt at de binære tall (0 og 1) er basis i lagring og overføring av informasjon i datasystemer

Detaljer

Høgskolen i Molde Institutt for Informatikk Prøveeksamen 1 in115: Nettverksdrift 2002-03 Svarskisse:

Høgskolen i Molde Institutt for Informatikk Prøveeksamen 1 in115: Nettverksdrift 2002-03 Svarskisse: Høgskolen i Molde Institutt for Informatikk Prøveeksamen in5: Nettverksdrift 2002-03 Svarskisse: bokmål Dato: 9. Mai 2003 Tidsrom: kl. 0900 300 Hjelpemidler: Ingen Oppgavesettet består av fire (4) sider

Detaljer

Løsningsforslag til EKSAMEN

Løsningsforslag til EKSAMEN Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITF20205 Emne: Datakommunikasjon Dato: 3.Des 2007 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget I dette kapitlet ser vi nærmere på: Lenkelaget Oppgaver på lenkelaget Konstruksjon av nettverk Aksessmekanismer Det fysiske laget Oppgaver på det fysiske laget

Detaljer

Løsningsforslag til EKSAMEN

Løsningsforslag til EKSAMEN Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITF20205 Emne: Datakommunikasjon Dato: 09. Des 2014 Eksamenstid: kl. 9:00 til kl. 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

Blant de mest omtalte Internett tilpassningene i dag er brannmurer og virtuelle private nett (VPN).

Blant de mest omtalte Internett tilpassningene i dag er brannmurer og virtuelle private nett (VPN). Innledning Vi har valgt brannmurer som tema og grunnen til dette er de stadig høyere krav til sikkerhet. Begrepet datasikkerhet har endret innhold etter at maskiner ble knyttet sammen i nett. Ettersom

Detaljer

LAB-L SETTE OPP MICROSOFT SERVER 2003

LAB-L SETTE OPP MICROSOFT SERVER 2003 Av Erik Espenakk JEG BEGYNNER MED EN FRISK INSTALLASJON AV WINDOWS SERVER. Her kan du legge til diverse server applikasjoner. Legg til DNS og Applikasjons server Her har jeg satt opp en Application server

Detaljer

Faglig ansvarlig: Erik Høydal Eksamenstid, fra-til: 09 00-12 00 Eksamensoppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider: 10 (Inkludert denne)

Faglig ansvarlig: Erik Høydal Eksamenstid, fra-til: 09 00-12 00 Eksamensoppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider: 10 (Inkludert denne) EKSAMENSOPPGAVE Emne: IP nett i praksis Gruppe(r): 3 ET Fagnr: SO314E Dato: 16.12.04 Faglig ansvarlig: Erik Høydal Eksamenstid, fra-til: 09 00-12 00 Eksamensoppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall

Detaljer

Brannmurer. fire wall (noun): A fireproof wall used as a barrier to prevent spread of fire.

Brannmurer. fire wall (noun): A fireproof wall used as a barrier to prevent spread of fire. Brannmurer Brannmurer fire wall (noun): A fireproof wall used as a barrier to prevent spread of fire. -American Heritage Dictionary fire wall (noun, internet): Internet firewalls are intended to keep the

Detaljer

Oppsummering: Linjesvitsjing kapasiteten er reservert, og svitsjing skjer etter et fast mønster. Linjesvitsj

Oppsummering: Linjesvitsjing kapasiteten er reservert, og svitsjing skjer etter et fast mønster. Linjesvitsj Oppsummering: Linjesvitsjing kapasiteten er reservert, og svitsjing skjer etter et fast mønster Linjesvitsj Pakkesvitsjing Ressursene er ikke reservert; de tildeles etter behov. Pakkesvitsjing er basert

Detaljer

Digital representasjon

Digital representasjon Digital representasjon Om biter og bytes, tekst og tall Litt mer XHTML 30.08.2004 Webpublisering 2004 - Kirsten Ribu - HiO I dag Tallsystemer Om biter og bytes: hvordan tall og tekst er representert i

Detaljer

Reduser kostnadene, ikke sikkerheten. Beskyttet eiendom, beskyttet nettverk

Reduser kostnadene, ikke sikkerheten. Beskyttet eiendom, beskyttet nettverk Sikker overføring av alle typer alarmer Reduser kostnadene, ikke sikkerheten Beskyttet eiendom, beskyttet nettverk Bedriftsnettverk Lukkede nettverk Private dedikerte systemer Offentlige nettverk WEBWAY

Detaljer

Spredt spektrum. Trådløst Ethernet. Kapittel 2: Diverse praktisk:

Spredt spektrum. Trådløst Ethernet. Kapittel 2: Diverse praktisk: Kapittel 2: Diverse praktisk: Merk at foilene også er pensum, og at det kan finnes info på foilene som ikke finnes i boka! Ukeoppgavene er også pensum. Godkjent lommeregner er tillatt ved eksamen. essensen

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Mal for konfigurasjon av svitsjer og rutere EDU 20x

Mal for konfigurasjon av svitsjer og rutere EDU 20x Mal for konfigurasjon av svitsjer og rutere EDU 20x Agenda Port-Security Spanning-tree portfast bpduguard Spanning-tree root guard Mac address notification DHCP-snooping Dynamic arp inspection IP source

Detaljer

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stein Meisingseth 06.08.2004 Opphavsrett: Forfatter og

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Løsningsforslag til EKSAMEN

Løsningsforslag til EKSAMEN Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITF20205 Emne: Datakommunikasjon Dato: 16.Des 2010 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

Direct Access. Hva er det, og hvor langt har NVH kommet i innføringen? av Gjermund Holden IT-sjef, NVH

Direct Access. Hva er det, og hvor langt har NVH kommet i innføringen? av Gjermund Holden IT-sjef, NVH Direct Access Hva er det, og hvor langt har NVH kommet i innføringen? av Gjermund Holden IT-sjef, NVH Agenda Bakgrunn for valg Hva er Direct Access? Hvordan virker Direct Access? Bakgrunn NVH har en liten

Detaljer

Komnett og industriell IKT - høsten 2008 / våren 2009

Komnett og industriell IKT - høsten 2008 / våren 2009 Komnett og industriell IKT - høsten 2008 / våren 2009 Løsningsforslag til teoretisk øving nr. 5. Nr.1. - Anta at du har fått tildelt et nett med nett-nummer 158.36.16.00 og maske 255.255.255.0, av din

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Status for IPv6 på NTNU. Lasse Karstensen NTNU IT, Nettseksjonen lasse.karstensen@ntnu.no

Status for IPv6 på NTNU. Lasse Karstensen NTNU IT, Nettseksjonen lasse.karstensen@ntnu.no Status for IPv6 på NTNU Lasse Karstensen NTNU IT, Nettseksjonen lasse.karstensen@ntnu.no Status for IPv6 på NTNU Alle studentbyer har IPv6 Åpne punkter (vrimlearealer) De fleste åpne studentnett på campus

Detaljer

TOE005 Grunnleggende kommunikasjonsteknologi II

TOE005 Grunnleggende kommunikasjonsteknologi II TOE005 Grunnleggende kommunikasjonsteknologi II «Semesteroppgave» Deltakere Robin Garen Aaberg Joachim Tingvold Introduksjon Gruppen har fått i oppgave å sette opp et nettverk for en bedrift. Bedriften

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 3.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

Network Services Location Manager. Veiledning for nettverksadministratorer

Network Services Location Manager. Veiledning for nettverksadministratorer apple Network Services Location Manager Veiledning for nettverksadministratorer Dette dokumentet beskriver Network Services Location (NSL) Manager og inneholder informasjon om hvordan du setter opp et

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Innføring i Linux. Operativsystemer

Innføring i Linux. Operativsystemer Innføring i Linux Operativsystemer Innholdsfortegnelse Linux Flytting ( porting ) av UNIX UNIX versjoner, UNIX historie GNU=GNU s not UNIX, FSF Linux Innlogging: ssh, Putty, (Telnet) Forholdet mellom UNIX

Detaljer

Innhold. Innledning... 13

Innhold. Innledning... 13 Innhold Innledning.................................................... 13 Kapittel 1 Introduksjon til datakommunikasjon................................. 17 1.1 Introduksjon..............................................

Detaljer

WX3in1 Plus - APRS advanced digipeater http://microsat.com.pl http://microsat.com.pl/forum/

WX3in1 Plus - APRS advanced digipeater http://microsat.com.pl http://microsat.com.pl/forum/ WX3in1 Plus - APRS advanced digipeater http://microsat.com.pl http://microsat.com.pl/forum/ Har anskaffa meg et nytt "leketøy" som trenger litt omtale så derfor denne lille blekka med info og tips på hva

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

Install av VPN klient

Install av VPN klient Install av VPN klient Aksess til TeleComputing Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a. bestillinger) E-post: support@telecomputing.no (oppgi

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Detaljerte Funksjoner i Datanett

Detaljerte Funksjoner i Datanett Detaljerte Funksjoner i Datanett Tor Skeie Email: tskeie@ifi.uio.no (Foiler fra Kjell Åge Bringsrud) INF1060 1 Litt mer detaljer om: Multiplexing Link-laget: Feildeteksjon og flytkontroll LAN typer Broer

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

PRADS PASSIVE REAL-TIME ASSET DETECTION SYSTEM. Edward Fjellskål & Kacper Wysocki

PRADS PASSIVE REAL-TIME ASSET DETECTION SYSTEM. Edward Fjellskål & Kacper Wysocki PRADS PASSIVE REAL-TIME ASSET DETECTION SYSTEM Edward Fjellskål & Kacper Wysocki Hvem er vi? Edward Fjellskål Redpill Linpro (4år, 3mnd) Første datamaskin i 1983 Siv.Ing IKT Linux og sikkerhet fra 98 Nettverks

Detaljer

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7 DataGuard Internett Thomson Speedtouch 585i v7 Installasjonsguide Oppkobling med analog telefon 1.Ta ledningen til telefonapparatet som går inn i veggkontakten ut og flytt den over til splitter boksen.

Detaljer

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER Bachelor 2015 048E Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER 1. Introduksjon Hvem er vi? Vi er to studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som i år fullfører vår bachelorgrad i studiet

Detaljer

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon Informasjonskapsler og pakkefangst Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Informasjonskapsler og pakkefangst Denne leksjonen har tre hovedtema. To

Detaljer

IT1101 Informatikk basisfag Dobbeltime 25/9

IT1101 Informatikk basisfag Dobbeltime 25/9 Figure: IT1101 Informatikk basisfag Dobbeltime 25/9 I dag: 3.5-3.7 Pensum midtsemesterprøver 27/10 og 3/11: Kapittel 1-4 i Brookshear Kapittel 1, 2.1-2.10 og 3.1 i HTML-hefte. Referansegruppe: Vidar Glosimot,

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Informasjon om ProMed og online booking... 2 Systemkrav... 2 Internettoppkobling (hvis du bruker Norsk Helsenett)... 3 Internettoppkobling (hvis du ikke bruker

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Kap 3: Anvendelser av Internett

Kap 3: Anvendelser av Internett Kap 3: Anvendelser av Internett Hva er egentlig Internett? Skal studere de vanligste protokollene: Web E-post DNS Ansvarsområder og prosess-skille 1 Hva er egentlig Internett? Infrastruktur Tjenester Roller

Detaljer

Tjenester i Internett. E-post, HTTP, FTP, Telnet

Tjenester i Internett. E-post, HTTP, FTP, Telnet Tjenester i Internett E-post, HTTP, FTP, Telnet 1 I dag SMTP - Elektronisk Post (E-post) FTP File Transfer Protocol HTTP Hyper Text Transfer Protocol Telnet 2 Først: Noen svar på oppgaven Hvorfor studerer

Detaljer

Internett-brannvegger

Internett-brannvegger Internett-brannvegger kurs UNINETT 95 Nils Harald Berge & Knut Soelberg Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral 1 Innhold Del 1 Del 2 Introduksjon - brannmurer Komponenter Arkitekturer Pakkefiltrering Introduksjon

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett AirLink 3000DG v3 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 3000DG v3 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

Bilag 2.8. Jara E-line Produktblad

Bilag 2.8. Jara E-line Produktblad Bilag 2.8 Jara E-line Produktblad INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Definisjoner... 4 3 Beskrivelse av E-line produktene... 4 3.1 Oversikt over E-line... 4 3.2 Grensesnitt mot Videreselger... 4 3.3

Detaljer

IRF Cheat Sheet Comware

IRF Cheat Sheet Comware IRF Cheat Sheet Comware Metodikk: Alle IRF linker kobles fra slik at vi ikke får synkronisering før vi er klare - viktig Renummerere alle deltakere som ikke skal ende som svitsj 1. sys [hp]irf member

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RX<->TX av meldinger og ingen ting annet!

UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RX<->TX av meldinger og ingen ting annet! UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RXTX av meldinger og ingen ting annet! For å fullføre denne installasjon trenger du en PC med Windows XP/Vista/7, fast Internett forbindelse og en TNC

Detaljer

Resymé: I denne leksjonen vil vi se på typer brannmurer, konfigurering av brannmurer og IDS

Resymé: I denne leksjonen vil vi se på typer brannmurer, konfigurering av brannmurer og IDS Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Brannmurer og IDS Stein Meisingseth og André Gaustad 15.01.2010 Lærestoffet er utviklet for faget LO472 Datasikkerhet Brannmurer og IDS Resymé:

Detaljer

Idriftsette EGX300 EGX300. Ethernet (krysset kabel eller via Switch) Modbus. 24VDC Power. Slave 1 Slave 2 Slave 3

Idriftsette EGX300 EGX300. Ethernet (krysset kabel eller via Switch) Modbus. 24VDC Power. Slave 1 Slave 2 Slave 3 Idriftsette EGX300 Ethernet (krysset kabel eller via Switch) EGX300 Modbus 24VDC Power Slave 1 Slave 2 Slave 3 Idriftsette EGX300 Meny Opprette lokalt nettverk Endre IP addresse på PC (Windows XP) Tilkoblinger

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Xerox QR Code-appen Hurtigveiledning 702P03999 For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Bruk QR (Quick Response) Code-appen med følgende applikasjoner: Applikasjoner med skanning/lesing

Detaljer

Bilag 2.4. VULA ODP Produktblad

Bilag 2.4. VULA ODP Produktblad Bilag 2.4 VULA ODP Produktblad INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 3. Beskrivelse av ODP tilknytning... 3 3.1. Oversikt over ODP tilknytning for Unicast... 3 3.2. Grensesnitt mot

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer