3.1. Brukerveiledning Flir Tools/Tools+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.1. Brukerveiledning Flir Tools/Tools+"

Transkript

1 3.1 Brukerveiledning Flir Tools/Tools+

2

3 Brukerveiledning Flir Tools/Tools+ #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no iii

4

5 Innhold 1 Begrenset ansvar Begrenset ansvar Bruksstatistikk Endringer i register Copyright Kvalitetssikring Merknad til brukeren Brukerfora Opplæring Oppdateringer av dokumentasjonen Programvareoppdateringer Viktig merknad om denne håndboken Tilleggsinformasjon om lisens Kundehjelp Generelt Sende inn et spørsmål Nedlastinger Hva er Flir Tools/Tools+? Installasjon Systemkrav Operativsystem Maskinvare Installasjon av Flir Tools/Tools Windows XP-installasjon Installering av Windows Vista og Windows Aktivere Flir Tools Administrere lisenser Registrere produktet Generelt Figur Prosedyre Aktivere lisensen Generelt Figur Aktivere Flir Tools/Tools+ på nettet Aktivere Flir Tools/Tools+ via e-post Overføre lisensen Generelt Figur Prosedyre Aktivere flere programvaremoduler Generelt Figur Prosedyre Hurtigstart Prosedyre Arbeidsflyt Generelt Figur Forklaring Støttede filformater Generelt Radiometriske filformater Ikke-radiometriske filformater #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no v

6 Innhold 11 Skjermelementer og verktøylinjeknapper Vinduselementer: kategorien Bibliotek Figur Forklaring Vinduselementer: kategorien Kamera Figur Forklaring Vinduselementer: kategorien Rapporter Figur Forklaring Vinduselementer: bilderedigeringsvinduet (for stillbilder) Figur Forklaring Vinduselementer: bilderedigeringsvinduet (for videoklipp) Figur Forklaring Verktøylinjeknapper (i Kamera-kategorien) Figur Forklaring Knapper på verktøylinjen (i bilderedigeringsvinduet) Figur Forklaring Knapper på verktøylinje (i rapportredigeringsvinduet) Figur Forklaring Panorama-kategorien Figur Forklaring Koble til og styre et kamera Prosedyre Importere bilder fra kameraet Prosedyre Administrere bilder og mapper Gruppere filer Generelt Prosedyre Lagre et sekvensfilbilde som en ikke-radiometrisk *.jpg-fil Generelt Prosedyre Lagre et sekvensfilbilde som en *.avi-fil Generelt Prosedyre Slette bilder Generelt Prosedyre Legge til en katalog Generelt Prosedyre Slette en katalog Generelt Prosedyre Opprette en undermappe Generelt Prosedyre #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no vi

7 Innhold 15 Analysere bilder Legge ut et måleverktøy på skjermen Generelt Prosedyre Flytte et målingsverktøy Generelt Prosedyre Endre størrelsen på et målingsverktøy Generelt Prosedyre Slette et målingsverktøy Generelt Prosedyre Arbeide med isotermer Generelt Oppsett av generelle isotermer (Over, Under) Oppsett av generelle isotermer (intervall) Innstilling av en fuktighetsisoterm Innstilling av en isoleringsisoterm Oppsett av en tilpassbar isoterm Endre temperaturnivåene Generelt Hvorfor endre temperaturnivåer? Figur Endre toppnivået Endre bunnivået Endre både topp- og bunnivåer samtidig Autojustere et bilde Generelt Figur Prosedyre Endre palett Generelt Prosedyre Eksporter temperaturverdier som verdier separert av kommaer Generelt Prosedyre Arbeide med endringer Om bildebeskrivelser Hva er en bildebeskrivelse? Om tekstendringer Hva er en tekstendring? Definisjon av etikett og verdi Opprette en tekstkommentar for et bilde Opprette en mal til en tekstkommentar Opprette panoramabilder Generelt Figur Prosedyre Opprette et bildeark Generelt Figur Prosedyre #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no vii

8 Innhold 19 Opprette rapporter Generelt Figur Prosedyre: sette opp en standard rapportmal Prosedyre: PDF-rapporter Vanlige oppgaver i forbindelse med PDF-rapporter Prosedyre: Microsoft Word-rapporter Arbeide i Microsoft Word-miljøet Opprette en rapportmal Generelt Opprette en egendefinert infrarød rapportmal Håndtere objekter i rapporten Sette inn objekter Koble sammen objekter Endre størrelse på objekter Slette objekter Målingsverktøy for IR-visning Formler Bildefusjon Dokumentegenskaper Generelt Typer dokumentegenskaper Opprette og redigere Microsoft Worddokumentegenskaper Endre prefiks for en rapportegenskap Opprette et Microsoft Word-felt og koble feltet til en dokumentegenskap Delen Programvarereferanse Kategorien Flir Tools IR-visningsobjekt Digitalt bildeobjekt IR-profilobjekt IR-histogramobjekt IR-trendobjekt Feltobjekt Tabellobjekt Sammendragstabellobjekt Dialogbokser i Flir Tools Støttede filformater i IR-visningsobjektet Oppdatere kameraet og PC-programvaren Oppdatere PC-programvaren Generelt Prosedyre Oppdatere fastvare for kamera Generelt Prosedyre Endre innstillinger Innstillinger knyttet til Flir Tools/Tools Generelt Prosedyre Innstillinger relatert til kameraer i Flir K-serien Generelt General settings-kategorien User interface-kategorien Forklaring av de forskjellige kameramodiene #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no viii

9 Innhold 23 Om Flir Systems Mer enn bare et infrarødt kamera Dele vår kunnskap Støtte våre kunder Noen få bilder fra anleggene våre Ordliste Termografiske måleteknikker Innledning Emissivitet Bestemme emissiviteten til en prøve Reflektert tilsynelatende temperatur Avstand Relativ fuktighet Andre parametre Historie og infrarød teknologi Termografiteori Innledning Det elektromagnetiske spektret Stråling fra svart legeme Plancks lov Wiens forskyvningslov Stefan-Boltzmanns lov Emisjon fra ikke-svarte legemer Infrarøde semi-transparente materialer Måleformelen Emissivitetstabeller Referanser Tabeller #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no ix

10

11 1 Begrenset ansvar 1.1 Begrenset ansvar Alle produkter som produseres av Flir Systems har garanti mot material- og produksjonsfeil i en periode på ett (1) år fra leveringsdato for det opprinnelige kjøpet, forutsatt at produktet har vært lagret, brukt og vedlikeholdt på normal måte og i samsvar med instruksjonene fra Flir Systems. Alle produkter som ikke er produsert av Flir Systems, men som inngår i systemer levert av Flir Systems til den opprinnelige kjøperen. omfattes kun av garantien som denne bestemte leverandøren eventuelt gir, og Flir Systems er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for slike produkter. Garantien strekker seg kun til den opprinnelige brukeren og kan ikke overføres. Den gjelder ikke produkter som har vært misbrukt, vanskjøtsel, vært utsatt for ulykke eller unormale bruksbetingelser. Utvidelsesdeler omfattes ikke av garantien. Hvis et produkt har en defekt som dekkes av denne garantien, må ikke produktet brukes lenger for å hindre at det skades ytterligere. Kjøperen skal umiddelbart rapportere feil til Flir Systems for å unngå at garantien oppheves. Flir Systems vil, etter eget valg, reparere eller bytte et slikt defekt produkt gratis hvis det ved undersøkelse viser seg å ha feil som skyldes materialer eller arbeid, og forutsatt at det returneres til Flir Systems i løpet av den nevnte perioden på ett år. Flir Systems har ingen forpliktelse eller ansvar for andre feil enn de som er nevnt over. Ingen annen garanti gis uttrykkelige eller underforstått. Flir Systems avviser spesielt alle underforståtte garantier for egnethet eller brukbarhet til et bestemt formål. Flir Systems skal ikke være ansvarlig for noe direkte, indirekte, spesiell, tilfeldig tap eller skade, eller følgetap eller skade, uansett om det er kontraktsfestet, forvoldt skade eller basert på andre juridiske teorier. Denne garantien skal reguleres av svensk lov. Enhver tvist, kontrovers eller klage som måtte følge av eller i forbindelse med denne garantien skal endelig avgjøres ved voldgift i henhold til Stockholm Handelskammers gjeldende regler for voldgiftsbehandling. Voldgiftssted skal være Stockholm. Språket som skal brukes i voldgiftsprosessen skal være engelsk. 1.2 Bruksstatistikk Flir Systems forbeholder seg rettigheten til å samle inn anonym bruksstatistikk som kan bidra til å opprettholde og forbedre kvaliteten på vår programvare og våre tjenester. 1.3 Endringer i register Registeret HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel vil bli endret automatisk til nivå 2 hvis tjenesten Flir Camera Monitor oppdager et Flir-kamera som er koblet til datamaskinen med en USB-kabel. Modifiseringen blir bare utført hvis kameraenheten implementerer en ekstern nettverkstjeneste som har støtte for nettverkspålogging. 1.4 Copyright 2013, Flir Systems, Inc. Med enerett i hele verden. Det er forbudt å gjengi, overføre, skrive av eller oversette noen deler av programvaren, herunder kildekode, til noe språk eller dataspråk i noen som helst form eller på noen som helst måte, enten det er elektronisk, magnetisk, optisk eller annet, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Flir Systems. Dokumentasjonen må ikke, helt eller delvis, kopieres, fotokopieres, reproduseres, oversettes eller overføres til noe elektronisk medium eller maskinlesbar form uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Flir Systems. Navn og merker på produktene i denne håndboken er enten registrerte varemerker eller varemerker som eies av Flir Systems og/eller datterselskaper. Alle andre varemerker, #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 1

12 1 Begrenset ansvar handelsnavn eller firmanavn som det henvises til brukes kun for identifikasjon, og eies av sine respektive eiere. 1.5 Kvalitetssikring Kvalitetshåndteringssystemet som disse produktene er utviklet og produsert under er sertifisert og i overensstemmelse med ISO 9001-standarden. Flir Systems har forpliktet seg til kontinuerlig utvikling av sine produkter. Vi forbeholder oss derfor retten til å gjøre endringer og forbedringer på alle produkter uten varsel. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 2

13 2 Merknad til brukeren 2.1 Brukerfora Utveksle ideer, problemer og infrarøde løsninger mellom termografører verden over i våre brukerfora. Du finner foraene på: 2.2 Opplæring Du kan lese mer om infrarød opplæring på nettstedet: Oppdateringer av dokumentasjonen Håndbøkene våre oppdateres flere ganger per år, og vi sender også regelmessig ut produktkritiske meldinger om endringer. Få tilgang til de nyeste håndbøkene og meldingene ved å gå til kategorien Download på: Det tar bare noen få minutter å registrere seg på nettet. På nedlastingsområdet finner du også de nyeste versjonene av håndbøkene til de andre produktene våre og håndbøker til tidligere og foreldede produkter. 2.4 Programvareoppdateringer Flir Systems utgir regelmessig programoppdateringer, og du kan oppdatere programvaren ved hjelp av denne oppdateringstjenesten. Avhengig av programvaren finner du oppdateringstjenesten på én eller flere av følgende plasseringer: Start > Flir Systems > [Programvare] > Søk etter oppdateringer. Hjelp > Søk etter oppdateringer. 2.5 Viktig merknad om denne håndboken Flir Systems utgir generelle håndbøker som dekker flere programvarevarianter innen én programvaresuite. Dette betyr at denne håndboken kan inneholde beskrivelser og forklaringer som ikke nødvendigvis gjelder for din programvarevariant. 2.6 Tilleggsinformasjon om lisens For hver programvarelisens som kjøpes, kan programvaren installeres, aktiveres og brukes på to enheter, for eksempel på en bærbar PC for innhenting av data i felten, og på en stasjonær PC for analyse på kontoret. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 3

14 3 Kundehjelp 3.1 Generelt For teknisk støtte går du inn på: 3.2 Sende inn et spørsmål For å sende inn spørsmål til kundehjelpteamet må du være registrert bruker. Det tar bare noen få minutter å registrere seg på nettet. Hvis du bare vil søke i kunnskapsbasen etter tidligere spørsmål og svar, er det ikke nødvendig å være registrert bruker. Hvis du ønsker å sende en forespørsel, må du forsikre deg om at du har følgende informasjon tilgjengelig: Kameramodell Kameraets serienummer Kommunikasjonsprotokollen, eller metoden, mellom kameraet og enheten (for eksempel HDMI Ethernet, USB eller FireWire) Enhetstype (PC/Mac/iPhone/iPad/Android-enhet eller lignende) Versjon av programmer fra Flir Systems Fullt navn, håndbokens publikasjonsnummer og revisjonsnummer 3.3 Nedlastinger På nettstedet for kundehjelp kan du også laste ned følgende: Fastvareoppdateringer til infrarødt kamera. Programoppdateringer til PC-/Mac-programvaren. Versjoner av gratis programvare og evalueringsutgaver av PC-/Mac-programvare. Brukerdokumentasjon for gjeldende, tidligere og foreldede produkter. Mekaniske tegninger (i *.dxf- og *.pdf-format). CAD-datamodeller (i *.stp-format). Applikasjonseksempler. Tekniske dataark. Produktkataloger. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 4

15 4 Hva er Flir Tools/Tools+? Flir Tools/Tools+ er en programvarepakke som er spesifikt utformet for å gjøre det enkelt for deg å oppdatere kameraet og opprette inspeksjonsrapporter. Følgende er eksempler på hva du kan gjøre i Flir Tools/Tools+: Importere bilder fra kameraet til datamaskinen. Bruke filtre når du søker etter bilder. Legge ut, flytte og endre størrelsen på målingsverktøyene på et hvilket som helst infrarødt bilde. Gruppere og oppheve gruppering av filer. Opprette panoramabilder ved å sette sammen flere små bilder til et stort bilde. Opprette PDF-bildeark av bilder som du selv plukker ut. Legge til topp- og bunntekst og logoer i bildearkene. Opprette PDF-/Microsoft Word-rapporter av bilder du selv plukker ut. Legge til topp- og bunntekst og logoer i rapportene. Oppdatere kameraet med den siste fastvaren. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 5

16 5 Installasjon 5.1 Systemkrav Operativsystem Flir Tools/Tools+ støtter USB 2.0-kommunikasjon for følgende operativsystemer for PC: Microsoft Windows XP, 32-biters, SP3 Microsoft Windows Vista, 32-biters, SP1. Microsoft Windows 7, 32-biters. Microsoft Windows 7, 64-biters Maskinvare Microsoft Windows XP: PC med Intel 800 MHz Pentium-prosessor eller AMD Opteron-, AMD Athlon 64- eller AMD Athlon XP-prosessor. 1 GB RAM. 20 GB ledig harddiskplass. CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon. SVGA-skjerm ( ) (eller høyere oppløsning). Internett-tilgang nødvendig for weboppdateringer. Tastatur og mus eller en kompatibel pekeenhet. Microsoft Windows Vista og Windows 7: PC med 32-biters prosessor på 1 GHz (x86). 1 GB RAM. 40 GB harddisk med minst 15 GB ledig plass. DVD-ROM-stasjon. Støtte for DirectX 9-grafikk med: WDDM-driver 128 MB grafikkminne (minst) Pixel Shader 2.0 i maskinvare 32 biter per piksel. SVGA-skjerm ( ) (eller høyere oppløsning). Internett-tilgang (kan være avgiftsbelagt). Lydutgang. Tastatur og mus eller en kompatibel pekeenhet. 5.2 Installasjon av Flir Tools/Tools Windows XP-installasjon OBS Gjør følgende før du installerer Flir Tools/Tools+: 1. Lukk alle programmer. 2. Avinstaller alle tidligere versjoner av Flir Tools/Tools+. 3. Avinstaller alle drivere og språkpakker som hører til Flir Tools/Tools Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Sett inn installasjons-cd/dvd-en for Flir Tools/Tools+ i CD/DVD-stasjonen. Installasjonen skal starte automatisk. Hvis installasjonen ikke starter automatisk, går du fram på følgende måte: 1. Dobbeltklikk på Min datamaskin på Skrivebordet. 2. Høyreklikk på CD/DVD-stasjonen, og klikk på Utforsk. 3. Dobbeltklikk SETUP.EXE. 4. Gå til trinn 2 under. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 6

17 5 Installasjon 2. Flir Tools/Tools+ krever noen forutsetninger. Hvis de ikke allerede er installert på datamaskinen, klikker du på OK når installasjonsveiviseren spør om du vil installere programvaren. 3. Flir Tools/Tools+ krever Microsoft.NET Framework 4.0. Hvis denne ikke allerede er installert på datamaskinen, klikker du på OK når installasjonsveiviseren spør om du vil installere programvaren. Installasjonen av Microsoft.NET Framework 4.0 kan ta flere minutter. 4. I dialogboksen for installasjonsveiviseren for Flir Tools/Tools+ klikker du på Neste. 5. I dialogboksen med lisensavtalen må du lese nøye, akseptere lisensavtalen og klikke på Neste. 6. I dialogboksen med kundeinformasjon legger du inn kundeinformasjon og klikker på Neste. 7. Klikk på Installer. 8. Klikk på Fullfør. Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, gjør du det Installering av Windows Vista og Windows 7 OBS Lukk alle programmer før du installerer Flir Tools/Tools Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Sett inn installasjons-cd/dvd-en for Flir Tools/Tools+ i CD/DVD-stasjonen. Installasjonen skal starte automatisk. 2. I dialogboksen Autokjør klikker du på Kjør setup.exe (utgitt av Flir Systems). 3. I dialogboksen Brukerkontokontroll bekrefter du at du vil installere Flir Tools/Tools+. 4. I dialogboksen Klar til å installere programmet klikker du på Installer. 5. Klikk på Fullfør. Installasjonen er nå gjennomført. Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, gjør du det. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 7

18 6 Aktivere Flir Tools+ Flir Tools+ legger til flere funksjoner i Flir Tools, for eksempel innspilling og avspilling av radiometriske videofiler, innplotting av tid og temperatur, Microsoft Word-rapportering, gruppering av filer, sammensetting av bilder til panoramabilder med mer. Gjør følgende for å aktivere Flir Tools+: 1. I Hjelp-menyen klikker du på Lisensalternativer. 2. For Flir Tools+ klikker du på Bruk. 3. Start programmet på nytt. En 30-dagers evalueringsversjon av Flir Tools+ har nå startet. Hvis du vil bruke programmet etter 30 dager, må du kjøpe det. Se 7.4 Aktivere flere programvaremoduler, side 12 for mer informasjon. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 8

19 7 Administrere lisenser 7.1 Registrere produktet Generelt Det er viktig at du registrerer produktet. Hvis du registrerer produktet, har du rett til følgende: Gratis programoppdateringer. Gratis ubegrenset teknisk støtte på Informasjon om nye versjoner god tid i forveien Figur Figur 7.1 Registreringsskjema Prosedyre OBS Datamaskinen må være koblet til Internett under denne prosedyren. Gå frem på følgende måte: Du registrerer produktet ved å fylle ut de obligatoriske feltene og klikke på Registrer. 7.2 Aktivere lisensen Generelt Første gang du starter Flir Tools/Tools+, kan du velg ett av følgende alternativer: Aktiver Flir Tools/Tools+ på nettet. Aktiver Flir Tools/Tools+ via e-post. Kjøp Flir Tools/Tools+ og få et serienummer for aktivering. Bruk Flir Tools/Tools+ gratis i en evalueringsperiode. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 9

20 7 Administrere lisenser Figur Figur 7.2 Dialogboks for aktivering Aktivere Flir Tools/Tools+ på nettet OBS Datamaskinen må være koblet til Internett under denne prosedyren. Gå frem på følgende måte: 1. Start Flir Tools/Tools+. 2. I dialogboksen for nettaktivering velger du Jeg har et serienummer og vil aktivere Flir Tools/Tools+. 3. Klikk på Neste. 4. Angi serienummer, navn, firma og e-postadresse. Navnet må være navnet på lisensinnehaveren. 5. Klikk på Neste. 6. Kikk på Aktiver nå. Dette vil starte prosessen for nettaktivering. 7. Når meldingen Nettaktivering var vellykket vises, klikker du på Lukk. Du har nå aktivert Flir Tools/Tools Aktivere Flir Tools/Tools+ via e-post OBS Datamaskinen må være koblet til Internett under denne prosedyren. Gå frem på følgende måte: 1. Start Flir Tools/Tools+. 2. I dialogboksen for nettaktivering klikker du Aktiver produktet via e-post. 3. Angi serienummer, navn, firma og e-postadresse. Navnet må være navnet på lisensinnehaveren. 4. Klikk på Be om opplåsingsnøkkel via e-post. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 10

21 7 Administrere lisenser 5. Standard e-postklient åpnes, og det vises en usendt e-postmelding med lisensinformasjonen. OBS Send denne e-postmeldingen uten å endre innholdet. Hovedformålet med e-postmeldingen er å sende lisensinformasjonen til aktiveringssenteret. 6. Klikk på Neste. Programmet starter, og du kan fortsette å arbeide mens du venter på opplåsingsnøkkelen. Du vil sannsynligvis motta en e-postmelding med opplåsingsnøkkelen i løpet av to dager. 7. Når du får e-postmeldingen med opplåsingsnøkkelen, starter du programmet og skriver inn opplåsingsnøkkelen i tekstboksen. Se figuren nedenfor. Figur 7.3 Dialogboks for opplåsingsnøkkel. 7.3 Overføre lisensen Generelt Du kan overføre en lisens fra én datamaskin til en annen, så lenge du ikke overskrider antallet kjøpte lisenser. Dette gjør at du for eksempel kan bruke programvaren på en stasjonær PC og en bærbar PC. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 11

22 7 Administrere lisenser Figur Figur 7.4 Lisensvisning (bare eksempelbilde) Prosedyre OBS Datamaskinen må være koblet til Internett under denne prosedyren. Gå frem på følgende måte: 1. Start Flir Tools/Tools+. 2. På menyen Hjelp velger du Vis lisensinformasjon. Dette åpner lisensvisningen ovenfor. 3. Klikk på Overfør lisens i lisensvisningen. Dette åpner dialogboksen for deaktivering. 4. Klikk på Deaktiver i dialogboksen for deaktivering. 5. Start Flir Tools/Tools+ på datamaskinen du vil overføre lisensen til. Så snart datamaskinen er koblet til Internett, adopteres lisensen automatisk. OBS Adoptering av lisenser er basert på "først til møllen"-prinsippet. Det betyr at den første datamaskinen som blir koblet til Internett, automatisk adopterer den overførte lisensen. 7.4 Aktivere flere programvaremoduler Generelt For en del programvare kan du kjøpe tilleggsmoduler fra Flir Systems. Du må aktivere modulen før du kan bruke den. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 12

23 7 Administrere lisenser Figur Figur 7.5 Lisensvisning med tilgjengelige programvaremoduler (bare eksempelbilde) Prosedyre OBS Datamaskinen må være koblet til Internett under denne prosedyren. Gå frem på følgende måte: 1. Last ned og installer programvaremodulen. Programvaremoduler leveres vanligvis som trykte skrapekort med en nedlastingskobling. 2. Start Flir Tools/Tools+. 3. På menyen Hjelp velger du Vis lisensinformasjon. Dette åpner lisensvisningen ovenfor. 4. Velg modulen du har kjøpt. 5. Klikk på Aktiveringsnøkkel. 6. Skrap av feltet på skrapekortet for å se aktiveringsnøkkelen. 7. Skriv inn nøkkelen i tekstboksen Aktiveringsnøkkel. 8. Klikk på OK. Programvaremodulen er nå aktivert. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 13

24 8 Hurtigstart 8.1 Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Installer Flir Tools/Tools+ på datamaskinen. 2. Koble kameraet til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel. 3. Start Flir Tools/Tools+. 4. Klikk på Importer, og følg instruksene på skjermen for å flytte bildene fra kameraet til en målmappe på datamaskinen. 5. Velg bildene du vil ha med i rapporten under kategorien Bibliotek. 6. Høyreklikk på bildesettet, og velg Opprett rapport. 7. Legg ved PDF-/Microsoft Word-rapportfilen i en e-postmelding i e-postklienten, og send rapporten til klienten. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 14

25 9 Arbeidsflyt 9.1 Generelt Når du utfører en infrarød inspeksjon, følger du en typisk arbeidsflyt. Dette kapitlet beskriver et eksempel på arbeidsflyt for en infrarød inspeksjon. 9.2 Figur 9.3 Forklaring 1. Bruke kameraet for å ta infrarøde og/eller digitale bilder. 2. Koble kameraet til en PC ved hjelp av en USB-kontakt. 3. Importer bildene fra kameraet til Flir Tools/Tools+. 4. Gjør ett av følgende: Opprett en PDF-rapport i Flir Tools. Opprett en Microsoft Word-rapport i Flir Tools+. 5. Send rapporten til klienten din som et e-postvedlegg. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 15

26 10 Støttede filformater 10.1 Generelt Flir Tools/Tools+ støtter flere radiometriske og ikke-radiometriske filformater Radiometriske filformater Flir Tools/Tools+ støtter følgende radiometriske filformater: Flir Systems radiometrisk *.jpg. Flir Systems radiometrisk *.img. Flir Systems radiometrisk *.fff Ikke-radiometriske filformater Flir Tools/Tools+ støtter følgende ikke-radiometriske filformater: *.jpg. *.mp4 (videofiler). *.pdf (rapporter og bildeark). *.docx (som rapporter). #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 16

27 11 Skjermelementer og verktøylinjeknapper 11.1 Vinduselementer: kategorien Bibliotek Figur Forklaring 1. Mapperute. 2. Programkategorier: Kamera. Bibliotek. Rapporter. Panorama. 3. Miniatyrbildevisning av valgte mapper. 4. Menylinje: Maler. Full skjerm. Valg. Hjelp. 5. Informasjon om kameraet. 6. Detaljvisning av bildet du har valgt. 7. Målings- og parameterrute. OBS Et ikon i tabellen over resultater indikerer at målingsresultatet er over eller under det kalibrerte temperaturområdet til det infrarøde kameraet, og er derfor feil. Dette fenomenet kalles overflyt eller underflyt. Et ikon i tabellen over resultater indikerer at målingsresultatet er over eller under det kalibrerte temperaturområdet til det infrarøde kameraet, og er derfor upålitelig Vinduselementer: kategorien Kamera OBS Kategorien Kamera er kun tilgjengelig når et kamera i UVC-modus er koblet til datamaskinen. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 17

28 11 Skjermelementer og verktøylinjeknapper Figur Forklaring 1. Loggområde. 2. Kamerarelaterte kontroller: Fokusere kameraet. Kalibrere kameraet. Spille inn en sekvens, ta pause i en sekvens og gjenoppta en sekvens. Lagre ett øyeblikksbilde som en JPG-fil. Velge målingsområdet. Angi opptakshastigheten. Angi opptaksalternativer (ved å klikke på knappen for verktøylinjen ). 3. Knapp for å koble til et kamera. 4. Programkategorier. 5. Bildevindu. 6. Verktøylinjeknapper. 7. Glidebrytere for justering av bunn- og topptemperaturnivåene på skalaen. 8. Grunnrissvindu. 9. Menylinje: Maler. Full skjerm. Valg. Hjelp. 10. Målings- og parameterrute. OBS Et ikon i tabellen over resultater indikerer at målingsresultatet er over eller under det kalibrerte temperaturområdet til det infrarøde kameraet, og er derfor feil. Dette fenomenet kalles overflyt eller underflyt. Et ikon i tabellen over resultater indikerer at målingsresultatet er over eller under det kalibrerte temperaturområdet til det infrarøde kameraet, og er derfor upålitelig. 11. Kommentarrute. 12. Autojusteringsknapp. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 18

29 11 Skjermelementer og verktøylinjeknapper 11.3 Vinduselementer: kategorien Rapporter Figur Forklaring 1. Miniatyrbildevisning av gjeldende rapportside. 2. Kategorier for å gå til de forskjellige rapportene som for øyeblikket er åpne. 3. Verktøylinjeknapper. 4. Detaljvisning av gjeldende rapportside. 5. Sideoppsett, der du kan velge logoer og papirstørrelse. 6. Område for bildeobjektsdetaljer og stemmekommentarer. 7. Søkefelt for å søke etter og filtrere bilder. Kontroll for å endre mappe. Kontroll for å endre dato. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 19

30 11 Skjermelementer og verktøylinjeknapper 11.4 Vinduselementer: bilderedigeringsvinduet (for stillbilder) Figur Forklaring 1. Knapp for tekstendringer. 2. Måleverktøylinjen. 3. Informasjon om kameraet. 4. Målings- og parameterrute. 5. Temperaturskala. 6. Knapp for å avbryte. 7. Knapp for å autojustere bildet for å få best lysstyrke og kontrast. 8. Kontroll for temperaturspenn og -nivå. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 20

31 11 Skjermelementer og verktøylinjeknapper 11.5 Vinduselementer: bilderedigeringsvinduet (for videoklipp) Figur Forklaring 1. Måleverktøylinjen. 2. Informasjon om kameraet. 3. Informasjons om sekvensfilen 4. Målings- og parameterrute. 5. Område for tekstendringer. 6. Temperaturskala. 7. Knapp for å avbryte. 8. Knapp for å autojustere bildet for å få best lysstyrke og kontrast. 9. Avspillingskontroller for sekvensfilen. 10. Kontroll for temperaturspenn og -nivå. 11. Knapper for å lagre sekvensfilen som et bilde (fra en spesifikt ramme) eller som en *. avi-fil Verktøylinjeknapper (i Kamera-kategorien) OBS Kategorien Kamera er kun tilgjengelig når et kamera i UVC-modus er koblet til datamaskinen Figur Forklaring 1. Valgverktøy. 2. Punktmåleverktøy. 3. Linjeverktøy. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 21

32 11 Skjermelementer og verktøylinjeknapper 4. Områdeverktøy. 5. Sirkel- og ellipseverktøy. 6. Verktøy for rotasjon høyre/venstre. 7. Zoomverktøy. 8. Fargepalettverktøy Knapper på verktøylinjen (i bilderedigeringsvinduet) Figur Forklaring 1. Valgverktøy. 2. Punktmåleverktøy. 3. Linjeverktøy. 4. Områdeverktøy. 5. Sirkel- og ellipseverktøy. 6. Differanseverktøy. 7. Verktøy for rotasjon venstre/høyre. 8. Fargepalettverktøy Knapper på verktøylinje (i rapportredigeringsvinduet) Figur Forklaring 1. Tekstkommentarverktøy. 2. Tekstboksverktøy. 3. Pilmerkeverktøy. 4. Legge objekter på linje i et rutenett. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 22

33 11 Skjermelementer og verktøylinjeknapper 11.9 Panorama-kategorien Figur Forklaring 1. Knapper for å bytte mellom kildefilvisning og panoramavisning. 2. Knapper for å beskjære panoramabildet, korrigere perspektivet og lagre panoramabildet. 3. Fane med visning av alle panoramabilder som er opprettet fra de valgte bildene. 4. Knapper for å bytte mappe, velge bilder etter dato og søke etter bilder. 5. Knapper for å zoome inn og ut av panoramabildet. 6. Rute med visning av kildefilene i mappen som er valgt for øyeblikket. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 23

34 12 Koble til og styre et kamera OBS Du kan koble et infrarødt kamera til Flir Tools/Tools+ og vise direktebildestrømmen i kategorien Kamera. Når kameraet er tilkoblet, kan du legge ut målingsverktøy, endre parametre, opprette grunnriss og så videre Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Slå på det infrarøde kameraet. 2. Koble en USB-kabel til USB-kontakten på kameraets kontaktpanel. 3. Koble den andre USB-kabelen til kontaktpanelet på datamaskinen. 4. Start Flir Tools/Tools+. 5. På kategorien Kamera klikker du på knappen Koble til. 6. Gjør én eller flere av følgende: Klikk på målingsverktøyet, og klikk deretter på bildet for å legge ut et målingsverktøy. Du kan nå flytte rundt verktøyet, og endre størrelsen på noen verktøy. Klikk på verktøylinjeknappen for å fryse bildestrømmen. Hvis du vil bytte parametre, klikker du i verdifeltet for en parameter, skriver inn en ny verdi og trykker på ENTER. Hvis du vil opprette et grunnriss, legger du ut et område, høyreklikker i det og velger Plott og grunnrisstypen du vil ha. OBS Kategorien Kamera er kun tilgjengelig når et kamera i UVC-modus er koblet til datamaskinen. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 24

35 13 Importere bilder fra kameraet 13.1 Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Start Flir Tools/Tools+. 2. Koble kameraet til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel. OBS For enkelte eldre kameramodeller må du angi USB-modusen til masselagringsenhet (MSD) eller masselagringsenhet UVC (MSD-UVC). Hvis du har koblet til et kamera i Flir K-serien, vises en importveiviser. 3. Klikk på Importer. OBS På noen kameraer kan du lagre bildene på et minnekort. Hvis dette er tilfellet, kan du ta kortet ut av kameraet og sette det inn i en kortleser som er koblet til en datamaskin. Velg deretter kortstasjonen som i fremgangsmåten ovenfor. Når bildene er importert, bevares filforbindelsene. Hvis for eksempel et digitalt bilde grupperes med et infrarødt bilde på kameraet, blir denne forbindelsen bevart i Flir Tools/Tools+. Det samme gjelder for tekstkommentarer, stemmekommentar, skisser og lignende. Importerte bilder lagres som standard under /Mine dokumenter/flir. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 25

36 14 Administrere bilder og mapper 14.1 Gruppere filer Generelt Du kan gruppere filer, for eksempel et infrarødt bilde og et digitalt bilde, eller et infrarødt bilde og et plott. Når to filer grupperes, opprettes det en kobling, og bildene fungerer som et par i hele rapporteringsprosessen Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Gå til kategorien Bibliotek. 2. Velg minst to filer i bildevinduet. 3. Høyreklikk på bildene, og klikk på Grupper Lagre et sekvensfilbilde som en ikke-radiometrisk *.jpg-fil Generelt Du kan lagre et sekvensfilbilde som et ikke-radiometrisk *.jpg-bilde Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Gå til kategorien Bibliotek. 2. Dobbeltklikk på en sekvensfil (filsuffiks *.seq). 3. Gå til det aktuelle stedet i sekvensfilen med avspillingskontrollene. 4. Klikk på verktøylinjeknappen. Dette vil åpne dialogboksen Lagre som hvor du kan navigere til den plasseringen der du vil lagre filen Lagre et sekvensfilbilde som en *.avi-fil Generelt Du kan lagre et sekvensfilbilde som en *.avi-fil Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Gå til kategorien Bibliotek. 2. Dobbeltklikk på en sekvensfil (filsuffiks *.seq). 3. Klikk på verktøylinjeknappen. Dette vil åpne dialogboksen Lagre som hvor du kan navigere til den plasseringen der du vil lagre filen Slette bilder Generelt Du kan slette et bilde eller en bildegruppe Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Gå til kategorien Bibliotek. 2. I bildevinduet velger du bildet eller bildene som du vil slette. 3. Gjør ett av følgende: Trykk på SLETT-tasten, og bekreft at du vil slette bildet eller bildene. Høyreklikk på bildet eller bildene, velg Slett og bekreft at du vil slette bildet eller bildene. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 26

37 14 Administrere bilder og mapper OBS Når du sletter et bilde eller en bildegruppe, kan du gjenopprette det/den fra papirkurven på datamaskinen. Du kan også fjerne bilder ved å slette banen under Valg > Bibliotek. Bildene blir ikke slettet når du fjerner banen Legge til en katalog Generelt Du kan legge en katalog til biblioteket Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Gå til kategorien Bibliotek. 2. Øverst i venstre fane klikker du på Legg til eksisterende mappe i bibliotek. Dette vil åpne dialogboksen Browse for folder der du kan navigere til den katalogen du vil legge til. OBS Kun undermapper kan slettes. Rotkataloger kan kun fjernes ved at du sletter banen under Valg > Bibliotek. Bildene blir ikke slettet når du fjerner banen Slette en katalog Generelt Du kan slette en katalog for biblioteket Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Gå til kategorien Bibliotek. 2. Høyreklikk på en katalog, og velg Slett mappe. OBS Kun undermapper kan slettes. Rotkataloger kan kun fjernes ved at du sletter banen under Valg > Bibliotek. Bildene blir ikke slettet når du fjerner banen Opprette en undermappe Generelt Du kan opprette en undermappe i en eksisterende katalog i biblioteket Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Gå til kategorien Bibliotek. 2. Høyreklikk på en katalog, og velg Opprett undermappe. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 27

38 15 Analysere bilder 15.1 Legge ut et måleverktøy på skjermen Generelt Du kan legge ut ett eller flere målingsverktøy på et bilde, for eksempel en punktmåling, et område, en sirkel eller en linje. OBS Et ikon i tabellen over resultater indikerer at målingsresultatet er over eller under det kalibrerte temperaturområdet til det infrarøde kameraet, og er derfor feil. Dette fenomenet kalles overflyt eller underflyt. Et ikon i tabellen over resultater indikerer at målingsresultatet er over eller under det kalibrerte temperaturområdet til det infrarøde kameraet, og er derfor upålitelig Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Dobbeltklikk på et bilde under Bibliotek-kategorien. 2. Velg et målingsverktøy fra bildeverktøylinjen. 3. Klikk på plasseringen hvor du vil at målingsverktøyet skal være for å legge ut målingsverktøyet i bildet. OBS Du kan også gjøre dette ved å dobbeltklikke på et bilde på en rapportside, og deretter gjøre som forklart ovenfor. I dette tilfelle er det kun bildet i rapporten som blir endret, ikke bildet i biblioteket Flytte et målingsverktøy Generelt Målingsverktøyene som du har lagt ut på et bilde kan flyttes rundt ved hjelp av seleksjonsverktøyet Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Dobbeltklikk på et bilde under Bibliotek-kategorien. 2. Velg på bildeverktøylinjen. 3. Velg målingsverktøyet mens du står i bildet, og dra det til en ny posisjon i bildet. OBS Du kan også flytte målingsverktøyet på rapportsider. I dette tilfelle er det kun bildet i rapporten som blir endret, ikke bildet i biblioteket Endre størrelsen på et målingsverktøy Generelt Du kan endre størrelsen på målingsverktøyene du har lagt ut i et bilde, for eksempel et område, ved hjelp av valgverktøyet Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Dobbeltklikk på et bilde under Bibliotek-kategorien. 2. Velg på bildeverktøylinjen. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 28

39 15 Analysere bilder 3. Velg målingsområdet mens du står i bildet, og bruk seleksjonsverktøyet til å dra håndtakene som vises rundt områdets ramme: OBS Du kan endre størrelsen på målingsverktøyene på rapportsidene. I dette tilfelle er det kun bildet i rapporten som blir endret, ikke bildet i biblioteket Slette et målingsverktøy Generelt Du kan slette et målingsverktøy som du har lagt ut i et bilde Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Dobbeltklikk på et bilde under Bibliotek-kategorien. 2. Velg på bildeverktøylinjen. 3. Velg målingsverktøyet på bildet, og trykk på SLETT Arbeide med isotermer Generelt Isotermkommandoen legger en kontrastfarge på alle piksler med temperatur over, under eller mellom en eller flere angitte temperaturnivåer. Bruke isotermer er en god metode for å oppdatere unormale ting i et infrarødt bilde på en enkel måte Oppsett av generelle isotermer (Over, Under) Generelt En isoterm av typen Over og Under vil fargelegge områder med en temperatur over eller under en angitt temperatur Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Dobbeltklikk på et bilde under Bibliotek-kategorien. 2. På bildeverktøylinjen klikker du på og velger en av følgende: Over. Under. 3. I fanen til høyre må du legge merke til parameteret Grense. Områder i bildet med en temperatur over eller under denne temperaturen blir fargelagt med isotermfargen. Du kan endre denne linjen, og du kan også endre isotermfargen på menyen Farger. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 29

40 15 Analysere bilder Oppsett av generelle isotermer (intervall) Generelt En isoterm av typen Intervall vil fargelegge områder med en temperatur mellom to angitte temperaturer Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Dobbeltklikk på et bilde under Bibliotek-kategorien. 2. På bildeoppgavelinjen kan du klikke på og velge Intervall. 3. I fanen til høyre må du legge merke til parameterne Øvre grense og Nedre grense. Områder i bildet med en temperatur mellom disse to temperaturene blir fargelagt med isotermfargen. Du kan endre disse grensene og også endre isotermfargen på menyen Farger Innstilling av en fuktighetsisoterm Generelt Fuktighetsisotermen kan oppdage områder der det er risiko for sopp, eller der det er risiko for at fuktighet vises som flytende vann (dvs. duggpunktet) Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Dobbeltklikk på et bilde under Bibliotek-kategorien. 2. På bildeoppgavelinjen kan du klikke på og velge Fuktighet. Avhengig av objektet vil enkelte områder nå fargelegges med en isotermfarge. 3. På den høyre fanen må du legge merke til parameteret Beregnet grense. Dette er temperaturen der det er risiko for fuktighet. Hvis parameteret Grense for rel. luftfukt. er angitt til 100 %, er dette også duggpunktet, dvs., temperaturen der fuktigheten blir til flytende vann. OBS Parameteret Beregnet grense tar hensyn til følgende tre parametre: Relativ fuktighet. Relativ fuktighetsgrense. Atmosfærisk temperatur Innstilling av en isoleringsisoterm Generelt Isolasjonsisotermen kan oppdage områder der det kan være feil på isolasjonen i bygningen. Den utløses når isolasjonsnivået faller under en forhåndsinnstilt verdi for energilekkasje gjennom veggen den såkalte termiske indeksen. Forskjellige bygningsforskrifter anbefaler forskjellige verdier for den termiske indeksen, men typiske verdier ligger i området 0,6 0,8 for nye bygninger. Se også nasjonale bygningsforskrifter for anbefalinger Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Dobbeltklikk på et bilde under Bibliotek-kategorien. 2. På bildeoppgavelinjen kan du klikke på og velge Isolasjon. Avhengig av objektet vil enkelte områder nå fargelegges med en isotermfarge. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 30

41 15 Analysere bilder 3. På den høyre fanen må du legge merke til parameteret Beregnet isolasjon. Dette er temperaturen der isolasjonsnivået faller under en forhåndsvalgt verdi for energilekkasje gjennom veggene. OBS Parameteret Beregnet isolasjon tar hensyn til følgende tre parametre: Innetemperatur. Utetemperatur. Termisk indeks Oppsett av en tilpassbar isoterm Generelt En tilpassbar isoterm er en isoterm av følgende typer: Over. Under. Intervall. Fuktighet. Isolasjon. For disse tilpassbare isotermene kan du spesifisere forskjellige parametere manuelt sammenlignet med standardisotermer: Bakgrunn. Farger (semi-gjennomsiktig eller mørke farger). Speilveidt intervall (kun for isotermen Intervall) Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Dobbeltklikk på et bilde under Bibliotek-kategorien. 2. På bildeoppgavelinjen kan du klikke på og velge Tilpasse isoterm. 3. På den høyre fanen må du spesifisere følgene parametre: For Over og Under: Bakgrunn. Grense. Farger. For Intervall: Bakgrunn. Øvre grense. Nedre grense. Farger. Speilveidt intervall. For Fuktighet: Bakgrunn. Farger. Relativ fuktighet. Grense for rel. luftfukt.. Atmosfærisk temperatur. For Isolasjon: Bakgrunn. Farger. Innetemperatur. Utetemperatur. Termisk indeks. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 31

42 15 Analysere bilder 15.6 Endre temperaturnivåene Generelt Nederst på det infrarøde bildet ser du to glidebrytere. Når du drar disse glidebryterne til venstre eller høyre, kan du endre topp- og bunnivåene på temperaturskalaen Hvorfor endre temperaturnivåer? Grunnen til å endre temperaturnivåene manuelt, er at det gjør det enklere å analysere en uregelmessig temperatur Eksempel 1 Denne figuren viser to infrarøde bilder av kabeltilkoblingspunkter. I det venstre bildet er det vanskelig å foreta en korrekt analyse av den innfelte kabelen dersom du bare autojusterer bildet. Du kan analysere denne kabelen mer detaljert hvis du gjør følgende: Endrer temperaturskalanivået. Endrer temperaturskalaens område. I bildet til venstre er bildet autojustert. I bildet til høyre er maksimums- og minimumstemperaturnivåene endret til temperaturnivåer i nærheten av objektet. I temperaturskalaen til høyre for hvert bilde kan du se hvordan temperaturnivåene er endret Eksempel 2 Denne figuren viser to infrarøde bilder av en isolator på en kraftlinje. I bildet til venstre registreres den kalde himmelen og kraftlinjen med minimum temperatur på -26,0 C. I bildet til høyre er maksimums- og minimumstemperaturnivåene endret til temperaturnivåer i nærheten av isolatoren. Dette gjør det lettere å analysere temperaturvariasjoner i isolatoren Figur #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 32

43 15 Analysere bilder Endre toppnivået Gå frem på følgende måte: 1. Dra høyre glidebryter til høyre eller venstre for å endre toppnivået på temperaturskalaen Endre bunnivået Gå frem på følgende måte: 1. Dra venstre glidebryter til høyre eller venstre for å endre bunnivået på temperaturskalaen Endre både topp- og bunnivåer samtidig Gå frem på følgende måte: 1. SHIFT-dra venstre eller høyre glidebryter til høyre eller venstre for å endre både toppog bunnivåene på temperaturskalaen samtidig. OBS Du kan justere temperaturnivåene med musen. Du kan justere temperaturspennet ved å holde nede CTRL-tasten mens du trykker på musen. Du kan dobbeltklikke på temperaturnivåskalaen for å autojustere bildet. Du kan endre temperaturnivåene ved å dobbeltklikke på et bilde på en rapportside og dra glidebryterne. I dette tilfelle er det kun bildet i rapporten som blir endret, ikke bildet i biblioteket Autojustere et bilde Generelt Du kan autojustere et bilde eller en bildegruppe. Når du autojusterer et bilde, justerer du det for å oppnå den beste bildelysstyrken og kontrasten Figur Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Foreta én av handlingene nedenfor for å autojustere et bilde: Dobbeltklikk på temperaturnivåskalaen (bildet ovenfor). Klikk på Auto-knappen. OBS Du kan også gjøre dette ved å dobbeltklikke på et bilde på en rapportside, og deretter gjøre som forklart ovenfor. I dette tilfelle er det kun bildet i rapporten som blir endret, ikke bildet i biblioteket Endre palett Generelt Du kan endre paletten som kameraet bruker til å vise de forskjellige temperaturene i et bilde. En annen palett kan gjøre det enklere å analysere bildet Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Dobbeltklikk på et bilde under Bibliotek-kategorien. 2. I bildevinduet klikker du på knappen på den øverste verktøylinjen. Dette gjør at det vises en rullegardinliste. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 33

44 15 Analysere bilder 3. På menyen klikker du på paletten du vil bruke. OBS Du kan også gjøre dette ved å dobbeltklikke på et bilde på en rapportside, og deretter gjøre som forklart ovenfor. I dette tilfelle er det kun bildet i rapporten som blir endret, ikke bildet i biblioteket Eksporter temperaturverdier som verdier separert av kommaer Generelt Du kan eksportere temperaturverdier som en matrise av temperaturer separert av kommaer for ytterligere analyse i ekstern programvare. Filformatet er *.csv, og filen kan åpnes i Microsoft Excel Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Dobbeltklikk på et bilde under Bibliotek-kategorien. 2. Høyreklikk på bildet og klikk på Eksporter bilde som csv-fil. Du kan nå åpne filen i Microsoft Excel. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 34

45 16 Arbeide med endringer 16.1 Om bildebeskrivelser Hva er en bildebeskrivelse? En bildebeskrivelse er en kort beskrivelse som er lagret på en infrarød bildefil. Den bruker en standardtag i *.jpg-filformat og kan hentes av en annen programvare Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Dobbeltklikk på et bilde under Bibliotek-kategorien. 2. På den høyre fanen skriver du inn bildebeskrivelsen i feltet under Bildebeskrivelse. OBS Du kan redigere eksisterende bildebeskrivelser på de siste rapportssidene, men du kan ikke opprette nye bildebeskrivelser der Om tekstendringer Hva er en tekstendring? En tekstkommentar er tekstuell informasjon om noe i et bilde som er satt sammen av informasjonspar felt og verdi. Tekstkommentarer brukes for å gjøre rapportering og etterbehandling mer effektivt ved å oppgi viktig informasjon om bildet, f.eks. forhold, bilder og informasjon om hvor et bilde er tatt. En tekstkommentar er et kommentarformat som eies av Flir Systems, og informasjonen kan ikke hentes fra andre leverandørers programvare. Konseptet er avhengig av samhandling med brukeren. I kameraet kan brukeren velge én av flere verdier for hvert felt. Brukeren kan også angi numeriske verdier og skrive tekstkommentarer for målingsverdiene fra skjermen Definisjon av etikett og verdi Konseptet med tekstkommentarer er basert på to viktige definisjoner felt og verdi. Eksemplene nedenfor forklarer forskjellen mellom de to definisjonene. Company Company A Company B Company C Building Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Section Room 1 Room 2 Room 3 Equipment Tool 1 Tool 2 Tool 3 Recommendation Recommendation 1 Recommendation 2 Recommendation 3 OBS I enkelte kameraer og programvarer kalles tekstkommentarer for kommentar eller tabell. I enkelte kameraer og programvarer kalles felt for sted. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 35

46 16 Arbeide med endringer Opprette en tekstkommentar for et bilde Generelt I Flir Tools/Tools+ kan du opprette en tekstkommentar for et bilde. Du gjør dette i bilderedigeringsvinduet Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Dobbeltklikk på et bilde under Bibliotek-kategorien. 2. Klikk på knappen. 3. Fyll ut ønskede felt og verdier. Se bildet nedenfor for å få eksempler. 4. Klikk på Lagre og lukk Opprette en mal til en tekstkommentar Generelt I Flir Tools/Tools+ kan du opprette en tekstkommentar og overføre denne tekstkommentaren til kameraet. Dette gjør du i kategorien Maler Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Klikk på kategorien Maler. 2. Klikk på verktøylinjeknappen Legg til ny mal for tekstmerknad. 3. Opprett en navn på malen. 4. Fyll ut ønskede felt og verdier. Se for eksempel bildet nedenfor. 5. Koble et kamera til Flir Tools/Tools+. Du kan nå overføre tekstkommentarmalen til kameraet og bruke den som en mal for fremtidige tekstkommentarer. #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no 36

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

OTOsuite. Installasjonsmanual. Norsk

OTOsuite. Installasjonsmanual. Norsk OTOsuite Installasjonsmanual Norsk Dette dokumentet beskriver installasjon av OTOsuite-programvaren fra en DVD, minnepinne eller komprimert fil. Systemkrav 1,5 GHz prosessor eller høyere (2 GHz anbefales)

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukermanual Brother Meter Read Tool

Brukermanual Brother Meter Read Tool Brukermanual Brother Meter Read Tool NOR Versjon 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. All rights reserved. Informasjon i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Den omtalte programvaren

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet FOR MAC Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET Cyber Security Pro gir avansert beskyttelse mot skadelig kode for datamaskinen din. Basert på ThreatSense-skannemotoren

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) HURTIGREFERANSE FOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning P R O G R A M VA R E F O R A D M I N I S T R A S J O N AV DIABETESBEHANDLING Installasjonsveiledning 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Med enerett. Paradigm, Paradigm Link og CareLink er registrerte varemerker

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET NOD32 Antivirus gir datamaskinen siste

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

BRUKERMANUAL. easyweather pc software

BRUKERMANUAL. easyweather pc software BRUKERMANUAL easyweather pc software 1.0 generell informasjon BRUKERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-PROGRAMVARE 4.0 grunnleggende innstillinger for easyweather-programvare Når EASYWEATHER.EXE-programmet er startet,

Detaljer

PROGRAMVARE FOR ADMINISTRASJON AV DIABETESBEHANDLING. Installasjonsveiledning

PROGRAMVARE FOR ADMINISTRASJON AV DIABETESBEHANDLING. Installasjonsveiledning PROGRAMVARE FOR ADMINISTRASJON AV DIABETESBEHANDLING Installasjonsveiledning 2007, Medtronic MiniMed. Med enerett. Paradigm og Paradigm Link er registrerte varemerker for Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Detaljer

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 10.12.2009 Installasjon

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1 for Windows 8.

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET NOD32 Antivirus gir datamaskinen

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning

samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning Det tas forbehold om endring av informasjon i dette dokumentet uten forvarsel. Innholdet representerer ikke en bindende forpliktelse på vegne av HeartSine

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET NOD32

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX)

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker SnapBridge-appen (versjon 2.0) til å opprette en trådløs nettverkstilkobling mellom et støttet kamera og en smartenhet.

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

B. INSTALLASJON AV PC-PLANLEGGERENS PROGRAMVARE OG DRIVERE

B. INSTALLASJON AV PC-PLANLEGGERENS PROGRAMVARE OG DRIVERE PC-Planlegger installasjonshåndbok PC-Planleggeren er laget for å gjøre din hjemme-pc om til et verktøy innen navigasjonsplanlegging. Ved å bruke de samme C-Map fra Jeppesen elektroniske kartpatroner som

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR HP HD-WEBKAMERA

BRUKERHÅNDBOK FOR HP HD-WEBKAMERA BRUKERHÅNDBOK FOR HP HD-WEBKAMERA Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA. AMD og Athlon

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM NORGES BYGGMESTERFORBUND Brukerveiledning: http://www.kalk2010.no/help.aspx Support: http://www.kalk2010.no/contact.aspx MINIMUMSKRAV Kalk2010 er

Detaljer

Dette er nytt i GM EPC

Dette er nytt i GM EPC Dette er nytt i GM EPC GMs neste versjon av EPC har utallige nye funksjoner for å gjøre det raskere og enklere å finne den riktige delen. Velg Brukerhåndbok på Hjelp-menyen i EPC for å få nærmere instruksjoner

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Time, versjon 2.4 April 2011 Innledning Vi anbefaler deg å sluttføre, dvs. godkjenne og eksportere/overføre, påbegynte faktura- og regnskapsgrunnlag før du installerer

Detaljer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR Brukerveiledning for hurtiginstallering N Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust USB Video Editor. Ved installering er det er nødvendig med

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access Installeringsveiledning for PCer McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer