Driftsinstruks. Fordamper for kjøl og frys type SHIP. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsinstruks. Fordamper for kjøl og frys type SHIP. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!"

Transkript

1 Driftsinstruks Fordamper for kjøl og frys type SHIP Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

2 Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fordamper for kjøl og frys Brukerens ansvar... 3 Fordamper dx type SHIP 050 kapasitet Fordamper dx type SHIP 056 kapasitet Fordamper dx type SHIP 063 kapasitet Fordamper dx type SHIP 071 kapasitet Diverse Inntransport Installasjon Elektrisk tilknytning fordamper Fordamper forklaring Kjøl eller frys Kjøle og fryserom funksjon og bruk Kjøleromspanel Eksempel kjølerom Plassering fordamper glykolkjøler Lamellavstand fordamper Lagring av frukt og kjøtt Vedlikehold Skifte av vifte F Gass direktiv Dokumentasjon Novema kulde har mesteparten av sin dokumentasjon liggende på Her kan du hente ned: Tekniske data Driftsinstrukser Service igangkjøring og feilsøkingshefter. Elektriske tilknytninger Montasjetips og skisser Kurs Programmer I tillegg har Novema kulde en betydelig mengde elektronisk dokumentasjon som ikke ligger på web. Kontakt oss hvis du mangler noe enten via mail eller på telefon. Dokumenter endres kontinuerlig. for oppdatert informasjon kontakt oss eller se på vår web side Side 2

3 Brukerveiledning fordamper for kjøl og frys. Generelt Takk for at du valgte et produkt fra Novema kulde. Aggregatet du har kjøpt brukes for å kjøle ned kjøle og eller fryserom. Uniten består av batteri, vifte(r) og drenering. Innholdet i denne brukermanualen er utarbeidet for å sikre riktig drift og vedlikehold av aggregatet, derfor les den nøye. Dette er også viktig for garantien. Ved feil bruk kan garantien opphøre. Installasjon, service og vedlikehold må kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende forskrifter. Din fordamper vil glede deg i mange år hvis du tar vare på den på den rette måten. Så les denne manualen og sett deg inn i de nødvendige sjekkene du må gjøre. Brukerens ansvar Vennligst ta deg tid til å lese gjennom denne manual før installasjon og bruk av anlegget. Dette gjør deg i stand til å unngå unødvendige feil med påfølgende ekstrakostnader og forsinkelser. Etterfølgende dokumentasjon er utarbeidet for å sikre riktig installasjon, innjustering og vedlikehold av aggregatet; derfor les instruksen nøye. Installasjon, innjustering og service skal kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende autorisasjonsforskrifter og ting i denne instruks. Sikkerhetskrav: etter gjeldende forskrifter, les Norsk Standard 4622 Før montasje skal alle anleggskomponenter klargjøres og inspiseres for transportskader eller andre uregelmessigheter. Emballasjen med plast, stifter og skum er en fare for barn og bør derfor fjernes og resirkuleres. Før anlegget tas i bruk skal stedlig driftspersonalet gis nødvendig opplæring i drift og vedlikehold av anlegget, eier/bruker er ansvarlig for dette. Eier av tekniske anlegg er ansvarlig for at anlegget drives, etterses og vedlikeholdes på en forsvarlig måte. Dersom anlegget brukes av andre enn eieren, kan ansvaret etter skriftlig avtale mellom eier og bruker overføres til bruker. Aggregatet skal drives og vedlikeholdes på en slik måte at faren for unødvendige belastninger på indre og ytre miljø begrenses. Ta godt vare på denne manualen og sørg for at den alltid er tilgjengelig for driftspersonalet. Novema kulde as bærer ikke garantiansvar når: Utstyr/anlegg er forandret uten vårt samtykke. Vår leveranse er utsatt for belastninger, ytelseskrav andre enn de som er avtalt og som er grunnlag for bestillingen. Når ukvalifisert personell har utført montasje eller oppstart. Vår leveranse er skadet ved ukyndig behandling/drift. Våre instruksjoner ikke er fulgt. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar ved skade på personer eller materiell når skaden skyldes manglende overholdelse av instruksjonene i denne manualen. Skal arbeider utføres på aggregat i garantitiden må alltid Novema kulde kontaktes for godkjenning av inngrep for at garantien skal gjelde. Side 3

4 Fordamper dx type SHIP 050 kapasitet SHIP Kompakte kjølere i 12 størrelser. Romtemperaturer fra + 50 til 40 0C. Forskjellige versjon kan brukes for HFC, HCFC, ammoniakk og vann/glykol. 4, 6, 8, 10,12 mm lamellavstand Festebraketter er i rustfritt stål Ved bruk under 40 C be om en spesiell kjøring fra oss. Leveres trykk satt med nitrogen Ramme i malt aluminium RAL9002 og med drypp panne i aluminium, som også lett kan åpnes for rengjøring og service. IP44 klasse Viftemotorer beskyttet med termistor TILBEHØR Avfrostning elektrisk eller hotgas Elektrolytt behandlet Malte lameller Rustfritt aggregathus Epoxy behandlet lameller Rustfrie rør Ex viftemotorer Spesielle veggbraketter Kabler til koblingsboks Plenumskammer før øket kastelengde Varmelement for vifte Modell SHIP - Lamell avstand mm Kapasitet 1 Kapasitet 2 Luft mengde m 3 /t Overflate m 2 Kastelengde m 050/2-D4 4 23,3 16, /2-E4 4 28,2 20, /2-G4 4 31,8 22, /3-D4 4 37,5 28, /3-E4 4 42,3 32, /3-G4 4 48,1 33, /4-D4 4 47,4 32, /4-E4 4 55,0 37, /4-G4 4 64,5 44, /5-D4 4 62,1 45, /5-E4 4 71,6 51, /5-G4 4 83,2 60, /2-D6 6 19,7 14, /2-E6 6 23,1 17, /2-G6 6 28,1 20, /3-D6 6 30,7 24, /3-E6 6 35,0 27, /3-G6 6 42,6 30, /4-D6 6 40,0 29, /4-E6 6 46,0 33, /4-G6 6 57,0 41, /5-D6 6 51,3 39, /5-E6 6 58,6 45, /5-G6 6 72,5 54, Kapasitet 1 ved Tluftinn 0 0 C og DT = 8K. Kapasitet 2 ved Tluftinn C og DT = 7K. Kapasiteter etter ENV328. Finnes også i 10 og 12 mm lamelldeling Side 4

5 Modell SHIP - Lamell avstand mm Kapasitet 1 Kapasitet 2 Luftmengde m 3 /t Overflate m 2 Kastelengde m 050/2-D8 8 17,1 12, /2-E8 8 19,9 15, /2-G8 8 24,4 18, /3-D8 8 26,1 21, /3-E8 8 30,0 24, /3-G8 8 36,9 28, /4-D8 8 34,6 26, /4-E8 8 40,0 30, /4-G8 8 49,4 37, /5-D8 8 43,8 34, /5-E8 8 50,5 40, /5-G8 8 62,1 49, Kapasitet 1 ved Tluftinn 0 0 C og DT = 8K. Kapasitet 2 ved Tluftinn C og DT = 7K. Kapasiteter etter ENV328. Finnes også i 10 og 12 mm lamelldeling Mål og vekt SHIP /2D 050/2E 050/2G 050/3D 050/3E 050/3G Antall vifter stk Lydnivå 5 meter db(a) Elektrisk avtining Anslutning mm 16/54 28/54 28/54 28/54 35/54 35/64 Intern volum dm Vekt 4/6/8 kg 209/190/ /202/ /226/ /263/ /281/ /318/294 Drenering Mål og vekt SHIP /4D 050/4E 050/4G 050/5D 050/5E 050/5G Antall vifter stk Lydnivå 5 meter db(a) Elektrisk avtining Anslutning mm 28/64 35/64 35/64 35/64 35/64 42/64 Intern volum dm Vekt 4/6/8* kg 377/337/ /361/ /409/ /411/ /441/ /501/462 Drenering Alle vifter er ø 500 mm 400/3 850W 1,7 A pr vifte 1350 o\min. Kan også leveres med 230/1 vifter Det finnes 2 typer elektrisk avtining for temperaturer over og under 5 0 C : Kode er bygget opp slik SHIP050/2-D4 SHIP = modell = viftestørrelse - 2 = antall vifter - D/E/G = antall dyp batteri -4 = Lamelldeling Side 5

6 Fordamper dx type SHIP 056 kapasitet SHIP Kompakte kjølere i 12 størrelser. Romtemperaturer fra + 50 til 40 0C. Forskjellige versjon kan brukes for HFC, HCFC, ammoniakk og vann/glykol. 4, 6, 8, 10,12 mm lamellavstand Festebraketter er i rustfritt stål Ved bruk under 40 C be om en spesiell kjøring fra oss. Leveres trykk satt med nitrogen Ramme i malt aluminium RAL9002 og med drypp panne i aluminium, som også lett kan åpnes for rengjøring og service. IP44 klasse Viftemotorer beskyttet med termistor TILBEHØR Avfrostning elektrisk eller hotgas Elektrolytt behandlet Malte lameller Rustfritt aggregathus Epoxy behandlet lameller Rustfrie rør Ex viftemotorer Spesielle veggbraketter Kabler til koblingsboks Plenumskammer før øket kastelengde Varmelement for vifte Modell SHIP - Lamell avstand mm Kapasitet 1 Kapasitet 2 Luft mengde m 3 /t Overflate m 2 Kastelengde m 056/2-D4 4 36,8 25, /2-E4 4 41,3 28, /2-G4 4 48,1 33, /2-H4 4 50,5 35, /3-D4 4 56,9 39, /3-E4 4 63,9 45, /3-G4 4 73,8 53, /3-H4 4 77,5 56, /4-D4 4 79,1 54, /4-E4 4 88,0 61, /4-G4 4 99,7 71, /4-H ,2 73, /5-D ,5 70, /5-E ,5 79, /5-G ,7 90, /5-H ,2 94, /2-D6 6 30,2 22, /2-E6 6 34,6 25, /2-G6 6 42,6 30, /2-H6 6 45,4 33, /3-D6 6 46,3 34, /3-E6 6 52,9 40, /3-G6 6 65,0 48, /3-H6 6 69,2 51, /4-D6 6 66,7 48, /4-E6 6 77,0 55, /4-G6 6 90,4 66, /4-H6 6 95,3 69, /5-D6 6 84,1 62, /5-E6 6 97,0 71, /5-G ,7 84, /5-H ,8 89, Kapasitet 1 ved Tluftinn 0 0 C og DT = 8K. Kapasitet 2 ved Tluftinn C og DT = 7K. Kapasiteter etter ENV328. Finnes også i 10 og 12 mm lamelldeling Side 6

7 Modell SHIP - Lamell avstand mm Kapasitet 1 Kapasitet 2 Luftmengde m 3 /t Overflate m 2 Kastelengde m 056/2-D8 8 26,1 19, /2-E8 8 30,1 22, /2-G8 8 37,4 28, /2-H8 8 40,9 30, /3-D8 8 39,7 30, /3-E8 8 45,8 35, /3-G8 8 56,2 43, /3-H8 8 62,0 47, /4-D8 8 58,4 43, /4-E8 8 66,7 50, /4-G8 8 82,0 61, /4-H8 8 87,5 65, /5-D8 8 73,4 56, /5-E8 8 83,7 64, /5-G ,9 77, /5-H ,5 82, Kapasitet 1 ved Tluftinn 0 0 C og DT = 8K. Kapasitet 2 ved Tluftinn C og DT = 7K. Kapasiteter etter ENV328. Finnes også i 10 og 12 mm lamelldeling Mål og vekt SHIP /2D 056/2E 056/2G 056/2H 056/3D 056/3E 056/3G 056/3H Antall vifter stk Lydnivå 5 meter db(a) Elektrisk avtining Anslutning mm 28/54 28/54 35/64 35/64 35/64 35/64 35/64 42/64 Intern volum dm Vekt 4-8 kg 327/ / / / / / / /485 Drenering Mål og vekt SHIP /4D 056/4E 056/4G 056/4H 056/5D 056/5E 056/5G 056/5H Antall vifter stk Lydnivå 5 meter db(a) Elektrisk avtining Anslutning mm 28/64 35/76 35/76 35/76 35/76 35/76 35/89 42/89 Intern volum dm Vekt 4-8 kg 609/ / / / / / /806 Drenering Alle vifter er ø 500 mm 400/3 850W 1,7 A pr vifte 1350 o\min. Kan også leveres med 230/1 vifter Det finnes 2 typer elektrisk avtining for temperaturer over og under 5 0 C : Kode er bygget opp slik SHIP056/2-D4 SHIP = modell = viftestørrelse - 2 = antall vifter - D/E/G = antall dyp batteri -4 = Lamelldeling Side 7

8 Fordamper dx type SHIP 063 kapasitet SHIP Kompakte kjølere i 12 størrelser. Romtemperaturer fra + 50 til 40 0C. Forskjellige versjon kan brukes for HFC, HCFC, ammoniakk og vann/glykol. 4, 6, 8, 10,12 mm lamellavstand Festebraketter er i rustfritt stål Ved bruk under 40 C be om en spesiell kjøring fra oss. Leveres trykk satt med nitrogen Ramme i malt aluminium RAL9002 og med drypp panne i aluminium, som også lett kan åpnes for rengjøring og service. IP44 klasse Viftemotorer beskyttet med termistor TILBEHØR Avfrostning elektrisk eller hotgas Elektrolytt behandlet Malte lameller Rustfritt aggregathus Epoxy behandlet lameller Rustfrie rør Ex viftemotorer Spesielle veggbraketter Kabler til koblingsboks Plenumskammer før øket kastelengde Varmelement for vifte Modell SHIP - Lamell avstand mm Kapasitet 1 Kapasitet 2 Luft mengde m 3 /t Overflate m 2 Kastelengde m 063/2-D4 4 47, /2-E /2-G /2-H /3-D /3-E /3-G /3-H /4-D /4-E /4-G /4-H /5-D /5-E /5-G /5-H /2-D /2-E /2-G /2-H /3-D /3-E /3-G /3-H /4-D /4-E /4-G /4-H /5-D /5-E /5-G /5-H6 6 Kapasitet 1 ved Tluftinn 0 0 C og DT = 8K. Kapasitet 2 ved Tluftinn C og DT = 7K. Kapasiteter etter ENV328. Finnes også i 10 og 12 mm lamelldeling Side 8

9 Modell SHIP - Lamell avstand mm 063/2-D /2-E /2-G /2-H /3-D /3-E /3-G /3-H /4-D /4-E /4-G /4-H /5-D /5-E /5-G /5-H8 8 Kapasitet 1 Kapasitet 2 Luftmengde m 3 /t Overflate m 2 Kastelengde m Kapasitet 1 ved Tluftinn 0 0 C og DT = 8K. Kapasitet 2 ved Tluftinn C og DT = 7K. Kapasiteter etter ENV328. Finnes også i 10 og 12 mm lamelldeling Mål og vekt SHIP /2D 063/2E 063/2G 063/2H 063/3D 063/3E 063/3G 063/3H Antall vifter stk Lydnivå 5 meter db(a) 60 Elektrisk avtining Anslutning mm 28/64 Intern volum dm 3 27 Vekt 4/6/8 kg 402 Drenering 2 Mål og vekt SHIP /4D 063/4E 063/4G 063/4H 063/5D 063/5E 063/5G 063/5H Antall vifter stk Lydnivå 5 meter db(a) 63 Elektrisk avtining Anslutning mm 42/108 Intern volum dm Vekt 4/6/8 kg 1257 Drenering 3 Alle vifter er ø 500 mm 400/3 850W 1,7 A pr vifte 1350 o\min. Kan også leveres med 230/1 vifter Det finnes 2 typer elektrisk avtining for temperaturer over og under 5 0 C : Kode er bygget opp slik SHIP063/2-D4 SHIP = modell = viftestørrelse - 2 = antall vifter - D/E/G = antall dyp batteri -4 = Lamelldeling Side 9

10 Fordamper dx type SHIP 071 kapasitet SHIP Kompakte kjølere i 12 størrelser. Romtemperaturer fra + 50 til 40 0C. Forskjellige versjon kan brukes for HFC, HCFC, ammoniakk og vann/glykol. 4, 6, 8, 10,12 mm lamellavstand Festebraketter er i rustfritt stål Ved bruk under 40 C be om en spesiell kjøring fra oss. Leveres trykk satt med nitrogen Ramme i malt aluminium RAL9002 og med drypp panne i aluminium, som også lett kan åpnes for rengjøring og service. IP44 klasse Viftemotorer beskyttet med termistor TILBEHØR Avfrostning elektrisk eller hotgas Elektrolytt behandlet Malte lameller Rustfritt aggregathus Epoxy behandlet lameller Rustfrie rør Ex viftemotorer Spesielle veggbraketter Kabler til koblingsboks Plenumskammer før øket kastelengde Varmelement for vifte Modell SHIP - Lamell avstand mm Kapasitet 1 Kapasitet 2 Luft mengde m 3 /t Overflate m 2 Kastelengde m 071/2-D4 4 62, /2-E /2-G /2-H /3-D /3-E /3-G /3-H /4-D /4-E /4-G /4-H /2-D /2-E /2-G /2-H /3-D /3-E /3-G /3-H /4-D /4-E /4-G /4-H6 6 Kapasitet 1 ved Tluftinn 0 0 C og DT = 8K. Kapasitet 2 ved Tluftinn C og DT = 7K. Kapasiteter etter ENV328. Finnes også i 10 og 12 mm lamelldeling Side 10

11 Modell SHIP - Lamell avstand mm 071/2-D /2-E /2-G /2-H /3-D /3-E /3-G /3-H /4-D /4-E /4-G /4-H8 8 Kapasitet 1 Kapasitet 2 Luftmengde m 3 /t Overflate m 2 Kastelengde m Kapasitet 1 ved Tluftinn 0 0 C og DT = 8K. Kapasitet 2 ved Tluftinn C og DT = 7K. Kapasiteter etter ENV328. Finnes også i 10 og 12 mm lamelldeling Mål og vekt SHIP /2D 071/2E 071/2G 071/2H 071/3D 071/3E 071/3G 071/3H Antall vifter stk Lydnivå 5 meter db(a) 72 Elektrisk avtining Anslutning mm 35/64 Intern volum dm 3 37 Vekt 4/6/8 kg 499 Drenering 2 Mål og vekt SHIP /4D 071/4E 071/4G 071/4H 071/5D 071/5E 071/5G 071/5H Antall vifter stk Lydnivå 5 meter db(a) 75 Elektrisk avtining Anslutning mm 42/108 Intern volum dm Vekt 4/6/8 kg 1308 Drenering 3 Alle vifter er ø 500 mm 400/3 850W 1,7 A pr vifte 1350 o\min. Kan også leveres med 230/1 vifter Det finnes 2 typer elektrisk avtining for temperaturer over og under 5 0 C : 5 vifter bare for lamelldeling 10 og 12 mm Kode er bygget opp slik SHIP071/2-D4 SHIP = modell = viftestørrelse - 2 = antall vifter - D/E/G = antall dyp batteri -4 = Lamelldeling Side 11

12 Diverse Inntransport Kontroll ved mottak Ved mottak sjekk derfor at fordamper ikke har blitt skadet under transport og at alle bestilte deler er levert. Hvis det er noen synlige skader eller mangler ved leveransen, meld fra til leverandøren med en gang. Forberedelser Før montasje, kontroller at du har mottatt riktig fordamper. Vi anbefaler at emballasjen sitter på frem til montasjestedet for å unngå skader under inntransport. Viktig Vær alltid sikker på at arbeidsoperasjonene beskrevet nedenfor utføres etter gjeldende lovverk Vær alltid sikker på at løfteanordningen har kapasitet til å løfte kjølemaskinen før du begynner å løfte Ikke utsett kroppen din for tunge løft uten at du har det rette hjelpemiddelet. Ikke la noen gjenstander berøre batteriet da dette kan skade lamellene. Håndtering med truck e.l. Ved mindre maskiner Sett truckens gafler godt inn i pallen som følger med aggregatet. Sørg for at maskinen er i balanse og står stabilt når du løfter. Husk at du har en dryppanne i bunn som ikke greier store ytre krefter. Håndter varsomt Hold emballasjen tørr Ikke stable ting oppe på emballasjen uten at du er sikker at dette kan gjøres uten å skade aggregatet. Unngå kontakt med skarpe kanter. Ikke løft utstyret i kondensrørene eller i vannanslutningene. Benytt egnet løfteutstyr for å holde aggregatet under montering. Fjerning av emballasje Fjern båndene rundt og løft av emballasjen. Løft aggregatet av plattformen. Sett aggregatet på plass Sjekk for synlige skader. Fjern emballasjen til avfallsted for resirkulering. Side 12

13 Installasjon Monter riktig dimensjonert oppheng. Fest uniten. Hvis dryppanne er levert løst så fest denne. Fjern panel (1) slik at man kommer til anslutningen. Monter ekspansjonsventil og bulb på (2 og 3) Tilknytt avløp fra dryppanne og avfrosting (hvis levert) (4 og 5) Kuldeteknisk og elektrisk montasje må utføres av kvalifisert personell. Plassering av fordamper Riktig plassering av aggregatene er avgjørende for optimal drift. Vær sikker på at tak eller konstruksjon kan bære vekten av aggregatet. Sørg for at aggregatet har nødvendig plass rundt for service og luftbevegelser. Unngå plassering på steder hvor det er fare for tildekking av luftstrømmen, p.g.a. varer og vegger o.l. Elektrisk tilknytning fordamper Sørg for at aggregatet ikke er tilkoplet spenning før du begynner å arbeide med det elektriske opplegget. Det anbefales at hovedstrømsbryteren kan låses i stengt stilling ved installasjon, service og vedlikehold. Alle elektriske komponenter som installeres (hovedstrømsbryter, sikringer, kabler, tilkoplingsklemmer etc.) skal velges riktig i.h.h.t. Oppgitte el. data, være forskriftsmessig beskyttet med korrekt dimensjonerte sikringer og overholde gjeldende lovverk. Generelt Av sikkerhetsmessige grunner ta kontakt med de lokale myndigheter med hensyn til evt. spesielle lokale krav eller standarder. Strømtilførsel Tilknytningspunkt for tilførselskabel finnes på innsiden i aggregatet. Adkomst via servicepanel. Følg nøye elektrisk koblingsskjema fra leverandør. Oppstart Før oppstart av anlegget kontroller følgende: 1. Sjekk at strømtilførsel er korrekt 2. Sjekk at startsignal på styrestrømmen er koblet i henhold til elskjema. 3. Sjekk at hovedstrømbryter er på (ON) 4. Sjekk at viften løper fritt (ha anlegget strømløst når dette utføres) 6. Sjekk at kabelbroer ikke er skrudd fast til fordamperen på en slik måte at vibrasjoner kan overføres. Side 13

14 Fordamper forklaring En fordamper brukes til å fjerne varme fra et kjøle eller fryserom. Det kalde kuldemediet i fordamperen sirkulerer i fordampere og fjerner dermed varmen fra rommet når viftene sirkulerer romluften over batteriet. Faktorer som påvirker størrelsen på fordamperen er gassens undertemperatur og luftmengde og lydnivå. Kjøl eller frys Ved romtemperaturer over 0 C vil det normalt ikke dannes is på fordamperen og den trenger derfor ingen avtining. Ved temperaturer under 0 C i rommet (frys) så vil det trenges avtining. Denne gjøres normalt med et elektrisk element i fordamperen som da avviser uniten ved behov. Kjøle og fryserom funksjon og bruk. Kjøle og fryserom finnes overalt der hvor det finnes næringsmidler. Vi deler rommene i 2 rom typer. Kjøl for de som ligger over og rundt 0 0 C inne i rommet Disse rommene har vegger mellom 75 og 100 mm Fryserom for de som har minusgrader og da av og til ned mot 25 0 C. Disse rommene bruker vegger mellom 100 og 150 mm. NB! Det er en stor forskjell på et lagerrom for kjøl og frys som vi her snakker om og rene produksjonslinjer for hurtig kjøl og frys. Lagerrommene skal holde allerede kjølte matvarer på samme temperatur og det forventes også at nye varer inn allerede er nedkjølt. Lagerrom for kjøl og frys har derfor små effekter. Typer installasjoner Splitt anlegg. Disse består av en kjøledel i rommet som via rør (kuldemedie eller glykol løsning) går til en utedel med kompressor. Denne kan være liten eller stor og ta et eller flere rom. Disse anleggene finnes ferdig eller plassbygges ved større anlegg. Et typisk kjøl/frys anlegg består av Fordamper som kjøler luften i rommet En kompressordel som fjerner varmen til omgivelsene og som er plassert utenfor rommet. En dørbryter som skru lyset av på (tilbehør) Et kontrollpanel for betjening og alarm som er plasser ved døren. Side 14

15 Kjøleromspanel. Kjølerommsvegger finnes som ferdige elementer som bygges sammen. Avhengig av temperatur finnes de med forksjellige tykkelser og isolasjonsgrad. De mest vanlige er. Brukes Kjøl Frys Panel tykkelse mm k verdi W/m 2 K 75 0, , , ,15 Kuldemedierør Gassrøret i anlegg må alltid isoleres. For kjøleanlegg med fordampningstemperatur ned til 10 0 C bruker det normalt 13 mm isolasjon. For frysanlegg brukes det 19 mm. Side 15

16 Eksempel kjølerom Erfaring og kunnskap om varene som skal kjøles ned er viktig. Bruker du en utdannet kjølemontør er du sikker på at du får en del av den rutinen og erfaring han har. Når han vurderer din kjøleberegning finnes det en mengde faktorer som han må bruke. Her er et eksempel. Matvare Melk Innlastningstemp 10 C Vareinnlastning 500 kg Nedkjølingstid 10 timer Data for rommet Temperatur i rommet 3 C Volum 21,6 m 3 Temperatur omgivelser 20 C K verdi vegger 0,29 = 75 mm Sum rom 0,231 /t Varene. Hvilken temperatur som varene har ved innlastning, vekten av varene og hvor lang tid de skal bruke til riktig temperatur er faktorer som i stor grad påvirker størrelsen av anlegget. Spesielt hvis du får varer levert ved plussgrader som skal ned til under 0 C. Rommet Rommets omgivelsestemperatur og kvaliteten på veggene er viktig for å ha lavt energiforbruk men også for å hindre kondens. Belysning Viftemotorer Luftlekkasje Sum annet 0,045 0,15 0,104 0,254 /t Annet. Bruk av belysning og dører er noe som brukeren kan påvirke og begrense mest mulig. Varene Vekt inn 500 Nedkjølings tid 10 timer Temperatur inn 10 C Sum Melk /t Normer Det finnes gode normer for disse tallene og med fagpersoner som din motpart er du best sikret et godt anlegg. Side 16

17 Plassering fordamper glykolkjøler Husk at luften fra fordamper/glykolkjøler må nå alle deler av rommet slik at ikke varer stenger for luftstrømmen og man får varmere punkter i rommet.. Dette gjelder både innsug eller utblåsning fra fordamper. I mindre anlegg brukes ofte fordampere med små flater til å kjøle rommet. Disse bygger lite i takhøyde og er normal stillegående I større rom brukes en mer kraftig fordamper. Disse kan sende luften lengre og derved få bedre spyling av rommet, slik at ingen deler blir varme. I arbeidsrom henger ofte fordamperen i midten og sender luften 2 veier. Dette er ofte mer stillegående utstyr. Side 17

18 I større rom brukes ofte flere fordampere, man kan også sette et plenumskammer på fordamperen som kaster luften lengre. Det finnes også fordampere som kan kanal ansluttes. Prisen på anlegget kan være avhengig av størrelsen på fordamperen, men for liten fordamper med lav temperatur for å greie kjølelasten kan medføre for høy utfelling av fuktighet noe som kan medføre vekttap på varene, og derved en mindre salgsverdi. Så spør din lokale fagmann. Lamellavstand fordamper Grunnet utfelling av vann og derved påfrostning under 0 0 C så utstyres disse med avrostning enten elektrisk eller via hotgas løsning. I tillegg må lamelldelingene på fordamperen økes ved lave temperaturer for å redusere muligheten for oppbygging av is. Normale lamelldelinger for fordamper/glykolkjølere er. Brukes Lamellavstand mm Kjøl 4 6 Frys 6-8 Side 18

19 Lagring av frukt og kjøtt. I en teknisk bransje som vår er det lett for at teknikken får større fokus en jobben den skal gjøre. Fryse og kjølerom skal bevare og holde opp kvaliteten på mat. Og det er derfor viktig at anleggene blir konstruert slik. Små fordampere med stor T og feil kapasitet kan gi reduksjon i kvalitet og smak på produktet. Her er noen små godbiter om hva som sies om lagring av mat i kjøle og fryserom. Frukt Holdbarheten hos de enkelte produkter kan variere fra noen få dager for bringebær til 6-8 måneder for poteter, gulrot, kål og løk. Bær plommer, salat og andre bladvekster, tomat, agurk, paprika, blomkål, brokkoli, reddik, bønner og sukkererter har kort holdbarhet i fersk tilstand. Frukt har normalt kortere holdbarhet i fullmoden tilstand enn på et tidligere stadium i modningen. Bare produkter som er friske og uten noen form for skade, bør oppbevares i lengre tid. Holdbarheten under lagring er avhengig av visse faktorer i omgivelsene. Det dreier seg først og fremst om temperatur, luftfuktighet, etylengass og lys. Temperatur Den enkleste måten å regulere livsprosessen på er ved hjelp av temperatur. Dess høyere temperatur, dess raskere går livsprosessene, og jo kortere holdbarhet får produktet. For at et produkt skal få lengst mulig holdbarhet må temperaturen holdes så lav som mulig uten at produktet får kjøleskade. De fleste norskproduserte frukter og grønnsaker, bortsett fra tomat og agurk, oppbevares best ved temperaturer fra 0-5 C. En del varmekrevende frukt- og grønnsaker må oppbevares ved høyere temperaturer for å unngå kjøleskade. Kjøleskader ytrer seg vanligvis som vasstrukne flekker. Frukt får ofte brune flekker i fruktkjøttet. Epler kan få en alkohollignende smak. Poteter får en flau søtsmak da stivelse omdannes til sukker ved temperaturer under 3-4 C. Tomater mister mye av sin aroma, og bananer når aldri full modning om den oppbevares for kaldt. En rekke fruktslag og tomater som høstes før de er spisemodne, bør ettermodnes før de brukes. Ved ettermodningen får frukt en søtere og fyldige smak. De fleste frukter ettermodnes ved romtemperatur. Luftfuktighet De fleste friske planteprodukter inneholder omkring 90% vann. Ved uttørking blir de mindre saftspente og holdbarheten nedsettes. Allerede ved et vekttap på 5-10% ser produktene visne ut. Generelt har bladgrønnsaker med stor overflate størst vekttap. Rotgrønnsakene er noe mindre og frukten minst utsatt for uttørking. Det finnes imidlertid stor variasjon innenfor disse gruppene. De fleste frukt- og grønnsakslag, med unntak av løk, hvitløk og ingefær, bør oppbevares ved % relativ luftfuktighet. Det kan være vanskelig å oppnå så høy luftfuktighet uten å pakke i plast. Bladgrønnsaker og andre varer som se sterkt utsatt for uttørking, bør derfor pakkes i plast. All plast som brukes til frukt og grønnsaker bør være perforerte slik at kondens og ugunstige gasser kan slippe ut og for at produktet ikke skal utsettes for oksygenmangel. Lys Grønnsaker bør ikke utsettes for unødig lys, hverken dagslys eller kunstig lys. Dette gjelder særlig for potet, gulrot, hvit asparges og sikorisalat, som vil få skjemmende farge og bitter eller besk smak under lyspåvirkning. Lagring over kortere tid I en privat husholdning lagrer vi vanligvis bare mindre mengder frukt og grønnsaker over kortere tid. Kjøleskap, kald kjeller og annet kjølig rom med 4-5 C er da egnede oppbevaringsplasser. Produkter som krever noe høyere bevaringstemperatur, bør vi passe på å legge på en plass med litt høyere temperatur, f.eks. i kjøleskapets grønnsakskuff. Banan, agurk og tomat bør ikke oppbevares i kjøleskap. Lagring over lengre tid Når vi lagrer frukt og grønnsaker i lengre tid, bør varene sorteres nøye. Det som er mindre bra, bør brukes først. Lagringsplassen kan være en matbod eller en kjeller. Rommet bør være frostfritt, men kjølig, ideell temperatur er 3 C. Videre bør rommet være godt ventilert og mørkt, og det bør ha en gunstig luftfuktighet. Alle åpninger bør kunne reguleres, lukkes tett og være sikret mot mus og rotter. Under lagringa er det nødvendig med tilsyn. Merker vi at noe er i ferd med å bli forringet ved råtning eller lignende, bør dette fjernes før smitten sprer seg. Dette er særlig viktig dersom det brukes plastemballasje, hvor råteorganismene lett får gode utviklingsmuligheter. Hodekål kan legges på sprinkelhyller eller lagres i perforerte plastsekker. Rotgrønnsaker kan legges i kasser lagvis med fuktig sand, mose eller torvstrø. Løk liker seg bedre på et tørt luftig loft enn i kjelleren. Lagring av kjøtt Kjøtt er ferskvare som trenger å oppbevares kjølig. Ved lengre lagring anbefales frysing. I kjøleskap holder kjøtt i vanlig pakning i 4-7 dager og vakumpakket i dager alt etter type kjøtt. Spekemat holder mye lenger i kjøleskap. Spekemat kan holde seg lenge hvi det henger luftig, kjølig og mørkt.. Side 19

20 Innpakking av kjøtt Kjøtt som skal fryses ned for en lengre periode må være av god kvalitet og fryses ned på en hensiktsmessig måte dvs. moderate mengder ved lav innfrysingstemperatur. I tillegg er emballasjen helt avgjørende for holdbarheten. Kjøtt må pakkes godt inn for å unngå uttørring, frostskader og smaksforandring fordi det kan ta smak fra andre frysevarer. Plastbelagt frysefolie eller fryseplastposer egner seg ypperlig, men sørg for å presse ut overflødig luft. Luft forlenger innfrysningstiden og gir rimfrost på kjøttet. Pakk så kjøttet inn i gråpapir som beskytter plastemballasjen mot skader. Dette er spesielt viktig hvis det er ben i kjøttet. Du gjør lurt i å merke pakken godt med dato, vekt, stykningsdel og eventuelt hva kjøttet kan brukes til med vannfast penn. Frostskader på kjøtt vises som grå, tørre flekker. De er helt ufarlige, men gir heller ingen stor smaksopplevelse! Oppbevaringstid i fryseren Lagringstiden varierer med kjøttslagene, forskjellig fettmengde og saltmengde. Fetere kjøtt har kortere holdbarhet enn magert kjøtt. Umettet fett harskner lettere enn annet fett noe du må være spesielt oppmerksom på når det gjelder frysing av svinekjøtt. Bearbeidet vare og høyt saltinnhold gir også kortere holdbarhet enn rent kjøtt.. Dypfryste godbiter Ferskt kjøtt vil alltid gi de beste smaksopplevelsene, men skal du lagre kjøtt over lengre tid, er dypfrysing en god løsning. I fryseren bevares kjøttets smak og næringsverdi relativt godt fordi mikroorganismene går i dvale. I tillegg til at mikroorganismene går i dvale vil alle mørningsprosesser som forårsakes av enzymer i kjøttet stoppe. Det er derfor viktig at kjøtt som dypfryses er helt ferdig mørnet. Hvor lenge du kan oppbevare kjøtt i fryseren er avhengig av flere ting som hvor mye fett det er i kjøttet, hvilken type fett det er mest av, hvor bearbeidet det er og kvaliteten på kjøttet når du fryser det ned. I tillegg er emballasjen og temperaturen i fryseren avgjørende for hvor lenge du kan oppbevare kjøttet. Tabellen nedenfor viser hvor lenge du kan oppbevare kjøtt i fryseren, tar utgangspunkt i god kvalitet på kjøttvaren ved nedfrysing, lav innfrysingstemperatur, moderate mengder som fryses ned av gangen og at innpakkingen er som anbefalt. Type kjøtt: Svinekjøtt Storfekjøtt Kalvekjøtt Lammekjøtt Reinsdyrkjøtt Saltet kjøtt med mye fett Medisterdeig Kjøttdeig/ karbonadedeig Pølser Spekemat Innmat Holdbarhet i fryseren: Uten fett: 6 måneder Med fett: 3 måneder måneder 6 måneder måneder Over 12 måneder 2 måneder 3 måneder 4 måneder 3 måneder 6 måneder 3 måneder Side 20

21 Vedlikehold Vedlikehold er brukerens ansvar. Vedlikehold og feilsøking følger med i eget hefte vedlagt denne instruksen. Nye hefter kan lastes ned fra Ved service skal disse ting normalt sjekkes, men se vedlagte igangkjøring, servicehefte og feilsøkingshefter. Generelt: Kabinett, gitter, servicepaneler, festeanordninger, skitt, korrosjon, kablinger sjekkes ut. Kondensatorbatteri: Lekkasje, skitt, renhet, temperatur og føler sjekkes ut. Viftemotor: Ulyd, temperatur, skitt, korrosjon, propeller, ubalanse, aksling, festeanordninger, driftsstrøm og elektriske anslutninger sjekkes ut. Elektrisk opplegg: Drifts- og settpunkter, pressostater, hovedstrømsbryter, kontaktorer, kretskort med bryterposisjoner, lamper for funksjonsfeil, driftstider og elektriske anslutninger sjekkes ut. Kjølerør eller vannrør: Rørføringer, koplinger, ventiler, lekkasje, skitt, korrosjon, vibrasjon, isolasjon, klamring, fylling, underkjøling og overhetning sjekkes ut. Skifte av vifte Fjern spenningen fra anlegget og kobl fra strømmen ved pkt 7 og 4 Løsn viftene ved 6. Side 21

22 Demontering Alle kjøleaggregater inneholder kuldemedier og EE (elektronisk) avfall som skal spesialbehandles ved spesielt deponi. Ved deponi blir elektronisk utstyr demonteres og ulike metaller og øvrige materialer sorteres for gjenvinning. De miljøskadelige komponentene tas hånd om og uskadeliggjøres. Novema kulde betaler årlig en avgift slik at våre kunder kan levere sine produkter ved godkjente deponier for kyndig destruksjon og sortering for resirkulasjon Kuldemedie blir i dag destruert på eget sted mens elektronikkavfall og metaller sorteres og gjenbrukes. F Gass direktiv EU forordning (EC) No 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser, samt tilhørende underforordninger, trådte i kraft i Norge 6.mai 2010 gjennom henvisningsforskrift i produktforskriften. De viktigste konsekvensene av forordningen er at det stilles er krav til lekkasjekontroll og forsvarlig gasshåndtering for anlegg som inneholder HFK, PFK og SG6-gass. Det innføres også krav om sertifisering av personell og bedrifter som er i befatning med gassene, samt importrestriksjoner for visse typer produkter og utstyr. Formålet med forordningen er å redusere utslippene av sterke klimagasser som HFKer, PFKer og SF6. Alle importforbud som omhandles i forordningen er allerede gjeldende, mens sertifiseringsordningene er under utvikling. Regelmessige kontroller med etterlevelsen av reglene knyttet til sertifisering vil innfases i takt med at sertifiseringsordningen faller på plass. Det påhviler anleggseier/bruker av slikt utstyr å utføre lekkasjekontroll etter pkt. 2 under: Se mer om F-gas på nettet. Eiere /operatører av anvendelser (utstyr) som det er referert til i paragraf 1 skal bekrefte at disse er kontrollert for lekkasjer av sertifisert personell: 1. Utstyr som inneholder 3 kg eller mer fluorert drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer minst hvert år (hver 12.måned). Dette gjelder ikke utstyr med hermetisk lukkede systemer som er merket som dette og inneholder mindre enn 6 kg fluorert drivhusgass. 2. Utstyr som inneholder 30 kg eller mer fluorert drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer minst hvert halvår (hver 6.måned). 3. Utstyr som inneholder 300 kg eller mer fluorert drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer minst hver 3.måned. 4. Utstyret skal kontrolleres for lekkasje innen 1 måned etter at den er blitt utbedret for å sikre at reparasjonen har vært effektiv. Side 22

23 Side 23

24 Spør oss om: mini splitt, multi splitt, viftekovenktorer, tak kasetter, befuktere, kuldeprodukter, varmepumper, akkumuleringstanker, pumper, platevekslere, elektrokjeler, tørrkjølere, luftkjølte kondensatorer, tele og datakjøling, kjøl og frys, service, montasje og reservedeler. Skedsmokorset tlf.: Fredrikstad tlf.: Bergen tlf.: Trondheim tlf.:

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Driftsinstruks. Kjøl frys aggregat type ECB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Kjøl frys aggregat type ECB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Kjøl frys aggregat type ECB Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle og

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer DRIFTSINSTRUKS Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type med Bitzer www.novema.no www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle og fryserom

Detaljer

Driftsinstruks. Elektrokjele type EP 31-350. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Elektrokjele type EP 31-350. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Elektrokjele type EP 31-350 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 3 Brukerveiledning for elektrokjele type EP-NG.... 4 Brukerens

Detaljer

Driftsinstruks. Flyttbart aggregat MPK1. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Flyttbart aggregat MPK1. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Flyttbart aggregat MPK1 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! DRIFTSINSTRUKS Flyttbart aggregat MPG09 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

Driftsinstruks. Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! riftsinstruks Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o okumentasjon... 5 rukerveiledning vannkjølt

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 15 Luftkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Katalog del 3.1 2015. - Fordampere - Glykolkjølere - 4 til 12 mm lamelldeling - Tilbehør. Innhold. www.novemakulde.no

Katalog del 3.1 2015. - Fordampere - Glykolkjølere - 4 til 12 mm lamelldeling - Tilbehør. Innhold. www.novemakulde.no Fordampere - glykolkjølere Katalog del 3.1 2015 Innhold - Fordampere - Glykolkjølere - 4 til 12 mm lamelldeling - Tilbehør www.novemakulde.no Innhold Fordampere dx... 3 Varianter fordampere for dx... 3

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering inverter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Montasje av inverter varmepumpe... 3 En montasje består av... 3 Montasje... 3 Plassering....

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4 www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Fjernkontroll... 3 Montasje... 3 Riktig

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 14 Vannkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Driftsinstruks. Besparelse ved varmepumper. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Besparelse ved varmepumper. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Besparelse ved varmepumper Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Besparelse ved inverter varmepumpe type luft luft... 3 Riktig

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 3400 IK 3400

HÅNDBOK. Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 3400 IK 3400 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 400 IK 400 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha kjøleskap. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

no Gratulerer med ditt valg av produkt, det kommer til å tjene deg godt i mange år. Sikkerheten kommer først! Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen. Denne inneholder viktig informasjon om bruk av

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 11820 SD K 12820 SD K 12820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer