Driftsinstruks. Montering inverter. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!"

Transkript

1 Driftsinstruks Montering inverter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

2 Innhold Montasje av inverter varmepumpe... 3 En montasje består av... 3 Montasje... 3 Plassering Plassering av utedel Bygging av beskyttende hus rundt inverter utedel Varmepumpe montasje... 6 Elektrisk tilkobling Komplett montasje Se minimumsavstander fra vegg og bakke lengre bak Dokumenter endres kontinuerlig. for oppdatert informasjon kontakt oss eller se på vår web side Side 2

3 Montasje av inverter varmepumpe Generelt Takk for at du valgte et produkt fra Novema kulde. Aggregatet du har kjøpt er av type luftkjølt splitt type med en innedel og en utedel som forbindes med kuldemedierør. Innedelen er utstyr med batteri for kjøling og varme (varme bare ved varmepumpe). Utedelen som leveres ferdig fylt med kuldemedium bl.a. består av kompressor, kondensatorbatteri og vifte. Aggregatet er komplett internt koblet med mikroprosessorstyrt drifts- og sikkerhetsautomatikk slik at kun el. tilknytning til innedelen samt el.forbindelse mellom inne- og utedelen er nødvendig. Innholdet i denne brukermanualen er utarbeidet for å fortelle hva en montasje består av og hva man skal se opp for. Denne manualen er ikke laget for å oppmuntre nevedyktige hobbyreperatører til å montere en varmepumpe selv. En inverter varmepumpe er avhengig av eksakt riktig fylling og en tett og ren kuldekrets, avvik her vil medføre at enheten virker dårligere og at levetiden kortes ned betraktelig. En montasje består av Riktig plassering Fysisk montasje Elektrisk tilkobling Igangkjøring Riktig bruk. For at en varmepumpe skal virke ordentlig er følgende viktig La mest mulig dører stå oppe mellom rommene slik at varmen kan spre seg. Skru av annen varmekilde helt eller reduser termostatene slik at du er sikker på at de ikke legger inn effekt. Ellers er en luft luft varmepumpe en enkel installasjon som kun krever normalt renhold som den viktigste delen av vedlikeholdsrutinene. Montasje For å vakumere kjølerørene på varmepumpe som arbeider med R410A må det benyttes overgang (AD87) på serviceventilen. Dette er for å unngå at feil medium påfylles. Overgang AD87 lagerføres av bla. Moderne Kjøling, Oslo" Side 3

4 Plassering. Hvor i huset setter jeg varmepumpen. Her blir det ofte en vurdering mellom hva som er pent og hva som er beste tekniske løsning. Tenk deg at du skal plassere en vifteovn i huset ditt hvor ville du satt den for å få best mulig effekt. Ute i en trang gang og over døra er neppe optimalt. Da får du 27 0 C i gangen for å få 22 0 C i stua og i gangen har du jo hatt det kaldt før. Så prøv å velge et rom med mest mulig åpen løsning til resten av huset. Forskjell på de to skissene til venstre Den øverste er en brukbar løsning fordi her har du tilgang til alle rom via dører, men det vil bli varmere i gangen en f. eks i stua hvor du trenger varmen mest. Nederste skisse har en mer åpen løsning og her får du spredd varmen bedre. Luftvarme spres seg godt slik at med dører oppe så kan varmen sleppe til i de fleste rom, men husk varme stiger og det å montere pumpen i f. eks 2 etg vil medføre at du ikke får varmen ned i 1 etg. Plassering av innedel under vindu er en god brukt løsning, husk at monterer du den helt oppe ved taket så kan du miste noe effekt fordi luften som suges inn blir for varm (alltid varmest øverst i rommet) og du får ikke full effekt ut av pumpen. Så lenge gassen i enheten avgir varme på samme temperatur så vil du miste noe hvis innluften er for varm. NB! Det er viktig med drenering fra innedelen hvis den skal brukes som kjøling om sommeren. Side 4

5 Plassering av utedel. Under utedelen dannes det mye is og dette må få bygge opp uten at uniten fryser fast. Monter heller ikke opp enheten slik at isen dannes i gangsoner. Det er viktig at pumpen monteres på gummidempere og disse skal være avpasset aggregatets vekt. Vibrasjonsdemperne under kompressorsiden skal være stivere en de i andre enden slik at aggregatet ikke heller mot kompressoren og is og vann samles her. Novema kulde har spesielle vibrasjonsdempere tilpasset hvert aggregat. Bygging av beskyttende hus rundt inverter utedel. Enkelte steder vil utedelen kunne stå meget utsatt for vær og vind. Dette kan medføre hurtigere isdannelse og mer avvisning. Ekstrem isdannelse vil også kunne redusere varmepumpens levetid. For å redusere problemet kan man bygge et hus rundt varmepumpen. Huset kan ofte bare være et tak skal man bygge den helt inn bør de ha minstemål som skisse viser. Huset bør enkel kunne demonteres for service. Spør din lokale leverandør om råd. Det er viktig at man har god avstand til bakken slik at isen ikke bygger seg opp og inn i aggregatet Side 5

6 Varmepumpe montasje Vi har lagd en billedserie som viser installasjonen av en varmepumpe av såkalt "Split type" dvs. med en innedel og en utedel. Installasjonen børt gjøres av et kjølefirma, da de har den rette kompetanse. Montasjeplate innedel : Først må man bestemme seg for hvor en ønsker å montere innedelen. Her blir det ofte et kompromiss mellom hva som blir den mest diskrete plasseringen, og hvordan luftstrømmene blir fordelt best mulig. En må også ta hensyn til at avstanden mellom innedel og utedel er kortest mulig. I vårt tilfelle valgte vi plassering under et vindu. Legg merke til hullet som er saget ut med hullsag i høyre hjørne av montasjeplaten. Hullet skal helle litt nedover gjennom ytterkledningen. Klargjøring av innedel : Så er det klargjøring av innedel som står for tur. De to kopperrørene og dreneringsrøret bøyes ut slik at de står vinkelrett ut i fra innedelen. Ikke glem : Husk å tilslutte den elektriske kabelen til inneenheten. Både den som skal ut gjennom hullet til uteenheten og den som skal til den jordede stikkontakten inne. Dette må utføres av en elektriker. Eller som i vårt tilfelle, en kjølemontør som i tilegg hadde fagbrev som elektriker Side 6

7 Og dermed : Så løftes innedelen på plass. Vær sikker på at du har fått alle rørene og ledingen ut gjennom hullet som ble saget. Resultatet : På utsiden skal det nå komme ut 3 rør. Et tynt kobberrør for væske. Et tykkere kopperrør for gassen. De to overnevnte ligger i en isolasjonsstrømpe. Et plastikkrør for drenering. Og den elektriske kabelen. Utedel : Så er det klart for å montere brakettene som utedelen skal stå på. Pass på at boltene får godt feste, da utedelen er tung. Pass på at de to brakettene er i vater. Det bør også være en god avstand til bakken da det dannes is under enheten om vinteren. Nesten klart : Så løftes utedelen på plass på brakettene, og skrues godt fast på gummidempere. Husk å bruke gummidempere av riktig type som er stivere under kompressor slik at uniten ikke heller mot kompressoren og vannet havner der. Så var det klargjøring for norske forhold : Kabinettet åpnes, og i bunn legges en liten varmekabel ( 75W ) med termostat. Alle hull i bunn sjekkes at er åpne. Dette vil da gjøre at vannet som danner seg i bunn av kabinettet, ikke fryser og kan renne fritt ut. Side 7

8 Rørarbeidet : Da er det klart for å gå i gang med rørarbeidet. Husk at det ikke er vann en arbeider med, men væske og gass under høyt trykk. Slik at man bruker riktig verktøy. Du må ha disse to typene verktøy for å lage kon på rørendene. Så skjøter en på de to kobberørene som kommer fra innedelen, og trekker rør mot utedelen. Testing : Dermed er utedelen tilkoplet inndelen kjøleteknisk sett. Så da er det å gjøre klart for trykktesting av anlegget. Vår kjølemontør benytter Nitrogen å teste med. Trykket på anlegget er 23 bar, og alle koplinger sjekkes med lekkasjesparay. Eller godt zalovann. Her vises hvor nitrogenet / trykktesten er tilkoplet på utedelen. Ingen lekkasjer ble funnet. Side 8

9 Neste steg : Siden anlegget vårt var tett, tilkoples en vakumpumpe som tømmer anlegget for luft. Vi legger slangen fra pumpen ned i en flaske og følger med luften som blir suget ut. I mellomtiden : Mens vakumpumpen jobber, benytter vår montør å feste rør og kabel "pent" med patentbånd. Legg merke til at dreneringsrøret fra innedelen er blitt forlenget til under kledningen, slik at ikke vannet / kondensen fra inneenheten trkker inn i kledningen på huset. Legg også merke til at kobberrørene er isolerte. Nå var det klart : Luftpumpen har gjort jobben, anlegget er tomt for luft og utstyret frakoples. Dermed er det å åpne for kranen for R- 410A Kjølemediet. Dette har ligget lagret i utedelen og blir nå slippet inn i resten av anlegget som nå er lufttomt. Elektrisk : Så var det elektriske tilkoplinger. Kabelen som kommer fra inneenheten tilkoples utedelenes klemmer. Dette gjelder også varmekablen som kommer fra bunn i chassiet og termostaten. Deretter sjekkes koplingene. og dekslet skrues på plass. Side 9

10 Ferdig : Nå er anlegget ferdig, utedelen til venstre i bildet og innedelen i høyre av bildet. Vår kjølemontør sjekker temperaturen på luften ut av innedelen ( nederst ). Og sammenligner den med temperaturen inn ( på toppen ). I vårt tilfelle er luft ut av innedel ca 46 C, luft inn i innedel 24 C, altså en delta temperatur på 22 C. Utetemperaturen ( ved utedelen ) var ca. - 3 C. Vel det var montasjen av en varmepumpe. Men husk riktig verktøy og riktig fremgangsmåte er viktig. Feil på rør eller mangler med kuldemedie selv små mengder gjør at du ikke får ut ønsket effekt og du forkorter livet til varmepumpen. Har du ikke montert utstyret med autorisert montør så gjelder heller ikke reklamasjonsretten, Elektrisk tilkobling. Aggregatet skal tilknyttes strøm enten via utedel eller innedel. I tillegg skal det legges signalkabel mellom de 2 delene. I følge forskrifter skal alle deler som plasseres ute ha en jordfeilbryter. For å gjøre dette ordentlig sjekk med din lokale elektriske installatør. Side 10

11 Komplett montasje Side 11

12 Spør oss om: mini splitt, multi splitt, viftekovenktorer, tak kasetter, befuktere, kuldeprodukter, varmepumper, akkumuleringstanker, pumper, platevekslere, elektrokjeler, tørrkjølere, luftkjølte kondensatorer, tele og datakjøling, kjøl og frys, service, montasje og reservedeler. Skedsmokorset tlf.: Fredrikstad tlf.: Bergen tlf.: Trondheim tlf.:

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! DRIFTSINSTRUKS Flyttbart aggregat MPG09 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 15 Luftkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

RETT KLIMA DER DU ER

RETT KLIMA DER DU ER Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter RETT KLIMA DER DU ER NovEma KUlDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter. Vi har

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer DRIFTSINSTRUKS Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type med Bitzer www.novema.no www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle og fryserom

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Behagelig og energismart gulvvarme! gulvvarme katalogen

Behagelig og energismart gulvvarme! gulvvarme katalogen Behagelig og energismart gulvvarme! gulvvarme katalogen 1 2 Vi merker våre mest energibesparende produktet med sommerfuglsymbolet. innholdsfortegnelse 05 / 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 16 / VARMEN SOM GJØR

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på NYHET! Toshiba Gulvmodell 2 Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange

Detaljer

Brukerveiledning Graving og kabling

Brukerveiledning Graving og kabling Juli 2014 Brukerveiledning Graving og kabling Alt du trenger å vite om installasjon 1 1 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres S 3 2 Graving i hage S 4 3 Boring og inntrekking av kabel S 7 4 Trekking

Detaljer

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG Dette er et meget generelt dokument som gir deg tips om drift av ditt kuldeanlegg. Dokumentet er forbeholdt KYNDIG PERSONELL. Med dette menes personer som er trent og instruert

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes smart energy station Jeg har bygget ei ny hytte i indre Østfold, der det ikke er strømnett i mils omkrets. Jeg ønsket god komfort i hytta, med mulighet for TV, lys, alarmanlegg, parabol, kjøkkenredskaper,

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på Ny Toshiba Daiseikai Polar 2 www.toshibavarmepumper.no Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer