DRIFTSINSTRUKS. Regulator for kjøle eller fryserom Type ECP 200 Expert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Regulator for kjøle eller fryserom Type ECP 200 Expert"

Transkript

1 DRIFTSINSTRUKS Regulator for kjøle eller fryserom Type ECP 2 Expert

2 w w w. n e. n o Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle og fryserom funksjon og bruk Komponenter... 6 Regulator for kjøle og fryserom type PEGO ECP2 EXPERT... 7 Bruk av regulatoren... 8 Tilgang nivå Tilgang nivå Skru på regulator Kompressor regulering Manuell avfrostning Varm gass avfrostning Pump down funksjon Passord Feilsøkning og alarmer Elektrisk tilknytning Fordamper Tilsyn og vedlikehold Vedlikeholdshyppighet Demontering Dokumentasjon Novema kulde har mesteparten av sin dokumentasjon liggende på Her kan du hente ned: Tekniske data Driftsinstrukser Service igangkjøring og feilsøkingshefter. Elektriske tilknytninger Montasjetips og skisser Kurs Programmer I tillegg har Novema kulde en betydelig mengde elektronisk dokumentasjon som ikke ligger på web. Kontakt oss hvis du mangler noe enten via mail eller på telefon. Dokumenter endres kontinuerlig. for oppdatert informasjon kontakt oss eller se på vår web side Side 2 av 16

3 w w w. n e. n o Generelt Takk for at du valgte et produkt fra Novema kulde. Regulatoren du har kjøpt er til bruk i kjøle og fryserom. Innholdet i denne brukermanualen er utarbeidet for å sikre riktig drift og vedlikehold av aggregatet; derfor les den nøye. Installasjon, service og vedlikehold må kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende forskrifter. Ditt splitt aggregat vil glede deg i mange år hvis du tar vare på den på den rette måten. Så les denne manualen og sett deg inn i de nødvendige sjekkene du må gjøre. Brukerens ansvar Vennligst ta deg tid til å lese gjennom denne manual før installasjon og bruk av anlegget. Dette gjør deg i stand til å unngå unødvendige feil med påfølgende ekstrakostnader og forsinkelser. Etterfølgende dokumentasjon er utarbeidet for å sikre riktig installasjon, innjustering og vedlikehold av aggregatet; derfor les instruksen nøye. Installasjon, innjustering og service skal kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende autorisasjonsforskrifter og ting i denne instruks. Sikkerhetskrav: etter gjeldende forskrifter, les Norsk Standard 4622 Før montasje skal alle anleggskomponenter klargjøres og inspiseres for transportskader eller andre uregelmessigheter. Emballasjen med plast, stifter og skum er en fare for barn og bør derfor fjernes og resirkuleres. Før anlegget tas i bruk skal stedlig driftspersonalet gis nødvendig opplæring i drift og vedlikehold av anlegget, eier/bruker er ansvarlig for dette. Eier av tekniske anlegg er ansvarlig for at anlegget drives, etterses og vedlikeholdes på en forsvarlig måte. Dersom anlegget brukes av andre enn eieren, kan ansvaret etter skriftlig avtale mellom eier og bruker overføres til bruker. Aggregatet skal drives og vedlikeholdes på en slik måte at faren for unødvendige belastninger på indre og ytre miljø begrenses. Ta godt vare på denne manualen og sørg for at den alltid er tilgjengelig for driftspersonalet. Novema kulde as bærer ikke garantiansvar når: Utstyr/anlegg er forandret uten vårt samtykke. Vår leveranse er utsatt for belastninger, ytelseskrav andre enn de som er avtalt og som er grunnlag for bestillingen. Når ukvalifisert personell har utført montasje eller oppstart. Vår leveranse er skadet ved ukyndig behandling/drift. Våre instruksjoner ikke er fulgt. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar ved skade på personer eller materiell når skaden skyldes manglende overholdelse av instruksjonene i denne manualen. Skal arbeider utføres på aggregat i garantitiden må alltid Novema kulde kontaktes for godkjenning av inngrep for at garantien skal gjelde. Side 3 av 16

4 w w w. n e. n o Kjøle og fryserom funksjon og bruk. Kjøle og fryserom finnes overalt der hvor det finnes næringsmidler. Vi deler rommene i 2 rom typer. Kjøl for de som ligger over og rundt C inne i rommet Disse rommene har vegger mellomm 75 og 1 mm Fryserom for de som har minusgrader og da av ogg til ned mot 25 C. Disse rommene bruker vegger mellom 1 og 15 mm. NB! Det er en stor forskjell på et lagerrom for kjøl og frys som vi her snakker om og rene produksjonslinjer for hurtig kjøl og frys. Lagerrommene skal holde allerede kjølte matvarer på samme temperatur og det forventes også at nye varer inn allerede er nedkjølt. Lagerrom for kjøl og frys har derforr små effekter r. Typer installasjoner Splitt anlegg. Disse består av en kjøledel i rommet som s via rør (kuldemedie eller glykol løsning) går til en utedel medd kompressor. Denne kan være liten eller stor ogg ta et eller flere rom. Disse anlegge finnes ferdig eller plassbygges ved større anlegg. Monoblokk aggregat. Det finnes i dag en rekkee produkter komplett ferdig for montasje m. Disse finnes som vegg (bildet) og tak t modeller og krever ingen kuldeteknisk montasje. NB! Det å ta ut rett aggregat er derimot noe som bør overlates til fagmann. Monoblokk aggregatene er komplett med kontrollpanel for temperatur, alarm og lysstyring. Et typisk kjøl/frys anlegg består av Fordamper som kjøler luften i rommet En kompressordel som fjerner varmen v til omgivelsene og som er plassert utenfor rommet. En dørbryter som skru lyset av på Et kontrollpanel for betjening og alarm som er plasser ved døren. Lagring av varer i kjøle/fryserom For riktig bruk av kjøle fryserommet husk følgende. Ikke plasser nye varer inn i rommet før du har oppnådd riktig driftstemperatur Ikke plasser varme produkterr inn i rommet. Ikke plasser produkter med lukt inn i rommet hvis de ikke er på flaske eller emballert. Lukkk opp døren minst mulig Sørg for at sirkulasjonen av luftt fra fordamperen ikke stoppes av varene. Side 4 av 16

5 Valg av anlegg w w w. n e. n o I mindre anlegg brukes ofte små flate fordampere til å kjøle rommet. Disse bygger lite i stillegående. takhøyde og er normal I større rom brukes en mer kraftig fordamper. Disse kan sende luften lengre og derved få bedre spyling av rommet, slik at ingen deler blir varme. Når rommet kjøles ned felles det ut fuktighet og for å hindre dette så brukes forskjellige lamell delinger på batteriet i fordamperen (normalt 4, 6 eller 8 mm) for å unngå at det byggess opp is. Inne i batteriet sirkulerer da medie som enten består av et kuldemedie eller enn glykol løsning. Det er viktig at varene i rommet stables slik at mann ikke hindrer luftstrømmen. Prisen på anlegget kan være avhengig av størrelsen på fordamperen, men for liten fordamper med lav temperatur for å greie kjølelasten kan medføree for høy utfelling av fuktighet noe som kan medføre e vekttap på varene, v og derved en mindre salgsverdi. Så spør din lokale fagmann. Side 5 av 16

6 w w w. n e. n o Komponenter I selve kjøle/fryserommet finnes innedelen med kjølebatteri vifte og drenering. Det siste er viktig at fungerer ordentlig fordi det felles ut vann som må fjernes fraa anlegget. Utenfor rommet finnes utedelen reguleringsautomatikk. som fjerner varmen fra rommet. Denn inneholder kompressor,, vifte og Fra disse 2 delene går det kabler også til fjernkontroll som festes ved døren og o til styring av lys i tak. Som tilbehør kan man koble til en dørbryter, som automatisk tenner lyset. Side 6 av 16

7 w w w. n e. n o Regulator for kjøle og fryserom type PEGO ECP2 EXPERT ECP2 EXPERT Ferdig fabrikksproduserte kontrollpanel for kjøle og fryserom opp til 2 HP UTSTYR Regulerer temperaturr i rom Styrer fordampervifte Styrer belysning Velge mellom pump down d eller direkte stans av kompresso Tekniske data IP klasse Tilførsel Arbeidstemperatur Maks fuktighet Defrost Innganger Utgang kompressor Defrost maks Fordamper vifte Belysning Enhett C % W W W W IP655 23V/1/5-5 til + 5 < 9 Elektrisk Se elskjema Side 7 av 16

8 w w w. n e. n o Bruk av regulatoren Generelt For å hinder feil bruk har Pego regulatoren 2 brukernivåer. Nivå 1 brukes for å endre enkle driftsparametere. Nivå 2 brukes av autorisert personell for ås ette opp funksjonenn på anlegget. For å komme inn i nivå 2 må du først gå ut av nivåå 1. Stille temperatur Trykk knapp 4 (settpunkt) for å lese av dagenss settpunkt. For å endre holde h knapp 4 inne og gå til ønsket temperatur ved å bruke knappene opp og ned (2 og 5). Når knappen slippes så er ny verdii lagret i minne. 1. Auxliliary relay control 2. Verdi opp eller stoppe lyd på alarm 3. Stand stopper by, aggregatet 4. Rom settpunkter 5. Verdi ned eller manuell defrost 6. Av på rom lys 1. Viser romtemperatur 2. Stand by, blinker når aggregatet står standby 3. Rom belysning. Blinker hvis dørbryter er aktiv (tilbehør) 4. Kompressor i drift 5. Vifter 6. Avfrostning pågår 7. Auxiliary 8. Alarm Mange av parameternee bak beskriver avfrostning. Denne funksjonen brukes ikke alltid på kjøle rom over + 2 C. Men av og til ved lagring av fisk og annet kan den brukes. Trenger du ikke avfrostning så hopp over disse avsnittene. Side 8 av 16

9 w w w. n e. n o Tilgang nivå 1 Hold knapp 2 og 5 inne samtidig i noen sekunder til første variabel kommer frem i displayett Slipp så knappene 2 og 5 Bruk knappene 2 og 5 for å bla deg frem f til ønskett verdi du skall endre. Når du er ved ønsket variabel så kan du: Lese av verdien ved å trykke setpunkt knappen (4) Holde set knappen (4) inne og endree verdien med knappene 2 og 5 Slipp så set knappen (4) Gå ut av nivå 1 Hold knapp 2 og 5 inne samtidig i noen sekunder til du er tilbake til romteperaturen vises i displayet. Endringer du nå har gjort er lagret i minne. Parametere for nivå 1 er som følger Variabel r d d2 d3 d7 F5 A1 A2 teu Kommentar Verdi T mellom start og stopp kompressor.. For liten T vill,2 1 C medføree at kompressoren starter og stopper fote. Tid mellom avfrostninger 244 timer Avslutning av avfrostning. Avfrostning vil ikke foregå hvis temperaturen er høyeree en d2 på sensor. Hvis sensor er C defekt eller ikke installert brukes tiden i d3. Maks lengde på avfrostning 1 24 min Avrennings periode. Etter avsluttet avfrostning står kompressor og vifte stille i 1 min tiden d7 til vann på batteriet har fått til til å renne vekk. Vifte stopp 1 min Viftene står stille i perioden F5 etter att avrenning er ferdig. Minimumm temperatur alarm i rommet - Grense for at lav temperatur i rommer r skal utløse alarm. Maksimum temperatur alarm i rommett - Grense for at høy temperatur i rommer skal utløse alarm. Fordampningstemperatur avlesning Default 2 C 4 timer 15 C 25 min min min -45 C +45 C Kun lesning Side 9 av 16

10 w w w. n e. n o Tilgang nivå 2 Hold knapp 2, 5og 6 inne samtidig i noen sekunder til første variabel kommerr frem i displayet Slipp så knappene 2 og 5 Bruk knappene 2 og 5 for å bla deg frem f til ønskett verdig. Når du er ved ønsket variabel så kan du: Lese av verdien ved å trykke setpunkt knappen (4) Holde set knappen (4) inne og endree verdien med knappene 2 og 5 Slipp så set knappen (4) Gå ut av nivå 2 Hold knapp 2 og 5 inne samtidig i noen sekunderr til du er tilbake til romtemperaturen vises i displayet. Endringer du nå har gjort er lagret i minne. Parametere for nivå 2 er som følger. NB! Parametere under nivå 2 skal bare endres av kvalifisert personell. Variabel Kommentar Verdi Default AC F3 F4 de d1 Status på dørbryter Vifte status når kompressor går Vifte status under avfrostning Giver tilstede Hvis giveren på fordamperen ikke virker så foregår avvisning etter periode d. Avfrostning avslutter når enten når giver er tilfreds eller at tiden d3 er utgått Avfrostnings type enten hot gas eller elektrisk = normal åpen 1 = normal luket = vifte går kontinuerlig 1 = vifte går kun sammen medd kompressor = vifte går under defrost 1 = vifte står under defrost = giver på fordamper 1 = ingen giverr på fordamper 1 = hot gas = elektrisk 1 1 Ad Nettverks adresse ved bruk av TeleWin 31 Ald C1 Min og maks temperatur forsinkelse Forsinkelse av alarm på temperatur Minimum tid mellom stopp og start av kompressor 1 24 min 15 min 12 min min CAL Rom giver korreksjonn C Pc doc Kompressor beskyttelse kontakt status Kompressor beskyttelse ved dørbryter Hvis døren er åpen vil v fordamper viftene stoppe og kompressoren vil forsette å gå i doc tid før den vil stanse = NO 1 = NC 5 min = NO Side 1 av 16

11 w w w. n e. n o Variabel Kommentar Verdi Default tdo Fst Kompressor start etter at dør er åpnet tdo = da brukes ikke funksjonen Vifte stopp ved temperatur Viftene vil stoppe hvis giver på fordamper overskrider denne verdien 24 min C +45 C Fd Fst differanse + 1 C 2 C LSE Minimum verdi settpunkt -45 HSE C -45 HSE Maksimumsverdi settpunkt +45 LSE C +45 ta ia AU NO NC alarm NO NC alarm rele Alarm rele kontroll (hvis dette er installert) = aktivert når aktiv alarm 1 = deaktiverer når aktiv alarm = aktiveres når alarm er på 1 = deaktiverer når alarm er av = alarm rele 1 = manuell rele 2 = automatisk rele via StA temp 3 = rele brukes ikke TeleWIn funksjon 4= Pump down funksjon 5 = spenning fri kontakt fra kondensingunit StA Temperatur setting for aux rele C In1 P1 Pa Person i kjølerom Velg input INP1 som beskyttelse alarm når person i kjølerom kontakt NC Passord beskyttelse Aktive når PA ikke er Passord = kompressor beksyttelse 1 = person i kjølerom = Kun vis settpunkt 1 = Vis settpunkt og lys 2 = Ikke definert tilgang til programmering 3 = Tilgang til 2 nivå parameter er ikke tillatt 999 = ikke i bruk rel Software versjon Kun lesning Skru på regulator Når ECP2 skrues på vil det komme en lyd og displayet vil lyse opp. Kompressor regulering Regulatoren styrer kompressoren av/på når temperaturen i kjølerommet endres. (r) Manuell avfrostning Du kan trykke knapp 5 for å starte en manuell avfrostning. Ellers vil avfrostning foregå etter signal fra giver på fordamper eller av tidene definert i d2 og d3 Varm gass avfrostning Set parameter d1 = 1 for å bruke hot gas avfrostning. Kompressor og avfrostningsrele er da aktivert under avfrostning. Pump down funksjon Hvis AU = 4 kan dette brukes. (kun for versjoner med AUX rele) Kontakt pump down pressostat til digitale innganger 1 3 og kompressoren er direkte styrt av pressostaten. Tilknytt også spole på magnetventilen til AUX rele. Denne styres da av termostaten i rommet. Passord Hvis passordverdien PA settes til noe annet en så er passord aktivert. Se parameter P1 for aktivering. Side 11 av 16

12 w w w. n e. n o Feilsøkning og alarmer Hvis det skjer unormale ting vil regulator vise alarmkode og en intern alarmtone vil utløses. Koder som viser feil er da som følger Alarm kode Muligens feil Løsning E E1 Giver i rommet har feil Avfrostnings giver virker ikke Sjekk at giver er tilknyttet elektrisk Skift ut giveren Sjekk at giver er tilknyttet elektrisk Skift ut giveren E2 Eeprom alarm Skru regulator av og på E8 Person i kjølerom Tilbakestill alarm inne i rommet Ec Temp i display blinker Kompressor slått ut Min og maks temperatur alarm Sjekk at kompressor virker ordentlig Kontakt servicepersonell Sjekk at kompressor går Sjekk at givere virker ordentlig Side 12 av 16

13 w w w. n e. n o Elektrisk tilknytning Sørg for at aggregatet ikke er tilkoplet spenning før du begynner å arbeide med det elektriske opplegget. Det anbefales at hovedstrømsbryteren kan låses i stengt stilling ved installasjon, service og vedlikehold. Alle elektriske komponenter som installeres (hovedstrømsbryter, sikringer, kabler, tilkoplingsklemmer etc.) skal velges riktig i h.h.t. Oppgitte el. data, være forskriftsmessig beskyttet med korrekt dimensjonerte sikringer og overholde gjeldende lovverk. Strømtilførsel Tilknytningspunkt for tilførselskabel finnes på utsiden av aggregatet. Adkomst via servicepanel. Følg nøye elektrisk koblingsskjema fra leverandør. Fordamper Sjekk alltid montasjeanvisningen som følger fordamperen. Spesielt viktig er det at den får mulighet til å sirkulere luften på en bra måte. Hvis fordamperen også har elektrisk avvisning så vær sikker på at det er plass til at stavene kan dras ut og skiftes. Side 13 av 16

14 w w w. n e. n o Tilsyn og vedlikehold. For å unngå unødige driftsforstyrrelser må hele anlegget og dets funksjon kontrolleres og justeres med jevne mellomrom. Ved en effektiv kontroll kan småfeil bli rettet før de forårsaker alvorlige driftsforstyrrelser. Det er av stor betydning både for driftssikkerheten og for anleggets levetid at alt maskinelt utstyr, elektriske komponenter, vanntekniske komponenter og etc. holdes rene og frie for rust og annen tæring. Ved regelmessige kontrollrunder i anlegget kontrolleres at alt utstyr som skal være i drift fungerer normalt. Ved uregelmessigheter som ikke er ekstreme, må en ta seg tid for å se om uregelmessigheter bare er midlertidig, f.eks ubalanse i reguleringen eller andre utenforliggende årsaker. Dersom uregelmessigheter vedvarer eller kommer med jevne mellomrom, må eventuelle feil eller mangler rettes. I tillegg til rutinemessig vedlikehold foretaes en gang i året en fullstendig en fullstendig gjennomgåelse av hele anlegget, hvor alt utstyr og alle funksjoner kontrolleres og eventuelle feil og skader utbedres. Automatikken trenger lite vedlikehold men bør kontrolleres, justeres og funksjonsprøves min. en gang pr. år av faglig personell. Til hjelp ved forebyggende kontroll og vedlikehold for å finne eventuelt rette feil benyttes etterfølgende anvisninger og instrukser. Vedlikeholdshyppighet. Det anbefales at følgende sjekkes hver dag. I Kjøle/fryse rommet I maskinrommet Kjølere/fordampere Kontoller vifter for ulyd og at de går uanstrengt rundt. Kontroll for isdannelse på lameller i bakkant av kjøler. Kontroll for isdannelse i avløp og dryppanne. Generelt Se etter skader på kjøler og tilhørende kjølerør. Kontroller at føler for romtermostat er hel og ikke tildekket. Kontroller lister rundt dør og at døren lar seg lukke greit. Kontroller avløpsrør for evt. skader. Kjølemaskin Kontoller for ulyd. Se etter evt. olje spill. Se etter evt. feilmeldinger i el.tavle. Rydd rundt kjølemaskin. Kontroller evt. manometer. Kontroller seglass for bobler/skumming. Generelt Se etter skader på utstyr og tilhørende kjølerør. Kontroller temperatur/ventilasjon i rommet. Kondensator Kontoller for ulyd i vifte/r Se etter skader på utstyr og tilhørende kjølerør. Kontroller for at kondensator har rikelig med tilgang på luft. Rengjøring rundt kondensator. Side 14 av 16

15 w w w. n e. n o Faremomenter Ved kontroll, vedlikehold og reparasjoner av motordrevet og annet elektrisk utstyr skall strømmen slås s av før arbeidet påbegynnes. Benytt servicebrytere, hvis dette finnes eller fjern sikringer i tavle. Arbeid som rammes av Arbeidstilsynets foreskrifter må utføres i henhold til disse. Sikkerhetsutrustning. For å hindre motorhavari er motorene forsynt med Motorvern. Når motorvernet løserr ut stopper respektive motorer og forriglet utstyr. Motorvernet må tilbakestilles med resetknappen på motorvernet. Før oppstart kontrolleres at motorsikringer er hele. Annet sikkerhetsutstyr. Ingen sikkerhetsanordning må overkobles for å kjøre anlegget. Anleggets sikkerhetsanordninger må til enhvertid være operativt. Demontering Alle kjøleaggregater inneholder kuldemedier og deponi. EE (elektronisk) avfall somm skal spesialbehandles ved spesielt Ved deponi blir elektronisk utstyr demonteres og ulike metaller og øvrige materialer sorteres for gjenvinning. De miljøskadelige komponentene tas hånd om og uskadeliggjøres. Novema kulde betaler årlig en avgift slik at våree kunder kan levere sine produkter p ved kyndig destruksjon og sortering for resirkulasjon godkjente deponier for Kuldemedie blir i dag destruert på eget sted menss elektronikkavfall og metaller sorteres ogg gjenbrukes. Side 15 av 16

16 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Novema kulde er et av Norges ledende produktselskap for salg av kulde og varmepumper. Med over 4 år i det norske markedet, med gode produkter, høy kompetanse, reservedelslager, dyktige forhandlere og et godt serviceapparat har Novema kulde solgt og vedlikeholdt aggregater i tusenvis av norske bygg og private hjem. Novema kulde har i dag 4 kontorer i Norge for å betjene sine kunder. Spør oss også om: Reservedeler Kjøl/Frys Service Novema kulde har omfattende dokumentasjon liggende ute på for kunder og brukere av våre produkter. Novema kulde tilbyr til sine kunder moderne utstyr med den beste teknologien, hvor miljø og energiforbruk er satt i fokus. Novema kulde betaler betydelige beløp for retur av næringselektronikk og for import og destruksjon av kuldemedier til Norge. Alt for å begrense skader på våre omgivelser Skedsmokorset Tlf.: Fredrikstad Tlf.: Bergen Tlf.: Trondheim Tlf.: